3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte af din landbrugsejendom Af Hans Erik Eriksen, ejendomsrådgiver og økonomikonsulent Der er igennem de seneste år, ikke mindst på grund af finanskrisen, skrevet meget om fi nansiering af investeringer og generationsskifte i landbruget. Det er stadig er meget aktuelt emne, idet gennemsnitsalderen for ejere af landbrug er høj, og den stiger for hvert år, der går. Det kan skyldes mange forhold, eksempelvis ønsket fra landmanden om at fortsætte så længe som muligt, manglende unge købere og ikke mindst muligheder for fi nansiering af ejerskiftet. Finansieringens sammensætning og muligheder Landbruget er et specielt erhverv, idet det er meget kapitaltungt og samtidig med et forholdsvist sikkert, men lavt afkast. Derfor kræver det en langsigtet fi nansiering. Her har vi i Danmark et godt realkreditsystem med mange og gode muligheder indenfor en maksimal belåning på 60 til 70 %. fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse En god start på vækstsæsonen 3 Forsat fra forsiden... 4 Handels-erfa giver mig ro i maven 5 Ensileringsmidler til græs - sådan vælger du det rigtige ensileringsmiddel 6 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg 7 Medlemsundersøgelse af bidrags- og rentesatser 8 Hvad du skal vide om våd- og tørfoderanlæg 10 Brug den gratis krisehjællp 11 Forsikring til familie og medarbejdere 12 Det Fynske Dyrskue - Mød os på stand Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby 14 Et aktivt tilvalg 15 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk, fotograf Mette Krull og Pia Kragh Buffon 2 / NO. 6 / vækst - Juni 2014

3 En god start på vækstsæsonen BESTYRELSEN af Carsten Hedegaard Bestyrelsesmedlem Tlf.: Det travle forår er ved at være ovre, og for os landmænd har det været et fantastisk nemt forår i år. Det er sjældent, at vi bare kan køre den ene dag efter den anden uden at blive afbrudt af regn. Da vi var færdige med at så, kom den mængde regn, vi havde brug for. Hvad kan vi forlange mere? Alle afgrøder er kommet godt fra start, nu drejer det sig bare om at få ukrudtet sprøjtet til tiden, så vi kan bruge så lidt pesticider som muligt, og ellers holde afgrøderne sunde og raske. Gode tider for mælkeproducenter Det er jo ingen hemmelighed, at det er rimeligt godt at have mælkeproduktion for tiden. Vi glæder os over den høje mælkepris, så vores bytteforhold er rigtigt fornuftigt. Arla har meddelt, at de kan afsætte 1 mio. kg mælk mere om året, end vi Arla leverandører har mælkekvote til. Så vi ser meget frem til, at kvoterne forsvinder næste år til april, så vi ikke har den begrænsning i vores produktion. Og det har vi brug for, for vi kæmper bravt for at få samme rammevilkår som andre lande. Det er helt urimeligt, at vi ikke kan have samme indtjening, som vores nabolande har. Vi skal have så stort et afkast på vores landbrug, så det bliver muligt at udvikle og forbedre vores virksomhed, så der også er noget, der hedder dansk landbrug om både 10 og 20 år. Ses vi på dyrskuet? Jeg håber, at alle, der har mulighed for det, vil bakke det Fynske Dyrskue op. Det er et rigtigt godt vindue udadtil, og det er et sted, hvor land og by mødes om en positiv begivenhed. Til sidst vil jeg håbe, at alle får en rigtig god sommer samt en fornuftig høst. Jeg vil kraftigt opfordre til, at kvægproducenter sætter sig ind i Lov om hold af kvæg, da de første regler træder i kraft allerede pr. 1. juli Ved evt. spørgsmål kan du kontakte kvægkonsulent Laurits Rasmussen. Ny direktør er hamrende skarp Som bestyrelsesmedlem i Centrovice er jeg rigtig ked af, at vores direktør, Henrik Borup Jeppesen, har sagt op efter kun 2,5 år på posten. Henrik har stået i spidsen for sammen med ledergruppen, medarbejderne og bestyrelsen at lave en turn around af virksomheden. Og det må siges, at det er lykkedes. Ikke at vi har nået målet helt endnu, men vi er rigtigt godt på vej. Et af de helt store mål er nemlig, at vi skal være Danmarks førende Landboforening inden for alle fagområder og til en konkurrence dygtig pris. Vores nye direktør, Louise Helmer, er hamrende skarp og er helt sikkert den rigtige person til fremover at stå i front for Centrovice. Hun kan føre den gode ånd videre og arbejde for at nå de store mål. Mulighed for at præge udviklingen Det er min opfattelse, at Centrovice og de fynske landmænd står rigtigt stærkt fremadrettet. Vi er repræsenteret både i kvæg, svin og planter på landsplan og har næstformand Torben Povlsen i Landbrug & Fødevarers bestyrelse. Vi har dermed alle muligheder for at præge udviklingen i den rigtige retning. NO. 6 / vækst- Juni 2014 / 3

4 Forsat fra forsiden... EJENDOM & JURA af Hans Erik Eriksen Ejendomsrådgiver og økonomikonsulent Tlf.: Den resterende belåning skal således fi ndes i form af egen opsparing, pengeinstitutlån eller alternativ fi nansiering. Denne del af fi nansieringen er naturligvis den mest risikobetonede, og kravet fra kreditgivere vil derfor være en højere rente på denne del af fi nansieringen. For år tilbage var det meget naturligt, at sælger lod en del af købesummen blive stående i ejendommen i form af sælgerpantebreve. Dette har stor set ikke været gældende i de senere år, hvilket er helt naturligt, idet der i mange tilfælde bliver udløst store skattekrav i forbindelse med salg af ejendommen og ophør af virksomhed. Der skal måske også anvendes likviditet til køb af en ny bolig. Det har i de senere år frem til fi nanskrisens indtog i 2008 ikke være det store problem, idet pengeinstitutterne var meget villige til at stille denne kapital til rådighed. Dette er ikke tilfældet i øjeblikket og formentlig ikke i den nærmeste fremtid. Forbered salget i god tid Det er derfor meget vigtigt, at man som sælger overvejer sin situation og forbereder sig i god tid - måske 3 til 5 år før man reelt ønsker at sælge. Man skal gøre sig klart, hvilke muligheder der er for fi nansieringen af salget, og hvilket behov man har for likviditet, samt få beregnet de skattemæssige konsekvenser. Sælgerpantebrevet på vej tilbage? Det kan måske blive nødvendigt at genindføre brugen af sælgerpantebreve, hvilket der også fra politisk hold har været forslag om, i forbindelse med muligheden for at udskyde betalingen af avanceskatten i takt med afviklingen af sælgerpantebrevet. Dette vil formentlig blive en kompliceret opgave og er ikke den ideelle løsning. Det bedste må være, at de frie markedskræfter fi nder det rigtige niveau både for salgspris og for fi nansieringen, idet ethvert politisk tiltag påvirker prisdannelsen og har en tendens til at blive kapitaliseret. Vi er klar til at hjælpe Hvis du overvejer at sælge ejendommen og ønsker at få belyst konsekvenser og muligheder, er ejendomsrådgiverne klar til at rådgive dig. Digital post til private er du klar? HR OG LØNSERVICE af Lisbeth Skovbjerg Madsen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: Fra den 1. november i år skal alle danskere over 15 år, som har et CPR nummer, kunne modtage al kommunikation fra det offentlige i en digital postkasse. En stor del af indbyggerne i Odense kommune blev allerede omfattet af ordningen fra 1. april 2014 Du har pligt til at oprette en digital postkasse Sidste år blev det lovpligtigt for alle erhvervsdrivende at have en digital postkasse til post fra det offentlige. I år er turen kommet til de private også udenlandske medarbejdere i Danmark. Papirbreve fra det offentlige, som vi tidligere har kendt det, forsvinder, og du vil nu i stedet modtage al post fra det offentlige i din digitale postkasse. Der er dog mulighed for at blive fritaget, hvis du opfylder lovgivningens krav hertil. Lad os hjælpe dig med oprettelsen Bliver du træt alene ved tanken om at oprette og tilmelde dig til NemID og Digital Post, så kancentrovices løn- og HR-rådgivere klare oprettelse og tilmelding for dig. Vi har erfaringen og kan på kort tid klare begge dele. Ring og få styr på din digitale postkasse Ring til os på telefon og bestil hjælp til oprettelse og tilmelding, så bliver du kontaktet af en rådgiver, som sørger for, at du får styr på din digitale postkasse. 4 / NO. 6 / vækst - Juni 2014

5 Handels-erfa giver mig ro i maven DET SI R MEDLEMMERNE af Lars Ilum Svineproducent, Højrupgaard, Ringe Hvilken type bedrift har du? Vi har 750 søer, og så laver vi slagtesvin. Derudover har vi ca. 370 ha jord. Vi driver maskinstation og så har vi turridning på islandske heste samt en put & take-sø og nogle hytter, som vi lejer ud. Hvor længe har du deltaget i Handels-erfa? Jeg har været med i to - tre år efterhånden. Hvorfor har du tilmeldt dig Handels-erfa? Jeg er med i Handels-erfa for hele tiden at være opdateret på, hvad der sker - og for at kunne lave de rigtige handler. Vi kan sagtens fare rundt ude i stalden og bruge en masse tid på at passe grise, men det er jo ikke nok, hvis vi køber eller sælger forkert. Handler du selv med afgrøder og foder? Ja, det gør jeg. Vi laver alt vores foder selv, så jeg handler sojaskrå og mineraler, og så køber jeg det korn, vi ikke selv kan avle. Er du tilfreds med dit udbytte af Handels-erfa møderne? Ja, det er jeg. Det er jo ikke sådan, at jeg kan gå hjem og skrive ind på kontoen, at nu har jeg tjent så og så meget, men det er en god måde at holde sig opdateret på. Jeg læser selvfølgelig nyhedsbrevet fra AgroMarkets hver uge, og den viden, jeg får på Handels-erfa, bruger jeg, når jeg skal købe eller sælge, og så har jeg brugt den i mine forhandlinger med banken. Kunne man ikke skaffe sig den information på anden vis? Jo, og det gør jeg også. Jeg følger med i blade og aviser, og jeg handler igennem indkøbsforeningen, så der får også information fra, men det er rart at få informationer fra fl ere vinkler. Hvad synes du om de emner, som diskuteres på Handels-erfa møderne? Jeg synes, emnerne er relevante. John Jensen har fi ngeren på pulsen, og han ved, hvad vi har brug for at vide noget om. Vil du anbefale andre landmænd at deltage i Handels-erfa? Ja, bestemt. Det er rigtig mange penge, vi køber for, så det er vigtigt, at vi forsøger at gøre det så godt som muligt hver gang. Og når jeg er med i Handels-erfa, kan jeg INFO Handels-erfa er for alle Handels-erfa er Centrovices erfagruppe for køb og salg af afgrøder og foder samt rentestrategi Erfa-gruppen mødes 3 gange årligt Handels-erfa baserer sig på informationerne fra Agromarkets.dk Kontaktperson: Dennis Andreasen, økonomirådgiver, tlf gennemskue, om jeg får en god pris, når jeg handler. Det giver mig tryghed. Giver det dig positiv økonomisk effekt at deltage i Handels-erfa? Det mener jeg. Det er jo svært at måle effekten direkte i penge. Det er mere en fornemmelsessag. Men det giver mig ro i maven at være med at i Handels-erfa. Hvordan fungerer John Jensen fra AgroMarkets som oplægsholder på Handels-erfa? Jeg synes, han er rigtig god til at fortælle godt og levende - og det er vigtigt, for det er en temmelig lang dag, når vi skal op om morgenen for at passe grise først. Så er det rart, at man virkelig føler, at man får noget med derfra. Du bruger en hel dag på at tage til Handels-erfa? Er det, det værd? Der går en hel dag med det, ja. Men det får jeg også udbytte efter, synes jeg. Nogle gange mere end andre naturligvis, men der er så mange forskelige ting til de møder, så der er altid noget, der er relevant for mig. Hvad er det bedste ved at være med i Handels-erfa? Det er, når vi kommer hjem og kan fortælle, at markedet udvikler sig sådan eller sådan før de andre ved det. Det er altid rart, hvis man ved noget, bare lidt før de andre. Jeg ved godt, at de får det at vide dagen efter, men det er rigtig rart at være på forkant. Vi vil gerne passe gården så godt som overhovedet muligt, så vi forsøger hele tiden at indsamle den nyeste viden, så vi kan udvikle i stedet for at afvikle, og der er Handels-erfa et godt redskab. NO. 6 / vækst- Juni 2014 / 5

6 Ensileringsmidler til græs KVÆGBRUG af Rik Kool Kvægkonsulent Tlf.: Sådan vælger du det rigtige ensileringsmiddel Ensileringsmidler består af både bakteriefremmende og kemiske midler. Vælger du et forkert ensileringsmiddel, risikerer du, at den ønskede effekt udebliver - og i værste fald at ensilagen forringes. Inden du anvender ensileringsmidler, skal du derfor gøre dig klart, hvad midlet skal kunne. Homofermative bakterier giver hurtig omsætning De bakteriefremmende ensileringsmidler kan opdeles i to grupper. Den ene gruppe indeholder udelukkende mælkesyredannende bakterier, kaldet homofermative bakterier. Den anden gruppe af ensileringsmidler indeholder både eddikesyredannende og mælkesyredannende bakterier. Disse kaldes heterofermative bakterier. Det største potentiale - og dermed den bedste økonomi - ligger umiddelbart i anvendelsen af homofermentative mælkesyrebakterier. Disse sørger for en hurtig omsætning af sukker til mælkesyre og dermed en hurtig nedsættelse af Ph, hvilket stopper nedbrydningen af næringsstoffer. På den måde bliver flere næringsstoffer tilbage, som senere kan udnyttes til mælkeproduktionen. Vær opmærksom på varmedannelser Selv om ensilagen er stabil under plastik, kan den ændre sig, når den lukkes op. Ved indtrængning af luft kan skimmel og gærsvampe formere sig, og her er mælkesyren ikke så effektiv som eddikesyre. Er der risiko for varmedannelser, kan det være en god idé at vælge et ensileringsmiddel, som udover mælkesyrer også indeholder bakteriestammer, der producerer eddikesyre. Ensileringsmidler, der kun indeholder mælkesyrer, kan i nogle tilfælde forhøje risikoen for varmedannelser. Ved hurtig omsætning af sukker til mælkesyre begrænses produktionen af den eddikesyre, der giver ensilagen stabilitet efter åbning. De kemiske ensileringsmidler har udelukkende effekt på stabiliteten ved udtagelse af ensilage. Vælg det rigtige ensileringsmiddel Valg af middel afhænger meget af omstændighederne. I skemaet kan du se, hvilket ensileringsmiddel du bør vælge under forskellige forhold. Har du spørgsmål om ensilering eller ensileringsmidler, er du velkommen til at kontakte din kvægkonsulent. Er vejromstændighederne gode? JA NEJ Tørstofindhold > 55 %? Anvend ensileringmidler med mælkesyredannende bakterier. F.eks. JA NEJ sukker (melasse) som energikilde. Risiko for varmedannelse? Det har ingen effekt at tilføre ensileringsmidler, da miljøet er for tørt til at bakterier kan fungere. JA NEJ Ved % tørstof i silo, eller under 1,5 m fremdrift pr. uge, eller hvis der er over 15 % sukker i ensilagen. Anvend ensileringsmidler med mælke- og eddikesyredannende bakterier. Ved udelukkende at tilsætte mælkesyrebakterier kan effekten blive negativ. Kemiske midler kan i dette tilfælde også anvendes. Umiddelbart er der ingen behov for ensileringsmiddel, så længe sukkerindholdet er 7-15 %. Hvis sukkerindholdet er under 7 %, kan det være fornuftigt at anvende mælkesyredannende bakterier, som sørger for en effektiv omdannelse fra sukker til syre, og dermed mindsker tabet af næringsstoffer. 6 / NO. 6 / vækst - Juni 2014

7 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg PLANTEAVL af Søren Lykkegaard Hansen Planteavlskonsulent Tlf.: Etablering af årets vårbyg er overstået, og vi kan se tilbage på et tidligt forår, der for mange gav mulighed for såning i et næsten perfekt såbed. Det er også den overordnede vurdering fra de mange landmænd, der har deltaget i de fokusbesøg om etablering af vårbyg, som Centrovices planteavlsafdeling udbød i foråret 2014, for at sætte fokus på såning. I denne artikel får du et sammendrag af de foreløbige resultater af fokusbesøgene. Regn med lavere spiringsprocent På grund af den korte vækstsæson kompenserer vårbyg dårligt for modgang. De foreløbige resultater viser, at der på trods af de næsten perfekte forhold, i gennemsnit kun er realiseret en markspiringsprocent på 82 % mod et forventet gennemsnit på tæt ved 90 %. Følg med på vores hjemmeside, hvis du vil holde dig opdateret på den nyeste viden om etablering af vintersæd eller kontakt din planteavlskonsulent og bestil tid til fokusbesøg i efteråret. INFO Fokusbesøg Kontakt planteavlskonsulent Søren Lykkegaard Hansen, hvis du vil høre mere om efterårets fokusbesøg. Du kan tilmelde dig allerede nu. Den opnåede markspiringsprocent ligger mellem 66 % og 97 % - og kun ca. 10 % af deltagerne i fokusbesøgene har realiseret en markspiringsprocent på 90 % eller derover. Uens sådybde reducerer spiringsprocenten Det fremgår også af fokusbesøgene, at en uens sådybde på 1-7 cm reducerer fremspiringprocenten i forhold til at så i den anbefalede dybde på 4 cm. Udover at reducere fremspiringsprocenten ved vi fra forsøg, at det koster udbytte at så for dybt eller for øverligt. Det er derfor vigtigt at indstille såmaskinen korrekt - og justere den jævnligt. TusindKornsVægten (TKV) på såsæden har varieret mere end 25 % imellem sorter og såsædspartier. Det bekræfter, at man skal huske at beregne udsædsmængden ud fra TKV og det ønskede plantetal pr. m 2, samt at man i mange tilfælde må regne med en lavere markspiringsprocent end hidtil antaget. Samsåning påvirker ikke fremspiringen Et andet aktuelt emne, der har relevans i forbindelse med etablering af vårbyg, er samsåning af handelsgødning og såsæd. En del planteavlere har med gode resultater forsøgt sig med denne fremgangsmåde, og iblandet op til 100 kg handelsgødning pr. ha, typisk i form af NS gødninger. Der er ifølge vores erfaringer ikke noget, der tyder på, at man får salt- eller ammoniakskade ved at placere gødningen sammen med såsæden, og fremspiringen har således ikke været påvirket af sammenblandingen. Vil du være klogere på etablering af vintersæd? I planteavlsafdelingen vil vi fortsat sætte fokus på etablering af de forskellige afgrøder, og i efteråret 2014 tilbyder vi derfor fokusbesøg ved etablering af vintersæd. Meget tyder på, at vi kan blive langt klogere på dette område. Bygplante til venstre sået i optimal dybde på 4 cm. Bygplante til højre sået i 7 cm, hvor den lige efter fremspiring etablerer sekundært rodnet og buskningszone i 4 cm dybde. NO. 6 / vækst- Juni 2014 / 7

8 Medlemsundersøgelse af bidrags- og rentesatser ØKONOMI af Lasse Beierholm Virksomhedskonsulent Tlf.: Med den gældssætning, som præger landbruget, er det naturligt, at branchen har meget fokus på og diskussion af bidragssatsernes størrelse. Men hvordan ser de egentligt ud for Centrovices medlemmer? Det har vi undersøgt via en spørgeskemaanalyse, som er gennemført blandt vores medlemmer i maj Efter at undersøgelsen er afsluttet og analyseret, har vi oplevet, at bidragssatserne er sat yderligere op fra realkreditinstitutterne. Disse seneste stigninger er ikke med i denne undersøgelse. Vores undersøgelse tager udgangspunkt i 150 besvarelser fordelt på forskellige bedriftstyper, lånestørrelser og realkreditinstitutter. Nuværende gennemsnitslig bidragssats: BRF Kredit DLR Kredit Nordea Kredit Nykredit Realkredit Danmark Totalkredit Andet I alt Som det ses af diagrammet, er der stor forskel mellem bidragssatserne fra de forskellige realkreditinstitutter, hvor Realkredit Danmark ligger højest med en gennemsnitlig bidragssats på 1,2 % og Totalkredit og Nordea Kredit ligger i den lave ende med 0,7 og 0,8 %. Det er dog så få respondenter i undersøgelsen, der har Totalkredit, at man vanskeligt kan generalisere deres bidragssats. 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1 1,2 Ser man på forskellene mellem bidragssatserne for de forskellige driftsgrene, som diagrammet ovenfor viser, er det bedrifter uden husdyr, som har den laveste gennemsnitlige bidragssats. Stigninger på grund af øget sikkerhed Spørger man Realkreditrådet, skyldes bidragsstigningerne de senere år stigende tab og hensættelser på landbrugssektoren samt lovkrav om supplerende sikkerhed, som pålægger realkreditinstitutterne at lægge penge til side som ekstra sikkerhed i forbindelse med de faldende ejendomspriser. Det betyder, at når et lån overstiger belåningsgrænsen på for eksempel 70 % af vurderingen, efter at det er givet, så skal realkreditinstituttet stille supplerende sikkerhed. Lovkravet fra EU hedder LTV (loan-to-value). Kravet er ikke tåbeligt, da det giver en formel større sikkerhed for dem, der køber obligationerne, men det er lidt ligesom at tage seler på, når man har gået med livrem i meget lang tid. Den danske realkreditmodel har altid været velanset hos investorer, og obligationerne er i turbulente tider blevet brugt som safe haven investering. Opsummeret er det omkostningstungt at anskaffe sig den kapital, den supplerende sikkerhed kræver. Realkreditinstitutterne kan enten anskaffe sig kapitalen ved hjælp af investorer, eller de kan tjene kapitalen ved at sætte en højere bidragssats for kunderne. Gennemsnitslige rentesatser på driftskreditter Den gennemsnitlige rentesats for alle modtagne besvarelser i undersøgelsen var 6,80%. Undersøgelsen viste lidt lavere rentesatser for bedrifter med ren planteavl. Gennemsnitsligt bidrag opdelt på bedriftstype: Kvæg Svin Planteavl Andet I alt 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 1 8 / NO. 6 / vækst - Juni 2014

9 ØKONOMI Gennemsnitslig rentesats fordelt på banker: Andelskassen Fyn Danske Bank FS Bank Fynske Bank Jyske Bank Nordea Rise Sparekasse Sparekassen Fåborg Sydbank Totalbanken Andet I alt 3,8 4,9 5,0 6,2 6,9 6,6 6,5 6,8 7,7 8,6 9,0 Som grafen viser, er der stor spredning på rentesatserne fra de forskellige pengeinstitutter. De to banker Sydbank og Jyske Bank ligger i den lave ende under 5 %, mens Fynske Bank og Danske Bank ligger i toppen med renter over 7,5 %. Rise Sparekasse ligger højest, men bemærk, der er kun én respondent, så rentesatsen kan ikke generaliseres. Ved vurdering af rentesatserne i banken skal man være opmærksom på, at det generelle renteniveau har været faldende de sidste par år. De rentefald, der har været, er for de fl estes vedkommende mere end spist op af marginalforhøjelser. Således var den gennemsnitlige rente 5,1 %, da den var på det laveste mod i dag 6,8 %. Hvad kan du gøre Vi oplever en vis opbløding hos nogle realkreditinstitutter. Det er nu realistisk for nogle landmænd at skifte til et andet realkreditinstitut eller presse prisen på bidragssatser. Du vil have den bedste forhandlingssituation om lavere bidragssatser ved at nedbringe ejendommens gæld samt øge indtjeningen, likviditeten og rentabiliteten af driften. Den samlede undersøgelse kan du se på under Rådgivning/økonomi/aktuelt. Ønsker du hjælp til forhandlingerne om bidrags- og rentesatser, er du velkommen til at kontakte os for en snak. NO. 6 / vækst- Juni 2014 / 9

10 Hvad du skal vide om våd- og tørfoderanlæg SVINEBRUG af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent Tlf.: Står du foran en ombygning eller etablering af smågriseeller slagtesvinestalde, skal du forholde dig til, om det nye foderanlæg, skal være vådfoder eller tørfoder. Find det foderanlæg, der passer til dig Først skal du gøre dig klart, hvilket anlæg du helst vil arbejde med. Er du til teknik, og har du evtuelt mulighed for at indkøbe restprodukter, skal du vælge vådfoder. Vil du have et simpelt anlæg, som evt. er placeret på en satellitejendom, er det bedre for dig at vælge tørfoder. Uanset hvad du vælger, skal du have et foderanlæg, der giver dig mulighed for at skifte foderblanding efter grisenes vægt. Det er nemlig uhensigtsmæssigt at skifte blanding for en hel sektion af gangen, og en del af effekten ved at sortere efter størrelse går tabt, hvis du efterfølgende fodrer hele sektionen efter vægten på de største grise i stalden. Både våd- og tørfodringsanlæg kræver justering Vælger du et tørfodringsanlæg, skal der være to foderstrenge eller et multifasefodringsanlæg, mens vådfoderanlægget skal kunne håndtere fl ere foderblandinger. Store restmængder af foder i rørene vil betyde, at du ikke har fuldstændig styr på, hvilken blanding der fodres ud til grisene, og du bør derfor vælge rastløs fodring - især hvis det drejer sig om smågrise. Ligegyldigt hvilket fodersystem, du vælger, er det både vigtigt og nødvendigt, at du bruger den fornødne tid og energi på justering af anlægget. Hvad viser DB-tjek fra 2. halvår af 2013? Opgørelsen for smågrise viser, at tør- og vådfoder holder samme produktivitet, men dødelighed og medicinforbrug er højere ved vådfodring. Derudover er DB 8 kr. bedre pr. gris på tørfoder end på vådfoder. Heraf skyldes de 3,5 kr. pr. gris lavere dødelighed og medicinforbrug. Der er imidlertid ikke mange opgørelse med vådfoder, så forskellen er noget usikker. Opgørelsen for DB pr. slagtesvin viser +25 kr. pr. gris på vådfodring. I 2013 skyldtes denne forskel bedre afregningspris, herunder bedre kødprocent og bedre UK godkendelser, samt lavere foderomkostninger i form af billigere pris pr. FE. Der ses en tendens til højere energiomkostninger for både smågrise og slagtesvin ved vådfodring. Til gengæld er vedligehold ikke, som det tidligere har været, dyrere ved vådfodring. Ved slagtesvin ses en tendens til lidt højere arbejdsforbrug pr. gris. Spørg om råd, hvis du er i tvivl Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, kan det være en god idé at kontakte din svinebrugskonsulent. Ud fra dine ønsker og muligheder hjælper vi dig med at fi nde det fodringsanlæg, der passer til dig og din bedrift også på langt sigt. Vi kommer naturligvis også gerne med input til, hvordan det anlæg, du allerede har, kan komme til at køre endnu bedre, end det gør i dag for det kan det garanteret. 10 / NO. 6 / vækst - Juni 2014

11 Brug den gratis krisehjælp HR OG LØNSERVICE af Jens Skov Rasmussen HR-rådgiver Tlf.: Hvor går du hen, hvis det hele ser sort ud? Har du, din familie eller en af dine kolleger brug for krisehjælp? Brug den gratis krisehjælp Landboforeningernes netværk af socialkonsulenter stiller sig gratis til rådighed for landmænd og deres familier, der er i økonomisk eller personlig krise og ikke kan betale for den socialrådgivning, de har brug for. Det eneste du skal gøre er at ringe til hotlinen og fi nde ud af, om du er omfattet af tilbuddet. Du kan også ringe, hvis du har kendskab til kolleger eller andre, som selv har svært ved at bede om hjælp. En sundhedsforsikring er en god investering Alternativt til den gratis krisehjælp er du rigtig godt hjulpet, hvis du, for eksempel via dit medlemskab i Centrovice, tegner en sundhedsforsikring for dig selv og din familie. Via sundhedsforsikringen får du bl.a. adgang til akut psykologisk krisehjælp. Du kommer forrest i køen, og når præmien er betalt, skal du ikke spekulere på, hvad det koster, den dag du har mest behov for hjælp og rådgivning. Det er vigtigt at handle på en krise Uanset hvordan krisen er opstået, og hvordan din økonomiske situation ser ud, er det vigtigt at handle, hvis du er i en krise. For at gøre ingenting, løser ingenting - tværtimod. Det er vigtigt at nå frem til en erkendelse af, at der er muligheder på den anden side af krisen. Tal med din økonomirådgiver. Han kan guide dig videre og kender måske din situation bedre end både din familie og naboen, fordi han er inde i din økonomi. For fuld fart ud af krisen Videncentret for Landbrug har udgivet magasinet For fuld fart ud af krisen, som kan være et nyttigt redskab til at forstå nogle af de typiske forløb igennem en økonomisk krise. Magasinet er krydret med personlige skildringer fra landmænd, der har været igennem en krise, og de giver deres bud på, hvordan du klarer dig igennem krisen. Det kan også være en hjælp til omgivelsernes forståelse af den krise, du og din familie gennemlever. Få hjælp til at komme igennem krisen Har du spørgsmål vedrørende den gratis krisehjælp, sundhedsforsikring eller behov for at tale med en socialkonsulent, er du velkommen til at kontakte social-teamet i Centrovice. Vi er første skridt på vej ud af krisen. INFO Den gratis krisehjælp: Kontakt den gratis hotline på tlf på hverdage mellem Uden for hotlinens åbningstid kan du indtale en besked. Den gratis krisehjælp omfatter en startpakke med op til 5 timers gratis socialrådgivning og tilbud om at deltage i en erfa-gruppe for kriseramte landmænd og deres ægtefæller/ samlevere. Samarbejdspartnere: Centrovice samarbejder med private socialrådgivere, socialkonsulenter, psykologer og en stresskonsulent. Find deres kontaktoplysninger på Sundhedsforsikring: Kontakt forsikringsselskabet Tryg på tlf eller læs mere om sundhedsforsikringen på vores hjemmeside. Sundhedsforsikringen dækker akut krisehjælp hele døgnet, de typiske dækninger er operation, fysiske behandlinger og andre former for behandling, som sikrer, at du hurtigt er i gang igen. Få rabat på sundhedsforsikringen via dit Centrovice medlemskab For fuld fart ud af krisen: Magasinet er gratis og kan læses online. Klik ind på vores hjemmeside og brug ikonet med redningskransen i højre side. Du kan også rekvirere den trykte udgave hos Videncentret for Landbrug. Kontakt sektrær Birthe Stougaard Schøtt på tlf eller NO. 6 / vækst- Juni 2014 / 11

12 Forsikring til familie og medarbejdere HR OG LØNSERVICE af Anne Fahlmann Jensen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: Sådan forsikrer du dig selv, din familie og dine medarbejdere En sygedagpengeforsikring er en god og billig forsikring, som giver dig mulighed for at sikre både dig selv, din familie og dine medarbejdere. Forsikring til selvstændige erhvervsdrivende Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge de første to uger af en sygeperiode. Sygedagpengeforsikringen giver dig ret til at modtage sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag afhængig af, hvilken type forsikring du tegner. Du kan vælge at tegne forsikring til fuld sats (type 1) eller 2/3 af fuld sats (type 2, minimumssats). Hvad der bedst kan betale sig afhænger af, hvor stort dit skattemæssige resultat før renter er ifølge din årsopgørelse for det seneste regnskabsår. Pr. 1. januar 2014 er højeste sygedagpengebeløb kr pr. uge eller kr. 110 pr. time. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at der er en ventetid på 6 måneder, fra du tilmelder dig ordningen, til du kan få udbetalt sygedagpenge i forbindelse med sygdom. Udover retten til sygedagpenge ved sygdom giver forsikringen dig ret til dagpenge i forbindelse med adoption og barsel. En anden fordel ved sygedagpengeforsikringen er, at din medarbejdende ægtefælle har mulighed for at tegne forsikringen. Afhængig af hvilken type forsikring du tegner, ligger den årlige præmie i 2014 mellem kr. og kr. Forsikring til private arbejdsgivere Er du privat arbejdsgiver, kan du tegne en sygedagpengeforsikring, der gælder for dine ansatte. Forsikringen giver dig ret til refusion fra 2. sygedag af de sygedagpenge, du har pligt til at betale til dine ansatte i de første 30 dage af deres sygeperiode. Du har dog ikke ret til refusion af sygedagpenge gennem forsikringen til medarbejdere, som du modtager en eller anden form for lønrefusion for. Sygedagpengeforsikringen dækker alle medarbejdere, som har været ansat i en eller fl ere perioder i de sidste 8 uger før sygefraværet, og som har arbejdet i mindst 74 timer. Er din ægtefælle ansat hos dig med lønaftale, er han eller hun også omfattet af forsikringen. Den årlige præmie i 2014 er 0,79 % af den samlede lønudgift. For at kunne tegne forsikringen må din samlede lønudgift i 2014 ikke overstige kr kr. Har du ansatte i fl eksjob, er det muligt at fratrække lønudgiften til disse i opgørelsen af den samlede lønudgift, som præmien bliver udregnet af. Tilmelding Uanset om du er selvstændig erhvervsdrivende eller privat arbejdsgiver, skal sygedagpengeforsikringen tegnes på men Lønog HR-rådgiverne hjælper dig naturligvis også gerne med tilmeldingen. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål om sygedagpengeforsikringen eller brug for hjælp til tilmelding. Vi opfordrer alle til at tegne en sygedagpengeforsikring. 12 / NO. 6 / vækst - Juni 2014

13 Det Fynske Dyrskue - Mød os på stand 200 KOMMUNIKATION af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: Dyrskuet er en festlig begivenhed for landbruget. Det ser vi frem til at fejre med dig. Det sker den juni 2014 på Dyrskuepladsen i Odense Vi byder på en forfriskning og en snak med vores konsulenter om de emner, som er relevante for dig i din hverdag. På Centrovices stand har vi temaet Fremtidens landbrug. Vi mener, at Dansk landbrug er Fremtidens landbrug. Men hvad betyder det for de forskellige driftsgrene? Se eksempler på, hvad fremtidens landbrug kan være inden for kvæg, svin og planteavl. Du kan blandt andet se vores nye drone og høre om, hvor vi kan skabe værdi for din planteavls- eller kvægbedrift med brug af dronen. Under dyrskuet kan du få en snak med Centrovices bestyrelsesmedlemmer, som på skift vil være at fi nde på standen. Se på under Forening/aktuelt, hvornår du kan møde de enkelte bestyrelsesmedlemmer På standen har vi også klappedyr og minitraktorer for de små. Nedenfor finder du to fribilletter til Det Fynske Dyrskue. Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen. FRIBILLET FRIBILLET Dyrskuepladsen, Broløkkevej 2, 5250 Odense SV juni 2014 Navn: Adresse: Åbningstider: Fredag kl Lørdag kl Søndag kl Dette kort giver adgang til ét besøg Kun adgang, når hele kortet er udfyldt: Dyrskuepladsen, Broløkkevej 2, 5250 Odense SV juni 2014 Dette kort giver adgang til ét besøg Kun adgang, når hele kortet er udfyldt: Navn: Adresse: Åbningstider: Fredag kl Lørdag kl Søndag kl NO. 6 / vækst- Juni 2014 / 13

14 Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby PLANTEAVL af Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Tlf.: Planteavlsafdelingen inviterer igen i år til åbent hus i forsøgsmarken, beliggende ved Danish Agros lagerfaciliteter, Røjlevej 4B, 5792 Årslev. Det sker onsdag d. 25. juni kl Der er masser af spændende forsøg og demonstrationsparceller at se på. Rapsdyrkning Ét af emnerne for aftenen vil være rapsdyrkning. Der er etableret parceller med forskelligt plantetal med og uden vækstregulering, som vil blive præsenteret af vores planteavlskonsulenter. Sortsforsøg Der vil naturligt være fokus på sortsvalget til den kommende sæson, og der bliver præsenteret sorter af både vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale, vårbyg, havre og vinterraps. Danish Agro byder på lidt mad og drikke som afslutning på arrangementet. Det er gratis at deltage i arrangementet, og tilmelding er ikke nødvendig. REPRÆSENTER LANDBRUGET Bliv repræsentant for landbruget på Det Fynske Dyrskue Landbrug & Fødevarer mangler fagligt stærke og engagerede landmænd M/K til deres stand på Det Fynske Dyrskue Landbrug & Fødevarer har skabt rammerne med den mobile udstilling På sporet af vores mad, men de helt rigtige fortællere er landmændene selv. Derfor har Landbrug & Fødevarer brug for dig til at fortælle om din bedrift og de madvarer, du producerer - og til at svare på spørgsmål fra de besøgende. Lyder det som noget for dig? Ring til bestyrelsesmedlem Anja Kongsdal på tlf i dag og hør mere. PERSONALENYT Runde fødselsdage 40 år 10. jul - Søren Bjerring Bækholm, virksomhedskonsulent 50 år 17. jun. - Inge Højgaard Rasmussen, seniorassistent 28. jun. - Ejler Petersen, afdelingschef Miljø og Svin 9. jul. - Jan Cederfeld, økonomikonsulent 60 år 16. jun. - Hanne Abildtrup, bogholder 14 / NO. 6 / vækst - Juni 2014

15 Et aktivt tilvalg LEDELSE af Louise Helmer Adm. direktør Tlf.: I Centrovice arbejder alle medarbejdere benhårdt for at skabe resultater, både for medlemmer og kunder, og for vores fælles forretning, Centrovice. Og det vil vi gerne være kendte for, så vi fortsat - og gerne i endnu højere grad end i dag - er et aktivt tilvalg for vores medlemmer. Vi har de seneste 3 år leveret positive resultater i vores regnskab, og man kan på mange måder sige, at Centrovice har været igennem en konsolideringsfase. Men nu skal vi videre. Gode resultater må aldrig blive en sovepude, og slet ikke når de gode resultater kommer efter en længere periode med negativ vækst, tilpasninger og dårlige resultater. Udvikling og vækst Målene for Centrovice i 2014 og 2015 er udvikling og vækst. Det er mål, der i lige så høj grad kunne være mål for mange af jeres landbrug. Der er fl ere tegn på, at Danmark er på vej ud af de sidste års krise, og det kan og skal vi udnytte for at nå vores mål. I Centrovice har vi lavet en afdeling for forretningsudvikling, der arbejder på tværs af organisationen. Det har vi gjort for at have bevidst fokus på nye produkter og tilbud, der bidrager til udvikling af vores medlemmers forretning og af Centrovices egen forretning. ikke noget højtravende, som kun få forstår. I virkeligheden handler det om god planlægning. Og det er kommet for at blive! Det tværfaglige budget Også med hensyn til dit budget giver det ekstra værdi at tænke tværfagligt både for dig og for de involverede i Centrovice. Det gælder både, når budgettet skal udarbejdes, og når der efterfølgende skal følges op. Målet er at gøre budgettet og den løbende budgetopfølgning mere korrekt og handlingsorienteret. Det er en af måderne, hvorpå du kan følge den planlagte udvikling kvartal for kvartal, år for år. Er din virksomhed samtidig i en periode med vækst, er det bare endnu vigtigere med et retvisende og handlingsorienteret budget. Dette skal og vil vi mestre i endnu højere grad end i dag. I alle faggrene og i alle forretningssegmenter. Fremtidens landbrug Dette er bare to af de initiativer, der er i gang. I alle afdelinger arbejdes der løbende på at fi nde tidens vise sten. Det klare mål er, at vi i Centrovice vil vælges til, netop fordi vi har den høje faglighed og de produkter, der til hver en tid skal til for at udvikle og sikre Fremtidens Landbrug. For ting sker sjældent af sig selv. Både udvikling og vækst skal gennemtænkes og planlægges, hvis man vil gøre det på en måde, hvor antallet af hovsa løsninger minimeres. Jeg er ikke i tvivl om, at udvikling og vækst både hos jer og i Centrovice kommer, når ting ses i større perspektiv, og der tænkes i helheder og tværfaglighed. Strategitjek Et af de produkter, der er relevant i den sammenhæng, er Strategitjek. I din virksomhed er der sikkert en masse ting i gang, og har du ikke allerede gjort det, kunne de mange overvejelser om fremtiden med fordel samles i et strategitjek. Målet med strategitjek er, at vi kommer hele vejen rundt om bedriften i forhold til de overvejelser, du selv har, og i forhold til de faktorer i omverden, der netop nu påvirker din virksomhed. Det er samtidig vores mål at holde strategibegrebet meget tæt på den hverdag, du selv kender. Strategi er for alle, og NO. 6 / vækst- Juni 2014 / 15

16 TANK VIDEN Juni tonsklubben - Studietur I juni drager 6-tonsklubben til England for at besøge den store planteproduktionsmesse Cereals og en række landmænd, der har høje udbytter i vinterrapsen Det Fynske Dyrskue - Mød os på pladsen Se omtale inde i bladet Handels-erfa Hvordan er situationen for korn og foder efter høst? Holder sojamarkedet det høje niveau? Bør du frygte rentestigning? Og er jordpriserne ved at dele sig i 2 forskellige markeder? Det kan du blive klogere på, når John Jensen fra AgroMarkets den 16. og 17. juni byder velkommen til endnu en omgang Handels-erfa. Denne gang stilles der skarpt på råvaremarkedet, konjunkturer og renter og kl Lean virksomhedsbesøg - Max 20 deltagere Tag med Centrovices leankonsulenter på virksomhedsbesøg. Vi besøger produktionsvirksomheden Heco International i Hedensted, hvor vi får mulighed for at se, hvordan lean bruges i det daglige arbejde kl :45 Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Planteavlsafdelingen inviterer igen i år til åbent hus i forsøgsmarken beliggende ved Danish Agros lagerfaciliteter, Røjlevej 4B, 5792 Årslev. Der er masser af spændende forsøg og demonstrationsparceller at se på kl :00 Læs mere om arrangementerne på hvor du også kan tilmelde dig. Damsbovej Vissenbjerg

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015 FlexNyt Indhold Info Gratis krisehjælp til landmænd Generel dispensation for efterafgrøder Tjek det nye udlæg Fravænning af føl Håndværkerfradraget 2015 De mest almindelige fejl i krydsoverensstemmelse

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Dansk Kvæg kongres 2009 Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Er dansk landbrug konkurrencedygtigt? Det korte svar: JA - men det fordrer stærk og fremsynet ledelse Lys

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde?

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? NR 10 OKTOBER 2015 Vækst SIDE 10 Økologisk mælkeproduktion - en overvejelse værd SIDE 4 Ny anbefaling: mængde roepiller i vådt majs Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? SIDE 5 SIDE 18

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 9-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 9-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 9-2014 Eksport af smågrise Ny stald efter novemberstorm Få overblik over de nye sygedagpengeregler INDHOLD Et aktivt tilvalg Af Louise Helmer, administrerende direktør Det

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 9-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 9-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 9-2014 Eksport af smågrise Ny stald efter novemberstorm Få overblik over de nye sygedagpengeregler INDHOLD Et aktivt tilvalg Af Louise Helmer, administrerende direktør Det

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps?

vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 7+8-2 014 Ændring af virksomhedsordningen Lær dine smågrise at kende Tværfagligt budgetmøde giver værdi for landmanden INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? Af Karen

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

Velkommen til. Økonomimøde

Velkommen til. Økonomimøde Velkommen til Økonomimøde Program 19.00 Velkomst v/ virksomhedskonsulent v/ Søren Bjerring Bækholm 19.05 Økonomien i fynsk landbrug set fra en politisk vinkel v/ næstformand Torben Povlsen 19.20 Aktuelle

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013 Fremtidens Planteavl Handels Erfa Ændringer i landbrugsloven Husk skift til NemID Størrelsen eller gørelsen INDHOLD Støtte til svineproduktion i nye stalde Af Jan

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar!

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar! KE ULYK GRUPPELV GRUPPEPENSON SUNHESFORSKRNG OM G SY HEL B R E Landbrug & Fødevarers forsikrings- og pensionstilbud tager alle udgangspunkt i landmandens behov. Ordningerne er billige og de har attraktive

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere