DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS Beretning om foreningens virksomhed for 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS 2011. Beretning om foreningens virksomhed for 2010."

Transkript

1 Beretning

2 Medlemmer: Foreningen har pr. 31. december 2010 i alt 214 medlemmer, hvilket er en tilgang på 4 medlemmer i forhold til 31. december Antal medlemmer Tilgang + 12 Udmeldte - 8 Døde - 0 Antal medlemmer Pr. 1. april blev 12 medlemmer optaget i foreningen: Diplombrygger Ole-Martin Solli, Berentsens Brygghus as, Norge (2009). Brygmester Karsten Hyre-Jensen, Carlsberg Danmark (2009). Diplombrygger Allan Jørgensen, Husbryggeriet Jacobsen, Carlsberg Danmark. Brygmester Stefan Peter Stadler, Indslev Bryggeri (1986). Diplombrygger Flemming Bie, Bie ApS. Produktions Styrings chef-bryg og Energi Poul Skov Hansen, Carlsberg Danmark. Diplombrygger Ditlev Jørgensen, Gundestrup Mejeri og Bryghus Diplombrygger Jan Jul Nielsen, Husbryggeriet Jacobsen, Carlsberg Danmark Forsynings chef Brygsiden Karsten Østergaard, Carlsberg Danmark Brygmester Dion Lysdal, Royal Unibrew A/S Brygmester Finn Lok, Forsøgslaboratorium, Carlsberg A/S Brygmester Christina Munk Klausen, Carlsberg Danmark 8 Medlemmer som har udmeldt sig af foreningen: Laboratoriechef Søren Abildgaard, Royal Unibrew A/S Brygmester Bjørn Jarl Kristensen, Royal Unibrew A/S Brygmester Marianne Dencker Nielsen. General Manager Gunnar Hepp, Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Quality Manager Alexandra Finkler-Jacob, Holsten Production Director Michael Jacob, Holsten Direktør, Chief science officer Søren Carlsen, Novo Nordisk A/S Brygmester Jost Henrich Klaas. 1 medlem er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Den 11. februar 2011 afgik pensioneret underdirektør Leif Pagh-Rasmussen ved døden i en alder af 83 år. Leif Pagh-Rasmussen blev uddannet fra skolen Leif Pagh-Rasmussen gik på pension i september 1990 efter 35 år på Tuborgs Bryggerier, de sidste år som chef for den internationale tekniske afdeling. Det er mange år siden vi sidst har set Leif Pagh-Rasmussen til vore møder. Vi vil mindes Leif Pagh Rasmussen jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og udtale: Ære være hans minde! Tak. 2

3 Møder: Årets første møde var den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 30. marts i Funktionærforeningens Lokaler på Gamle Carlsberg Vej 3 i Valby. Der deltog 37 medlemmer. Fra dagsordenen var der valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor Hans Chr. Aller og Anders Kokholm var på valg. Hans Chr. Aller og Anders Kokholm blev genvalgt. Michael Knoth kunne ikke genvælges, og som nyt bestyrelsesmedlem blev Morten V. Lundsbak valgt. Efter generalforsamlingen kørte vi i bus til Amager Bryghus, hvor der var en rundvisning på bryghuset. Efter rundvisningen var der smagsprøver af husets produkter. Derefter kørte vi til DGI-Byen hvor der blev serveret en middag., og aftenen blev afsluttet over et glas øl. Det blev en rigtig god aften. Næste besøg var et temamøde den 21. april hvor vi besøgte Novozymes A/S i Bagsværd. Mødet startede med velkomst af Steen Aastrup. Derefter et indlæg om "udvikling af nye enzymprodukter" ved Mikako Sasa. Næste emne var " implementering af enzymløsninger i bryggerierne" ved Steen Aastrup. Sidste emne var "Ondea Pro "Great beer from 100% barley"" også ved Steen Aastrup og vi afsluttede med en rundvisning i R&D bryglaboratorium. Efter rundvisningen blev deltagerne budt på spisning. Nogle gode indlæg fra de to foredragsholdere og en god rundvisning på området. Der deltog 22 medlemmer. Næste møde var vor forårstur som blev til en efterårstur til Fyn og Jylland. Der deltog 56 personer inkl. ledsagere. Turen startede fra fredag den 24. september fra København og første stop var Ørbæk Bryggeri. Her fik vi en rundvisning på bryggeriet efterfulgt af diverse smagsprøver fra deres produktion. Derefter kørte vi til Royal Unibrew A/S- Albani Bryggerierne i Odense. Her blev der serveret frokost, hvorefter der var rundvisning på bryggeriet, og besøget blev afsluttet med et glas øl. Turen fik videre til Hotel Koldingfjord hvor der var indkvartering. Kl blev der serveret en middag og aftenen blev afsluttet med socialt hygge og snak i baren indtil midnat. Lørdag morgen gik turen videre mod Haderslev til S.C. Fuglsang Bryggeri og Malteri. Vi startede med en længere rundvisning på malteriet og bryggeriet, og besøget blev afsluttet med en frokost i deres besøgslokaler. Alle de steder vi besøgte tog pænt imod os og fremviste hvad de stod for, og deltagerne var meget tilfredse med turen. Lad mig igen sige Tak for at I ville se os. Årets sidste møde blev igen vort traditionelle julemøde, som fandt sted den 3. december i Ingeniørforeningens Mødecenter. Foreningen havde inviteret bestyrelsesmedlemmer fra de øvrige nordiske søsterforeninger med til dette arrangement. l alt deltog 64 personer i dette arrangement. Mødet startede i Funktionærforeningens lokaler med et indlæg fra de 5 personer fra Alectia A/S som havde modtaget et studierejselegat i De havde besøgt bryggerier i Frankrig og Belgien og deltagerne fik ud over en gennemgang af de bryggerier de besøgte, også smagsprøver fra stederne. Efter dette foredrag kørte deltagerne i bus til Ingeniørforeningens Mødecenter, hvor der var den traditionelle julebuffet, som alle deltagerne er meget glade for, og hvor medlemmerne hyggede sig og ønskede hinanden en god jul over et glas juleøl. Vi håber, at vore medlemmer igen vil bakke om vore arrangementer i

4 Studierejselegater: Der blev i året tildelt to rejsestudielegater til Anders Kissmeyer der ville benytte legatet til brug for hans deltagelse i en rejse til San Francisco hvor han vil deltage i et to-dages fadlagringsseminar på Russian River Brewing Co. og deltagelse i Craft Brewer's Conference 2011, samt til en 4-5 dages rundtur til førende bryggerier i det nordlige Californien. Det andet legat blev tildelt en gruppe på 5 medlemmer af Foreningen, som er ansat hos Alectia A/S. De ville undersøge den franske Biére de Garde som hovedsageligt findes i den nordfranske region Nord Pas-de-Calais. Regionen grænser op til Belgien med de stolte øltraditioner og Biére de Garde minder om den mere kendte belgiske type, saison. Deres foredrag hørte vi på vort julemøde. Bestyrelsen vil fortsat lægge vægt på muligheden for at udbetale legater til vore medlemmer hvert år,men i 2011 vil der ikke bliver tildelt yderligere rejsestudielegater, da en samlet bestyrelse ønsker at likviditeten i legatet og fonden skal have lidt luft efter et par år uden udbytte fra Danske Bank. Økonomi: Som det fremgår af vore regnskaber, der kan udskrives fra vor hjemmeside, og som senere bliver gennemgået af vor kasserer, er vi i år kommet ud af året med et resultat som er noget bedre end sidste år, men ikke tilfredsstillende for vor forening. Vi bør nok i denne forbindelse sige, at både foreningen og vort blad ikke er kommet med et tilfredsstillende regnskabsresultat, bladet fordi brygmesterkorpset vendte et positivt resultat for bladets drift til et underskud. Pr. 1. januar 2010 blev Brygmesterkopset sammenlagt med vort blad Scandinavian Breweries Review. Her må jeg også sige, at Brygmesterkorpset ikke er kommet godt fra start. Da året var slut var det kun blevet til 5 arrangementer, så det er ikke tilfredsstillende, da der hver måned skal lægges mange kræfter i, for at korpset igen skal være en indtægtskilde, som kan bidrage til foreningen, men til gengæld har vi taget opstartsomkostningerne i 2010, så de kommer ikke igen i Foreningens regnskabsresultat efter selskabsskat er et underskud på DKK Det er DKK bedre end Foreningens investeringer i værdipapirer har klaret sig tilfredsstillende. Beholdningen af obligationer er mindre end De udtrukne obligationer er blevet brugt til afvikling af den gæld, som foreningen havde til Hjælpefonden pr. 31. december For bladet Scandinavian Brewers Review blev der et underskud på DKK , hvilket er DKK dårligere end i Her kan jeg meddele, at bladet med udgivelse af 6 blade har givet et underskud på DKK Brygmesterkorpset kom ud med et underskud på DKK , hvoraf der er brugt DKK til trykning af folder, samt ændring af hjemmeside og power point præsentation. I Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden er der et overskud efter selskabsskat på DKK Årets resultat er DKK dårligere end 2009, og kan henføres til at vi i 2009 fik en tilbagebetaling af skat på DKK , og et sådan beløb får man kun en gang, når Hjælpefonden går fra en fond til en forening. I 2011 vil Foreningen igen få udbytte fra de danske banker. 4

5 Men hensyn til foreningens investeringer i værdi papirer har der været en pæn opskrivning på disse papirer, men vi er ikke kommet helt på plads med hensyn til egenkapitalen, når vi sammenligner med Herudover har Bryggeriforeningens Legat og Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat et overskud på resultatopgørelsen før fordelingen af overskuddet. Med en samlet egenkapital for Foreningen og Hjælpefonden på t.kr pr. 31. december 2010 er det en stigning på t.kr. 809 i forhold til 31. december 2009, og derfor ser bestyrelsen dog stadig lyst på foreningens samlede økonomi. Årsagen til denne stigning skyldes primært kursstigning på værdipapirer. Vi forventer for året 2011 stadig en kursgevinst på vore værdipapirer. Scandinavian Brewers Review: Efter omlægningen af bladet er dette det 7. årsregnskab. Årets regnskabsresultat er bestyrelsen ikke tilfreds med, men det er ikke de personer, som er med til at bringe bladet på plads hver anden måned, som er årsagen. DG Media har for hvert blad måtte kæmpe for at finde nye som gamle kunder til bladet. Vi må erkende at salg af annoncer til bladet ikke er stigende. Der skal virkelig arbejdes for at finde nye kunder til køb af annoncer. Der er desværre nogle firmaer, som vi har kendt i mange som pludselig stopper. Det er ikke kun vores blad der bliver ramt, det rammer mange magasiner. Vi har gennem hele året måtte følge bladets salgs af annoncer og gribe ind, hvis salget af annoncer ikke har kunnet dække de samlede omkostninger på bladet, og dette gør vi også fremover. Vi har også fået Anders Kissmeyer tilknyttet bladet, og vi forventer, at han kan medvirke til at drive bladet frem. Bestyrelsen er meget tilfredse med hans indsats i Vort mål for 2011 er at følge bladet hver anden måned og samtidig arbejde på, om vi kan finde yderligere besparelser på bladet specielt på trykning og annonce bureau/media omkostninger. Vi ved også, at portoen stiger pr. 1. april 2011 og vil medføre en yderligere omkostning. Bestyrelsen forventer for 2011 et overskud på ca Med denne fokus på bladet, skal vi også nærmere på udsendelse af antal blade pr. år. På de to første blade i 2011 har der kun været 24 sider + 4 side (forside + bagside), og dette kan bringe os hen til et blad, der kun udgives 4 til 5 gange pr. år. I april skal vi have et redaktionsmøde, hvor disse emner skal diskuteres, specielt salget af annoncer, da bladets størrelse afhænger af disse. Brygmesterkorpset I bestyrelsen har vi talt en del om, hvorledes vi får gjort dette korps kendt igen. Indenfor Bestyrelsen skal vi finde frem til en "Google løsning", hvor ølsmagning under Brygmesterkorpset bliver løftet meget langt frem på deres søgeside. I november udsendte vi en skrivelse om der blandt vore medlemmer var nogle, som kunne tænke sig at undervise til disse arrangementer. Der var 3 medlemmer som meldte positivt tilbage, Hvis vi får flere arrangementer igen, skal vi måske bruge nogle flere til at præsentere,og derfor opfordrer jeg flere af vore medlemmer til at deltage, vi skal måske bruge 4-5 yderligere. 5

6 Det er værd at minde om, at Brygmesterkorpset nu har eksisteret i 9 år siden det første arrangement 9. oktober 2001, og der har været afholdt 340 arrangementer overalt i Danmark. 11 Brygmestre alle medlemmer af Dansk Brygmesterforening har i tidens løb deltaget i denne aktivitet. Vi ved, at mange af mikrobryggerierne afholder lignende arrangementer, men det unikke ved Brygmesterkorpset er, at det kan præsentere et meget stort udvalg af danske bryggeriers produkter. Hjælpefonden: Som bekendt er Hjælpefonden at betragte som en forening. En af formåls paragrafferne er stadig at udbetale understøttelse til enker. For året 2010 har vi udbetalt understøttelser til 3 enker på i alt kr Vor investering af aktier i Danske Bank har ikke givet udbytte i 2009 og Der vil igen fra 2011 blive udbetalt udbytte som giver foreningen en forventet merindtægt på ca. DKK Efter ændring til en forening skal der ikke betales selskabsskat til SKAT. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS: Årets vigtigste begivenheder og resultater: Brygmesteruddannelsen har kørt gennem år 2010 som planlagt med i gennemsnit 5 studerende på hvert af uddannelsens 4 moduler. 5 nye brygmestre eller Diploma Brewery Engineers blev færdige i 17. marts Det er lykkedes at påbegynde en 5. klasse Diplombryggere fra forår I alt findes i dag nu 72 uddannede Diplombryggere. Bryggerhøjskolen har i lyset af det faldende antal brygmester studerende indledt samarbejde med Københavns Universitet om en fælles brygmester uddannelse. Brygmesteruddannelsen 17. marts 2011 blev 3 brygmestre og 2 Diploma Brewery Engineers præsenteret som færdiguddannede: Tre fra Finland og to fra Norge. Intet dansk bryggeri har i årets løb haft behov for brygmestre. Fra efteråret 2011 indledes den nye Brygmesteruddannelse i samarbejde med KU LIFE, og de studerende på denne uddannelse vil være Food Science & Technology Bachelorer med bryggeri praktik overvåget fra SBH. SBH leverer langt hovedparten af lærerne til uddannelsen på KU LIFE. Diplombryggeruddannelsen En ny Diplombryggerklasse blev August 2010 søgt startet, men antal tilmeldinger var for lille. Det er siden lykkedes at starte en klasse i Januar 2011 med 10 elever. De hidtil 72 uddannede Diplombryggere har medvirket til at hæve kvaliteten af øl på de danske mikrobryggerier samt til positionering af Den Skandinaviske Bryggerhøjskole i Danmark 6

7 Aktiviteter i 2011: Bestyrelsen arbejder på at få arrangeret en efterårs tur med ledsager - hvor vi tager hen har vi ikke fastlagt endnu. Men det bliver noget med at vi køre ud i bus fra København en fredag morgen og er tilbage lørdag aften. Vi må også gøre vore medlemmer opmærksom på, at brugerbetalingen for disse arrangementer vil blive justeret til fordel for foreningen. Der bliver afholdt temamøde, som der også arbejdes videre med. Vort julemøde afholdes fredag den 2. december. Stedet er det samme som i de seneste 11 år, da det stadig er vort indtryk, at medlemmerne værdsætter stedet og ikke mindst maden. På foreningens hjemmeside under kalender kan du se de mødedatoer som bestyrelsen fastlægger. Vi fremsender til alle medlemmer indbydelser til møder og arrangementer via , da dette sparer foreningen for porto og så er det noget hurtigere fremme. De af vore medlemmer som ikke har en adresse vil fortsat modtage vore indbydelser med posten. På vor hjemmeside kan medlemmerne også afhente vore regnskaber for 2010 og læse formandens beretning Der er modtaget 5 ansøgninger om medlemskab i foreningen pr. 30. marts 2011: Tapperi og lager rådgivning Michael Buus, Alectia A/S SBH modul3 (2006) Diplombrygger Jens Søndergaard Rasmussen, Randers Bryghus ( ) Brygmester og R&D Oliver Ratzel, Harboes Bryggeri A/S Per Kølster, Fuglebjerggaard bryggeri Diplombrygger Martin Engelbrecht Schau, Malt og stål ( ) Disse medlemmer er blevet godkendt for optagelse af bestyrelsen før denne generalforsamling, og skal godkendes senere igen efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse. Bestyrelsen: Det har også i år været et travlt år for bestyrelsen. Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder samt regnskabsmøde. Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi ved hvert møde prøver at samle hele bestyrelsen til vore møder i København, og det kan være en opgave sig selv. Under generalforsamlingens punkt 4. Valg af formanden. Formanden er ikke på valg, så jeg fortsætter. Erik Juul Rasmussen Formand 7

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere