Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014"

Transkript

1 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1

2 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4 Hvordan skal det ske side 4 Holdinddeling side 5 Niveauinddeling side 6 Definitioner/aldersinddeling side 7 Træneren side 7 Trænerens forberedelse side 7 Stillingsbeskrivelse for træneren side 8 Aftale om ansættelse side 9 Sæsonkort side 9 Uddannelse side 9 Træningen side 9 Træning i 5- og 7-mands (indtil 12 år) side 10 Træning i 9-mands (12-14 år) side 11 Træning år side 12 Træning år side 13 Forældre side 14 Pædofili side 14 Forsikringer side 14 Praktiske forhold side 15 Spillere side 15 Nøgler side 15 Mødelokale side 15 Materialer side 15 Spillertøj side 16 Omklædningsrum side 16 Træningstider side 16 Turneringsindplacering side 16 Afvikling af kampe side 16 Flytning af kampe side 16 Holdkort side 17 Dommere side 17 Transport til udekampe side 17 Vask af kamptøj side 18 Spilleregler og love side 18 Hjemmeside side 18 Sponsoraftaler side 18 Fakta om Helsingør IF side 18 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 2

3 Forord Fodbold er et fantastisk spil, som bringer mennesker sammen og har en vigtig samfundsmæssig dannende effekt såvel fysisk som socialt. Børn og unges behov for aktiviteter ændrer sig i takt med de øgede fritidsmuligheder både i og uden for sportsverdenen. Det sætter øget og nye krav til klubben og de træningsfaciliteter vi stiller til rådighed, og i særdeleshed den måde vi håndterer træningen og spillerne på. Det kræver, at udviklingsarbejdet bliver struktureret, og at alle trænere og ledere i klubben til stadighed har den fornødne kompetence, og ved hvilke opgaver, som de skal løse. Hvordan der trænes dvs. forberedelse, struktur, planlægning, ageren på banen til kamp og træning, kontinuitet og progression i træningen, indlæring af de fodboldmæssige færdigheder, som medvirker til at spillerne vælger de gode og rigtige løsninger er helt essentielle. ALLE har krav på dygtige trænere! Vi tror på, at dygtige og engagerede trænere og ledere, der sigter efter samme mål og sigter på at udvikle og træne på spillernes præmisser, er medvirkende til at udvikle og fastholde medlemmer i klubben. I Helsingør IF Fodbold ønsker vi at være en samlet klub, hvor alle føler sig velkomne og som en del af klubben det gælder spillere, forældre, trænere og ledere. Trænerhåndbogen er lavet med henblik på at skabe et fælles fodslag i Helsingør IF så spillerne oplever en naturlig kontinuitet fra start i mikrofodbold til seniorfodbold. Der er utvivlsomt et utal af spørgsmål, der melder sig, som træner, leder, spiller eller forældre i Helsingør IF. Denne håndbog kan give dig en hjælpende hånd, når du mangler svar, og være en god hjælper i det daglige virke i klubben. Samtidig er det et krav, at alle trænere og ledere i Helsingør IF er bekendte med håndbogens indhold og til enhver tid agerer ud fra dette. Med andre ord, så er dette klubbens træner og leder manual. Fodbold er et holdspil og på samme måde kan man sige, at de frivillige der driver en klub som Helsingør IF, er en del af et hold og her udgør trænere og ledere langt den største del. Lad os derfor spille sammen og støtte og inspirere hinanden i den daglige gang i klubben. Har du forslag til forbedringer modtages disse gerne ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Vi glæder os til mange gode timer på banerne! GOD TRÆNING OG GOD FORNØJELSE MED AT UDVIKLE FODBOLDMILJØET I HELSINGØR IF Helsingør IF - Trænerhåndbogen 3

4 Mission Helsingør IF ønsker at tilbyde alle børn, unge og voksne i Helsingør kommune en mulighed for at spille fodbold. Vision Helsingør IF er en breddeklub, men vi vil altid forsøge at udvikle spillerne til at blive bedre. Gennem fokus på den enkelte spillers kompetencer er målet at skabe gode hold på alle årgange. Værdigrundlag Helsingør IF tager udgangspunkt i DBU s Aldersrelateret træning målrettet og forsvarlig træning af børn og unge hvor den tekniske-, taktiske-, fysiske- og mentale træning er tilpasset hver enkelt spillers udvikling og alder, og hvor der lægges vægt på holdspil, disciplin og kammeratskab. I Helsingør IF s ungdomsafdeling arbejder alle på at skabe og sikre Det gode fodboldmiljø. Helsingør IF s ungdomsarbejde handler om motiverede og engagerede spillere, udvikling, lige muligheder for alle, glæde og oplevelser ved fodboldspillet samt et trygt og anerkendende miljø for børn og unge. Nøgleordene er leg, vind/tab, god opførsel, fællesskab, udvikling, læring, kvalitet i træningen og udvikling af trænere. Vi tilstræber at være en klub, hvor alle, der har lyst til at spille fodbold, er velkomne. Krav til klubben: En dygtig og engageret organisation Dygtige ledere og trænere, der arbejder for alle årgange og hold Til stadighed dygtige og engagerede trænere på alle niveauer Et godt samarbejde og vidensdeling trænerne imellem Samarbejde med såvel større som mindre klubber Hvordan skal det ske? Det gode fodboldmiljø GLÆDE, MOTIVATION OG ANERKENDELSE: Vi tror på, at udvikling og fastholdelse af spillere i høj grad sker i et miljø, hvor børn og unge trives, og oplever glæde og indre motivation i et anerkendende og trygt miljø. Spillerne skal glæde sig til at komme til fodbold, være glade, når de spiller fodbold og når de tager hjem. Det afspejles fx ved at trænere, holdledere og forældre sikrer anerkendende træning og håndtering af spillerne, og ikke ved at råbe højt, bruge hårde ord og forklare en spiller, hvor dårlig han/hun er. TRYGHED OG TILLID: I Helsingør IF Fodbold arbejder alle ledere, trænere, holdledere og forældre på at skabe anerkendende, trygge og stabile rammer for spillerne. Fx ved at; Tale med spillerne om deres oplevelser på og uden for banen Helsingør IF - Trænerhåndbogen 4

5 Ved at træneren bevarer roen også selvom holdet er bag ud eller spillere laver fejl! Ved at tale med spilleren/spillerne (forældre), hvis der er et problem Være ærlig og neutral Tage fat om problemet, når det opstår Skride hurtigt ind mod mobning og diskrimination Løbende sikrer, at spillerne fastlægger og aftaler holdets leveregler Børnene skal ikke straffes for dårlige præstationer og det er naturligt at man i ungdomsårene svinger i præstation. Man skal derimod motiveres med anerkendelse og anvisninger til hvordan man kan blive bedre. For hvordan skal man kunne udvikle sig hvis man ikke ved hvordan? det er trænerens største og vigtigste opgave. I børnefodbold vil der ofte være nogle der naturligt er teknisk dygtige og nogle der er mindre dygtige. Men alle kan lære at spille fodbold og processen til at blive en rigtig dygtig spiller er meget lang. Derfor kan den rette træning udvikle alle og det er sjældent en ny fodboldspiller besidder alle talenter; teknik, fart, motorik, fysik, spilbegavelse og mentalitet, så der er mange ting der kan justeres og trænes. Både som barn, men også som voksen. Holdinddeling Vi tror på, at hvis det skal være sjovt at spille fodbold, skal der stilles fodboldmæssige udfordringer, og spillerne skal kunne mærke, at de udvikler sig og lærer. Da fodbold jo er en holdsport, kræver det et helt hold på næsten samme niveau. Da alle børn/unge ikke udvikler sig ens og ikke alle har samme talent, tilstræbes der minimum 2 hold i hver årgang for at sikre passende niveauer og udfordringer. I Helsingør IF deler vi holdene op efter DBUs Aldersrelateret Træning, hvor en U - sæson strækker sig fra august til juni, dvs. Mikrofodbold fra U5-U8 Børnefodbold fra U9-U12 Ungdomsfodbold fra U13-U19 Som en antagelse vil et hold typisk bestå af flg. antal spillere. 3 mandsfodbold ca. 5 spillere 5 mandsfodbold ca. 10 spillere 8 mandsfodbold ca. 12 spillere 11 mandsfodbold ca. 15 spillere Ved mikrofodbold, dvs. fra U5 til og med U8, tilstræbes det at træne samlet og gerne med hensynstagen til kammeratskaber og andre relationer der kan skabe tryghed. Børnene spiller typisk stævner og deltager ikke i sæsonturnering. Leg med bold, bevægelse, kammeratskab og udvikling af sociale spilleregler er nøgleord. Helsingør IF - Trænerhåndbogen 5

6 Ved børnefodbold, dvs. fra U9 til og med U12, vil årgangen være tilmeldt en sæsonturnering med et eller flere hold eller stævner (U9-10). Der kan være niveauforskel på hold og turnering, men de kan også være tilmeldt samme niveau. Trænerne bestemmer holdene ud fra en række kriterier som er tydelige og klare for spillere og forældre. Det er vigtigt at forældrene respekterer trænerens dispositioner og bakker op om dem. Ellers må man rette henvendelse til træneren eller bestyrelsen. For hver årgang tilstræbes der ansættelse af 2-3 trænere (ca. 1 træner pr spillere) eller en træner plus en holdleder. Såfremt der er behov for at låne spillere til kampe mellem årgangenes hold, skal dette aftales trænerne imellem. DBU Sjællands regler for op- og nedrykning af spillere til kampe er her gældende. Der er i U9 til og med U14 ingen krav om, at evt. overskydende spillere, der ikke spiller kamp for sit hold, skal spille for et lavere rangerende hold. Ved ungdomsfodbold vil der naturligt være fokus i udviklingen mod seniorfodbold og det taktiske vil få en større plads i den daglige træning. Inddelingen af hold efter niveau er her naturlig og træningen vil gradvist blive mere fysisk og med større fokus og intensitet. Niveauinddeling Niveauinddeling skal ske efter fodboldkunnen. Konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig idé aldrig at niveaudele. I Helsingør IF niveaudeler vi af hensyn til børnene og deres udvikling ikke af hensyn til resultater. I de yngste årgange er det altoverskyggende tema legen med bolden, derfor er der ingen niveaudeling for U8 og yngre. Dog kan det i sidste del af U7 og i U8 være en god idé at lave en begyndende niveaudeling i forbindelse med stationstræning ud fra princippet. Dvs. 25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres eget niveau og 25 % af tiden af spillere over deres eget niveau. Fra og med U9 vil børnene have store færdighedsforskelle. Børn med 4-5 års fodbold i benene vil ofte have en udviklet forståelse for spillets taktiske udfordringer og teknisk kan de være deres kammerater overlegne. Derfor har disse børn nu andre udviklingsbehov i forhold til begyndere på dette alderstrin. For at denne opdeling skal kunne fungere bedst muligt er det nødvendigt, at der overholdes følgende spilleregler: Det er trænernes ansvar, at niveauinddeling fra U9 sker alene af hensyn til spillernes udvikling, og sker åbent og konstruktivt overfor spillerne Holdene skal matches efter spillernes evner, og målet er, at den enkelte spillers behov og ønske tilgodeses Som udgangspunkt niveaudeler man af hensyn til spillernes udvikling og ikke af hensyn til resultater. Helsingør IF - Trænerhåndbogen 6

7 Børn der spiller på samme hold behøver ikke at have samme niveau på alle områder slet ikke. Særligt i børnefodbold hvor det ikke kun er de tekniske og taktiske færdigheder der er afgørende, men også fysiske, mentale og sociale færdigheder vil have betydning. Det er også vigtigt at børnene udvikler forståelse for spillets mange facetter gennem omplacering på banen, så man ikke entydigt udvikler en bestemt spillertype i en ung alder; forsvarsspiller, målmand eller angriber. Definitioner/aldersinddeling I Helsingør IF, som i mange andre klubber, er aldersinddelingen for begge køn: Børn Mikrofodbold 5-8 år (U5, U6, U7 og U8) Børnefodbold 9-12 år (U9, U10, U11 og U12) Ungdom Ungdomsfodbold år (U13, U14, U15, U17 og U19) Voksne Senior år Old Boys/girls år Veteran år Superveteran år Ungdomsafdelingen omfatter både drenge og piger. Træneren Det vigtigste i forhold til træningen er, at spillerne oplever den som sjov, udviklende og lærerig. Træneren har et meget stort ansvar i forhold til spillerne i Helsingør IF ingen fodboldspillere udvikler sig, hvis de ikke får kvalificeret og udfordrende træning. Derfor skal nedenstående retningslinjer overholdes. Trænerens forberedelse Have klare mål i forhold til træningen (f.eks. 1. berøringen i pasningsspillet) Udvælgelse af instruktionsmomenter Valg af øvelser Metodeovervejelser Eventuelle problemstillinger Igangsætningen af træningen Kort introduktion til dagens pas (mål) Erfaringsbaseret pædagogik (oplevelse) Helsingør IF - Trænerhåndbogen 7

8 Relatere til spillestilen Husk altid at inddrage det teknisk/koordinative aspekt Instruktion VIS - FORKLAR VIS Stoppe spillet undervejs give kort vejledning Individuelt/kollektivt Ros ofte ingen negative instruktioner HEL DEL HEL Stop spil, som ikke fungerer og start med simple elementer (f.eks. hvis en øvelse med førstegangspasninger ikke fungerer øves indersideaflevering) VÆR GLAD OG ENGAGERET Stillingsbeskrivelse for træneren Træneren skal efter bedste evne opfylde klubbens målsætninger og følge de grundprincipper og regelsæt, der er fastlagt i denne håndbog. Som træner er man ansvarlig for: At der sker en udvikling af hver enkelt spiller At der sker en udvikling af holdet og holdspillet At der opnås et godt kammeratskab gennem fodboldspil At der gives anerkendelser til hver enkelt spiller At sørge for at nye medlemmer bliver meldt ind i klubben og at der ikke benyttes spillere, der ikke betaler kontingent (nye spillere må gerne deltage i træningen før der skal betales kontingent, men ikke spille kampe). Indmeldelsesblanketter kan hentes på klubbens hjemmeside. Generelt skal træneren: Opnå resultater ved at være positiv og anerkendende. Utallige undersøgelser hos DBU og store klubber (Brøndby m.fl.) har alle vist, at man kun opnår gode resultater ved at være positiv, når man har med unge mennesker at gøre. Udvise god sportslig opførsel og sikre, at spillerne udviser god sportslig opførsel før, under og efter træning og kampe Medvirke til et godt socialt sammenhold på holdet og i klubben Sikre at spillerne definerer rammerne for holdet og hvordan man opfører sig rigtig Aktivt samarbejde med de andre trænere i klubben Deltage i klubbens generalforsamling Deltage i trænermøder Være ansvarlig for de materialer klubben stiller til rådighed Sørge for at spillerne opfører sig ordentligt, også i omklædningsrummet og på fremmed græs Helsingør IF - Trænerhåndbogen 8

9 Bortvise spillere, der ikke følger trænerens eller klubbens retningslinjer Deltage i de møder klubben indkalder til Samarbejde med konsulenter klubben stiller til rådighed Afholde forældremøder i efterår og forår (børne- og ungdomstræner) Ikke drikke alkohol, når der er spillere tilstede Træneren har krav på: At få tildelt træningstider og bane således at de stillede krav kan opnås At klubben stiller nødvendigt materiel til rådighed At få besked i god tid, hvis der sker ændringer med træningstider, kampe osv Mulighed for sparring (henvendelse til ungdomsformand) Aftale om ansættelse Bestyrelsen har ansvaret for evt. træneransættelse og udarbejdelse af ansættelseskontrakt. Klubben tilstræber, at alle trænere har gennemgået en træneruddannelse. Der vil derfor ved træneransættelse blive lagt vægt herpå, ligesom der i en vis udstrækning vil blive stillet krav om deltagelse i relevante kurser. Sæsonkort Alle trænere og ledere kan låne lederkort til FC Nordsjællands kampe ved henvendelse til klubbens FSN (FodboldSamarbejdeNordsjælland) kontaktperson (Hjemmeside) Uddannelse Klubben er meget interesseret i at støtte alle medlemmer, der ønsker en uddannelse som fodboldleder, - træner eller -dommer. Det er bestyrelsens ansvar, at prioritere indkomne ønsker og tilbyde uddannelse ud fra den enkelte leders, træners eller dommers ønske, i det omfang klubbens økonomi tillader det. Det er et krav, at man sender en kort ansøgning til bestyrelsen med en kort beskrivelse af hvorfor uddannelsen er et godt supplement og hvordan den kan anvendes i klubben. Trænerne opfordres til at deltage i relevante workshops i FC Nordsjælland. Træningen Det er grundlæggende for træningen i Helsingør IF, at der altid er bold med i træningen. Ingen ungdomsspillere under 15 år træner ren fysik (må kun træne med egen vægt). Det bør altid tilstræbes, at alle spillere har en bold til hver træning. Desuden bør alle spil tilrettelægges så der maks. går ét minut mellem den enkelte spillers boldberøring. Endelig er det helt essentielt at alle børne- og ungdomstrænere følger målene og ikke er resultatorienteret det skal spillerne nok opleve rigeligt af senere. Helsingør IF - Trænerhåndbogen 9

10 Generelt i Helsingør IF bliver der i hele Børne og Ungdomsafdelingen trænet med udgangspunkt i DBU s Holdninger og handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold samt efter DBU s Aldersrelateret træning målrettet og forsvarlig træning af børn og unge. Læring hos børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, fysiske og mentale niveau. Børn er meget forskellige, hvilket stiller store krav til træneren om at kunne tilpasse træningen til hvert enkelt barns udvikling. I Mikrofodbold er decideret fysisk træning helt unødvendigt. Holdtaktiske spille- og skabelonmodeller er ligeledes unødvendige. Indlæring sker bedst gennem leg. Den gode træner sikrer sig altid: At arbejdet først og fremmest må være præget af anerkendelse og tillid mellem børn, forældre og trænere og samtidig foregå i udfordrende og trygge rammer At bolden er udgangspunktet - en bold til hver spiller - og legen med bolden og børnene er det centrale At træningen foregår i mindre grupper af 6-10 spillere gerne stationstræning At legene er enkle, og der spilles på små områder, så tiden bruges på at spille fodbold og ikke løbe fodbold At spilleren er i centrum, da hvert barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk, fysisk og socialt. At spillerne har mange boldberøringer, som er den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på. At udvikle spilintelligens ved at stille åbne spørgsmål og lade spillerne finde svarene på banen. Børnene skal selv udvikle deres egen sans for spil og rumopfattelse ved selv at finde løsninger. At aktivitetsniveauet er højt, dvs. så lidt kø som muligt. At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen. Dette er en stor hjælp for træneren når forældrene hjælper til ved stationstræningen. At udgangspunktet er, at alle parter arbejder sammen for at give børnene en god start på idrætslivet og det at bevæge sig Træning i 5 & 8 mands ungdom Som tidligere nævnt bliver der i Helsingør IF s Ungdomsafdeling trænet med udgangspunkt i DBU s Holdninger og Handlinger. DBU har udviklet konceptet Aldersrelateret træning, som er en forsvarlig og målrettet træning af børn og unge. Aldersrelateret træning sigter på at udvikle børn. Alle nye børne- og ungdomstrænere i Helsingør IF skal være bekendt med DBU s træningsbog nr. 1 (aldersrelateret træning), der giver en masse gode ideer til træneren (ny som rutineret) i fodbold for de 5-14 årige. Bogen anviser hvordan træningen kan gøres endnu bedre og sjovere. Således sikrer Helsingør IF, at spilleren udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter. Bogen kan downloades fra hjemmesiden under links. Helsingør IF - Trænerhåndbogen 10

11 Tilrettelægning af træningen i 5- & 8-mandsafdelingen baserer sig således på DBU s Aldersrelateret træning, og der henvises derfor til denne bog for yderligere inspiration til planlægning af træningen samt de tilhørende kurser. Sørg altid for at have god struktur i træningen og planlæg hjemmefra hvad der skal trænes. Internettet er en guldgrube af træningsøvelser, men ellers kan man altid få inspiration ved at overvære sine træningskollegaer. Træning i 8-mands ungdom Indlæringsperioden år (U11, U12 og U13). Her er hensigten Meget anvendt teknisk træning: At arbejde med tempo i de tekniske færdigheder At arbejde med dybde/breddespillet, at arbejde med afslutningen, det lange spark At turde udfordre At arbejde med individuelle / kollektive forsvarsfærdigheder Specialtræning for meget dygtige spillere Målmandens tekniske / taktiske færdigheder - sweeper / igangsætning De vigtigste værktøjer for aldersklassen Individuelle/ kollektive forsvarsfærdigheder Bredde / dybdespillet gennem "Barca-spillet" 6:6 + 2/4 bander, 8:8 + målmænd Vende, dreje med tempo Retvendt på 1. berøringen, teknisk-taktisk overvejelser, "aktiv" og "passiv" boldmodtagelse Det "lange" spark Løbefærdigheder, koordinationsfærdigheder Målmandens tekniske / taktiske færdigheder - sweeper / igangsætning Desuden skal der arbejdes med 1:1 angreb - udvikle spilleres spidskompetencer Indføre begreberne pres, støtte, sikring 1:1 forsvar - alle spillere At arbejde med kædesammenhænge / sideforskydning/ presspil i forhold til boldholder Vedligeholdelsesspil - holde bolden i egne rækker Sparkekvaliteter - lange spark / halvt liggende vristspark / den "hårde" indersidepasning Sparkekvaliteter - standardsituationer, lodret vristspark Helsingør IF - Trænerhåndbogen 11

12 Løbebaner mellem / indenfor kæderne Forskellige organisationer / strukturer i spillet "Den gode forsvarspiller" - udvikle spidskompetencer Udviklingsperioden år (U14 - U17) Her er hensigten: At organisere men ikke på bekostning af tekniske færdigheder : Individuelle tekniske færdigheder med udgangspunkt i den enkelte spiller Arbejd med det præcise lange spark Relative færdigheder mellem mange spillere / kædesammenhænge/ kompakthed Dybde / breddespillet med støttespil og tempogevinst Forsvarsspillernes offensive opgaver Den fysiske dimension - herunder eksplosiv styrke / generel styrke Træne hurtighedspotentialet Specialtræning for de bedste spillere Opfølgning af mål for de bedste spillere Helsingør IF optræden og fair play at være klubbens ambassadører. De vigtigste værktøjer for aldersklassen: Op/op, spille dybt før bredt, når forudsætningerne er til stede Op/ned/op, støttespillet Boldcirkulation - så der kan spilles dybt Dybdeløbet Temposkiftet Presspil - hvor / hvordan Hovedspilsfærdigheder At turde, at have lov og mod til at udfordre Desuden skal der arbejdes med: Koordination / løbe - koordination / generel og speciel muskelstyrke De taktiske færdigheder videreudvikles Spillestilen og arbejdsbeskrivelser / opgaver i forhold til spillestil At arbejde med få berøringer At arbejde med høj hastighed / at veksle hastighed Kostens / væskens betydning Helsingør IF spiller forældre krav / forventninger fodbold / uddannelse Træningslejr, ture, internationalt træningsophold / turneringer "Den gode forsvarsspiller" - udvikle spidskompetencer Helsingør IF - Trænerhåndbogen 12

13 Udviklingsperioden år (U17, U18 og U19) Her er hensigten: Gøres klar til højeste niveau og seniortid: At udvikle spillerens tekniske / taktiske niveau At udvikle den enkelte spiller mere pladsbestemt i forhold til behov / muligheder At forholde sig til træningsmængde i forhold til den enkelte spiller At arbejde med fysisk dimension Den internationale dimension En fortsat god optræden og fair play De vigtigste værktøjer for aldersklassen At arbejde med tempodimensionen At arbejde med boldbesiddelse - til udnyttelse At arbejde med kompakthed - forsvarsorganisation At arbejde med udnyttelse af "spidskompetencer" At arbejde med forskellige strukturer i spillet At arbejde med hovedspillet At arbejde med standardsituationer / dødbolde - vi/de Desuden skal der arbejdes med: Fastlægge talentpotentialet Karriereplanlægning / udviklingsprofiler på den enkelte spiller At integrere de bedste spillere i træning med 1. holdet At udvikle den enkelte spiller i forhold til arbejdskrav / analyser At man arbejder hen imod en fælles spillestil og system (4-4-2/4-3-3) Specifikcenter Helsingør Helsingør IF har sammen med FC Nordsjælland, FC Helsingør, Frem Hellebæk og Hornbæk IF et talentcenter for særlig dygtige og udviklingsparate spillere i aldersgruppen år. Spillerne udvælges af trænerne og tilbydes et ekstra træningspas om ugen med dygtige trænere under ledelse af FC Nordsjælland. Kontaktperson: Ungdomsformand Jens Larsen Helsingør IF - Trænerhåndbogen 13

14 Forældre Forældrene er en ressource, hvis engagement omkring holdet og klubben er af afgørende betydning for at klubben fungerer. Det er ofte forældre, der virker som trænere, holdledere og årgangsledere. Og det er forældre der bidrager med køre- og vaskeordninger omkring holdene. 10 gode råd, der kan gives til forældrene om engagementet omkring deres børns fodbold: Husk børn spiller fodbold for deres egen skyld ikke jeres Koncentrer dig om dit barns og holdets præstationer frem for om kampene vindes eller tabes. Udvikling er vigtigere end sejre Opdrag dit barn til at spille fair og efter reglerne Irettesæt aldrig dit barn hvis det laver en fejl eller holdet taber en kamp Opmuntre dit barn til at yde sit bedste og samtidig have det sjovt Lær dit barn, at kammeratskab og samarbejde er vigtigt - også for resultaterne på fodboldbanen Medvirk til at mobning ikke finder sted Støt dit barns hold under kampen med opmuntrende tilråb og applaus Kom ikke med gode råd til spillerne under kampen overlad det til træneren Husk at I også repræsenterer Helsingør IF udadtil Pædofili Den 1. juli 2005 trådte Lov om børneattester i kraft. Det betyder, at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest, før de ansætter eller beskæftiger lønnet og ulønnet, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. I Helsingør IF har bestyrelsen vedtaget at følge SBU, DBU og DGI s anbefaling, at der hvert år skal indhentes børneattester på samtlige frivillige i Helsingør IF, det være sig trænere, ledere, dommere mfl. Bestyrelsen er ansvarlig for at indhentning af børneattest sker ved nyansættelser og én gang om året ved sæsonstart i april. Hvis ansatte eller beskæftigede ikke giver deres samtykke til indhentning af en børneattest, må pågældende ikke ansættes og virke i Helsingør IF. Indhentelse af børneattesten er på ingen måde for at mistænkeliggøre Helsingør IF s ansatte eller beskæftigede. Vi mener med dette initiativ at få offentliggjort, at i fodbold tolererer vi ikke den slags. Forældre kan trygt sende deres børn til fodbold hos os, da vi gør, hvad vi kan for at skabe trygge rammer. Forsikringer Ansvars- & ulykkesforsikring. Hovedreglen er, at det enkelte medlem selv har ansvar for at være dækket ind ved ulykker, der sker i fritiden. Klubben er således ikke ansvarlig f.eks. ved skader, der opstår på banen eller i omklædningsrummet. Helsingør IF - Trænerhåndbogen 14

15 Tyveri. Ved tyveri fra omklædningsrum eller fra spillepladsen er det medlemmets egen forsikring som skal dække. Tilbyd at samle spillernes værdigenstande sammen før træning og kampe. Rejseforsikring Det er vigtigt, at der ved stævner uden for landets grænser tegnes en sportsrejseforsikring, da det ikke altid er det gule sygesikringsbevis som dækker. DGI har i samarbejde med Europæiske rejseforsikring en meget billig forsikring. Rekvireres på DGI s hovedkontor. Henvend Jer altid til bestyrelsen, hvis der er tvivlsspørgsmål Praktiske forhold Spillere Oversigt over navne og adresser på holdets spillere opbevares af klubbens formand, der til enhver tid skal holdes orienteret af trænerne om evt. ændringer af adresse, udmeldelse etc. Indmeldelse skal ske til kontoret senest efter 4 gange prøvetræning. Indmeldelse sker ved at udfylde Indmeldelses-blanket som ligger på hjemmesiden eller fås på kontoret eller hos træner. Restancer: Sker indbetaling af kontingent ikke rettidigt opkræves kr. 100, 00 ved første rykker. Betales denne ikke ophører medlemskabet af klubben og spillercertifikat udleveres ikke før restance er betalt. Har en spiller ikke betalt ved kampstart, spiller han/hun ikke kampe for Helsingør IF. Udmeldelse skal se skriftligt enten pr. mail eller evt. på udmeldelsesblanket til kontoret. Er udmeldelse ikke sket rettidigt skal der betales det fulde beløb for sæsonen. Nøgler Nøgler til yderdøre udleveres af hallen mod depositum. Man skal bestille nøgle gennem klubformanden. Materialenøgler udleveres af formanden. Mødelokale Klublokalet og Idrætsfritidsklubbens lokaler kan bruges til spillermøder, forældremøder mv. Lokalerne bookes hos formanden. Hallen kan også stille lokaler til rådighed. Materialer Bolde, overtrækstrøjer, toppe og andet materiale udleveres fra materialerummet ved indgangen til klubhuset. Det er kun træneren eller en voksen tilknytning til holdet, fx forældre, der har adgang til materialer. Materialer er træners ansvar. Helsingør IF - Trænerhåndbogen 15

16 Spillertøj Holdet er som udgangspunkt selv ansvarlig for at anskaffe kamptøj. Generelt kan man overtage fra hold på ældre årgange. Men klubben er afhængig af, at forældre er behjælpelige med fremskaffelse af tøj gennem sponsorater. Omklædningsrum Pas godt på omklædningsrummene og ryd altid op efter jer. På den måde holdes det hele pænt selvom der er mange brugere. Træningstider Træningstider fastlægges normalt til hhv. sommer- og vintersæson efter et trænermøde. Trænings- og banetider vil fremgå på klubbens hjemmeside. Man følger de aftalte træningstider og benytter det tildelte areal/de tildelte haller. Det skal henstilles til at flytning af kampe sker til egne træningstider, og ikke på andres træningstider. Banelukning pga. vejrlig vil altid blive annonceret på Helsingør Idrætsparks hjemmeside ( link på klubbens hjemmeside) Turneringsindplacering Planlægges i god tid på trænermøde inden sæsonstart i april og august. Afvikling af kampe Man følger banefordelingen til kampe, der er lavet af Idrætsparken og hænger på tavlen ved gavlen. Aflysning af kampe skal meddeles kontoret hurtigst muligt. Hjemmekampe: Man modtager modstanderholdet, hilser på trænere/ledere og anviser dem omklædningsrum og bane. (For 8 mands hold er det ca. 30 min. før kampen; 11- mands ca. 45 minutter og nogle 1. hold ca. 1 time). Man sørger for bolde til modstanderens opvarmning. Normalt har man en kampbane 15 minutter før kampstart. Man modtager og hilser på dommeren. Siger farvel og tak for kampen til modstanderne og dommer. Udekampe: Man orienterer sig ved ankomsten til spillestedet. Hilser pænt på modstanderne og dommeren. Har udfyldt e- holdkort. Siger pænt farvel og tak for kampen til modstanderne og dommere efterlader omklædningsrummet pænt og nydeligt. Flytning af kampe Husk især i forårssæsonen med de mange ferier at gå kampprogrammet igennem med spillerne. Er der behov for at flytte kampe skal du: Kontakte Helsingør Idrætspark høre om der er en bane ledig til den ønskede dato Helsingør IF - Trænerhåndbogen 16

17 Kontakte modstanderholdet, og høre, om de er interesseret i at flytte kampen til den pågældende dag. Telefonnumre til klubberne findes på eller Herefter kontakter man DBU Sjælland/DGI og flytter kampen (kontakt Bestyrelsen) Kan også sende en anmodning gennem kluboffice hvis man har adgang hertil E-holdkort Fra 2014 skal der udfyldes e-holdkort fra U11 og opefter. Ofte tillægges kortene ikke stor betydning i børne- og ungdomsfodbold men Helsingør IF har altid e-kort klar som reglerne foreskriver. Der gives bøder for manglende holdkort. Trænere kan downloade app en kampklar fra DBU og anmode klubben om rettigheder til holdkort. Dommere DBU Sjælland påsætter dommere i visse rækker. I henhold til turneringsbestemmelsernes 11.5 skal hjemmeholdene selv stille med dommer til kampene: Veteran række 2 Motionsligaen Kvindeserie 2 U-17 drenge, række 4 U-15 drenge, række 3 og 4 U-14 drenge, række 2, 3 og 4 U-13 drenge, række 2, 3 og 4 U-14 piger, række 2 Alle 7-mandsrækker, undtaget mesterrække for kvinde- og herre senior Træningskampe: Som udgangspunkt sørger man selv for dommere til træningskampe. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, vil hjemmeholdet normalt blive erklæret som taber. Når man selv skal stille med dommer, må man enten bruge en af forældrene (navnlig for de yngre årgange) eller en af de andre trænere. Hver klub stiller en linjedommer, hvis ikke anden aftale foreligger. Transport til udekampe Det forventes at forældrene kører til udekampe. Det kan typisk være holdlederen, der sikrer, at der er forældre nok til at køre. Men husk at det altid er forældrenes ansvar at børnene kan blive transporteret til deres sport ikke klubbens. Helsingør IF - Trænerhåndbogen 17

18 Vask af kamptøj Det anbefales at lave en vaskeordning, hvor spillerne på skift har tøjet med hjem til vask. Tæl altid tøjet, hver gang det har været brugt, så du undgår at glemme noget tøj! Spilleregler og love Regler og love kan findes på DBU Sjællands hjemmeside (www.dbusjaelland.dk). Hjemmeside Først og fremmest skal man have spillernes og/eller forældrenes skriftlige tilladelse til at lægge både navne og billeder på klubbens hjemmeside. Billeder må kun anvendes på hjemmesiden såfremt spillerne er fuldt påklædte. Billeder fra omklædningsrum eller børn der soler sig må ikke lægges på hjemmesiden, da disse billeder i teorien kan misbruges af andre på nettet. Det anbefales, at der udpeges en ansvarlig pr. hold, typisk en forælder eller holdleder, der får ansvaret for at løbende at opdatere holdets del af hjemmesiden. Adgangskode kan fås ved at henvende sig til bestyrelsen. Der findes yderligere information om klubben på Sponsoraftaler Klubben er meget interesseret i og afhængig af sponsorer. Klubbens bestyrelse har udarbejdet et sponsorbrev der kan hentes via hjemmesiden under sponsorer. Alle opfordres til at forsøge at skaffe sponsorater som kan variere fra 2500,-årligt til trøjesponsorater eller hvad der måtte aftales med klubben. Priser og forslag fremgår af sponsorbrevet. Sideløbende med det søger klubben løbende om tilskud, fonde m.m. for at kunne tilbyde sine medlemmer attraktive forhold, rejsetilskud eller gode oplevelser. Helsingør IF er medarrangør af Kronborg Cup der hvert år i august samler mere end 2500 fodboldspillere til regionens største fodboldstævne. Fakta om Helsingør IF - fodbold Helsingør IF blev stiftet i 1899 og har dermed mere end 100 år på bagen. Det er en selvstændig fodboldklub drevet af frivillige og beliggende på et attraktivt område ved Helsingørhallen, Gl. Hellebækvej Klubben spænder fra de mindste årgange i mikrogruppen til veteranfodbold. Langt den største del af medlemmerne findes i ungdomsafdelingen som er bredt repræsenteret på de fleste årgange op til U15. Klubben har desuden et Special Olympics hold under handicapidrætten. HIF er en breddeklub og har ingen formel tilknytning til byens elitehold FC Helsingør. Vi er hvert år medarrangør af Kronborg Cup og er en del af FSN (FodboldSamarbejde Helsingør IF - Trænerhåndbogen 18

19 Nordsjælland) og samarbejder dermed med FC Nordsjælland om arrangementer, træner workshops m.m. Som ungdomsmedlem modtager man årligt et sæsonkort til FCN s hjemmekampe. Praktiske informationer om kontingent, indmeldelse, bestyrelse m.m. kan læses på klubbens hjemmeside Helsingør IF, august Helsingør IF - Trænerhåndbogen 19

THURØ BOLDKLUB AF 1920. Håndbog for Børne- og Ungdomsafdelingen

THURØ BOLDKLUB AF 1920. Håndbog for Børne- og Ungdomsafdelingen THURØ BOLDKLUB AF 1920 Håndbog for Børne- og Ungdomsafdelingen Version 1.4 marts 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 MISSION... 4 VISION... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 KRAV TIL KLUBBEN.... 5 MÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013 Børnefodbold i Randers Freja September 2013 Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge- og pigehold fra U5 U12. Alle retningslinjer for børnefodbold i Randers Freja er baseret

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014

Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014 Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014 Præsentation Magnus Bistrup Født i 1992 Træner-CV: 2014- VSB (U10-U15 koordinator) 2011-2013: FC København (U12-U16 + ekstern træner) 2011 VSB (U12-U17 samt specifiktræning)

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Indhold Forord.................................................................. 4 Definitioner på aldersinddeling.........................................

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

DEN GRØNNE LINIE DEN GRØNNE LINIE. Er FHF klar til forandring For gør vi det her rigtigt, er der om 2 år en ny klub.

DEN GRØNNE LINIE DEN GRØNNE LINIE. Er FHF klar til forandring For gør vi det her rigtigt, er der om 2 år en ny klub. DEN GRØNNE LINIE U6 Senior Er FHF klar til forandring For gør vi det her rigtigt, er der om 2 år en ny klub. FHF har udarbejdet Den Grønne Linie med ønsket om at opkvalificere organisationen, trænerne,

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Version Børnefodbold

Version Børnefodbold Version Børnefodbold Velkommen til alle drenge og piger og deres forældre! Netop nu tager Nørresundby Forenede Boldklubber imod mange nye medlemmer. Græsset er grønt, vejret godt, og udendørsaktiviteter

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre RIK s ishockey program for alle aldre Den røde tråd Indeværende dokument danner rammen om hvordan der skal spilles ishockey i vores klub, hvilke sociale værdier vi ønsker, skal opretholdes og ikke mindst

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. Målsætning for HG Fodbold i perioden 2010-2012. 1... Hensigten med denne målsætning er: At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste, spillere, ledere, venner og forældre arbejder med de samme mål i hele

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse Mission Tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. Udvikler hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte spillers

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere