Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune"

Transkript

1 Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning)

2 Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer Ernst & Young (EY) har i august 2014 assisteret Randers Kommune med beregning af det økonomiske potentiale ved forslaget til ny skolestruktur. De økonomiske beregninger, der fremgår af rapporten Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune fra august 2014 er efterfølgende blevet verificeret af Randers Kommunes revisor, BDO. I Randers Kommune er der d. 19. november 2014 indgået forlig om en ny revideret skolestruktur. På den baggrund har Randers Kommune anmodet EY om at lave en genberegning af det økonomiske potentiale ved de ændrede forudsætninger. De ændrede forudsætninger er: Revideret elev- og klassetalsprognose EY har modtaget en revideret elev- og klassetalsprognose udarbejdet af COWI. Det er til EY oplyst, at opdateringen er beregnet på baggrund af de i forliget aftalte ændringer i forhold til elevvandringer. Derudover er der taget højde for de seneste konstaterede elevtal, herunder nettostigningen i antallet af elever til privatskoler i skoleåret 2014/15. Det præciseres, at yderligere afvandringen til privatskoler forventes i ensartet omfang under nuværende skolestruktur og den ændrede skolestruktur. Ud fra et forsigtighedsprincip har Randers Kommune i indeværende genberegning af provenuet valgt at inkludere de fem 10. klasser i folkeskoleregi, som i de tidligere beregninger var overført til et nyt 10. klassetilbud på erhvervsuddannelserne. Ændringen i antallet af nyoprettede klasser i indeværende notat, set i forhold til august 2014-rapporten, kan derfor i høj grad henføres hertil. De ændringer, der følger af forliget, har ikke indflydelse på antallet af skoler, som nedlægges, hvorfor at beregningen fortsat tager udgangspunkt i en udfasning af følgende skoler: 1. Gjerlev-Enslev skole 2. Hadsundvejens skole 3. Nyvangsskolen 4. Rytterskolen 5. Vorup skole Revideret transportomkostninger Randers Kommune har i forbindelse med forliget revideret skønnet for udgifter til elevtransport. Det er til EY oplyst, at den skønnede udgift er ændret fra 2,7 mio. kr. til 2,6 mio. kr. i 2014-tal som følge af de ændrede elevallokeringer. Revideret skøn for ressourcetildelingsmodel Randers Kommune har i forbindelse med forliget ligeledes revideret skønnet i forhold til en øget udgift til elevtalsmæssige store klasser jf. afsnit i rapporten Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune fra august I lighed med tidligere er skønnet behæftet med en væsentlig usikkerhed, da dette afhænger af de konkrete klassestørrelser. Et skøn over disse merudgifter er i lighed med august 2014-rapporten - ikke indregnet i det samlede provenu. Det reviderede skøn præsenteres i afsnit 2. For øvrige forudsætninger og beskrivelse af beregningsmodellens metodik henvises til notatet Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune August 2014 udarbejdet af EY. I lighed med forrige beregning af det økonomiske potentiale, har EY ikke foretaget en verificering af de af Randers Kommune oplyste forudsætninger. 1 EY

3 Antal klasser Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 2. Opdateret vurdering af det økonomiske potentiale Randers Kommunes reviderede elev- og klassetalsprognose forudsiger, at antallet af klasser, kan reduceres med lidt over 7% procent i skoleåret 2015/16. Dette svarer til en nedgang i det samlede antal klasser fra 435 klasser til 404 klasser, hvilket fremkommer som udfasning af 72 klasser på de udfasede skoler og oprettelse af 41 nye klasser på de fortsættende skoler inklusiv de 10.klasseelever, som forventes overført til et nyt tilbud på erhvervsskolerne (mod 36 nye klasser i augusts elev- og klassetalsprognosen samt de fem 10. klasser på erhvervsuddannelserne). Optimeringen vil især reducere antallet af klasser med mindre end 20 elever. Den gennemsnitlige klassekoefficient forventes i skoleåret 2015/16 at være på 22,5 elever pr. klasse. Et overblik over antal forventede klasser for det samlede skolevæsen fordelt på klassekvotienter er illustreret i Figur 1. Figur 1: Elev- og klassetalsprognosens fordeling af klasser indenfor klassekoefficienter Note: EY beregninger. Kilde: Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune < Klassekoefficienter (elever pr. klasse) 69 Nuværende skolestruktur (2014/2015) Ændret skolestruktur (2015/2016) Nedenfor er fremstillet en opdatering af det økonomiske potentiale fra rapporten Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune fra august Effekten fra den opdaterede elev- og klassetalsprognose, herunder de ændrede elevallokeringer, medfører en stigning i omkostningerne til bygninger og personale. Det vil sige forsyning, rengøring, service, lærere og skolepædagoger. Det skyldes, at fremskrivningen af disse budgetposter indeholder et variabelt omkostningselement opgjort pr. nyoprettet klasse, som ved opdateringen er 41 nyoprettede klasser fremfor tidligere 36 nyoprettede klasser jf. metodebeskrivelsen i Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune fra august Herudover er indregnet reduktionen af transportomkostningsestimatet. Tabel 1: Totaløkonomisk potentiale Forskel i forhold til nuværende struktur (mio.kr.) 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 Budgeteffekt Heraf bygninger (drift, forsyning, rengøring og service) Heraf øget transport Heraf personale (ledelse, lærere, skolepædagoger mv.) Genopretning og vedligehold Totaløkonomi, i alt Note.: Tallene er i løbende priser. Summer kan afvige grundet afrunding. Kilde: EY på baggrund af data fra Randers Kommune. 2 EY

4 Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Budgetbesparelse på ca. 32 mio. kr. årligt På baggrund af forudsætningerne præsenteret i rapporten Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune fra august 2014 samt nærværende opdateringsnotat, forventes det indgåede forlig om en ny revideret skolestruktur at medføre en årlig budgetbesparelse på ca. 32 mio. kr. i 2015/16 før indregning af eventuelle lavdriftsomkostninger, frasalgsindtægter eller lignende. Effekten henført fra genopretning og vedligehold er upåvirket af nærværende opdatering. Det totaløkonomiske potentiale kan derfor opgøres til ca. 50 mio. kr. i 2015/16 mod tidligere ca. 54 mio. kr. i rapporten Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune fra august Som beskrevet i rapporten Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune fra august 2014 afsnit medfører opretholdelsen af den eksisterende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet en øget udgift til elevtalsmæssigt store klasser, idet antallet af klasser med 21 elever eller flere stiger som følge af den ændrede skolestruktur. Randers Kommune har skønnet omkostningen til at udgøre ca. 6 mio. kr. om året som følge af den reviderede elev- og klassetalsprognose. Dette er en reduktion på ca. 2 mio. kr. om året sammenholdt med Randers Kommunes skøn i august 2014 på baggrund af den oprindelige elev- og klassetalsprognose. Det skal her bemærkes, at dette skøn er behæftet med en signifikant usikkerhed afhængigt af de konkrete klassestørrelser. Et skøn over disse merudgifter er ikke indregnet i det samlede provenu. 3 EY

5 EY Assurance Tax Transactions Advisory About EY EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com. About EY s Transaction Advisory Services How you manage your capital agenda today will define your competitive position tomorrow. We work with clients to create social and economic value by helping them make better, more informed decisions about strategically managing capital and transactions in fast changing-markets. Whether you're preserving, optimizing, raising or investing capital, EY s Transaction Advisory Services combine a unique set of skills, insight and experience to deliver focused advice. We help you drive competitive advantage and increased returns through improved decisions across all aspects of your capital agenda Ernst & Young P/S. All Rights Reserved. ey.com

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

EFFEKTER AF MENTORSTØTTE FOR UDSATTE LEDIGE

EFFEKTER AF MENTORSTØTTE FOR UDSATTE LEDIGE EFFEKTER AF MENTORSTØTTE FOR UDSATTE LEDIGE en litteraturoversigt 12:21 Karsten Albæk Henning Bjerregård Bach Søren Jensen 12:21 EFFEKTER AF MENTORSTØTTE FOR UDSATTE LEDIGE EN LITTERATUROVERSIGT KARSTEN

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere