GHC 20 Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GHC 20 Brugervejledning"

Transkript

1 GHC 20 Brugervejledning Maj _0A Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHC og Shadow Drive er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA, NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.

3 Introduktion Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. Autopiloten er et værktøj, der forbedrer dine muligheder for at betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for sikker betjening af din båd. Undgå navigationsmæssige farer, og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet. Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af din båd. Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand. Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre både. GHP-autopilotsystemet justerer løbende styringen af din båd for at fastholde en konstant kurs. Ud over den grundlæggende funktion til fastholdelse af kursen tillader systemet også manuel styring samt forskellige automatstyringsfunktioner og -mønstre. Du kan betjene autopilotsystemet ved hjælp af betjeningsenheden. Ved hjælp af betjeningsenheden kan du aktivere, styre, klargøre og tilpasse autopilotsystemet. Yderligere oplysninger om installation finder du i installtionsvejledningen til hver enkelt enhed. Oversigt over enheden À Status for autopilot/statusindikator for autopilot. "Standby" vises med gult, og statusindikatoren for autopilot vises med gult, når enheden er i standbyfunktion. "Hold kursen" vises med grønt, og statusindikatoren for autopilot vises med grønt, når enheden er i hold kursen. Á Indikator for retningstendens. Â Faktisk kurs (i standbyfunktion) Tilsigtet kurs (med autopiloten slået til) Ã Indikator for rorposition (denne funktion er kun tilgængelig, når en rorsensor er tilsluttet). Dvaletilstand Autopiloten styrer ikke båden i standbyfunktion. Du er selv ansvarlig for at styre båden, når autopiloten er i standbyfunktion. I standbyfunktion kan du slå autopiloten til og justere indstillinger. "Standby" vises med gult, og den gule LED-indikator vises i øverste højre hjørne af skærmen, når enheden er i standbyfunktion. Autopilotdrift til motorbåde À Vælg at sætte autopiloten i standby-tilstand og gå tilbage til skærmbilledet Kurs. Á Vælg at åbne en menu eller udføre funktionen, der er vist over tasten. Â Vælg for at åbne displayindstillingsmenuen. Tryk to gange for at justere baggrundsbelysningen. Hold den nede for at slukke for enheden. Skærmbilledet Kurs Skærmbilledet Kurs viser status for autopiloten. Hold kursen Du kan aktivere autopilotens funktion Hold kursen for at fastholde din aktuelle kurs uden at skulle styre roret. Aktivering af autopiloten Når du aktiverer autopiloten, tager autopiloten kontrollen over roret og styrer båden for at fastholde din kurs. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Slå til. "Hold kursen" vises med grønt øverst på skærmen Kurs, og der vises et grønt ikon i det øverste højre hjørne af skærmen, når enheden er i hold kursen. Din tilsigtede kurs vises i midten af skærmen Kurs. Justering af kurs Når autopiloten er slået til, kan du justere kursen med tasterne på betjeningsenheden eller med betjeningsenheden, hvis din autopilot er udstyret med Shadow Drive teknologi. Aktivere Shadow Drive BEMÆRK: Shadow Drive funktionen må kun anvendes på motorbåde med planende skrog eller deplacement-skrog. Vælg Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration af autopilot > Shadow Drive. Justering af følsomhed i Shadow Drive Vælg Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration af autopilot > Følsomhed i Shadow Drive. Justering af kursen med roret BEMÆRK: Du skal aktivere Shadow Drive funktionen, før du kan justere kursen ved hjælp af roret (side 1). Introduktion 1

4 Styr båden manuelt med autopiloten slået til. Autopiloten aktiverer Shadow Drive funktion. Når du slipper roret og manuelt opretholder en bestemt kurs i få sekunder, fortsætter autopiloten med at holde kursen på den nye kurs. Indikatoren for kurstendens vises, og statusindikatoren for autopiloten bliver grøn for at vise, at autopiloten styrer båden. Vælge styrefunktion Rorstyrefunktion drejer båden i trin à 1, når du vælger en tast. Hold en tast inde for at dreje båden i en hastighedsstyret drejning. Båden fortsætter med at dreje, indtil du slipper tasten. Trinstyrefunktion drejer båden i trin à 10. Du kan tilpasse trinstørrelsen for trindrejning (side 2). 1 Vælg Menu > Styrefunktion. 2 Vælg Styrefunktion for at skifte imellem rorstyrefunktion og trinstyrefunktion. Justering af kursen med tasterne Før du kan styre båden ved hjælp af tasterne nederst på betjeningsenheden, skal autopiloten være slået til. Vælg eller for at bruge rorstyrefunktionen. BEMÆRK: Rorstyrefunktion må kun anvendes på motorbåde med planende skrog eller deplacement-skrog. Hold 1 > 10 >> eller <<10 <1 inde for at bruge trinstyrefunktionen. Justering af trinstyringstrin 1 Vælg Menu > Styrefunktion > Størrelse på trin i drejning. 2 Vælg eller. Retningskontrol Retningskontrol informerer autopiloten om, hvilken retning båden bevæger sig i (frem eller tilbage), ved hjælp af betjeningsenheden. Aktivering af retningskontrol 1 Vælg Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration af autopilot > Retningskontrol. 2 Vælg Aktiveret. Brug af retningskontrol Før du kan bruge retningskontrol, skal du aktivere retningskontrolfunktionen (side 2). Hvis du sejler i standbyfunktion skal du vælge Retning. vises i øverste højre hjørne. Styremønstre Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer. Autopiloten kan styre båden i forudindstillede mønstre til fiskeri, og den kan også udføre andre specialmanøvrer såsom U- drejninger og Williamson's turn. Mønsterstyring er ikke baseret på GPS og kan bruges uden en GPS-enhed tilsluttet autopiloten. Zigzag-mønster Zigzag-mønster styrer båden fra bagbord til styrbord og tilbage over et bestemt tidsrum og en bestemt vinkel og på tværs af din aktuelle kurs. Opsætning af zigzagmønstret Du kan redigere amplituden og perioden for zigzagmønstret. Standardværdierne er 30 og 1,5 minutter. 1 Vælg Menu > Mønsterstyring > Zigzag > Opsætning > Zigzagamplitude. 2 Vælg eller for at indstille amplituden i trin à 5. 4 Vælg Opsætning > Zigzagperiode. 5 Vælg eller for at indstille perioden. 6 Vælg Udført. Sådan følger du et zigzagmønster Vælg Menu > Mønsterstyring > Zigzag > Slå til. Cirkelmønster Cirkelmønstret styrer båden i en kontinuerlig cirkel, i en bestemt retning og ved et bestemt tidsinterval. Opsætning af cirkelmønstret 1 Vælg Menu > Mønsterstyring > Cirkler > Tid. 2 Vælg eller for at indstille tiden. Sådan følger du cirkelmønstret 1 Vælg Menu > Mønsterstyring > Cirkler > Slå til. Vælg for at påbegynde en drejning med uret. Vælg for at påbegynde en drejning mod uret. U-svingsmønster U-svingsmønster drejer båden 180 omkring og fastholder den nye kurs. Der er ingen indstillinger at justere for u- svingsmønstret. Sådan følger du U-svingsmønstret 1 Vælg Menu > Mønsterstyring > U-drejning > Slå til. Vælg for at påbegynde en drejning mod styrbord. Vælg for at påbegynde en drejning mod bagbord. Williamson's turn Mønstret Williamson's turn drejer båden omkring med henblik på at sejle langs det sted, hvor mønstret for Williamson's turn blev påbegyndt. Der er ingen indstillinger at justere for mønstret for Williamson's turn. Mønstret for Williamson's kan anvendes i situationer med mand over bord. Sådan følger du mønstreet for Williamson's turn Mønstret for Williamson's turn bestemmes ikke af GPS og påvirkes af vind, strøm og hastighed. Gør dig klar til at justere gashåndtaget og tage roret for ikke at skade den person, der befinder sig i vandet. Båden skal bevæge sig med mindre end planinghastighed, når dette mønster benyttes. 1 Vælg Menu > Mønsterstyring > Williamson's turn > Slå til. Vælg for at påbegynde en drejning mod styrbord. Vælg for at påbegynde en drejning mod bagbord. Annullering af et styremønster Styr båden fysisk. BEMÆRK: Shadow Drive skal være aktiveret for at annullere et styremønster ved at styre båden fysisk. Vælg or for at annullere et mønster ved hjælp af rorstyrefunktion. Vælg <<10 <1 eller 1 > 10 >> for at annullere et mønster ved hjælp af trinstyrefunktion. Vælg STBY. 2 Autopilotdrift til motorbåde

5 GPS-styremønstre Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et GPS-mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer. Garmin anbefaler, at du kun benytter Følg rute, når du sejler for motorkraft. Brug af Følg rute kan forårsage uventet bomning, hvilket kan beskadige din sejlbåd. Ikke-overvågede sejl og rigning kan blive beskadigede og forårsage kvæstelser på mandskab og passagerer i forbindelse med en uventet bomningsmanøvre. BEMÆRK: Autopiloten skal være sluttet til en NMEA 2000 eller NMEA 0183 kompatibel plotter for at følge et GPSstyremønster. Autopiloten kan styre båden langs en rute defineret af din GPSenhed eller i forudindstillede mønstre på baggrund af en GPSposition (waypoint). Før du kan bruge GPS-styring, skal du have en kompatibel GPS-enhed tilsluttet autopiloten ved brug af NMEA 2000 eller NMEA GPS-styremønstre er baseret på et GPS-waypoint, som du aktivt navigerer til ved brug af din valgfri GPS-enhed. Dette waypoint kaldes det aktive waypoint. Følge en GPS-styrerute Autopiloten kan styre båden i overensstemmelse med en rute defineret på en kompatibel GPS-enhed. 1 Opret og naviger en rute på din GPS-enhed. 2 Vælg Menu > GPS-styring > Følg rute. Kredsløbsmønster Kredsløbsmønstret styrer båden i en kontinuerlig cirkel omkring det aktive waypoint. Størrelsen af cirklen defineres af din afstand fra det aktive waypoint, når du påbegynder kredsløbsmønstret. Sådan følger du et kredsløbsmønster 1 Vælg Menu > GPS-styring > Kredsløb > Slå til. Vælg for at påbegynde en drejning med uret. Vælg for at påbegynde en drejning mod uret. Kløverbladsmønster Kløverbladsmønstret styrer båden, så den gentagne gange passerer over et waypoint. Når du påbegynder kløverbladsmønstret, driver autopiloten båden til det aktive waypoint og påbegynder kløverbladsmønstret. Opsætning af kløverbladsmønstret Du kan justere afstanden fra det waypoint, som autopiloten drejer din båd ved, for at passere over waypointet igen. Standardindstillingen drejer båden i en afstand af 1000 fod (300 m) fra det aktive waypoint. mellem waypointet og det sted, hvor autopiloten drejer båden 1 Vælg Menu > GPS-styring > Kløverblad > Længde. 2 Vælg eller for at indstille afstanden. Sådan følger du kløverbladsmønstret 1 Vælg Menu > GPS-styring > Kløverblad > Slå til. Vælg for at påbegynde en drejning mod styrbord. Vælg for at påbegynde en drejning mod bagbord. Søgemønster Søgemønstret styrer båden i stadigt større cirkler udad fra det aktive waypoint og danner et spiralmønster. Når du påbegynder søgemønstret, driver autopiloten båden til det aktive waypoint og påbegynder mønstret. Opsætning af søgemønstret Du kan justere afstanden mellem hver cirkel i spiralen. Standardafstanden mellem cirklerne er 50 fod. (20 m). 1 Vælg Menu > GPS-styring > Søg > Afstand. 2 Vælg eller for at indstille afstanden. Sådan følger du søgemønstret 1 Vælg Menu > GPS-styring > Søg > Slå til. Vælg for at påbegynde en drejning mod styrbord. Vælg for at påbegynde en drejning mod bagbord. Autopilotdrift til sejlbåde Når autopiloten er aktiveret, kontrollerer den alene roret. Du og dit mandskab forbliver ansvarlige for sejlene, mens autopiloten er aktiveret. Udover funktionen Hold kursen kan du også bruge autopiloten til at fastholde en vindvinkel. Du kan også bruge autopiloten til at kontrollere roret ved en vending eller bomning. Vindstyring Du kan indstille autopiloten til at fastholde den aktuelle vindvinkel. Din enhed skal være tilsluttet en NMEA 2000 eller NMEA 0183 kompatibel vindsensor, før den kan styre med en fast vindvinkel eller foretage en vending eller bomning. Indstilling af vindstyringstypen Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten. Der findes yderligere oplysninger om avanceret konfiguration af autopiloten i de installationsinstruktioner, der medfølger til din autopilot. 1 Vælg Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration af autopilot > Vindstyringstype. 2 Vælg Relativ eller Sand. Aktivering af vindstyring Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten. Hvis autopiloten er i standbyfunktion, skal du vælge Vindstyring. Sådan aktiveres Vindstyring fra Hold kursen Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten. Når hold kursen er aktiveret, skal du vælge Menu > Vindstyring. Justering af vinklen for vindstyring med autopiloten Du kan justere vinklen for vindstyring på autopiloten, når vindstyring er aktiveret. For at justere vinklen for vindstyring i trin à 1 skal du vælge <<10 <1 eller 1 > 10 >>. For at justere vinklen for vindstyring i trin à 10 skal du holde <<10 <1 eller 1 > 10 >> inde. Vende og bomme Du kan få autopiloten til at udføre en vending eller bomning, mens Hold kurs eller Vindstyring er aktiveret. Vending og bomning fra Hold kursen 1 Aktiver hold kursen (side 1). 2 Vælg Menu > Vende/Bomme. Autopilotdrift til sejlbåde 3

6 3 Vælg eller for at vælge en retning. Autopiloten styrer din båd igennem en vending eller bomning, og skærmbilledet Kurs viser meddelelsen "Vending", indtil manøvren er fuldført. Vending og bomning fra vindstyring Før du kan aktivere vindstyring, skal du have installeret en vindsensor. 1 Aktiver vindstyring (side 3). 2 Vælg Menu > Vende/Bomme. 3 Vælg VENDING eller BOMME. Autopiloten styrer båden igennem en vending eller bomning, og der vises oplysninger om forløbet af vendingen eller bomningen på skærmen. Indstilling af forsinket vending og bomning Forsinket vending og bomning gør det muligt at forsinke styringen af en vending og bomning, efter du indleder manøvren. 1 Vælg Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration af autopilot > Sejladskonfiguration > Forsinkelse i halse/ bras bak. 2 Vælg eller for at bestemme forsinkelseslængden (fra 0 til 15 sekunder). Aktivere spærring af bomning BEMÆRK: Spærring af bomning forhindrer dig ikke i manuelt at udføre en bomning ved brug af roret eller trinstyring. Spærring af bomning forhindrer autopiloten i at udføre en bomning. 1 Vælg Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration af autopilot > Sejladskonfiguration > Bomme spærring. 2 Vælg Aktiveret. Enhedskonfiguration Brugerindstilling af autopilot Vælg Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration af autopilot. Strømtilstand: Indstiller enhedens strømtilstand til normal tilstand eller økonomitilstand. Økonomistrømtilstand gør det muligt at indstille den ønskede procentdel af strømmen, der bruges til at køre autopiloten. Strømsparer: Kontrollerer autopilotens aggressivitet. Autopiloten udfører færre justeringer i strømsparetilstand. Konfiguration af fjernbetjeningen BEMÆRK: Garmin quatix uret kan konfigureres til at fungere som fjernbetjening til betjeningsenheden. Se vejledningen, der fulgte med uret, for at få yderligere oplysninger. Du kan slutte en valgfri fjernbetjening til betjeningsenheden. Vælg Menu > Opsætning > Fjernbetjening. Søgning efter en fjernbetjening Vælg Menu > Opsætning > Fjernbetjening > Søgning efter fjernbetjening. Parre en fjernbejtening 1 Søg efter en fjernbetjening (side 4). 2 Begynd at parre fjernbetjeningen i henhold til vejledningen, der fulgte med tilbehøret. Der vises en meddelelse på betjeningsenheden, efter fjernbetjeningen er blevet parret korrekt. 3 Vælg Tilslut. Tildeling af handlinger til fjernbetjeningen Hvis du tildeler et mønster til en knap på fjernbetjeningen, skal du huske, at du er ansvarlig for sikker betjening af båden. Påbegynd ikke et mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer. BEMÆRK: Hvis du tildeler en retningskontrolfunktion til en knap på fjernbetjeningen, skal autopiloten være i standby-tilstand for at ændre retningen (frem eller bak). 1 Vælg Menu > Opsætning > Fjernbetjening. 2 Vælg en knap på fjernbetjeningen, som du vil tildele en handling. 3 Vælg en knaphandling. 4 Gentag eventuelt trin 2 og 3 for de resterende knapper. Frakobling af en fjernbetjening 1 Vælg Menu > Opsætning > Fjernbetjening. 2 Vælg Frakobl fjernbetjening. Displayindstillinger Vælg Menu > Opsætning > Display. Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver. Konfigurer farver: Indstiller farvekonfigurationen for hvert farvevalg. For hvert farvevalg kan du vælge en konfiguration med fuld farve eller høj kontrast. For nattefarver kan du vælge en konfiguration med fuld farve, rød og sort eller grøn og sort. Baggrundslys: Indstiller niveauet for baggrundsbelysningen. Netværksdeling: Gør det muligt for dig at dele farvevalg, farvekonfiguration og indstillinger for baggrundsbelysning med andre enheder på NMEA 2000 netværket. Systemindstillinger Vælg Menu > Opsætning > System. Enheder: Indstiller måleenheder Retning: Indstiller den reference, der bruges til at beregne kursoplysninger. Varians: Indstiller afvigelsen fra sand nord. Denne indstilling er kun tilgængelig, når kursen er indstillet til Sand. Signaltone: Indstiller om og hvornår, der anvendes lyd. Tænd automatisk: Lader enheden tændes automatisk, når NMEA 2000 netværket aktiveres. GHC Lav spænding-alarm: Afgiver en alarm, når spændingen for strømforsyningen til enheden falder til under et bestemt niveau. Sprog: Indstiller sproget for skærmen. Funktionstilstand: Gør det muligt at indstille funktionstilstanden til normal eller butiksdemofunktion. Systemoplysninger: Gør det muligt at se softwareinformation. Fabriksindstillinger: Gendanner enhedens fabriksindstillinger. 4 Enhedskonfiguration

7

8 (0) (0) Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

GHC 10. brugervejledning

GHC 10. brugervejledning GHC 10 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Lynstartvejledning Juli 2013 190-01505-56_0A Trykt i Taiwan Fleet-abonnement Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning 1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 1.2/2.0 L hydraulikpumpe i henhold til følgende vejledning.

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

GNX 20/21 Brugervejledning

GNX 20/21 Brugervejledning GNX 20/21 Brugervejledning Februar 2014 190-01659-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden.

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. ONIX og ION QUICK START GUIDE Tænd enheden tænd/sluk Tryk i øverste højre hjørne af status bjælke for at slukke enheden. Vælg sluk. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. Åben Startskærmen

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 Din zūmo GPS-antenne Tænd/sluk-knap: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for zūmo. Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Z-Wave brugerguide

Indholdsfortegnelse: Z-Wave brugerguide Z-WAVE BRUGERGUIDE Indholdsfortegnelse: Z-Wave brugerguide 1. Z-Wave og Everhome 3 2. Opsætning af dit Everhome Z-Wave netværk 6 2.1 Sådan installerer du Z-Wave-donglen 7 2.2. Sådan tilføjer du din første

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire C310/C320 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

Fishfinder 300C Vejledning til lynstart

Fishfinder 300C Vejledning til lynstart Fishfinder 300C Vejledning til lynstart 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere