BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling"

Transkript

1 BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a

2

3 Kolonne 12: Tekniske korrektioner til 2. behandling Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Nedregulering af satspuljen til Familieambulatorier Jf. aftalen om satspuljen til en tidlig indsats over for gravide misbrugere og forebyggelsen af rusmiddelskader hos bør,n blev midlerne tildelt midertidig fra Dermed nedreguleres NSR budget med beløbet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Øvrige udgifter Familieambulatorier I alt Redigering af "ændring af bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om danske lægemiddelstandarder." fra LCP Produktdossieres for nye lægemidler vil blive indkluderet i prisen og i stedet for at tilgå Sygehusapoteket. Medicinpulje forhøjes med LC beløbet fra Sygehusapoteket Sygehusapoteket Kvalitet og udvikling Medicinpulje Interhospitale patienttransporter (PIT) Reorganisering af interhospitale patienttransporter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Præhospitalt Center Præhospitalt Center Justering af fordeling på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Drift Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Drift I alt Korrektion vedr. de 23 socialpsykiatriske pladser Anlæg sundhed Øvrige projekter Anlæg sundhed Øvrige projekter I alt 0 Justering af fordeling på hovedkonto 4, Anlæg Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Anlæg I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Socialområdet tomme bygninger og grunde Der oprettes en ny politisk kode til tomme bygninger og grunde på Socialområdet. Der flyttes vedligeholdelsesudgifter samt afskrivningsudgifterne fra Synscenter Ræfsnes vedrørende diverse tomme bygninger til det nye budgetområde. ØVRIGE UDGIFTER - hkt. 2 Socialområdet - Tomme bygninger m.v ØVRIGE UDGIFTER - hkt. 2 Socialområdet - Tomme bygninger m.v SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen Synscenter Refsnæs, justering af afskrivninger Afskrivningsbudgettet justeres så det afspejler udgifterne fra Budget 2018 og frem. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning objektiv finansiering SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning objektiv finansiering Synscenter Refsnæs, Børneskolen pladsjustering Børneskolens pladstal reduceres pr med 1 plads, herefter 10 pladser. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Synscenter Refsnæs, Efterskole pladsjustering Efterskolens pladstal reduceres pr med 2 pladser, herefter 10 pladser. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid pladsjustering Pr reduceres med 1 plads på Bo og Fritid takst 1, herefter 12 pladser i alt (2 u/18år og 10 o/18 år). Bo og Fritid takst 2 øges pladstallet med 3 pladser, herefter 14 pladser (6 u/18 år og 8 o/18år) SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og Fritid Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid 108 justering Bo-2 har 8 pladser over 18 år. I budget er indregnet for 6 pladser efter 108. Dette ændres til 3 pladser ( 108) og 5 pladser ( 107). Tilbuddet forventes således at miste egenbetaling for servicepakken (3 stk.) SYNSCENTER REFSNÆS Bo og Fritid Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Skolehjemmet bo-afdeling 108 Budgettet for Skolehjemmet bo-afdeling o/18år justeres grundet egenbetalingen, hvoraf 21 pladser er tilegnet 108 pr I 2017 var det 7 pladser 108. MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter

4 Bevilling Budgetområde 2018 (pl 2018) Marjatta, Skolehjemmet bo-afdeling Pr reduceres 3 pladser på bo-ophold, herefter 60 i alt vedrørende Bo-ophold (21 u/18 år og 39 o/18 år). Fritidstilbud Lærken kører stadigvæk med 27 pladser. MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Skolehjemmet bo-afdeling Takst 1 Pr oprettes nyt tilbud under Skolehjemmet bo-afdeling med selvstændigt budgetområde og ny takst. Der oprettes 3 pladser (1 u/18 år og 2 o/18 år, hhv. 107 og 108). MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling T Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Bakkegården, Intern skole Grundet reduktion af døgnpladser reduceres skolepladserne tilsvarende med 6 pladser, herefter 10 pladser i alt. BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser BAKKEGÅRDEN Bakkegården intern skole Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Teknisk korrektion vedr. afskrivninger, Stevnsfortet Afskrivningsbudgettet tilrettes, så det afspejler udgifterne. STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet Indtægt takstregulering tidligere år Kommunerne opkræves netoo kr. i budgettaksterne for 2018, vedr. regnskabsresultatet for 2016 Indtægt takstregulering tidligere år Indtægt takstregulering tidligere år Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Teknisk korrektion - afrundinger Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Justering af fordeling på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Justering af fordeling på hovedkonto 4, Anlæg Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt Hovedkonto 2 i alt udgiftsbaseret Hovedkonto 3 Teknisk tilpasning af budgetposter Teknisk justering af budgettilpasnings puljen Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje I alt Justering af fordeling på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Justering af fordeling på hovedkonto 4, Anlæg Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Regional Udvikling Andel af fælles formål og adm. - Anlæg I alt Hovedkonto 3 i alt HKT 3 udgiftsbaseret ekskl. Anlæg Hovedkonto 4 Hovedkonto 4 DRIFT i alt (udgifter) Hovedkonto 4 DRIFT i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto

5 Bevilling Budgetområde 2018 (pl 2018) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto Hovedkonto 4 i alt Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Korrektion afskrivninger, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Korrektion investeringer vedr. socialpsykiatriske pladser Materielle anlægsaktiver Investeringer Justering fordeling af hkt. 4 Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt

6 Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2018 Kr. a/c 2018 Reg I ALT SPECIALUNDERVISNING ,0 Børneskolen Filadelfia ADHD-elever ,0 479 kr. 0 kr. 479 kr. Epilepsi-elever , kr. - takstreduktion -107 kr. - reduceret takst (epilepsi-børn) 963 kr. 0 kr. 963 kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,3493 kr. 0,3493 kr. Synscenter Refsnæs, skole Børneskole , kr. - takstreduktion -117 kr. - reduceret takst kr. 19 kr kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,3641 kr. 0,3641 kr. Voksenskole , kr. - takstreduktion -144 kr. - reduceret takst kr. 19 kr kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,4959 kr. 0,4959 kr. Efterskoletilbud - undervisning ,0 630 kr. - takstreduktion -63 kr. - reduceret takst 567 kr. 0 kr. 567 kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,1868 kr. 0,1868 kr. Skolehjemmet Marjatta Skolen, undervisningen ,0 709 kr. 709 kr. Himmelev Behandlingshjem 0 kr. Skolen, undervisning , kr. 0 kr kr. Stevnsfortet Intern Skole ,0 629 kr. 629 kr. Bakkegården Intern Skole ,0 806 kr. 806 kr. 0 kr. DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE ,0 Synscenter Refsnæs Fritidstilbud ,0 402 kr. -32 kr. 370 kr. Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud ,0 999 kr. 134 kr kr. Skolehjemmet Marjatta Fritidstilbud Lærken ,0 483 kr. -2 kr. 481 kr. DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE ,4 Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser, under 18 år , kr. 0 kr kr. Døgnpladser, over 18 år - (SEL 107) , kr kr. Skelbakken Døgnpladser, under 18 år , kr kr kr. Døgnpladser, over 18 år - (SEL 107) , kr kr kr. Aflastningspladser , kr kr kr. Skolehjemmet Marjatta Boafdeling, under 18 år , kr. -5 kr kr. Boafdeling, over 18 år - (SEL 107) , kr. -5 kr kr. Boafdeling, over 18 år - (SEL 108) , kr. -5 kr kr. Boafdeling T1, under 18 år , kr. -5 kr kr. Boafdeling T1, over 18 år - (SEL 107) , kr. -5 kr kr. Boafdeling T1, over 18 år - (SEL 108) , kr. -5 kr kr. Boafdeling Fredskov , kr kr. Aflastningtilbud

7 Takst hverdag (mandag-torsdag) 1, kr kr. Weekendtakst (fredag-søndag) 1, kr kr. Bakkegården Åbne pladser , kr. 336 kr kr. Synscenter Refsnæs Bo og fritid, bo-takst 1 - under 18 år , kr. 120 kr kr. Bo og fritid, bo-takst 1 - over 18 år (SEL 107) , kr. 120 kr kr. Bo og fritid, bo-takst 2 - under 18 år , kr. 36 kr kr. Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL 107) , kr. 36 kr kr. Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL 108) , kr. 36 kr kr. Efterskoletilbud, bo-del ,0 739 kr. 739 kr. SIKREDE INSTITUTIONER ,0 Stevnsfortet Takst for pædagogisk observation kr kr. Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal årige ,0 69,2031 kr. 69,2031 kr. Grundtakst kr kr. Bakkegården Takst for pædagogisk observation kr kr. Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal årige ,0 102,7656 kr. 102,7656 kr. Grundtakst kr kr. Kofoedsminde - sikret afdeling - omkostningstakst kr. - sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal ,0 18,6574 kr. 18,6574 kr. - særlig sikret afdeling - omkostningstakst kr. - særlig sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal ,0 4,5460 kr. 4,5460 kr. BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE ,0 Else Hus Døgnpladser , kr. 0 kr kr. Dagtilbud , kr. -30 kr kr. Bo og Naboskab Sydlolland Takstgruppe 0 (Basisydelse) , kr kr kr. Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig) , kr kr kr. Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig) , kr kr kr. Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig) , kr kr kr. KereCenteret , kr. 469 kr kr. Marjatta, Voksencentre Vidarslund , kr. 0 kr kr. Sampo Vig - takst Svalebo , kr. 0 kr kr. Sampo Vig - takst Uglebo , kr. 0 kr kr. Ristolahaven , kr. 0 kr kr. Sofiegården , kr. 197 kr kr. Kofoedsminde Åben afdeling , kr. 0 kr kr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE ,0 Kofoedsminde Værkstedspladser , kr. -89 kr kr. Centerterapien Værkstedspladser (købes af psykiatrien) ,0 422 kr. 0 kr. 422 kr. Marjatta Ungdomsuddannelsen ,0 508 kr. 88 kr. 596 kr. Marjatta Værkstederne ,0 345 kr. 80 kr. 425 kr. AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD ,0

8 Marjatta A-huse Marjatta excl Odiliegården ,0 459 kr. -3 kr. 456 kr. A-hus Odiliegården (Marjatta) ,0 597 kr. -87 kr. 510 kr. Bo og Naboskab Sydlolland A-husene ,0 418 kr. -6 kr. 412 kr. FORSORGSHJEM ,0 Roskildehjemmet Forsorgsdelen (inkl. intern værksted) , kr. -48 kr kr. Æblehaven, udslusning ,0 572 kr. -50 kr. 522 kr. Hanne Marie Hjemmet Finansiering - SATS-midler (Staten) ,0 MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE ,0 Platangårdens Ungdomscenter Døgnafdelingen, over 18 år - (SEL 107) , kr. 134 kr kr. Døgnafdelingen, under 18 år , kr. 134 kr kr. Støtteboliger, over 18 år - (SEL 107) , kr. 356 kr kr. Støtteboliger, under 18 år , kr. 356 kr kr. SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD ,0 Glim Refugium Botilbud , kr. 0 kr kr. I ALT - INDENFOR RAMMEAFTALE ,4 UDENFOR RAMMEAFTALE ,0 - Taksterne gældende i kalenderåret - INDIVIDUELLE CENTRALE TAKSTER - (MED I BUDGET) - Taksterne aftales med pgl. Kommuner, og budget ændres ofte i løbet af året Else Hus Enkeltmandstilbud KS ,0 Enkeltmandstilbud EHDCSOL ,0 Bo og Naboskab Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th ,0 I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL ,4 I taksterne - er udover bevillingen, indregnet central administration (inkl.barselspulje), elevpulje, samt forrentning af udlæg.

9 Sundhed Budget 2018 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget Budget for for Bloktilskud fra staten ( ) Kommunale grundbidrag ( ) Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag ( ) Aktivitetsbestemte tilskud fra staten ( ) Tilskud fra bløderudligningsordningen ( ) Indtægter Nettodriftsomkostninger Andel af fælles formål og administration ( ) Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Andel af finansielle indtægter ( ) Andel af finansielle omkostninger ( ) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat

10 Social- og specialundervisning Budget 2018 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget Budget for for Takstbetalinger vedr. det sociale område Takstbetalinger vedr. specialundervisning Indtægter Nettodriftsomkostninger Andel af fælles formål og administration ( ) Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Andel af finansielle indtægter ( ) Andel af finansielle omkostninger ( ) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat

11 Regional udvikling Budget 2018 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget Budget for for Bloktilskud fra staten ( ) Udviklingsbidrag fra kommunerne ( ) Indtægter Nettodriftsomkostninger Andel af fælles formål og administration ( ) Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Andel af finansielle indtægter ( ) Andel af finansielle omkostninger ( ) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat

12 Budget 2018 samlet pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Sundhed Social- og Regional I alt special- udvikling undervisning Årets resultat Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivning intern forrentning - varebeholdninger feriepenge hensættelse til pension /- andre reguleringer A. Likviditetsvirkning af årets resultat Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver* salg af materielle anlægsaktiver + salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån afdrag på eksterne lån forrentning af interne lån - hensættelser til finansiering af kvalitetsfond forbrug af hensættelse til finans. sf kvalitetsfond /- værdiregulering af likvide aktiver +/- øvrige finansielle poster 0 D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter E. Årets samlede likviditetsvirkning (Åretsresultat+A+B+C+D) F. Likvider, primo budgetåret G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) * Køb af materiaelle anlægsaktiver er opgjort inkl. indtægter og er korrigeret for omkostningselementer vedr. HKT 2 (omkostningselementer fordeles ikke til HKT 2) Likvider, ultimo budgetåret (G) tager ikke højde for de forventede overførsler ud af Den forventede likviditet ultimo 2016, er derfor betydelig højere end angivet.

13 Sundhed Budget 2018 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget år Budget for for Årets resultat Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivning intern forrentning - varebeholdninger feriepenge hensættelse til pension /- andre reguleringer A. Likviditetsvirkning af årets resultat Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b)

14 Socialområdet Budget 2018 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget år Budget for for Årets resultat Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivning intern forrentning - varebeholdninger feriepenge hensættelse til pension /- andre reguleringer A. Likviditetsvirkning af årets resultat Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) Mellemværende - social- og specialundervisning (1.000 kr.) Budget Budgetoverslag Primo 1. januar Årets likviditetsvirkning Forrentning af saldo Ultimo 31. december (1.000 kr.) Budgetoverslag Budgetoverslag Primo 1. januar Årets likviditetsvirkning Forrentning af saldo Ultimo 31. december

15 Regional Udvikling Budget 2018 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget år Budget for for Årets resultat Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivning intern forrentning varebeholdninger feriepenge hensættelse til pension /- andre reguleringer A. Likviditetsvirkning af årets resultat Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b)

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013 1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013

Læs mere

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Bevilling Budgetområde

Bevilling Budgetområde Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2013 2014 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag:

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto

Læs mere

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014

Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Driftsaftale 2009 Socialområdet

Driftsaftale 2009 Socialområdet Driftsaftale 2009 Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 3 1.2 Hovedtemaer i budget 2009... 4 2. Beskrivelsesdel... 5 3. Snitflader... 10 3.1 Økonomi... 10 3.2 Organisation og

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2016

BUDGET 1. behandling a 2016 BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland

Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Sagsnr.: 2014-21407 Dato: 13-05-2014 Dokumentnr.: 2014-144613 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Indledning KKR-sjælland henstillede til kommunerne

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2013 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V.

9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V. Budget- og regnskabssystem for regioner 9 indhold side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V. Indhold Side 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2017

BUDGET 1. behandling a 2017 BUDGET 1. behandling a 2017 Region Sjælland Forslag til Budget 2017, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2017 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne...

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland 0 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2013 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere