DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 1/15 Nørresundby, den 25. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 65/2015 Antal sider: 15 DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 (PERIODEN ) RTX vokser og øger indtjeningen. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på DKK 2,00 pr. aktie kombineret med et aktietilbagekøbsprogram på DKK 35,0 mio. samt en kapitalnedsættelse på aktier. Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 4. kvartal af regnskabsåret 2014/15 (perioden ). REGNSKABSÅRET 2014/15 FOR RTX-KONCERNEN RTX realiserede i regnskabsåret 2014/15 en nettoomsætning på DKK 349,5 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 21,2% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 288,3 mio. Væksten i regnskabsåret er positivt påvirket af den positive kursudvikling i USD. Korrigeret for valutakurseffekten var omsætningsvæksten på 8,6%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger: ProTelecom (tidligere Enterprise & VoIP) steg med DKK 41,4 mio. svarende til en fremgang på 21,3%. Det er en omsætningsfremgang, der primært er drevet af fremgang i såvel de længerevarende leveringsaftaler til de store internationale kunder såvel som fremgang i leverancerne til kunderne i segmentet rettet mod de små og mellemstore virksomheder. Design Services øgede omsætningen med DKK 19,5 mio. svarende til en fremgang på 21,6%. Forretningsenheden har i regnskabsåret 2014/15 oplevet en solid vækst i efterspørgslen efter kundefinansierede udviklingsprojekter. Omsætningsfremgangen kommer ikke kun fra kerneforretningen, som baserer sig på udviklingsarbejde for forretningsenhedens langvarige kunderelationer, men også fra forretningsenhedens skalerbare afsætning af moduler. Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 164,0 mio. til DKK 196,2 mio., men som følge af omsætningssammensætningen blev bruttoavanceprocenten reduceret fra 56,9% til 56,1%. OMSÆTNING PR. KVARTAL mio.kr Q1 Q2 Q3 Q4 2013/ /15 EBIT PR. KVARTAL mio.kr Kapacitetsomkostningerne steg 18,1% i året, hvilket primært er drevet af øget bemanding samt påvirkninger fra stigende valutakurs målt i DKK. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 52,3 mio. sammenlignet med DKK 37,0 mio. året før, svarende til en vækst på 41,4% Q1 Q2 Q3 Q4 2013/ /15 RTX A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby Danmark Tel Fax CVR DK Web

2 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 2/15 På baggrund af de fremtidige indtjeningsforventninger for RTX har ledelsen i overensstemmelse med IFRS aktiveret skatteaktiver svarende til DKK 13,1 mio. (i 2013/14 DKK 19,3 mio.), som har påvirket årets resultat og totalindkomst positivt. Årets resultat efter skat for 2014/15 landede derfor på DKK 48,9 mio. sammenlignet med DKK 55,5 mio. i 2013/14. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i regnskabsåret på DKK 53,2 mio. sammenlignet med DKK 53,8 mio. i samme periode året før. I regnskabsåret 2014/15 har RTX erhvervet egne aktier for DKK 11,1 mio. I forbindelse med den fortsatte strategiske udvikling af RTX har vi besluttet at undersøge mulighederne for at afhænde domicilejendommen i Nørresundby. Dette tiltag vil øge selskabets strategiske frihedsgrader og samtidig fokusere selskabets finansielle ressourcer omkring den internationale forretningsudvikling inden for trådløse teknologiske løsninger. Bestyrelsen indstiller til aktionærerne på den ordinære generalforsamling i januar 2016, at der udbetales en dividende på DKK 2,00 pr. aktie, samt at generalforsamlingen bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier til en samlet markedsværdi på op til DKK 35,0 mio., og vil samtidig indstille til, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK ved annullering af aktier. FORVENTNINGER TIL 2015/16 Ledelsen forventer en omsætning i intervallet DKK mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK mio. samt et EBITDA i intervallet DKK mio. for regnskabsåret 2015/16. Forventningerne hviler på to væsentlige forudsætninger. Den ene forudsætning er, at valutakurserne fortsætter på et relativt uændret niveau. Indbygget i forventningerne er også, at domicilbygningen i Nørresundby overdrages i løbet af 2015/16 i et niveau omkring den bogførte værdi. Afsættes domicilbygningen vil det påvirke resultatopgørelsen, eftersom omsætningen fra de eksterne lejere falder bort (DKK 3,4 mio.). Afskrivningerne på bygningen vil i sådan en situation også falde bort (DKK 2,2 mio.), mens selskabets andre eksterne omkostninger forventes at ville stige (ca. DKK 5,0 mio.) som lejer. Tallene i parantes angiver helårseffekter. HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 4. KVARTAL 2014/15 FOR RTX- KONCERNEN Nettoomsætningen blev DKK 85,1 mio. i 4. kvartal 2014/15 sammenlignet med DKK 69,0 mio. i samme periode året før. Omsætningsfremgangen blev således på 23,3%. Væksten i kvartalet er hjulpet af den positive kursudvikling i USD sammenlignet med året før. ProTelecom realiserede en omsætningsfremgang på 26,9% i kvartalet. Design Services realiserede en omsætningsfremgang på 17,0% i kvartalet.

3 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 3/15 Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 39,9 mio. til DKK 48,1 mio., og som følge af omsætningssammensætningen blev koncernens bruttoavanceprocent i 4. kvartal realiseret på 56,5% sammenlignet med 57,8% året før. Kapacitetsomkostningerne blev realiseret DKK 4,5 mio. højere end året før. Omkostningsstigningen er primært drevet af en øget bemanding og det stigende aktivitetsniveau samt et stigende valutakursniveau. Som forventet steg afskrivningerne på immaterielle aktiver i 4. kvartal 2014/15 med DKK 0,2 mio. sammenlignet med samme periode året før. Baggrunden er de påbegyndte afskrivninger på den nylancerede robuste håndsætplatform. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 10,6 mio. sammenlignet med DKK 7,2 mio. året før. Resultat efter skat udgjorde DKK 6,8 mio. sammenlignet med DKK 27,7 mio. i samme periode sidste år. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i 4. kvartal DKK 13,2 mio. sammenlignet med DKK 18,5 mio. i samme periode året før. SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER: Administrerende direktør Flemming Hynkemejer, tlf BILAG Delårsrapport for 4. kvartal 2014/15 indeholdende: Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsesberetning Resultatopgørelse for koncernen Totalindkomstopgørelse for koncernen Balance for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter Med venlig hilsen RTX A/S Peter Thostrup Formand for bestyrelsen Flemming Hynkemejer Administrerende direktør Torsdag den 26. november 2015 kl afholdes der investor- og analytikermøde hos ABG Sundal Collier, Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø. På mødet vil selskabets ledelse kommentere koncernens delårsårsrapport for 4. kvartal for 2014/15. Tilmelding til arrangementet kan ske via mailadressen RTX deltager ligeledes i Danske Markets Copenhagen Winter Seminar den 3. december 2015 kl Det foregår i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Tilmelding til arrangementet kan ske via mailadressen

4 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 4/15 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK mio. 2014/ / RESULTATPOSTER Nettoomsætning 85,1 69,0 349,5 288,3 Bruttoresultat 48,1 39,9 196,2 164,0 Resultat af primær drift (EBIT) 10,6 7,2 52,3 37,0 EBITDA 12,4 8,8 59,0 45,6 EBITDA % 14,5% 12,7% 16,9% 15,8% Finansielle poster, netto 0,2 0,7 0,7-1,0 Resultat før skat (EBT) 10,8 7,8 53,0 35,9 Periodens resultat for ophørte aktiviteter - -1,1 - -0,3 Periodens resultat 6,8 26,6 48,9 55,5 BALANCEPOSTER Likvide beholdninger og værdipapirer 136,9 108,8 136,9 108,8 Aktiver i alt 343,1 305,2 343,1 305,2 Egenkapital 265,9 227,6 265,9 227,6 Forpligtelser 77,2 77,6 77,2 77,6 ØVRIGE HOVEDTAL Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 5,2 5,5 22,7 19,6 Aktiverede udviklingsomkostninger - - 2,7 - Af- og nedskrivninger 1,8 1,6 6,7 8,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 13,2 18,5 53,2 53,8 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -5,3-1,8-46,5-4,7 Investering i materielle aktiver 1,7 1,8 3,1 4,7 Ændring i likvider 5,0 12,6-11,0 38,1 NØGLETAL Vækst i nettoomsætning (procent) 23,3 8,0 21,2 19,4 Overskudsgrad (procent) 12,4 10,4 15,0 12,8 Afkast af investeret kapital (procent) 5,9 4,7 29,9 16,5 Egenkapitalens forrentning (procent) 2,6 12,4 19,8 27,5 Soliditetsgrad (procent) 77,5 74,6 77,5 74,6 BESKÆFTIGELSE Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) AKTIER Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) AKTIEDATA, DKK PR. AKTIE À DKK 5 Periodens resultat pr. aktie (EPS) 1) 0,8 3,1 5,7 6,5 Periodens resultat udvandet pr. aktie (DEPS) 1) 0,7 2,9 5,4 6,1 Udbytte pr. aktie (DKK) - - 2,0 1,0 Indre værdi pr. aktie 30,7 26,6 30,7 26,6 Børskurs pr. aktie 87,0 49,4 87,0 49,4 Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2014/15 under anvendt regnskabspraksis. 1) Ikke omregnet til helårstal.

5 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 5/15 LEDELSESBERETNING KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 4. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2014/15 OMTALE AF KONCERNENS REGNSKABSTAL FOR 4. KVARTAL AF 2014/15 I 4. kvartal af regnskabsåret 2014/15 realiserede koncernen en omsætning på DKK 85,1 mio. sammenlignet med DKK 69,0 mio. i samme periode året før, hvilket svarer til en fremgang på 23,3%. ProTelecom realiserede en omsætningsfremgang i 4. kvartal 2014/15 på DKK 12,2 mio. svarende til 26,9%. Fremgangen var i 4. kvartal drevet af omsætningsfremgang til såvel de store Enterprise kunder som forretningsenhedens afsætning af kommunikationssystemer til små og mellemstore virksomheder. Forretningsområdet Design Services realiserede i 4. kvartal en omsætningsfremgang på DKK 3,9 mio. svarende til en fremgang på 17,0% sammenlignet med året før. Det er såvel forretningsenhedens kerneforretning inden for kundefinansieret udvikling som den skalerbare forretning af kundetilpassede moduler, der har haft fremgang i 4. kvartal. Begge forretningsenheder har en betydelig del af deres omsætning og vareforbrug i USD. Derved er omsætningsfremgangen da også påvirket af, at kursen på USD i kvartalet er på et væsentligt højere niveau end året før. Renset for effekterne af den højere USD kurs er den samlede omsætningsvækst i kvartalet på 8,7%. Den øgede omsætning medførte en fremgang i bruttoresultatet på DKK 8,1 mio. i 4. kvartal 2014/15. Som en konsekvens af den realiserede produktsammensætning blev bruttoavancen reduceret fra 57,8% i 4. kvartal 2013/14 til 56,5% i 4. kvartal 2014/15. Kapacitetsomkostningerne (dvs. andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger) udgjorde samlet set DKK 35,7 mio., hvilket var DKK 4,5 mio. højere end året før. Den væsentligste årsag til dette var udviklingen i valutakurserne sammenlignet med sidste år, hvilket har gjort driften af datterselskaberne i USA og Hong Kong lidt dyrere målt i danske kroner. Dertil kommer, at RTX som en konsekvens af det højere aktivitetsniveau og en voksende ordrebog af kundefinansierede udviklingsprojekter, har øget bemandingen sammenlignet med sidste år. Udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 5,2 mio. i 4. kvartal sammenlignet med året før, hvor de tilsvarende udgjorde DKK 5,5 mio. Efter afskrivninger på udviklingsaktiverne er omkostningerne til egenfinansieret udvikling og vedlighold på niveau med 4. kvartal 2013/14 (jf. note 4). Afskrivninger steg fra DKK 1,6 mio. i 4. kvartal i 2013/14 til DKK 1,8 mio. i 4. kvartal 2014/15. Stigningen skyldes primært påbegyndte afskrivninger på den nyligt udviklede teknologi- og produktplatform til specielt hårdføre miljøer. Resultat af primær drift (EBIT) for 4. kvartal af 2014/15 blev DKK 10,6 mio. mod DKK 7,2 mio. i samme periode sidste år. Finansielle poster, netto, resulterede i en indtægt på DKK 0,2 mio. sammenlignet med samme periode året før, hvor de finansielle poster, netto, resulterede i en indtægt på DKK 0,7 mio. Sidste års indtægt skyldes primært en gunstig udvikling i kursen på USD. Periodens resultat før skat for 4. kvartal af 2014/15 blev samlet set et overskud på DKK 10,8 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 7,8 mio. i samme periode sidste år. Ledelsen har i overensstemmelse med IFRS aktiveret skatteaktiver svarende til DKK 13,1 mio. i 4. kvartal af 2014/15 sammenlignet med DKK 19,3 mio. i 4. kvartal af 2013/14. Dette er hovedårsagen til, at skatten i 4. kvartal af 2014/15 var DKK -4,0 mio. sammenlignet med sidste år hvor skatten var DKK 19,9 mio. Periodens resultat efter skat blev på DKK 6,8 mio. for 4. kvartal af 2014/15 sammenlignet med DKK 26,6 mio. for samme periode sidste år. Selskabet har i 4. kvartal udnyttet bemyndigelsen fra generalforsamlingen til at gennemføre yderligere aktietilbagekøb i kvartalet. Dette har påvirket egenkapitalen negativt. Egenkapitalandelen udgjorde ved udgangen af 4. kvartal 77,5%, hvilket er på niveau med året før. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af 4. kvartal DKK 343,1 mio. Det er en stigning DKK 37,9 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Ud af den samlede stigning udgør værdipapirer og likvidbeholdningen DKK 28,1 mio. Stigningen i lageret på DKK 13,3 mio. skyldes øget aktivitetsniveau. Aktivitetsstigningen i kvartalet påvirkede samlet set arbejdskapitalen negativt, men koncernen realiserede på trods af dette et positivt cashflow fra driftsaktiviteterne i 4. kvartal 2014/15 på DKK 13,2 mio. sammenlignet med DKK 18,5 mio. i 4. kvartal 2013/14.

6 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 6/15 Aktionærrettede tiltag vedtaget af selskabets generalforsamling påvirkede koncernens samlede pengestrømme med DKK 2,7 mio. i 4. kvartal 2014/15. Koncernen har i 4. kvartal erhvervet værdipapirer svarende til en værdi på DKK 3,5 mio., hvilket har påvirket selskabets pengestrøm negativt. Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved kvartalets udgang DKK 136,9 mio., hvilket er en stigning på DKK 28,1 mio. i forhold til samme periode sidste år. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2015/16 Ledelsen forventer en omsætning i intervallet DKK mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK mio. samt et EBITDA i intervallet DKK mio. for regnskabsåret 2015/16. Forventningerne hviler på to væsentlige forudsætninger. Den ene forudsætning er, at valutakurserne fortsætter på et relativt uændret niveau. Indbygget i forventningerne er også, at domicilbygningen i Nørresundby overdrages i løbet af 2015/16 i et niveau omkring den bogførte værdi. Afsættes domicilbygningen vil det påvirke resultatopgørelsen, eftersom omsætningen fra de eksterne lejere falder bort (DKK 3,4 mio.). Afskrivningerne på bygningen vil i sådan en situation også falde bort (DKK 2,2 mio.), mens selskabets andre eksterne omkostninger forventes at ville stige (ca. DKK 5,0 mio.) som lejer. Tallene i parantes angiver helårseffekter. RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2015/16 Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med en vis usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter, integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving. FINANSKALENDER Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2015/16: 26. januar 2016 Ordinær generalforsamling samt delårsrapport for 1. kvartal af 2015/ maj 2016 Halvårsrapport 2015/ august 2016 Delårsrapport for 3. kvartal af 2015/ november 2016 Årsrapport for 2015/16

7 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 7/15 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 4. kvartal af regnskabsåret 2014/15 (perioden ) for RTX A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 4. kvartal af 2014/15. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde et retvisende billede af koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Nørresundby, den 25. november 2015 DIREKTION Flemming Hynkemejer Administrerende direktør BESTYRELSE Peter Thostrup Formand for bestyrelsen Jesper Mailind Næstformand for bestyrelsen Katrin Calderon Thomas Sieber Jens Hansen Rune Strøm Jensen Flemming Vendbjerg Andersen Kurt Heick Rasmussen Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant

8 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 8/15 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK Note 2014/ / Nettoomsætning Værdi af eget arbejde opført under aktiverne Vareforbrug mv Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat efter skat Resultat for ophørte aktiviteter Periodens resultat Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat (DKK) 0,8 3,1 5,7 6,5 Periodens resultat, udvandet (DKK) 0,7 2,9 5,4 6,1 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Periodens resultat Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelse Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst

9 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 9/15 BALANCE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Beløb i DKK Aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning Goodwill Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Deposita Udskudte skatteaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

10 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 10/15 BALANCE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Beløb i DKK Passiver Aktiekapital Overkurs ved emissioner Overført resultat Egenkapital Prioritetsgæld Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristet prioritetsgæld Leverandører af varer og tjenester Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Selskabsskat Hensatte forpligtelser Medarbejderobligationer Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Passiver i alt

11 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 11/15 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Overkurs Mino- Aktie- ved emis- Overført ritets- Beløb i DKK kapital sioner resultat interesser I alt Egenkapital Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst Totalindkomst for perioden Aktiebaseret vederlæggelse Salg af andel i dattervirksomhed Udnyttelse af warrants Annullering af egne aktier Udloddet udbytte for 2012/ Køb af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst Totalindkomst for perioden Aktiebaseret vederlæggelse Udnyttelse af warrants Udloddet udbytte for 2013/ Køb af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital Aktiekapitalen på DKK består af aktier à DKK 5. Koncernen ejer egne aktier pr ( aktier pr ). Der er ingen aktier med særlige rettigheder.

12 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 12/15 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Resultat af primær drift (EBIT) Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Af- og nedskrivninger Andre poster uden likviditetseffekt Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Investering i egne udviklingsprojekter Køb af materielle aktiver Deposita vedr. lejede lokaler Køb af kortfristede værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld Provenu ved kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvider Likvider ved periodens begyndelse, netto Likvider ved periodens slutning, netto Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitutter Likvider ved periodens slutning, netto

13 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 13/15 NOTER 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af Delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2014/15 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2014/15 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2013/14. Nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2014/15, har ikke påvirket indregning og måling. 2. SKØN OG ESTIMATER Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. september 2015.

14 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 14/15 NOTER 3. SEGMENTER I KONCERNEN 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Nettoomsætning Design Services ProTelecom Ikke fordelte poster I alt EBIT Design Services ProTelecom Ikke fordelte poster I alt Segmentaktiver Design Services ProTelecom Ikke fordelte poster I alt Geografiske segmenter Danmark Frankrig Tyskland Holland Europa i øvrigt Asien og Australien USA Nord- og Sydamerika i øvrigt Afrika I alt Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Det fremgår af balancen, at koncernens aktiver i al væsentlighed er ejet af moderselskabet i Danmark. Den geografiske fordeling af aktiverne er således i al væsentlighed i Danmark.

15 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 15/15 NOTER 4. UDVIKLINGSOMKOSTNINGER I KONCERNEN 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering Heraf aktiveret Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen FINANSIELLE POSTER I KONCERNEN 4. kvartal 4. kvartal Beløb i DKK / / Renteindtægter Valutakursgevinst, netto Kursgevinst på værdipapirer Finansielle indtægter Renteomkostninger Valutakurstab, netto Kurstab på værdipapirer Øvrige finansielle omkostninger Finansielle omkostninger

16 RTX.DK RTX A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby Danmark Tel : Fax : Web : rtx.dk VAT# : DK

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 Selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 1/15 Nørresundby, den 24.august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 49/2015 Antal sider: 15 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 SELSKABSMEDDELELSE til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 1/14 Nørresundby, den 25. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 56/2016 Antal sider: 14 DELÅRSRAPPORT FOR 3.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 SELSKABSMEDDELELSE TIL NASDAQ COPENHAGEN A/S OG PRESSEN RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 NØRRESUNDBY, DEN 2. MAJ 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 28/2017 ANTAL SIDER: 14 1/14 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 9. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 7/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden 01.01.2011-31.03.2011)

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere