Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole"

Transkript

1 Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet for praktisk og konkret hjælp i en svær situation. Man skyder gerne problemerne vedrørende sorg og død fra sig i håb om, at noget sådant ikke vil indtræffe på ens egen skole. Med en sådan holdning kan det ske, at man, hvis en ulykke virkelig sker, står usikker og forvirret og spørger sig selv: Hvad gør vi nu?. Det er vigtigt altid at tænke på, at vi handler på vores bekymring. Omsorgsplanen ligger på skolens hjemmeside. 1

2 Indhold 1. Dødsfald (elev) Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen. 2. Dødsfald (personale) Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen. 3. Alvorlig sygdom i elevens nærmeste familie... 9 Når meddelelsen modtages. 4. Dødsfald i elevens nærmeste familie Tiden lige efter dødsfaldet. 5. Sygdom hos en medarbejders nærmeste pårørende Alvorlig sygdom hos en medarbejder Sygdom hos en elev (alvorlig eller langvarig karakter) Ulykker i skolen Forholdsregler på ulykkesstedet. Underretning. 9. Retningslinier for sorgbehandling Når det sker i en ferie Henvendelse til/fra Pressen Omsorgspolitik for medarbejdere...16 (vedtaget i SU 22/04-04) 2

3 Dødsfald (elev): 1: Lige efter dødsfaldet 1.1 Skoleleder underretter klasselæreren og det øvrige personale. Desuden skal vi være særligt opmærksomme på om det er søskende/papsøskende i andre klasser. 1.2 Elevens klasse underrettes af klasselæreren samt en kollega/konktaktpædagog efter klasselærerens valg. Sideløbende med dette sørger skolens kontor for, at alle forældre indkaldes til orientering og afhentning af eget barn. (Husk syge / fraværende elever). Tal åbent og konkret med børnene om det, der er sket Lad eleverne tale om det, de tænker og føler. 1.3 Skolens øvrige klasser underrettes af den medarbejder, de har på det pågældende tidspunkt, og der sendes mail til alle hjem. (vær opmærksom på, at den afdøde elev kan have søskende/papsøskende, nære venner/kammerater i andre klasser, som er lige så berørt af situationen, som eleverne i den afdødes egen klasse. Hvis det er tilfældet skal der også sendes mail til disse hjem). Tal åbent og konkret med børnene om det, der er sket. Lad eleverne tale om det, de tænker og føler. 1.4 Skolens leder sende en kort mail til alle forældre, sundhedsplejerske, psykolog. 1.5 Når samtlige klasser er underrettet, hejses flaget på halv stang. Det vurderes, om mindehøjtidelighed for hele skolen afholdes nu eller i forbindelse med begravelsen. Barnets forældre skal have tilbud om at være til stede, når højtidelighed afholdes. 1.6 Skolens leder kontakter hjemmet om besøg. 3

4 Skoleleder og klasselærer/kontaktpædagog tager på besøg. Forslag til tekst: Gl. Hasseris skole, d... Skolen har i dag modtaget den sørgelige besked, at som er elev i? klasse er død. (Angiv evt. årsagen, da det er det første spørgsmål, både elever og forældre vil stille) Dette er naturligvis noget, som vi alle berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, som er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler åbent om det indtrufne. Hvis der bliver brug for yderligere oplysninger eller hjælp, er De velkommen til at kontakte os. Skoleleder 2: Om begravelsen 1.7 Skolens leder spørger de pårørende, om de ønsker at lade elevens klassekammerater deltage i begravelsen. 1.8 Skolen indrykker på klassens vegne en dødsannonce i Nordjyske Stiftstidende. (Fortæl forældrene, at vi har tænkt os at gøre dette). 1.9 (Forudsætter positivt svar på punkt 1.6). Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelsen i begravelsen. Det bør i meddelelsen nævnes, at det er vigtigt, at eleverne har voksne at være sammen med ved begravelsen Præsten kan inviteres i klassen for at fortælle børnene om begravelsen. (Husk at være opmærksom på hvilken præst, der er relevant). 4

5 Det vil være godt, at så mange af eleverne som muligt kan være med ved begravelsen, da det kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. NB: Frivillighed, ikke pres. Forslag til orienteringstekst: Gl. Hasseris skole, d.... Det er bestemt, at.s begravelse finder sted.dag d. kl. I forståelse med..s familie vil klassen kunne deltage i begravelsen. Deltagelsen er naturligvis frivillig, men det vil være godt, hvis så mange som muligt deltager. Dette kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmest følgende tid. Skoleleder og klasselæreren og evt. kontkaktpædagog vil deltage, men det er vigtigt, at børnene også har en anden voksen med sig. Skoleleder 1.11 Tal indgående i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen. Det er vigtigt, hvad enten børnene skal deltage i begravelsen eller ej På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet. Men børn, som har brug for og mulighed for at være sammen med deres forældre, er det På begravelsesdagen hejses flaget på halv stang, også selv om det er en fridag. Der afholdes mindehøjtidelighed for hele skolen, hvis det ikke er gjort på dødsdagen Tiden efter er central for klassen, for forældrene til barnet, for øvrige klasseforældre. Derfor: skal lærere og pædagoger og skoleleder tage stilling til tiden efter. Man kan f.eks. gøre: Den første skoledag efter dødsfaldet? Skal man lade pladsen stå tom et stykke tid? Og hvor længe? 5

6 Skal man tænde et lys? Skal man have andre ritualer, som viser børnene, at man ikke er glemt, selvom man er død! osv. 6

7 Dødsfald (personale). 2: Lige efter dødsfaldet 2.1 Skoleleder underretter personalet. Ved samme lejlighed vil det være naturligt sammen at mindes den afdøde. 2.2 Klasserne informeres. De klasser / enkelte elever som har særlig tilknytning til den afdøde medarbejder informeres særskilt af flere af eleven kendte medarbejdere. Man skal endvidere sørge for, at ingen elev kommer hjem til et tomt hus. Tal åbent og konkret med børnene om det, der er sket. Lad eleverne tale om deres tanker og følelser. 2.3 Når samtlige klasser har fået besked, hejses flaget på halv stang. 2.4 Alle skolens elever får en kortfattet skriftlig meddelelse med hjem. 2.5 Husk at man skal have øget fokus på hinanden som kolleger. Forslag til tekst: Gl. Hasseris skole, d... Skolen har i dag modtaget det sørgelige budskab, at, der er ansat på skolen, der er død. Dette er naturligvis noget, vi alle, og i særdeleshed klassens elever, er stærkt berørt af. I de nærmeste dage kommer vi nok til at bruge megen tid på at tale om, hvad der er sket. Det er af stor betydning for børnene, hvis man i hjemmet taler åbent om det, der er sket Kontakt os gerne for yderligere information eller hjælp. Skoleleder 7

8 2.6 Skolelederen tager kontakt til de pårørende og drøfter, hvilke ønsker de har. Om begravelsen. 2.7 Skoleleder informerer personalet om begravelsen og familiens ønsker vedr. personales og elevers deltagelse. Hvilke elever/klasser der er relevante afgøres af skolens ledelse. 2.8 Skolen sender i overensstemmelse med Aalborg Kommunes regler en hilsen på alle medarbejderes vegne. 2.9 Skolen indrykker en dødsannonce i Nordjyske Stiftstidende, og det vurderes i det enkelte tilfælde, hvorvidt der skrives mindeord til indrykkelse i aktuelt fagblad Den/de berørte klasser/enkelt-elever får en kortfattet meddelelse med hjem om klassens deltagelse i begravelsen. Her bør det nævnes, at det er vigtigt, at eleven (særligt på de lave klassetrin) er sammen med voksne under begravelsen. Forslag til informationstekst: Gl. Hasseris skole d. Det er nu bestemt, at vil blive begravet. dag d.. kl. Efter aftale med familien kan eleverne deltage. Skolens personale vil deltage, men det er vigtigt, at I som forældre vurderer om børnene har brug for en anden voksen med sig i denne forbindelse. Skoleleder 2.11 Tal med den / de berørte klasser/elever om det, som foregår ved en begravelse. Bed eventuelt præsten komme. 8

9 2.12 På begravelsesdagen holdes klassen samlet. Elever, som har behov for at være sammen med deres forældre, bør så vidt muligt have mulighed for det På begravelsesdagen, såfremt det er en hverdag, holder skolens leder en kort mindehøjtidelighed med alle skolens elever, og flaget hejses på halv, uanset om det er en fridag. Alvorlig sygdom i elevens nærmeste familie 3.1 Når skolen får meddelelse om sygdomstilfældet, henvender klasselæreren sig til familien og spørger, om det er i orden at orientere elevens klasse. (Husk at det er uendeligt vigtigt, hvordan denne henvendelse er, rådfør dig evt. med en kollega). 3.2 Sig evt. til familien: Vi har brug for jeres åbenhed, så vi kan få lov at træde ind på banen og hjælpe. 3.3 Aftal med hjemmet, hvilke informationer klassen skal have, og om barnet skal være til stede. Alle elever får en skriftlig meddelelse med hjem i forbindelse med informationen. Klasselæreren og en kollega evt. kontaktpædagog er til stede ved klassen, når informationen gives og bliver der resten af dagen. Tag en snak med klassen. Tag evt. kontakt til krisegruppen, hvis du er i tvivl om, hvordan du griber det an. Forslag til tekst: Skolen har i dag modtaget besked om, at Dette er naturligvis noget, vi alle, og i særdeleshed klassens elever, er stærkt berørt af. I den nærmeste periode kommer vi nok til at bruge megen tid på at tale om situationen. Det er af stor betydning for børnene, hvis man i hjemmet taler åbent om det, der er sket. Kontakt os gerne for yderligere information eller hjælp. Gl. Hasseris skole, d Klasselærer/kontaktpædagog Skoleleder 9

10 Såfremt der er tid til det, vil et forældremøde være godt til orientering. (Husk evt. ikke fremmødte forældre). 3.4 Vigtigt, at vi siger til familien, at vi løbende tager kontakt til dem. Det er os, som har overskuddet. (Husk evt. tilbud om lektiestøtte). 3.5 Skærpet opmærksomhed på længere sigt. Dødsfald i elevens nærmeste familie 4.1 Når skolen får meddelelse om dødsfaldet, kontakter klasselæreren familien og aftaler, hvordan klassen skal informeres. Skal eleven være til stede? Alle elever får en skriftlig meddelelse med hjem efter informationen. Klasselæreren og en kollega evt. kontaktpædagog informerer klassen. Forslag til tekst: Skolen har i dag modtaget besked om, at Dette er naturligvis noget, vi alle, og i særdeleshed klassens elever er stærkt berørt af. I de nærmeste dage kommer vi nok til at bruge megen tid på at tale om situationen. Det er af stor betydning for børnene, hvis man i hjemmet taler åbent om det, der er sket. Kontakt os gerne for yderligere information eller hjælp. Gl. Hasseris skole, d Klasselærer/kontaktpædagog Skoleleder 4.2 Klasselæreren tager sammen med hjemmet stilling til evt. deltagelse ved begravelsen (elever, som lærere). 4.3 Klasselæreren sørger sammen med forældrerådet for, at der bliver sendt blomster til begravelsen, evt. på skolens regning. 4.4 Skærpet opmærksomhed på tiden efter, herunder at være opmærksom på evt. mobning. 10

11 4.5 Husk at en klasse kan have en sorgreaktion i flere år efter. Denne kan fremkaldes af mange ting (fx musik, salmer, at en hund bliver kørt over m.v.). 4.6 Det er vigtigt, at den døde ikke glemmes. Snakken tages op med jævne mellemrum. 4.7 Skolen har uddannet sorggruppeleder, men for nuværende ved vi, på baggrund af en rundspørge blandt alle forældre og personale, at der ikke er interesse/behov for at danne sorggrupper. Derfor har vi undersøgt muligheder for tilbud til børn, som skulle få behov for at deltage i sorggrupper. Der er mulighed for at deltage i sorggrupper: - I Børns Vilkår tlf Kræftens Bekæmpelse tlf Hasseris Kirke tlf Ansgar Kirke tlf Sygdom hos en medarbejders nærmeste pårørende 5.1 Når skolelederen får meddelelse om sygdomstilfældet/dødsfaldet henvender skolelederen sig til den pågældende medarbejder og aftaler, hvordan og hvor meget skolens øvrige medarbejdere orienteres og ligeledes, hvor meget eleverne i de klasser medarbejderen har undervisning i, må orienteres. 5.2 Skolelederen aftaler med omsorgspersonen, som medarbejderen har valgt, at de er i løbende kontakt med vedkommende kollega. 5.3 Skolelederen er i løbende kontakt med medarbejderen omsorgspersonen. 5.4 Ved ægtefælles begravelse sendes en krans fra skolen. 5.5 Medarbejderen påtænkes med en buket blomster ved dødsfald i nærmeste familie. 11

12 Alvorlig sygdom hos en medarbejder 6.1 Når skolens ledelse får meddelelse om alvorlig sygdom forespørger ledelsen, om det er i orden, at skolens medarbejdere og eleverne i de klasser, hvor medarbejderen færdes oplyses om sygdommens alvor. Såfremt medarbejderen ikke ønsker, at der oplyses om sygdommen så er det op til ledelsen at vurdere, hvornår det er nødvendigt at give information. 6.2 Der gives skriftlig meddelelse til elevernes forældre. 6.3 Der skal løbende snakkes med eleverne om situationen og herigennem forberedes eleverne på, at muligheden for at miste medarbejdere er til stede. 6.4 Kollegaerne skal ligeledes løbende orienteres. Sygdom hos en elev (af alvorlig eller langvarig karakter) 7.1 Når skolen får meddelelse om sygdommen, henvender klasselæreren eller kontaktpædagogen sig til familien og spørger, om det er i orden at orientere klassen. (hvad nu hvis forældrene siger nej? Hvad skal man så?) se Måske er det en god ide, at elevens forældre er med i klassen den dag, der informeres. Klasselæreren/kontaktpædagog og en kollega informerer. 7.3 Det gives skriftlig meddelelse til klassens forældre og forældre i evt. søskendes klasser. Elever i søskendes klasser orienteres i så fald også. 7.4 Få drøftet med forældre, hvordan man bibeholder barnet i klassen. 12

13 7.5 Drøft med klasseforældrerådet, hvordan man bibeholder forældre i klassens sociale liv. Ulykker i skolen 8.1 Alle medarbejdere på skolen har pligt til at udøve førstehjælp. Man skal være opmærksom på følgende 4 hovedpunkter - Stands ulykken - Giv livreddende førstehjælp - Alarmer Giv almindelig førstehjælp Hjertestarteren findes i KFUM hallen. Skolen indkøber en, som vil være ved hovedindgangen. Falck kasse og tæpper findes på kontoret samt i Dussens basislokaler. 8.2 Den nærmest familie underrettes, vær dog omærksom på at i særlige situaitoner skal socialeforvaltningen kontaktes først. Ved tvivl kontaktes nærmeste leder. - Skoleleder overlader til medarbejdere at registrere og tage sig specielt af dem, der har været vidner til ulykken. - Hvis det er nødvendigt, hentes klasselæreren, andre medarbejdere, skolesundhedsplejersken, trivselslærer eller skolepsykolog. - Den nærmeste leder orienterer og vurderer, hvor og til hvem der skal informeres. Det er vigtigt at være opmærksom på højt informationsniveau. - Der sørges for voksenkontakt til de elever, som ikke bør være alene efter skoletid. 8.3 Den nærmeste leder informerer hurtigst muligt personalet. 13

14 8.4 Skoleleder giver besked til sundhedsplejerske og skolepsykolog, som så eventuelt indfinder sig på skolen. 8.5 Skoleleder underretter skolevæsnets ledelse. 8.6 Klasselæreren informerer deres klasser. Tal åbent og konkret om det, der er sket. Lad eleverne snakke om det, de tænker og føler. Klasselæreren sørger for, at ingen elev kommer hjem til et tomt hus. 14

15 Retningslinier for sorgbehandling ved psykolog eller andre (Husk at den enkelte elev også har behov) (efter aftale med ledelsen). Flg. punkter skal tilgodeses: 9.1 Planlægning af forløbet mellem klasselæreren, psykolog eller andre. 9.2 Klassen skal have brev med hjem før forløbet. 9.3 Bearbejdningen skal finde sted relativ kort tid efter hændelsen. 9.4 Der skal være rigelig tid til bearbejdningen, som skal ske først på dagen. 9.5 Klasselæreren skal have klassen resten af dagen til opfølgning. 15

16 Når det sker i en ferie 10.1 Så meget som muligt af omsorgsplanen følges. Henvendelse til/fra Pressen 11.1 Det er altid skolens ledelse, som udtaler sig. 16

17 Omsorgspolitik ved medarbejderes sygdom Åbenhed og tillid om sygdom er nødvendig, hvis arbejdspladsen skal kunne foretage en tidlig indsats. Den enkeltes ønske om diskretion skal samtidig respekteres. Kontakten med sygemeldte medarbejdere og kollegaer må altid være forbundet med stor indfølingsevne. Kontakt skal opfattes som omsorg, og forslag som tilbud til at genoptage arbejdet. Det er afgørende at den sygemeldte tager imod kontakten, så muligheden for dialog om sygdomsforløbet kan hindre den sygemeldtes isolation. Ved at etablere kontakt med medarbejdere med spredte sygeforløb, ønsker ledelsen at undgå myter, og arbejdspladsen kan få et konkret grundlag for at ændre på den sygemeldtes arbejdssituation. Tidlig indsats kan forebygge langvarige sygeforløb. - Ved sygefravær over 8 sammenhængende arbejdsdage, kontakter ledelsen den sygemeldte for at få en dialog. - Ved spredt sygefravær på 8-10 dage indenfor de sidste 2 måneder, kontakter ledelsen den sygemeldte for at få en dialog. - Ledelsen kan, efter aftale med den sygemeldte, udpege en omsorgsperson blandt kollegaerne i den videre dialog. - Ved sygdom over 4 uger indkalder skolelederen/dus-fælleslederen til en samtale med henblik på tilbagevenden til nuværende job. Den sygemeldte beslutter selv om der er andre der skal deltage i mødet og hvor det skal foregå. - I tilfælde af længerevarende sygdom, holder ledelsen og/eller omsorgspersonen kontakt med den sygemeldte med passende intervaller, som aftales med den sygemeldte fra gang til gang. - Ved længerevarende sygdom, sender ledelsen en hilsen. SU

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole.

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 0 Omsorgsplan ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 1 Indledning...2 Omsorgsplanen findes:...2 Gruppens arbejde består i:...2 Omsorgsgruppen består af:...2 1. Alvorlig sygdom

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske.

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Omsorg handlingsplan for Børnehaven Helgolandsgade, tlf. 96 11 63 95 Denne plan skal opfattes som et redskab, der gør det lettere for personalet i Børnehaven Helgolandsgade at handle bedst muligt, i tilfælde

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. Ved pludselig dødsfald: Personale samles. Information til alle i personalegruppen. Opringning til altpersonale der ikke er på arbejde.

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - - 1 - Denne udgave af omsorgsplanen er fuldstændig enslydende med den trykte udgave. Opsætningen er lidt anderledes, så den er nemmere at læse på hjemmesiden. Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 Omsorgsplan

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør.

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, giver forstanderen besked. I dennes fravær viceforstanderen. Ledelsen orienterer sig om fakta ved henvendelse til de pårørende.

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

skolo Sct. Hans Skole HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole

skolo Sct. Hans Skole HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole Skibhusvej 188 5000 Odense C Tlf.:63 75 25 00 Email: sct.hans-skole.buf@odense.dk www.scthans.odense.dk HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole Januar

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole Omsorgsplan Flakkebjerg Skole For at tage del kræves der ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Omsorgsplan Denne plan

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever:

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever: Denne plan offentliggøres for samtlige ansatte på personaleintra. Planen revideres / gennemgås én gang årligt i MED og Skolebestyrelse. Planen gennemgås på forældremøder i det nye skoleår. Her understreges

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013

Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013 Indledning Du sidder nu med Petersmindeskolens Omsorgsplan som første gang er udarbejdet i løbet af skoleåret 2000/2001. Udvalget bag udarbejdelsen af planen har haft den intention, at planen skulle være

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Forord Skolen fylder en stor del af barnets hverdag og vi vil gerne være parate til at træde til, når børnene og deres familie rammes af svære livssituationer. Vi forpligter

Læs mere

Tab og sorg i skolehverdagen

Tab og sorg i skolehverdagen Indhold: Tab og sorg i skolehverdagen Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når "det, der ikke må ske, sker". 1.Alvorlige ulykker og pludselige dødsfald. 2.Når skolen mister en elev.

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Hurup Skoles. Omsorgsplan. Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007

Hurup Skoles. Omsorgsplan. Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007 Hurup Skoles Omsorgsplan Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007 Dato 12-03-2014 Omsorgsplan til støtte, inspiration, information og som værktøj. GRUNDREGEL: Handl fornuftigt, og snak med andre, som du tror, kan

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Notat. For at tage del kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Ungdomsskolens (om)sorgsplan.

Notat. For at tage del kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Ungdomsskolens (om)sorgsplan. Notat 8. januar 2010 Dok. nr. Sags id. Ungdomsskolens (om)sorgsplan. Ungdomsskolen Kontaktperson jmsk T 54677160 Nedenstående omsorgsplan skal bruges, når der sker det, som ikke må ske! Omsorgsplanen er

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan Egegård Skole OmSorg OmSorg Ved forældres død: 1. Får man viden om et dødsfald orienteres skolelederen. Man skal sikre at informationen er korrekt. 2. Klasseteamet, SFO en og evt. klubben (hvis der er

Læs mere

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Nymarkens handleplan vedrørende sorg og krise Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Kinesisk ordsprog Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere