willis insurance pool

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "willis insurance pool"

Transkript

1 WIP willis insurance pool

2 willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder. Det handler kort sagt om at være på forkant med situa tionen, således at der allerede er taget stilling til risici, forsikrings løsninger og optimal rådgiv ning til vores kunder før behovet reelt opstår. Dette sikrer vi sammen med vores kunder gennem grundige analyser og optimalt tilpas sede løsninger. unik løsning På baggrund heraf har vi taget udgangspunkt i et meget stort antal virksomheders traditionelle og van ske lige problemstillinger ved indhentning af konkurrerende tilbud på deres forsikrings program, her under efterfølgende service og administration, og vi har skabt en unik Willis-løsning til forsikrings markedet; en løsning som også kan komme netop din virksom hed til gode. Konceptet Willis Insurance Pool er et koncept direkte rettet mod danske virksomheder inden for næsten alle brancher uanset størrelse og er baseret på en professionel mar keds undersøgelse, hvad angår såvel dækning, pris som administration. Med markedets største ind købs power har Willis foretaget undersøgelsen, således at den sam lede kundemasse i forsikrings selskabernes øjne bliver betragtet som én kunde, der blot adskiller sig i virksomhedstyper og geografi. Hvad betyder det for dig? Du får tilbudt en grundig analyse af din virk som hed og optimale forsikringsdækninger til særdeles attrak tive priser med bredt dækkende forsikringsbetingelser til fordel for dig og din virksomhed, når skaden ind træffer. Også på den administrative front har vi tænkt i nye baner til gavn for vores kunder, hvor du f.eks. ikke længere skal afvente policer fra forsikrings selska ber ne, men i stedet for får policecertifikater fra Willis tilpasset netop din virksomhed. Vi er meget glade for at kunne tilbyde vores kunder denne unikke Willis-løsning, og vi er ret sikre på, at du også vil blive begejstret for den merværdi, som vi herigennem kan tilføre din virksomhed.

3 professionelt overblik Et enestående koncept Med baggrund i et ønske om en bedre udnyttelse af vores kunders ressourcer samt en optimering af de administrative processer, bredere dækningsomfang og lavere omkostning til forsikring, har Willis udarbejdet et kundeorienteret koncept for ca. 90% af alle virksomheder i Danmark, som er enestående for markedet. Willis er den største indkøber af forsikring i Danmark, og det kan vores kunder drage stor fordel af, da det kan sikre virksomheden optimale indkøbsbetingelser i form af bedre forsikringsprodukter og lavere forsikringsomkostninger. Tryghed, sikkerhed og økonomisk fordel Konceptet er baseret på en markedsundersøgelse foretaget blandt alle Willis' kunder, hvor grundlæggende ønsker og behov er blevet kortlagt og derefter udbudt til samtlige forsikringsselskaber i Danmark. Det har blandt andet resulteret i følgende: Professionelt set-up Omfatter en meget stor del af markedet Willis overtager en del af administrationen og skadeshåndteringen Merværdi til virksomheden Willis tilfører virksomheden merværdi på følgende områder: Forsikringsfinansiering købes til markedets mest konkurrencedygtige priser Forsikringsdækning leveres på markedets bedste vilkår Mulighed for at benytte Willis' internationale netværk Professionelle ledelsesværktøjer Relevant rapportering til direktion og bestyrelse Ledelsen holdes orienteret om udviklingen på forsikringsmarkedet Stærkere forhandlingsposition ved fælles forsikringsindkøb Frihed til implementering af langsigtet strategi for risk management Større handlefrihed ved skærpelser på forsikringsmarkedet Assistance og rådgivning ved skader Lettelser i den daglige administration Sikkerhed for faste kontaktpersoner og rådgivning Mindre administration enkel tilbudsgivning, certifikatløsning (ingen policer) Brede dækninger Brede wordings/forsikringsbetingelser på stort set alle områder Lavere forsikringspræmier Kort sagt: tryghed, sikkerhed, økonomisk fordel og sidst, men ikke mindst overblik.

4 risikoanalyse Overblik med værktøjer Willis benytter sig af en række af markedets bedste analyseværktøjer for at sætte risici i system og for at skabe et overblik, der gør det muligt at prioritere indsatsen: Er virksomheden i særlig risiko? Skal virksomheden selv tage risikoen? kan virksomheden eliminere risikoen? Skal virksomheden forsikre risikoen bort? har din virksomhed brug for forsikring? Vi hjælper dig med at få overblik over forsikringens dækningsomfang: policecertifikat erstatter policen Willis gennemgår din virksomhed og vurderer, om den opfylder kravene for at træde ind i konceptet og opnå de særlige fordele. Vi udsteder herefter et policecertifikat, der beskriver dine forsikringer og vilkår på den måde skal du ikke vente længe på at få en police, der ofte er besværlig at læse og forstå. bygning/løsøre/driftstab erhvervs-/produktansvar Forhandler-/vækstedsansvar Transport Arbejdsskade Motorkøretøjer Direktions- og bestyrelsesansvar Diskrimination Kriminalitet Kidnapning Erhvervsrejser Gruppeulykke Sikkerhed med rådgivning Det bedste, du kan gøre for din virksomhed, er at få råd, der kan forhindre, at skaderne overhovedet sker.

5 BESLUTNINGSOPLÆG Professionel løsning Beslutningsoplægget er selve tilbudsgivningen baseret på de valgte forsikringsafdækkede risici herunder: beskrivelse af forsikringsselskaberne, der indgår i konceptet årligt forsikringsbudget beskrivelse af dækning med opdelte præmier Sammenligning med fornyelsestilbud i eksisterende forsikringsselskab Konklusion og anbefaling fra Willis Dine beslutninger Det er vores kunder, der træffer beslutningerne, herom er der ingen tvivl. Willis opstiller valgmulighederne og fjerner det overflødige. Vi skaber på den måde et overblik, der gør det nemmere at træffe de rigtige beslutninger. Vores kunder får uddybende dokumentation for de beslutninger, som de har truffet på et korrekt forsikringsfagligt grundlag. FORSIKRINGS- LEVERANDØRER Willis samarbejder med stort set alle forsikringsselskaber i markedet og via vores internationale moderselskab også med mange internationale forsikringsselskaber. Fælles for dem alle er, at de bliver overvåget af Willis Market Security, der skal sikre, at vi kun anbefaler forsikringsselskaber, der kan stille sikkerhed for deres aktiver, så vores kunder kan være sikre på, at alt er, som det skal være, når skaden indtræffer. Willis Insurance Pool er via en markedsundersøgelse udbudt til samtlige samarbejdende forsikringsselskaber i Danmark, hvilket har ført til at forsikringsprogrammet er blevet placeret i en række kendte selskaber efter principperne om bedste pris/vilkår/set-up.

6 SAMARBEJDSAFTALE Forsikringsadministration Udarbejdelse af risikoanalyser Præmieberegning udstedelse af policecertifikater uden policeadministration Udarbejdelse af forsikringspolitik i virksomheden løbende service og rådgivning Statusmøder efter aftale indhentning af fornyelsesoplysninger Assistance ved skader Risk Audit Stifinderkoncept Tilvalgsydelser Udvidet risikostyring og analyser Udarbejdelse af beredskabsplaner j uridisk bistand omkring forsikringsforhold: - kontraktsrådgivning - ingeniørbesigtigelse - sikringsrådgivning pensionsordning Benefit-aftale Finansrådgivning WILLIS ER DANMARKS STØRSTE FORSIKRINGS- MÆGLER Faktisk betyder det i denne sammenhæng, at det er muligt at indhente endnu bedre tilbud til vores kunder og med næsten 450 medarbejdere i Willis og mere end 200 forsikringsmæglere, der er godkendt af Finanstilsynet, så er man godt hjulpet med Willis. Willis er en global forsikringsmægler, der er til stede i mere end 100 lande, og vi kan derfor både handle og rådgive lokalt på de kunders vegne, der står overfor at skulle etablere sig på udenlandske markeder. Forsikringsplacering Willis forhandler løbende med udvalgte forsikringsselskaber om udvidelser og tilpasninger af konceptet Willis undersøger forsikringsmarkedet ca. hvert 3. år for at sikre den bedst mulige optimering af forsikringsprogrammet

7 WILLIS INSURANCE POOL WIP Willis Insurance Pool Professionelt og banebrydende enkelt kort sagt: markedets bedste og mest innovative koncept, der bl.a. baseres på: Enkel administration enkel tilbudsgivning/beslutningsoplæg ingen policer udstedelse af policecertifikater fra Willis lavere forsikringspræmier bredere dækninger og vilkår Egne Willis-forsikringsbetingelser professionel skadehåndtering med kompetencer fra Willis på alle fag- og specialområder Risk Audit For at skabe bedst mulig basis for at optimere WIP-konceptet i fremtiden med hensyn til dækning samt omkostning til forsikring (præmie), er der ved indtræden og fremtidige fornyelser en obliga torisk Risk Audit (indsamling af risikooplysninger). Alt foregår online,og det vil tage ca. 15 min. at gennemgå alle risikospørgsmål, som efterfølgende automatisk vil generere et forslag til en handlings plan for din virksomhed. Til grund for handlings planen ligger input fra Willis mange eksperter og specialister, og da spørgeskemaet gennemføres hvert år, kan man følge virksomhedens udvikling meget nøje omkring eventuelle skadesforebyggende tiltag samt status på rating af netop din virksomhed. OUTSOURCING OG BESPARELSER Hvorfor går det ofte sådan, at virksomheden vokser, uden at vi ændrer den måde, vi gør tingene på? Måske fordi vi har travlt med at skabe fremdrift og beskæftiger os med det, vi brænder for. Typisk står virksomheden med en forsikringssammensætning, der glimrende kunne overskues, da virksomheden var mindre, men nu hvor virksomheden er vokset ud af aftalen, så består den af en række sammensatte lappeløsninger. Når virksomheden bliver større, er det også tid til at vælge, hvad man skal overgive til specialister, der nemt kan løse den komplicerede opgave billigere og mere sikkert, end man selv er i stand til. Som yderligere fordel ved Risk Audit, vil Willis i frem tidige markedsundersøgelser/udbud have et stærkt incitament i bestræbelserne på fasthol delse af et konkurrencedygtigt produkt, idet vi er i stand til at levere et bedre grundlag for vurdering af virk som hedernes risikoprofiler, hvilket giver selskaberne bedre mulighed for en mere præcis tilbudsgivning.

8 willis insurance pool hvem er willis? Willis er Danmarks største forsikringsmægler. Willis tilbyder uafhængig og kompetent rådgivning inden for alle aspekter af områderne skade og risk management samt pension og benefit. wip.willisweb.dk Du kan læse mere om Willis Insurance Pool på: Her kan du også rekvirere et et uforpligtende tilbud fra Willis Insurance Pool på din virksomhedsforsikring. I Danmark har Willis omkring 450 medarbejdere fordelt på 6 kontorer (København, Roskilde, Odense, Holstebro, Århus og Aalborg), og på verdensplan er Willis blandt de tre førende internationale forsikringsmæglerkoncerner med kontorer i over 120 lande. Uvildige rådgivere Forsikringsmæglere er uvildige rådgivere, der alene har til formål at hjælpe sine kunder. Willis skal altså tilgodese, at der udbydes de bedste forsikringer til den bedste pris og sikre kunderne erstatning, når de har krav på det. Kunderne kan derfor regne med, at Willis er på deres side, hvis de bliver involveret i vanskelige sager om forsikringer, ansvar eller erstatningsudbetalinger. København Aarhus Odense Aalborg Roskilde Holstebro Tuborgvej 5 Brendstrupgårdsvej 13 Finlandgade 1 Nyhavnsgade 14, 4 TH Trekroner Centervej 57 Nupark Hellerup 8200 Aarhus N 5000 Odense C 9000 Aalborg 4000 Roskilde 7500 Holstebro Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Willis Kommunikation CHC september 2013

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

FORSIKRINGSMÆGLERE. Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00

FORSIKRINGSMÆGLERE. Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00 FORSIKRINGSMÆGLERE Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00 Contea-måden. Vi tror på tillid og samarbejde Contea er en sammentrækning af ordene confidence og teamwork. Tillid og samarbejde. Hos os er

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces,

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Hemmeligheden bag kunde-fastholdelse og øget indtjening

af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Hemmeligheden bag kunde-fastholdelse og øget indtjening af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Relationwise A/S Bredgade 4 1260 København K København Århus Tlf. 70 268 264 www.relationwise.dk Lund Indhold 1. Resume

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Virksomhedsprofil. Om virksomheden. Dokumentation. Konsulenter. Rådgivning. Udvikling. Undervisning. Vi er Microsoft.NET eksperter

Virksomhedsprofil. Om virksomheden. Dokumentation. Konsulenter. Rådgivning. Udvikling. Undervisning. Vi er Microsoft.NET eksperter Om virksomheden Dokumentation Virksomheden blev etableret i sommeren 1990, med det primære mål at skabe nye innovative softwareapplikationer baseret på større informationsmængder. Den første kommercielle

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere