FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR"

Transkript

1 FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS KREDSFORENING

2 HER KAN DU KOMME I KONTAKT MED FADL FADLS KREDSFORENING, KØBENHAVN Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Tlf: hjemmeside: FADLs sekretariat har åbent for telefonisk henvendelse mandag-fredag kl. 10:00 til 15:00. FIND OS OVER FOR PANUM Lige på den anden side af Panum på Blegdamsvej finder du FADL. Her kan du henvende dig i receptionen eller til FADLs sekretariat og få hjælp til indmeldelse, få svar på spørgsmål om Codan-forsikringen, vagtbureauet og vores FADL kurser samt hente journalkoncepter og kittelgejl. Du kan kort sagt få alt at vide om FADL og de muligheder, FADL tilbyder. KOM OG MØD FADL I løbet af de første uger af semestret vil FADL stå i spidsen for en række møder for alle 1.-semesterstuderende, hvor medlemmer af repræsentantskabet fortæller om foreningen, aktiviteterne og fordelene ved at være FADL-medlem. Nedenfor i oversigten kan du se, hvornår møderne afholdes. ÅBNINGSTIDER I RECEPTIONEN: Mandag til fredag kl. 8:00-17:00 HOLD DATO KREDSFORENING TID VAGTBUREAU TID FORMAND Thomas Svare Ehlers SEKRETARIATSCHEF Thomas Kjær Jensen ØKONOMI OG REGNSKAB Martin Glarding KURSER OG FORSIKRING Ellen Ranløv STUDENTERMEDHJÆLPER Cecilie Forsberg

3 VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER PÅ MEDICIN FADL EN STUDENTERDREVET FAGFORENING Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres indflydelse på studiet og giver de studerende en fælles stemme i samfundsdebatten. Drevet af medicinstuderende for medicinstuderende arbejder FADL for, at du som studerende allerede under din lægelige uddannelse kan have lægefaglige studiejobs med god løn og gunstige arbejdsvilkår. KÆRE MEDSTUDERENDE! Til de gamle - velkommen til et nyt semester! Til de nye - velkommen til studiet! Efterårssemesteret 14 kommer for FADL til at byde på mange spændende arbejdsopgaver. Vi har lavet et nyt medlemssystem med en brugerportal, hvor medlemmerne nemmere kan komme i kontakt med FADL og gøre brug af medlemsfordele f.eks. fast stor rabat til FADL-medlemmer på bøger fra FADLs Forlag. FADL kommer også her i efteråret til at fortsætte arbejdet med problemstillingerne, som Fremdriftsreformen kan skabe i forbindelse med implementeringen på Københavns Universitet. Det er vigtigt for FADL at gøre opmærksom på de konkrete problemstillinger den endelige udformning af reformen på Københavns universitet kan medføre - særligt for medicinstuderende. Derudover byder efteråret også på forberedende arbejde på overenskomstforhandlingerne i 15, hvor FADL skal genforhandle sine overenskomster for bl.a. SPV- og VTvagttagere, lægevikarer samt studenterundervisere. Vi er mange, der er engageret i fagforeningsarbejdet, og jeg er stolt af den fagforening, som jeg og repræsentantskabet kan præsentere for dig på de følgende sider. Vores arbejde i FADL er forskelligartet og spænder vidt, og vi har lavet dette semesterstartshæfte for, at du som ny i Københavns kreds nemt kan danne dig et overblik over, hvad vi kan tilbyde. På de følgende sider finder du udover praktisk information billeder fra vores arrangementer på studiet samt en introduktion til dit repræsentantskab og vores politiske- og fagforeningsrelaterede arbejde. God læselyst (i dette hæfte såvel som i pensum). Med ønsket om et godt semester. THOMAS EHLERS Formand for FADL Københavns Kredsforening Som socialt samlingspunkt for medicinstudiet støtter FADL både rusvejledning, revyer og studenterblade og er politisk med til at bringe de medicinstuderendes interesser ind på Christiansborg. Endvidere er FADL et socialt og hyggeligt samlingspunkt gennem dit studie, og hver semester byder på mange traditionsrige og sjove arrangementer. AARHUS KØBENHAVN HOVEDFORENINGEN ODENSE 3

4 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet er FADLs politiske ledelse. Vi er selv medicinstuderende, og vi arbejder på tværs af årgangene med emner, der er relevante for alle medicinstuderende. Det er også os, der forhandler overenskomst og sikrer, at du får en god løn og ordentlige arbejdsforhold, uanset om du er SPV-vagt, studenterunderviser, lægevikar, ventilatør eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål, når du ser os på vandregangen, på bib eller i studenterklubben. DU KAN ALTID FÅ MERE AT VIDE OM, HVAD VI BESKÆFTIGER OS MED LIGE NU VED AT FINDE OS PÅ FACEBOOK. SØG PÅ FADL KØBENHAVN OG LIKE. HVAD FADL er de lægestuderendes fagforening. HVOR Foreningen af danske lægestuderende, FADL, har kredsforeninger i Århus, Odense og København HVEM FADL København ledes af repræsentantskabet, som hvert år vælges i oktober. Det er repræsentantskabet, som vælger, hvem der skal være kredsformand til det efterfølgende konstituerende repræsentantskabsmøde. HVOR MANGE Repræsentantskabet består af 18 medlemmer og 6 suppleanter. HVORDAN I ugen op til generalforsamlingen afholdes der valg til repræsentantskabet, og alle medlemmer af FADL kan stemme på de opstillede kandidater. Alle, som er medlem af FADL, kan stille op til valget. HVOR TIT Repræsentantskabet mødes en gang om måneden for at diskutere og drøfte generelle ting, som foregår i FADL lokalt såvel som nationalt. HVAD MERE Udover at sidde i selve repræsentantskabet, sidder mange af repræsentantskabets medlemmer også i forskellige underudvalg. Lokalt har vi AFU, Arrangements- og Foredragsudvalget. Nationalt har vi OU, OverenskomstUdvalget, UPU, UddannelsesPolitiskUdvalg, SUG, StudenterUnderviserGruppen, LVG, LægeVikar- Gruppen og KU, KursusUdvalget. Derudover er der MFU, MedlemsFordelsUdvalget, som både har en lokal og national afdeling. Du kan læse mere om nogle af udvalgene på s. 6. HVERDAG Udover de månedlige repræsentantskabsmøder er der ofte både i FADL-huset på Blegdamsvej og hos de andre kredse i Odense og Århus møder i de forskellige underudvalg at gå til. Så hvis man som repræsentant sidder i nogle af de nationale grupper, kommer man godt rundt i Danmark. 4

5 ARRANGEMENTS- OG FOREDRAGSUDVALGET FASTELAVN FADL-huset fyldes til fastelavn af udklædte medlemmer, der slår katten af tønden og får fastelavnsboller. DHL STAFET DHL stafetten er en nyere tradition, der har været meget populær. 100 løbere gav deres bedste i Fælledparken, og der var stor opbakning fra tilskuerne. JULEBANKO Lundsgaard fyldes hvert år i december, når FADLs julebanko giver medlemmer mulighed for at vinde flotte præmier og brugbare boggaver. Omkring 600 studerende samles, og efterfølgende serveres æbleskiver. 1. MAJ 1. maj fejres hvert år med fane og fest! Der marcheres efter morgenmad til Fælledparken i flok, og man hører brandtaler, kampsange og arbejdergejst. GENERALFORSAMLING Hvert år afholder FADL en Generalforsamling, hvor du og andre medicinstuderende har afgørende betydning for hvem, der skal stemmes ind i repræsentantskabet. Ydermere er det en anledning til en god aften med praktisk information om, hvordan det forgangne år er gået hos FADL og som rundes af med festligt samvær. FOREDRAG OG INFORMATION- SAFTENER Ud over ovenstående arrangementer inviterer FADL til foredrag og informationsaftener året rundt. Senest i november var der informationsaften om andelsboligkøb i samarbejde med Lægernes Pensionsbank. 5

6 FADL SOM FAGFORENING OG FADLS UDVALG ERIKA / UPU BOBBY / OU ANDREA / AFU Historiens vingesus fortæller os, at der under den store polioepidemi i 50 erne arbejdede mange medicinstuderende som ventilatører på Blegdamshospitalet. Dengang arbejdede de studerende under kummerlige kår, og da Sygehusforeningen oven i hatten varslede nedgang i de studerendes løn, skabte det ballade. Det førte til dannelse af FADL, som er og altid har været en studenterdreven fagforening. VARETAGELSE AF DE STUDERENDES INTERESSER FADL blev dengang sat i verden for at forbedre vilkårene for de medicinstuderende en sag, som nu her i 2014 stadig er ligeså vigtig. Fireårsreglen, nu femårsreglen, og fremdriftsreformen er aktuelle eksempler på, at det stadig er relevant at have en fælles fagforening, der kan tale de medicinstuderendes sag. Også arbejdsmiljø, sundhed, psykiatri, lægeuddannelsen samt løn- og ansættelsesvilkår er områder, der optager os. HVAD FÅR DU FOR DIT KONTINGENT? FADL er ikke blot en fagforening i klassisk forstand. Den er i høj grad også en interesseorganisation, der tilbyder kurser og kompetenceudvikling, når du skal være lægevikar og tilbud i form af forsikringsordning tilpasset medicinstuderende, bankaftaler og derudover også faglige og sociale arrangementer, der gør livet som medicinstuderende sjovere. FADLs UDVALG Herunder finder du en oversigt over FADLs faglige arbejde i de nationale udvalg, og vi håber, det giver dig en indsigt i det forskelligartede fagforeningsarbejde. Du kan læse mere om udvalgene og hvad de laver for tiden på OVERENSKOMSTUDVALGET OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Udvalget tager hånd om dine ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstteam. LÆGEVIKARGRUPPEN - LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariater med Danske Regioner. Derudover forhandles løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse. Fx tillæg for at have gennemgået et af FADLs lægevikarkurser. Lægevikargruppen behandler også konkrete sager vedrørende fx løn, ansættelsesvilkår og patientklager. STUDENTERUNDERVISERGRUPPE - SUG forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Forhandlingsmodparten er fx Finansministeriet og repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Kulturministeriet. Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger. UDDANNELSESPOLITISK UDVALG - UPU diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, turnus og den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og over for politikkerne. MEDLEMSFORDELSUDVALGET - MFU tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. 6

7 DINE REPRÆSENTANTER Interview med 4 fra dit repræsentantskab både nye og gamle OSSIAN GUNDEL, 2. SEM. FØRSTE ÅR I FADLs REPRÆSEN- TANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET? Jeg har altid været interesseret i studenterpolitik, derfor så jeg FADL som det rigtige sted, hvor jeg kunne beskæftige mig med dette. Det er også tanken om at lægge et stykke arbejde i at forbedre de forhold og muligheder vi som medicinstuderende, SPV er og kommende læger skal indordne os efter, der tiltaler mig. HVILKET ARBEJDE SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Overenskomstforhandlingerne! Da det er et konkret stykke arbejde for vores medlemmer. Samtidig er det et meget spændende og udfordrende arbejde, hvor det gælder om at finde frem til den rigtige løsning mellem regionerne og FADL, så alle føler, de får noget ud af den aftale, der bliver indgået. Den politiske scene synes jeg også er meget spændende. Nemlig, hvordan vi i FADL forsøger at blive hørt af politikerne på Christiansborg, når det drejer sig om de medicinstuderende, hvilket er et svært stykke arbejde. MARIE SKOUGAARD, 7. SEM. FØRSTE ÅR I FADLs REPRÆ- SENTANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET? Da jeg stillede op til repræsentantskabet, havde jeg ikke meget viden om FADLs arbejde. Til gengæld havde jeg mange kritiske holdninger ift. FADL, og det er ikke for at lyde arrogant, men den bedste mulighed for at lære om FADL samt ytre sine holdninger, er ved at stille op til repræsentantskabet. HVAD ØNSKER DU FOR FADL I FREMTIDEN? Forbedret kommunikation og information til medlemmerne. Da jeg stillede op til repræsentantskabet, skrev jeg i MOK, at der skulle være mere gennemskuelighed i FADL. Det skal være åbenlyst for det enkelte medlem, hvad FADL handler om, og hvad FADL arbejder med. Det meste handler om bedre kommunikation mellem FADL og medlemmerne. Det er allerede forbedret, men vi kan også gøre det bedre i fremtiden. SIGNE STENSEN, FORSKNINGSÅRS- STUDERENDE EFTER 10. SEMESTER, FIRE ÅR I FADLS REPRÆ- SENTANSKAB. HVILKET ARBEJDE SY- NES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Jeg er glad for at sidde i bestyrelsen i Københavns Kredsforening og i Vagtbureauet og være med til at tage beslutningerne. Det kan lyde tørt at godkende budgetter og regnskaber, men det er fedt at have indblik i foreningen på den måde. HVAD ØNSKER DU FOR FADL I FREMTIDEN? Jeg ønsker for os medicinstuderende, at vi bliver ved med at stå sammen i FADL i fremtiden. Vi skal huske, at vores fagforening kæmper vores sag, og at vi er stærkest, når vi står sammen. Jeg ønsker for FADL, at det at være medicinstuderende også i fremtiden automatisk sættes lig med at være medlem af FADL. JESPER BRINK SVENDSEN, 12. SEM. FIRE ÅR I FADLs RE- PRÆSENTANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET OG HVAD ER DINE MÅL FOR FADL? Jeg stillede op af adskillige grunde: Jeg ville engagere mig i planlægningen af FADL kurserne i København, de lokale medlemsfordele, uddannelses- og sundhedspolitik på landsplan, lægevikaroverenskomsten samt den daglige drift af foreningen i København og i vagtbureauet og så havde jeg brug for udfordringer og adspredelse i hverdagen ved siden af studiet. Jeg ønsker et stærkt FADL, der står samlet på landsplan i de fagpolitiske kampe, så vi fortsat kan sikre medicinstuderende god løn og arbejdsvilkår på arbejdet samt et fortsat bedre og mere ensartet medicinstudium i Danmark, så der drages nytte af den kæmpe vidensbank, der findes inden for universitets- og videreuddannelse. HVILKET ARBEJDE SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Det er blevet en personlig hjertesag at kæmpe for en bedre uddannelse på tværs af landet både præ- og postgraduat. Så dét ligger mig meget nært. Derudover er sikring af opkvalificerende arbejde for lægestuderende gennem overenskomster og vagtbureaudrift også blevet en mærkesag. 7

8 60 ÅRS JUBILÆUM : Mandag den 28. april fyldte FADL 60 år. Jubilæet fejredes med sang, teater, fest, taler og med besøg fra alle landets kredse. Jubilæumsdagen blev indledt af repræsentantskabet, som uddelte rundstykker til de morgenfriske medicinstuderende ved Panum. Senere fælles morgenbord i FADL Københavns kantine med gæster fra landets kredsforeninger, repræsentantskabet, hovedforeningen, vagtbureauet og Kredsforening Københavns sekretariat. Til slut rundedes dagen af med Panum-kor, Mediciner-Revy, taler og hygge i Domus Medica, hvor nye såvel som gamle ansigter var samlet til jubilæumskonference. Sidst men ikke mindst fik vi den 16. maj holdt et brag af en fest for vores medlemmer! Men hvad er det egentlig, vi fejrer, når vi klapper os selv på skulderen og ønsker os Tillykke med de 60 år?ja; Først og fremmest, at FADL har udviklet sig fra at være en grim ælling, der blev til i 1954 i trods mod Sygehusforeningen til en smuk og stærk svane. En faglig organisation med mere end 6000 medlemmer. Det højeste antal nogensinde. FADL står i dag stærkt over for arbejdsgiverne med vore egne overenskomster for sygeplejevikarer, ventilatører, universitetsansatte og lægevikarer. Denne stærke position har FADL opnået gennem de sidste 60 år af én særlig grund: Vores mange medlemmere. Derudover dækker vi godt FADL-vagter om året og spiller derigennem en vigtig rolle i sundhedsvæsnet. Arbejdet som FADL-vagt giver de lægestuderende studierelevant erfaring og oplæring på de forskellige medicinske afdelinger. En vigtig kompetence at indhente, når man er studerende. Hvis du skulle være i tvivl om fordelen ved at være medlem, kan du bare kaste et blik på lønstatistikken. FADL sikrer nemlig hvert år de højeste studenterlønninger i Danmark, og det sker alene fordi, mange vælger at melde sig ind i fællesskabet. Medlemskab af FADL sikrer dig og dine medstuderende gode løn og ansættelsesforhold som FADLvagt. Alene af den grund er det vigtigt, at du melder dig ind i foreningen. Men der er også masser af andre fordele: Kompetenceudvikling, adgang til kurser og bøger, faglig hjælp, hvis du får problemer på jobbet eller på universitetet, favorable medlemstilbud og meget, meget mere. FADL vil med sikkerhed eksistere de næste 60 år. Hvordan sundhedsvæsnet ser ud til den tid, er ikke godt at vide. Men at de medicinstuderende spiller en hovedrolle i udviklingen, er der ingen tvivl om. Og at de medicinstuderendes egen faglige organisation FADL fastholder sin stærke position de næste 60 år, vil vi gøre alt for at sikre. Med din hjælp. Derfor: Tillykke til os selv med den runde dag. THOMAS KJÆR JENSEN. SEKRETARIATSLE- DER FADL-KØBENHAVN FADL TIDSLINJE APRIL 1954: FADL FØDES. 5. NOVEMBER 1955: DEN FØRSTE OVERENSKOMST. 30. APRIL 1987: FADL VINDER SAG OM STREJKEUNDERSTØTTELSE.

9 SÅDAN BLEV DET FEJRET! Hovedforeningens formand, Kasper Gasbjerg holdte tale. Her ses han i selskab med direktør for Hovedforeningen, Gunnar Jørgensen og Mads Koch, formand for lægeforeningen og tidl. FADL Formand. Jubilæumsdagen begyndte med morgenmadsuddeling på Panum til morgenfriske studerende. Læger Uden Grænser præsenterede FADLs jubilæumsindsamling, som har til formål at hjælpe og behandle tuberkuloseramte, samt skabe opmærksomhed omkring problemet. Se hvordan du støtter på MedicinerRevyen slog vejen forbi med et par sjove sketches. Panumkoret sang fine sange og fødselsdagssang for FADL. Under receptionen var folk samlet fra nær og fjern her får København Kredsforenings formand, Thomas Ehlers, sig en snak. ET UDPLUK AF FADLS KAMPE GENNEM TIDEN FADLs sagsbehandler Jørgen Rottbøl Lassen holder begravelsestale over det offentlige sundhedsvæsen og dets princip om lige ret til sundhed, Lægestuderende demonstrerer i Københavns gader mod indførelsen af fireårsreglen, I 2013 er FADL atter på gaden og demonstrerer mod fremdriftsreformen JUNI 1994: FADL VINDER BARSELSSAG OKTOBER 1997: GENVINDER OVERENSKOMST FOR LÆGEVIKARER NOVEMBER 2002: FADL VINDER SAG OM VOLDGIFT. 11. MARTS 2014: LEMPELSE AF FIREÅRSREGLEN. 9

10 SKAL DU HAVE ET LÆGEVIKARIAT I FORÅRET? Skal du bruge dit forår på at arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse, så læs dette indlæg! Der er flere ting, der er gode at vide, inden man starter som lægevikar For det første er det vigtigt, at du får et ansættelsesbevis, da dette er din garanti for at få den rette løn. Et ansættelsesbevis skal beskrive, hvad det er for en stilling, du er ansat i, til hvilken løn og i hvilken periode, du er ansat. Hvis du vil være sikker på, at dit ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at sende en kopi af dit ansættelsesbevis til FADLs Hovedforening på adressen: Blegdamsvej 26, 2200 København N. INSTRUKSER Inden du starter med at arbejde, er det vigtigt, at du som medicinstuderende - ansat som vikar for en læge - har læst de instrukser, der skal ligge på alle afdelinger. Disse instrukser fortæller, hvad du som medicinstuderende må udføre på afdelingen. Der er altså forskel på de instrukser, der er for behandling af forskellige sygdomme og de instrukser, vi omtaler her, der omhandler dine beføjelser på afdelingen. Instrukserne er forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt, at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling, du skal arbejde på. Og så er det vigtigt, at du selv overholder instrukserne. For så længe du gør det, er du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre opmærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne. PATIENTKLAGER Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er indblandet i patientklager, men skulle det alligevel ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL. LOKALAFTALER FADL har forhandlet en række lokalaftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre måneders lægevikariaterfaring og have taget et af FADLs kurser. Desuden kan du få specielle tillæg for transport. Hvilke sygehuse, der er forhandlet lokalaftaler med, kan du finde på Det er vigtigt at være opmærksom på, om du får de tillæg, du er berettiget til, da det er vores erfaring, at sygehusene ikke altid udbetaler disse tillæg automatisk. Det er desuden tit en god ide at spørge de yngre læger på afdelingen, hvilke tillæg, de får. LÆGEVIKARGUIDE Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat har Sundhedsstyrelsen udgivet pjecen Vikar for Læge Kend ansvarsforholdene som medicinstuderende. Desuden kan du få svar på mange af de spørgsmål, man har før og under det første lægevikariat, ved at læse FADLs egen FADLs lille Røde. Du kan for eksempel læse om ansøgninger, ansættelseskontrakter, skatteregler samt andre regler og krav i forbindelse med arbejdet som lægevikar. Begge dele kan downloades på For medlemmer Job og lægevikariater Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat. Hilsen Lægevikargruppen SÆRLIGT VEDRØRENDE PSYKIATRI Sundhedsstyrelsen har ændret fortolkningen af lovgivningen vedr. delegation af opgaver i forbindelse med fiksering og tvangsbehandling jf. Psykiatriloven. Dette medfører ændrede vilkår for lægevikarer i psykiatrien. Se mere på 10

11 DINE TILLIDSREPRÆSENTANTER Fra venstre: Rikke, Mai, Marius og Mette. KÆRE MEDLEM HAR DU OPLEVET AT MODTAGE KLAGER? Du kan som FADL-vagt, VT er eller som lægevikar risikere at modtage en klage over dit arbejde. Det kan virke meget voldsomt at blive indkaldt til en klagesamtale, ligesom det også kan udløse en masse bekymringer og spørgsmål. Derfor er vi parate til at hjælpe dig. Som medlem af FADL kan du få gratis hjælp af FADLs tillidsrepræsentanter til at håndtere dine klagesager. Vi kan tilbyde uvildig støtte og vil fungere som bisiddere, der kan vejlede og afklare en masse af de spørgsmål, der måtte vise sig at være. Hvis du ønsker hjælp fra os i en sådan situation, vil vi indledningsvist afholde et formøde, hvor vi forbereder dig til samtalen og får afklaret de spørgsmål, du end måtte have. VI VIL ENDVIDERE VÆRE DIN SPARRINGSPARTNER UNDER HELE FORLØBET. Under selve klagesamtalen vil vi, som bisiddere, sørge for, at du får en retfærdig og fair behandling, og at der er en ens og retfærdig linje for alle involverede parter. Dette gør vi for at sikre, at du ikke oplever en unødig og uretfærdig hård påtale eller afgørelse. Endvidere vil vi også gerne hjælpe dig som medlem, hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Du kan kontakte os på Husk, at vi som tillidsrepræsentanter har tavshedspligt! FAGLIG SAGSBEHANDLER Hvis du har brug for faglig hjælp, gældende alt fra barsel, feriepenge, selvangivelse og skat, ansættelsesbreve osv., kan du som medlem af FADL kontakte Torben Conrad fra Hovedforeningen. Han vil hjælpe med at forebygge problemer og naturligvis også hjælpe dig i situationer, hvor du allerede oplever et problem. Torben Conrad kan kontaktes på tlf.: eller Både den faglige sagsbehandler og tillidsrepræsentanter er ansat af kredsforeningen og arbejder uafhængigt af vagtbureauet de er udelukkende til for dig som FADLmedlem. 11

12 LÆGERNES PENSIONS BANK CODAN EVENTYR SPORT UGESKRIFT FOR LÆGER DAGENS MEDICIN FORBRUGSFORENINGEN FADL S FORLAG JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT COPENHAGEN SAGA CYKLER AKUPUNKTUR LÆGEHUSET MEDLEMSFORDELE BILLIG FORSIKRING SKRÆDDERSYET TIL MEDICINSTUDERENDE. INDBO, ULYKKES OG CYKELFORSIKRING MED LAV SELV- RISIKO. HENT DIN FORSIKRING VIA FADL. - CODAN STUDIEKONTO MED EN EKSKLUSIV GRUP- PEKASSEKREDIT PÅ KR. INDLÅNS- RENTE PÅ 5 % OG UDLÅNSRENTE 4,50 % ADGANG TIL ALLE BANKENS PRODUKTER. - LÆGERNES PENSIONS BANK DANMARKS STØRSTE VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFT INDEN FOR SUNDHED OG MEDICIN. ONLINE ABONNEMENT TIL KUN 250 KR. - UGESKRIFT FOR LÆGER BLIV OPDATERET PÅ ALT RELEVANT INDEN FOR SUNDHEDSSEKTOREN KUN 430 KR OM ÅRET (NORMALT KR). - DAGENS MEDICIN BONUS PÅ SUND FORNUFT I 4500 FOR- RETNINGER TIL KUN 132 KR OM ÅRET. - FORBRUGSFORENINGEN 10 % PÅ EGEN IMPORT. DANMARKS STØR- STE UDVALG AF SPIRITUS. - JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT 3 HOLD OM UGEN FOR 299 KR (NORMALT 429 KR). UBEGRÆNSET TRÆNING 399 KR (NORMALT 499 KR). SPAR OPRETTELSESGEBYRET PÅ 299 KR. - CROSSFIT COPENHAGEN 10 % VED KØB AF NY CYKEL. 15 % VED ALLE REPARATIONER. ADGANG TIL LÅ- NECYKEL. - SAGA CYKLER 20 % RABAT TASKER, JAKKER SKO OG MEGET MERE. - EVENTYRSPORT RABAT PÅ BOGPAKKER TIL SPECIFIKKE SEMESTRE. FOKUS PÅ UNDERVISNINGS- BØGER TIL DE MEDICINSTUDERENDE. - FADL S FORLAG 20 % PÅ ALLE BEHANDLINGER SPECIA- LISTER INDEN FOR AKUPUNKTUR. - AKUPUNKTUR LÆGEHUSET 12

13 FADLS CODANFORSIKRING Med Codans familieforsikring får du en samlet pakke, der består af en indbo-, ansvar-, ulykke-, livs- og rejseforsikring til attraktiv præmie. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som lægestuderende og findes i en normal dækning og udvidet dækning afhængigt af værdien af dit indbo kort sagt vil du som udeboende studerende være helt dækket ind. MED DENNE FORSIKRING FÅR DU BLANDT ANDET: l Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt andet fingre, syn og hørelse. l Dækning af lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ikke erhervsmæssig lægehjælp, der udøves i henhold til lægeløftet. l Rejseforsikring, der dækker ferierejser i hele verden op til 60 dage NYHED ELEKTRONIKFORSIKRING Dækker alle elektroniske apparater og giver erstatning i fire år efter købsdatoen for pludselige skader og funktionsfejl på iphonen, computeren, kameraet m.fl. Du kan læse mere om forsikringsordningen på FADLs hjemmeside på Ordningen administreres af sekretariatet og spørgsmål kan ved henvendelse besvares. Det gælder om at holde tungen lige i munden når ens forsikring skal udformes. Derfor har i lavet et flowchart, som præsenterer dig for de spørgsmål du skal tage stilling til inden du tegner din forsikring. START God idé med forsikring Ja Er du over 21? Nej Spørg dine forældre måske er du stadig dækket af deres forsikring Dine rejseudskejelser er pr. definition dækket, men vil du også have afbestillingsforsikring? Nej Ja Ja Nej Vent til du er 21 Er du skødesløs/uheldig med din elektronik? (læs mere ovenfor under Elektronikforsikring) Er du skødesløs/uheldig med din elektronik? (læs mere ovenfor under Elektronikforsikring) Nej Ja Nej Ja Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Forestil dig at du dør, groft sagt, hvor mange penge skal udbetales? Nu mangler du kun at vurdere dels hvor stor en selvrisiko, der skal være på din cykel (kører du rundt på en gammel havelåge eller en ny lækker fixie), dels om du ønsker at være en del af gruppelivsforsikringen. Henvend dig i receptionen på Blegdamsvej eller kontakt sekretariatet, og vi vil hjælpe dig med din forsikring eller med de spørgsmål du måtte have. 13

14 HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER FADLS KURSER FADLs kurser er for FADL-medlemmer. Kurserne giver dig et supplement til eksamensforberedelsen i de pågældende emner. Kurserne forudsætter, at du som deltager har en rimelig faglig viden og kompetence. Ved deltagelse på kurserne forventes, at relevant kursusmateriale samt opgivet pensum er gennemlæst inden deltagelse. Visse kurser har angivet semesterkrav og er derfor kun relevante for studerende på dette semester eller over. INFORMATION OM KURSERNE Beskrivelserne af de enkelte kurser er i den følgende oversigt kortet ned. De fulde kursusbeskrivelser for kurserne kan findes på fadl.dk For medlemmer Kurser København. Vi anbefaler, at du læser den fulde beskrivelse af et kursus, hvis du har tænkt dig at melde dig til. Kurserne løber fra 29. september til 27. november. Der tages forbehold for eventuelle ændringer. TILMELDING: Tilmeldingen til kurser for forårssemesterets kurser løber fra fredag den 5. september til torsdag den 11. september Tilmelding vil foregå elektronisk over fadl.dk (https://booking.fadlvagt.dk/kkf). Link findes desuden via MitFADL. Det er her muligt at tilmelde sig max. fire kurser, hvorefter der fredag 12. september vil foregå tilfældig lodtrækning med uddeling af kursuspladser. s med information om tildelte pladser sendes i løbet af eftermiddagen. For at tilmelde dig skal du logge ind på din personlige side via ovenstående link. Har du skrevet dig op til vagter i Vagtbureauets elektroniske opskrivningssystem eller tidligere tilmeldt sig kurser, skal du benytte samme login og kode. Er det derimod første gang, du logger på systemet, er dit brugernavn dit cpr-nummer og koden de 4 sidste cifre i dit cpr-nummer. Du vil herefter blive bedt om at oprette en personlig kode. Ved login er det VIGTIGT, at du retter din adresse til den, du benytter, så du kan modtage videre information omkring kursusplads mv. såfremt du bliver tildelt en plads. Det vil i første omgang kun være muligt at blive tildelt to kursuspladser pr. medlem. Er der efter lodtrækningen fortsat ledige pladser, vil disse blive frigivet til yderligere tilmelding. LODTRÆKNING OG VENTELISTE Lodtrækning foregår ved tilfældig elektronisk lodtrækning, hvori alle indgår på lige fod. Bliver du ikke tildelt kursusplads på de ønskede kurser ved lodtrækning, modtager du muligvis plads på en venteliste. Information om tildeling af kursusplads eller venteliste modtages ligeledes pr. mail. Har du tre semestre i træk søgt et bestemt kursus uden at blive tildelt plads, sikres du en plads det efterfølgende semester. PRIS Kurserne koster kr. 75 pr. kursusdag og inkluderer mad og drikke. Betalingen skal ske senest 5 dage efter tildelt kursusplads enten ved betaling med Dankort over tilmeldingssystemet, eller kontant i FADLs sekretariat på Blegdamsvej 26. Ved manglende betaling frafalder pladsen øjeblikkeligt. RESTPLADSER De pladser, der frafalder, indgår i puljen med restpladser. Det er muligt for ethvert medlem at søge restpladser. Der er for restpladser en betalingsfrist på 3 dage, før tilmeldingen bortfalder. BYTNING AF KURSUSPLADSER Det er som udgangspunkt IKKE muligt at bytte sin kursusplads med en anden studerende. Med venlig hilsen Kursusudvalget FADL 14

15 SKADESTUE- OG ORTOPÆDKIRURGI (2 dage à 4 timer) KURSUSBESKRIVELSE Kurset tager udgangspunkt i funktioner i den ortopædkirugiske skadestue. Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt i ortopædkirugien Journaloptag + objektiv undersøgelse Skader og skadesedler Samarbejde med øvrige specialer, herunder paraklinik Behandlingsprincipper Gennemgang af en række klassiske skadestue patienter Hovedtraumer og øjenskader Frakturer og distortioner i bevægeapparatet Fremmedlegemer Mm. AKUT MEDICIN (3 dage à 4 timer) Kurset er en systematisk symptomorienteret, casebaseret gennemgang af hyppige akutte medicinske tilstande, samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen. Der gennemgås blandt andet AKS, arytmier, hjertestop, lungeødem, lubgeemboli, KOL, hypoglykæmi, bevidstløshed og kramper. Dag 1: Åndenød Dag 2: Brystsmerter og hjertestop Dag 3: Bevidsthedpåvirkning, kramper, mm RADIOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset berører spørgsmål som: Hvilken undersøgelse skal bestilles? Og hvad er kontraindikationerne? Hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af: thorax, abdomen og knogler? Skal der foretages supplerende undersøgelser? Der gives desuden en kort introduktion til samarbejde mellem radiologiske og kliniske afdelinger. OBS! Da kurset tager udgangspunkt i røntgenområdet, vil CT, MR og UL ikke blive gennemgået. Undervisningen finder sted på Rigshospitalet. PSYKIATRI (2 dage à 4,5 timer) Kursets formål er at gennemgå de hyppigst forekommende problemstillinger inden for psykiatri. Psykiatriske grundprincipper, teoretisk og praktisk gennemgang af hyppigstse diagnoser Lægens rolle i psykiatrien Den psykiatriske indlæggelse og den psykiatriske skade Tvang, herunder praktisk udfyldelse af tvangsprotokoller Konflikthåndtering og Den voldelige patient Vagtarbejde i pykiatrien Casetræning og diskussion NEUROLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset omhandler de mest almindelige neurologiske sygdomme og behandling heraf. Der lægges særlig vægt på akutte lidelser. Undervisningen er casebaseret. Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient Den bevidstløse patient Status epilepticus Apoplexia cerevri Akut hovedpine KARDIOLOGI (3 dage à 4,5 timer) Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger man møder på en kardiologisk afdeling eller en bred intern medicinsk afdeling med kardiologiske patienter. AKS Atrieflimmer/flagren 15

16 Hjerteinsufficiens, herunder akut lungeødem Kardiel synkope DVT og lungeemboli Pacemakere Akut hypertension Klapsygdomme Elektrolytforstyrrelser INFEKTIONSMEDICIN (2 dage à 4 timer) Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Udredning og behandling af den inficerede patient Infektioner i øvre luftveje, lunger, mave- tarmkanal Bakteriæmi og sepsis Meningitis og lumbalpunktur HIV Viral hepatitis Tuberkulose Forholdsregler ved forskellige infektionssygdomme SÅR OG SUTUR (1 dag à 4 timer) Kurset fokuserer dels på praktisk udførelse af diverse sutur- og knudeteknikker samt anlæggelse af lokal anæstesi, dels på teori vedrørende brandsår og behandlingen herfor. Sårteori Suturmateriale og -valg Lokalanalgesi Brandsår EKG (3 dage à 4 timer) Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der inddrages typiske EKG er, der ses i den kliniske hverdag. Alment om EKG og arytmi Værktøjer til grundig EKG-analyse Supraventrikulære og ventrikulære tachyarytmier AV-blok, SA-blok, grenblok og elektrolytforstyrrelser Iskæmi STETOSKOPI (1 dag à 4 timer) Hovedvægt ligger på hjerte- og lungestetoskopi med fokus på praktiske færdigheder. Der gennemgås også forskellige bi-/mislyde og deres respektive ætiologier. Systematisk gennemgang af hjertestetoskopi Systematisk gennemgang af lungestetoskopi Demonstration af lyde og efterfølgende lyd- og billedequiz VÆSKE- OG ELEKTROLYTBALANCE (2 dage à 4 timer) Kurset gennemgår følgende emner: Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient De almindeligste intravenøse væsker Forstyrrelser af: natrium, kalium, calcium og magnesium Den arterielle blodgas Der vil undervejs være cases med ovenstående emner BLODPRØVER (1 dag à 4 timer) Teorien bag almindelige blodprøveparametre gennemgås og sættes i relation til den kliniske relevans. Hjerteenzymer og levertal CK, CK-MB og TNT ALAT, ASAT, bilirubin og basisk fosfatase Albumin og koagulationsfaktorer Infektionstal og nyretal CRP, leukocyt og differentialtælling, venyler og sepsis-pcr Kreatinin, karbamid, K+ og Na+ A-punktur og anæmiprøver ph, po2, pco2 og osmolaritet Koagulationsprøver INR, APTT, D-dimer og trombocytter Antithrombin III, fibrinogen og plasminogen KLINISK FARMAKOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset fokuserer på den farmakologiske opgave, fx medicin ved indlæggelse og udskrivelse, smertebehandling, antibiotika og akutbehandling i skadestuen. Der vil til slut på kurset være en quiz i det gennemgåede materiale. Hjælpemidler, fx promedicin.dk Infektioner og antibiotika Farmakologisk smertebehandling Akut farmakologi i skadestuen AK-behandling Akut behandling med psykofarmaka NEFROLOGI (2 dage á 4 timer) Kurset vil gennemgå de mest almindelige tilstande inden for nefrologi med primær fokus på udredning og behandling af nefrologiske sygdomme. Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg i kombination med casegennemgange. Akut nyresvigt Kronisk nyresygdom og blodtryksbehandling Dialysebehandling HUS/TTP og glomerulonefritis Urinvejsinfektioner, urologisk cancer og hæmaturi Tolkning af blodprøver 16

17 17

18 VEND! VEND VEND VEND!

forår Københavns kredsforening

forår Københavns kredsforening Semester forår 2014 Københavns kredsforening Her kan du komme i kontakt med FADL Her kan du komme i kontakt med FADL Lige på den anden side af vejen ved Blegdamsvejindgangen til Panum, på Blegdamsvej 26,

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 OK15, FEMÅRSREGLEN OG FREMDRIFTSREFORMEN LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG FÅ INDBLIK PÅ SIDE 6 HVAD TILBYDER FADL NÅR DU GÅR PÅ BACHELOREN? LÆSE

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer Introduktion til FADL - for repræsentantskabsmedlemmer Forord Denne folder er tænkt som et hjælpeværktøj til repræsentantskabsmedlemmer i FADL. Folderen er en del af en større materialesamling på www.fadl.dk

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter Sådan får du mere ud af at være medlem Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Ricky Molloy Layout: Dansk

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele TJEN DIT KONTINGENT HJEM medlemskab betaler sig Som kreativ specialist er du bogstaveligt talt noget særligt. Det skal din fagforening naturligvis også

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale,. Ordinære medlemmer: Milan Vestetergaard, Erik Lander, næstformand Kasper Gram, kasserer Anne Kathrine Krushave, bestyrelsesmedlem

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Foreningen af Danske Lægestuderende 1. Formalia Dirigent : Toke 2. Valg 1 eller 2 Referenter Referent: Kristina Fruerlund og Rikke Zachar Stemmeudvalg: Christian Tvede

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere