FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR"

Transkript

1 FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS KREDSFORENING

2 HER KAN DU KOMME I KONTAKT MED FADL FADLS KREDSFORENING, KØBENHAVN Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Tlf: hjemmeside: FADLs sekretariat har åbent for telefonisk henvendelse mandag-fredag kl. 10:00 til 15:00. FIND OS OVER FOR PANUM Lige på den anden side af Panum på Blegdamsvej finder du FADL. Her kan du henvende dig i receptionen eller til FADLs sekretariat og få hjælp til indmeldelse, få svar på spørgsmål om Codan-forsikringen, vagtbureauet og vores FADL kurser samt hente journalkoncepter og kittelgejl. Du kan kort sagt få alt at vide om FADL og de muligheder, FADL tilbyder. KOM OG MØD FADL I løbet af de første uger af semestret vil FADL stå i spidsen for en række møder for alle 1.-semesterstuderende, hvor medlemmer af repræsentantskabet fortæller om foreningen, aktiviteterne og fordelene ved at være FADL-medlem. Nedenfor i oversigten kan du se, hvornår møderne afholdes. ÅBNINGSTIDER I RECEPTIONEN: Mandag til fredag kl. 8:00-17:00 HOLD DATO KREDSFORENING TID VAGTBUREAU TID FORMAND Thomas Svare Ehlers SEKRETARIATSCHEF Thomas Kjær Jensen ØKONOMI OG REGNSKAB Martin Glarding KURSER OG FORSIKRING Ellen Ranløv STUDENTERMEDHJÆLPER Cecilie Forsberg

3 VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER PÅ MEDICIN FADL EN STUDENTERDREVET FAGFORENING Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres indflydelse på studiet og giver de studerende en fælles stemme i samfundsdebatten. Drevet af medicinstuderende for medicinstuderende arbejder FADL for, at du som studerende allerede under din lægelige uddannelse kan have lægefaglige studiejobs med god løn og gunstige arbejdsvilkår. KÆRE MEDSTUDERENDE! Til de gamle - velkommen til et nyt semester! Til de nye - velkommen til studiet! Efterårssemesteret 14 kommer for FADL til at byde på mange spændende arbejdsopgaver. Vi har lavet et nyt medlemssystem med en brugerportal, hvor medlemmerne nemmere kan komme i kontakt med FADL og gøre brug af medlemsfordele f.eks. fast stor rabat til FADL-medlemmer på bøger fra FADLs Forlag. FADL kommer også her i efteråret til at fortsætte arbejdet med problemstillingerne, som Fremdriftsreformen kan skabe i forbindelse med implementeringen på Københavns Universitet. Det er vigtigt for FADL at gøre opmærksom på de konkrete problemstillinger den endelige udformning af reformen på Københavns universitet kan medføre - særligt for medicinstuderende. Derudover byder efteråret også på forberedende arbejde på overenskomstforhandlingerne i 15, hvor FADL skal genforhandle sine overenskomster for bl.a. SPV- og VTvagttagere, lægevikarer samt studenterundervisere. Vi er mange, der er engageret i fagforeningsarbejdet, og jeg er stolt af den fagforening, som jeg og repræsentantskabet kan præsentere for dig på de følgende sider. Vores arbejde i FADL er forskelligartet og spænder vidt, og vi har lavet dette semesterstartshæfte for, at du som ny i Københavns kreds nemt kan danne dig et overblik over, hvad vi kan tilbyde. På de følgende sider finder du udover praktisk information billeder fra vores arrangementer på studiet samt en introduktion til dit repræsentantskab og vores politiske- og fagforeningsrelaterede arbejde. God læselyst (i dette hæfte såvel som i pensum). Med ønsket om et godt semester. THOMAS EHLERS Formand for FADL Københavns Kredsforening Som socialt samlingspunkt for medicinstudiet støtter FADL både rusvejledning, revyer og studenterblade og er politisk med til at bringe de medicinstuderendes interesser ind på Christiansborg. Endvidere er FADL et socialt og hyggeligt samlingspunkt gennem dit studie, og hver semester byder på mange traditionsrige og sjove arrangementer. AARHUS KØBENHAVN HOVEDFORENINGEN ODENSE 3

4 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet er FADLs politiske ledelse. Vi er selv medicinstuderende, og vi arbejder på tværs af årgangene med emner, der er relevante for alle medicinstuderende. Det er også os, der forhandler overenskomst og sikrer, at du får en god løn og ordentlige arbejdsforhold, uanset om du er SPV-vagt, studenterunderviser, lægevikar, ventilatør eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål, når du ser os på vandregangen, på bib eller i studenterklubben. DU KAN ALTID FÅ MERE AT VIDE OM, HVAD VI BESKÆFTIGER OS MED LIGE NU VED AT FINDE OS PÅ FACEBOOK. SØG PÅ FADL KØBENHAVN OG LIKE. HVAD FADL er de lægestuderendes fagforening. HVOR Foreningen af danske lægestuderende, FADL, har kredsforeninger i Århus, Odense og København HVEM FADL København ledes af repræsentantskabet, som hvert år vælges i oktober. Det er repræsentantskabet, som vælger, hvem der skal være kredsformand til det efterfølgende konstituerende repræsentantskabsmøde. HVOR MANGE Repræsentantskabet består af 18 medlemmer og 6 suppleanter. HVORDAN I ugen op til generalforsamlingen afholdes der valg til repræsentantskabet, og alle medlemmer af FADL kan stemme på de opstillede kandidater. Alle, som er medlem af FADL, kan stille op til valget. HVOR TIT Repræsentantskabet mødes en gang om måneden for at diskutere og drøfte generelle ting, som foregår i FADL lokalt såvel som nationalt. HVAD MERE Udover at sidde i selve repræsentantskabet, sidder mange af repræsentantskabets medlemmer også i forskellige underudvalg. Lokalt har vi AFU, Arrangements- og Foredragsudvalget. Nationalt har vi OU, OverenskomstUdvalget, UPU, UddannelsesPolitiskUdvalg, SUG, StudenterUnderviserGruppen, LVG, LægeVikar- Gruppen og KU, KursusUdvalget. Derudover er der MFU, MedlemsFordelsUdvalget, som både har en lokal og national afdeling. Du kan læse mere om nogle af udvalgene på s. 6. HVERDAG Udover de månedlige repræsentantskabsmøder er der ofte både i FADL-huset på Blegdamsvej og hos de andre kredse i Odense og Århus møder i de forskellige underudvalg at gå til. Så hvis man som repræsentant sidder i nogle af de nationale grupper, kommer man godt rundt i Danmark. 4

5 ARRANGEMENTS- OG FOREDRAGSUDVALGET FASTELAVN FADL-huset fyldes til fastelavn af udklædte medlemmer, der slår katten af tønden og får fastelavnsboller. DHL STAFET DHL stafetten er en nyere tradition, der har været meget populær. 100 løbere gav deres bedste i Fælledparken, og der var stor opbakning fra tilskuerne. JULEBANKO Lundsgaard fyldes hvert år i december, når FADLs julebanko giver medlemmer mulighed for at vinde flotte præmier og brugbare boggaver. Omkring 600 studerende samles, og efterfølgende serveres æbleskiver. 1. MAJ 1. maj fejres hvert år med fane og fest! Der marcheres efter morgenmad til Fælledparken i flok, og man hører brandtaler, kampsange og arbejdergejst. GENERALFORSAMLING Hvert år afholder FADL en Generalforsamling, hvor du og andre medicinstuderende har afgørende betydning for hvem, der skal stemmes ind i repræsentantskabet. Ydermere er det en anledning til en god aften med praktisk information om, hvordan det forgangne år er gået hos FADL og som rundes af med festligt samvær. FOREDRAG OG INFORMATION- SAFTENER Ud over ovenstående arrangementer inviterer FADL til foredrag og informationsaftener året rundt. Senest i november var der informationsaften om andelsboligkøb i samarbejde med Lægernes Pensionsbank. 5

6 FADL SOM FAGFORENING OG FADLS UDVALG ERIKA / UPU BOBBY / OU ANDREA / AFU Historiens vingesus fortæller os, at der under den store polioepidemi i 50 erne arbejdede mange medicinstuderende som ventilatører på Blegdamshospitalet. Dengang arbejdede de studerende under kummerlige kår, og da Sygehusforeningen oven i hatten varslede nedgang i de studerendes løn, skabte det ballade. Det førte til dannelse af FADL, som er og altid har været en studenterdreven fagforening. VARETAGELSE AF DE STUDERENDES INTERESSER FADL blev dengang sat i verden for at forbedre vilkårene for de medicinstuderende en sag, som nu her i 2014 stadig er ligeså vigtig. Fireårsreglen, nu femårsreglen, og fremdriftsreformen er aktuelle eksempler på, at det stadig er relevant at have en fælles fagforening, der kan tale de medicinstuderendes sag. Også arbejdsmiljø, sundhed, psykiatri, lægeuddannelsen samt løn- og ansættelsesvilkår er områder, der optager os. HVAD FÅR DU FOR DIT KONTINGENT? FADL er ikke blot en fagforening i klassisk forstand. Den er i høj grad også en interesseorganisation, der tilbyder kurser og kompetenceudvikling, når du skal være lægevikar og tilbud i form af forsikringsordning tilpasset medicinstuderende, bankaftaler og derudover også faglige og sociale arrangementer, der gør livet som medicinstuderende sjovere. FADLs UDVALG Herunder finder du en oversigt over FADLs faglige arbejde i de nationale udvalg, og vi håber, det giver dig en indsigt i det forskelligartede fagforeningsarbejde. Du kan læse mere om udvalgene og hvad de laver for tiden på OVERENSKOMSTUDVALGET OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Udvalget tager hånd om dine ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstteam. LÆGEVIKARGRUPPEN - LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariater med Danske Regioner. Derudover forhandles løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse. Fx tillæg for at have gennemgået et af FADLs lægevikarkurser. Lægevikargruppen behandler også konkrete sager vedrørende fx løn, ansættelsesvilkår og patientklager. STUDENTERUNDERVISERGRUPPE - SUG forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Forhandlingsmodparten er fx Finansministeriet og repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Kulturministeriet. Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger. UDDANNELSESPOLITISK UDVALG - UPU diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, turnus og den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og over for politikkerne. MEDLEMSFORDELSUDVALGET - MFU tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. 6

7 DINE REPRÆSENTANTER Interview med 4 fra dit repræsentantskab både nye og gamle OSSIAN GUNDEL, 2. SEM. FØRSTE ÅR I FADLs REPRÆSEN- TANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET? Jeg har altid været interesseret i studenterpolitik, derfor så jeg FADL som det rigtige sted, hvor jeg kunne beskæftige mig med dette. Det er også tanken om at lægge et stykke arbejde i at forbedre de forhold og muligheder vi som medicinstuderende, SPV er og kommende læger skal indordne os efter, der tiltaler mig. HVILKET ARBEJDE SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Overenskomstforhandlingerne! Da det er et konkret stykke arbejde for vores medlemmer. Samtidig er det et meget spændende og udfordrende arbejde, hvor det gælder om at finde frem til den rigtige løsning mellem regionerne og FADL, så alle føler, de får noget ud af den aftale, der bliver indgået. Den politiske scene synes jeg også er meget spændende. Nemlig, hvordan vi i FADL forsøger at blive hørt af politikerne på Christiansborg, når det drejer sig om de medicinstuderende, hvilket er et svært stykke arbejde. MARIE SKOUGAARD, 7. SEM. FØRSTE ÅR I FADLs REPRÆ- SENTANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET? Da jeg stillede op til repræsentantskabet, havde jeg ikke meget viden om FADLs arbejde. Til gengæld havde jeg mange kritiske holdninger ift. FADL, og det er ikke for at lyde arrogant, men den bedste mulighed for at lære om FADL samt ytre sine holdninger, er ved at stille op til repræsentantskabet. HVAD ØNSKER DU FOR FADL I FREMTIDEN? Forbedret kommunikation og information til medlemmerne. Da jeg stillede op til repræsentantskabet, skrev jeg i MOK, at der skulle være mere gennemskuelighed i FADL. Det skal være åbenlyst for det enkelte medlem, hvad FADL handler om, og hvad FADL arbejder med. Det meste handler om bedre kommunikation mellem FADL og medlemmerne. Det er allerede forbedret, men vi kan også gøre det bedre i fremtiden. SIGNE STENSEN, FORSKNINGSÅRS- STUDERENDE EFTER 10. SEMESTER, FIRE ÅR I FADLS REPRÆ- SENTANSKAB. HVILKET ARBEJDE SY- NES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Jeg er glad for at sidde i bestyrelsen i Københavns Kredsforening og i Vagtbureauet og være med til at tage beslutningerne. Det kan lyde tørt at godkende budgetter og regnskaber, men det er fedt at have indblik i foreningen på den måde. HVAD ØNSKER DU FOR FADL I FREMTIDEN? Jeg ønsker for os medicinstuderende, at vi bliver ved med at stå sammen i FADL i fremtiden. Vi skal huske, at vores fagforening kæmper vores sag, og at vi er stærkest, når vi står sammen. Jeg ønsker for FADL, at det at være medicinstuderende også i fremtiden automatisk sættes lig med at være medlem af FADL. JESPER BRINK SVENDSEN, 12. SEM. FIRE ÅR I FADLs RE- PRÆSENTANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET OG HVAD ER DINE MÅL FOR FADL? Jeg stillede op af adskillige grunde: Jeg ville engagere mig i planlægningen af FADL kurserne i København, de lokale medlemsfordele, uddannelses- og sundhedspolitik på landsplan, lægevikaroverenskomsten samt den daglige drift af foreningen i København og i vagtbureauet og så havde jeg brug for udfordringer og adspredelse i hverdagen ved siden af studiet. Jeg ønsker et stærkt FADL, der står samlet på landsplan i de fagpolitiske kampe, så vi fortsat kan sikre medicinstuderende god løn og arbejdsvilkår på arbejdet samt et fortsat bedre og mere ensartet medicinstudium i Danmark, så der drages nytte af den kæmpe vidensbank, der findes inden for universitets- og videreuddannelse. HVILKET ARBEJDE SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Det er blevet en personlig hjertesag at kæmpe for en bedre uddannelse på tværs af landet både præ- og postgraduat. Så dét ligger mig meget nært. Derudover er sikring af opkvalificerende arbejde for lægestuderende gennem overenskomster og vagtbureaudrift også blevet en mærkesag. 7

8 60 ÅRS JUBILÆUM : Mandag den 28. april fyldte FADL 60 år. Jubilæet fejredes med sang, teater, fest, taler og med besøg fra alle landets kredse. Jubilæumsdagen blev indledt af repræsentantskabet, som uddelte rundstykker til de morgenfriske medicinstuderende ved Panum. Senere fælles morgenbord i FADL Københavns kantine med gæster fra landets kredsforeninger, repræsentantskabet, hovedforeningen, vagtbureauet og Kredsforening Københavns sekretariat. Til slut rundedes dagen af med Panum-kor, Mediciner-Revy, taler og hygge i Domus Medica, hvor nye såvel som gamle ansigter var samlet til jubilæumskonference. Sidst men ikke mindst fik vi den 16. maj holdt et brag af en fest for vores medlemmer! Men hvad er det egentlig, vi fejrer, når vi klapper os selv på skulderen og ønsker os Tillykke med de 60 år?ja; Først og fremmest, at FADL har udviklet sig fra at være en grim ælling, der blev til i 1954 i trods mod Sygehusforeningen til en smuk og stærk svane. En faglig organisation med mere end 6000 medlemmer. Det højeste antal nogensinde. FADL står i dag stærkt over for arbejdsgiverne med vore egne overenskomster for sygeplejevikarer, ventilatører, universitetsansatte og lægevikarer. Denne stærke position har FADL opnået gennem de sidste 60 år af én særlig grund: Vores mange medlemmere. Derudover dækker vi godt FADL-vagter om året og spiller derigennem en vigtig rolle i sundhedsvæsnet. Arbejdet som FADL-vagt giver de lægestuderende studierelevant erfaring og oplæring på de forskellige medicinske afdelinger. En vigtig kompetence at indhente, når man er studerende. Hvis du skulle være i tvivl om fordelen ved at være medlem, kan du bare kaste et blik på lønstatistikken. FADL sikrer nemlig hvert år de højeste studenterlønninger i Danmark, og det sker alene fordi, mange vælger at melde sig ind i fællesskabet. Medlemskab af FADL sikrer dig og dine medstuderende gode løn og ansættelsesforhold som FADLvagt. Alene af den grund er det vigtigt, at du melder dig ind i foreningen. Men der er også masser af andre fordele: Kompetenceudvikling, adgang til kurser og bøger, faglig hjælp, hvis du får problemer på jobbet eller på universitetet, favorable medlemstilbud og meget, meget mere. FADL vil med sikkerhed eksistere de næste 60 år. Hvordan sundhedsvæsnet ser ud til den tid, er ikke godt at vide. Men at de medicinstuderende spiller en hovedrolle i udviklingen, er der ingen tvivl om. Og at de medicinstuderendes egen faglige organisation FADL fastholder sin stærke position de næste 60 år, vil vi gøre alt for at sikre. Med din hjælp. Derfor: Tillykke til os selv med den runde dag. THOMAS KJÆR JENSEN. SEKRETARIATSLE- DER FADL-KØBENHAVN FADL TIDSLINJE APRIL 1954: FADL FØDES. 5. NOVEMBER 1955: DEN FØRSTE OVERENSKOMST. 30. APRIL 1987: FADL VINDER SAG OM STREJKEUNDERSTØTTELSE.

9 SÅDAN BLEV DET FEJRET! Hovedforeningens formand, Kasper Gasbjerg holdte tale. Her ses han i selskab med direktør for Hovedforeningen, Gunnar Jørgensen og Mads Koch, formand for lægeforeningen og tidl. FADL Formand. Jubilæumsdagen begyndte med morgenmadsuddeling på Panum til morgenfriske studerende. Læger Uden Grænser præsenterede FADLs jubilæumsindsamling, som har til formål at hjælpe og behandle tuberkuloseramte, samt skabe opmærksomhed omkring problemet. Se hvordan du støtter på MedicinerRevyen slog vejen forbi med et par sjove sketches. Panumkoret sang fine sange og fødselsdagssang for FADL. Under receptionen var folk samlet fra nær og fjern her får København Kredsforenings formand, Thomas Ehlers, sig en snak. ET UDPLUK AF FADLS KAMPE GENNEM TIDEN FADLs sagsbehandler Jørgen Rottbøl Lassen holder begravelsestale over det offentlige sundhedsvæsen og dets princip om lige ret til sundhed, Lægestuderende demonstrerer i Københavns gader mod indførelsen af fireårsreglen, I 2013 er FADL atter på gaden og demonstrerer mod fremdriftsreformen JUNI 1994: FADL VINDER BARSELSSAG OKTOBER 1997: GENVINDER OVERENSKOMST FOR LÆGEVIKARER NOVEMBER 2002: FADL VINDER SAG OM VOLDGIFT. 11. MARTS 2014: LEMPELSE AF FIREÅRSREGLEN. 9

10 SKAL DU HAVE ET LÆGEVIKARIAT I FORÅRET? Skal du bruge dit forår på at arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse, så læs dette indlæg! Der er flere ting, der er gode at vide, inden man starter som lægevikar For det første er det vigtigt, at du får et ansættelsesbevis, da dette er din garanti for at få den rette løn. Et ansættelsesbevis skal beskrive, hvad det er for en stilling, du er ansat i, til hvilken løn og i hvilken periode, du er ansat. Hvis du vil være sikker på, at dit ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at sende en kopi af dit ansættelsesbevis til FADLs Hovedforening på adressen: Blegdamsvej 26, 2200 København N. INSTRUKSER Inden du starter med at arbejde, er det vigtigt, at du som medicinstuderende - ansat som vikar for en læge - har læst de instrukser, der skal ligge på alle afdelinger. Disse instrukser fortæller, hvad du som medicinstuderende må udføre på afdelingen. Der er altså forskel på de instrukser, der er for behandling af forskellige sygdomme og de instrukser, vi omtaler her, der omhandler dine beføjelser på afdelingen. Instrukserne er forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt, at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling, du skal arbejde på. Og så er det vigtigt, at du selv overholder instrukserne. For så længe du gør det, er du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre opmærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne. PATIENTKLAGER Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er indblandet i patientklager, men skulle det alligevel ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL. LOKALAFTALER FADL har forhandlet en række lokalaftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre måneders lægevikariaterfaring og have taget et af FADLs kurser. Desuden kan du få specielle tillæg for transport. Hvilke sygehuse, der er forhandlet lokalaftaler med, kan du finde på Det er vigtigt at være opmærksom på, om du får de tillæg, du er berettiget til, da det er vores erfaring, at sygehusene ikke altid udbetaler disse tillæg automatisk. Det er desuden tit en god ide at spørge de yngre læger på afdelingen, hvilke tillæg, de får. LÆGEVIKARGUIDE Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat har Sundhedsstyrelsen udgivet pjecen Vikar for Læge Kend ansvarsforholdene som medicinstuderende. Desuden kan du få svar på mange af de spørgsmål, man har før og under det første lægevikariat, ved at læse FADLs egen FADLs lille Røde. Du kan for eksempel læse om ansøgninger, ansættelseskontrakter, skatteregler samt andre regler og krav i forbindelse med arbejdet som lægevikar. Begge dele kan downloades på For medlemmer Job og lægevikariater Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat. Hilsen Lægevikargruppen SÆRLIGT VEDRØRENDE PSYKIATRI Sundhedsstyrelsen har ændret fortolkningen af lovgivningen vedr. delegation af opgaver i forbindelse med fiksering og tvangsbehandling jf. Psykiatriloven. Dette medfører ændrede vilkår for lægevikarer i psykiatrien. Se mere på 10

11 DINE TILLIDSREPRÆSENTANTER Fra venstre: Rikke, Mai, Marius og Mette. KÆRE MEDLEM HAR DU OPLEVET AT MODTAGE KLAGER? Du kan som FADL-vagt, VT er eller som lægevikar risikere at modtage en klage over dit arbejde. Det kan virke meget voldsomt at blive indkaldt til en klagesamtale, ligesom det også kan udløse en masse bekymringer og spørgsmål. Derfor er vi parate til at hjælpe dig. Som medlem af FADL kan du få gratis hjælp af FADLs tillidsrepræsentanter til at håndtere dine klagesager. Vi kan tilbyde uvildig støtte og vil fungere som bisiddere, der kan vejlede og afklare en masse af de spørgsmål, der måtte vise sig at være. Hvis du ønsker hjælp fra os i en sådan situation, vil vi indledningsvist afholde et formøde, hvor vi forbereder dig til samtalen og får afklaret de spørgsmål, du end måtte have. VI VIL ENDVIDERE VÆRE DIN SPARRINGSPARTNER UNDER HELE FORLØBET. Under selve klagesamtalen vil vi, som bisiddere, sørge for, at du får en retfærdig og fair behandling, og at der er en ens og retfærdig linje for alle involverede parter. Dette gør vi for at sikre, at du ikke oplever en unødig og uretfærdig hård påtale eller afgørelse. Endvidere vil vi også gerne hjælpe dig som medlem, hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Du kan kontakte os på Husk, at vi som tillidsrepræsentanter har tavshedspligt! FAGLIG SAGSBEHANDLER Hvis du har brug for faglig hjælp, gældende alt fra barsel, feriepenge, selvangivelse og skat, ansættelsesbreve osv., kan du som medlem af FADL kontakte Torben Conrad fra Hovedforeningen. Han vil hjælpe med at forebygge problemer og naturligvis også hjælpe dig i situationer, hvor du allerede oplever et problem. Torben Conrad kan kontaktes på tlf.: eller Både den faglige sagsbehandler og tillidsrepræsentanter er ansat af kredsforeningen og arbejder uafhængigt af vagtbureauet de er udelukkende til for dig som FADLmedlem. 11

12 LÆGERNES PENSIONS BANK CODAN EVENTYR SPORT UGESKRIFT FOR LÆGER DAGENS MEDICIN FORBRUGSFORENINGEN FADL S FORLAG JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT COPENHAGEN SAGA CYKLER AKUPUNKTUR LÆGEHUSET MEDLEMSFORDELE BILLIG FORSIKRING SKRÆDDERSYET TIL MEDICINSTUDERENDE. INDBO, ULYKKES OG CYKELFORSIKRING MED LAV SELV- RISIKO. HENT DIN FORSIKRING VIA FADL. - CODAN STUDIEKONTO MED EN EKSKLUSIV GRUP- PEKASSEKREDIT PÅ KR. INDLÅNS- RENTE PÅ 5 % OG UDLÅNSRENTE 4,50 % ADGANG TIL ALLE BANKENS PRODUKTER. - LÆGERNES PENSIONS BANK DANMARKS STØRSTE VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFT INDEN FOR SUNDHED OG MEDICIN. ONLINE ABONNEMENT TIL KUN 250 KR. - UGESKRIFT FOR LÆGER BLIV OPDATERET PÅ ALT RELEVANT INDEN FOR SUNDHEDSSEKTOREN KUN 430 KR OM ÅRET (NORMALT KR). - DAGENS MEDICIN BONUS PÅ SUND FORNUFT I 4500 FOR- RETNINGER TIL KUN 132 KR OM ÅRET. - FORBRUGSFORENINGEN 10 % PÅ EGEN IMPORT. DANMARKS STØR- STE UDVALG AF SPIRITUS. - JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT 3 HOLD OM UGEN FOR 299 KR (NORMALT 429 KR). UBEGRÆNSET TRÆNING 399 KR (NORMALT 499 KR). SPAR OPRETTELSESGEBYRET PÅ 299 KR. - CROSSFIT COPENHAGEN 10 % VED KØB AF NY CYKEL. 15 % VED ALLE REPARATIONER. ADGANG TIL LÅ- NECYKEL. - SAGA CYKLER 20 % RABAT TASKER, JAKKER SKO OG MEGET MERE. - EVENTYRSPORT RABAT PÅ BOGPAKKER TIL SPECIFIKKE SEMESTRE. FOKUS PÅ UNDERVISNINGS- BØGER TIL DE MEDICINSTUDERENDE. - FADL S FORLAG 20 % PÅ ALLE BEHANDLINGER SPECIA- LISTER INDEN FOR AKUPUNKTUR. - AKUPUNKTUR LÆGEHUSET 12

13 FADLS CODANFORSIKRING Med Codans familieforsikring får du en samlet pakke, der består af en indbo-, ansvar-, ulykke-, livs- og rejseforsikring til attraktiv præmie. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som lægestuderende og findes i en normal dækning og udvidet dækning afhængigt af værdien af dit indbo kort sagt vil du som udeboende studerende være helt dækket ind. MED DENNE FORSIKRING FÅR DU BLANDT ANDET: l Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt andet fingre, syn og hørelse. l Dækning af lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ikke erhervsmæssig lægehjælp, der udøves i henhold til lægeløftet. l Rejseforsikring, der dækker ferierejser i hele verden op til 60 dage NYHED ELEKTRONIKFORSIKRING Dækker alle elektroniske apparater og giver erstatning i fire år efter købsdatoen for pludselige skader og funktionsfejl på iphonen, computeren, kameraet m.fl. Du kan læse mere om forsikringsordningen på FADLs hjemmeside på Ordningen administreres af sekretariatet og spørgsmål kan ved henvendelse besvares. Det gælder om at holde tungen lige i munden når ens forsikring skal udformes. Derfor har i lavet et flowchart, som præsenterer dig for de spørgsmål du skal tage stilling til inden du tegner din forsikring. START God idé med forsikring Ja Er du over 21? Nej Spørg dine forældre måske er du stadig dækket af deres forsikring Dine rejseudskejelser er pr. definition dækket, men vil du også have afbestillingsforsikring? Nej Ja Ja Nej Vent til du er 21 Er du skødesløs/uheldig med din elektronik? (læs mere ovenfor under Elektronikforsikring) Er du skødesløs/uheldig med din elektronik? (læs mere ovenfor under Elektronikforsikring) Nej Ja Nej Ja Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Forestil dig at du dør, groft sagt, hvor mange penge skal udbetales? Nu mangler du kun at vurdere dels hvor stor en selvrisiko, der skal være på din cykel (kører du rundt på en gammel havelåge eller en ny lækker fixie), dels om du ønsker at være en del af gruppelivsforsikringen. Henvend dig i receptionen på Blegdamsvej eller kontakt sekretariatet, og vi vil hjælpe dig med din forsikring eller med de spørgsmål du måtte have. 13

14 HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER FADLS KURSER FADLs kurser er for FADL-medlemmer. Kurserne giver dig et supplement til eksamensforberedelsen i de pågældende emner. Kurserne forudsætter, at du som deltager har en rimelig faglig viden og kompetence. Ved deltagelse på kurserne forventes, at relevant kursusmateriale samt opgivet pensum er gennemlæst inden deltagelse. Visse kurser har angivet semesterkrav og er derfor kun relevante for studerende på dette semester eller over. INFORMATION OM KURSERNE Beskrivelserne af de enkelte kurser er i den følgende oversigt kortet ned. De fulde kursusbeskrivelser for kurserne kan findes på fadl.dk For medlemmer Kurser København. Vi anbefaler, at du læser den fulde beskrivelse af et kursus, hvis du har tænkt dig at melde dig til. Kurserne løber fra 29. september til 27. november. Der tages forbehold for eventuelle ændringer. TILMELDING: Tilmeldingen til kurser for forårssemesterets kurser løber fra fredag den 5. september til torsdag den 11. september Tilmelding vil foregå elektronisk over fadl.dk (https://booking.fadlvagt.dk/kkf). Link findes desuden via MitFADL. Det er her muligt at tilmelde sig max. fire kurser, hvorefter der fredag 12. september vil foregå tilfældig lodtrækning med uddeling af kursuspladser. s med information om tildelte pladser sendes i løbet af eftermiddagen. For at tilmelde dig skal du logge ind på din personlige side via ovenstående link. Har du skrevet dig op til vagter i Vagtbureauets elektroniske opskrivningssystem eller tidligere tilmeldt sig kurser, skal du benytte samme login og kode. Er det derimod første gang, du logger på systemet, er dit brugernavn dit cpr-nummer og koden de 4 sidste cifre i dit cpr-nummer. Du vil herefter blive bedt om at oprette en personlig kode. Ved login er det VIGTIGT, at du retter din adresse til den, du benytter, så du kan modtage videre information omkring kursusplads mv. såfremt du bliver tildelt en plads. Det vil i første omgang kun være muligt at blive tildelt to kursuspladser pr. medlem. Er der efter lodtrækningen fortsat ledige pladser, vil disse blive frigivet til yderligere tilmelding. LODTRÆKNING OG VENTELISTE Lodtrækning foregår ved tilfældig elektronisk lodtrækning, hvori alle indgår på lige fod. Bliver du ikke tildelt kursusplads på de ønskede kurser ved lodtrækning, modtager du muligvis plads på en venteliste. Information om tildeling af kursusplads eller venteliste modtages ligeledes pr. mail. Har du tre semestre i træk søgt et bestemt kursus uden at blive tildelt plads, sikres du en plads det efterfølgende semester. PRIS Kurserne koster kr. 75 pr. kursusdag og inkluderer mad og drikke. Betalingen skal ske senest 5 dage efter tildelt kursusplads enten ved betaling med Dankort over tilmeldingssystemet, eller kontant i FADLs sekretariat på Blegdamsvej 26. Ved manglende betaling frafalder pladsen øjeblikkeligt. RESTPLADSER De pladser, der frafalder, indgår i puljen med restpladser. Det er muligt for ethvert medlem at søge restpladser. Der er for restpladser en betalingsfrist på 3 dage, før tilmeldingen bortfalder. BYTNING AF KURSUSPLADSER Det er som udgangspunkt IKKE muligt at bytte sin kursusplads med en anden studerende. Med venlig hilsen Kursusudvalget FADL 14

15 SKADESTUE- OG ORTOPÆDKIRURGI (2 dage à 4 timer) KURSUSBESKRIVELSE Kurset tager udgangspunkt i funktioner i den ortopædkirugiske skadestue. Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt i ortopædkirugien Journaloptag + objektiv undersøgelse Skader og skadesedler Samarbejde med øvrige specialer, herunder paraklinik Behandlingsprincipper Gennemgang af en række klassiske skadestue patienter Hovedtraumer og øjenskader Frakturer og distortioner i bevægeapparatet Fremmedlegemer Mm. AKUT MEDICIN (3 dage à 4 timer) Kurset er en systematisk symptomorienteret, casebaseret gennemgang af hyppige akutte medicinske tilstande, samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen. Der gennemgås blandt andet AKS, arytmier, hjertestop, lungeødem, lubgeemboli, KOL, hypoglykæmi, bevidstløshed og kramper. Dag 1: Åndenød Dag 2: Brystsmerter og hjertestop Dag 3: Bevidsthedpåvirkning, kramper, mm RADIOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset berører spørgsmål som: Hvilken undersøgelse skal bestilles? Og hvad er kontraindikationerne? Hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af: thorax, abdomen og knogler? Skal der foretages supplerende undersøgelser? Der gives desuden en kort introduktion til samarbejde mellem radiologiske og kliniske afdelinger. OBS! Da kurset tager udgangspunkt i røntgenområdet, vil CT, MR og UL ikke blive gennemgået. Undervisningen finder sted på Rigshospitalet. PSYKIATRI (2 dage à 4,5 timer) Kursets formål er at gennemgå de hyppigst forekommende problemstillinger inden for psykiatri. Psykiatriske grundprincipper, teoretisk og praktisk gennemgang af hyppigstse diagnoser Lægens rolle i psykiatrien Den psykiatriske indlæggelse og den psykiatriske skade Tvang, herunder praktisk udfyldelse af tvangsprotokoller Konflikthåndtering og Den voldelige patient Vagtarbejde i pykiatrien Casetræning og diskussion NEUROLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset omhandler de mest almindelige neurologiske sygdomme og behandling heraf. Der lægges særlig vægt på akutte lidelser. Undervisningen er casebaseret. Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient Den bevidstløse patient Status epilepticus Apoplexia cerevri Akut hovedpine KARDIOLOGI (3 dage à 4,5 timer) Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger man møder på en kardiologisk afdeling eller en bred intern medicinsk afdeling med kardiologiske patienter. AKS Atrieflimmer/flagren 15

16 Hjerteinsufficiens, herunder akut lungeødem Kardiel synkope DVT og lungeemboli Pacemakere Akut hypertension Klapsygdomme Elektrolytforstyrrelser INFEKTIONSMEDICIN (2 dage à 4 timer) Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Udredning og behandling af den inficerede patient Infektioner i øvre luftveje, lunger, mave- tarmkanal Bakteriæmi og sepsis Meningitis og lumbalpunktur HIV Viral hepatitis Tuberkulose Forholdsregler ved forskellige infektionssygdomme SÅR OG SUTUR (1 dag à 4 timer) Kurset fokuserer dels på praktisk udførelse af diverse sutur- og knudeteknikker samt anlæggelse af lokal anæstesi, dels på teori vedrørende brandsår og behandlingen herfor. Sårteori Suturmateriale og -valg Lokalanalgesi Brandsår EKG (3 dage à 4 timer) Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der inddrages typiske EKG er, der ses i den kliniske hverdag. Alment om EKG og arytmi Værktøjer til grundig EKG-analyse Supraventrikulære og ventrikulære tachyarytmier AV-blok, SA-blok, grenblok og elektrolytforstyrrelser Iskæmi STETOSKOPI (1 dag à 4 timer) Hovedvægt ligger på hjerte- og lungestetoskopi med fokus på praktiske færdigheder. Der gennemgås også forskellige bi-/mislyde og deres respektive ætiologier. Systematisk gennemgang af hjertestetoskopi Systematisk gennemgang af lungestetoskopi Demonstration af lyde og efterfølgende lyd- og billedequiz VÆSKE- OG ELEKTROLYTBALANCE (2 dage à 4 timer) Kurset gennemgår følgende emner: Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient De almindeligste intravenøse væsker Forstyrrelser af: natrium, kalium, calcium og magnesium Den arterielle blodgas Der vil undervejs være cases med ovenstående emner BLODPRØVER (1 dag à 4 timer) Teorien bag almindelige blodprøveparametre gennemgås og sættes i relation til den kliniske relevans. Hjerteenzymer og levertal CK, CK-MB og TNT ALAT, ASAT, bilirubin og basisk fosfatase Albumin og koagulationsfaktorer Infektionstal og nyretal CRP, leukocyt og differentialtælling, venyler og sepsis-pcr Kreatinin, karbamid, K+ og Na+ A-punktur og anæmiprøver ph, po2, pco2 og osmolaritet Koagulationsprøver INR, APTT, D-dimer og trombocytter Antithrombin III, fibrinogen og plasminogen KLINISK FARMAKOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset fokuserer på den farmakologiske opgave, fx medicin ved indlæggelse og udskrivelse, smertebehandling, antibiotika og akutbehandling i skadestuen. Der vil til slut på kurset være en quiz i det gennemgåede materiale. Hjælpemidler, fx promedicin.dk Infektioner og antibiotika Farmakologisk smertebehandling Akut farmakologi i skadestuen AK-behandling Akut behandling med psykofarmaka NEFROLOGI (2 dage á 4 timer) Kurset vil gennemgå de mest almindelige tilstande inden for nefrologi med primær fokus på udredning og behandling af nefrologiske sygdomme. Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg i kombination med casegennemgange. Akut nyresvigt Kronisk nyresygdom og blodtryksbehandling Dialysebehandling HUS/TTP og glomerulonefritis Urinvejsinfektioner, urologisk cancer og hæmaturi Tolkning af blodprøver 16

17 17

18 VEND! VEND VEND VEND!

forår Københavns kredsforening

forår Københavns kredsforening Semester forår 2014 Københavns kredsforening Her kan du komme i kontakt med FADL Her kan du komme i kontakt med FADL Lige på den anden side af vejen ved Blegdamsvejindgangen til Panum, på Blegdamsvej 26,

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 OK15, FEMÅRSREGLEN OG FREMDRIFTSREFORMEN LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG FÅ INDBLIK PÅ SIDE 6 HVAD TILBYDER FADL NÅR DU GÅR PÅ BACHELOREN? LÆSE

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger

FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger FADL.DK/blivmedlem SAM MEN bliver vi bedre læger Sammen bliver vi bedre læger Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres

Læs mere

FADL.DK/blivmedlem FADL SEMESTER- HÆFTE

FADL.DK/blivmedlem FADL SEMESTER- HÆFTE FADL.DK/blivmedlem FADL SEMESTER- HÆFTE SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres indflydelse

Læs mere

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger FADL.DK/blivmedlem Månedsbetaling 1 Læs mere om afbetaling på bagsiden SAM MEN bliver vi bedre læger SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes

Læs mere

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger FADL.DK/blivmedlem Månedsbetaling 1 Læs mere om afbetaling på bagsiden SAM MEN bliver vi bedre læger SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Amina Nielsen Nardo-Marino

Amina Nielsen Nardo-Marino Amina Nielsen Nardo-Marino Jeg har været medlem af repræsentantskabet i FADL København de sidste 3 år. I min tid som repræsentantskabsmedlem har jeg primært arbejdet med FADLs overenskomster. Jeg har således

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T Referat KKR8 Afbud: Josefine, Katrine T Tilstede: Krisitan, Anne, Marie, Claas, Ossian, Thomas, Beno, Katrine I, Erika, Emma, Sebastian, Annarita, Maria, Mads K, Linnea, Urd, Jonas, Nicolai (menigt medlem),

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Formalia 16.30 16.40 Valg af dirigent Maria indstilles Valg af referent Valg af kommunikationsansvarlig for mødet Godkendelse

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Indstilles af FADLs repræsentanrskab Forslag 1 2 stk. 1 Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer Introduktion til FADL - for repræsentantskabsmedlemmer Forord Denne folder er tænkt som et hjælpeværktøj til repræsentantskabsmedlemmer i FADL. Folderen er en del af en større materialesamling på www.fadl.dk

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Kære filosofistuderende anno 2016!

Kære filosofistuderende anno 2016! Kære filosofistuderende anno 2016! Velkommen på Filosofistudiet! I denne ruspjece finder du de relevante informationer om dit skema for Rus-ugen, vigtige telefonnumre og alle de praktiske oplysninger,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med din leder etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt dig som TR. Det er i

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere