FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR"

Transkript

1 FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS KREDSFORENING

2 HER KAN DU KOMME I KONTAKT MED FADL FADLS KREDSFORENING, KØBENHAVN Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Tlf: hjemmeside: FADLs sekretariat har åbent for telefonisk henvendelse mandag-fredag kl. 10:00 til 15:00. FIND OS OVER FOR PANUM Lige på den anden side af Panum på Blegdamsvej finder du FADL. Her kan du henvende dig i receptionen eller til FADLs sekretariat og få hjælp til indmeldelse, få svar på spørgsmål om Codan-forsikringen, vagtbureauet og vores FADL kurser samt hente journalkoncepter og kittelgejl. Du kan kort sagt få alt at vide om FADL og de muligheder, FADL tilbyder. KOM OG MØD FADL I løbet af de første uger af semestret vil FADL stå i spidsen for en række møder for alle 1.-semesterstuderende, hvor medlemmer af repræsentantskabet fortæller om foreningen, aktiviteterne og fordelene ved at være FADL-medlem. Nedenfor i oversigten kan du se, hvornår møderne afholdes. ÅBNINGSTIDER I RECEPTIONEN: Mandag til fredag kl. 8:00-17:00 HOLD DATO KREDSFORENING TID VAGTBUREAU TID FORMAND Thomas Svare Ehlers SEKRETARIATSCHEF Thomas Kjær Jensen ØKONOMI OG REGNSKAB Martin Glarding KURSER OG FORSIKRING Ellen Ranløv STUDENTERMEDHJÆLPER Cecilie Forsberg

3 VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER PÅ MEDICIN FADL EN STUDENTERDREVET FAGFORENING Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres indflydelse på studiet og giver de studerende en fælles stemme i samfundsdebatten. Drevet af medicinstuderende for medicinstuderende arbejder FADL for, at du som studerende allerede under din lægelige uddannelse kan have lægefaglige studiejobs med god løn og gunstige arbejdsvilkår. KÆRE MEDSTUDERENDE! Til de gamle - velkommen til et nyt semester! Til de nye - velkommen til studiet! Efterårssemesteret 14 kommer for FADL til at byde på mange spændende arbejdsopgaver. Vi har lavet et nyt medlemssystem med en brugerportal, hvor medlemmerne nemmere kan komme i kontakt med FADL og gøre brug af medlemsfordele f.eks. fast stor rabat til FADL-medlemmer på bøger fra FADLs Forlag. FADL kommer også her i efteråret til at fortsætte arbejdet med problemstillingerne, som Fremdriftsreformen kan skabe i forbindelse med implementeringen på Københavns Universitet. Det er vigtigt for FADL at gøre opmærksom på de konkrete problemstillinger den endelige udformning af reformen på Københavns universitet kan medføre - særligt for medicinstuderende. Derudover byder efteråret også på forberedende arbejde på overenskomstforhandlingerne i 15, hvor FADL skal genforhandle sine overenskomster for bl.a. SPV- og VTvagttagere, lægevikarer samt studenterundervisere. Vi er mange, der er engageret i fagforeningsarbejdet, og jeg er stolt af den fagforening, som jeg og repræsentantskabet kan præsentere for dig på de følgende sider. Vores arbejde i FADL er forskelligartet og spænder vidt, og vi har lavet dette semesterstartshæfte for, at du som ny i Københavns kreds nemt kan danne dig et overblik over, hvad vi kan tilbyde. På de følgende sider finder du udover praktisk information billeder fra vores arrangementer på studiet samt en introduktion til dit repræsentantskab og vores politiske- og fagforeningsrelaterede arbejde. God læselyst (i dette hæfte såvel som i pensum). Med ønsket om et godt semester. THOMAS EHLERS Formand for FADL Københavns Kredsforening Som socialt samlingspunkt for medicinstudiet støtter FADL både rusvejledning, revyer og studenterblade og er politisk med til at bringe de medicinstuderendes interesser ind på Christiansborg. Endvidere er FADL et socialt og hyggeligt samlingspunkt gennem dit studie, og hver semester byder på mange traditionsrige og sjove arrangementer. AARHUS KØBENHAVN HOVEDFORENINGEN ODENSE 3

4 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet er FADLs politiske ledelse. Vi er selv medicinstuderende, og vi arbejder på tværs af årgangene med emner, der er relevante for alle medicinstuderende. Det er også os, der forhandler overenskomst og sikrer, at du får en god løn og ordentlige arbejdsforhold, uanset om du er SPV-vagt, studenterunderviser, lægevikar, ventilatør eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål, når du ser os på vandregangen, på bib eller i studenterklubben. DU KAN ALTID FÅ MERE AT VIDE OM, HVAD VI BESKÆFTIGER OS MED LIGE NU VED AT FINDE OS PÅ FACEBOOK. SØG PÅ FADL KØBENHAVN OG LIKE. HVAD FADL er de lægestuderendes fagforening. HVOR Foreningen af danske lægestuderende, FADL, har kredsforeninger i Århus, Odense og København HVEM FADL København ledes af repræsentantskabet, som hvert år vælges i oktober. Det er repræsentantskabet, som vælger, hvem der skal være kredsformand til det efterfølgende konstituerende repræsentantskabsmøde. HVOR MANGE Repræsentantskabet består af 18 medlemmer og 6 suppleanter. HVORDAN I ugen op til generalforsamlingen afholdes der valg til repræsentantskabet, og alle medlemmer af FADL kan stemme på de opstillede kandidater. Alle, som er medlem af FADL, kan stille op til valget. HVOR TIT Repræsentantskabet mødes en gang om måneden for at diskutere og drøfte generelle ting, som foregår i FADL lokalt såvel som nationalt. HVAD MERE Udover at sidde i selve repræsentantskabet, sidder mange af repræsentantskabets medlemmer også i forskellige underudvalg. Lokalt har vi AFU, Arrangements- og Foredragsudvalget. Nationalt har vi OU, OverenskomstUdvalget, UPU, UddannelsesPolitiskUdvalg, SUG, StudenterUnderviserGruppen, LVG, LægeVikar- Gruppen og KU, KursusUdvalget. Derudover er der MFU, MedlemsFordelsUdvalget, som både har en lokal og national afdeling. Du kan læse mere om nogle af udvalgene på s. 6. HVERDAG Udover de månedlige repræsentantskabsmøder er der ofte både i FADL-huset på Blegdamsvej og hos de andre kredse i Odense og Århus møder i de forskellige underudvalg at gå til. Så hvis man som repræsentant sidder i nogle af de nationale grupper, kommer man godt rundt i Danmark. 4

5 ARRANGEMENTS- OG FOREDRAGSUDVALGET FASTELAVN FADL-huset fyldes til fastelavn af udklædte medlemmer, der slår katten af tønden og får fastelavnsboller. DHL STAFET DHL stafetten er en nyere tradition, der har været meget populær. 100 løbere gav deres bedste i Fælledparken, og der var stor opbakning fra tilskuerne. JULEBANKO Lundsgaard fyldes hvert år i december, når FADLs julebanko giver medlemmer mulighed for at vinde flotte præmier og brugbare boggaver. Omkring 600 studerende samles, og efterfølgende serveres æbleskiver. 1. MAJ 1. maj fejres hvert år med fane og fest! Der marcheres efter morgenmad til Fælledparken i flok, og man hører brandtaler, kampsange og arbejdergejst. GENERALFORSAMLING Hvert år afholder FADL en Generalforsamling, hvor du og andre medicinstuderende har afgørende betydning for hvem, der skal stemmes ind i repræsentantskabet. Ydermere er det en anledning til en god aften med praktisk information om, hvordan det forgangne år er gået hos FADL og som rundes af med festligt samvær. FOREDRAG OG INFORMATION- SAFTENER Ud over ovenstående arrangementer inviterer FADL til foredrag og informationsaftener året rundt. Senest i november var der informationsaften om andelsboligkøb i samarbejde med Lægernes Pensionsbank. 5

6 FADL SOM FAGFORENING OG FADLS UDVALG ERIKA / UPU BOBBY / OU ANDREA / AFU Historiens vingesus fortæller os, at der under den store polioepidemi i 50 erne arbejdede mange medicinstuderende som ventilatører på Blegdamshospitalet. Dengang arbejdede de studerende under kummerlige kår, og da Sygehusforeningen oven i hatten varslede nedgang i de studerendes løn, skabte det ballade. Det førte til dannelse af FADL, som er og altid har været en studenterdreven fagforening. VARETAGELSE AF DE STUDERENDES INTERESSER FADL blev dengang sat i verden for at forbedre vilkårene for de medicinstuderende en sag, som nu her i 2014 stadig er ligeså vigtig. Fireårsreglen, nu femårsreglen, og fremdriftsreformen er aktuelle eksempler på, at det stadig er relevant at have en fælles fagforening, der kan tale de medicinstuderendes sag. Også arbejdsmiljø, sundhed, psykiatri, lægeuddannelsen samt løn- og ansættelsesvilkår er områder, der optager os. HVAD FÅR DU FOR DIT KONTINGENT? FADL er ikke blot en fagforening i klassisk forstand. Den er i høj grad også en interesseorganisation, der tilbyder kurser og kompetenceudvikling, når du skal være lægevikar og tilbud i form af forsikringsordning tilpasset medicinstuderende, bankaftaler og derudover også faglige og sociale arrangementer, der gør livet som medicinstuderende sjovere. FADLs UDVALG Herunder finder du en oversigt over FADLs faglige arbejde i de nationale udvalg, og vi håber, det giver dig en indsigt i det forskelligartede fagforeningsarbejde. Du kan læse mere om udvalgene og hvad de laver for tiden på OVERENSKOMSTUDVALGET OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Udvalget tager hånd om dine ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstteam. LÆGEVIKARGRUPPEN - LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariater med Danske Regioner. Derudover forhandles løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse. Fx tillæg for at have gennemgået et af FADLs lægevikarkurser. Lægevikargruppen behandler også konkrete sager vedrørende fx løn, ansættelsesvilkår og patientklager. STUDENTERUNDERVISERGRUPPE - SUG forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Forhandlingsmodparten er fx Finansministeriet og repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Kulturministeriet. Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger. UDDANNELSESPOLITISK UDVALG - UPU diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, turnus og den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og over for politikkerne. MEDLEMSFORDELSUDVALGET - MFU tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. 6

7 DINE REPRÆSENTANTER Interview med 4 fra dit repræsentantskab både nye og gamle OSSIAN GUNDEL, 2. SEM. FØRSTE ÅR I FADLs REPRÆSEN- TANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET? Jeg har altid været interesseret i studenterpolitik, derfor så jeg FADL som det rigtige sted, hvor jeg kunne beskæftige mig med dette. Det er også tanken om at lægge et stykke arbejde i at forbedre de forhold og muligheder vi som medicinstuderende, SPV er og kommende læger skal indordne os efter, der tiltaler mig. HVILKET ARBEJDE SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Overenskomstforhandlingerne! Da det er et konkret stykke arbejde for vores medlemmer. Samtidig er det et meget spændende og udfordrende arbejde, hvor det gælder om at finde frem til den rigtige løsning mellem regionerne og FADL, så alle føler, de får noget ud af den aftale, der bliver indgået. Den politiske scene synes jeg også er meget spændende. Nemlig, hvordan vi i FADL forsøger at blive hørt af politikerne på Christiansborg, når det drejer sig om de medicinstuderende, hvilket er et svært stykke arbejde. MARIE SKOUGAARD, 7. SEM. FØRSTE ÅR I FADLs REPRÆ- SENTANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET? Da jeg stillede op til repræsentantskabet, havde jeg ikke meget viden om FADLs arbejde. Til gengæld havde jeg mange kritiske holdninger ift. FADL, og det er ikke for at lyde arrogant, men den bedste mulighed for at lære om FADL samt ytre sine holdninger, er ved at stille op til repræsentantskabet. HVAD ØNSKER DU FOR FADL I FREMTIDEN? Forbedret kommunikation og information til medlemmerne. Da jeg stillede op til repræsentantskabet, skrev jeg i MOK, at der skulle være mere gennemskuelighed i FADL. Det skal være åbenlyst for det enkelte medlem, hvad FADL handler om, og hvad FADL arbejder med. Det meste handler om bedre kommunikation mellem FADL og medlemmerne. Det er allerede forbedret, men vi kan også gøre det bedre i fremtiden. SIGNE STENSEN, FORSKNINGSÅRS- STUDERENDE EFTER 10. SEMESTER, FIRE ÅR I FADLS REPRÆ- SENTANSKAB. HVILKET ARBEJDE SY- NES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Jeg er glad for at sidde i bestyrelsen i Københavns Kredsforening og i Vagtbureauet og være med til at tage beslutningerne. Det kan lyde tørt at godkende budgetter og regnskaber, men det er fedt at have indblik i foreningen på den måde. HVAD ØNSKER DU FOR FADL I FREMTIDEN? Jeg ønsker for os medicinstuderende, at vi bliver ved med at stå sammen i FADL i fremtiden. Vi skal huske, at vores fagforening kæmper vores sag, og at vi er stærkest, når vi står sammen. Jeg ønsker for FADL, at det at være medicinstuderende også i fremtiden automatisk sættes lig med at være medlem af FADL. JESPER BRINK SVENDSEN, 12. SEM. FIRE ÅR I FADLs RE- PRÆSENTANTSKAB. HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP TIL REPRÆ- SENTANTSKABET OG HVAD ER DINE MÅL FOR FADL? Jeg stillede op af adskillige grunde: Jeg ville engagere mig i planlægningen af FADL kurserne i København, de lokale medlemsfordele, uddannelses- og sundhedspolitik på landsplan, lægevikaroverenskomsten samt den daglige drift af foreningen i København og i vagtbureauet og så havde jeg brug for udfordringer og adspredelse i hverdagen ved siden af studiet. Jeg ønsker et stærkt FADL, der står samlet på landsplan i de fagpolitiske kampe, så vi fortsat kan sikre medicinstuderende god løn og arbejdsvilkår på arbejdet samt et fortsat bedre og mere ensartet medicinstudium i Danmark, så der drages nytte af den kæmpe vidensbank, der findes inden for universitets- og videreuddannelse. HVILKET ARBEJDE SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE I FADL? Det er blevet en personlig hjertesag at kæmpe for en bedre uddannelse på tværs af landet både præ- og postgraduat. Så dét ligger mig meget nært. Derudover er sikring af opkvalificerende arbejde for lægestuderende gennem overenskomster og vagtbureaudrift også blevet en mærkesag. 7

8 60 ÅRS JUBILÆUM : Mandag den 28. april fyldte FADL 60 år. Jubilæet fejredes med sang, teater, fest, taler og med besøg fra alle landets kredse. Jubilæumsdagen blev indledt af repræsentantskabet, som uddelte rundstykker til de morgenfriske medicinstuderende ved Panum. Senere fælles morgenbord i FADL Københavns kantine med gæster fra landets kredsforeninger, repræsentantskabet, hovedforeningen, vagtbureauet og Kredsforening Københavns sekretariat. Til slut rundedes dagen af med Panum-kor, Mediciner-Revy, taler og hygge i Domus Medica, hvor nye såvel som gamle ansigter var samlet til jubilæumskonference. Sidst men ikke mindst fik vi den 16. maj holdt et brag af en fest for vores medlemmer! Men hvad er det egentlig, vi fejrer, når vi klapper os selv på skulderen og ønsker os Tillykke med de 60 år?ja; Først og fremmest, at FADL har udviklet sig fra at være en grim ælling, der blev til i 1954 i trods mod Sygehusforeningen til en smuk og stærk svane. En faglig organisation med mere end 6000 medlemmer. Det højeste antal nogensinde. FADL står i dag stærkt over for arbejdsgiverne med vore egne overenskomster for sygeplejevikarer, ventilatører, universitetsansatte og lægevikarer. Denne stærke position har FADL opnået gennem de sidste 60 år af én særlig grund: Vores mange medlemmere. Derudover dækker vi godt FADL-vagter om året og spiller derigennem en vigtig rolle i sundhedsvæsnet. Arbejdet som FADL-vagt giver de lægestuderende studierelevant erfaring og oplæring på de forskellige medicinske afdelinger. En vigtig kompetence at indhente, når man er studerende. Hvis du skulle være i tvivl om fordelen ved at være medlem, kan du bare kaste et blik på lønstatistikken. FADL sikrer nemlig hvert år de højeste studenterlønninger i Danmark, og det sker alene fordi, mange vælger at melde sig ind i fællesskabet. Medlemskab af FADL sikrer dig og dine medstuderende gode løn og ansættelsesforhold som FADLvagt. Alene af den grund er det vigtigt, at du melder dig ind i foreningen. Men der er også masser af andre fordele: Kompetenceudvikling, adgang til kurser og bøger, faglig hjælp, hvis du får problemer på jobbet eller på universitetet, favorable medlemstilbud og meget, meget mere. FADL vil med sikkerhed eksistere de næste 60 år. Hvordan sundhedsvæsnet ser ud til den tid, er ikke godt at vide. Men at de medicinstuderende spiller en hovedrolle i udviklingen, er der ingen tvivl om. Og at de medicinstuderendes egen faglige organisation FADL fastholder sin stærke position de næste 60 år, vil vi gøre alt for at sikre. Med din hjælp. Derfor: Tillykke til os selv med den runde dag. THOMAS KJÆR JENSEN. SEKRETARIATSLE- DER FADL-KØBENHAVN FADL TIDSLINJE APRIL 1954: FADL FØDES. 5. NOVEMBER 1955: DEN FØRSTE OVERENSKOMST. 30. APRIL 1987: FADL VINDER SAG OM STREJKEUNDERSTØTTELSE.

9 SÅDAN BLEV DET FEJRET! Hovedforeningens formand, Kasper Gasbjerg holdte tale. Her ses han i selskab med direktør for Hovedforeningen, Gunnar Jørgensen og Mads Koch, formand for lægeforeningen og tidl. FADL Formand. Jubilæumsdagen begyndte med morgenmadsuddeling på Panum til morgenfriske studerende. Læger Uden Grænser præsenterede FADLs jubilæumsindsamling, som har til formål at hjælpe og behandle tuberkuloseramte, samt skabe opmærksomhed omkring problemet. Se hvordan du støtter på MedicinerRevyen slog vejen forbi med et par sjove sketches. Panumkoret sang fine sange og fødselsdagssang for FADL. Under receptionen var folk samlet fra nær og fjern her får København Kredsforenings formand, Thomas Ehlers, sig en snak. ET UDPLUK AF FADLS KAMPE GENNEM TIDEN FADLs sagsbehandler Jørgen Rottbøl Lassen holder begravelsestale over det offentlige sundhedsvæsen og dets princip om lige ret til sundhed, Lægestuderende demonstrerer i Københavns gader mod indførelsen af fireårsreglen, I 2013 er FADL atter på gaden og demonstrerer mod fremdriftsreformen JUNI 1994: FADL VINDER BARSELSSAG OKTOBER 1997: GENVINDER OVERENSKOMST FOR LÆGEVIKARER NOVEMBER 2002: FADL VINDER SAG OM VOLDGIFT. 11. MARTS 2014: LEMPELSE AF FIREÅRSREGLEN. 9

10 SKAL DU HAVE ET LÆGEVIKARIAT I FORÅRET? Skal du bruge dit forår på at arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse, så læs dette indlæg! Der er flere ting, der er gode at vide, inden man starter som lægevikar For det første er det vigtigt, at du får et ansættelsesbevis, da dette er din garanti for at få den rette løn. Et ansættelsesbevis skal beskrive, hvad det er for en stilling, du er ansat i, til hvilken løn og i hvilken periode, du er ansat. Hvis du vil være sikker på, at dit ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at sende en kopi af dit ansættelsesbevis til FADLs Hovedforening på adressen: Blegdamsvej 26, 2200 København N. INSTRUKSER Inden du starter med at arbejde, er det vigtigt, at du som medicinstuderende - ansat som vikar for en læge - har læst de instrukser, der skal ligge på alle afdelinger. Disse instrukser fortæller, hvad du som medicinstuderende må udføre på afdelingen. Der er altså forskel på de instrukser, der er for behandling af forskellige sygdomme og de instrukser, vi omtaler her, der omhandler dine beføjelser på afdelingen. Instrukserne er forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt, at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling, du skal arbejde på. Og så er det vigtigt, at du selv overholder instrukserne. For så længe du gør det, er du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre opmærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne. PATIENTKLAGER Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er indblandet i patientklager, men skulle det alligevel ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL. LOKALAFTALER FADL har forhandlet en række lokalaftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre måneders lægevikariaterfaring og have taget et af FADLs kurser. Desuden kan du få specielle tillæg for transport. Hvilke sygehuse, der er forhandlet lokalaftaler med, kan du finde på Det er vigtigt at være opmærksom på, om du får de tillæg, du er berettiget til, da det er vores erfaring, at sygehusene ikke altid udbetaler disse tillæg automatisk. Det er desuden tit en god ide at spørge de yngre læger på afdelingen, hvilke tillæg, de får. LÆGEVIKARGUIDE Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat har Sundhedsstyrelsen udgivet pjecen Vikar for Læge Kend ansvarsforholdene som medicinstuderende. Desuden kan du få svar på mange af de spørgsmål, man har før og under det første lægevikariat, ved at læse FADLs egen FADLs lille Røde. Du kan for eksempel læse om ansøgninger, ansættelseskontrakter, skatteregler samt andre regler og krav i forbindelse med arbejdet som lægevikar. Begge dele kan downloades på For medlemmer Job og lægevikariater Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat. Hilsen Lægevikargruppen SÆRLIGT VEDRØRENDE PSYKIATRI Sundhedsstyrelsen har ændret fortolkningen af lovgivningen vedr. delegation af opgaver i forbindelse med fiksering og tvangsbehandling jf. Psykiatriloven. Dette medfører ændrede vilkår for lægevikarer i psykiatrien. Se mere på 10

11 DINE TILLIDSREPRÆSENTANTER Fra venstre: Rikke, Mai, Marius og Mette. KÆRE MEDLEM HAR DU OPLEVET AT MODTAGE KLAGER? Du kan som FADL-vagt, VT er eller som lægevikar risikere at modtage en klage over dit arbejde. Det kan virke meget voldsomt at blive indkaldt til en klagesamtale, ligesom det også kan udløse en masse bekymringer og spørgsmål. Derfor er vi parate til at hjælpe dig. Som medlem af FADL kan du få gratis hjælp af FADLs tillidsrepræsentanter til at håndtere dine klagesager. Vi kan tilbyde uvildig støtte og vil fungere som bisiddere, der kan vejlede og afklare en masse af de spørgsmål, der måtte vise sig at være. Hvis du ønsker hjælp fra os i en sådan situation, vil vi indledningsvist afholde et formøde, hvor vi forbereder dig til samtalen og får afklaret de spørgsmål, du end måtte have. VI VIL ENDVIDERE VÆRE DIN SPARRINGSPARTNER UNDER HELE FORLØBET. Under selve klagesamtalen vil vi, som bisiddere, sørge for, at du får en retfærdig og fair behandling, og at der er en ens og retfærdig linje for alle involverede parter. Dette gør vi for at sikre, at du ikke oplever en unødig og uretfærdig hård påtale eller afgørelse. Endvidere vil vi også gerne hjælpe dig som medlem, hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Du kan kontakte os på Husk, at vi som tillidsrepræsentanter har tavshedspligt! FAGLIG SAGSBEHANDLER Hvis du har brug for faglig hjælp, gældende alt fra barsel, feriepenge, selvangivelse og skat, ansættelsesbreve osv., kan du som medlem af FADL kontakte Torben Conrad fra Hovedforeningen. Han vil hjælpe med at forebygge problemer og naturligvis også hjælpe dig i situationer, hvor du allerede oplever et problem. Torben Conrad kan kontaktes på tlf.: eller Både den faglige sagsbehandler og tillidsrepræsentanter er ansat af kredsforeningen og arbejder uafhængigt af vagtbureauet de er udelukkende til for dig som FADLmedlem. 11

12 LÆGERNES PENSIONS BANK CODAN EVENTYR SPORT UGESKRIFT FOR LÆGER DAGENS MEDICIN FORBRUGSFORENINGEN FADL S FORLAG JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT COPENHAGEN SAGA CYKLER AKUPUNKTUR LÆGEHUSET MEDLEMSFORDELE BILLIG FORSIKRING SKRÆDDERSYET TIL MEDICINSTUDERENDE. INDBO, ULYKKES OG CYKELFORSIKRING MED LAV SELV- RISIKO. HENT DIN FORSIKRING VIA FADL. - CODAN STUDIEKONTO MED EN EKSKLUSIV GRUP- PEKASSEKREDIT PÅ KR. INDLÅNS- RENTE PÅ 5 % OG UDLÅNSRENTE 4,50 % ADGANG TIL ALLE BANKENS PRODUKTER. - LÆGERNES PENSIONS BANK DANMARKS STØRSTE VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFT INDEN FOR SUNDHED OG MEDICIN. ONLINE ABONNEMENT TIL KUN 250 KR. - UGESKRIFT FOR LÆGER BLIV OPDATERET PÅ ALT RELEVANT INDEN FOR SUNDHEDSSEKTOREN KUN 430 KR OM ÅRET (NORMALT KR). - DAGENS MEDICIN BONUS PÅ SUND FORNUFT I 4500 FOR- RETNINGER TIL KUN 132 KR OM ÅRET. - FORBRUGSFORENINGEN 10 % PÅ EGEN IMPORT. DANMARKS STØR- STE UDVALG AF SPIRITUS. - JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT 3 HOLD OM UGEN FOR 299 KR (NORMALT 429 KR). UBEGRÆNSET TRÆNING 399 KR (NORMALT 499 KR). SPAR OPRETTELSESGEBYRET PÅ 299 KR. - CROSSFIT COPENHAGEN 10 % VED KØB AF NY CYKEL. 15 % VED ALLE REPARATIONER. ADGANG TIL LÅ- NECYKEL. - SAGA CYKLER 20 % RABAT TASKER, JAKKER SKO OG MEGET MERE. - EVENTYRSPORT RABAT PÅ BOGPAKKER TIL SPECIFIKKE SEMESTRE. FOKUS PÅ UNDERVISNINGS- BØGER TIL DE MEDICINSTUDERENDE. - FADL S FORLAG 20 % PÅ ALLE BEHANDLINGER SPECIA- LISTER INDEN FOR AKUPUNKTUR. - AKUPUNKTUR LÆGEHUSET 12

13 FADLS CODANFORSIKRING Med Codans familieforsikring får du en samlet pakke, der består af en indbo-, ansvar-, ulykke-, livs- og rejseforsikring til attraktiv præmie. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som lægestuderende og findes i en normal dækning og udvidet dækning afhængigt af værdien af dit indbo kort sagt vil du som udeboende studerende være helt dækket ind. MED DENNE FORSIKRING FÅR DU BLANDT ANDET: l Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt andet fingre, syn og hørelse. l Dækning af lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ikke erhervsmæssig lægehjælp, der udøves i henhold til lægeløftet. l Rejseforsikring, der dækker ferierejser i hele verden op til 60 dage NYHED ELEKTRONIKFORSIKRING Dækker alle elektroniske apparater og giver erstatning i fire år efter købsdatoen for pludselige skader og funktionsfejl på iphonen, computeren, kameraet m.fl. Du kan læse mere om forsikringsordningen på FADLs hjemmeside på Ordningen administreres af sekretariatet og spørgsmål kan ved henvendelse besvares. Det gælder om at holde tungen lige i munden når ens forsikring skal udformes. Derfor har i lavet et flowchart, som præsenterer dig for de spørgsmål du skal tage stilling til inden du tegner din forsikring. START God idé med forsikring Ja Er du over 21? Nej Spørg dine forældre måske er du stadig dækket af deres forsikring Dine rejseudskejelser er pr. definition dækket, men vil du også have afbestillingsforsikring? Nej Ja Ja Nej Vent til du er 21 Er du skødesløs/uheldig med din elektronik? (læs mere ovenfor under Elektronikforsikring) Er du skødesløs/uheldig med din elektronik? (læs mere ovenfor under Elektronikforsikring) Nej Ja Nej Ja Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Hvor mange gizz er alle tingene i din crib værd? Forestil dig omfattende brandskade/vandskade-ish Forestil dig at du dør, groft sagt, hvor mange penge skal udbetales? Nu mangler du kun at vurdere dels hvor stor en selvrisiko, der skal være på din cykel (kører du rundt på en gammel havelåge eller en ny lækker fixie), dels om du ønsker at være en del af gruppelivsforsikringen. Henvend dig i receptionen på Blegdamsvej eller kontakt sekretariatet, og vi vil hjælpe dig med din forsikring eller med de spørgsmål du måtte have. 13

14 HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER FADLS KURSER FADLs kurser er for FADL-medlemmer. Kurserne giver dig et supplement til eksamensforberedelsen i de pågældende emner. Kurserne forudsætter, at du som deltager har en rimelig faglig viden og kompetence. Ved deltagelse på kurserne forventes, at relevant kursusmateriale samt opgivet pensum er gennemlæst inden deltagelse. Visse kurser har angivet semesterkrav og er derfor kun relevante for studerende på dette semester eller over. INFORMATION OM KURSERNE Beskrivelserne af de enkelte kurser er i den følgende oversigt kortet ned. De fulde kursusbeskrivelser for kurserne kan findes på fadl.dk For medlemmer Kurser København. Vi anbefaler, at du læser den fulde beskrivelse af et kursus, hvis du har tænkt dig at melde dig til. Kurserne løber fra 29. september til 27. november. Der tages forbehold for eventuelle ændringer. TILMELDING: Tilmeldingen til kurser for forårssemesterets kurser løber fra fredag den 5. september til torsdag den 11. september Tilmelding vil foregå elektronisk over fadl.dk (https://booking.fadlvagt.dk/kkf). Link findes desuden via MitFADL. Det er her muligt at tilmelde sig max. fire kurser, hvorefter der fredag 12. september vil foregå tilfældig lodtrækning med uddeling af kursuspladser. s med information om tildelte pladser sendes i løbet af eftermiddagen. For at tilmelde dig skal du logge ind på din personlige side via ovenstående link. Har du skrevet dig op til vagter i Vagtbureauets elektroniske opskrivningssystem eller tidligere tilmeldt sig kurser, skal du benytte samme login og kode. Er det derimod første gang, du logger på systemet, er dit brugernavn dit cpr-nummer og koden de 4 sidste cifre i dit cpr-nummer. Du vil herefter blive bedt om at oprette en personlig kode. Ved login er det VIGTIGT, at du retter din adresse til den, du benytter, så du kan modtage videre information omkring kursusplads mv. såfremt du bliver tildelt en plads. Det vil i første omgang kun være muligt at blive tildelt to kursuspladser pr. medlem. Er der efter lodtrækningen fortsat ledige pladser, vil disse blive frigivet til yderligere tilmelding. LODTRÆKNING OG VENTELISTE Lodtrækning foregår ved tilfældig elektronisk lodtrækning, hvori alle indgår på lige fod. Bliver du ikke tildelt kursusplads på de ønskede kurser ved lodtrækning, modtager du muligvis plads på en venteliste. Information om tildeling af kursusplads eller venteliste modtages ligeledes pr. mail. Har du tre semestre i træk søgt et bestemt kursus uden at blive tildelt plads, sikres du en plads det efterfølgende semester. PRIS Kurserne koster kr. 75 pr. kursusdag og inkluderer mad og drikke. Betalingen skal ske senest 5 dage efter tildelt kursusplads enten ved betaling med Dankort over tilmeldingssystemet, eller kontant i FADLs sekretariat på Blegdamsvej 26. Ved manglende betaling frafalder pladsen øjeblikkeligt. RESTPLADSER De pladser, der frafalder, indgår i puljen med restpladser. Det er muligt for ethvert medlem at søge restpladser. Der er for restpladser en betalingsfrist på 3 dage, før tilmeldingen bortfalder. BYTNING AF KURSUSPLADSER Det er som udgangspunkt IKKE muligt at bytte sin kursusplads med en anden studerende. Med venlig hilsen Kursusudvalget FADL 14

15 SKADESTUE- OG ORTOPÆDKIRURGI (2 dage à 4 timer) KURSUSBESKRIVELSE Kurset tager udgangspunkt i funktioner i den ortopædkirugiske skadestue. Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt i ortopædkirugien Journaloptag + objektiv undersøgelse Skader og skadesedler Samarbejde med øvrige specialer, herunder paraklinik Behandlingsprincipper Gennemgang af en række klassiske skadestue patienter Hovedtraumer og øjenskader Frakturer og distortioner i bevægeapparatet Fremmedlegemer Mm. AKUT MEDICIN (3 dage à 4 timer) Kurset er en systematisk symptomorienteret, casebaseret gennemgang af hyppige akutte medicinske tilstande, samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen. Der gennemgås blandt andet AKS, arytmier, hjertestop, lungeødem, lubgeemboli, KOL, hypoglykæmi, bevidstløshed og kramper. Dag 1: Åndenød Dag 2: Brystsmerter og hjertestop Dag 3: Bevidsthedpåvirkning, kramper, mm RADIOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset berører spørgsmål som: Hvilken undersøgelse skal bestilles? Og hvad er kontraindikationerne? Hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af: thorax, abdomen og knogler? Skal der foretages supplerende undersøgelser? Der gives desuden en kort introduktion til samarbejde mellem radiologiske og kliniske afdelinger. OBS! Da kurset tager udgangspunkt i røntgenområdet, vil CT, MR og UL ikke blive gennemgået. Undervisningen finder sted på Rigshospitalet. PSYKIATRI (2 dage à 4,5 timer) Kursets formål er at gennemgå de hyppigst forekommende problemstillinger inden for psykiatri. Psykiatriske grundprincipper, teoretisk og praktisk gennemgang af hyppigstse diagnoser Lægens rolle i psykiatrien Den psykiatriske indlæggelse og den psykiatriske skade Tvang, herunder praktisk udfyldelse af tvangsprotokoller Konflikthåndtering og Den voldelige patient Vagtarbejde i pykiatrien Casetræning og diskussion NEUROLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset omhandler de mest almindelige neurologiske sygdomme og behandling heraf. Der lægges særlig vægt på akutte lidelser. Undervisningen er casebaseret. Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient Den bevidstløse patient Status epilepticus Apoplexia cerevri Akut hovedpine KARDIOLOGI (3 dage à 4,5 timer) Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger man møder på en kardiologisk afdeling eller en bred intern medicinsk afdeling med kardiologiske patienter. AKS Atrieflimmer/flagren 15

16 Hjerteinsufficiens, herunder akut lungeødem Kardiel synkope DVT og lungeemboli Pacemakere Akut hypertension Klapsygdomme Elektrolytforstyrrelser INFEKTIONSMEDICIN (2 dage à 4 timer) Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Udredning og behandling af den inficerede patient Infektioner i øvre luftveje, lunger, mave- tarmkanal Bakteriæmi og sepsis Meningitis og lumbalpunktur HIV Viral hepatitis Tuberkulose Forholdsregler ved forskellige infektionssygdomme SÅR OG SUTUR (1 dag à 4 timer) Kurset fokuserer dels på praktisk udførelse af diverse sutur- og knudeteknikker samt anlæggelse af lokal anæstesi, dels på teori vedrørende brandsår og behandlingen herfor. Sårteori Suturmateriale og -valg Lokalanalgesi Brandsår EKG (3 dage à 4 timer) Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der inddrages typiske EKG er, der ses i den kliniske hverdag. Alment om EKG og arytmi Værktøjer til grundig EKG-analyse Supraventrikulære og ventrikulære tachyarytmier AV-blok, SA-blok, grenblok og elektrolytforstyrrelser Iskæmi STETOSKOPI (1 dag à 4 timer) Hovedvægt ligger på hjerte- og lungestetoskopi med fokus på praktiske færdigheder. Der gennemgås også forskellige bi-/mislyde og deres respektive ætiologier. Systematisk gennemgang af hjertestetoskopi Systematisk gennemgang af lungestetoskopi Demonstration af lyde og efterfølgende lyd- og billedequiz VÆSKE- OG ELEKTROLYTBALANCE (2 dage à 4 timer) Kurset gennemgår følgende emner: Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient De almindeligste intravenøse væsker Forstyrrelser af: natrium, kalium, calcium og magnesium Den arterielle blodgas Der vil undervejs være cases med ovenstående emner BLODPRØVER (1 dag à 4 timer) Teorien bag almindelige blodprøveparametre gennemgås og sættes i relation til den kliniske relevans. Hjerteenzymer og levertal CK, CK-MB og TNT ALAT, ASAT, bilirubin og basisk fosfatase Albumin og koagulationsfaktorer Infektionstal og nyretal CRP, leukocyt og differentialtælling, venyler og sepsis-pcr Kreatinin, karbamid, K+ og Na+ A-punktur og anæmiprøver ph, po2, pco2 og osmolaritet Koagulationsprøver INR, APTT, D-dimer og trombocytter Antithrombin III, fibrinogen og plasminogen KLINISK FARMAKOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset fokuserer på den farmakologiske opgave, fx medicin ved indlæggelse og udskrivelse, smertebehandling, antibiotika og akutbehandling i skadestuen. Der vil til slut på kurset være en quiz i det gennemgåede materiale. Hjælpemidler, fx promedicin.dk Infektioner og antibiotika Farmakologisk smertebehandling Akut farmakologi i skadestuen AK-behandling Akut behandling med psykofarmaka NEFROLOGI (2 dage á 4 timer) Kurset vil gennemgå de mest almindelige tilstande inden for nefrologi med primær fokus på udredning og behandling af nefrologiske sygdomme. Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg i kombination med casegennemgange. Akut nyresvigt Kronisk nyresygdom og blodtryksbehandling Dialysebehandling HUS/TTP og glomerulonefritis Urinvejsinfektioner, urologisk cancer og hæmaturi Tolkning af blodprøver 16

17 17

18 VEND! VEND VEND VEND!

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

- En legende på redaktionen takker af

- En legende på redaktionen takker af MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 30-20. maj 2015 EVOLUTION OF DAVID - En legende på redaktionen takker af 2015 2014 2014 2013

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere

FADL 2014. Den lille røde for lægevikarer

FADL 2014. Den lille røde for lægevikarer FADL 2014 Den lille røde for lægevikarer 1 Indhold Forord. 3 Lægevikarer fortæller. 4 Mathias Braun Jepsen Anders Peter Højer Karlsen Hani Channir Ansættelse som lægevikar. 7 Ansvar og kompetencer Instrukser

Læs mere

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014 Læs anmeldelsen af Medicinerrevyen 2014 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk

Læs mere

Skriv til IMCC: exchange-bolig@imcc.dk eller exchange-kontaktperson@imcc.dk. Må vi bo hos dig? Vil du være vores buddy?

Skriv til IMCC: exchange-bolig@imcc.dk eller exchange-kontaktperson@imcc.dk. Må vi bo hos dig? Vil du være vores buddy? 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 43. Aarg. Nr. 27 4. maj Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Må vi bo hos dig? Vil du hjælpe udvekslingsstuderende fra hele verden? Udlej din bolig i juli og/eller august

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400

43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 18 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 23. feb. Et nyt semester er begyndt og vi vil gerne i FADL byde jer ordentligt velkommen. Så kom og slå katten af tønden torsdag

Læs mere

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 OF THE GOLDEN PUMP PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 31-27. maj 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere