Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle"

Transkript

1 Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Asgård (21)0 UDV *Murværk - Løbende reparation af murværk (27)0 UDV *Skotrender - Løbende udskiftning af skotrender (27)0 UDV *Tagkonstruktion - Udbedring af råd (31)0 UDV *Vinduer mm. - Snedkereftergang og maling af vinduer/døre og tr (31)0 UDV *Glas - Løbende udskiftning af punkterede termoruder (31)0 UDV *Vinduer og facade - Malerbehandling af gule facader (37)2 UDV *Ovenlys - Udskiftes (43)0 IND *Linoleumsgulve - Etapevis udskiftning af linoleumsgulve (43)0 IND *Klinker - Eftergang af fuger og klinker (43)0 IND *Idrætsgulv - Udskiftning (45)0 IND *Lofter - Udskiftning af dryssende Rockwool-lofter (47)0 UDV *Tegltage - Løbende eftergang og reparation af betontegltage (47)0 UDV *Tagdug - Løbende reparation af tagdug (47)0 UDV *Tagpap - Garantiudløb (48)0 TEK *Bassindug - Etablering af bassin afdækning (50)0 TEK *Pumpebrønd - Etablering af alarm og service (53)2 TEK *Vandrør - Udskiftning af brugsvands- og varmerør (56)0 TEK *Gasfyr - Service (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Serviceaftale (59)0 TEK *Vandbehandling - Service (59)0 TEK *Renovering af vandbehandlingsanlæg (63)4 TEK *Hæve/sænkebund - Udskiftning af stempler (66)0 TEK *Handicaplifte og pusleborde - Service (69)0 TEK *Katode - Etablering af katodisk beskyttelse (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Byskovskolen - Afdeling Asgård Side 1

2 Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Benløse (21)0 UDV *Murværk - Udbedring af dårlige fuger mm (24)0 UDV *Rækværk - Snedkereftergang og maling af rækværk (24)0 UDV *Betontrappe - Afrensning og pudsreparation (31)0 UDV *Plastvinduer - Udskiftning (31)0 UDV *Vinduer og yderdøre - Maleristandsættelse (37)0 UDV *Tagrender og nedløb - Renses (37)2 UDV *Fastlock tag - Udskiftning (42)0 IND *Omklædning - Drenge- og pigeomklædning renoveres (43)0 IND *Gangfliser - Udskiftning til gulvbelægning (43)0 IND *Linoleumsgulve - Udskiftning af slidte linoleumsgulve (45)0 IND *Lofter - Udskiftning af lofter og belysning (47)0 UDV *Tagbelægning - Garantiudløb (47)0 UDV *Bølgeeternittag - Udskiftning (50)0 TEK *Grundvandspumper - Etablering af alarm og service (52)0 TEK *Sanitet - Løbende udskiftning (53)1 TEK *Krematorievarme - Service (53)1 TEK *Varmtvandsbeholder - Service på elektrolyse (56)0 TEK *Gasfyr - Service (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Serviceaftale (63)0 TEK *Belysningsarmaturer - Udskiftning til LED (64)0 TEK *CTS - Serviceaftale (64)5 UDV *Ovenlys - Montering af autom. vindueslukkesystem (66)0 TEK *Handicaplifte - Service (66)0 TEK *Trappelift - Service (73)3 IND *Skolekøkken - Udskiftning (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Byskovskolen - Afdeling Benløse Side 2

3 Ejendom: Campusskolen (21)0 UDV *Betonfacader - Reparation af betonafskalninger (21)0 UDV *Facadeparti - Udskiftning af facadepartier (21)0 UDV *Facadepartier - Maling af facadepartier og tagudhæng (21)0 UDV *Facadeparti - Udskiftning af facadepartier (21)0 UDV *Facadeparti - Udskiftning af facadepartier (21)1 TER *Kældertrappe - Tætning af membran over kældergang (27)0 IND *Spærkonstruktion - Bærerevne undersøges (27)0 UDV *Tagkonstruktion - Opretning af taghjørner (31)0 UDV *Termoruder - Løbende udskiftning af punkterede termoruder (31)0 TEK *Vinduer - Montering af elektrisk vinduesstyring (43)0 IND *Idrætsgulv - Udskiftning af gulv i Multihallen (43)0 IND *Gulv - Foyergulv udskiftes (47)1 UDV *Tagudhæng - Maling af tagudhæng (47)1 UDV *Tagudhæng - Maling af tagudhæng (47)1 UDV *Tagudhæng - Maling af tagudhæng (48)0 IND *Klasselokaler - Renovering af linoleumsgulve og belysning (50)0 TEK *Kloak - Strømpeforing af kloakledning (50)0 TEK *Grundvandspumper - Etablering af service og alarm (53)0 TEK *Brugsvandsrør - Udskiftning af tærede brugsvandsrør (53)1 TEK *Varmtvandsbeholder - Udskiftes (53)1 SER *Varmtvandsbeholder - Service (53)2 TEK *Fjernvarme - Montering af trykfaldsalarmer (56)1 SER *Varmecentraler - Service (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Service (66)0 TEK *Trappelifte - Service (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Campusskolen Side 3

4 Ejendom: Dagmarskolen (21)0 UDV *Eternitfacadeplader - Udskiftning (27)0 UDV *Halvtag - Udskiftning af halvtag i skolegården (31)0 UDV *Indgangsdør - Udskiftning af yderdør til gymnastiksale (31)5 UDV *Solafskærmning - Etableres på 1. sal sydfacade (37)0 UDV *Tagrender - Eftergang og rensning af tagrender (47)0 UDV *Tag - Udskiftning af tagpap (56)3 SER *Varmtvandsbeholder - Serviceaftale (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Serviceaftale (63)4 TEK *El-tavler - Udskiftning af ældre el-tavler (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Dagmarskolen Side 4

5 Ejendom: Haraldstedskole (21)0 UDV *Renovering af bygning efter stormskade (21)0 UDV *Udskiftning af mur overligger (24)1 UDV *Reparetion af kældertrappe ved fyrkælder (31)0 UDV *Udskiftning af port (31)0 UDV *Udskiftning af vinduer (31)4 UDV *Udskiftning af vinduer mod skolegård (31)4 UDV *Udskiftning af vinduer mod baggård (31)4 UDV *Udskiftning af vinduer mod vest (37)0 UDV *Renovering af skotrender (37)1 UDV *Nyt zinktag på kviste (37)6 UDV *Maling af udvendigt trævært på udhus/halvtag (37)6 UDV *Maling af vindskeder og stern (43)0 IND *Udskiftning af ældre linoleumsgulve (43)0 IND *Hovedistandsættelse af nedslidte parketgulve (47)0 UDV *Understrygning af tegltag på hovedbygningen (47)0 UDV *Manglende rygningssten på tag på hovedbygning (47)0 UDV *Nye rygningssten på Ørredopdræt (47)0 UDV *Nyt eternittag på garagebygning (47)0 UDV *Nyt eternittag (50)0 TER *Kloakundersøgelse og renovering (55)0 SER *Service på varmepumpe (56)1 TEK *Udskiftning af pillefyr (56)1 SER *Service på oliefyr (56)2 TEK *Indregulering af varmeanlæg og opsætning af flere radiatorer (63)0 TEK *Renovering og udbygning af hoved el-tavle (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Haraldstedskole Side 5

6 Ejendom: Kildeskolen (27)0 UDV *Pedelbolig - Renovering (31)0 UDV *Vinduer - Maleristandsættelse af trævinduer og træfacader (37)0 UDV *Tagrender - Rensning fra lift (47)0 UDV *Tag - Løbende eftergang og reparation af tage (47)1 UDV *Tagpap - Udskiftning af tagpapbelægning (50)0 TEK *Grundvandspumper - Udskiftning (50)0 TEK *Grundvandspumper - Service (50)0 TEK *Kloak - TV-inspektion (50)0 TEK *Olietank i jord - Udskiftning (52)5 TEK *Sanitet - Løbende udskiftninger af sanitet (53)1 TEK *Oliefyr - Service (56)1 TEK *Oliefyr - Service på 2 kedler (57)0 TEK *Ventilation - Service på airmasteranlæg (73)3 IND *Skolekøkken - Renovering (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Kildeskolen Side 6

7 Ejendom: Nordbakkeskolen (21)0 UDV *Murværk - Udbedring af sætningsrevner og dårlige fuger (21)0 UDV *Ydermur - Udbedring af murbier (27)0 UDV *Tag - Udskiftning af bølgeeternittag (27)0 UDV *Aftræksskorstene - opfugning af fuger på aftræksskorstene (31)0 UDV *Vinduer - Maleristandsættes (31)0 UDV *Vinduer - Maling af vinduer, yderdøre, træværk o.l (37)1 UDV *Kviste - Udskiftning af 2 kviste (37)2 UDV *Veluxvinduer - Udskiftes (42)0 IND *Omklædninger - Renoveres (43)0 IND *Idrætsgulv - Udskiftes (43)0 IND *Linoleumsgulv - Udskiftes i sløjd til trægulv (43)0 IND *Linoleumsgulv - Udskiftes på trappe (45)0 IND *Lofter - Udskiftning af gl. bemalet akustiklofter på lærerværelse (47)0 UDV *Tage - Løbende eftergang og reparationer (50)0 TEK *Olietank - Kontrol af olietank (50)0 SER *Grundvandspumper - Etablering af alarm og service (52)5 TEK *Sanitet - Løbende udskiftning (53)1 TEK *Oliefyr - Service (56)0 TEK *Solfangeranlæg - Service (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Etableres på 2.sal i hovedbygning (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Service (66)0 TEK *Trappelift - Service (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Nordbakkeskolen Side 7

8 Ejendom: Søholmskolen (20)0 TER *Cykelskure - Maleristandsættelse (27)0 UDV *Tegltag - Understrygning af gymnastiksals tag (27)0 UDV *Skotrender - Udskiftning (31)0 UDV *Veluxvinduer - Gamle Veluxvinduer udskiftning (31)0 UDV *Vinduer - Udskiftning af vinduer med 1 lag glas (31)0 UDV *Vinduer, døre mm. - Maleristandsættelse (37)0 UDV *Tagrender - Rensning af tagrender og nedløb (43)0 IND *Linoleumsgulv - Udskiftning af linoleumsgulv på bibliotekstrappe (48)0 IND *Bad/omklædning - Renovering (48)0 IND *Skolekøkken - Renovering (48)0 IND *Klasselokaler - Renovering (48)0 IND *Lærerkøkken - Renovering (50)0 TEK *Kloakledning - TV-inspektion og udbedring (53)1 TEK *Varmtvandsbeholder - Udskiftning (53)2 TEK *Varme- og brugsvandsrør - Efterisolering (56)1 SER *Naturgas - Service (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Tilslutning af ventilation mm (57)0 SER *Ventilationsanlæg - Serviceaftale (63)4 TEK *Solcelleanlæg - Service (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Søholmskolen Ejendom: Valdemarskolen (20)0 UDV *Træværk - Maling af træværk, stolper og garageporte Side 8

9 Ejendom: Valdemarskolen (21)0 UDV *Murværk - Løbende reparationer af murværk (21)0 UDV *Murværk - Opfugning af murværk på Portbygningens gavl (24)2 UDV *Flugtvejstrappe - Lovliggørelse af trappe (24)2 UDV *Kældertrappe - Opretning af trappevange og trin i A (27)0 UDV *Tag - Udskiftning af tegltag på Aulabygning (27)0 UDV *Tag - Udskiftning af tegltag på Gymnastiksalsfløj (27)0 UDV *Tag - Udskiftning af tegltag på Portbygning (27)0 UDV *Tagrem - Udskiftning af rådne tagremme (31)0 UDV *Vinduer - Udskiftning af vinduer i Aluabygning (31)0 UDV *Vinduer - Udskiftning af vinduer i Portbygning (31)0 UDV *Vinduer - Snedkereftergang og maling af vinduer i gym.sale (31)0 UDV *Vinduer - Udskiftning i Pavillon A, B og C (31)0 UDV *Vinduer - Udskiftning i Pavillon F, G og H (31)0 UDV *Vindue, dør - Udskiftning af vinduer, dør og konstruktion (31)0 UDV *Døre m.m. - Maleristandsættelse (34)1 UDV *Trapperækværk - Udskiftning af tæret rækværk (37)0 UDV *Tagrender - Rensning af tagrender, nedløb og brønde (40)0 TER *Asfalt - Renovering af dæk til kulrum (47)0 UDV *Bølgeeternittag - Udskiftning på garage og cykelhalvtag (47)0 UDV *Bølgeeternittag - Udskiftning på redskabsbygning (50)0 TEK *Grundvandspumper - udskiftning af (50)0 TEK *Grundvandspumper - Service (50)0 TEK *Regnvandsbrønd - Udskiftning (56)1 TEK *Varmecentraler - Service på varmecentraler (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Service (63)2 TEK *El-tavler - Udskiftning af gamle tavler (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Side 9

10 Ialt...Valdemarskolen Ejendom: Vestervejs Skole- og Familietilbud (37)0 UDV *Tagrender - Rensning af tagrender (42)0 IND *Bad/omklædning - Renovering (43)0 IND *Linoleumsgulv - Udskiftning af linoleumsgulv i gymnastiksalen (43)0 IND *Linoleumsgulve - Udskiftning af slidte linoleumsgulve i husene (53)0 TEK *Varmecentral - Service (57)0 TEK *Ventilation - Udskiftning af ældre ventilationsanlæg (57)0 TEK *Ventilationsanlæg - Service (63)2 TEK *El-tavler - Udskiftning af ældre el-tavler (63)4 TEK *Lysarmaturer - Udskiftning af gamle lysarmaturer i Hallen (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Vestervejs Skole- og Familietilbud Ejendom: Vigersted Skole (21)0 UDV *Træværk, malerbehandling (21)0 UDV *Murværk, reparation (21)0 UDV *Murværk/beton, reparation (21)0 UDV *Hovedgesims, reparation (24)1 UDV *Puds, reparation (26)0 UDV *Altangang, betonreparation (31)0 UDV *Vinduer, udskiftning Side 10

11 Ejendom: Vigersted Skole (31)0 UDV *Udv. træværk, malerbehandling (31)0 UDV *Vinduer og udv. træværk, malerbehandling (31)0 UDV *Udv. træværk, malerbehandling (31)0 UDV *Vinduer og døre, udskiftning (31)0 UDV *Vinduer og døre, udskiftning (31)0 UDV *Kalfatringsfuger, udskiftning (31)0 UDV *Vinduer og vinduespartier, udskiftning (31)0 UDV *Vinduer og døre, malerbehandling (31)4 UDV *Vinduer og døre, udskiftning (37)6 UDV *Udv. træværk, malerbehandling (47)0 UDV *Tagbelægning og afvanding, rep. og udskiftning (47)0 UDV *Bølgeeternittag, udskiftning (47)1 UDV *Bølgeeternit, udskiftning (47)1 UDV *Tagryg, omlægning (52)4 UDV *Tagrender, udskiftning (56)1 TEK *Gaskedel, service (56)1 TEK *Service, varmtvandsbeholder (56)1 TEK *Gasfyr og brændere, service (56)2 TEK *Sorterør, renovering (57)0 TEK *Ventilationsanlæg, service (57)0 TEK *Ventilationsanlæg, udskiftning (60)0 TEK *Pumpebrønde, service (64)0 TEK *ABDL og nødbelysning, service (64)0 TEK *CTS, service (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Vigersted Skole Side 11

12 Ejendom: Ådalsskolen (21)0 UDV *Udv. træværk, træbeskyttelse (21)0 UDV *Murværk, reparation (21)0 UDV *Elastiske fuger, udskiftning (27)0 UDV *Stolpe, rep. og malerbehandling (31)0 UDV *Vinduer, reparation (31)0 TEK *Porte og døre, service (47)0 UDV *Tagpapbelægning, renovering (56)1 TEK *Elektrolyse og varmtvandsbeholder, service (56)1 TEK *Hovedveksler, service (57)0 TEK *Ventilation og køl, service (60)0 TEK *Belysning, reparation (64)0 TEK *ABA, ABDL og nødbelysning, service (66)0 TEK *Lifte(lofts og trappe), service (999)2 IND *Planlagt vedligehold - Indvendig - Skole (999)2 IND *Akut vedligehold - Indvendig - Skole (999)3 UDV *Akut vedligehold - Udvendig - Skole (999)4 TEK *Akut vedligehold - Installationer - Skole Ialt...Ådalsskolen Ialt: Side 12

RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER

RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER Til Ringsted Kommune Vej- og Ejendomscenter Dokumenttype Rapport Dato 05-2015 RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN

Læs mere

Årsrapport Projekt. Samlet projekt for bygningsgruppe: Folkeskoler. Protector - Frederikshavn Kommune - Ejede Dato: 09.01.2014 12:10 Side 1 af 5

Årsrapport Projekt. Samlet projekt for bygningsgruppe: Folkeskoler. Protector - Frederikshavn Kommune - Ejede Dato: 09.01.2014 12:10 Side 1 af 5 Byg 174590-001 Aalbæk Skole 27 Kloakinspektion 28 Udskiftning af vinduer hjemkundskab 29 Lakering af gulv i gymnastiksal 30 Omkodning af låse, samt skiftning af cylindre 31 Udskiftning af dobb. dør 32

Læs mere

Genopretning 2012-2015

Genopretning 2012-2015 Genopretning 2012-2015 Anvendelse Ejendom Bygning Overskrift 2012-1 2012-2 2013 Adm.bygninger Nørregade 100 Skift alle vinduer Adm.bygninger Plejeadmin. Zahlesvej 18 1954 bygningen Skift facade og vinduer,

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Prækvalifikationsbilag 6 -

Prækvalifikationsbilag 6 - Prækvalifikationsbilag 6 - Oversigt over typiske arbejder Side 1 af 5 Prækvalifikationsbilag 6: Oversigt over typiske arbejder Nedenfor beskrives det forventede opgaveindhold i de udbudte fagområder. De

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet Børne- og Skoleforvaltningen Opfølgning Masterplan for skolevæsenet 14 Blære skole 1. Diverse almindelig vedligeholdelse 1.000.000 kr. 2. Ventilation med varmegenvinding i de 120.000 kr. lokaler, som ikke

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2011. for skoler i Svendborg Kommune

Vedligeholdelsesplan 2011. for skoler i Svendborg Kommune Vedligeholdelsesplan 2011 for skoler i Svendborg Kommune Miljø og Teknik Anlæg og Ejendomme 10.01 2011 2 Indholdsfortegnelse. Vedligeholdelsesplan for skoler...3 Prioritering af vedligeholdelsesopgaverne...3

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 11 bygninger fra perioden 1911 til 2008, hvoraf 5 er sammenbygget til én bygning. Derudover er der en pavillon-bygning og en nedlagt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: FIOLSTRÆDE 10 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932

Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932 Pkt.nr. 29 Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget 1. at tage orientering vedrørende

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Hoptrup Hovedgade 66 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006069-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

RAPPORT VEDR. TILSTAND PÅ VORDINGBORG KOMMUNES EJENDOMME

RAPPORT VEDR. TILSTAND PÅ VORDINGBORG KOMMUNES EJENDOMME RAPPORT VEDR. TILSTAND PÅ VORDINGBORG KOMMUNES EJENDOMME 1 Indledning På baggrund af mødet med Vordingborg kommune d. 27. juni fremsendes hermed rapport over vores vurdering af tilstanden på Jeres ejendomme.

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Ø. Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Oplæg til fremtidig driftsudgift. (Alle beløb er i tkr) Tidligere årsregnskaber Forventet efter renovering 1997 1998 1999 2000 2001 2006 Indtægter Udgifter Bemærkninger.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51

VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51 VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51 GEMMENGANG AF BYGNINGSKONSTRUKTIONER OG TEKNISKE INSTALLATIONER JANUAR 2017 J a n u a r 2 0 1 7 B y g n i n g s g e n n e m g a n g V i d e n D j u r s Å r h u s v e j 4 9-5

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Tilstandsrapport 2010

Tilstandsrapport 2010 Org.nr. 211, Halsnæs. Afd. 025-0, "Kregme" 2010 Afdeling 025-0, "Kregme", Frederiksværk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721. Studiestræde 34. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721. Studiestræde 34. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721 Studiestræde 34 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Studiestræde 34 Dato: 01.02.2013

Læs mere

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER 6. maj 2008 rev. 25. juni 2008 rev. 9. januar 2009 Ad prioriteringer foretaget af T&M og familieledelsen: =

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG

REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato juni 2012 Emne D&V på Rebild Kommunes selvejende haller REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYGNINGSGENNEMGANG Revision

Læs mere

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08.

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08. GISLEV SKOLE GISLEV SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE I ARKITEKTFIRMAET ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk OMBYGNING DATO 10.08.2011 TKT A / S 1

Læs mere