ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING"

Transkript

1 ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning

2 Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse af egen udsæd i frhld til anvendelse af certificeret udsæd. Landscenteret har eksempelvis beregnet, at knventinelle landmænd kan spare kr.jha. ved at bruge certificeret udsæd på 10% af markerne, g bruge egen såsæd på resten. Omvendt fremhæver såsædsbranchen fr det første, at den danske mdel, hvr langt hvedparten af landmændene køber certificeret såsæd er med til at finansiere dansk plantefrædling, g dermed til at vi har de bedste srter, g fr det andet at certificeret såsæd er af en bedre kvalitet bl.a. på grund af bejdsning. I øklgisk landbrug er frhldene anderledes end i det knventinelle landbrug. Blandt andet er priserne anderledes, g såsæden er ikke bejdset. Det er derfr ikke alle knklusiner fra diskussinen m knventinelt jrdbrug, der kan verføres direkte til øklgisk jrdbrug Spiringsevne Fr den øklgiske landmand er det helt afgørende, at såsæden er af den bedste kvalitet. Det er langt vigtigere end i knventinelt landbrug. En dårlig eller langsm fremspiring giver ukrudtet et frspring, g der er kntant afregning ved "kasse 1". Krnet fra en sund afgrøde, der er høstet under ptimale betingelser, vil nrmalt spire med 95-98%. Er spireevnen lavere, er det frdi der er nget galt. EU-reglerne fr krns spiring siger, at krnet skal spire med minimum 85%. Danske særregler kræver dg, at såsæd af dansk hvede skal spire med minimum 91 % g vårbyg med 95%. Spireevne g spirekvalitet er ikke det samme. Spireevne er et udtryk fr, hvrmange prcent af kernerne, der kan danne en nrmal spire på et fugtigt filterpapir i et labratrie ved 20 0e. I marken er kernerne udsat fr mere stress, g ikke alle kerner vil have spireenergi nk til at kmme p af jrden. Hvis spireevnen er nedsat fra de nrmale 95-98%, vil spireenergien nrmalt gså være nedsat, g det har str betydning fr især den øklgiske landmand. Under knventinelle frhld er det vist, at såsæd, der verhlder spirekravene til certificering kan have frskelle i udbytte på p til 16% på grund af frskelle i spiringskvalitet. I øklgisk jrdbrug må frskellene frventes at være endnu større. Er spiringen af hvede under labratriefrhld nede på minimumkravet mkring de 91%, så kan man frvente en frsinkelse i markfremspiringen på flere dage, g med en mærkbar frskel i plantetallet. Hvedparten af den certificerede såsæd har en udmærket spireevne, men ind i mellem sælges der partier, sm kun lige akkurat verhlder minimumskravene, g det er vanskeligt fr den enkelte landmand at sikre sig md sådanne partier. Frskellen mellem såsædspartier inden fr samme srt kan sagtens være større end frskellen mellem de srter, der nrmalt vælges imellem. I den frbindelse er det bemærkelsesværdigt, at srtsfrsøg, sm vi kender dem fra eksempelvis landsfrsøgene, alle laves med srter fra samme såsædsparti. Når der i landsfrsøgene er frskel på t srter, så ved man reelt ikke, m det er frskel på srternes ydeevne, eller m frskellene skyldes frskelle i såsædskvaliteten på de anvendte srter. Reelt er srtsfrsøgene i landsfrsøgene pseud-gentagelser på de samme såsædspartier. Når spireevnen i et parti er lav, skyldes det fte dårlige høst- g tørringsfrhld eller mekaniske skader. Spirekvalitet kan dg Billede 1. Opstart af frædling. Vurdering af krn fra genbanker. Ft: Anders Brgen Øklgisk Rådgivning

3 Garantirdningen sikrer prducenten af såsæd md at landanden stiller erstatningskrav, der er større end såsædens pris. Landmanden ville være mindst lige så gdt stillet uden garantirdningen, fr så ville det være markedsføringslven, der gjaldt. Billede 2. Srtsfrsøg p GI. Estrup Landbrugsmuseum. Ft: Anders Brgen gså påvirkes af mange andre frhld. Dyrkningsfrhldene af fremavlen er eksempelvis af betydning fr kernestørrelse g prteinindhld, sm igen har betydning fr, hvr meget energi kernen har til spiring. Det påvirker nrmalt ikke spireprcenten med mindre frhldene er helt ekstreme, men det kan påvirke spirekvaliteten g dermed fremspiringshastigheden. Det gælder derfr m at sikre, at det krn, der skal bruges til såsæd har fået de bedste betingelser mht. gødning m.m. Det må gså anbefales at anvende en større rækkeafstand i fremavlskrnet, frdi det er med til at sikre et højere prteinindhld g større kerner. Beklageligvis må vi knstatere, at selvm spireprcenten er den samme i øklgisk såsæd g knventinelt såsæd, så spirer den øklgiske fte langsmmere. Der burde derfr gøres en indsats på at ptimere spiringshastigheden i den øklgiske såsæd. Anvender man sit eget krn til såsæd, har man mulighed fr at ptimere sin såsæd, ved at sikre et højt prteinindhld, g ved at rense krnet hårdt p. Ide fleste srter vil det være en frdel fr udbyttet at sikre en kernebredde på minimum 2,5 mm. Knklusinen fr den øklgiske landmand må altså være, at selvm såsæden er certificeret, er det især i hvede g rug ikke ngen garanti fr, at spirekvaliteten er ptimal. Kvaliteten sikrer md deciderede katastrfer, men kvaliteten af egen såsæd kan sagtens være bedre end den indkøbte såsæd. Den certificerede såsæd er mfattet af den såkaldte garantirdning, der betyder, at køberen af certificeret såsæd kan få pengene tilbage, i tilfælde af at såsæden er dårlig. Frøbårne sygdmme I eksempelvis Sverige har såsædsprducenterne investeret stre summer i at udvikle bade varmebehandlingsanlæg g bilgiske bejdsemidler, g de anvendes udbredt til den øklgiske såsæd. Danske såsædsprducenter har intet gjrt i den retning, men følger til gengæld en knsekvent strategi m, at inficeret såsæd kasseres. I Danmark har vi et meget velfungerende system med analyser af dansk øklgisk såsæd, sm sikrer, at dansk certificeret såsæd er strt set fri fr frøbårne sygdmme. Bruger man sit eget krn sm såsæd, eiler imprterer man såsæd fra andre lande, vertager man selv ansvaret fr, at såsæden er fri fr frøbårne sygdmme. Det er helt afgørende, at man tager dette alvrligt. Er man det mindste i tvivl, bør man indsende en repræsentativ prøve af sit krn til analyse på eksemelvis Plantedirektratet eller OK-labratriet. Analyserne giver et frbavsende gdt billede af såsædens sundhedsstatus, g skal der tilsås mere end blt ngle få hektar, er det en billig frsikring, i frhld til den risik man løber ved ikke at gøre det. Labratrierne kan plyse m, hvilke sygdmme det er relevant at analysere fr i den pågældende afgrøde. Grundlæggende er der t-tre typer af frø- barne sygdmme: De spiringskadende sygdmme sm eksempelvis Fusarium, sm primært er afhængige af vejret m smmeren g af høstfrhldene, g så de specifikke frøbårne sygdmme sm eksempelvis stinkbrand i hvede g stribesyge i byg ' sm pfrmeres ver flere ar før de bliver et prblem. Disse er primært afhængig af srternes resistens g af jrdtemperaturen lige efter såning. Og så er der ngle bladsygdmme, sm er lidt en mellemting, eksempelvis bladplet g skldplet i byg g brunplet i hvede. Rust, meldug g gråplet (Septria tritici) er derimd ikke frøbårne, så dem behøver man ikke tage specielt hensyn til i denne frbindelse. 18 Øklgisk Rådgivning 2008

4 Man bør altid sikre sig, at det krn, der anvendes til såsæd, er af en almindelig gd kvalitet. Hvis marken indgår i et gdt sædskifte, er velgødet men uden lejesæd, er høstet så snart den er mden, g der ikke er knstateret bladplet af betydning i marken, er der sjældent prblemer med de spiringskadende svampe eller bladsygdmmene. Planlægger man at bruge egen såsæd gennem flere år, bør man vælge srter med resistens md de sygdmme, sm kan pfrmeres fra år til år. Det drejer sig m stribesyge, bladplet g nøgenbrand i byg g m stinkbrand i hvede. Havre g rug angribes sjældent af andet end spiringsskadende svampe. Srtsrenhed g srtsblanding I certificeringen af såsæd gøres der et strt nummer ud af, at partiet er srtsrent. Men ærlig talt: Er det så vigtigt? Alt tyder på, at det er en frdel at blande srter frem fr at dyrke dem sm rene linier, g i øklgisk jrdbrug er der ikke så str frskel mellem srterne, sm under knventinelle betingelser. Ved at blande srter pnår man en bedre ukrudtsknkurrence, g de fleste sygdmme spredes ikke så hurtigt sm i rene srter. De frskellige srter ptager næringstffer på frskelligt tidspunkt, g især i øklgisk jrdbrug er det fte en frdel, at næringsstfptagelsen på den måde frlænges, så den bedre følger jrdens frigivelse af især kvælstf. Til almindelig anvendelse til fder eller brødkrn, er srtsrenhed derfr irrelevant, eller direkte en ulempe. Vil man købe færdigblandede srtsblandinger er man fte henvist til et meget snævert udvalg af få srter, der minder meget m hinanden, men faktisk er det en frdel at srterne er så frskellige sm muligt, når blt de mdner samtidigt. I de indkøbte srtblandinger er der gjrt et strt nummer ud af, at der er lige meget af hver srt, at de er fuldstændig jævnt frdelt i partiet. Imidlertid viser engelske frsøg, at det faktisk er en ulempe, at blande srterne helt ensartet. Det har vist sig, at når man blt hælder sækkene fuldstændigt tilfældigt ned i såmaskinen, bliver udbyttet højere, end når man sår srterne hver fr sig, g gså højere end når man man blander srterne helt jævnt. Adrean Newtn, der har stået fr frsøgene, frklarer fænmenet med, at når srterne blandes ved at sækkene blt tømmes tilfældigt ned i såmaskinen, vil marken se ud sm et kludetæppe af frskellige srter. Derved bliver eventuelle sygdmme nærmest isleret til de små pletter/mråder af ens srter. Når man blander srterne helt jævnt, vil der gdt nk ikke være så mange nabplanter af samme srt i nærheden sm i en ren srt. Der vil dg stadigvæk være et vist antal planter af samme srt i nærheden hvrved sygdmme derfr stadig kan spredes gennem marken. Der kan måske gså være andre frklaringer, men knklusinen er i hvert fald, at det er ikke altafgørende, at srterne er blandet minutiøst. Bruger man egen såsæd, så vil srterne efter høst j nrmalt være blandet grundigt sammen i mejetærskerne, g bruger man såsæd i strsække, kan det gså være vanskeligt at blande såsæden i såmaskinen. Alt andet lige må det anbefales at have størst mulig diversitet i sin afgrøde. I praksis er det enklest at pnå ved at blande så mange srter sm muligt sammen. Dyrker man en sådan blanding år efter år, vil de srter, der egner sig bedst på lkaliteten sætte flest kerner, g man kan regne med, at srtsblandingen gennem årene vil tilpasse sig de lkale vilkår. I øklgisk jrdbrug kan det kun anbefales at vælge rene srter, hvis det et et krav af hensyn til afsætningen. Hvede, byg g havre er selvbestøvende, g ved at dyrke en srt gennem flere år, vil der Billede 4. Srthavre, Bambu. Ft: Anders Brgen Øklgisk Rådgivning

5 ikke ske ngen væsentlig ændring af den genetiske sammensætning. Srten vil stadig være den samme. Rug derimd er fremmedbestøvende, g det betyder, at srten vil ændre sig fra år til år. Det sker langsmt, men efter ngle år vil ændringerne være mærkbare. Typisk vil der ske det, at de højeste planter får mere lys, g derfr sætter flere kerner. på den måde kan man pleve, at srten bliver en lille smule højere fra år til år. Der er derfr grænser fr, hvr længe man kan anbefale at bruge egen udsæd af rug med mindre man går ind g vedligehlder' srten på samme måde sm plantefrædlere gør det. Ukrudtsfrø Indhldet af ukrudtsfrø i certificeret såsæd er altid lavt, g især dansk prduceret sasæd er strt set fri fr flyvehavre. Selvm der er masser af ukrudtsfrø i marken i frvejen, vil de frø der kmmer med såsæden, blive placeret i den rette dybde på det ptimale tidspunkt g med spiring på det tidspunkt, hvr det er allermest vanskeligt at bekæmpe. Særligt fr øklgiske landmænd er det vigtigt, at man ikke ligefrem sår ukrudtet ud i marken, frdi ukrudtsfrøene i såsæden vil være lige nøjagtigt de arter, sm passer til afgrøden g til jrdbunden på ejendmmen, g sm er vanskelige at rense fra såsæden. Man bør derfr ikke bruge sit eget krn til såsæd, med mindre man har mulighed fr at rense det rdentligt. Har man ikke selv et rdentligt renseri findes der i de fleste egne mbile renserier, sm kan bestilles til lønbehandling. Man bør gså hlde sig til certificeret såsæd, hvis der frekmmer flyvehavre i marken. licens g plantefrædling Det er vigtigt fr alle, at der fregår en plantefrædling, så der til stadighed er srter på markedet, sm passer til de behv, der kan stilles til afgrøden. Når man i øklgisk landbrug sammenligner 100 år gamle ufrædlede landsrter med mderne srter, har de mderne srter et udbytte, sm ligger 10-25% højere end de ufrædlede srter. Der har naturligvis været et arbejde frbundet med at frædle de mderne srter, g hvis man vil have adgang til merudbyttet i dem, er det rimeligt, at man betaler fr det. Der er derfr indført regler fr, at plantefrædleren i 20 år efter, at en srt er gdkendt, kan kræve en ryalty af de landmænd, sm benytter srten. Srter, der er mere end 20 år gamle kan derimd frit benyttes. Derimd er det frbudt at sælge gamle srter sm såsæd, så de kan i praksis være vanskelige at få fat på. I debatten m brug af egen såsæd, sm er kørt i den danske landbrugspresse i 2008, har flere slået på det mralske argument m, at man bør bruge certificeret. såsæd, fr hvis plantefrædlerne Ikke far deres ryalty, stpper plantef~rædligen, g hvissåsædsfirmaerne ikke far deres del, sa stpper srtsafprøvningen, hvilket begge dele er til skade fr landbruget. Fr øklgiske landmænd kan man nk tage lidt lettere på det rent mralske, fr det er helt minimalt, hvad der fregår af plantefrædling til frdel fr de øklgiske landmænd i Danmark. Der fregår ingen plantefrædling af rug, havre g vårhvede i Danmark, g frædlingen af vinterhvede g vårbyg har alene det knventinelle landbrug fr øje. Øklgisk landbrug er så lille en niche, at det ikke kan betale sig at lave øklgiske srtsfrsøg. Mersalget af en srt, sm man kan dkumentere sm værende bedre end andre, kan ikke betale mkstningerne til at lade rådgivningstjenesten lave frsøgene. De stre fnde g FødevareErhverv vil ikke støtte øklgiske srtsfrsøg, frdi de har taget en generel beslutning m, at srtsfr- Sm øklgiske landmand kan man nk tage lidt lettere på det rent mralske i ikke at anvende certificeret udsæd, fr det er helt minimalt, hvad der fregar af plantefrædling til frdel fr de øklgiske landmænd i Danmark. 20 Øklgisk Rådgivning 2008

6 søg i Danmark skal fungere alene på kmmercielle vilkår. Der fregår derfr strt set ikke længere srtsafprøvning under øklgiske vilkår. Frmålet med de stre landsdækkende srtsfrsøg er at finde frem til de srter, sm i gennemsnit passer bedst under flest mulige frhld. Frhldene i øklgisk jrdbrug er mere kmplicerede g individuelle end i knventinelt jrdbrug Derfr er det vanskeligere at finde en srt, der er bedst. En srt er bedst på det ene øklgiske landbrug, g en anden på et andet landbrug. Derfr er frskellene mellem srter i landsdækkende øklgiske srtsfrsøg sjældent statistisk sikre, g måske gså mindre relevante. Det handler mere m at finde de bedste srter til de knkrete vilkår, end til at finde et gennemsnit. I vre sydlige nablande fregår der plantefrædling rettet direkte md øklgisk jrdbrug, men disse srter afprøves ikke i Danmark i sammenligning med de dansk frædlede srter. Vi ved derfr ikke, m de srter, der udbydes i Danmark er de bedst egnede til øklgisk jrdbrug i Danmark. Såsædsfirmaerne markedsfører de srter øklgisk, sm de selvejer, eller kan tjene mest på at sælge, hvilket ikke nødvendigvis er de srter, der klarer sig bedst i øklgisk jrdbrug. Den danske såsædsbranche g de danske plantefrædlere pfrdrer til, at man bruger certificeret såsæd fr at støtte deres arbejde, men med den indsats, de yder fr den øklgiske krnbranche, så er der ikke nget at sige til, at de øklgiske landmænd tager let på denne del af argumentet fr at bruge certificeret såsæd. Vil man endelig fremstå sm bevidst frbruger, vil jeg pfrdre til at anvende tyske, østrigske eller schweiziske srter, der er frædlet til øklgisk jrdbrug. Knklusin Ved anvendelse af egen såsæd er der i sammenligning med certificeret såsæd risik fr

7 infektin af frøb~rne sygdmme, indhld af ukrudtsfrø g d~rlig spireevne. Man bør ikke bruge egen s~sæd med mindre man er bevidst m denne risik, g har viljen g mulighederne fr at imødeg~ den. Har man md p~ en faglig udfrdring, kan der til gengæld være penge at spare ved at anvende eget s~sæd, g det kan samtidigt give ngle muligheder, sm ikke findes i certificeret s~sæd. Har man mulighed fr at gøre en indsats fr det, kan man i samarbejde med r~dgivningstjenesten lave lkale srtsfrsøg, g fremver anvende lige præcis de srter, sm passer til ens egne vilk~r g behv. Her er man ikke begrænset af de 5-10 srter, sm firmaerne hvert ~r udbyder sm certificeret øklgisk s~sæd, men kan frit vælge mellem alle de tusindvis af srter, sm i tidens løb er lavet. Endvidere kan man frit kmpnere en srtsblanding, sm i de fleste tilfælde vil være at fretrække frem fr anvendelsen af rene srter. Ved at udvælge de bedste mr~der af marken til s~sæd, g rense denne p, s~ der kun anvendes de største kerner sm s~sæd, kan man pn~ en s~sæd med en hurtigere fremspiring, g dermed en bedre ukrudtsknkurrence g et højere udbytteptentiale. Ved at undg~ marker, eller mr~der af marker med skldplet g andre sygdmme, der kan smitte s~sæden, kan man sikre sig md frøb~rne sygdmme, sm der ikke tages hensyn til i certificeret s~sæd. Man sparer den del af ryaltyen, sm eilers vil tilg~ s~sædsfirmaet, men man bør altid betale ryalty til srtsejerfreningen, hvis man anvender en srt, der er mindre end 20 ~r gammel.

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

,{åe& AGRAR. t-& *3?r;m. i,'; i;$rs..rrtur. Mere indhold iden digita le udgave. t'h /j. p;df l# "t x. 'å: Fs.*:4 FREMTI DENS PI.ANTEAVLER. .,,*..a'.

,{åe& AGRAR. t-& *3?r;m. i,'; i;$rs..rrtur. Mere indhold iden digita le udgave. t'h /j. p;df l# t x. 'å: Fs.*:4 FREMTI DENS PI.ANTEAVLER. .,,*..a'. FREMT DENS P.ANTEAVLER å m,{åe& i,';,f :i / /' t'h /j s*srøl t-& f1 c---*e'f t' i;$rs..rrtur ;..*'.,,*..a'.s,.,' *3?r;m 'å: Fs.*:4 "1.* p;df l# "t x Mere indhld iden digita le udgave AGRAR r Prtejntndhldet

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis

Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis Der er planter man med frdel kan plante ved siden af hinanden, g planter man skal undlade at plante ved siden af hinanden. F.eks. frastøder gulerd prremøl,

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

VINTERRAPS 2016, HVAD GIK DER GALT?

VINTERRAPS 2016, HVAD GIK DER GALT? 30-11-2016 VINTERRAPS 2016, HVAD GIK DER GALT? Gjrde vi nget frkert - eller var det bare året? Lars Skvgaard Larsen, lsl@gefin.dk Udfrdringer i rapsen i 2016 Skadedyr Snegle (efteråret 2015) Bladribbesnudebille

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar Februar 2014 Midtvejsevaluering af frsøget med at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune 1. Indledning Fra plitisk side har der været et ønske m at undersøge, hvrvidt den nuværende

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Om at få respiratr g leve med den i hverdagen revideret 020911 RehabiliteringCenter fr Muskelsvind (RCfM) RCfM har til pgave at rådgive såvel mennesker med muskelsvind

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

HØJERE N-NORMER! Endelig får vi lov til at udnytte planternes potentiale lidt bedre. Hvor tjener vi flest penge på det?

HØJERE N-NORMER! Endelig får vi lov til at udnytte planternes potentiale lidt bedre. Hvor tjener vi flest penge på det? HØJERE N-NORMER! Endelig får vi lv til at udnytte planternes ptentiale lidt bedre. Hvr tjener vi flest penge på det? Lars Skvgaard Larsen Kvælstfnrmer fr 2015/16 De ffentliggjrte nrmer gælder kun frem

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Frmandens beretning fr året 2014 Side 1 af 9 Min beretning vil i år have følgende verskrifter: Indledning Årets resultat Grønne mråder Retssager Nrdfrbrænding Sag md andelshaver Vedligehldelsesprjekter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

(J/o/!;:; STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI SÆRTRYK 151. dpa nr. 1. 1965. Georg Christensen: Mekanisk ventilation af etageboliger

(J/o/!;:; STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI SÆRTRYK 151. dpa nr. 1. 1965. Georg Christensen: Mekanisk ventilation af etageboliger / SB SÆRTRYK 151 UCK 697,92 dpa nr. 1. 1965 Gerg Christensen: Mekanisk ventilatin af etagebliger STATENS BYGG EFO RSKN N GSNSTTUT kmmissin hs Teknisk Frlag København 1965. Kr. 4.50 STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

REPORT: WP1.2 INTERVIEW WITH TOYOTA DENMARK

REPORT: WP1.2 INTERVIEW WITH TOYOTA DENMARK ELECTRIC VEHICLES IN A DISTRIBUTED AND INTEGRATED MARKET USING SUSTAINABLE ENERGY AND OPEN NETWORKS REPORT: WP1.2 INTERVIEW WITH TOYOTA DENMARK Type: Deliverable Identifier: D1.2.3 Classificatin: External

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 28 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: gdkendt Gdkendelse af referat fra sidste

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 27. april 2015 kl. 12:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sfiendalsvej 60, 9200 Aalbrg SV SD 1.1.05 Mette Ryesgaard Larsen

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fasthldelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Med det frmål at sikre en ptimal fasthldelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på

Læs mere

Dokumentation: FB dialog om gentest

Dokumentation: FB dialog om gentest Dkumentatin: FB dialg m gentest Fra Twitter til Mette Breinhldts Facebk: Om gentest: Stre mængder usikker inf kan fremme bekymringskultur, g gøre mennesker til patienter, inden de er syge: http://t.c/ippsyrtg

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde. afd

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde. afd REFERAT Ordinært afdelingsmøde afd. 16-17-18 Sted: Htel Pauli Dat: 29. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: 28 bebere frdelt på 20 husstande Finn Søndergaard, frmand Jørgen M. Knudsen, næstfrmand Pul Erik

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

,, Hvordan skulle vi ellers holde styr pa millioner af transaktioner fordelt pa 7 lokationer?,, Capana leverede QlikView til Magasin

,, Hvordan skulle vi ellers holde styr pa millioner af transaktioner fordelt pa 7 lokationer?,, Capana leverede QlikView til Magasin Capana leverede QlikView til Magasin Hvrdan skulle vi ellers hlde styr pa milliner af transaktiner frdelt pa 7 lkatiner? Magasin, sm gennem mere end et halvt århundrede har haft iknstatus sm en af Danmarks

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa 1 SDHplus Slbaseret Fjernvarme i Eurpa WP2 - SDH gør det muligt at pnå energieffektive bygninger Opgave 2.2 Udvikling af tilpassede g/eller nye mdeller D2.4 Rapprt m tilpassede g/eller nye mulige mdeller

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD Kntrets åbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Mandag: kl. 10.00-15.00 Tirsdag: kl. 10.00-15.00 Onsdag: kl. 10.00-15.00 Trsdag: kl. 10.00-17.00 Fredag: kl.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Rskilde Museum lkaler mkring Sct. Ols Stræde Maj 2010 Byrådssekretariat Sagsnr. 99429 Brevid 1047444 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk 1 Baggrund g sammenfatning Rskilde Kmmune har, sm

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Formanden s beretning for 2014

Formanden s beretning for 2014 Frmanden s beretning fr 2014 Indledning Kncernstruktur Grindsted El- g Varmeværk A.m.b.A. GEV A/S GEV Varme A/S (grafisk pstilling af histriske priser g sammenligningstabel på standard hus, frdelingen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Miljø- g Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Erhverv g grøn teknlgi Ref. UHE Den 4. maj 2016 Kmmenteret dagsrden til VKOLA- møde den 10. maj g servicetjek fiskeri

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere