Bestyrelsens beretning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2011"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin og det meste af Guldborgsund igen frøs til med is. Vi slap heldigvis endnu en gang for alvorlige skader på vores broer. Enkelte fortøjningspæle blev igen løftet op af isen, og så oplevede vi også at få fygesne ind på loftet i klubhuset. Det betød, at vi i en periode måtte have spande og baljer stående på gulvet i klubhuset til at opsamle smeltevandet, der dryppede ned fra loftet. Da frosten og isen forsvandt i foråret, fik Finn Jørgensen og hans mandskab hurtigt gang i ramslaget og banket fortøjningspælene på plads, og Flemming Hermund fik hurtigt samlet et par medhjælpere, så taget kunne blive tætnet igen. Søsætningen blev udført som sædvanlig under kyndig ledelse af Arne Reitz- Hansen. Grundet påsken var søsætningen i 2011 to uger senere end normalt, hvilket vil sige, at vores både blev søsat den 29. og 30. april. Mange frivillige udførte et stort og professionelt arbejde med søsætningen i disse dage, hvor forholdene ikke var helt optimale, idet det alle dagene blæste mere, end vi kunne have ønsket os. I foråret og hen over sommeren havde vi desværre et par gange besøg af uvedkommende, der begik indbrud i de nye materialeskure hos fiskerne. Udbyttet var hver gang meget beskedent, men det er til stor irritation, at beslag og hængelåse skal udskiftes, og at uvedkommende har rodet rundt i medlemmernes private ejendele. I løbet af sommeren var en gruppe unge mennesker uden tilknytning til Toreby Sejlklub samtidig begyndt at tage ophold om aftenen på fiskernes område, hvor de hyggede sig med diverse drikkevarer med henkastning af diverse affald til følge. Dette var også til stor irritation, og flere af fiskerne var begyndt at føle sig utrygge, når de opholdt sig på området. Vi fik heldigvis med lidt hjælp fra politiet forklaret de unge, at området er forbeholdt medlemmer af Toreby Sejlklub. Budskabet forstod de unge, og uden større protester fortrak de fra vores område.

2 Indbruddene og de uvedkommendes ophold betød, at vi i bestyrelsen besluttede at installere overvågningskameraer flere steder på Toreby Sejlklubs område. Det er ikke helt i overensstemmelse med den gældende lovgivning, men hvis denne foranstaltning kan betyde, at vi slipper for indbrud, hærværk og andre ubehageligheder, så må det være det, som skal til. I forsommeren besluttede vi i bestyrelsen at udlægge en del af vinterpladsen øst for klubhuset som en såkaldt stelplads, hvilket er navnet på en plads, der kan anvendes til kortvarige ophold for autocampere. Denne beslutning skete på baggrund af flere opfordringer bl.a. fra et tidligere gæstemedlem, der nu har udskiftet sin båd med en autocamper. Efter at have undersøgt lovligheden af - og betingelserne for at anlægge en sådan stelplads, valgte vi at åbne op for, at autocampere i sejlsæsonen kan benytte en del af den nævnte vinterplads til ophold for en overnatning mod betaling af kr. 100,- pr. døgn, ligesom vores normale havnegebyr er for gæstesejlere. Som I måske husker, så fremlagde vi på sidste års generalforsamling en liste med småopgaver, som vi ønskede udført fremadrettet. Denne liste tog mange af vores medlemmer straks fat i, og nærmest uopfordret gik medlemmer i gang med at få løst disse opgaver. Da året var gået var næsten alle de ønskede projekter blevet lavet og næsten alle alene ved medlemmernes frivillige indsats. Løbende kommer der nye mindre arbejdsopgaver til, og igen i år fremlægger vi en liste med de opgaver, som vi nu kunne ønske at få løst i den kommende tid. Foruden de nævnte opgaver har medlemmer bistået med mange andre opgaver herunder den løbende rengøring af vores klubhus og vedligeholdelse af de udvendige arealer i form af græsslåning og bekæmpelse af ukrudt, beskæring af træer og buske, tømning af affaldssække mv. Dette betyder, at vores klubhus og vores område altid fremstår pænt og i velplejet stand. Vi i bestyrelsen vil vi gerne rette en stor tak til alle de medlemmer, som på den ene eller den anden måde har bistået med dette arbejde i Toreby Sejlklub i den forgangne sæson. Som nævnt var alle bådene søsat lørdag den 30. april 2011.

3 Foråret kom samtidig med lunt og tørt vejr i maj måned, og det tegnede til at blive en fantastisk sæson. Sådan gik det som bekendt ikke. Fra sidst i juli måned og faktisk helt hen til sidst i september fik vi masser af regn og mange dage var tillige med hård blæst. Flere af os nåede i sæsonen ikke helt de rejsemål, som vi havde ønsket os, og enkelte medlemmer valgte at holde deres sommerferie i landlige omgivelser, medens deres båd lå vejrfast her i Toreby Sejlklub. Når nu vi - rent vejrmæssigt - fik en så dårlig sæson, så skulle man tro, at antallet af gæstesejlere også ville falde markant. Sådan gik det ikke. Vi havde i 2011 faktisk i alt 167 registrerede overnatninger, hvilket er en stigning på ca. 70 % i forhold til Det skyldes selvfølgelig, at mange gæstesejlere har ligget vejrfast her hos os. Enkelte gæstesejlere har i sommers ligget mere end en uge i Toreby Sejlklub. Jeg har haft fornøjelsen af at tale med flere af disse gæster, og alle har givet udtryk for, at de - når det nu ikke kunne være anderledes - var utrolige glade for, at de var blæst inde netop her hos os i Toreby Sejlklub. De har alle rost vores klubhus og faciliteter samt området omkring klubben til skyerne, og samtidig gav mange udtryk for, at de her hos os kun mødte venlige og hjælpsomme mennesker. Dette i sig selv er en uvurderlig stor reklame for Toreby Sejlklub. To ægtepar fra Mosede lå vejrfast her hos os i sommers i deres to sejlbåde i næsten en hel uge. Medens de lå her var klubhuset en lørdag udlejet til en privat fødselsdagsfest. Det blæste og regnede voldsomt den pgl. lørdag. Helt på eget initiativ åbnede fiskernes deres lille fiskerhus for disse gæstemedlemmer, så de kunne hygge sig med deres aftensmad i tørvejr i fiskerhuset, og samtidig fik de leveret diverse salater og vist nok også en flaske vin fra festen ned i deres lille midlertidige opholdsstue. De pgl. gæstesejlere var meget benovet over denne service, og de vil helt sikkert fortælle vidt og bredt om denne oplevelse i deres hjemklub og til alle andre, de møder under deres fremtidige sejlture. De mange overnatninger som vi har haft i 2011 her i Toreby Sejlklub skyldes selvfølgelig også, at vi i pinsen havde mange besøgende fra både Sejlklubben Ulvsund i Kalvehave og en del fra Nysted. Det er 3. år i træk, at vi i Pinsen har besøgende fra Ulvsund, hvilket i sig selv vel også er et tegn på, at sejlere kan lide at besøge os her i Toreby Sejlklub.

4 Vi har i 2011 brugt en del tid på at gennemgå de forsikringer, som vi har i Toreby Sejlklub, idet vi følte, at der var behov for en opdatering af de forsikringer, som vi havde. Vi har haft en eksamineret assurandør med på råd, og det hele er endt ud i, at vi har udvidet vores forsikringer betydeligt i forhold til tidligere. Det er meget omfattende, at komme ind på de mange ændringer og udvidelser af forsikringsbetingelserne, der nu er sket. De ændringer, der er foretaget, som omhandler klubbens bygninger, anlæg og maskiner er for så vidt ikke umiddelbart interessant for det enkelte medlem. Det er derimod den udvidelse af forsikringen, som vi har foretaget med hensyn til at tegne en kollektiv fritidsulykkesforsikring for klubbens medlemmer. Det er nu sådan, at medlemmer, der udfører et arbejde i - og for Toreby Sejlklub er dækket af denne forsikring, såfremt de skulle komme til skade under udførelsen af et arbejde i Toreby Sejlklub. Såfremt medlemmet selv har en fritidsulykkesforsikring, dækker denne også. Det er vigtigt i den forbindelse at slå fast, at skader herunder tyveri og hærværk mv., der sker på medlemmernes både og andre personlige effekter ikke er dækket af Toreby Sejlklubs forsikringer. Det er jo sådan, at man som medlem af Toreby sejlklub er forpligtiget til som minimum, at have sin båd ansvarsforsikret. Det er op til det enkelte medlem at afgøre, om man yderligere vil tegne en kaskoforsikring, og i givet fald, om forsikringen skal dække fuldt ud uden selvrisiko, eller om man ønsker at tegne en lidt billigere forsikring med en større eller mindre selvrisiko. Et professionelt svar på alle forsikringsspørgsmål, vil man kunne få den 8. marts 2012, hvor assurandør Leif Christensen fra Codan forsikring vil komme her i klubhuset og holde et foredrag om forsikringer ikke mindst bådforsikringer, som jo er yderst aktuelt for os sejlere. Efter mange timers arbejde, møder og skriverier samt flere gange udsættelse af arbejdet lykkedes det endeligt at komme i gang med den planlagte uddybning af vores havnebassin. Selve gravearbejdet startede her hos os mandag den 5. december Vi har som bekendt tilladelse til at få oprenset ialt 5000 m3 bundslam, og vores plan er at få hele dette kvantum fjernet i en omgang i forbindelse med den igangværende uddybning.

5 HH Enterprise, der forestår selve gravearbejdet havde forventet, at de kunne fjerne ca. 450 m3 dagligt, hvilket ville sige, at arbejdet skulle kunne være færdig i løbet af arbejdsdage. Ved arbejdets begyndelse fik vi lovning på, at arbejdet var færdigt i hvert fald inden jul. Af forskellige grunde, som jeg ikke skal komme nærmere ind på i denne beretning, gik arbejdet ikke helt som forventet for entreprenøren. Ved udgangen af december måned havde vi fået oprenset m3 bundslam. Firmaet havde andre hastende opgaver, og måtte forlade vores havn med deres materiel. Vi er blevet lovet, at de resterende 1500 m3 bliver fjernet inden søsætningen i april måned, og så må vi håbe, at dette løftet bliver holdt. Arbejdet med tilslutningen af det offentlige kloaknet er nu færdig. Vi er således ikke længere afhængig af en slamsuger, der skal tilkaldes for at tømme vores opsamlingstank, der nu helt er sløjfet. Som nævnt i andre sammenhæng, tog vi i bestyrelsen en hurtig beslutning om at blive tilsluttet det offentlige kloaksystem, da vi erfarede, at vores naboer i kajakklubben skulle i gang med et tilsvarende arbejde. Der var selvfølgelig penge at spare, hvis vi valgte at få udført dette projekt samtidig med, at entreprenøren var på området med alt sit materiel. Vi synes selv, at vi har fået udført opgaven til en fornuftig pris. Samtidig er vi i bestyrelsen af den overbevisning, at vi alligevel i løbet af ganske få år, ville blive tvunget til at tilslutte os det offentlige kloaksystem. Selv om de to nævnte store og dyre projekter nu er næsten færdige, venter stadig andre store og omkostningstunge opgaver forude. Vi har besluttet, at vi allerede her i foråret går i gang med den planlagte udskiftning af de elektriske installationer på broerne. Vi vil i første omgang udskifte al det elektriske anlæg på A og B broen, og vi forventer, at vi på disse to broer har et topmoderne el. anlæg, når sejlsæsonen indledes i april måned. El. installationerne på C broen vil blive efterset og istandsat, således at vi også på denne bro, har et el. anlæg, der er i orden og anvendeligt, når sejlsæsonen indledes. Vi mener også, at vi nu har det økonomiske grundlag for at iværksætte den påtænkte udskiftning af asfalten ved udrustningskajen.

6 Som tidligere nævnt har vi besluttet, at udskifte asfalten på dette område med kørefliser. Vi er stadig opmærksomme på de bærende pæle under A-broen, hvor et par af pælene er ved at rådne væk, og vi har også en ide om, hvordan broen kan sikres på en måde, som både arbejdsmæssigt og prismæssigt er til at have med at gøre. C-broen har det ikke for godt. Nogle steder er betonskallen ved at mørne og løsne sig. Vi er p.t. ved at få undersøgt, hvor omfattende skaderne er, og hvor store omkostninger, der er forbundet med at få repareret broen. Det er broens tilstand, som har fået os til at udskyde udskiftningen af de elektriske installationer. Vi vil gerne have en proffesionel udtalelse vedr. broens tilstand, inden vi ofrer alt for mange penge på nye installationer på broen. Finanskrisen er nu også mærkbar blandt sejlerfolket. Flere har de senere år fravalgt sejlerlivet. For ganske få år siden havde konstant mellem personer på ventelisten til en ledig plads her i Toreby Sejlklub. P.t. er alle pælepladser besat, men vi har faktisk ingen, der reelt venter på en ledig plads i Toreby Sejlklub. Enkelte medlemmer har i 2011 solgt deres båd og meldt sig ud af Toreby Sejlklub og et tilsvarende nye medlemmer er kommet til. Jeg håber, at alle vores nye medlemmer har fundet sig til rette og føler sig tilpasse med at være medlem af Toreby Sejlklub. I Toreby Sejlklub har vi p.t. ca. 110 aktive og ca. 20 passive medlemmer. 26 uger efter, at vores både var blevet søsat var sejlsæsonen slut, og det var tid til at få bådene på land igen. Igen blev arbejdet udført professionelt, og mange hjalp til de tre dage, indtil sidste båd var løftet på land søndag den 30. oktober. I alt har vi ca. 100 både stående på land i Toreby Sejlklub. 30 af disse både tilhører vores gæstemedlemmer. Som oplyst på sidste års generalforsamling, så vedtog Guldborgsund kommune i 2010, at åbningstiderne af Guldborgbroen skulle begrænses betydeligt, idet kommunen herved kunne opnå en besparelse i bl.a. lønudgifter til bropersonalet.

7 Vi og flere andre sejlklubber og brugere af broen protesterede i høringssvar mod den påtænkte ændring af broens åbningstider. Kommunen ignorerede samtlige indsigelser, og uden yderligere dialog med os brugere, gennemførte kommunen deres plan, som dog lige skulle godkendes af Søfartstyrelsen, inden den kunne træde i kraft. Til stor overraskelse for mange og helt sikkert især for embedsmændene i kommunen, fik kommunen afslag på at gennemfører ændringen. En væsentlig årsag til at Søfartstyrelsen gav afslag på kommunens ansøgning var netop, at kommunen ikke havde været i dialog med broens brugere. Stadig uden at have været i dialog med os brugere ansøgte kommunen endnu en gang om tilladelse til at ændre bro åbningstiderne i det ønskede omfang, men Søfartstyrelsen fastholdt deres afslag og meddelte, at en eventuel tilladelse til at ændre ved de gældende åbningstider først kunne gives, når kommunen havde været i dialog med brugeren. Den 31. januar 2012 indkaldte kommunen så endelig repræsentanter for områdets sejlklubber til et møde. Bortset fra lidt små detaljer i den endelige ordlyd, nåede man på dette møde frem til et udkast til ændring af åbningstiderne, som alle parter kunne accepterer. Hvis kommunen får Søfartstyrelsen godkendelse til disse ændringer, vil vi sejlere sagtens kunne leve med dette. I sejlsæsonen bliver åbningstiden fra kl eller kl om morgenen til en time efter solnedgang om aftenen. Den væsentlige ændring i åbningstiderne bliver i perioden fra 1. november til 31. marts, hvor det ikke har den store betydning for langt de fleste af os lystsejlere. Hele forløbet i denne sag har vist, at det en gang imellem godt kan betale sig at protestere mod påtænkte planer, der føles urimelige - også selv om man en gang imellem kan føle, at det er Davids kamp mod Goliat, men denne sag har vist, at det ikke er hver gang, at Goliat vinder. I løbet af 2011 har der været afholdt mange arrangementer her i Toreby Sejlklub. Der har været en pæn tilslutning til de fleste arrangementer, som alle er med til at styrke sammenholdet og kammeratskabet her i klubben. Det er vores festudvalg, som arrangerer disse sammenkomster. Festudvalget består p.t. af Vagn Mortensen, Anne Magrethe Holstebro, Kirsten Hermund, Jytte Pedersen og Senia Cranø. I skal alle have en stor tak for det store arbejde, som I har udført i forbindelse med de mange arrangementer, som vi har haft i det forgangne år.

8 Vagn har tillige udført et stort arbejde med at søge fonde om tilskud til nogle af de store projekter, som vi nu dels har fået udført, og som vi har planer om at få udført fremadrettet. Det er desværre stadig ikke lykkedes at få tilskud til vores projekter, men Vagn skal alligevel have en stor tak for de timer, der er blevet brugt på dette arbejde. Vi har et flot klubblad - Dæmningen, som udkommer tre gange om året. Samtidig har vi en Internet hjemmeside, som er utrolig flot sat op, og som hele tiden holdes helt a jour. Mange gange kan man få timer efter en begivenhed, læse om denne og se fotos herfra på vores hjemmeside på Internettet. Jeg vil gerne rette en stor tak til Hans Lund, som foruden sit arbejde som medlem af bestyrelsen, udfører et stort og professionelt arbejde som redaktør af Dæmningen, og ligeledes en stor tak til Palle Tørnqvist for det store arbejde, som Palle udfører som web master for vores hjemmeside. Bommen ved slæbestedet er fortsat en god forretning. Det kræver noget arbejde med salg og fornyelser af bomnøgler, men når man så ser den årlige indtægt, som vi har i den forbindelse, er det arbejdet værd. Tage Mikkelsen har igen i 2011 bistået os i bestyrelsen med det indledende salg af bomnøgler i foråret, og det er vi i bestyrelsen selvfølgelig meget taknemmelige for. Som bekendt åbnede vi for et par år siden op for, at medlemmer kunne leje klubhuset til private sammenkomster. Flere og flere benytter sig af denne mulighed. Klubben får en indtægt i den forbindelse, og samtidig kan vi glæde vores medlemmer med, at de kan afholde en privat sammenkomst i et skønt lokale i skønne omgivelser med en helt fantastisk udsigt ud over Guldborgsund. Inden jeg afslutter beretningen vil jeg rette en stor tak for godt samarbejde til sejlklubberne i vores område ikke mindst vores naboer i Guldborgsund kajakog havkajakklub, som vi har et fortræffeligt godt samarbejde med. Tak til alle vores samarbejdspartnere herunder en særlig stor tak for et fantastisk samarbejde med havnechef Viggo Staberg og hans medarbejdere i Nykøbing F. erhvervshavn.

9 Sluttelig vil jeg rette en særlig tak til alle i bestyrelsen. Der har igen været mange ting at drøfte og tage stilling til. Vi når altid frem til en fælles holdning til de ting, som der løbende skal tages beslutning om. Alle i bestyrelsen har brugt rigtig mange timer på at løfte de opgaver, der nu en gang er i en klub som Toreby Sejlklub. Jon Hald har efter 4 år som bestyrelsesmedlem i Toreby Sejlklub valgt ikke at genopstille til dette års valg. I bestyrelsen havde vi alle gerne set Jon fortsætte som bestyrelsesmedlem, men samtidig accepterer vi selvfølgelig også Jon`s beslutning. Vi vil gerne takke Jon mange gange for den store arbejdsindsats, som han i årene har udført i bestyrelsen. Jan Krastrup Formand

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vinteren 2013 og foråret 2014 var meget mild. Vi fik kun lidt sne, og det var kun i meget korte perioder, at vandet i vores havnebassin var tilfrosset. Den milde vinter betød,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 1 Bestyrelsens beretning 2013 Som I måske kan huske, så var sidste års vinter, og især de første måneder i 2013 meget kolde. Vi fik masser af sne og frost, så Guldborgsund var i perioder helt tilfrosset.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010

Bestyrelsens beretning 2010 Bestyrelsens beretning 2010 Vinteren 2009/2010 var en af de koldeste vintre, som vi har haft i rigtig mange år. Vi fik masser af sne, og indtil langt ind i marts måned var hele vores område dækket af et

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang

Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby L 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den fjerde informationsskrivelse fra ungdomsafdelingenn i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Den næste store udgravning er startet op, og lige nu ligner

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2010. 30. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2010. 30. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2010. 30. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2009. 29. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen.

Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Lad os sammen mindes Preben ved et minuts stilhed. Æret være hans minde. På sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget)

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget) Generalforsamling den 28. september 2011 kl. 19.30 på Rødovregård (Dueslaget) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Bjørn Olsen blev valgt som dirigent og Felix Fredens som referent. Bjørn Olsen startede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Nyhedsbrev. Årgang 4 nr. 33. August Og sommeren gik

Nyhedsbrev. Årgang 4 nr. 33. August Og sommeren gik Og sommeren gik Ekstraordinær Generalforsamling Hov hvad skete der pludselig var sommeren væk. De der stadig var på ferie vendte hastigt hjem til regn og blæst, og nu ligger bådene fast i deres fortøjninger

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14.04.2016

Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, John Trolle Fraværende: Harald Jørgensen, Referent: John

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21.

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21. Referat Møde 2/09, Mandag den 8.06.2009 kl. 09:00 12:00 Mødested: Klubhus Nord, 1. sal, sejlklubbens lokale. Tilstede: Jens Ive, Niels de bang, Jette Ebro, Birgitte Scherning Poulsen, Lars Bing, Jens Dam,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund Sejl og Motorbådsklubben Grønsund www.groensund.dk Generalforsamling torsdag d.13.nov. 2014 kl.19.00, Stubbekøbing Referat 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere: Joachim Thede blev foreslået valgt. Joachim

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den tredie informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Planerne for den ungdomsafdelingen i den nye havn er nu

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til VISION 2015 for Skælskør Amatør Sejlklub

Skælskør Amatør Sejlklub. Oplæg til VISION 2015 for Skælskør Amatør Sejlklub Oplæg til VISION 2015 for være Slagelse Kommunes foretrukne havn og sejlklub udvikle havnefaciliteter så klubben sikres et solidt medlemsgrundlag fremover have plads til både motorbåds-, kølbåds- og småbådssejlere

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Palle Niels Steen Ingolf Lars. Fravær: Gabriele havde meldt afbud. Palle var fungerende formand til mødet. Bestyrelsesmøde mandag d: 07-03-2016 1/ Godkendelse af referat

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Tilstede: Afbud: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming. Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere