57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1"

Transkript

1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) møde Onsdag den 14. marts 2012 kl Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). 1) Til statsministeren af: Claus Hjort Frederiksen (V): Når parlamentsmedlemmers spørgsmål til statsministeren og de enkelte ministre i de fleste demokratier er et omdrejningspunkt i kontrollen med regeringen og spørgsmål besvares i fuld offentlighed i parlamentssalen, er statsministeren så enig i, at det vil være et stort demokratisk tilbageskridt, hvis menige folketingsmedlemmer afskæres fra at stille de såkaldte 20-spørgsmål til statsministeren til mundtlig besvarelse i fuld offentlighed i Folketingssalen? (Spm. nr. S 2502, skr. begr.). 2) Til finansministeren af: Joachim B. Olsen (LA): Mener ministeren i lyset af ministerens svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 36 af 2. november 2012, hvoraf det fremgår, at en afskaffelse af topskatten vil medføre en stigning i beskæftigelsen på personer, at det vil være rimeligt i forbindelse med de kommende skatteforhandlinger at lade dette forhold få betydning? (Spm. nr. S 2527). 3) Til justitsministeren af: Inger Støjberg (V): Forventer ministeren i lighed med social- og integrationsministeren, at regeringens udlændingepolitiske lempelser vil medføre en øget tilstrømning af familiesammenførte udlændinge? (Spm. nr. S 2525, skr. begr.). 4) Til justitsministeren af: Inger Støjberg (V): Forventer ministeren, at regeringens udlændingepolitiske lempelser, herunder fjernelsen af indvandringsprøven og pointsystemet, vil medføre en mere kvalificeret tilstrømning af udlændinge til Danmark? (Spm. nr. S 2526). 5) Til skatteministeren af: Mener ministeren, at det vil fremme antallet af danskere, som tegner forsikringer, når regeringen nu sætter stempelafgifterne på forsikringer markant op, så alle danske forsikringstagere fremover skal betale markant mere for en indbo-, ulykkes-, skades-, rejseforsikring m.m.? (Spm. nr. S 2520). 6) Til skatteministeren af: Er ministeren slet ikke bekymret for konsekvenserne, når undersøgelser viser, at særlig unge og personer med lave indkomster allerede i dag afholder sig fra at tegne forsikringer på grund af udgiften, når regeringen nu planlægger at forøge stempelafgifterne på forsikringer markant, og er regeringen fuldstændig ligeglad med de store konsekvenser, det kan have for mennesker, hvis de ikke er ordentligt forsikret? (Spm. nr. S 2521). 7) Til transportministeren af: Preben Bang Henriksen (V): Hvad er ministerens holdning til, at det øjensynligt ikke er antallet af besøgende, der er udslagsgivende for, hvilken turistattraktion der får mulighed for skiltning langs motorvejene i henhold til Vejdirektoratets nye forsøgsordning? (Spm. nr. S 2519, skr. begr.). 8) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af: Anni Matthiesen (V): Hvorledes ser ministeren, at»bonderøve«, jf. tv-programmet på DR, og musikanter kan løse udfordringen med at sikre en positiv befolkningsudvikling i udkantsområderne? (Spm. nr. S 2501). 9) Til beskæftigelsesministeren af: Bent Bøgsted (DF): Hvad vil ministeren gøre for at stoppe kommunernes krav om tvangsmedicinering af sygedagpengemodtagere, for at de fortsat kan modtage sygedagpenge? (Spm. nr. S 2503). 10) Til beskæftigelsesministeren af: Bent Bøgsted (DF): Vil ministeren stoppe Ankestyrelsens godkendelse af kommunernes brug af tvangsmedicinering? (Spm. nr. S 2504). 11) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af: Liselott Blixt (DF): Hvad er ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsen ifølge pressen har ansat en sekretariatschef, som tidligere har fået alvorlig kritik i Omniscansagen, bl.a. for bevidst at have tilbageholdt vigtig information og for bevidst at have misinformeret Folketinget om sagens rette sammenhæng? (Spm. nr. S 2451).

2 2 Onsdag den 14. marts 2012 (FM ) 12) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af: Liselott Blixt (DF): Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at alle borgere har samme mulighed for at komme på hospice? (Spm. nr. S 2452). 13) Til ministeren for ligestilling og kirke af: Fatma Øktem (V): Er ministeren enig i Özlem Cekic' udtalelse i Politiken den 4. marts 2012, hvor hun nævner, at det ikke er et spørgsmål om, om regeringen vil indføre kvoter, men i hvilken form kvoterne kommer? (Spm. nr. S 2517). 14) Til ministeren for ligestilling og kirke af: Fatma Øktem (V): Hvilken effekt forventer ministeren, at en ændring af ordet bør til ordet skal i ligestillingslovens 11 om kønssammensætning af visse bestyrelsesposter i staten vil have, og vil ministeren herunder oplyse, hvilke konsekvenser de statslige forvaltninger vil blive mødt med, hvis ikke de efterlever kravet? (Spm. nr. S 2518). Lovforslag nr. L 110 (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd. (Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, ændring af Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn m.v., nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd)). Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen): Lovforslag nr. L 111 (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring. (Forældelse af krav på erstatning for erhvervssygdom og mulighed for at udstede administrative bødeforelæg m.v.)). Transportministeren (Henrik Dam Kristensen): Lovforslag nr. L 112 (Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Kontrolsyn af erhvervskøretøjer på firmaadressen, finansiering af tilsyn, videregivelse af data til kommercielle formål, bødestraf til ejer eller bruger for ikke at fremstille køretøj til syn)). Meddelelser fra formanden Mødet er åbnet. Kl. 13:00 Peter Skaarup (DF), Karsten Lauritzen (V) og Tom Behnke (KF) m.fl.: Beslutningsforslag nr. B 52 (Forslag til folketingsbeslutning om indgåelse af aftaler om foranstaltninger, der sikrer effektiv udmøntning af afsoning i hjemlandet, efterforskning og kriminalitetsforebyggelse). Finn Sørensen (EL) m.fl.: I dag er der følgende anmeldelser: Lovforslag nr. L 105 (Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.)). Beslutningsforslag nr. B 53 (Forslag til folketingsbeslutning om bindende retningslinjer for lægekonsulenters arbejde og kompetence). Titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af (jf. ovenfor). Social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup): Lovforslag nr. L 106 (Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn)) og Lovforslag nr. L 107 (Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge mv.)). Økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager): Lovforslag nr. L 108 (Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner). Skatteministeren (Thor Möger Pedersen): Lovforslag nr. L 109 (Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.). Ministeren for sundhed og forebyggelse (Pia Olsen Dyhr, fg.): Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Kl. 13:01 Til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget erhvervs- og vækstministeren, minister for ligestilling og kirke, ministeren for nordisk samarbejde. Til erhvervs- og vækstministeren er anmeldt følgende spørgere: Gitte Lillelund Bech (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) Ellen Trane Nørby (V) Til ministeren for ligestilling og kirke er anmeldt følgende spørgere: Inger Støjberg (V) Martin Henriksen (DF) Mai Henriksen (KF) Ellen Trane Nørby (V) Fatma Øktem (V) Christian Langballe (DF) Jakob Ellemann-Jensen (V) Karen Ellemann (V)

3 Onsdag den 14. marts 2012 (US 103) 3 Lykke Friis (V) Anni Matthiesen (V) Gitte Lillelund Bech (V) Det er åbenbart, at vi ikke kan nå mere end højst fem af de nævnte. Til ministeren for nordisk samarbejde er ikke anmeldt spørgere. Jeg går ikke ud fra, at der er flere, der vil melde sig. Det er der ikke. I første runde har spørger og minister begge 2 minutters taletid, og derefter er der to runder, hvor spørger og minister hver gang har 1 minuts taletid. Den første spørger til erhvervs- og vækstministeren er fru Gitte Lillelund Bech, værsgo. Kl. 13:02 Spm. nr. US 103 Gitte Lillelund Bech (V): Tak. Erhvervs- og vækstministeren er jo minister for erhverv, for industri osv., og jeg er lidt optaget af, hvordan regeringen tænker, når man skal sammensætte bestyrelser i det private erhvervsliv, fordi det var jo sådan, at i går offentliggjorde Jyllands-Posten en måling fra Rambøll, som viser, at 80 pct. af danskerne er imod, at man laver kvoter i bestyrelser for, henholdsvis hvor mange mænd og hvor mange kvinder man skal have i bestyrelserne, og derfor vil jeg sådan set godt høre erhvervs- og vækstministeren, hvad erhvervs- og vækstministerens holdning er til kønskvoter i bestyrelser. Kl. 13:03 Erhvervs- og vækstministeren. Kl. 13:03 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Det kan siges meget enkelt. Det er, at jeg mener, at det ville være en fordel for dansk erhvervsliv og en fordel for samfundet, at vi får flere aktive kvinder ind i bestyrelserne, men at det ikke ligger lige for, at det sker via kvoter. Kl. 13:03 Fru Gitte Lillelund Bech. Kl. 13:03 Gitte Lillelund Bech (V): Nu havde jeg svært ved at høre den sidste del af svaret, så jeg havde lidt svært ved at høre, om ministeren har tænkt sig at lovgive på området eller ej. Jeg noterer mig jo, at SF's fremtrædende medlem af Folketinget, fru Özlem Sara Cekic, har sagt, at der kommer en lov, og at det er meget vigtigt, at vi får indført kvoter i bestyrelserne i Danmark. Så derfor kan jeg måske bare spørge ministeren om, hvornår det bebudede lovforslag så kommer, der handler om, at der skal indføres kvoter i bestyrelser. Kl. 13:04 Kl. 13:04 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Men det er rigtig nok, at det er en del af regeringsgrundlaget, at vi gerne vil fremme andelen af kvinder i bestyrelser, så regeringen arbejder også med et forslag, som bliver præsenteret i nær fremtid. Fru Gitte Lillelund Bech. Kl. 13:04 Kl. 13:04 Gitte Lillelund Bech (V): Nu har jeg svært at forstå på ministeren, om det er et lovforslag eller bare et generelt forslag. Man kan godt lave forslag, som ikke nødvendigvis er lovforslag. Kan vi forvente, at der inden for den næste måned bliver fremsat et lovforslag hernede? Og hvis det ikke bliver inden for den næste måned, kan vi i det hele taget så forvente, at det er et lovforslag, som regeringen kommer med, som vil indføre kønskvoter i bestyrelserne? Kl. 13:04 Kl. 13:04 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Vi kommer med et forslag, der skal fremme andelen af kvinder i danske bestyrelser, og når lovforslaget ligger der, vil fru Gitte Lillelund Bech også kunne forholde sig mere konkret til indholdet, men jeg kan love spørgeren, at vi tager vores regeringsgrundlag særdeles alvorligt. Kl. 13:05 Spørgsmålet er sluttet. Den næste spørger til erhvervs- og vækstministeren er hr. Kristian Thulesen Dahl, værsgo. Kl. 13:05 Spm. nr. US 104 Kristian Thulesen Dahl (DF): Tak, formand. Jeg hører jo altså til den gruppe af folketingspolitikere, der synes, at det har været en hård tid for Socialistisk Folkeparti. Altså, der kom en ny regering efter valget i september måned SF deltog for første gang i en regering, det er historisk, og tillykke med det. Så har der ligesom bredt sig sådan et billede af, at Socialistisk Folkeparti ikke rigtig får noget ud af at være med i regeringen, og at man føler sig trængt. Vi havde hele diskussionen om betalingsringen, hvor man kunne høre, at Socialistisk Folkeparti kæmpede kampen for en betalingsring, men til sidst måtte kapitulere, så den ikke kunne blive til noget, og så måtte de prøve at finde andre metoder til at gøre noget ved den kollektive trafik osv. Der har vi så lavet et forlig om det, og det er fint. Jeg synes, at det er lidt trist for SF. Nu så jeg så, at erhvervs- og vækstministeren, den tidligere gruppeformand i Socialistisk Folkeparti, var i spørgetimen, og tænkte på, at det var en oplagt anledning til at give ham mulighed for at forklare SF's sådan successer i regeringen. Jeg ved, at spørgsmålet ressortmæssigt skal være inden for hans område, sådan er det jo. Det at være vækstminister handler jo om at skabe vækst, tænkte jeg. Der tænkte jeg, at det mest naturlige at tage fat på for at få understreget SF's successer i regeringssamarbejdet, ville være det oplæg, som var SF's valgoplæg til valget i september 2011, og som havde overskriften»friske øjne på Danmark«, og hvor man gav klar besked om SF's valggrundlag, nemlig 12 konkrete mål, der kunne skabe et stærkere Danmark, og som SF ville måles på. Jeg er overbevist om, at erhvervs- og vækstministeren husker den brochure, jeg desværre ikke har med her i salen i en farvestrålende udgave, men som jeg har på kopipapir, altså, at han husker de 12

4 4 Onsdag den 14. marts 2012 (US 104) klare mål, der var stillet op, og som var skitseret ved sådan nogle håndboldmål det var noget, man ville måles på. Derfor vil jeg spørge vækstministeren: Kan vi ikke her i spørgetimen få løftet sløret for, hvordan SF synes at det går med de vækstskabende initiativer, som var en del af SF's eget valggrundlag de 12 mål og som man ville måles på? Kl. 13:07 Kl. 13:07 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Jeg er glad for spørgsmålet, for det giver mig anledning til at rose spørgeren for den ansvarlighed, som Dansk Folkeparti har udvist, bl.a. i forbindelse med den udviklingspakke, som vi lavede i forrige uge, og som er med til at sikre, at der gives for 20 mia. kr. bedre lånefinanseringsmuligheder, specielt til små og mellemstore virksomheder. Og vi har også fundet mulighed for at forøge eksportgarantiordningen med yderligere 20 mia. kr. Det er to meget konkrete initiativer, som i den grad er med til at understøtte vækstbetingelserne for små og mellemstore virksomheder og for vores eksportvirksomheder. Det synes jeg er en fantastisk succes, som regeringen er meget stolt af. Vi er også meget glade for, at der er et bredt flertal bag aftalerne, sådan at der er en fælles erkendelse af, at væksten i samfundet er helt afgørende. Dertil kan jeg også supplere med, at den kickstart, som regeringen fik igennem med finansloven, jo også bidrager til at sikre, at der bliver skabt nye job i 2012 og i Det er alt sammen noget, som tæller på plussiden, når man som erhvervs- og vækstminister skal se på, hvordan man kan være med til at understøtte væksten. For situationen er, at vi overtog regeringsmagten efter en periode, hvor dansk konkurrenceevne gennem 10 år stille og roligt blev forringet, og hvor lønkonkurrenceevnen tilsvarende blev forringet. Så det er en kæmpe udfordring, den nye regering har taget på sig, men vi går til den med krum hals. Kl. 13:08 Hr. Kristian Thulesen Dahl. Kl. 13:09 Kristian Thulesen Dahl (DF): Tak. Det er dejligt, at det sker med krum hals og alting. Jeg er da også utrolig glad for, at det, erhvervs- og vækstministeren kan fremhæve som en del af succesen, er det, Dansk Folkeparti har været med til at sikre af gode ting. Jeg fik så ikke lige helt fat i, hvad det egentlig havde med de 12 mål, som SF havde opsat i sit valggrundlag, at gøre. For der kan man finde rigtig mange ting, der handler om alt mulig andet end det, erhvervs- og vækstministeren her nævnte. Så måske vil erhvervs- og vækstministeren have den ulejlighed at sige, hvilke af de 12 mål, som man havde stillet op, der er dækket ind af det, der nu er blevet en succes. Jeg kan ikke rigtig spørge ministeren om det med højst 24 elever i en skoleklasse eller 2 lærere i dansk og matematik de første 3 skoleår osv., for det ligger uden for hans ressortområde, så det må jeg ikke spørge om her, men det kunne godt være, at ministeren af egen drift ville fortælle, hvilke af de her 12 mål, der så bliver dækket ind af de ting, erhvervs- og vækstministeren netop har sagt var succeser for regeringen. Kl. 13:10 Kl. 13:10 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Jeg forstår godt, at spørgeren er lidt overrasket over, at jeg som minister roser et oppositionsparti for at tage ansvar, men det er sådan set en del af den nye regerings politik. Vi vil gerne gøre op med blokpolitikken, som har været kendetegnende for de 10 foregående år, hvor man så, hvordan konkurrenceevnen stille og roligt blev forringet. Det er en katastrofe for samfundet, og det viser bare, at man ikke via blokpolitik kan sørge for at skabe den tillid, der skal til i samfundet, sådan at både danske og udenlandske virksomheder vil investere med henblik på at skabe ny vækst. Det er sådan set en meget bevidst strategi fra den nye regerings side, at vi gerne vil have et samarbejdende folkestyre genetableret. Derfor er der også ros til Dansk Folkeparti for at tage et medansvar for udviklingspakken. Nu er det sådan, at regeringen har siddet i 5 måneder. Og jeg synes sådan set, at det, at man kan levere vækstinitiativer for to gange 20 mia. kr., ikke er så ringe endda. At man kan levere en kickstart for 18,7 mia. kr. er nu heller ikke så ringe endda. Det er faktisk meget markante initiativer, som er et skridt på vejen til at realisere de fantastiske visioner, der er i regeringsgrundlaget. Jeg kan love spørgeren, at vi i så mange sammenhænge som overhovedet muligt vil sørge for, at det er så brede flertal som muligt, der bliver involveret i forhandlingerne, sådan at det samarbejdende folkestyre også kan smitte af og glæde befolkningen, fordi den kan se, at nu er der et arbejdende Folketing og ikke bare et Folketing, som spiller pingpong og leger med christiansborgdrillerier. Kl. 13:11 Hr. Kristian Thulesen Dahl. Kl. 13:11 Kristian Thulesen Dahl (DF): Nu er det sådan, at de ting, der i virkeligheden indgår i de ting, ministeren nævner at vi har lavet en aftale om, sådan set også var ting, vi diskuterede i fællesskab før valget. Men så kan man jo selvfølgelig prøve at lave christiansborgdrilleri om, hvad der er brede flertal, og hvad der ikke er brede flertal. Jeg vil egentlig lægge det til side, for det, der er Dansk Folkepartis formål, er at søge indflydelse. Det har vi vist i alle mulige sammenhænge, vi går efter indflydelsen, og så må vi se, hvor langt vi kan trække regeringen i det, vi mener er den rigtige retning. Det har sådan set bare ikke noget med mit spørgsmål her i dag at gøre. For mit spørgsmål drejede sig om at prøve at finde ud af, i hvilket omfang de succeser, ministeren måtte synes der har været i forbindelse med regeringssamarbejdet indtil nu, falder tilbage til at dreje sig om de krav, som SF stillede før valget, meget konkret formuleret i et valgudspil med 12 konkrete mål, som man sagde man ville måles på. Jeg har altså svært ved at finde ud af, hvad det er for nogle af de mål, man havde sat sig, der er dækket ind af det, ministeren siger. Det var derfor, jeg bad ministeren om at konkretisere det, for jeg tror, at han kan huske målene, jeg tror, at han var rimelig dybt involveret i arbejdet med SF's valgkamp. Kan han konkretisere, hvad det er for nogle mål, der nu er opfyldt, er tilvejebragt, ved hjælp af det, ministeren har været inde på indtil nu? Kl. 13:12 Ministeren for sidste replik.

5 Onsdag den 14. marts 2012 (US 105) 5 Kl. 13:12 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Det er sådan set det, jeg forsøger at svare på. Et af de 12 punkter var bl.a., at vi skal sørge for at forbedre konkurrenceevnen. Det er det, jeg er ansvarlig for som minister. Og det er det, jeg her forsøger at redegøre for at vi sikrer. Vi sørger for at understøtte ikke mindst de små og mellemstore virksomheder den type virksomheder, som der er flest af i Danmark. Det er jeg ufattelig stolt af, og det er en del af det, der ligger i regeringsgrundlaget. Det er i øvrigt også en del af det, der har bundet de tre partier, som indgår i regeringen, sammen på baggrund af det, de sagde før valget. Vi er på rette vej, så hav lidt optimisme i blodet, så skal det nok gå. Kl. 13:13 Spørgsmålet er sluttet. Det næste spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren er af fru Ellen Trane Nørby, værsgo. Kl. 13:13 Spm. nr. US 105 Tak. Jeg vil egentlig gerne følge op på noget af det, min kollega fru Gitte Lillelund Bech spurgte til, nemlig kvoter i bestyrelser. For jeg kunne forstå på erhvervs- og vækstministerens svar, at erhvervs- og vækstministeren arbejder på et lovforslag, som går ud på, at der skal ske tvangsindkvartering i de danske bestyrelser. Jeg vil egentlig gerne spørge ministeren, om ministeren vil uddybe, hvad der er af indhold i det her lovforslag, og om der også arbejdes med sanktioner. For tidligere har Socialdemokraterne og SF jo sagt, at virksomheder, der ikke levede op til et sådant kvoteforslag, skulle tvangsopløses. Kl. 13:14 Kl. 13:14 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Jeg vil gerne bekræfte over for fru Ellen Trane Nørby, som jeg gjorde over for fru Gitte Lillelund Bech, at regeringen tager det meget alvorligt at sikre, at der kommer flere kvinder ind i bestyrelser, og at vi arbejder med et forslag. Når det forslag er fremsat, er der noget konkret, som man kan tage stilling til. Indtil videre arbejder vi på det, og når det foreligger, vil det blive præsenteret for Folketinget. Kl. 13:14 Fru Ellen Trane Nørby. Kl. 13:14 Så de danske virksomheder kan fortsat regne med, at det, SF og S mener, er, at man skal tvangsopløse danske virksomheder, hvis de ikke lever op til kvoter. For når erhvervs- og vækstministeren ikke vil afvise det, må jeg jo tage det som en bekræftelse af, at den politik, man hidtil har haft på området, står ved magt. Og så vil jeg blot spørge erhvervs- og vækstministeren: Hvordan harmonerer det med en erhvervs- og vækststrategi, hvis man vil ind og tvangsopløse danske virksomheder? Og hvordan harmonerer det i det hele taget med regeringens sådan fine sætninger om, at man skal give større frihed og tage byrder væk fra erhvervslivet, når man samtidig vil bestemme og fratage dem råderetten over bestyrelserne og deres mulighed for selv at kunne sammensætte slagkraftige bestyrelser? Kl. 13:15 Kl. 13:15 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Det er meget interessant, at spørgeren opstiller nogle forudsætninger, som man så selv begynder at forholde sig til. Jeg siger bare i al stilfærdighed, at vi arbejder på et forslag, som skal sikre, at der kommer flere kvinder ind i bestyrelserne. Og vi arbejder i øvrigt også med forslag om, at der skal ske markante administrative lettelser for virksomhederne, så det er sådan set også en dagsorden, som jeg håber spørgeren kan nikke genkendende til og vil sætte pris på, når de forslag bliver præsenteret. Jeg tror nu en gang, det er klogest, at man signalerer, og det gør jeg med glæde, at vi har et forslag undervejs, i forbindelse med at vi arbejder for, at der kommer flere kvinder ind i bestyrelserne, og når det forslag er fremsat, vil Venstre også have mulighed for at kommentere det. Men det ligger ikke i pipelinen, at der er nogen virksomheder, der skal tvangsopløses. Kl. 13:16 Fru Ellen Trane Nørby. Kl. 13:16 Men det kan være, at jeg skal forstå erhvervs- og vækstministerens svar således, at virksomhederne skal opfatte det som et afbureaukratiseringsforslag, at det nu ikke længere er dem selv, der skal tage stilling til, hvem der skal sidde i deres bestyrelser, fordi det er en opgave, som erhvervs- og vækstministeren gerne vil påtage sig. Det er jo så et administrativt forenklingsforslag fra erhvervs- og vækstministeren, kan jeg forstå. Men når erhvervs- og vækstministeren nu sætter fokus på de administrative byrder, vil jeg egentlig gerne spørge ind til det, for jeg har tidligere stillet ministeren et spørgsmål angående det 3-årige lovstop, et forslag, som vi var fremme med, et forslag, som fungerer i England, et forslag, som fungerer i Norge, og som jo virkelig giver mulighed for vækst for nogle af de små virksomheder, nogle af iværksættervirksomhederne, som er pressede, og som har behov for have de første par år til at få et fodfæste. Det har ministeren afvist, men jeg har fortsat ikke fået et eneste konkret svar, hverken skriftligt eller mundtligt, på, hvad ministeren så vil komme med i stedet for for at gøre det lettere at starte virksomhed i Danmark, gøre det lettere at få fodfæste som lille virksomhed i Danmark. Kl. 13:17 Kl. 13:17 Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn): Jeg indrømmer, at der er blevet stillet om ikke ufattelig mange, så utallige spørgsmål fra Venstre om samme emne af forskellige personer. Jeg husker ikke lige præcis, om det er til spørgeren eller til en af spørgerens kollegaer, men det er meddelt, at der i nær fremtid og jeg kan sige det på den måde, at det er i meget, meget nær fremtid bliver fremsat et forslag fra min side om, hvordan man i den grad kan sætte fokus på de administrative lettelser. Og det er rigtigt, at det ikke indeholder et 3-årigt regelstop, for hvis man gør det, skal man dels give en lang række dispensationer, som specielt England har været nødt til at gøre, i forhold til EU-reglerne, dels sker der bare det, at når de 3 år er gået, kommer der en ophobning af administrati-

6 6 Onsdag den 14. marts 2012 (US 106) ve byrder. Vi vil gå en helt anden vej, og jeg tror, spørgeren vil blive særdeles positivt overrasket, når spørgeren i nær fremtid ser regeringens forslag. Kl. 13:18 Spørgsmålet er sluttet, og der kommer ikke flere spørgsmål på til erhvervs- og vækstministeren, for vi har stadig væk ti, der gerne vil have ordet til ministeren for ligestilling og kirke. Den første er fru Inger Støjberg, værsgo. Kl. 13:18 Spm. nr. US 106 Inger Støjberg (V): Hvordan tror ministeren den kvinde, der er blevet kvoteret ind i en bestyrelsen, vil have det med det? Kl. 13:18 Ministeren for ligestilling og kirke. Kl. 13:18 Nu ved jeg ikke helt præcis, hvilken kvinde ordføreren taler om. Jeg ved ikke, om det er en bestemt kvinde her i Danmark, ordføreren taler om. Kvinder er meget, meget forskellige, ligesom mænd også er meget forskellige. Da vi som bekendt ikke har kvoter i Danmark, må det blive et hypotetisk spørgsmål, og så bliver det selvfølgelig også et hypotetisk svar det er klart, det kan ikke blive anderledes. Mit svar må så være, at det kommer an på, hvilken slags kvinde det er, hvordan hun personligt har det med det. Det er desværre det nærmeste, jeg kan komme på det her hypotetiske spørgsmål. Kl. 13:19 Fru Inger Støjberg. Kl. 13:19 Inger Støjberg (V): Det var sådan set relativt mange ord om et ret simpelt spørgsmål. For der er jo tydeligvis lagt op til kvoter nu, det har erhvervs- og vækstministeren lige bekræftet, og det er også blevet bekræftet af en stribe ordførere fra regeringspartierne, og derfor må ministeren og regeringen jo have gjort sig op med sig selv, hvordan de kvinder, der på den her måde jo i virkeligheden bliver diskrimineret ind i bestyrelser, må have det med at sidde i sådan en bestyrelse. Man bliver ikke placeret i en bestyrelse, fordi man har kompetencerne, fordi man har ideerne, fordi man har visionerne, men man bliver placeret i en bestyrelse på grund af en kvote. Og ministeren for ligestilling må da have gjort op med sig selv, hvordan kvinder i almindelighed vil have det med det. Kl. 13:20 Kl. 13:20 For det første hørte jeg ikke ministeren tale om kvoter i Danmark. Jeg hørte ikke ministeren sige, at der ville komme kvoter. Jeg hørte ministeren sige, at vi arbejder på et forslag, som kommer på et senere tidspunkt i år, som vi har sagt hele vejen igennem. Så jeg hører ikke noget konkret forslag fra ministeren om, at der skulle komme kvoter. Hele spørgsmålets forudsætning er jo netop, at der er kvoter, men det er der jo ikke, så derfor bliver det igen desværre hypotetisk. Nu har ordføreren selvfølgelig det sidste spørgsmål, og så kunne det være fint, hvis det var et helt konkret spørgsmål, som jeg kunne svare på, for vi har ikke kvoter i Danmark, og der bliver, så vidt jeg ved, og som jeg også hørte ministeren sige, ikke svaret på, at der kommer et konkret forslag om kvoter. Det, vi har sagt, og som vi også hører ministeren sige, er, at vi gerne vil have flere kvinder i bestyrelser, både de private og de offentlige, og det, vi har gjort fra starten af, er, at vi har samlet en masse erfaring fra de andre omkringliggende lande. Vi har taget en runde i Danmark, hvor vi har talt med eksperter, vi har talt med fremdeles DI, DA og DJØF, og så har vi hørt dem: Prøv at høre her, kære venner, hvad siger I, hvad synes I kunne være en god dansk model? Det har vi arbejdet på, men man kan ikke konkludere, at det bliver kvoter, specielt set i lyset af det, som jeg også hører den foregående spørger sige og måske også det, som ordføreren implicit taler om, nemlig om det skulle være den norske model osv., for det er der altså ingen planer om. Kl. 13:22 Fru Inger Støjberg. Kl. 13:22 Inger Støjberg (V): Det her er jo ikke spor hypotetisk, for det er jo sådan, at en stribe ordførere fra regeringspartierne jo har været ude at bekræfte, at der kommer kvoter. Så enten står ministeren nu og underløber sine egne ordførere, eller også siger ministeren ikke, hvad der egentlig arbejdes med i regeringen. Jeg kan bare for at citere to sige, at det jo er sådan, at fru Özlem Sara Cekic fra SF i Politiken den 4. marts i år siger, at vi skal kigge på, hvordan man indfører kvoter i Danmark. Der er jo ikke så meget at tage fejl af, vil jeg sige til ministeren. Det er også sådan, at hr. Rasmus Horn Langhoff den 13. marts til Danmarks Radio siger: Jeg tror ikke, vi kommer uden om lovgivning på området. Kvoter er hverken populære eller kønne, men de virker, og det er det vigtigste. Så der er sådan set ikke så meget at tage fejl af. Enten underløber ministeren sine egne ordførere nu, eller også siger ministeren ikke, hvad der arbejdes med i regeringen. Og det vil jeg egentlig bare bede ministeren om at sige: Hvad er hvad, hvad er op, og hvad er ned? Kl. 13:23 Kl. 13:23 Nu synes jeg faktisk ordføreren bliver meget mere konkret, for jeg synes rent faktisk, det var meget hypotetisk før. Det er fuldstændig rigtigt, at der har været en stor debat om kvoter i Danmark, og det er også fuldstændig rigtigt, at der har været tale om, at det kunne være et mål for at få flere kvinder ind i bestyrelser. Der står også i regeringsgrundlaget, at vi vil gå ind at kigge på kvoter, altså hvilke forskellige modeller der har været og også er, og det synes jeg ikke der på nogen som helst måde er noget odiøst i. Diskussionen tager bare hele tiden udgangspunkt i den norske model, hvor man taler om at tvangsopløse firmaer og indføre en tvungen 40-procents-kvote, som jeg ved ordføreren selvfølgelig kender alt til. Lad mig sige det klart: Det er der ikke på nogen som helst måde planer om. Kl. 13:24 Spørgsmålet er sluttet. Det næste spørgsmål til ministeren for ligestilling og kirke er fra hr. Christian Langballe. Værsgo. Kl. 13:24

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning.

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning. 2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling:

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling: Kirkeudvalget 2011-12 L 105, endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt Notat Talepapir til svar på KIU L 105 Samrådsspørgsmål A den 1. juni 2012 Dato: 30. maj 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Samrådsspørgsmål

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

65. møde. Onsdag den 19. marts 2014 (D) 1. Rosa Lund (EL) m.fl.:

65. møde. Onsdag den 19. marts 2014 (D) 1. Rosa Lund (EL) m.fl.: Onsdag den 19. marts 2014 (D) 1 Rosa Lund (EL) m.fl.: 65. møde Onsdag den 19. marts 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). 1) Til justitsministeren Martin

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

2 Torsdag den 7. juni 2012 (FM )

2 Torsdag den 7. juni 2012 (FM ) Torsdag den 7. juni 2012 (D) 1 93. møde Torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 106: Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum 2016/1 BSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen 2012/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. februar 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

94. møde. Onsdag den 8. maj 2013 (D) 1

94. møde. Onsdag den 8. maj 2013 (D) 1 Onsdag den 8. maj 2013 (D) 1 94. møde Onsdag den 8. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

2011/1 BTL 106 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. maj 2012. Betænkning. over

2011/1 BTL 106 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. maj 2012. Betænkning. over 2011/1 BTL 106 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1 Fredag den 19. august 2016 (D) 1 111. møde Fredag den 19. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

5. møde. Onsdag den 26. oktober 2011 (D) 1

5. møde. Onsdag den 26. oktober 2011 (D) 1 Onsdag den 26. oktober 2011 (D) 1 5. møde Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 4. - 10. JUNI 2012 (UGE 23) Tirsdag den 5. juni 2012 Intet møde. 31. maj 2012 Lovsekretariatet Onsdag den 6. juni 2012 kl. 10.00 Forespørgsel til statsministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.]

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 62 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 BTL 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015 Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

79. møde. Tirsdag den 8. maj 2012 (D) 1

79. møde. Tirsdag den 8. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 8. maj 2012 (D) 1 79. møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 37: Forespørgsel til finansministeren om det offentlige forbrug. Af Ole Birk

Læs mere

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning.

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning. 2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning.

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning. 2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke 2007/2 BSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. februar 2008 af Lone Dybkjær (RV), Bente Dahl (RV), Niels Helveg Petersen (RV) og Margrethe

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen 2016/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. januar 2017 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere