1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse retningslinjer samt eventuelle øvrige betingelser for det konkrete tilskud. b) Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget, hvis et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan anses som forsætlig eller uagtsom. Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse retningslinjer samt eventuelle øvrige betingelser for det konkrete tilskud. b) Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget, hvis et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan anses som forsætlig eller uagtsom. c) Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud. c) Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud. d) At aflevere relevant materiale inden for de fastsatte frister. d) At aflevere relevant materiale inden for de fastsatte frister. e) At afgive alle oplysninger vedrørende foreningens forhold, som Københavns Kommune anmoder om til brug for oplysning om virksomhed efter folkeoplysningsloven. e) At overholde regler for brug af anviste kommunale faciliteter. f) At overholde regler for brug af anviste kommunale faciliteter. f) Løbende at oplyse korrekt og opdateret information og kontaktoplysninger for foreningen, herunder valg af kontaktperson. g) Løbende at oplyse korrekt og opdateret information og kontaktoplysninger for foreningen, herunder valg af kontaktperson. 1

2 g) At afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år. h) At afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år. 1.8 TILBAGEBETALING OG UDELUKKELSE FRA TILSKUD Uforbrugte midler samt midler, der ikke er anvendt til det forventede formål skal tilbagebetales. Tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, hvis der er sket en retsstridig handling. Uforbrugte midler samt midler, der ikke er anvendt til det forventede formål, skal tilbagebetales. Tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, hvis der er sket en retsstridig handling. Folkeoplysningsudvalget kan udelukke en forening fra tilskud, kræve tilbagebetaling af tilskud eller nægte offentlige lokaler i en nærmere fastsat periode, hvis: a) Foreningen ikke benytter bevilget tilskud efter de fastsatte regler b) Foreningen ikke indsender regnskab og tilskudsafregning c) Foreningen ikke overholder ordensregler i tildelte offentlige lokaler d) Foreningen på anden måde tilsidesætter Folkeoplysningsudvalgets afgørelser Folkeoplysningsudvalget kan udelukke en forening fra tilskud, kræve tilbagebetaling af tilskud eller nægte offentlige lokaler i en nærmere fastsat periode, hvis: a) Foreningen ikke benytter bevilget tilskud efter de fastsatte regler b) Foreningen ikke indsender regnskab og tilskudsafregning c) Foreningen ikke overholder ordensregler i tildelte offentlige lokaler d) Foreningen på anden måde tilsidesætter Folkeoplysningsudvalgets afgørelser e) Foreningen har gæld til Københavns Kommune, og der ikke er indgået aftale om afvikling heraf 2

3 2. TILSKUD TIL AFTENSKOLER 2.5 REGLER FOR NYE AFTENSKOLER Beregning af tilskud for nye aftenskoler andet år Aftenskolen skal ved ansøgning indberette: a) Antallet af afholdte undervisningstimer. b) Antallet af planlagte undervisningstimer inden årets udgang. Aftenskolen skal dokumentere, at aktiviteterne er afholdt, før det endelige tilskud beregnes. Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter krav for dokumentation. Har aftenskolen haft et aktivitetsniveau på under 100 timer det første år, kan den højst søge tilskud på op til 100 timer det andet år. Nye aftenskoler, der første år er godkendt for et halvt år, får beregnet tilskud for det kommende år forholdsmæssigt. Aftenskolen skal ved ansøgning indberette: a) Antallet af afholdte undervisningstimer og øvrige tilskudsberettigede aktiviteter. b) Antallet af planlagte undervisningstimer og øvrige tilskudsberettigede aktiviteter inden årets udgang. Aftenskolen skal dokumentere, at aktiviteterne er afholdt, før det endelige tilskud beregnes. Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter krav for dokumentation. Har aftenskolen haft et aktivitetsniveau på under 100 timer det første år, kan den højst søge tilskud på op til 100 timer det andet år. Nye aftenskoler, der første år er godkendt for et halvt år, får beregnet tilskud for det kommende år forholdsmæssigt. FÆLLES REGLER FOR NYE OG KENDTE AFTENSKOLER 3

4 2.7 FLEKSIBLE TILRETTELÆGGELSESFORMER Om fleksible tilrettelæggelsesformer Aftenskolerne kan bruge op til 36 % af den bevilgede ramme til løntilskud. Undervisning m.v. tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan afregnes efter andre udgiftstyper end alene lærer- og lederløn, og foreningen er ikke bundet til at anvende den centralt fastsatte lønsats. Det er en forudsætning, at undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal adskille sig klart fra den almindeligt tilrettelagte aftenskoleundervisning. Under fleksible tilrettelæggelsesformer kan gennemføres it-baseret fjernundervisning. Minimum 30 % af timerne skal dog gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal foregå på hold, hvor deltagerne er registreret. Undervisning skal stå åben for alle, og der skal foreligge en deltagerbetaling på præcis samme måde som ved den almindeligt tilrettelagte aftenskoleundervisning. Aftenskolerne kan bruge op til 36 % af den bevilgede ramme til løntilskud. Undervisning m.v. tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan afregnes efter andre udgiftstyper end alene lærer- og lederløn, og foreningen er ikke bundet til at anvende den centralt fastsatte lønsats. Det er en forudsætning, at undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal adskille sig klart fra den almindeligt tilrettelagte aftenskoleundervisning. Under fleksible tilrettelæggelsesformer kan gennemføres it-baseret fjernundervisning. Minimum 30 % af timerne skal dog gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal foregå på hold, hvor deltagerne er registreret. Undervisning skal stå åben for alle, og der skal foreligge en deltagerbetaling på præcis samme måde som ved den almindeligt tilrettelagte aftenskoleundervisning. Ved udregning af tilskud benyttes de samme tilskudsbrøker som ved almindelig undervisning. 2.9 TILSKUD TIL SÆRLIGE GRUPPER (PEA-TILSKUD) Krav til dokumentation Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav til dokumentation for personer, der er berettigede til at modtage Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav til dokumentation for personer, der er berettigede til at modtage tilskud. 4

5 tilskud. Aftenskolen skal opbevare en kopi af dokumentationen som bilag til deltagerbetalingen. Når tilmeldingen sker via girokort eller internet, skal aftenskolen efterfølgende indhente dokumentation. Aftenskolen skal opbevare en kopi af dokumentationen som bilag til deltagerbetalingen samt til tilskudsregnskabet. Når tilmeldingen sker via girokort eller internet, skal aftenskolen efterfølgende indhente dokumentation. Dokumentationen skal indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis det forlanges Ansøgning om tilskud til særlige grupper Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav til aftenskolernes ansøgning om tilskud til særlige grupper. Afsnittet slettes FORHØJET LØNTILSKUD VED SMÅ HOLD INSTRUMENTAL- OG HANDICAPHOLD Der gives forhøjet løntilskud til instrumental- og handicapundervisning, som forudsætter små hold. Et lille hold kan maksimalt have 8 deltagere. I konkrete tilfælde kan Folkeoplysningsudvalget dog vælge at yde forhøjet løntilskud til handicap- eller instrumentalundervisning for hold med over 8 deltagere. Aftenskolen skal søge Folkeoplysningsudvalget om dispensation. Der gives forhøjet løntilskud til instrumental- og handicapundervisning, som forudsætter små hold. Al folkeoplysende virksomhed bygger på en grundtanke om fællesskab, og folkeoplysende instrumentalundervisning skal derfor tilrettelægges som holdundervisning. Dette er baggrunden for, at der ikke ydes tilskud til enkeltmandsundervisning af nogen art. Holdundervisning forudsætter således, at der minimum er tilmeldt to deltagere på holdet, og at undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at disse (minimum to) deltagere undervises samtidigt. Et lille hold kan maksimalt have 8 deltagere. I konkrete tilfælde kan Folkeoplysningsudvalget dog vælge at yde forhøjet løntilskud til handicap- eller instrumentalundervisning for hold med over 8 deltagere. Aftenskolen skal inden kursusstart søge Folkeoplysningsudvalget om dispensation. 5

6 Instrumentalundervisning Instrumentalundervisning forstås som undervisning i at beherske et musikinstrument teknisk. Sangundervisning kan også være instrumentalundervisning, hvis deltagerne skal lære at bruge stemmen som instrument til at synge. Undervisningen vil indeholde elementer som sangteknik og stemmedannelse. Al folkeoplysende virksomhed bygger på en grundtanke om fællesskab, og folkeoplysende instrumentalundervisning skal derfor tilrettelægges som holdundervisning. Dette er baggrunden for, at der ikke ydes tilskud til enkeltmandsundervisning af nogen art. Instrumentalundervisning forstås som undervisning i at beherske et musikinstrument teknisk. Sangundervisning kan også være instrumentalundervisning, hvis deltagerne skal lære at bruge stemmen som instrument til at synge. Undervisningen vil indeholde elementer som sangteknik og stemmedannelse. Resten af afsnittet flyttes til 2.10 Ved enkeltmandsundervisning forstås f.eks.: etablering af et hold med en enkelt deltager, som undervises alene, undervisning af et hold med flere deltagere, hvor undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at kun én deltager og én underviser er til stede ad gangen. Holdundervisning forudsætter således, at der minimum er tilmeldt to deltagere på holdet, og at undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at disse (minimum to) deltagere undervises samtidigt Handicapundervisning Der gives forhøjet tilskud til personer, der er handicappede i forhold Der gives forhøjet tilskud til personer, der er handicappede i forhold til 6

7 til undervisningen i det konkrete emne. Al folkeoplysende virksomhed bygger på en grundtanke om fællesskab, og folkeoplysende instrumentalundervisning skal derfor tilrettelægges som holdundervisning. Dette er baggrunden for, at der ikke ydes tilskud til enkeltmandsundervisning af nogen art. Ved enkeltmandsundervisning forstås f.eks.: undervisningen i det konkrete emne. Ved undervisning gennemført for blandede hold, må der højst være 8 handicappede deltagere på holdet. Næste afsnit flyttes til 2.10 etablering af et hold med en enkelt deltager, som undervises alene, undervisning af et hold med flere deltagere, hvor undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at kun én deltager og én underviser er til stede ad gangen. Holdundervisning forudsætter således, at der minimum er tilmeldt to deltagere på holdet, og at undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at disse (minimum to) deltagere undervises samtidigt. For at være berettiget til forhøjet tilskud, skal den handicappede deltager aflevere en tro og love-erklæring til aftenskolen. Den skriftlige tro og love-erklæring skal have følgende ordlyd: Jeg erklærer på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisning i emnet. Derudover skal erklæringen indeholde: a) Personens navn b) Adresse c) Fødselsdata d) Det konkrete emne Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en For at være berettiget til forhøjet tilskud skal den handicappede deltager aflevere en dateret og underskrevet tro og love-erklæring til aftenskolen. Erklæringen afleveres i forbindelse med tilmeldingen og gælder kun for det pågældende hold. Den skriftlige tro og love-erklæring skal have følgende ordlyd: Jeg erklærer på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisning i emnet. Derudover skal erklæringen indeholde: a) Personens navn b) Adresse c) Fødselsdata 7

8 handicaperklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i forhold til undervisningen i det konkrete emne. Erklæringer skal opbevares hos aftenskolen og betragtes som bilag til regnskabsaflæggelsen. Erklæringer skal indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis det forlanges. d) Det konkrete emne e) Holddata (start- og afslutningstidspunkt samt holdnummer) Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en handicaperklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i forhold til undervisningen i det konkrete emne. Ansøgning om dispensation skal inden kursusstart indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som herefter forelægger den for Folkeoplysningsudvalget. Erklæringer skal opbevares hos aftenskolen og betragtes som bilag til regnskabsaflæggelsen. Erklæringer skal indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis det forlanges HANDICAPBETINGEDE UDGIFTER Der afsættes hvert år et beløb på aftenskolernes budgetramme til at dække handicapbetingede udgifter. Undervisningsministeriet yder tilskud til delvis dækning af denne type udgifter. Ansøgning om tilskud til handicapbetingede udgifter Aftenskoler skal søge om tilskud til handicapbetingede udgifter ved den årlige ansøgningsfrist. Anvendelse af tilskud til handicapbetingede udgifter Tilskud, der er givet til handicapbetingede udgifter, kan ikke anvendes til andre formål. Der afsættes hvert år et beløb på aftenskolernes budgetramme til at dække handicapbetingede udgifter. Undervisningsministeriet yder tilskud til delvis dækning af denne type udgifter. Afsnit slettes. Ansøgning om tilskud til handicapbetingede udgifter Aftenskoler skal søge om tilskud til handicapbetingede udgifter ved den årlige ansøgningsfrist. Anvendelse af tilskud til handicapbetingede udgifter Tilskud, der er givet til handicapbetingede udgifter, kan ikke anvendes til andre formål MELLEMKOMMUNAL REFUSION / UDENBYS DELTAGERE Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav for indberetning Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav for indberetning af 8

9 af udenbys deltagere. Aftenskolerne skal indhente CPR-nummer for udenbys deltagere. CPR- nummer skal indberettes til Kultur- og Fritidsforvaltningen senest en måned efter kursusstart. Det gælder dog ikke udenbys deltagere til foredrag og debatskabende aktiviteter, da der ikke er mellemkommunal refusion på disse områder. Hvis en aftenskole ikke indberetter udenbys deltagere efter de fastsatte regler, kan Kultur- og Fritidsforvaltningen stille yderligere anvisninger i bero, indtil indberetningen er sket. udenbys deltagere. Aftenskolerne skal indhente CPR-nummer for udenbys deltagere. Informationer om udenbys deltagere skal indberettes til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Det gælder dog ikke udenbys deltagere til foredrag og debatskabende aktiviteter, da der ikke er mellemkommunal refusion på disse områder. Hvis en aftenskole ikke indberetter udenbys deltagere efter de fastsatte regler, kan Kultur- og Fritidsforvaltningen stille yderligere anvisninger i bero, indtil indberetningen er sket SVENSKE DELTAGERE Personer, der bor i Sverige, kan deltage i aftenskolernes tilbud på lige fod med borgere i Københavns Kommune. De kan dog ikke modtage særligt tilskud til pensionister, arbejdsledige m.fl. Personer uden et dansk cpr-nummer kan ikke deltage i aftenskoleundervisning. Undtaget herfra er personer bosat i Sverige. De kan deltage på lige fod med københavnske borgere og skal ikke indberettes som udenbys deltagere DRIFTSTILSKUD TIL EGNE/LEJEDE LOKALER Driftstilskud til lokaler Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale inden for det ønskede tidsrum, er aftenskolen berettiget til et tilskud på maksimalt 75 % af driftsudgifterne til egne eller lejede almindelige lokaler, dog maksimalt til takster fastsat af Undervisningsministeriet. Folkeoplysningsudvalget kan op- eller nedjustere størrelsen på tilskuddet i konkrete tilfælde, så det står i rimeligt forhold til den faktiske aktivitet, antallet af deltagere samt lokalets anvendelse. Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale inden for det ønskede tidsrum, er aftenskolen berettiget til et tilskud på 75 % af driftsudgifterne til egne eller lejede almindelige lokaler, dog maksimalt 75 % af takst fastsat af Kulturministeriet. Folkeoplysningsudvalget kan op- eller nedjustere størrelsen på tilskuddet i konkrete tilfælde, så det står i rimeligt forhold til den faktiske aktivitet, antallet af deltagere samt lokalets anvendelse. 9

10 Der gælder den samme frist for driftstilskud som for tilskud i øvrigt. Der gælder den samme frist for driftstilskud som for tilskud i øvrigt Driftstilskud til særligt udstyrede lokaler Der gives tilskud til særligt udstyrede private lokaler, der ejes eller lejes af foreningen. Driftstilskuddet bevilges på baggrund af aftenskolens forbrugte lokaletimer i sidste regnskabsår. Hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen forlanger det, skal lejekontrakter m.v. vedrørende aftenskolens særligt udstyrede lokaler fremsendes. Anvisning af driftstilskud Nye aftenskoler får anvist driftstilskuddet for både almindelig og særligt udstyrede lokaler, når de indsender en opgørelse over lokaleforbruget, dog maksimalt det oprindelig ansøgte lokaletilskud. Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale inden for det ønskede tidsrum, er aftenskolen berettiget til tilskud til særligt udstyrede private lokaler, der ejes eller lejes af foreningen. Driftstilskuddet bevilges på baggrund af aftenskolens forbrugte lokaletimer i sidste regnskabsår. Hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen forlanger det, skal lejekontrakter m.v. vedrørende aftenskolens særligt udstyrede lokaler fremsendes. Resten af afsnittet slettes Driftstilskud til aktivitetstimer i særligt udstyrede lokaler Ved driftstilskud til aktivitetstimer gives der tilskud til maksimalt en aktivitetstime for hver afholdt undervisningslektion. Retningslinjer nuværende version 4. TILSKUD TIL AKTIVITETER MED BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR I det følgende afsnit beskrives rammerne for tilskud til de frivillige folkeoplysende børne- og ungeforeninger. Her kan man bl.a. læse om hvad der gives tilskud til, og hvordan der søges tilskud og aflægges regnskab. 10

11 4.2 AKTIVITETSTILSKUD Aktivitetstilskud består af to elementer: Grundtilskud Timetilskud Aktivitetstilskuddet kan ikke overstige det enkelte medlems egenbetaling i form af kontingent og andre former for deltagerbetaling. Betaling til fester, måltider, udstyr kan ikke medregnes. Kontingentet skal være personligt. Kultur- og Fritidsforvaltningen bestemmer tilskudsmodellen for fordeling af aktivitetstilskud. Aktivitetstilskud består af grundtilskud til foreningens medlemmer i aldersgruppen 0-24 år handicappede foreningsmedlemmer uanset alder For aldersgrupperne 0-9 år og år modtager foreningerne grundtilskud med faktor 1, mens de for aldersgruppen år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede gives tilskud til aldersgruppen 0-24 år med faktor 4, mens der for medlemmer på 25 år og derover gives faktor 1. Aktivitetstilskuddet kan ikke overstige det enkelte medlems egenbetaling i form af kontingent og andre former for deltagerbetaling. Betaling til fester, måltider, udstyr kan ikke medregnes. Kontingentet skal være personligt. Ved fordelingen af tilskud tages der udgangspunkt i sidste års antal medlemmer. Hvis foreningen forventer en medlemsstigning på mere end 10 % sammenlignet med året før, skal foreningen vedlægge en nærmere begrundelse samt dokumentation herfor. Den handicappede skal være handicappet i forhold til aktiviteten og have behov for ekstra hjælp for at være berettiget til støtte Grundtilskud Ved fordelingen af tilskud tages der udgangspunkt i sidste års antal medlemmer. De første to afsnit flyttes til afsnit

12 Hvis foreningen forventer en medlemsstigning på mere end 10 % sammenlignet med året før, skal foreningen vedlægge en nærmere begrundelse samt dokumentation herfor. Foreningerne kan søge om grundtilskud til handicappede foreningsmedlemmer på 25 år og derover. Handicappede medlemmer under 25 år udløser dobbelt grundtilskud. Den handicappede skal være handicappet i forhold til aktiviteten og have behov for ekstra hjælp for at være berettiget til støtte. Første del af afsnittet udgår. Sidste sætning flyttes til afsnit Timetilskud Folkeoplysningsudvalget fastsætter årligt timetilskud til holdorganiserede aktiviteter, hvor mindst halvdelen af deltagerne er under 20 år. Timetilskuddet beregnes ud fra antallet af foreningens holdtimer i maksimalt 42 uger pr. år. Holdaktiviteter, der er tilrettelagt for handicappede, udløser dobbelt timetilskud uanset aldersfordelingen. Afsnittet udgår. 12

13 Definition af holdtimer Følgende aktiviteter tilrettelagt for en gruppe i foreningen, hvor mindst halvdelen af deltagerne er under 20 år, kan medtælles i beregningen af holdtimer: Børn og unges deltagelse i planlagte faste aktiviteter, træning og vejledning Børn og unges deltagelse i planlægning og formidling af aktiviteter, samt enkeltstående arrangementer Børn og unges deltagelse i kampe, stævner, lejre, forestillinger, koncerter, workshops og opvisninger i såvel ind- som udland (der kan maksimalt medtælles 8 timer pr. døgn til sådanne aktiviteter). Ved fællesaktiviteter med flere hold tælles timerne som ét hold. Antallet af holdtimer skal kunne dokumenteres ved regnskabsaflæggelse i tilfælde af stik-prøve-kontrol Efterregulering Foreningen skal aflægge regnskab for det bevilgede tilskud. Hvis en forening i tilskudsåret har haft flere eller færre medlemmer eller tilskudsberettigede holdtimer, end der er søgt om, vil der ske en regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der reguleres dog kun op, hvis der er midler inden for den afsatte økonomiske ramme. Foreningen skal aflægge regnskab for det bevilgede tilskud. Hvis en forening i tilskudsåret har haft flere eller færre medlemmer end der er søgt om, vil der ske en regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der reguleres dog kun op, hvis der er midler inden for den afsatte økonomiske ramme. 13

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret 21. december 2016 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION

Læs mere

Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune

Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune Regler og rammer for hvordan man driver en aftenskole 1 Denne folder henvender sig til nye aftenskoler, der er blevet godkendt til at modtage tilskud fra

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING 1 Folkeoplysning i Københavns Kommune...4 1.1 Folkeoplysningsloven...4 1.2 Fordeling af midler under Folkeoplysningsloven...4 1.3 Folkeoplysningsudvalget...4

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014.

Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- Og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Folkeoplysningsudvalget Bilag 1 Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014. Tabel

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tilskudsområde Beløb 2011 Beløb 2012 Beløb 2013 Meraktivitet 2013 Løntilskud og

Tilskudsområde Beløb 2011 Beløb 2012 Beløb 2013 Meraktivitet 2013 Løntilskud og KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- Og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Folkeoplysningsudvalget Bilag 1 Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret. Tabel 1 a

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere