27. Årgang nr. 85 Marts 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. Årgang nr. 85 Marts 2005"

Transkript

1 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 85 Marts 2005 Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet! Læs også referatet fra generalforsamlingen Der er også en spændende artikel om Hovedpine under og efter dykningen Og så er der et godt tilbud til dig, kig på side 3!

2 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten Ishøj tlf.nr Bestyrelsen: Formand, Per Krarup, Næstformand, Lars Nejrup, Sekretær, Morten Sckaletz, Bestyrelsesmedlem, Dan H. Nielsen, Bestyrelsesmedlem, Claus Larsen, Kasserer, Pia Andersen, suppleant, Thomas Fischer, suppleant, Hanne Nielsen, Revisor, Morten Lindgren, Revisor Supp., John Mogensen, Repræsentanter Ishøj Havn, Jørgen Danielsen, Ishøj Havn, Per Krarup, Ishøj Idrætssamv., Pia Andersen, Ishøj Idrætssamv., Lars Nejrup, Uddannelsesudvalg: John Mogensen, Turudvalg: Claus Larsen, Materieludvalg: Dan H. Nielsen, Bladudvalg: Morten Sckaletz, Husudvalg: Frank Akkermann, Kantine og festudvalg: Hanne Nielsen, WWW udvalg: John Mogensen, Klubbens hjemmeside: 27. årgang nr Bladoplag: 150 eksemplarer. Udkommer i månederne marts, juni, september og december. Ansvarshavende redaktør: Morten Sckaletz Teknik og layout: Inger Sckaletz Næste nummer udkommer i juni Deadline for artikler til næste udgivelse er 1. juni Artikler sendes til: NIKON SIDE 2

3 Et super godt tilbud til dig!... og en stor fordel for din klub!! Som nævnt i Dybdemåleren nr. 83, er det nu muligt at modtage bladet elektronisk. Det kræver kun din tilmelding på Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt tager imod tilbuddet, da det er meget ressourcekrævende at trykke og distribuere bladet på gammeldavs vis! Benyt dig derfor af det fantastiske tilbud!! Så nemt er det: Gå ind på klubbens hjemmesidepå Til venstre i menuen klikker du på: Medlem til medlem Login med din mailadresse og dit password (som er dit DSF nummer). Indholdet i menuen vil herefter skifte klik igen på Medlem til medlem Vælg Min profil Du ser nu dine egne data Nederst er der en sektion, hvor der står E-klubblad. klik på Ret dine data Sæt et mærke ud for E-klubblad Tryk gem Nu er du automatisk tilmeldt den mail-liste, der bruges til udsendelse af det elektroniske blad. Du får et flot blad i farver... og din klub sparer mange penge!!! NIKON SIDE 3

4 Reservér følgende dage: Søndag d. 11. juni 2005 Kl 14:00 til Elevfest - CMAS* færdige og Fredag den 23. juni 2005 til Sankt Hans, Grill og bål ved Klubhuset De næste dykkerture! Søndag 20. marts kl.: 9:00 Hornbæk Plantage 5 m. Lørdag 26. marts kl.: 9:00 Vapper 7-26 m. Lørdag 2. april kl.: 9:00 Robert m. Søndag 3. april kl.: 9:00 Rødvig/Boesdal 5 m. Lørdag 16. april kl.: 9:00 Minos m. Søndag 17. april kl.: 9:00 Twiin/Helsingør, 11 m. Søndag 24. april kl.: 9:00 Matevraget/Kanonvraget, 8-14m. Søndag 8. maj kl.: 9:00 Kalle, m. Søndag 22. maj kl.: 9:00 Minos, m. Tilmelding på hjemmesiden Træningstider i svømmehallen - næste sæson For dem som allerede NU planlægger akviteterne til næste sæson (aug maj 2006) kan vi afsløre at træningstiderne i Ishøj Svømmehal atter bliver: Tirsdage kl I hele tidsrummet har vi bane 2 samt springbassinnet. Træning i tidsrummet kl aftales i samarbejde med Pia, som træner børnesnorkelholdene i dette tidsrum. NIKON SIDE 4

5 Åbent hus i Nikon I år fejrer Køge Bugt Strandpark 25 års jubilæum, og dette vil foregå i weekenden den juni. I denne forbindelse vil alle klubber, havne, erhverv m.v. arrangere aktiviteter for den bredere offentlighed. Nikon bidrager til festen ved at holde åbent hus med udstilling og dykkeraktiviteter lørdag den 11. juni kl Denne dag er der også elevfest, så elevernes og instruktørernes gensidige udfordringer forventes at trække flere tilskuere til end sædvanligt. Har du lyst til at hjælpe med at arrangere denne åbent hus dag, så kontakt venligst undertegnede. Alle arrangementer i forbindelse med Strandparkens jubilæum vil blive annonceret i lokalbladene på et senere tidspunkt. Per K. NIKON SIDE 5

6 Fastelavn 2005 NIKON SIDE 6

7 Referat af ordinær generalforsamling i Frømandsklubben Nikon Mandag d. 24. januar kl. 19:00 i klubhuset Formand Per Krarup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Flemming Jensen blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (I Dybdemåleren og på 2. Formandens aflægger bestyrelsens beretning det forløbne år Beretningen ses på side 11. Morten Lindgren og Gert Hansen havde kommentarer til beretningen. Dekanteringsslange og manometer burde være nævnt kr fra Pia s ungdomspris figurerer ikke det korrekte sted i regnskabet Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (se regnskabet længere fremme i bladet) Regnskab og budget vil blive trykt i næste nummer af Dybdemåleren Revideret regnskab pr. 31/ blev fremlagt. Tilskud dækker over kommunalt tilskud til leder- og instruktørkurser vedrørende 2003 og 2004, medlemstilskud for 26 medl. u. 25 år 1 medl. o. 60 år, idrætssamvirket (juniorflaskeudstyr). DSF indmeldt: 15 seniorer og 8 juniorer. Vi har fået følgende uddannet: Snorkelinstruktør: Peter Stefansen Nitrox-insruktør Claus Larsen. VHF/SRC-certifikater: Morten Sckaletz, Claus Larsen, Gert Hansen og Lars Nejrup. Bådførere: Henrik Larsen, Dan H. Nielsen, Christian Kock og Thomas Fischer. Andre tilgodehavender kr dækker over 4 stk. juniorflaskeudstyr, Gert VVS / Ekkolod og 4 stk. speedbådsførerbevis NIKON SIDE 7

8 Anvendte hensættelser kr ,64 dækker over 4 stk regulatorer, 4 stk blybælter, et dekanteringssæt, reparation af båd og trailer, elektronisk søkort til ekkolod, montering af P21-filter ogdiverse flaskeudstyr Årets reelle resultat er ca , når man medregner forskellen mellem anvendte- og nye hensættelser. Spørgsmål eller kommentarer : Gert Hansen: Der er hensættelser på 5000 til klubhuset. Hvad er de brugt til? Pengene er ikke blevet brugt endnu. De er ment til bl.a. skyllerummet, og vil blive stående til samme. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Kassereren forelægger budget for 2004 og fastlæggelse af kontingent (se budgettet længere fremme i bladet) Klubben satser på at vi vil få en medlemsforøgelse i år 05, derfor højere kontingent( ). Dette medfører herfor også en stigning i kontingent til Ishøj Havn, Ishøj Idrætsamvirke og DSF. Billigere forsikring på båden på grund af skift fra Pantaenius til Scandic Finance, der har en aftale med DSF. Elforbruget en nedjusteret, på baggrund af sidste års forbrug. Dette skyldtes at prisen for opvarmning af 1. salen er faldet på grund af varmepumpen. Øvrige materialeindkøb er blevet nedjusteret med kr, da bestyrelsen regner med at klubben er dækket godt i det næste år. Morten Lindgren diskussion omkring hensættelser og næste års overskud. Budgettet godkendt af generalforsamlingen. Kontingenterne er uændrede. 5. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag NIKON SIDE 8

9 6. Valg til bestyrelsen Næstformand Lars Nejrup modtager genvalg. Lars Nejrup valgt Kasserer Pia Andersen modtager genvalg. Pia Andersen valgt Bestyrelsesmedlem John Mogensen modtager ikke genvalg. Claus Larsen og Thomas Fischer stiller op. Thomas Fischer trak sig til fordel for Claus Larsen. Suppleanter 1 Suppleant : Thomas Fischer 2 Suppleant : Hanne Nielsen 7. Valg af revisor og revisor suppleant Revisor : Morten Lindgren genvalgt. Revisorsuppleant : John Mogensen valgt 8. Valg af formænd for udvalgene Uddannelses- og sikkerhedsudvalg (Flemming Jensen) John Mogensen valgt Materiel udvalg (Frank Akkerman) Dan Nielsen valgt Tur udvalg (Claus Larsen modtager genvalg) Claus Larsen valgt Hus udvalg (Gert Hansen) Frank Akkerman valgt Kantine- og festudvalg (Morten S modtager ikke genvalg) Hanne Nielsen valgt Bladudvalget (Lars Nejrup) Morten Sckaletz valgt. Havnerepræsentanter (Per og Lars) Per og Jørgen Danielsen fore slås. Per Krarup og Jørgen Danielsen valgt WWW udvalg (John Mogensen) John Mogensen genvalgt Repræsentant i Ishøj Idrætsamvirke (Pia modtager ikke genvalg) Bestyrelsen får af generalforsamlingen bemyndigelse til at vælge en rep. 9. Eventuelt Gert Hansen efterlyser hjælp til arbejdet i skyllerummet. Der blev diskuteret hvordan og hvem der skal lave arbejdet. Flemming undersøger en pris på opretning af gulvet. NIKON SIDE 9

10 Pia efterlyser statistik på hjemmesiden. John Mogensen meddeler at dette allerede findes, nederst på forsiden. Michael efterlyser bomkort/nøgler til slæbesteder. Claus oplyser om et klippekort, til forskellige havne. Sagen undersøges nærmere. Frank Akkerman foreslår at man udfaser klubbladet i papirformat. Emnet har før været oppe på bestyrelsesmøder. Det er p.t. ikke nogen god ide, da kun 10 personer har tilmeldt sig den elektroniske Dybdemåler. Der vil i næste klubblad blive reklameret for at modtage bladet elektronisk. Gert Hansen efterlyser standardpriser for turene. Der blev diskuteret en ændring af priser samt til- og framelding af turene. Generalforsamlingen sluttede Referent: Dirigent: Morten Sckaletz Flemming Jensen Skriv i Dybdemåleren Har du et indlæg til bladet, så send det til: og det kommer med i næste nummer, som udkommer til juni. Deadline er 1. juni 2005 (men indlæg modtages meget gerne før!) NIKON SIDE 10

11 Bestyrelsens beretning for 2004 v. Per Krarup År 2004 blev endnu et godt år for Nikon. Der har været en jævn medlemstilgangen igennem det forgangene år, og økonomisk set går det også godt for klubben. Aktiviteterne spænder bredt, fra børne-snorkelholdene, over uddannelse og almindelig rekreativ sportsdykning, til mere teknisk udfordrende dykning. Juniorafdelingen Klubbens 24 aktive juniorer, der trænes af de flittige instruktører Pia, Peter og Martin G (i foråret), er i den nye sæson blevet delt op i tre hold á otte. For det store frivillige arbejde, har Pia modtaget Lions Clubs Ungdomslederpris, som blev overrakt ved Sydkystens Kræmmermarked. Foruden æren, bestod prisen af kr som fortrinsvis tilfalder ngdomsarbejdet i klubben. Uddannelses- og sikkerhedsudvalget Klubbens instruktører har i 2004 uddannet blot fem **CMAS dykkere - én måtte forlade kurset pga. helbredsmæssige problemer. Medlemmerne har dog ikke ligget på den lade side med hensyn til dykker relaterede uddannelser. Følgende certifikater er det blevet til i det forgangne år: Henrik L, Christian Kock, Jesper B. og Dan har fået ***CMAS certifikatet i hus. Peter er blevet snorkelinstruktør. Claus er blevet CMAS Basic NITROX instruktør. Claus, Christian Kock, og Gert er blevet Advanced NITROX dykkere. Claus, Gert, Lars og Morten S har fået SRC-radio-certifikat. Henrik L, Christian, Dan og Thomas her erhvervet speedbådskørekortet. Vi har fået yderligere tre gas-blendere i klubben: Lars, Rasmus og Henrik L. Turudvalget Turudvalget fungerer godt og selvstændigt, og der er kommet nye kræfter til udvalget. Der planlægges dyk næsten hver weekend og hertil kommer de spontane ture og udlands ture. NIKON SIDE 11

12 Materieludvalget Båden har været på værft pga. en skade sket under søsætning af båden. I den forbindelse blev hele båden inspiceret og dørken blev malet op. Båd-trailerens lejer og bremsesystem er ligeledes blevet repareret. Et Triplex-filter er indkøbt og monteret på kompressoren således at luften nu altid bliver dobbelt filtreret. Ved hjælp af sponsorat fra GH VVS er der indkøbt et nyt ekkolod og efterfølgende er der købt et elektronisk søkort der kan vises på ekkoloddets skærm. I erkendelse af låneudstyrets dårlige kvalitet, er der fra hensættelserne investeret i fire nye regulator sæt, og takket være tilskud fra Ishøj Idrætssamvirke, har vi kunne indkøbe fire sæt komplet SCUBA udstyr til ungdommen. En ilt dekanteringsslange med ventil er indkøbt. Gert har hertil sponseret et digitalt manometer. Der er indkøbt 60m tovværk af god kvalitet til brug i båden. Bladudvalget Dybdemåleren er udkommet planmæssigt fire gange i det forløbne år. Redaktør Inger har fået flere flittige skribenter. WWW Nikon s hjemmeside, der er et stort aktiv for klubben, er med til at lokke mange nye medlemmer til. Alle medlemmer kan nu lægge billeder ind i fotoalbum. Medlemmer af bestyrelse og udvalg kan selv opdatere kalenderen og sætte nyheder på hjemmesiden. Kantine- og festudvalget Der har været afholdt fastelavn, elevfest og julefest. Der har ikke været den store deltagelse, men hyggeligt har det været. Klubhuset Varmepumpen har allerede tjent sig selv ind på lidt over et år, hvilket tydeligt fremgår af årets regnskab. Ishøj Kommune Vi takker Ishøj Idrætssamvirke for velvillig støtte til indkøb af udstyr til ungdommen, og ligeledes stor tak til politikere og personale fra de kommunale forvaltninger, fra hvem vi har modtaget hjælp i det forløbne år. Epilog Med disse ord slutter jeg beretningen, der er et koncentrat af de vigtigste hændelser i Nikon i NIKON SIDE 12

13 Resultatopgørelse Frømandsklubben Nikon Tekst Regnskab2004 diff Budget 2005 Klub- og DSF-kontingent , Elevhold , Tilskud fra Ishøj Kommune , Renteindt (bank og giro) 135, Sponsor og Lånekontrakter , Festudvalg + Kantine 1.880, Klubtøj 0, Nøgledepositum 500, Klubudstyr 4.000, Børne snorkel kursus , Nitrox-anlæg 2.500, Diverse indtægter 782, Indtægter ialt , Tekst Regnskab 2004 diff Budget 2005 DSF-Kontingent , Havnekontingent , Kont til Ishøj Idrætss , Elevhold , Adm. + Porto incl. PBS 6.020, Forsikring på båd , Forsikring på trailer 526, Forsikring på hus 4.311, Vægtafgift på trailer 0, Båd (rep./service/materialer) 4.023, Øvrige materialeindkøb , El 7.212, Turudvalget 0, Aktivitetsudvalget 989, Kurser , Bestyrelsen 1.388, Huskonto incl. Ejendomsskat 1.231, Renteudgifter + Gebyr 261, Fest & Kantine udvalget 758, Telefon & båd-radio 1.073, Nøgler 158, Web-hotel 685, Børne snorkel kursus 721, Nitrox-anlæg 2.137, Diverse udgifter , Udgifter ialt , Salg fra lager (netto) 0,00 Årets nye hensættelser , Årets resultat 231, , NIKON SIDE 13

14 Balance Frømandsklubben Nikon Aktiver Regnskab2003 Regnskab2004 Kassebeholdning 452,50 104,00 Saldo på girokonto , ,67 Saldo på bankkonto , ,91 Likvide beholdninger, ialt , ,58 Tilgodehavende depositum & aconto 0,00 0,00 Andre tilgodehavender ,00 Varelager (Nikontrøjer) 1.320, ,00 Øvrige omsætningsaktiver, ialt 1.320, ,00 Aktiver i alt , ,58 Passiver Regnskab 2003 Regnskab 2004 Fri egenkapital, primo , ,43 Årets overskud (+) / underskud (-) 983,95 231,50 Fri egenkapital, ultimo , ,93 Hensættelser: Klubhus 6.000, ,00 Båd 6.000, ,00 Klubudstyr 2.070, ,29 Andre investeringer 0,00 0,00 Hensættelser ialt, PRIMO , ,29 Hensættelser i regnskabsåret , ,00 Anvendte hensættelser (-) , ,64 Hensættelser ialt, ULTIMO , ,65 Forudbetalte kontingenter 3.400,00 0,00 Andre skyldige omkostninger 0,00 0,00 Kortfristet gæld i alt 3.400,00 0,00 Passiver ialt , ,58 Rigtig god påske til alle NIKON SIDE 14

15 HOVEDPINE UNDER OG EFTER DYKNING Kilde: Dykkermedicin.dk Af Dykkerlæge Henrik Staunstrup Et velkendt problem De fleste dykkere, der har en god mængde dykninger i logbogen, har oplevet at få hovedpine, startende enten under dykket eller umiddelbart efter dykket. For det meste er der en simpel forklaring, men gentagne episoder bør bringe dykkeren til sin praktiserende læge eller en dykkerlæge, for at få udredt, hvad der er årsagen til hovedpinen. De 6 hyppigste årsager til hovedpine Nervøsitet: Nervøsitet hos en ny dykker eller stres hos erfarne dykkere der prøver noget nyt eller gennemfører et stresset dyk, kan skabe en typisk spændings-hovedpine der gerne er placeret i panden eller i nakke - baghoved. Det er den samme type hovedpine som kan opleves ved dagligdagens almindelige stressede situationer. Bihule-squezze: Manglende trykudligning af bihulerne under nedstigning kan skabe smerter der ligner en pande-hovedpine. Smerterne sidder da bagved og over øjnene. Bihulesquezze kan ligeledes give tandsmerter. Kulde: Visse personer får kraftige smerter i panderegionen når de kommer i koldt vand. Til tider kan den trække om i baghovedet og derved ligne en spændings-hovedpine. Årsagen er ukendt. Hovedpinen forværres ved blivende ophold i det kolde vand. Saltvands inhalering: Hvis man inhalerer saltvand i lungerne under et dyk, kan der opstå kraftig hovedpine efter 30 minutter eller mere efter dykket. Desuden følger der gerne kulderystelser, muskelsmerter og let feber. Maskestroppen: En for stram maskestrop, som uerfarne dykkere ofte har tendens til at NIKON SIDE 15

16 have, kan give en kraftig hovedpine. Det svarer til at man har gået med en alt for lille hat. Hovedpinen varer til et par timer efter dykket, og ligner en spændings-hovedpine. Hvis du har en rød markering i dit ansigt, efter din maske, efter dine dyk, så sidder masken for stramt, og jeg gætter på at du en eller flere gange har haft hovedpine i forbindelse med dine dyk. Gasforgiftninger: Før højt kuldioxid i kroppen vil skabe en pulserende hovedpine der øges i intensitet med stigningen i kuldioxid, eller hvis der pludselig sker et kraftigt fald i kuldioxid niveauet. Dårlig åndeteknik kan skabe dette problem. Skip-breathing hvor dykkeren bevist holder vejret i lang tid mellem hvert åndedræt, for at spare på luften, kan resultere i hovedpine grundet højt kuldioxid i kroppen. Kulmonoxid skaber en kraftig nakke-hovedpine. Dette kan ske hvis din fyldestation ikke leverer ren luft. Der er enkelte alvorlige årsager. Ved både dykkersyge og lungeskade, med følgende luftemboli, er hovedpine et almindeligt symptom. Begge skader involverer hjernens via luftembolier i hjernens blodkar eller i hjernens væv. Hovedpinen kommer hurtigt efter dykkeren er kommet til overfladen. Oftest er der andre symptomer på dykkersyge eller lungeskade og hovedpinen er derfor sjældent det eneste symptom men blot et yderligere tegn på dykkersygen. Også her kan hurtig administra tion af 100% ilt være gavnligt. Migræne kan forværres under en dykning Det er på sin plads at omtale migræne og dykning når talen er på hovedpine og dykning. Hvis man lider af stærke eller hyppige anfald af migræne bør man ikke dykke. Visse aspekter af dykning kan nemlig udløse et migræne anfald. Hvis man får et migræne anfald under en dykning kan man være ude af stand til at tage fornuftigt vare på sig selv. Nedsat bevisthedsni veau, dårligere opfattelsesevne, manglende muskelkoordination og psykiske komplikationer kan forvandle dykket til et mareridt med mulige skader til følge. Det er velkendt i dykkerme dicinske kredse at visse dykkere oplever deres første migræne anfald i forbindelse med dykning. Ved mildere former for migræne kan dykning være acceptabelt, men der dykkeren skal være opmærksom på ikke at dykke i for koldt NIKON SIDE 16

17 vand, undgå kuldioxid ophobning ved at ånde dybt og roligt, samt dykke med en makker der er grundigt informeret om situationen, så der kan tages de fornødne forholdregler. God dykning!! Glem nu ikke det gode tilbud på side 3!! NIKON SIDE 17

18 Prøvedyk med børnesnorkelholdene Tirsdag d. 8. februar kom så dagen, som børnene havde set frem til rigtig længe. De ville alle få mulighed for et prøvedyk i det lange bassin. Alle børn skulle selvfølgelig inden dykket have afleveret en skriftlig tilladelse fra deres forældre. Der blev dykket med en elev pr. instruktør. Alle børnene var vildt begejstrede for dykket. Og flere fik dykket to gange. De spørger allerede til hvornår de skal dykke med flaske igen. Måske er der lagt en lille spire til fremtidige dykkerelever. Vi siger TAK til de instruktører som stillede op: Rune, Flemming, Per K. samt Morten S. NIKON SIDE 18

19 Nye junior-flaskedykkerudstyr Vi har ansøgt, og fået bevilliget, 3 sæt flaskedykkerudstyr fra Idrætssamvirket samt Folkeoplysningsudvalget. Flaskesættene skal bruges til klubbens nystartede *CMAS-flaskehold. Vi satser på at unge, helt ned til 14 år, skal kunne starte på holdet. Og til det formål manglede vi udstyr. Derfor ansøgningen. Sættene består hver af: 10 liters flaske, BCD-vest i lille størrelse samt lungeautomat med tilhørende konsol. Sættene har allerede været i brug til børnesnorkelelevernes prøvedyk d. 8. februar 2005 (se andetsteds i bladet). Pia Til alle aktive medlemmer Sammen med dette nummer af Dybdemåleren ligger dit DSF medlemskort. Skulle du mod forventning ikke have modtaget dit kortet, må du gerne sende en mail til Morten Sckaletz på NIKON SIDE 19

20 ScubaGear ApS Dovregade 1, 2300 Kbh S Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Lørdage (Onsdag LUKKET) mail: On-line shop: RING eller mail gerne for et tilbud. Dovregade 1, 2300 KBH S, Telefon

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. 26. Årgang nr. 83 September 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. 26. Årgang nr. 83 September 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 83 September 2004 Rødvig maj 2004 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj - tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen Formand, Per Krarup,

Læs mere

DYBDEMÅLEREN Klubblad for Frømandsklubben NIKON

DYBDEMÅLEREN Klubblad for Frømandsklubben NIKON DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 28. Årgang nr. 89 Marts 2006 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen: Formand, Per Krarup, pk99@datum.dk 43

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 87 September 2005 Fototur til Rødvig - Juli 2005 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen: Formand,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015 Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers Torsdag d. 12. februar 2015 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse 4.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016 Velkommen til Generalforsamling MTB Randers Mandag d. 22. februar 2016 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn * Ordinær generalforsamling 25. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Finn Jørding bød velkommen og foreslog Frank Hansen som dirigent

Læs mere

Aktivitetskalender. Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne. 37. årgang nr. 1 januar 2016

Aktivitetskalender. Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne. 37. årgang nr. 1 januar 2016 Aktivitetskalender Februar: 2. Generalforsamling 23. Planlægningsmøde 37. årgang nr. 1 januar 2016 Yderligere information om Dansk Sportsdykker Forbund kan findes på følgende adresse: http://www.sportsdykning.dk/

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Herlev Tennisklub - HIT

Herlev Tennisklub - HIT Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ] Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup Lystrup den 05.03.2017 Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Ørneparken onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Elsted/Lystrup Beboerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011

Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning. 4. Kassereren forelægger

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Dagsorden: 1. Valg dirigent og 2 stemmetællere. 2. Beretning v. bestyrelsesformanden 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2007/08. CVR.nr. 78 00 42 15

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2007/08. CVR.nr. 78 00 42 15 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 78 00 42 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. november 2008.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling onsdag d. 26. februar 2014 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2013 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2013 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2016 side 1 af 6 Rørvig Sejlklub Regnskab 2016 Balance pr. 31 december 2016 Budget 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Kommunalt tilskud

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2012 Fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent CVR. NR. 29 96 88 96 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse YNNN Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Indholdsfortegnelse Kassererens beretning 1 Resultatopgørelse 2015 2 Balance 2015 3 Budget 2016 4 Kassererens beretning Bestyrelsen har

Læs mere