27. Årgang nr. 85 Marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. Årgang nr. 85 Marts 2005"

Transkript

1 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 85 Marts 2005 Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet! Læs også referatet fra generalforsamlingen Der er også en spændende artikel om Hovedpine under og efter dykningen Og så er der et godt tilbud til dig, kig på side 3!

2 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten Ishøj tlf.nr Bestyrelsen: Formand, Per Krarup, Næstformand, Lars Nejrup, Sekretær, Morten Sckaletz, Bestyrelsesmedlem, Dan H. Nielsen, Bestyrelsesmedlem, Claus Larsen, Kasserer, Pia Andersen, suppleant, Thomas Fischer, suppleant, Hanne Nielsen, Revisor, Morten Lindgren, Revisor Supp., John Mogensen, Repræsentanter Ishøj Havn, Jørgen Danielsen, Ishøj Havn, Per Krarup, Ishøj Idrætssamv., Pia Andersen, Ishøj Idrætssamv., Lars Nejrup, Uddannelsesudvalg: John Mogensen, Turudvalg: Claus Larsen, Materieludvalg: Dan H. Nielsen, Bladudvalg: Morten Sckaletz, Husudvalg: Frank Akkermann, Kantine og festudvalg: Hanne Nielsen, WWW udvalg: John Mogensen, Klubbens hjemmeside: 27. årgang nr Bladoplag: 150 eksemplarer. Udkommer i månederne marts, juni, september og december. Ansvarshavende redaktør: Morten Sckaletz Teknik og layout: Inger Sckaletz Næste nummer udkommer i juni Deadline for artikler til næste udgivelse er 1. juni Artikler sendes til: NIKON SIDE 2

3 Et super godt tilbud til dig!... og en stor fordel for din klub!! Som nævnt i Dybdemåleren nr. 83, er det nu muligt at modtage bladet elektronisk. Det kræver kun din tilmelding på Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt tager imod tilbuddet, da det er meget ressourcekrævende at trykke og distribuere bladet på gammeldavs vis! Benyt dig derfor af det fantastiske tilbud!! Så nemt er det: Gå ind på klubbens hjemmesidepå Til venstre i menuen klikker du på: Medlem til medlem Login med din mailadresse og dit password (som er dit DSF nummer). Indholdet i menuen vil herefter skifte klik igen på Medlem til medlem Vælg Min profil Du ser nu dine egne data Nederst er der en sektion, hvor der står E-klubblad. klik på Ret dine data Sæt et mærke ud for E-klubblad Tryk gem Nu er du automatisk tilmeldt den mail-liste, der bruges til udsendelse af det elektroniske blad. Du får et flot blad i farver... og din klub sparer mange penge!!! NIKON SIDE 3

4 Reservér følgende dage: Søndag d. 11. juni 2005 Kl 14:00 til Elevfest - CMAS* færdige og Fredag den 23. juni 2005 til Sankt Hans, Grill og bål ved Klubhuset De næste dykkerture! Søndag 20. marts kl.: 9:00 Hornbæk Plantage 5 m. Lørdag 26. marts kl.: 9:00 Vapper 7-26 m. Lørdag 2. april kl.: 9:00 Robert m. Søndag 3. april kl.: 9:00 Rødvig/Boesdal 5 m. Lørdag 16. april kl.: 9:00 Minos m. Søndag 17. april kl.: 9:00 Twiin/Helsingør, 11 m. Søndag 24. april kl.: 9:00 Matevraget/Kanonvraget, 8-14m. Søndag 8. maj kl.: 9:00 Kalle, m. Søndag 22. maj kl.: 9:00 Minos, m. Tilmelding på hjemmesiden Træningstider i svømmehallen - næste sæson For dem som allerede NU planlægger akviteterne til næste sæson (aug maj 2006) kan vi afsløre at træningstiderne i Ishøj Svømmehal atter bliver: Tirsdage kl I hele tidsrummet har vi bane 2 samt springbassinnet. Træning i tidsrummet kl aftales i samarbejde med Pia, som træner børnesnorkelholdene i dette tidsrum. NIKON SIDE 4

5 Åbent hus i Nikon I år fejrer Køge Bugt Strandpark 25 års jubilæum, og dette vil foregå i weekenden den juni. I denne forbindelse vil alle klubber, havne, erhverv m.v. arrangere aktiviteter for den bredere offentlighed. Nikon bidrager til festen ved at holde åbent hus med udstilling og dykkeraktiviteter lørdag den 11. juni kl Denne dag er der også elevfest, så elevernes og instruktørernes gensidige udfordringer forventes at trække flere tilskuere til end sædvanligt. Har du lyst til at hjælpe med at arrangere denne åbent hus dag, så kontakt venligst undertegnede. Alle arrangementer i forbindelse med Strandparkens jubilæum vil blive annonceret i lokalbladene på et senere tidspunkt. Per K. NIKON SIDE 5

6 Fastelavn 2005 NIKON SIDE 6

7 Referat af ordinær generalforsamling i Frømandsklubben Nikon Mandag d. 24. januar kl. 19:00 i klubhuset Formand Per Krarup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Flemming Jensen blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (I Dybdemåleren og på 2. Formandens aflægger bestyrelsens beretning det forløbne år Beretningen ses på side 11. Morten Lindgren og Gert Hansen havde kommentarer til beretningen. Dekanteringsslange og manometer burde være nævnt kr fra Pia s ungdomspris figurerer ikke det korrekte sted i regnskabet Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (se regnskabet længere fremme i bladet) Regnskab og budget vil blive trykt i næste nummer af Dybdemåleren Revideret regnskab pr. 31/ blev fremlagt. Tilskud dækker over kommunalt tilskud til leder- og instruktørkurser vedrørende 2003 og 2004, medlemstilskud for 26 medl. u. 25 år 1 medl. o. 60 år, idrætssamvirket (juniorflaskeudstyr). DSF indmeldt: 15 seniorer og 8 juniorer. Vi har fået følgende uddannet: Snorkelinstruktør: Peter Stefansen Nitrox-insruktør Claus Larsen. VHF/SRC-certifikater: Morten Sckaletz, Claus Larsen, Gert Hansen og Lars Nejrup. Bådførere: Henrik Larsen, Dan H. Nielsen, Christian Kock og Thomas Fischer. Andre tilgodehavender kr dækker over 4 stk. juniorflaskeudstyr, Gert VVS / Ekkolod og 4 stk. speedbådsførerbevis NIKON SIDE 7

8 Anvendte hensættelser kr ,64 dækker over 4 stk regulatorer, 4 stk blybælter, et dekanteringssæt, reparation af båd og trailer, elektronisk søkort til ekkolod, montering af P21-filter ogdiverse flaskeudstyr Årets reelle resultat er ca , når man medregner forskellen mellem anvendte- og nye hensættelser. Spørgsmål eller kommentarer : Gert Hansen: Der er hensættelser på 5000 til klubhuset. Hvad er de brugt til? Pengene er ikke blevet brugt endnu. De er ment til bl.a. skyllerummet, og vil blive stående til samme. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Kassereren forelægger budget for 2004 og fastlæggelse af kontingent (se budgettet længere fremme i bladet) Klubben satser på at vi vil få en medlemsforøgelse i år 05, derfor højere kontingent( ). Dette medfører herfor også en stigning i kontingent til Ishøj Havn, Ishøj Idrætsamvirke og DSF. Billigere forsikring på båden på grund af skift fra Pantaenius til Scandic Finance, der har en aftale med DSF. Elforbruget en nedjusteret, på baggrund af sidste års forbrug. Dette skyldtes at prisen for opvarmning af 1. salen er faldet på grund af varmepumpen. Øvrige materialeindkøb er blevet nedjusteret med kr, da bestyrelsen regner med at klubben er dækket godt i det næste år. Morten Lindgren diskussion omkring hensættelser og næste års overskud. Budgettet godkendt af generalforsamlingen. Kontingenterne er uændrede. 5. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag NIKON SIDE 8

9 6. Valg til bestyrelsen Næstformand Lars Nejrup modtager genvalg. Lars Nejrup valgt Kasserer Pia Andersen modtager genvalg. Pia Andersen valgt Bestyrelsesmedlem John Mogensen modtager ikke genvalg. Claus Larsen og Thomas Fischer stiller op. Thomas Fischer trak sig til fordel for Claus Larsen. Suppleanter 1 Suppleant : Thomas Fischer 2 Suppleant : Hanne Nielsen 7. Valg af revisor og revisor suppleant Revisor : Morten Lindgren genvalgt. Revisorsuppleant : John Mogensen valgt 8. Valg af formænd for udvalgene Uddannelses- og sikkerhedsudvalg (Flemming Jensen) John Mogensen valgt Materiel udvalg (Frank Akkerman) Dan Nielsen valgt Tur udvalg (Claus Larsen modtager genvalg) Claus Larsen valgt Hus udvalg (Gert Hansen) Frank Akkerman valgt Kantine- og festudvalg (Morten S modtager ikke genvalg) Hanne Nielsen valgt Bladudvalget (Lars Nejrup) Morten Sckaletz valgt. Havnerepræsentanter (Per og Lars) Per og Jørgen Danielsen fore slås. Per Krarup og Jørgen Danielsen valgt WWW udvalg (John Mogensen) John Mogensen genvalgt Repræsentant i Ishøj Idrætsamvirke (Pia modtager ikke genvalg) Bestyrelsen får af generalforsamlingen bemyndigelse til at vælge en rep. 9. Eventuelt Gert Hansen efterlyser hjælp til arbejdet i skyllerummet. Der blev diskuteret hvordan og hvem der skal lave arbejdet. Flemming undersøger en pris på opretning af gulvet. NIKON SIDE 9

10 Pia efterlyser statistik på hjemmesiden. John Mogensen meddeler at dette allerede findes, nederst på forsiden. Michael efterlyser bomkort/nøgler til slæbesteder. Claus oplyser om et klippekort, til forskellige havne. Sagen undersøges nærmere. Frank Akkerman foreslår at man udfaser klubbladet i papirformat. Emnet har før været oppe på bestyrelsesmøder. Det er p.t. ikke nogen god ide, da kun 10 personer har tilmeldt sig den elektroniske Dybdemåler. Der vil i næste klubblad blive reklameret for at modtage bladet elektronisk. Gert Hansen efterlyser standardpriser for turene. Der blev diskuteret en ændring af priser samt til- og framelding af turene. Generalforsamlingen sluttede Referent: Dirigent: Morten Sckaletz Flemming Jensen Skriv i Dybdemåleren Har du et indlæg til bladet, så send det til: og det kommer med i næste nummer, som udkommer til juni. Deadline er 1. juni 2005 (men indlæg modtages meget gerne før!) NIKON SIDE 10

11 Bestyrelsens beretning for 2004 v. Per Krarup År 2004 blev endnu et godt år for Nikon. Der har været en jævn medlemstilgangen igennem det forgangene år, og økonomisk set går det også godt for klubben. Aktiviteterne spænder bredt, fra børne-snorkelholdene, over uddannelse og almindelig rekreativ sportsdykning, til mere teknisk udfordrende dykning. Juniorafdelingen Klubbens 24 aktive juniorer, der trænes af de flittige instruktører Pia, Peter og Martin G (i foråret), er i den nye sæson blevet delt op i tre hold á otte. For det store frivillige arbejde, har Pia modtaget Lions Clubs Ungdomslederpris, som blev overrakt ved Sydkystens Kræmmermarked. Foruden æren, bestod prisen af kr som fortrinsvis tilfalder ngdomsarbejdet i klubben. Uddannelses- og sikkerhedsudvalget Klubbens instruktører har i 2004 uddannet blot fem **CMAS dykkere - én måtte forlade kurset pga. helbredsmæssige problemer. Medlemmerne har dog ikke ligget på den lade side med hensyn til dykker relaterede uddannelser. Følgende certifikater er det blevet til i det forgangne år: Henrik L, Christian Kock, Jesper B. og Dan har fået ***CMAS certifikatet i hus. Peter er blevet snorkelinstruktør. Claus er blevet CMAS Basic NITROX instruktør. Claus, Christian Kock, og Gert er blevet Advanced NITROX dykkere. Claus, Gert, Lars og Morten S har fået SRC-radio-certifikat. Henrik L, Christian, Dan og Thomas her erhvervet speedbådskørekortet. Vi har fået yderligere tre gas-blendere i klubben: Lars, Rasmus og Henrik L. Turudvalget Turudvalget fungerer godt og selvstændigt, og der er kommet nye kræfter til udvalget. Der planlægges dyk næsten hver weekend og hertil kommer de spontane ture og udlands ture. NIKON SIDE 11

12 Materieludvalget Båden har været på værft pga. en skade sket under søsætning af båden. I den forbindelse blev hele båden inspiceret og dørken blev malet op. Båd-trailerens lejer og bremsesystem er ligeledes blevet repareret. Et Triplex-filter er indkøbt og monteret på kompressoren således at luften nu altid bliver dobbelt filtreret. Ved hjælp af sponsorat fra GH VVS er der indkøbt et nyt ekkolod og efterfølgende er der købt et elektronisk søkort der kan vises på ekkoloddets skærm. I erkendelse af låneudstyrets dårlige kvalitet, er der fra hensættelserne investeret i fire nye regulator sæt, og takket være tilskud fra Ishøj Idrætssamvirke, har vi kunne indkøbe fire sæt komplet SCUBA udstyr til ungdommen. En ilt dekanteringsslange med ventil er indkøbt. Gert har hertil sponseret et digitalt manometer. Der er indkøbt 60m tovværk af god kvalitet til brug i båden. Bladudvalget Dybdemåleren er udkommet planmæssigt fire gange i det forløbne år. Redaktør Inger har fået flere flittige skribenter. WWW Nikon s hjemmeside, der er et stort aktiv for klubben, er med til at lokke mange nye medlemmer til. Alle medlemmer kan nu lægge billeder ind i fotoalbum. Medlemmer af bestyrelse og udvalg kan selv opdatere kalenderen og sætte nyheder på hjemmesiden. Kantine- og festudvalget Der har været afholdt fastelavn, elevfest og julefest. Der har ikke været den store deltagelse, men hyggeligt har det været. Klubhuset Varmepumpen har allerede tjent sig selv ind på lidt over et år, hvilket tydeligt fremgår af årets regnskab. Ishøj Kommune Vi takker Ishøj Idrætssamvirke for velvillig støtte til indkøb af udstyr til ungdommen, og ligeledes stor tak til politikere og personale fra de kommunale forvaltninger, fra hvem vi har modtaget hjælp i det forløbne år. Epilog Med disse ord slutter jeg beretningen, der er et koncentrat af de vigtigste hændelser i Nikon i NIKON SIDE 12

13 Resultatopgørelse Frømandsklubben Nikon Tekst Regnskab2004 diff Budget 2005 Klub- og DSF-kontingent , Elevhold , Tilskud fra Ishøj Kommune , Renteindt (bank og giro) 135, Sponsor og Lånekontrakter , Festudvalg + Kantine 1.880, Klubtøj 0, Nøgledepositum 500, Klubudstyr 4.000, Børne snorkel kursus , Nitrox-anlæg 2.500, Diverse indtægter 782, Indtægter ialt , Tekst Regnskab 2004 diff Budget 2005 DSF-Kontingent , Havnekontingent , Kont til Ishøj Idrætss , Elevhold , Adm. + Porto incl. PBS 6.020, Forsikring på båd , Forsikring på trailer 526, Forsikring på hus 4.311, Vægtafgift på trailer 0, Båd (rep./service/materialer) 4.023, Øvrige materialeindkøb , El 7.212, Turudvalget 0, Aktivitetsudvalget 989, Kurser , Bestyrelsen 1.388, Huskonto incl. Ejendomsskat 1.231, Renteudgifter + Gebyr 261, Fest & Kantine udvalget 758, Telefon & båd-radio 1.073, Nøgler 158, Web-hotel 685, Børne snorkel kursus 721, Nitrox-anlæg 2.137, Diverse udgifter , Udgifter ialt , Salg fra lager (netto) 0,00 Årets nye hensættelser , Årets resultat 231, , NIKON SIDE 13

14 Balance Frømandsklubben Nikon Aktiver Regnskab2003 Regnskab2004 Kassebeholdning 452,50 104,00 Saldo på girokonto , ,67 Saldo på bankkonto , ,91 Likvide beholdninger, ialt , ,58 Tilgodehavende depositum & aconto 0,00 0,00 Andre tilgodehavender ,00 Varelager (Nikontrøjer) 1.320, ,00 Øvrige omsætningsaktiver, ialt 1.320, ,00 Aktiver i alt , ,58 Passiver Regnskab 2003 Regnskab 2004 Fri egenkapital, primo , ,43 Årets overskud (+) / underskud (-) 983,95 231,50 Fri egenkapital, ultimo , ,93 Hensættelser: Klubhus 6.000, ,00 Båd 6.000, ,00 Klubudstyr 2.070, ,29 Andre investeringer 0,00 0,00 Hensættelser ialt, PRIMO , ,29 Hensættelser i regnskabsåret , ,00 Anvendte hensættelser (-) , ,64 Hensættelser ialt, ULTIMO , ,65 Forudbetalte kontingenter 3.400,00 0,00 Andre skyldige omkostninger 0,00 0,00 Kortfristet gæld i alt 3.400,00 0,00 Passiver ialt , ,58 Rigtig god påske til alle NIKON SIDE 14

15 HOVEDPINE UNDER OG EFTER DYKNING Kilde: Dykkermedicin.dk Af Dykkerlæge Henrik Staunstrup Et velkendt problem De fleste dykkere, der har en god mængde dykninger i logbogen, har oplevet at få hovedpine, startende enten under dykket eller umiddelbart efter dykket. For det meste er der en simpel forklaring, men gentagne episoder bør bringe dykkeren til sin praktiserende læge eller en dykkerlæge, for at få udredt, hvad der er årsagen til hovedpinen. De 6 hyppigste årsager til hovedpine Nervøsitet: Nervøsitet hos en ny dykker eller stres hos erfarne dykkere der prøver noget nyt eller gennemfører et stresset dyk, kan skabe en typisk spændings-hovedpine der gerne er placeret i panden eller i nakke - baghoved. Det er den samme type hovedpine som kan opleves ved dagligdagens almindelige stressede situationer. Bihule-squezze: Manglende trykudligning af bihulerne under nedstigning kan skabe smerter der ligner en pande-hovedpine. Smerterne sidder da bagved og over øjnene. Bihulesquezze kan ligeledes give tandsmerter. Kulde: Visse personer får kraftige smerter i panderegionen når de kommer i koldt vand. Til tider kan den trække om i baghovedet og derved ligne en spændings-hovedpine. Årsagen er ukendt. Hovedpinen forværres ved blivende ophold i det kolde vand. Saltvands inhalering: Hvis man inhalerer saltvand i lungerne under et dyk, kan der opstå kraftig hovedpine efter 30 minutter eller mere efter dykket. Desuden følger der gerne kulderystelser, muskelsmerter og let feber. Maskestroppen: En for stram maskestrop, som uerfarne dykkere ofte har tendens til at NIKON SIDE 15

16 have, kan give en kraftig hovedpine. Det svarer til at man har gået med en alt for lille hat. Hovedpinen varer til et par timer efter dykket, og ligner en spændings-hovedpine. Hvis du har en rød markering i dit ansigt, efter din maske, efter dine dyk, så sidder masken for stramt, og jeg gætter på at du en eller flere gange har haft hovedpine i forbindelse med dine dyk. Gasforgiftninger: Før højt kuldioxid i kroppen vil skabe en pulserende hovedpine der øges i intensitet med stigningen i kuldioxid, eller hvis der pludselig sker et kraftigt fald i kuldioxid niveauet. Dårlig åndeteknik kan skabe dette problem. Skip-breathing hvor dykkeren bevist holder vejret i lang tid mellem hvert åndedræt, for at spare på luften, kan resultere i hovedpine grundet højt kuldioxid i kroppen. Kulmonoxid skaber en kraftig nakke-hovedpine. Dette kan ske hvis din fyldestation ikke leverer ren luft. Der er enkelte alvorlige årsager. Ved både dykkersyge og lungeskade, med følgende luftemboli, er hovedpine et almindeligt symptom. Begge skader involverer hjernens via luftembolier i hjernens blodkar eller i hjernens væv. Hovedpinen kommer hurtigt efter dykkeren er kommet til overfladen. Oftest er der andre symptomer på dykkersyge eller lungeskade og hovedpinen er derfor sjældent det eneste symptom men blot et yderligere tegn på dykkersygen. Også her kan hurtig administra tion af 100% ilt være gavnligt. Migræne kan forværres under en dykning Det er på sin plads at omtale migræne og dykning når talen er på hovedpine og dykning. Hvis man lider af stærke eller hyppige anfald af migræne bør man ikke dykke. Visse aspekter af dykning kan nemlig udløse et migræne anfald. Hvis man får et migræne anfald under en dykning kan man være ude af stand til at tage fornuftigt vare på sig selv. Nedsat bevisthedsni veau, dårligere opfattelsesevne, manglende muskelkoordination og psykiske komplikationer kan forvandle dykket til et mareridt med mulige skader til følge. Det er velkendt i dykkerme dicinske kredse at visse dykkere oplever deres første migræne anfald i forbindelse med dykning. Ved mildere former for migræne kan dykning være acceptabelt, men der dykkeren skal være opmærksom på ikke at dykke i for koldt NIKON SIDE 16

17 vand, undgå kuldioxid ophobning ved at ånde dybt og roligt, samt dykke med en makker der er grundigt informeret om situationen, så der kan tages de fornødne forholdregler. God dykning!! Glem nu ikke det gode tilbud på side 3!! NIKON SIDE 17

18 Prøvedyk med børnesnorkelholdene Tirsdag d. 8. februar kom så dagen, som børnene havde set frem til rigtig længe. De ville alle få mulighed for et prøvedyk i det lange bassin. Alle børn skulle selvfølgelig inden dykket have afleveret en skriftlig tilladelse fra deres forældre. Der blev dykket med en elev pr. instruktør. Alle børnene var vildt begejstrede for dykket. Og flere fik dykket to gange. De spørger allerede til hvornår de skal dykke med flaske igen. Måske er der lagt en lille spire til fremtidige dykkerelever. Vi siger TAK til de instruktører som stillede op: Rune, Flemming, Per K. samt Morten S. NIKON SIDE 18

19 Nye junior-flaskedykkerudstyr Vi har ansøgt, og fået bevilliget, 3 sæt flaskedykkerudstyr fra Idrætssamvirket samt Folkeoplysningsudvalget. Flaskesættene skal bruges til klubbens nystartede *CMAS-flaskehold. Vi satser på at unge, helt ned til 14 år, skal kunne starte på holdet. Og til det formål manglede vi udstyr. Derfor ansøgningen. Sættene består hver af: 10 liters flaske, BCD-vest i lille størrelse samt lungeautomat med tilhørende konsol. Sættene har allerede været i brug til børnesnorkelelevernes prøvedyk d. 8. februar 2005 (se andetsteds i bladet). Pia Til alle aktive medlemmer Sammen med dette nummer af Dybdemåleren ligger dit DSF medlemskort. Skulle du mod forventning ikke have modtaget dit kortet, må du gerne sende en mail til Morten Sckaletz på NIKON SIDE 19

20 ScubaGear ApS Dovregade 1, 2300 Kbh S Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Lørdage (Onsdag LUKKET) mail: On-line shop: RING eller mail gerne for et tilbud. Dovregade 1, 2300 KBH S, Telefon

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 87 September 2005 Fototur til Rødvig - Juli 2005 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen: Formand,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 86 Juni 2005

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 86 Juni 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 86 Juni 2005 Foto: Daniel Simonsen Mange Interessante artikler i dette blad, f.eks.: * Flotte medaljer til børnesnorkelholdet * Sct.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere