27. Årgang nr. 85 Marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. Årgang nr. 85 Marts 2005"

Transkript

1 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 85 Marts 2005 Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet! Læs også referatet fra generalforsamlingen Der er også en spændende artikel om Hovedpine under og efter dykningen Og så er der et godt tilbud til dig, kig på side 3!

2 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten Ishøj tlf.nr Bestyrelsen: Formand, Per Krarup, Næstformand, Lars Nejrup, Sekretær, Morten Sckaletz, Bestyrelsesmedlem, Dan H. Nielsen, Bestyrelsesmedlem, Claus Larsen, Kasserer, Pia Andersen, suppleant, Thomas Fischer, suppleant, Hanne Nielsen, Revisor, Morten Lindgren, Revisor Supp., John Mogensen, Repræsentanter Ishøj Havn, Jørgen Danielsen, Ishøj Havn, Per Krarup, Ishøj Idrætssamv., Pia Andersen, Ishøj Idrætssamv., Lars Nejrup, Uddannelsesudvalg: John Mogensen, Turudvalg: Claus Larsen, Materieludvalg: Dan H. Nielsen, Bladudvalg: Morten Sckaletz, Husudvalg: Frank Akkermann, Kantine og festudvalg: Hanne Nielsen, WWW udvalg: John Mogensen, Klubbens hjemmeside: 27. årgang nr Bladoplag: 150 eksemplarer. Udkommer i månederne marts, juni, september og december. Ansvarshavende redaktør: Morten Sckaletz Teknik og layout: Inger Sckaletz Næste nummer udkommer i juni Deadline for artikler til næste udgivelse er 1. juni Artikler sendes til: NIKON SIDE 2

3 Et super godt tilbud til dig!... og en stor fordel for din klub!! Som nævnt i Dybdemåleren nr. 83, er det nu muligt at modtage bladet elektronisk. Det kræver kun din tilmelding på Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt tager imod tilbuddet, da det er meget ressourcekrævende at trykke og distribuere bladet på gammeldavs vis! Benyt dig derfor af det fantastiske tilbud!! Så nemt er det: Gå ind på klubbens hjemmesidepå Til venstre i menuen klikker du på: Medlem til medlem Login med din mailadresse og dit password (som er dit DSF nummer). Indholdet i menuen vil herefter skifte klik igen på Medlem til medlem Vælg Min profil Du ser nu dine egne data Nederst er der en sektion, hvor der står E-klubblad. klik på Ret dine data Sæt et mærke ud for E-klubblad Tryk gem Nu er du automatisk tilmeldt den mail-liste, der bruges til udsendelse af det elektroniske blad. Du får et flot blad i farver... og din klub sparer mange penge!!! NIKON SIDE 3

4 Reservér følgende dage: Søndag d. 11. juni 2005 Kl 14:00 til Elevfest - CMAS* færdige og Fredag den 23. juni 2005 til Sankt Hans, Grill og bål ved Klubhuset De næste dykkerture! Søndag 20. marts kl.: 9:00 Hornbæk Plantage 5 m. Lørdag 26. marts kl.: 9:00 Vapper 7-26 m. Lørdag 2. april kl.: 9:00 Robert m. Søndag 3. april kl.: 9:00 Rødvig/Boesdal 5 m. Lørdag 16. april kl.: 9:00 Minos m. Søndag 17. april kl.: 9:00 Twiin/Helsingør, 11 m. Søndag 24. april kl.: 9:00 Matevraget/Kanonvraget, 8-14m. Søndag 8. maj kl.: 9:00 Kalle, m. Søndag 22. maj kl.: 9:00 Minos, m. Tilmelding på hjemmesiden Træningstider i svømmehallen - næste sæson For dem som allerede NU planlægger akviteterne til næste sæson (aug maj 2006) kan vi afsløre at træningstiderne i Ishøj Svømmehal atter bliver: Tirsdage kl I hele tidsrummet har vi bane 2 samt springbassinnet. Træning i tidsrummet kl aftales i samarbejde med Pia, som træner børnesnorkelholdene i dette tidsrum. NIKON SIDE 4

5 Åbent hus i Nikon I år fejrer Køge Bugt Strandpark 25 års jubilæum, og dette vil foregå i weekenden den juni. I denne forbindelse vil alle klubber, havne, erhverv m.v. arrangere aktiviteter for den bredere offentlighed. Nikon bidrager til festen ved at holde åbent hus med udstilling og dykkeraktiviteter lørdag den 11. juni kl Denne dag er der også elevfest, så elevernes og instruktørernes gensidige udfordringer forventes at trække flere tilskuere til end sædvanligt. Har du lyst til at hjælpe med at arrangere denne åbent hus dag, så kontakt venligst undertegnede. Alle arrangementer i forbindelse med Strandparkens jubilæum vil blive annonceret i lokalbladene på et senere tidspunkt. Per K. NIKON SIDE 5

6 Fastelavn 2005 NIKON SIDE 6

7 Referat af ordinær generalforsamling i Frømandsklubben Nikon Mandag d. 24. januar kl. 19:00 i klubhuset Formand Per Krarup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Flemming Jensen blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (I Dybdemåleren og på 2. Formandens aflægger bestyrelsens beretning det forløbne år Beretningen ses på side 11. Morten Lindgren og Gert Hansen havde kommentarer til beretningen. Dekanteringsslange og manometer burde være nævnt kr fra Pia s ungdomspris figurerer ikke det korrekte sted i regnskabet Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (se regnskabet længere fremme i bladet) Regnskab og budget vil blive trykt i næste nummer af Dybdemåleren Revideret regnskab pr. 31/ blev fremlagt. Tilskud dækker over kommunalt tilskud til leder- og instruktørkurser vedrørende 2003 og 2004, medlemstilskud for 26 medl. u. 25 år 1 medl. o. 60 år, idrætssamvirket (juniorflaskeudstyr). DSF indmeldt: 15 seniorer og 8 juniorer. Vi har fået følgende uddannet: Snorkelinstruktør: Peter Stefansen Nitrox-insruktør Claus Larsen. VHF/SRC-certifikater: Morten Sckaletz, Claus Larsen, Gert Hansen og Lars Nejrup. Bådførere: Henrik Larsen, Dan H. Nielsen, Christian Kock og Thomas Fischer. Andre tilgodehavender kr dækker over 4 stk. juniorflaskeudstyr, Gert VVS / Ekkolod og 4 stk. speedbådsførerbevis NIKON SIDE 7

8 Anvendte hensættelser kr ,64 dækker over 4 stk regulatorer, 4 stk blybælter, et dekanteringssæt, reparation af båd og trailer, elektronisk søkort til ekkolod, montering af P21-filter ogdiverse flaskeudstyr Årets reelle resultat er ca , når man medregner forskellen mellem anvendte- og nye hensættelser. Spørgsmål eller kommentarer : Gert Hansen: Der er hensættelser på 5000 til klubhuset. Hvad er de brugt til? Pengene er ikke blevet brugt endnu. De er ment til bl.a. skyllerummet, og vil blive stående til samme. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Kassereren forelægger budget for 2004 og fastlæggelse af kontingent (se budgettet længere fremme i bladet) Klubben satser på at vi vil få en medlemsforøgelse i år 05, derfor højere kontingent( ). Dette medfører herfor også en stigning i kontingent til Ishøj Havn, Ishøj Idrætsamvirke og DSF. Billigere forsikring på båden på grund af skift fra Pantaenius til Scandic Finance, der har en aftale med DSF. Elforbruget en nedjusteret, på baggrund af sidste års forbrug. Dette skyldtes at prisen for opvarmning af 1. salen er faldet på grund af varmepumpen. Øvrige materialeindkøb er blevet nedjusteret med kr, da bestyrelsen regner med at klubben er dækket godt i det næste år. Morten Lindgren diskussion omkring hensættelser og næste års overskud. Budgettet godkendt af generalforsamlingen. Kontingenterne er uændrede. 5. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag NIKON SIDE 8

9 6. Valg til bestyrelsen Næstformand Lars Nejrup modtager genvalg. Lars Nejrup valgt Kasserer Pia Andersen modtager genvalg. Pia Andersen valgt Bestyrelsesmedlem John Mogensen modtager ikke genvalg. Claus Larsen og Thomas Fischer stiller op. Thomas Fischer trak sig til fordel for Claus Larsen. Suppleanter 1 Suppleant : Thomas Fischer 2 Suppleant : Hanne Nielsen 7. Valg af revisor og revisor suppleant Revisor : Morten Lindgren genvalgt. Revisorsuppleant : John Mogensen valgt 8. Valg af formænd for udvalgene Uddannelses- og sikkerhedsudvalg (Flemming Jensen) John Mogensen valgt Materiel udvalg (Frank Akkerman) Dan Nielsen valgt Tur udvalg (Claus Larsen modtager genvalg) Claus Larsen valgt Hus udvalg (Gert Hansen) Frank Akkerman valgt Kantine- og festudvalg (Morten S modtager ikke genvalg) Hanne Nielsen valgt Bladudvalget (Lars Nejrup) Morten Sckaletz valgt. Havnerepræsentanter (Per og Lars) Per og Jørgen Danielsen fore slås. Per Krarup og Jørgen Danielsen valgt WWW udvalg (John Mogensen) John Mogensen genvalgt Repræsentant i Ishøj Idrætsamvirke (Pia modtager ikke genvalg) Bestyrelsen får af generalforsamlingen bemyndigelse til at vælge en rep. 9. Eventuelt Gert Hansen efterlyser hjælp til arbejdet i skyllerummet. Der blev diskuteret hvordan og hvem der skal lave arbejdet. Flemming undersøger en pris på opretning af gulvet. NIKON SIDE 9

10 Pia efterlyser statistik på hjemmesiden. John Mogensen meddeler at dette allerede findes, nederst på forsiden. Michael efterlyser bomkort/nøgler til slæbesteder. Claus oplyser om et klippekort, til forskellige havne. Sagen undersøges nærmere. Frank Akkerman foreslår at man udfaser klubbladet i papirformat. Emnet har før været oppe på bestyrelsesmøder. Det er p.t. ikke nogen god ide, da kun 10 personer har tilmeldt sig den elektroniske Dybdemåler. Der vil i næste klubblad blive reklameret for at modtage bladet elektronisk. Gert Hansen efterlyser standardpriser for turene. Der blev diskuteret en ændring af priser samt til- og framelding af turene. Generalforsamlingen sluttede Referent: Dirigent: Morten Sckaletz Flemming Jensen Skriv i Dybdemåleren Har du et indlæg til bladet, så send det til: og det kommer med i næste nummer, som udkommer til juni. Deadline er 1. juni 2005 (men indlæg modtages meget gerne før!) NIKON SIDE 10

11 Bestyrelsens beretning for 2004 v. Per Krarup År 2004 blev endnu et godt år for Nikon. Der har været en jævn medlemstilgangen igennem det forgangene år, og økonomisk set går det også godt for klubben. Aktiviteterne spænder bredt, fra børne-snorkelholdene, over uddannelse og almindelig rekreativ sportsdykning, til mere teknisk udfordrende dykning. Juniorafdelingen Klubbens 24 aktive juniorer, der trænes af de flittige instruktører Pia, Peter og Martin G (i foråret), er i den nye sæson blevet delt op i tre hold á otte. For det store frivillige arbejde, har Pia modtaget Lions Clubs Ungdomslederpris, som blev overrakt ved Sydkystens Kræmmermarked. Foruden æren, bestod prisen af kr som fortrinsvis tilfalder ngdomsarbejdet i klubben. Uddannelses- og sikkerhedsudvalget Klubbens instruktører har i 2004 uddannet blot fem **CMAS dykkere - én måtte forlade kurset pga. helbredsmæssige problemer. Medlemmerne har dog ikke ligget på den lade side med hensyn til dykker relaterede uddannelser. Følgende certifikater er det blevet til i det forgangne år: Henrik L, Christian Kock, Jesper B. og Dan har fået ***CMAS certifikatet i hus. Peter er blevet snorkelinstruktør. Claus er blevet CMAS Basic NITROX instruktør. Claus, Christian Kock, og Gert er blevet Advanced NITROX dykkere. Claus, Gert, Lars og Morten S har fået SRC-radio-certifikat. Henrik L, Christian, Dan og Thomas her erhvervet speedbådskørekortet. Vi har fået yderligere tre gas-blendere i klubben: Lars, Rasmus og Henrik L. Turudvalget Turudvalget fungerer godt og selvstændigt, og der er kommet nye kræfter til udvalget. Der planlægges dyk næsten hver weekend og hertil kommer de spontane ture og udlands ture. NIKON SIDE 11

12 Materieludvalget Båden har været på værft pga. en skade sket under søsætning af båden. I den forbindelse blev hele båden inspiceret og dørken blev malet op. Båd-trailerens lejer og bremsesystem er ligeledes blevet repareret. Et Triplex-filter er indkøbt og monteret på kompressoren således at luften nu altid bliver dobbelt filtreret. Ved hjælp af sponsorat fra GH VVS er der indkøbt et nyt ekkolod og efterfølgende er der købt et elektronisk søkort der kan vises på ekkoloddets skærm. I erkendelse af låneudstyrets dårlige kvalitet, er der fra hensættelserne investeret i fire nye regulator sæt, og takket være tilskud fra Ishøj Idrætssamvirke, har vi kunne indkøbe fire sæt komplet SCUBA udstyr til ungdommen. En ilt dekanteringsslange med ventil er indkøbt. Gert har hertil sponseret et digitalt manometer. Der er indkøbt 60m tovværk af god kvalitet til brug i båden. Bladudvalget Dybdemåleren er udkommet planmæssigt fire gange i det forløbne år. Redaktør Inger har fået flere flittige skribenter. WWW Nikon s hjemmeside, der er et stort aktiv for klubben, er med til at lokke mange nye medlemmer til. Alle medlemmer kan nu lægge billeder ind i fotoalbum. Medlemmer af bestyrelse og udvalg kan selv opdatere kalenderen og sætte nyheder på hjemmesiden. Kantine- og festudvalget Der har været afholdt fastelavn, elevfest og julefest. Der har ikke været den store deltagelse, men hyggeligt har det været. Klubhuset Varmepumpen har allerede tjent sig selv ind på lidt over et år, hvilket tydeligt fremgår af årets regnskab. Ishøj Kommune Vi takker Ishøj Idrætssamvirke for velvillig støtte til indkøb af udstyr til ungdommen, og ligeledes stor tak til politikere og personale fra de kommunale forvaltninger, fra hvem vi har modtaget hjælp i det forløbne år. Epilog Med disse ord slutter jeg beretningen, der er et koncentrat af de vigtigste hændelser i Nikon i NIKON SIDE 12

13 Resultatopgørelse Frømandsklubben Nikon Tekst Regnskab2004 diff Budget 2005 Klub- og DSF-kontingent , Elevhold , Tilskud fra Ishøj Kommune , Renteindt (bank og giro) 135, Sponsor og Lånekontrakter , Festudvalg + Kantine 1.880, Klubtøj 0, Nøgledepositum 500, Klubudstyr 4.000, Børne snorkel kursus , Nitrox-anlæg 2.500, Diverse indtægter 782, Indtægter ialt , Tekst Regnskab 2004 diff Budget 2005 DSF-Kontingent , Havnekontingent , Kont til Ishøj Idrætss , Elevhold , Adm. + Porto incl. PBS 6.020, Forsikring på båd , Forsikring på trailer 526, Forsikring på hus 4.311, Vægtafgift på trailer 0, Båd (rep./service/materialer) 4.023, Øvrige materialeindkøb , El 7.212, Turudvalget 0, Aktivitetsudvalget 989, Kurser , Bestyrelsen 1.388, Huskonto incl. Ejendomsskat 1.231, Renteudgifter + Gebyr 261, Fest & Kantine udvalget 758, Telefon & båd-radio 1.073, Nøgler 158, Web-hotel 685, Børne snorkel kursus 721, Nitrox-anlæg 2.137, Diverse udgifter , Udgifter ialt , Salg fra lager (netto) 0,00 Årets nye hensættelser , Årets resultat 231, , NIKON SIDE 13

14 Balance Frømandsklubben Nikon Aktiver Regnskab2003 Regnskab2004 Kassebeholdning 452,50 104,00 Saldo på girokonto , ,67 Saldo på bankkonto , ,91 Likvide beholdninger, ialt , ,58 Tilgodehavende depositum & aconto 0,00 0,00 Andre tilgodehavender ,00 Varelager (Nikontrøjer) 1.320, ,00 Øvrige omsætningsaktiver, ialt 1.320, ,00 Aktiver i alt , ,58 Passiver Regnskab 2003 Regnskab 2004 Fri egenkapital, primo , ,43 Årets overskud (+) / underskud (-) 983,95 231,50 Fri egenkapital, ultimo , ,93 Hensættelser: Klubhus 6.000, ,00 Båd 6.000, ,00 Klubudstyr 2.070, ,29 Andre investeringer 0,00 0,00 Hensættelser ialt, PRIMO , ,29 Hensættelser i regnskabsåret , ,00 Anvendte hensættelser (-) , ,64 Hensættelser ialt, ULTIMO , ,65 Forudbetalte kontingenter 3.400,00 0,00 Andre skyldige omkostninger 0,00 0,00 Kortfristet gæld i alt 3.400,00 0,00 Passiver ialt , ,58 Rigtig god påske til alle NIKON SIDE 14

15 HOVEDPINE UNDER OG EFTER DYKNING Kilde: Dykkermedicin.dk Af Dykkerlæge Henrik Staunstrup Et velkendt problem De fleste dykkere, der har en god mængde dykninger i logbogen, har oplevet at få hovedpine, startende enten under dykket eller umiddelbart efter dykket. For det meste er der en simpel forklaring, men gentagne episoder bør bringe dykkeren til sin praktiserende læge eller en dykkerlæge, for at få udredt, hvad der er årsagen til hovedpinen. De 6 hyppigste årsager til hovedpine Nervøsitet: Nervøsitet hos en ny dykker eller stres hos erfarne dykkere der prøver noget nyt eller gennemfører et stresset dyk, kan skabe en typisk spændings-hovedpine der gerne er placeret i panden eller i nakke - baghoved. Det er den samme type hovedpine som kan opleves ved dagligdagens almindelige stressede situationer. Bihule-squezze: Manglende trykudligning af bihulerne under nedstigning kan skabe smerter der ligner en pande-hovedpine. Smerterne sidder da bagved og over øjnene. Bihulesquezze kan ligeledes give tandsmerter. Kulde: Visse personer får kraftige smerter i panderegionen når de kommer i koldt vand. Til tider kan den trække om i baghovedet og derved ligne en spændings-hovedpine. Årsagen er ukendt. Hovedpinen forværres ved blivende ophold i det kolde vand. Saltvands inhalering: Hvis man inhalerer saltvand i lungerne under et dyk, kan der opstå kraftig hovedpine efter 30 minutter eller mere efter dykket. Desuden følger der gerne kulderystelser, muskelsmerter og let feber. Maskestroppen: En for stram maskestrop, som uerfarne dykkere ofte har tendens til at NIKON SIDE 15

16 have, kan give en kraftig hovedpine. Det svarer til at man har gået med en alt for lille hat. Hovedpinen varer til et par timer efter dykket, og ligner en spændings-hovedpine. Hvis du har en rød markering i dit ansigt, efter din maske, efter dine dyk, så sidder masken for stramt, og jeg gætter på at du en eller flere gange har haft hovedpine i forbindelse med dine dyk. Gasforgiftninger: Før højt kuldioxid i kroppen vil skabe en pulserende hovedpine der øges i intensitet med stigningen i kuldioxid, eller hvis der pludselig sker et kraftigt fald i kuldioxid niveauet. Dårlig åndeteknik kan skabe dette problem. Skip-breathing hvor dykkeren bevist holder vejret i lang tid mellem hvert åndedræt, for at spare på luften, kan resultere i hovedpine grundet højt kuldioxid i kroppen. Kulmonoxid skaber en kraftig nakke-hovedpine. Dette kan ske hvis din fyldestation ikke leverer ren luft. Der er enkelte alvorlige årsager. Ved både dykkersyge og lungeskade, med følgende luftemboli, er hovedpine et almindeligt symptom. Begge skader involverer hjernens via luftembolier i hjernens blodkar eller i hjernens væv. Hovedpinen kommer hurtigt efter dykkeren er kommet til overfladen. Oftest er der andre symptomer på dykkersyge eller lungeskade og hovedpinen er derfor sjældent det eneste symptom men blot et yderligere tegn på dykkersygen. Også her kan hurtig administra tion af 100% ilt være gavnligt. Migræne kan forværres under en dykning Det er på sin plads at omtale migræne og dykning når talen er på hovedpine og dykning. Hvis man lider af stærke eller hyppige anfald af migræne bør man ikke dykke. Visse aspekter af dykning kan nemlig udløse et migræne anfald. Hvis man får et migræne anfald under en dykning kan man være ude af stand til at tage fornuftigt vare på sig selv. Nedsat bevisthedsni veau, dårligere opfattelsesevne, manglende muskelkoordination og psykiske komplikationer kan forvandle dykket til et mareridt med mulige skader til følge. Det er velkendt i dykkerme dicinske kredse at visse dykkere oplever deres første migræne anfald i forbindelse med dykning. Ved mildere former for migræne kan dykning være acceptabelt, men der dykkeren skal være opmærksom på ikke at dykke i for koldt NIKON SIDE 16

17 vand, undgå kuldioxid ophobning ved at ånde dybt og roligt, samt dykke med en makker der er grundigt informeret om situationen, så der kan tages de fornødne forholdregler. God dykning!! Glem nu ikke det gode tilbud på side 3!! NIKON SIDE 17

18 Prøvedyk med børnesnorkelholdene Tirsdag d. 8. februar kom så dagen, som børnene havde set frem til rigtig længe. De ville alle få mulighed for et prøvedyk i det lange bassin. Alle børn skulle selvfølgelig inden dykket have afleveret en skriftlig tilladelse fra deres forældre. Der blev dykket med en elev pr. instruktør. Alle børnene var vildt begejstrede for dykket. Og flere fik dykket to gange. De spørger allerede til hvornår de skal dykke med flaske igen. Måske er der lagt en lille spire til fremtidige dykkerelever. Vi siger TAK til de instruktører som stillede op: Rune, Flemming, Per K. samt Morten S. NIKON SIDE 18

19 Nye junior-flaskedykkerudstyr Vi har ansøgt, og fået bevilliget, 3 sæt flaskedykkerudstyr fra Idrætssamvirket samt Folkeoplysningsudvalget. Flaskesættene skal bruges til klubbens nystartede *CMAS-flaskehold. Vi satser på at unge, helt ned til 14 år, skal kunne starte på holdet. Og til det formål manglede vi udstyr. Derfor ansøgningen. Sættene består hver af: 10 liters flaske, BCD-vest i lille størrelse samt lungeautomat med tilhørende konsol. Sættene har allerede været i brug til børnesnorkelelevernes prøvedyk d. 8. februar 2005 (se andetsteds i bladet). Pia Til alle aktive medlemmer Sammen med dette nummer af Dybdemåleren ligger dit DSF medlemskort. Skulle du mod forventning ikke have modtaget dit kortet, må du gerne sende en mail til Morten Sckaletz på NIKON SIDE 19

20 ScubaGear ApS Dovregade 1, 2300 Kbh S Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Lørdage (Onsdag LUKKET) mail: On-line shop: RING eller mail gerne for et tilbud. Dovregade 1, 2300 KBH S, Telefon

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger i dykkerparadis April 2009 Fra formanden: Der er kommet

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!...

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 474 - februar 2009 Generalforsamling 2009 Budget Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... og meget mere Bestyrelse

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler. Nr.

Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler. Nr. Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler Nr. 2 2014 Maj-August RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere