Luftpumpe / Luftpump SUPER 8500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftpumpe / Luftpump SUPER 8500"

Transkript

1 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump SUPER 8500 DANSK Brugsanvisning Luftpumpe SUPER 8500 Vi anbefaler, at de tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede manualer. Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i brug. Pumpen er beregnet til beluftning af havebassiner og akvarier og skal udelukkende installeres tørt. Da vi kontinuerligt forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehør m.m. afvige fra billeder på emballagen. Sikkerhedsforanstaltninger Kontroller at dine el-installationer er i overensstemmelse med pumpens typeskilt. Inden du begynder at arbejde med pumpen, skal stikket trækkes ud af kontakten. Luftpumpen skal placeres tørt og godt ventileret (gerne udendørs). Kontroller at kondensvand ikke kan løbe tilbage i pumpen (sløjfe eller fald væk fra pumpen).sørg for at placere pumpen stabilt, så vibrationer ikke kan flytte pumpen. Pumpen skal placeres højere end vandoverfladen. Luftpumpen er fremstillet til såvel indendørs som udendørs brug og placeringen bør foretages i overensstemmelse med dette. Pumpen må ikke anvendes, hvis kabel eller stik er beskadiget. Løft aldrig pumpen i det elektriske kabel. Er du usikker på den elektriske installation, så kontakt en elektriker. Pumpen må ikke anvendes af børn eller personer, der ikke forstår anvendelsen af den

2 Luftpumpesættet består af: 1. Luftpumpe med kabel 2. Luftslange (2 x 5 meter) 3. Stor cylinder luftsten (2 stk) 4. Tilslutningsslange 5. Slangestuds med 2 udgange 6. Slangeklemmer (3 stk.) 7. Reduktionsrør 8. Luftfordeler 9. Slangebånd Tekniske data Pumpe model Super 8500 Spænding 230V/50Hz Strømforbrug 100 watt Luftkapacitet 8400 l/time Montering Tørt Anbefalet bassinstørrelse > 40 m2 Luftsten max. dybde cm El-kabel 1 meter Installation Placer luftpumpen på et velegnet sted, der overholder ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger. Monter den lille tilslutningsslange på pumpens luftudgang og fastgør den med den ene slangeklemme. Monter den y-formede slangestuds på den lille tilslutningsslange og fastgør den med den anden slangeklemme. Monter den/de sorte luftslange(r) på slangestudsen og træk den/dem ud til bassinet (slangen kan være lidt stiv, men kan blødgøres lidt ved at lægge den på en radiator eller lignende). Husk at sørge for at der er fald så evt. kondensvand ikke kan løbe tilbage i pumpen. Skær luftslangen/-slangerne til i den ønskede længde og monter luftstenen/luftstenene. Placer luftstenen/luftstenene på det/de valgte sted/steder, sæt stikket i 3 kontakten og tænd for pumpen. Hvis man ønsker at tilslutte flere luftsten kan t-stykke købes som ekstra udstyr. Anvendelse Luftpumpen er bygget til kontinuerlig drift. Dog er pumpens membran en sliddel, som må påregnes udskiftet løbende og den er ikke omfattet af garantien. Det er vigtigt, at luftsten rengøres (f.eks. ved at skrubbe den forsigtigt med en køkkensvamp), så der ikke kommer alger og anden belægning på den og den bør udskiftes regelmæssigt, da tilstopning forringer effektiviteten og kan ødelægge luftpumpens membran. Generelt afkorter dårligt vedligehold pumpens liv ved en større belastning. Hvis kapaciteten falder (færre luftbobler) og luftsten er renset / skiftet, skal membranen altid kontrolleres. Pumpen bør indendørs placeres i nogenlunde samme temperatur, der er udendørs for at undgå kondensvand i slangen, men da pumpen også er godkendt til udendørs brug kan den stilles udendørs, hvis bare den er beskyttet mod regn m.m. Om vinteren bør luftpumpen placeres i et køligt udhus, da der eller kan dannes kondens i slangen som kan fryse til og forårsage tilstopning af slangen, hvorved pumpen kan beskadiges. HUSK: Hvis pumpen står i et koldt rum er det vigtigt at den kører kontinuerligt, da membranen ellers nedkøles og kan sprække ved igangsætning. Vedligehold og udskiftning af dele Luftpumpen har dobbelt membrankammer/membran og begge bør udskiftes samtidig. Udskiftning af membran 1. De 4 skruer i bunden af pumpen skal skrues ud. Afmonter derefter forsigtigt topdækslet og pas på den specielle pakning, der sidder mellem top- og bunddæksel. Nu kan man komme til pumpens indre dele, der består af en centralt placeret pumpeblok med 2 magnetspoler. Pumpeblokken er fæstnet til bundpladen med en 4

3 metalbøjle i hver side samt med 4 gummifødder. På hver side af denne sidder et sort membrankammer med et hvidt membranlåg, forbundet til bundpladen med 2 sorte vinkelstøbte luftslanger. 2. Øverst på kammeret er et plastlåg, fæstnet med 4 skruer. Det kan være nødvendigt at afmontere låget for at man kan holde imod på membranen når denne skal fjernes og monteres igen. 3. Afmonter derefter den sorte vinkel-luftslange fra studserne på det hvide membranlåg og bundpladen ved at løsne de to klemmer og trække slangen af. 4. De 4 skruer, der holder membrankammerets forplade fast til pumpeblokken, skrues af. Pas på de 2 skiver, der hører til hver skrue. 5. Den sorte forplade til membrankammeret med det hvide membranlåg kan nu tages af. 6. Med en lille svensknøgle/fastnøgle skrues møtrikken midt i metal membranholderen af, og denne kan nu fjernes. Under denne plade sidder en tynd nylonpakning, der forsigtigt fjernes. 7. Nu kan man komme til selve membranen. Fjern først den grå plastring fra membranen og træk derefter selve membranen ud af den fure, den sidder i. Hold imod så ikke den hvide plast bagplade følger med. Mellem denne og membranen sidder yderligere en tynd nylonpakning, som bør blive siddende på bagpladen. 8. Træk nu forsigtigt den hvide bagplade og nylonpakningen af akslen og monter dem på den nye membran, således at den tynde nylonpakning sidder mellem membranen og bagpladen. Membranen skal monteres således at bagpladens 4 pinde passer ind i membranens 4 huller, og de to knopper, der er yderst på membrankanten skal passe ind i de tilhørende udsparinger på membrankammerets bagstykke. 9. Læg membranholderens hvide nylonpakning på plads på membranens forside, placer metalpladen på denne og skyd det hele på plads på akslen. Pas på at bagpladens lodrette fure kommer til at ramme korrekt på den lodrette skinne bag akslen. Metalpladens flade del skal sidde fremad mod dig. 10. Skub det hele på plads på akslen og skru møtrikken fast på akslen.tryk så membranens bagudvendte kant ind i den tilhørende fure og sørg for at den kommer godt på plads hele vejen rundt. 11. Nu skal den grå låsering monteres på membranen dette kan først gøres når membranen sidder på plads på membrankammerets 5 bagstykke. 12. Når den sidder korrekt skal membrankammerets forplade monteres og den formstøbte luftslange skal igen monteres på de to studser på hhv. bundplade og hjertekammer. Den fastgøres med de to spændbøjler. 13. Hvis magnetspole-kammerets låg har væres afmonteret skal det skrues på plads igen. 14. Kontroller at pakningen mellem topdæksel og bundplade sidder korrekt inden dækslet sættes på plads. Topdækslet monteres of fastgøres med de fire skruer fra luftpumpens underside. Udskiftning af indsugningsfilter. Øverst på luftpumpe 8500 sidder et luftfilter, som med tiden bliver snavset og skal renses eller udskiftet. Den store skrue på toppen af luftpumpen skrues ud og filterdækslet kan fjernes. Det hvide kan nu renses/udskiftes. Indsugningsfiltret bør efterses og evt. renses regelmæssigt for at pumpen hele tiden kan yde sit maksimale. Vinterbrug af pumpen Luftpumpen er beregnet for såvel indendørs som udendørs brug, men om vinteren er det vigtigt, at den er placeret i et koldt rum for at undgå at der dannes kondens i slangen. En ideel placering kunne være i et udhus, hvor pumpen kan stå tørt og beskyttet mod vejr og vind, men samtidig står køligt. Det er vigtigt at pumpen kører kontinuerligt hele vinteren, da der ellers er stor risiko for at de nedkølede membraner revner, når pumpen startes op igen. Garanti Denne luftpumpe er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl gældende fra købsdatoen. Nota med dato gælder som garantibevis og kopi af denne skal medsendes pumpen i tilfælde af reklamation. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien gælder ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning. Hjerter, membraner, slanger, koplinger og luftsten er sliddele og er som 6

4 sådan ikke omfattet af garantien. Affaldshåndtering En defekt luftpumpe må ikke smides i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstation. SVENSKA Bruksanvisning Luftpump Super 8500 Vi rekommenderar att Ni tittar på vår hemsida för att se om det finns en uppdaterad version av bruksanvisningen. Var vänlig och läs igenom bruksanvisningen, innan pumpen börjar användas. Pumpen avser att syresätta dammar och akvarier och får endast installeras torrt. Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna. Säkerhetsföreskrifter Luftfordeler med 33 stk. 4 mm udgange. Luftsten mm. til dette Kontrollera att typskylten på pumpen stämmer helt med gällande udstyr indgår ikke. elektriska förordningar. Luftfördelare med 33 st, 4 mm utgångar. Syresten m.m. till denna Innan något arbete påbörjas med pumpen ska kontakten alltid dras del ingår INTE. ut ur eluttaget. Före användning ska man kontrollera att kabeln och kontakten är fria från synliga skador. Luftpumpen ska placeras torrt och väl ventilerat (gärna utomhus). Kontrollera så att kondensvatten inte kan rinna via luftslangen in i pumpen. Lägg slangen i en slinga eller se till att slangen ligger så att det är fall bort från pumpen. Ställ pumpen så att den står stabilt, så att vibrationerna från pumpen inte kan leda till att den flyttar sig. Pumpen ska placeras på en plats som är högre än vattennivån. Spændbånd til luftfordeler/reduktionsrør. Luftpumpen är avsedda för att användas såväl inomhus som utomhus och Reduktions stykke til anvendelse mellem ska placeras utifrån dessa förutsättningar. luftpumpe og luftfordeleren. Pumpen får inte användas om kabeln eller kontakten är skadad. Metallspännring till luftfördelaren/ skarvkopplingen. Lyft aldrig pumpen i de elektriska delarna. Skarvkoppling till att använda mellan luftpumpen och luftfördelaren. Är du osäker, fråga om råd hos en auktoriserad elektriker. Pumpen får inte användas av barn eller personer som inte förstår handhavandet. 7 8

5 Luftpumps förpackningen innehåller: 1. Luftpump med kabel. 2. Svart luftslang (2x5 meter). 3. Stor cylinderformad syresten (2st). 4. Anslutningsslang. 5. Slangkoppling med 2 utgångar. 6. Slangklämmor (3 st.). 7. Skarvkoppling till luftfördelaren. 8. Luftfördelare. 9. Metallspännring. Tekniska data Pump modell Super 8500 Spänning 230V/50Hz Strömförbrukning 100 watt Luftkapacitet 8400 l/time Montering Torrt Rek. till dammar > 40 m2 Rek. djup för syresten cm El-kabel 1 meter sätta i kontakten i eluttaget. Om man önskar ansluta flera syrestenar finns en T-koppling att köpa som extra tillbehör. Användning Luftpumpen är avsedd för kontinuerlig drift. Pumpens membran är dock en förslitningsdel som löpande behöver bytas och det är inget som omfattas av garantin. Det är viktigt att syrestenen rengörs (t.ex. genom att skrubba den försiktigt med en disksvamp) så att det inte är alger och beläggning på den. En syresten som är igensatt ska rengöras och bytas om det krävs, i annat fall påverkar den luftpumpens effekt negativt och ökar slitaget på membranen. Dåligt underhåll förkortar pumpens livslängd p.g.a. en ökad belastning. Om luftpumpens kapacitet minskar (färre luftbubblor) och syrestenen är rengjord/utbytt, ska membranen i pumpen kontrolleras. Pumpen bör placeras inomhus och det bör vara ungefär samma temperatur som ute för att undvika kondens i slangen, men då pumpen även är godkänd för utomhusbruk kan den placeras utomhus, bara den skyddas mot regn m.m. Vintertid ska pumpen stå t.ex. i ett uthus som är kallt, för om den står i ett varmare rum bildas kondens i slangen på väg till dammen och detta kan då frysa och orsaka stopp i slangen, så pumpen skadas. Viktigt att luftpumpen körs kontinuerligt vintertid, annars är risken att membranen spricken när den ska startas igen, p.g.a. de är nerkylda. Installation Placera luftpumpen på en välventilerad plats, som uppfyller ovannämnda säkerhetsföreskrifter. Montera den lilla svarta anslutningsslangen på luftpumpens luftutgång och fäst med en slangklämma. Montera den y-formade slangkopplingen i anslutningsslangen och fäst med den andra slangklämman. Underhåll och byte av delar Anslut den/de svarta luftslangen/luftslangarna på slangkopplingen. Luftpumpen har dubbla luftkamara/membran och båda bör bytas Dra sedan ut slangen/slangarna till dammen (slangen kan vara lite styv, samtidigt. men mjukas upp genom att placeras på ett element en kortare stund). Kom ihåg att det måste vara fall på slangen bort från pumpen, så att ev. kondensvatten inte kan rinna in i luftpumpen. Kapa till slangen/slangarna i önskad längd och montera på syrestenen/ Byte av membran. syrestenarna. 1. De 4 st skruvarna i pumpens botten, ska skruvas ut. Ta därefter Sänk ner syrestenen/syrestenarna i vattnet och starta pumpen genom att försiktigt och lyft av locket på pumpen. Kontrollera så att den 9 packning som ligger mellan botten och lock ligger kvar på plats. 10

6 Nu kan man komma åt pumpens inre delar, som består av en centralt 10. Tryck sedan ner membranets kant i det tillhörande spåret. Kontrollera placerad metallkammare med 2 magnetspolar. Kammaren är fastmonterad så att det kommer ordentligt på plats hela vägen runt. i bottenplattan med ett metallfäste i varje sida, samt med 4 st gummifötter. Tryck fast allt ordentligt och skruva sedan på muttern på axeln. På vadera sida om denna kammare sitter en svart luftkammare med 11. Den vita låsringen ska nu monteras på membranet. Dette går att göra varsitt vitt membranlock. Dessa luftkammare är kopplade till luftpumpens först efter att membranet sitter på plats på luftkammarens bakstycke. bottenplatta med 2 st svarta vinkel-luftslangar. 12. Nu kan membrankammarens framstycke med tillhörande 2. Överst på metallkammaren finns ett plastlock som sitter monterat med membranlock monteras. Därefter sätts den svarta vinkel-luftslangen på 4 st skruvar. Det kan vara nödvändigt att montera bort detta lock, för att plats i bottenplattan och på luftkammaren. Luftslangen fixeras med hjälp kunna hålla emot på membranen när dessa ska monteras av och på. av tillhörande slangklämmor. 3. Lossa slangklämmorna och ta bort den svarta vinkel-luftslangen från 13. Om metallkammarens plastlock har varit bortmonterat, ska detta nu slanganslutningen på luftkammarens framstycke. Slangen sitter mellan fästas med sina 4 skruvar. luftkammare och bottenplatta. 14. Kontrollera att packningen som ska täta mellan luftpumpens botten 4. De 4 st skruvarna som luftkammarens framstycke är fäst med i och lock, ligger rätt innan locket sätts på plats. Locket skruvas fast med metallkammaren ska skruvas ut. Var uppmärksam på de 2 brickor som hör tillhörande 4 st skruvar från pumpens undersida. till varje skruv, så dessa inte kommer bort. 5. Det svarta framstycket på luftkammaren med tillhörande vitt Byte av insugsfilter membranlock kan nu monteras bort. Överst på luftpump 8500 sitter ett luftfilter. Med tiden blir detta 6. Med en liten skiftnyckel skruvas muttern mitt i metall membranhållaren smutsigt och behöver då rengöras/bytas. Den stora svarta skruven av och denna kan nu avlägsnas. Under den sitter en tunn nylonpackning, på luftpumpens ovandel skruvas ut och sedan kan filterlocket som försiktigt ska lyftas bort. lyftas bort. Det vita filtret kan nu rengöras eller bytas ut. Det är 7. Nu går det att komma åt själva membranen. Börja med att ta bort den viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla filtret, för att pumpen gråa plastringen från membranen. Dra därefter loss membranen från det ska kunna fungera optimalt. spår den sitter fast i. Viktigt att hålla emot så att det vita bakstycket i plast, inte följer med. Mellan bakstycket och membranet sitter ytterliggare en nylonpackning, som ska sitta kvar på bakstycket. Användning vintertid 8. Dra sedan försiktig loss det vita bakstycket tillsammans med Luftpumpen är avsedd för användning inomhus, men vintertid nylonpackningen, från axeln. Montera på det nya membranet på är det viktigt att den placeras i ett kallt rum för att undvika att bakstycket. Det är viktigt att nylonpackningen sitter mellan bakstycke och kondens bildas i slangarna. Lämplig placering kan t.ex vara i ett membran. Membranet ska placeras så att de 4 pinnarna på bakstycket förråd där den står torrt och skyddat från väder och vind, men samtidigt i passas in i hålen på membranet. Dessutom är det viktigt att se till så att de en sval omgivning. 2 knoppar som finns ytterst på membrankanten kommer rätt i förhållande Viktigt att luftpumpen körs kontinuerligt vintertid, annars är risken att till spåren på luftkammarens bakstycke. membranen spricker när den ska startas igen, p.g.a. de är nerkylda. 9. Lägg membranhållarens vita nylonpackning på plats ovanpå membranet. Placera sedan membranhållaren ovanpå och sätt på allt på axeln. Se till så att det vita bakstyckets lodrätta spår kommer rätt i skenan på Garanti luftkammarens bakstycke. Membranhållarens släta del ska sitta utåt mot Denna luftpump täcks av en 2 årig garanti mot produktions- och dig. 11 materialfel, gällande från inköpsdatumet. Kvitto med datum 12

7 gäller som garantibevis och en kopia av detta ska alltid skickas med pumpen vid reklamationstillfället. Inom garantiperioden reparerar eller byter vi ut de trasiga delarna (vårt val) med original reservdelar, kostnadsfritt. Garantin täcker inte normalt slitage eller skador som uppstått p.g.a. ovarsam hantering, felaktigt användande och/eller ignorering av bruksanvisningens instruktioner OBS! Garantin gäller ej luftkammare, membran, slangar, kopplingar och syrestenar då det är förslitningsdetaljer. Avfallshantering En defekt pump får inte slängas bland ordinarie hushållssopor, utan skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmaterial t.ex. på en miljöstation. PondTeam är med i Elkretsen för miljösäker återvinning och REPA när det gäller emballage Forreste (metal) membranholder og forreste nylonpakning. Främre (metall) membranhållare och främre nylonpackning. 13 Gummimembran med låsering. Gummimembran med den vita låsringen. Hvid plast bagplade 4 pinde plus bageste nylonpakning. Vitt plast membranbakstycke med de 4:a pinnarna, samt bakre nylonpackning. 1. Pumpeblok med 2 magnetspoler i metalkammer. Metallkammare med 2 magnetspolar. 2. Pumpeblokkens plastlåg. Metallkammarens plastlock. 3. Membrankammers forplade. Luftkammarens framstycke. 4. Membranlåg. Membranlock. 5. Vinkel-luftslange. Vinkel-luftslang. 6. Slangeklemmer. Slangklämmor. 7. Pakning mellem bundplade og topdækslet. Packning mellan lock och botten. 8. Bundplade. Bottenplatta. 9. Luftudgangs studs. Luftutgångs anslutning. 14

8 Topdæksel. Luftpumps locket. Pumpeblok mm. på bundplade. Metallkammare m.m. på bottenplattan. Slangestuds med 2 udgange. Slangkoppling med två utgångar. Tilslutningsslange. Anslutningsslang. Placering af pumpe med sløjfe på luftslange for at undgå kondensvand i pumpen. Placering av pumpen med fall på luftslangen för att undgå kondensvatten in i pumpen. Luftsten./Syresten. Slangeklemmer (3 stk). Slangklämma (3 st). 15 Luftslange (2 x 5 meter). Luftslang (2 x 5 meter). Filterdæksel, sort skrue og luftfilter. Filterlock, svart skruv och luftfilter. SE: Tlf (0) SE: Fax 0046 (0) Mail DK Tlf DK Fax Mail Manual version

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 DK Brugsanvisning Luftpumpe Airset 108-270 - 540 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno LAVVOLT (12 V) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

SuperJet 750 Superjet 1000

SuperJet 750 Superjet 1000 Brugsanvisning/Bruksanvisning SuperJet 750 Superjet 1000 Pumpehus / Pumphus Filterhus / Filterkåpa Fod / Fot Rotor Rotorlåg / Rotorlock Mossvägen 17 S-3 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-4611 DK Tlf. 0045 44669909

Læs mere

Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500

Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500 Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500 Brugsanvisning for PondFriend FS 2500 Læs denne brugsanvisning nøje inden skimmeren tages i brug. Tekniske data: Max flow 2500 l/tim. Max

Læs mere

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Kvartsglasholder / Kvartsglashålare 9. O-ring sort 67x4 mm 9. O-ring svart 67x4 mm Omløber / Låsring UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt UV-C lampe / UV-C lampa

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe/Vattenstenspump AQ 2000 Dansk Brugsanvisning Vandstenspumpe AQ 2000 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden pumpen tages i brug. Da vi

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Luftpumpe / Luftpump AN1680-AN3000-AN4200

Luftpumpe / Luftpump AN1680-AN3000-AN4200 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump AN1680-AN3000-AN4200 Luftpumpe model AN3000 og AN4200 med dobbelt luftudgang. Luftpump modell AN3000 och AN4200 med två luftutgångar. Placering af pumpe

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000 Model 2012 UV Bioclear trykfilter 5000, 10000,15000 og 25000 Brugsanvisning dansk Læs denne brugsanvisning nøje

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014

PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014 Brugsanvisning / Bruksanvisning PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014 PondClean 9000 bassinstøvsuger Brugsanvisning Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden bassinstøvsugeren

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter

Trykfilter/Tryckfilter Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail info@pondteam.se Mail

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Trykfilter / Tryckfilter 15000

Trykfilter / Tryckfilter 15000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Trykfilter / Tryckfilter 15000 Brugsanvisning Trykfilter 15000 Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden du monterer trykfiltret. Anvendelse Trykfilter 15000 med indbygget

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe/Vattenstenspump AQ 3000 Dansk Brugsanvisning Vandstenspumpe AQ 3000 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden pumpen tages i brug. www.pondteam.com

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer.

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje DC 3300 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Superflow Techno

Superflow Techno Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 3000-5000-6500-8000-10000 Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager pumpen i brug. Da vi hele

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

CombiClear 2000 CombiClear 4000

CombiClear 2000 CombiClear 4000 Brugsanvisning / Bruksanvisning CombiClear 2000 CombiClear 4000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail: info@pondteam.se

Læs mere

Varekatalog for Luftpumper

Varekatalog for Luftpumper - 0 - Varekatalog for Opdateret den 25. marts 2014 Spindrifter Div. Tilbehør til luft - 1 - Vare : Air box 1 Air box 2 Air box 4 Vare-nr : 4001 4002 4003 Beskrivelse : Luftpumpe med 1 udtag. Boxen indeholder

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE..................................................

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR Side Afsnit 8 2 ECO-Oxy 3 ECO-Oxy 4 Luftsten 5 AIR-Set 6 Lufttilbehør 7 Diffusere 8 Spindrifter 9 OXY-Light 10 Spindrifter dræn og hætte Afsnit 8 side 1 Mere luft - med mindre

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning Art. nr. 19806416 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15 För anslutning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com 578 006 3610 3620 3630 3640 3650 3660 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 3-7 Installationsvejledning...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L Dansk brugsanvisning Vandstenspumper Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw CS 51EAP Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

CombiClear Brugsanvisning / Bruksanvisning. Brugsanvisning for CombiClear 1000

CombiClear Brugsanvisning / Bruksanvisning. Brugsanvisning for CombiClear 1000 CombiClear 1000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning for CombiClear 1000 Læs venligst denne brugsanvisning nøje igennem inden du anvender filtret. Tekniske data Pumpe Effekt Max løftehøjde Max

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MSE 40 C, 60 C, 80 C, 200 C Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 42-82 d Betjeningsvejledning 83-23 Bruksanvisning 24-63 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 EAN: 5706445689002 Elma 616UV side 2 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 4 Introduktion... 4 Sikkerhedsinformation... 4 Symboler... 4 Vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme NKC0850 NSC0850 331219154 331219156 Mål (H&B) (mm) (mm) rør-rør Ydelse W (dt50) (watt) 780x500 468 167 NILO WELLNESS-SERIEN NKC0860 NSC0860 331219164

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

WS 462. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

WS 462. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere