Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej København K Tlf Foto Sanne Vils Axelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen"

Transkript

1 Vejledning for kasserer August 2011

2 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej København K Tlf Foto Sanne Vils Axelsen

3 Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab og budget... 5 Kontingentindbetaling og DUF-tilskud... 5 Ansvar og tegningsregler... 6 Ledernes udgifter... 6 Forsikringer... 7

4 Som kasserer i en gruppe under De grønne pigespejdere, er der en del ting, man skal være opmærksom på. Som et overblik har vi lavet denne lille vejledning til nogle af de vigtigste punkter. Husk, at det ikke er en uudtømmelig liste der kan være lokale forhold fx i kommunen, som man også skal tage hensyn til. Hvis du står som ny kasserer, er det en god idé at få en god overlevering fra den tidligere kasserer, hvor I sammen gennemgår året for deadlines og gruppens traditioner. Hverdagens opgaver I vedtægternes 7 stk. 1-d. står der følgende: Grupperådets kasserer opkræver og indbetaler korpsafgift m.v. til korpskontoret, samt indbetaler eventuel regionsafgift til regionskassereren. Kassereren er ansvarlig for at føre gruppens regnskab og udarbejde årsregnskab til revision hos gruppens revisor. Din primære opgave som kasserer er, at sikre at gruppens ind- og udbetalinger sker rettidigt. En af de faste udgifter er korpsafgiften, som bliver opkrævet 2 gange årligt d. 10. april og 10. oktober. Derudover opkræver regionerne typisk også regionsafgift. Kontakt jeres region for at få nærmere detaljer herom. Den primære indtægtskilde til gruppen vil typisk være medlemmernes kontingentindbetaling. Derudover, er det muligt at søge forskellige offentlige tilskudsordninger og private fonde. Flere grupper afholder også arrangementer, hvor man tjener penge til gruppen. Eksempler kan være forældrearrangementer, basarer, loppemarkeder og landslotteri. Tilskudsordning Ifølge folkeoplysningsloven, yder kommunen tilskud på minimum 65 % til driftsomkostningerne på både lejede og ejede lokaler og lejrpladser. Derudover yder kommunen også tilskud til aktiviteter og nogle kommuner også til lederuddannelse. Undersøg hvilke tilskud netop din kommune giver. Det er gruppens kasserer der normalt vil være ansvarlig for at søge disse tilskud. Vær opmærksom på, at de fleste kommuner har fastsat en ansøgningsfrist. Kontakt din kommune og få klarlagt, hvilke frister, ansøgningsskemaer og andre krav kommunen stiller for at I kan modtage tilskud.

5 Årsregnskab og budget Regnskabet følger kalenderåret jf. Korpsets vedtægter 7 stk. 6. Årsregnskabet bør indeholde en opgørelse over årets indtægter og udgifter tillige med en balance, hvor gruppens aktiver og passiver er anført, herunder bl.a. eventuel offentlig ejendomsværdi på ejede lokaler og hytter. Hytter som evt. ejes med andre, skal ligeledes anføres i regnskabet med den andel som ejes. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal revideres af gruppens revisor og godkendes af Grupperådet. Det reviderede årsregnskab skal indsendes til korpskontoret senest d. 1. juni. Husk at regnskab og ALLE bilag skal gemmes i indeværende år + 5 år. For at Grupperådet kan have overblik over fremtidige udgifter, indtægter og formue, bør der udarbejdes et budget for det forestående år. Kontingentindbetaling og DUF-tilskud Som tidligere nævnt er medlemmernes kontingentindbetalinger typisk gruppens primære indtægtskilde. Kontingentets størrelse fastsætter Grupperådet. Kontingentet bør som minimum dække gruppens forventede udgifter, som korps- og regionsafgift, driftsomkostninger og materialeanskaffelser. For at korpset kan modtaget Tipstilskud, som administreres af DUF, er der nogle klare retningslinjer vi skal følge. Tipslovgivningen forlanger bl.a. at alle medlemmer skal betale mindst 75 kr. i personligt kontingent for et kalenderår. Denne regel er også gældende for ledere. Kontingentindbetalingen skal foregår i det pågældende år, som kontingentet dækker. Det vil sige, at kontingent for år 2011 skal være indbetalt i kalenderåret Der skal kunne findes dokumentation for hvert medlems indbetaling. Dette sker nemmest, hvis kontingentopkrævningen foregår via betalingsservice eller via indbetalingskort. Ønsker gruppen ikke at benytte sig af disse opkrævningsmuligheder, kan kontant betaling også benyttes. Her skal der udskrives kvittering til medlemmerne, hvoraf en genpart af kvitteringerne gemmes i gruppens regnskab. Alle indbetalinger, uanset form, skal kunne identificeres på det enkelte medlem. Det er derfor en god idé at der på kvitteringer og øvrige indbetalinger som minimum er anført medlemmets fulde navn, medlemsnummer og evt. fødselsdag. Hvis et medlem har haft udlæg for gruppen, kan kontingentet ikke modregnes i tilbagebetalingen af udlægget, da der skal findes dokumentation for alle medlemmers indbetaling af kontingent.

6 Ansvar og tegningsregler Gruppens kasserer er ansvarlig for at udarbejde regnskab og budget. Dog er hele Grupperådet ansvarlig for gruppens økonomi. Grupperådet skal sikre, at gruppens midler bliver brugt til fordel for børn og unge. Gruppen tegnes juridisk og økonomisk ved underskrift fra gruppelederen i forening med 2 øvrige medlemmer af Grupperådet. Dog skal gruppen ved køb og salg af fast ejendom og andre væsentlige dispositioner, rådføre sig med korpskontoret, hvorefter materiale om den ønskede disposition sendes til regionsledelsen til skriftlig udtalelse. Ledernes udgifter Udover det personlige kontingent, bør man kunne være leder hos De grønne pigespejdere uanset økonomisk baggrund. Ledere bør derfor have dækket de direkte omkostninger de har ved ledererhvervet. Det er en god ide at man i gruppen aftaler hvilke retningslinjer der er for refusion/godtgørelser. Et par ideer kunne være: Rejseudgifter / kørselsgodtgørelse: Normalt refunderes prisen på den billigste offentlige transportmiddel (husk originalbillet). Hvis transport i egen bil er nødvendigt eller mere hensigtsmæssig, kan gruppen vælge at yde skattefri kørselsgodtgørelse på 2 kr. pr. km (2011). Bemærk at satsen reguleres årligt. Dokumenterede udgifter: Som oftest ligger ledere ud af egen lomme, når de indkøber materialer til spejdermøderne m.v.. Det betyder, at man som leder ofte kan have mange penge ude at svømme. Gruppen bør tage hensyn til, at ikke alle ledere har økonomi til at dette kan lade sig gøre. Derfor bør pengene refunderes snarest udgiftsbilag og original regning er afleveret til kassereren. Gruppen bør desuden overveje, om det er mere hensigtsmæssigt at udbetaler ledere et a conto beløb, som løbende afregnes. Telefon- og aministrationsgodtgørelse: Ifølge bekendtgørelsen om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige[ ] kan der skattefrit ydes op til kr. 2000,- i godtgørelse pr. år. til dækning af udgifter til telefon og internetforbrug. Derudover, må gruppen yde godtgørelse for administrative omkostninger (fx kontorartikler og porto) skattefrit op til kr. 1200,-. Dog skal det bemærkes, at disse omkostninger kun kan refunderes én gang. Det vil sige, at man ikke både kan modtage godtgørelse og få refunderet pengene for indkøb af fx kontorartikler pr. dokumantation. Se mere på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=18342

7 Forsikringer De grønne pigespejdere har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring og en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Bemærk, at der er særlige forhold omkring disse forsikringer. Læs mere om forsikringer på pigespejder.dk/forside/forpigespejdere/ledernet/administration/jura-forsikringer/ Har du spørgsmål til forsikringer, er du velkommen til at kontakte Tina Schelde på korpskontoret, som kan hjælpe jer med jeres spørgmål. Bemærk, at gruppen er selv ansvarlig for at tegne indboforsikring, brandforsikring for egne hytter, eventuelle rejseforsikringer m.m. Tal i Grupperådet om, hvilke forsikringer, der er passende for jeres gruppe.

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere