BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE"

Transkript

1 Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Supremia

2 2

3 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Retningslinjer for sikkerhed 7 Advarsler 7 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparat 13 Super Power BTE-model 13 Batteristørrelse 13 Trin for trin vejledning i brug af dine høreapparater 14 Trin 1: Isæt batteri 14 Trin 2: Tænd for høreapparatet 15 Trin 3: Sådan tager du dit høreapparat med øreprop på 16 Trin 4: Indstilling af lydstyrken 19 Trin 5: Programskift 20 Trin 6: Sæt dit høreapparat på lydløs tilstand 21 Trin 7: Sådan tager du dit høreapparat af 22 Trin 8: Sluk for høreapparatet 23 Trin 9: Batteriskift 23 Børnesikret batteriskuffe (valgfri) 24 Funktioner i dit høreapparat 27 Vedligeholdelse af dit høreapparat 28 3

4 Almindelige problemer og løsningsforslag 32 Tilbehør 34 Produktgodkendelse, forholdsregler og mærkning 35 Overensstemmelse med europæiske krav 37 International garanti 38 Information om og forklaring på symboler 40 Reparation 42 4

5 Tillykke med dine høreapparater fra Bernafon. Høreapparaterne er blevet tilpasset af din høreapparatspecialist, så de passer til dit høretab og dine behov. Med lidt tilvænning er du snart på vej mod en bedre hørelse. Før du tager dine høreapparater i brug, bedes du læse hele denne brugervejledning grundigt. Den indeholder instruktioner og vigtig information om dine høreapparater og batterier samt retningslinjer for sikkerhed. Brugssituation Høreapparatet er beregnet til at forstærke lyd for at kompensere for en hørenedsættelse. Det kompenserer for moderat svære til kraftige hørenedsættelser ifølge definitionen fra ASHA (American Speech-Language-Hearing-Association). 5

6 Modeloversigt Følgende Bernafon høreapparater er omfattet af denne brugervejledning: Supremia 7 3 SR7 SP BTE, med trådløs funktionalitet SR3 SP BTE, med trådløs funktionalitet 6

7 Retningslinjer for sikkerhed Høreapparater og batterier kan være skadelige, hvis de sluges eller bruges forkert. Sådanne handlinger kan være livsfarlige eller resultere i alvorlig beskadigelse eller vedvarende høretab. Før du tager dine høreapparater i brug, bedes du læse følgende generelle advarsler. Advarsler Advarsler til høreapparatbrugere Lad aldrig andre bruge dine høreapparater. Det kan permanent skade en anden persons hørelse. Undgå at bære høreapparat, når du udøver kontaktsport (f.eks. håndbold eller fodbold). Et slag på øret, mens du har høreapparatet på, kan forårsage skade. Hold høreapparater (hvis de ikke har en børnesikret batteriskuffe), reservedele og batterier væk fra personer, der kan sluge dem eller på anden måde komme til skade med delene. 7

8 De fleste høreapparater kan efter ønske fås med en børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales til små børn. Kassér brugte batterier ansvarligt. Opbevar brugte batterier et sikkert sted, hvor børn og dyr ikke kan nå dem. Rengør dine høreapparater (inkl. delene) dagligt, som anbefalet af din høreapparatspecialist. Mikroorganismer fra beskidte høreapparater kan forårsage irritation af huden. Pas på batterier, der er gået i stykker. De indeholder et skadeligt materiale. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Skift aldrig batteri og justér aldrig kontrollerne på høreapparatet foran små børn. Et høreapparat kan pludselig ophøre med at virke. Vær opmærksom på dette, når du færdes i trafikken, eller på anden måde er afhængig af advarselslyde. 8

9 Vær opmærksom på, at den retningsbestemte mikrofon i dit høreapparat kan dæmpe trafik- og advarselslyde, når de kommer bagfra. Tag dine høreapparater af, hvis du skal tage aftershave, hårspray, parfume, myggespray, creme eller lignende på. Hvis dit høreapparat bliver udsat for et sådanne produkt, så lad produktet tørre, før du tager høreapparatet på. Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi Tag dine høreapparater af inden røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation, da dine høreapparater kan tage skade af kraftig stråling. Eksplosionsrisiko Høreapparatbatteriet indeholder ikke nok strøm til at forårsage brand under normale betingelser. Høreapparatet er dog ikke testet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at høreapparaterne ikke bruges de steder, hvor der er eksplosionfare. 9

10 Advarsel til høreapparatspecialist og bruger Der skal udvises særlig hensyn ved tilpasning og brug af høreapparat med maksimalt lydtryk over 132 db SPL (IEC ). I dette tilfælde kan der være risiko for at skade høreapparatbrugerens hørelse. Tilslut kun høreapparater med DAI (direkte audio-indgang) til elektrisk udstyr, der lever op til EN , EN eller lignende sikkerhedsstandarder. Sikkerheden på høreapparater med DAI afhænger af den eksterne lydkilde. Hvis du benytter DAI tilsluttet udstyr, der er sat i et stik (tv, computer), skal DAI-ledningen tages ud af høreapparatet under en elektrisk storm (lyn). 10

11 Sikkerhedsinformation Brug kun høreapparaterne som anvist. Høreapparaterne skal tilpasses af din høre apparatspecialist. Forkert brug eller ukorrekt tilpasning kan forårsage pludselige og vedvarende høretab. Høreapparater kan ikke genskabe en normal hørelse eller forebygge høretab som følge af naturlige årsager. Tag aldrig høreapparater eller batterier i munden. Hold batterier adskilt fra medicin. Batterier kan nemt forveksles med piller. I tilfælde af at et batteri eller et høreapparat bliver slugt, skal du omgående søge lægehjælp. Vær opmærksom på, at brug af høreapparat kan forårsage en ophobning af ørevoks i øregangen. Overskydende ørevoks kan i nogle tilfælde være nødvendigt at få fjernet hos en læge. Søg omgående læge, hvis dit høreapparat eller øreprop forårsager en allergisk reaktion eller pus i øret. 11

12 Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du oplever irritation i øret. Stik aldrig renseredskaber ind i lydudgangen eller mikrofonindgangen, da det kan beskadige høreapparatet. Udsæt ikke høreapparaterne for ekstrem varme ved at lade dem ligge i bilen, i nærheden af en radiator osv. Bær ikke dine høreapparater, når du svømmer, snorkler eller dykker. Dine høreapparater er ikke designet til disse aktiviteter. Kom ikke dine høreapparater ned i vand eller andre væsker. Tag dine høreapparater af, inden du skal sove. Beskyt dine høreapparater ved at opbevare dem i æsken, når du ikke har dem på. 12

13 Beskrivelse af høreapparat Super Power BTE-model 4 4a Trykknap 2 Lysindikator 3 Volumenkontrol 4 Mikrofon 4a Anden mikrofon 5 Hook 6 Lydudgang 7 Batteriskuffe 8 Direkte audio-indgang (med en valgfri DAI-adapter) Batteristørrelse Dit høreapparat benytter batteristørrelse

14 Trin for trin vejledning i brug af dine høreapparater Trin 1: Isæt batteri Åbn forsigtigt batteriskuffen uden at tvinge den op (A). Fjern klistermærket fra det nye batteri (B). Læg batteriet i den tomme batteriskuffe med + tegnet opad (C). A B C 14

15 Trin 2: Tænd for høreapparatet Luk batteriskuffen helt i. Du vil føle et klik. Høreapparatet er nu tændt. Klik tænd Tving aldrig batteriskuffen op eller i. 15

16 Trin 3: Sådan tager du dit høreapparat med øreprop på Dit høreapparat er tilpasset højre og venstre øre individuelt. Du kan kende forskel på det venstre og højre høreapparat ved hjælp af en farvet prik i batteriskuffen. Rød = højre Blå = venstre 16

17 Sæt højre øreprop i med højre hånd og venstre øreprop i med venstre hånd. Hold øreproppen så kanalstykket peger mod øregangsåbningen, og den øverste del af øreproppen peger lige op. Skub kanalstykket ind i øregangen ved at skubbe lidt op og tilbage ikke lige ind i øret. Drej derefter en anelse for at sætte helix-delen på plads (indikeret med pilen på billedet). Øret trækkes blidt opefter, og øreproppen trykkes ind mod øregangen. 17

18 Før din finger ned ad huden lige foran øret. Hvis du kan røre nogle af øreproppens plastikdele, er den ikke sat rigtigt i. Skub forsigtigt plastikken tilbage, og om bag den øverste fold på dit øre. Øreproppen bør følge alle folder i øret. Sæt høreapparatet bag øret. Pas på du ikke kommer til at dreje slangen. Det kræver tålmodighed og øvelse at sætte øreproppen rigtigt i. Hvis du har svært ved det, så kontakt din høreapparatspecialist. 18

19 Trin 4: Indstilling af lydstyrken Lydstyrken øges ved at dreje volumenkontrolhjulet op mod toppen af høreapparatet. Lydstyrken dæmpes ved at dreje volumenkontrolhjulet ned mod batteriskuffen. Volumenkontrolhjulet er mærket med lydniveauerne: 1, 2, 3 og 4. Kraftigere Neutralt lydniveau Svagere 19

20 Trin 5: Programskift Et kort tryk (mindre end 2 sekunder) på trykknappen vil skifte program. Antallet af bip fortæller dig, hvilket program du bruger. Din høreapparatspecialist kan aktivere lysindikatoren. Hvis lysindikatoren er aktiveret, vil den blinke i et mønster, der svarer til programmet. Kort tryk for at skifte program Din høreapparatspecialist kan tilføje op til 4 lytteprogrammer i dit høreapparat afhængigt af høreapparatmodellen. Hør din høreapparatspecialist om, hvilke programmer dit høreapparat har. 20

21 Trin 6: Sæt dit høreapparat på lydløs tilstand Dit høreapparat kan muligvis sættes på lydløs tilstand. Spørg din høreapparatspecialist, om denne funktion er tilgængelig i dit høreapparat. Et langt tryk (mere end 2 sekunder) på trykknappen sætter dine høreapparater på lydløs tilstand. Langt tryk for at sætte på lydløs tilstand For at vende tilbage til normal indstilling kan du trykke på trykknappen eller dreje på volumenkontrolhjulet. Du må ikke benytte funktionen lydløs tilstand til at slukke for dine høreapparater, da denne funktion tærer på batteriet. 21

22 Trin 7: Sådan tager du dit høreapparat af Tag fat i høreapparatet og løft det af. Skub med tommelfingeren bag på øret for at løsne øreproppen og brug din pegefinger til at trække det forsigtigt ud af øret. Forsøg ikke at tage øreproppen ud ved at trække i høreapparatet. Dette kan skille høreapparatet fra øreproppen. 22

23 Trin 8: Sluk for høreapparatet Åbn forsigtigt batteriskuffen til du føler et klik. Høreapparatet er nu slukket. Klik sluk Trin 9: Batteriskift Når batteriniveauet begynder at være lavt, vil høre apparaterne bippe regelmæssigt. Din høreapparatspecialist kan aktivere lysindikatoren. Hvis lysindikatoren er aktiveret, vil den blinke med en konstant løbende gentagelse. Du skal forberede dig på at skifte batteriet. Hvor lang tid, der går, før at høreapparatet ikke virker længere afhænger af batteritype og producent. Kviksølv-frie batterier afgiver som regel et lidt tidligere advarselsbip. 23

24 Børnesikret batteriskuffe (valgfri) Der bør anvendes en børnesikret batteriskuffe, så batteriet ikke er tilgængeligt for børn (specielt mindre børn mellem 0 36 måneder) og metalt handi cap pede. For at låse batteriskuffen, skal den være lukket helt i. Brug en lille skruetrækker til at dreje låsen til låst position (vandret rille). Låst 24

25 Drej låsen til ulåst position (lodret rille) for at låse batteriskuffen op. Ulåst Batteriskuffen er kun beregnet til at blive åbnet ved hjælp af et værktøj. Brug en lille skruetrækker til at åbne batteriskuffen ved at stikke den ind i rillen i bunden af høreapparatet og trykke på batteriskuffen til den åbnes. Åben børnesikret batteriskuffe 25

26 26 Sørg for, at låsen er i ulåst position, før du forsøger at åbne batteriskuffen. Bruges der for mange kræfter til at åbne for batteriskuffen, når den er i den låste position, kan det permanent skade høreapparatet og reducere sikkerheden. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du har mistanke om, at batteriskuffen ikke længere er børnesikret eller ikke kan lukkes korrekt. Forsøg ikke at tvinge batteriskuffen forbi dens fuldt åbne position. Sørg for at sætte batteriet korrekt i. Brugen af for mange kræfter kan gøre batteriskuffen deform, hvilket vil reducere den børnesikrede effekt og skade låsemekanismen.

27 Funktioner i dit høreapparat De følgende funktioner kan være aktiverede i dit høreapparat. Kontakt venligst din høreapparatspecialist, hvis du har spørgsmål til, hvorledes dit høreapparat er indstillet. Telespolen hjælper dig med at høre bedre, når du taler i telefon eller på steder, hvor der er installeret teleslyngeanlæg (kirker, biografer, teatre osv.). Når telespolen er aktiveret, modtager du lyden klart og tydeligt fra teleslyngen direkte i dit høreapparat. Dette symbol eller et lignende mærke viser, at der er installeret teleslynge på stedet. Autotelefon kan aktiveres automatisk, og du behøver således ikke at skifte til et dedikeret telefonprogram med trykknappen. Direkte audio-indgang (DAI) adapter gør det muligt for dit høreapparat at modtage lyd direkte fra eksterne lydkilder såsom tv, musikafspillere mv. FM-modtager gør det muligt for dit høreapparat at modtage lyd direkte fra en ekstern trådløs FM-sender. 27

28 Vedligeholdelse af dit høreapparat Det er naturligt, at ørene producerer ørevoks, der kan tilstoppe dine ørepropper. Følg denne rengøringsvejledning for at undgå ophobning af ørevoks og for at sikre det optimale udbytte af dine høreapparater. For yderligere informationer om vedligeholdelse af dit høreapparat bedes du kontakte din høreapparatspecialist eller se vores instruktionsvideoer på vores website i sektionen Vores produkter. 28

29 Generel vedligeholdelse Behandl dine høreapparater som ethvert andet elektronisk udstyr (se retningslinjer for sikkerhed på side 7) og sikre dig, at høreapparaterne ikke kommer i kontakt med fugt eller vand. Vask og tør altid dine hænder grundigt, inden du rører høreapparatet. Benyt ikke dit høreapparat uden en øreprop. Skulle dit høreapparat komme i kontakt med vand og stoppe med at fungere, bedes du følge disse retningslinjer: Tør forsigtigt vandet af ydersiden af høreapparatet. Åben batteriskuffen og tag batteriet ud. Tør forsigtigt vandet af på batteriskuffen. Lad høreapparatet tørre med batteriskuffen åben i ca. 30 minutter. Sæt et nyt batteri i og luk batteriskuffen. Dit høreapparat bør fungere normalt igen. 29

30 Daglig vedligeholdelse Undersøg dine høreapparater for ørevoks, og tør dem af med en tør klud. Om nødvendigt kan du bruge rengøringsværktøjet til at fjerne voks fra kanal- og ventilationsåbningerne i øreproppen. Åben batteriskuffen helt, så der kan komme luft ind. Det anbefales at bruge et tørresæt for at fjerne eventuel fugt i høreapparaterne. Fjern altid zinkbatterier, før du tørrer dit høreapparat med et tørresæt. Hvis du tørrer et zink-batteri, vil det forkorte batteriets levetid. Specifik vedligeholdelse Du bør vaske dine ørepropper regelmæssigt. Selve høreapparatet må ikke vaskes eller blive vådt! Stå ved et blødt underlag, så høreapparaterne ikke tager skade, hvis du taber dem. Tag øreproppen af høreapparatet ved at holde fast i enden af hooken med én hånd og holde fast i slangen med den anden (A). 30

31 Træk slangen fra øreproppen. Rengør forsigtigt øreproppen i varmt sæbevand. Skyld øreproppen, og lad den tørre helt. Brug en luftpuster til at blæse eventuel fugt ud af slangen (B). Når du sætter øreproppen fast på høreapparatet igen, er det vigtigt, at den sidder korrekt. A B 31

32 Almindelige problemer og løsningsforslag Høreapparatet hyler Tjek, at øreproppen sidder rigtigt. Hvis den gør det, og høreapparatet stadig hyler, bedes du kontakte din høreapparatspecialist. Ingen lyd, svag lyd eller brummen Tjek, om lydstyrken er for lav og juster den ved at øge lydstyrken på volumenkontrolhjulet på høreapparatet. Hvis du ikke hører nogen lyd, kan du tjekke, om den lydløse tilstand er slået til. Hvis problemet stadig opstår, kan du tjekke, om batteri skuffen er helt lukket. Tjek også, om batteriet er isat korrekt. Hvis problemet stadig opstår, bedes du skifte batteriet. Hvis dette ikke hjælper, bedes du kontakte din høreapparatspecialist. Summelyd, svag eller forsvindende lyd eller fiskekutterlyd Åbn og luk batteriskuffen et par gange eller rengør forsigtigt batterikontakterne med en tør vatpind. Hvis problemet stadig opstår, skal du skifte batteriet. Hvis dette ikke hjælper, bedes du kontakte din høreapparatspecialist. 32

33 Høreapparatet tænder og slukker af sig selv Batteriniveauet er lavt. Batteriet skal skiftes. Høreapparatet bipper, uden at du har foretaget dig noget Batteriniveauet er lavt. Batteriet skal skiftes. Øvrige problemer med dit høreapparat Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte din høreapparatspecialist. 33

34 Tilbehør Bernafon har et bredt udvalg af valgfrit tilbehør, som du kan købe, hvis du ønsker et supplement til dine høreapparater. Afhængigt af høreapparatmodel og lokale bestemmelser kan du købe følgende tilbehør: Fjernbetjening SoundGate kommunikationsenhed (trådløs forbindelse til mobiltelefon, musikafspillere osv.) SoundGate Mikrofon (trådløs ekstern mikrofon) TV-adapter (trådløs forbindelse til dit tv via SoundGate) Telefonadapter (trådløs forbindelse til din fastnettelefon via SoundGate) DAI- og FM-adaptere CROS mikrofon (overfører lyden fra øret, der ikke er tilpasset med høreapparat, til det andet øre) Børnesikret batteriskuffe (anbefales til små børn og mentalt handicappede for at undgå utilsigtet brug af denne og af batteriet) Rengørings- og tørresæt Kontakt din høreapparatspecialist for yderligere information om tilbehør. 34

35 Produktgodkendelse, forholdsregler og mærkning Alle høreapparater fra Bernafon overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. På grund af høreapparaternes begrænsede størrelse findes alle relevante godkendelsesmærker i dette dokument. Elektromagnetisk interferens Dine høreapparater er blevet grundigt testet for elektromagnetisk interferens. Nogle produkter kan dog udsende elektromagnetisk energi og forårsage utilsigtet interferens i høreapparater. Eksempler omfatter induktionskomfurer, butiksalarmer, mobiltelefoner, computere, røntgenmaskiner, CT-scannere osv. 35

36 Selvom dine høreapparater overholder de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, kan de udsende elektromagnetisk energi og forårsage interferens i andet udstyr. Dine høreapparater kan indeholde en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Styrken af senderens magnetiske felt er < m. Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er strålingen fra høreapparatet lavere end den utilsigtede elektromagnetiske stråling fra f.eks. halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. 36

37 Overensstemmelse med europæiske krav Alle enheder omfattet i denne brugervejledning er i overensstemmelse med grundlæggende krav i Direktivet 93/42/EEC angående medicinsk udstyr, MDD. Dette tilkendegives ved følgende mærkning: Alle enheder med trådløs funktionalitet er også i overensstemmelse med de grundlæggende krav i Direktivet 1999/5/EC angående radioudstyr og telekommunikations terminaludstyr, R&TTE. Produktets induktive radio kan bruges i alle EU og EFTA lande i henhold til Kommissionens Beslutning 2008/432/EC. Dette tilkendegives ved følgende mærkning: Overensstemmelseserklæringer fås hos: Bernafon AG Morgenstrasse Bern Schweiz 37

38 International garanti Dine høreapparater er omfattet af en begrænset garanti, der dækker materialedefekter og den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti dækker selve høreapparaterne, men ikke tilbehør som f.eks. batterier, slanger, ørepropper osv. Denne garanti falder bort, hvis defekten er forårsaget af forkert brug eller misligholdelse af høreapparaterne. Garantien bortfalder ligeledes, hvis høreapparaterne er blevet repareret af uautoriseret servicepersonale. Du bedes gennemgå garantien med din høreapparatspecialist. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bernafon AG, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. 38

39 Dato: Model: Garantiperiode: Model venstre: Serienr.: Batteristørrelse: Model højre: Serienr.: Batteristørrelse: Høreapparatspecialist 39

40 Information om og forklaring på symboler CE-mærkningen angiver, at produktet opfylder alle gældende europæiske direktiver. Dette symbol angiver, at produkterne, der er beskrevet i denne brugervejledning, overholder kravene til en ansøgningsdel af Type B i EN Høreapparatets overflade er angivet som ansøgningsdelens Type B. Dette symbol angiver, at det er vigtigt for brugeren at læse og tage hensyn til relevante oplysninger i denne brugervejledning. IP58 Dette symbol angiver graden af beskyttelse mod skadelig indtrængen af vand og partikler i henhold til EN 60529:1991/A1:2000. IP5X angiver beskyttelsen mod støv. IPX8 angiver beskyttelsen mod konsekvensen af midlertidig nedsænkning i vand. 40

41 Dette symbol angiver vigtige sikkerhedsoplysninger, der skal overholdes for at minimere risici eller for at undgå farlige situationer. Vigtig information angående håndtering og produktsikkerhed. Den overkrydsede skraldespand angiver, at EU-direktivet 2002/96/EC om affaldshåndtering af elektronisk udstyr efterkommes. Dit høreapparat og dine batterier må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler. Alternativt kan du levere høreapparatet og/eller batterierne tilbage til din høreapparatspecialist. driftsbetingelser Temperatur: +1 C til +40 C Luftfugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende transport og opbevaring Under transport og opbevaring må temperaturen og luftfugtigheden ikke overstige nedenstående grænser i længere perioder: Temperatur: 25 C til +60 C Luftfugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende 41

42 Reparation Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af vejledningen på de forrige sider, så kontakt din høreapparatspecialist. Forsøg ikke selv at reparere høreapparaterne. Indsæt høreapparatspecialistens navn og adresse her: /DK 42

43 < > 8,15 mm < > 9.0 mm Placeholder for FSC logo < 19 mm > < 15 mm > 43

44 Fabrikant Bernafon AG Morgenstrasse Bern Schweiz Tlf Danmark Bernafon Distribution Center Tilstedvej Thisted Tlf E /BAG/145680/DK/subject to change

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Chronos 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 12 Beskrivelse af

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparater

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation

Læs mere

IN-THE-EAR HØREAPPARATER

IN-THE-EAR HØREAPPARATER Brugervejledning IN-THE-EAR HØREAPPARATER Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Retningslinjer for sikkerhed 9 Advarsler 9 Sikkerhedsinformation 13 Beskrivelse

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Beskrivelse af BTE-høreapparater 7 Trin for trin-vejledning i brugen af dine høreapparater 10 Trin 1: Isæt batteri

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og

Læs mere

PRIO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

PRIO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING PRIO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering/fjernelse af høreapparat med øreprop 5 Placering/fjernelse af høreapparat

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Nano BTE Behind-the-ear høreapparater BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 7 Apparatoversigt 8 Isætning af høreapparat med øreprop 10 Udtagning af øreprop og høreapparat

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Brugsanvisning. Remote Control 2.0

Brugsanvisning. Remote Control 2.0 Brugsanvisning Remote Control 2.0 Retningslinjer for brug Med fjernbetjeningen Remote Control 2.0 kan man skifte program og justere lydstyrken i Oticons trådløse høreapparater. Den fungerer til alle Oticon

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite

Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet om

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Tilpasningsvejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER. Super Power BTE-høreapparater

Tilpasningsvejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER. Super Power BTE-høreapparater Tilpasningsvejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE-høreapparater SUPER POWER BTE-HØREAPPARATER Tilpasningsvejledning Super Power BTE-høreapparater Indholdsfortegnelse Høreapparatoversigt

Læs mere

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems Silk Nx Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Lytteprogrammer 7 Funktioner 7 Batterier 8 Batteristørrelse

Læs mere

RITE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

RITE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning RITE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen RITE i følgende høreapparatfamilier: Inium Sense Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2

Læs mere

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning.

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning. I-øret-høreapparater Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

BTE13 SP. Dynamo. Brugsanvisning

BTE13 SP. Dynamo. Brugsanvisning BTE13 SP Dynamo Brugsanvisning Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler.

Læs mere

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning BTE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Alta Pro Nera

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING CIC, MIC, ITC, HS, FS Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning minirite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 PP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BAg-ØRET 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning rite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

BTE13 SP. Sensei. Brugsanvisning

BTE13 SP. Sensei. Brugsanvisning BTE13 SP Sensei Brugsanvisning Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler.

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING minibte Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING minirite Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Denne brugsanvisning vil guide dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs

Læs mere

CIC, MIC, Canal, I-øret

CIC, MIC, Canal, I-øret B R U G S A N V I S N I N G CIC, MIC, Canal, I-øret Tillykke med dine digitale høreapparater. De repræsenterer nogle af de teknologisk set mest avancerede høreapparater, som fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tillykke

Retningslinjer for brug. Tillykke BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta Pro Oticon Nera Pro Oticon Ria Pro Oticon Alta Oticon Nera

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BTE 13 PP. Alta2 Nera2 Ria2. Brugsanvisning

BTE 13 PP. Alta2 Nera2 Ria2. Brugsanvisning BTE 13 PP Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Introduktion Denne brugsanvisning

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING minirite Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning

designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen designrite i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2

Læs mere

Tillykke. Indhold. Bag-øret 13 Bag-øret 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. Bag-øret 13 Bag-øret 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BAG-ØRET Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta Pro Oticon Nera Pro Oticon Ria Pro Oticon Alta Oticon Nera

Læs mere

Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT

Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Motion S primax. Brugsanvisning

Motion S primax. Brugsanvisning Motion S primax Brugsanvisning Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning minirite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta2 Pro Oticon Nera2 Pro Oticon Ria2 Pro Oticon

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUgSANViSNiNg iic-cic-mic-itc-hs-fs Tak Tak fordi du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning

minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen minirite i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Følgende højttalere

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUGSANVISNING IIC (Invisible-In-Canal) Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

Modeloversigt. Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13

Modeloversigt. Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13 Brugsanvisning BTE Modeloversigt Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13 Oticon Sensei Pro BTE312 Oticon Sensei

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning

minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen minibte i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Alta

Læs mere

SELECTICBOLERO (I9) (B90/B70/B50/B30) Betjeningsvejledning

SELECTICBOLERO (I9) (B90/B70/B50/B30) Betjeningsvejledning SELECTIC SELECTICBOLERO LUNA I B (B90/B70/B50/B30) (I9) Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning gælder for: Ikke-trådløse modeller CE mærkning Selectic Luna I9-10 2017 OPLYSNINGER OM DIT HØREAPPARAT

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Alta2 Nera2 BTE BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2 BTE BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BTE BRUGSANVISNING Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af

Læs mere

BRUGSANVISNING Bag-øret 312,

BRUGSANVISNING Bag-øret 312, BRUGSANVISNING Bag-øret 312, Bag-øret Power Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSAnVISnIng RITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Styletto Charger. Brugsanvisning. Hearing Systems

Styletto Charger. Brugsanvisning. Hearing Systems Styletto Charger Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Før du starter 3 Tilsigtet brug 3 Sådan bruger du opladeren 4 Komponenter 5 Tænd og sluk for opladeren 6 Opladning og opladningsstatus 7 Opladning

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Brugsanvisning. Hearing Systems

I-øret høreapparater. Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Brugsanvisning. Hearing Systems I-øret høreapparater Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

CHRONOS 7 CHRONOS 7. Datalogging 11 lytteprogrammuligheder 4 frit konfigurerbare programmer 10 BTE- og 4 ITE-farver

CHRONOS 7 CHRONOS 7. Datalogging 11 lytteprogrammuligheder 4 frit konfigurerbare programmer 10 BTE- og 4 ITE-farver CHRONOS 7 ProduKtinformation CHRONOS 7 CN7 CPx CN7 CP CN7 M CN7 N CN7 ITED CN7 ITCPD CN7 ITCD CN7 ITCP CN7 CICP CN7 CIC BESKRIVELSE TILPASNINGSOMRÅDE Bernafon er stolte af at introducere Audio Efficiency,

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

RITE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning

RITE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning RITE Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen RITE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Følgende højttalere

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-0077-08/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in Switzerland

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI

GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI For en førsteklasses høreoplevelse JUNA 9 7 PICO RITE 1 2 Bernafon glæder sig over at kunne introducere det nye premium høreapparat Juna Pico RITE (receiver-in-the-ear).

Læs mere