Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier"

Transkript

1 Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier Vælg billede Vælg farve Elastiktræning Syddanske Vaskerier Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Odense Universitetshospital

2

3 Forebyggende træning på arbejdspladsen, Syddanske Vaskerier Baggrund Arbejdet på Syddanske Vaskerier (SDV) er fysik krævende med ensidige gentagne bevægelser, specielt af arme og skuldre. Der er løbende arbejdet på nedbringelse af sygefraværet blandt ansatte, herunder nedbringelse af den fysiske belastning igennem tekniske løsninger, ergonomisk instruktion og rotation i arbejdet. Forskning fra Det Nationale Forskningscenter i Arbejdsmiljø (NFA) har vist, at 10 minutters træning af øvre ryg, skuldre og arme 3 gange ugentligt har effekt i form af mindre forekomst af smerter. Disse resultater blev præsenteret på SDV s MED-udvalgsmøde, maj 2014, af Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital. Ledelsen og MED-udvalget på SDV besluttede på denne baggrund at indføre træning i form af 5 minutter hver dag af øvre ryg/skuldre/arme med træningselastik. I medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 2014 på SDV blev medarbejderne spurgt om indstillingen til indførelsen af træning, som viste stor tilslutning. I forbindelse med indførelsen viste det sig ikke at være praktisk med træning 3 gange ugentligt. SDV besluttede derfor, at træningen skulle udføres hver dag. SDV og Region Syddanmarks HR-afdeling ønskede, at der blev foretaget en monitorering og evaluering af indførelsen. Overordnet ønsker Region Syddanmark mere systematisk at afprøve om fysisk træning på arbejdspladsen har gavnlig effekt på medarbejderens trivsel og på sygefraværet. Erfaringerne fra SDV skal stilles til rådighed for andre enheder i regionen. Projektstyregruppe Der blev nedsat en styregruppe bestående af: Per Jul Jensen, vaskeridirektør, SDV Bent Krogh, miljø-og kvalitetskoordinator, SDV Niels Jørgen Rønje, HR seniorkonsulent, Personaleudvikling, Region Syddanmark Lars Brandt, ledende overlæge, klinisk lektor, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH Styregruppen har løbende drøftet fremdriften i den forebyggende træning samt, hvordan det er gået med at indfri projektets formål. 1

4 Formål Følgende mål blev fastlagt: Systematisk vurdering af medarbejdernes oplevelser ved indførelse af fysisk træning på arbejdspladsen. Reduktion af hyppigheden og graden af bevægeapparatssmerter med 10 % og reduktion af sygefravær på 10 %. Øge arbejdsglæden målt i MTU fra 4,2 i 2014 til 4,3 i 2015 og Indførelse af træningsprogram, monitorering og evaluering Iværksættelsen kørte i 2 spor. Spor A, som var selve indførelsen på de tre sygehusvaskerier, og spor B, der var en sideløbende monitorering og evaluering. A. Indførelse af træningsprogrammet på de 3 sygehusvaskerier i Region Syddanmark Bent Krogh (miljø- og kvalitetskoordinator, SDV) har haft ansvaret for iværksættelsen, planlægning og løbende opfølgning i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR), afdelingsledere og MEDudvalg for SDV. AMIR er og afdelingsledelserne har stået for udvælgelsen af lokale instruktører. Indførelsen startede i februar Rejsekonsulent Helle Niewald, Job og Krop under Det Nationale Forskningscenter i Arbejdsmiljø, har stået for introduktion for alle medarbejderne på de 3 vaskerier samt instruktion af lokale instruktører. Helle Niewald lavede tilpasning af det ugentlige træningsforløb på de 3 sygehusvaskerier med de respektive AMIR er og afdelingsledelser. B. Monitorering og evaluering Monitorering og evaluering er foretaget af ledende overlæge Lars Brandt, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH, i samarbejde med professor Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter i Arbejdsmiljø. Oplysninger til effektevaluering blev indhentet ved hjælp af internetbaseret spørgeskema med spørgsmål om helbred, sygefravær og oplevelse/udførelsen af træningen. Der blev besvaret spørgeskema før indførelsen af træning i februar 2015, samt 3 måneder, 1 og 2 år efter indførelsen. Deltagerne besvarede spørgeskemaerne i arbejdstiden. Hertil kommer SDV s opgørelse af sygefravær en 1 års periode før indførelsen og en 1 års periode efter indførelsen af træningen. I forbindelse med indførelsen af elastiktræning blev medarbejderne tilbudt lægelig konsultation på arbejdspladsen hos ledende overlæge Lars Brandt, hvis den enkelte oplevede smerter eller ubehag ved øvelserne. Der er løbende foretaget afrapportering til styregruppen og SDV s MED-udvalg. 2

5 Økonomi Projektet Sygefravær & Trivsel 2015 i Region Syddanmark har finansieret oplæring af instruktører samt monitorering og evaluering. SDV har stået for alle andre omkostninger vedrørende den fysiske træning med mere. Resultater Formidling Resultaterne blev formidlet til medarbejderne på medarbejdermøder efter 1 års opfølgning, marts 2016, på de 3 lokalisationer; Odense, Svendborg og Vejle. Resultaterne er desuden formidlet på en poster på den Internationale Arbejdsmedicinske Kongres, EPICOH 2016, afholdt i Barcelona, september Resultaterne efter 2 års opfølgning blev præsenteret på SDV s MED-udvalgsseminar den 1. juni Der vil blive udarbejdet en videnskabelig artikel til et internationalt tidsskrift. Lægekonsultationer I den 2-årige periode tog 38 medarbejdere imod lægekonsultation, hvor der blandt andet blev givet anvisninger på, hvilke øvelser den enkelte fortsat kunne udføre, og hvilke øvelser den enkelte skulle afholde sig. Deltagerne og svarprocenter 128 ud af 129 ansatte besvarede spørgeskemaet ved start af undersøgelsen. 116 og 112 besvarede efter henholdsvis 1 og 2 år. 103 ansatte besvarede spørgeskemaet både ved start og efter 1 år, og 85 ansatte besvarede spørgeskemaet både ved start, efter 1 og 2 år. Svarprocenten var næsten 100 % ved start af undersøgelsen og 89 % ved 1 års opfølgningen. 21 ansatte forlod arbejdspladsen i opfølgningsperioden, og 24 blev ansat. Den høje svarprocent betyder, at undersøgelsen giver et dækkende billede af effekten ved indførelse af elastiktræning på SDV. 3

6 Aldersfordeling og smerter Over 60 % af deltagerne er 50 år eller derover. Undersøgelsen viser, at hyppigheden af smerter er nogenlunde den samme for alle aldersgrupper, og det samme gælder faldet i smerteniveauet efter 1 års træning (figur 1). Figur 1. Aldersfordelingen af de ansatte på SDV 60 Aledersfordeling af ansatte i procent < 30 år år år år 60+ år Tilfredshed med elastiktræning i arbejdstiden og opbakning fra ledelse og kolleger Der var udbredt tilfredshed med træningen. Således var 92 % meget tilfreds eller tilfreds efter 3 måneder, 94 % efter 1 år og 86 % efter 2 år (Tabel 1). Tabel 1. Tilfredshed med elastiktræning i arbejdstiden efter 3 måneder, 1 og 2 år (%) 3 måneder 1 år 2 år Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 1 2,5 8 Meget utilfreds 7 3,5 6 I alt 100 % 100 % 100 % Som det fremgår af Tabel 2 og 3 var der stor opbakning til træningen både fra lederen og fra kollegers side. Kun ganske få har ikke følt opbakning fra lederen. Der er dog en klar tendens til, at opbakningen falder med tiden, hvor henholdsvis 10 og 12 % ikke oplever opbakning fra leder eller kolleger efter 2 år. Tabel 2. Opbakning til elastik træning fra leder efter 3 måneder, 1 og 2 år (%): I høj grad I nogen grad Nej Efter 3 måneder Efter 1 år Efter 2 år

7 Tabel 3. Opbakning til elastiktræning fra kolleger efter 3 måneder, 1 og 2 år (%): I høj grad I nogen grad Nej Efter 3 måneder Efter 1 år Efter 2 år Deltagelse i træning i arbejdstiden og træning i fritiden Vi har spurgt om, hvor ofte den enkelte deltager har udført i træningen, både i arbejdstiden og i fritiden. Langt størstedelen har udført øvelserne 3 gange eller mere i arbejdstiden. Efter 1 år deltog 92 % i træning og 80 % mindst 3 gange per uge. Deltagelsen falder dog efter 2 år til henholdsvis 84 og 71 %. Træningen har haft nogen afsmittende effekt på træning i fritiden, idet 16 % af deltagerne udfører øvelserne uden for arbejdstiden både efter 1 år og 2 år. Ændring i oplevelsen af helbreds- og arbejdsforhold Tabel 4 viser, at 25 til 47 % har oplevet forbedring af velvære, trivsel og glæde på arbejdet efter 1 år. Forbedringen er lidt mindre, når det gælder helbredsmæssige forhold med forbedring fra 13 til 42 %, hvor de 42 % er forbedring af smerter i ryg, skuldre og arme. Tabel 4. Ændringer i trivselsfaktorer og smerter efter 1 års elastiktræning opgjort (%): Meget forbedret Forbedret Ingen ændringer Forværret Meget forværret Trivsel på arbejdet Humør Lyst til at gå på arbejde Velvære under arbejdet Samarbejde med kolleger Arbejdsglæde Mental træthed Fysisk træthed Smerter i ryg/skuldre/arme Stress Lyst til motion Tabel 5 viser tilsvarende ændringer efter 2 år med en tendens til et lille fald i hvor mange, som har angivet forbedring, men til gengæld en tendens til stigning blandt de deltagere, som har angivet meget forbedret. Et af målene for indførelsen af træning var en forbedring af arbejdsglæde fra 4.2 til 4.3 målt i den årlige MTU. Skalaerne i den årlige MTU blev imidlertid ændret efter 2014 fra en 0-5 til en skala. Der er foretaget en omregning af 2014-resultatet til den nye skala, og resultatet viser et fald i arbejdsglæde fra 79 i 2014 til 75 og 73 i henholdsvis 2015 og Vi tager dog forbehold for, hvorvidt omregning til den nye skala viser et korrekt billede for Målt direkte i spørgeskemaet ser vi en positiv ændring på 5

8 spørgsmålet om arbejdsglæde, idet 24 og 33 % svarede, at arbejdsglæden var forbedret eller meget forbedret i henholdsvis 2015 og Tabel 5. Ændringer i trivselsfaktorer og smerter efter 2 års elastiktræning opgjort (%): Meget forbedret Forbedret Ingen ændringer Forværret Meget forværret Trivsel på arbejdet Humør Lyst til at gå på arbejde Velvære under arbejdet Samarbejde med kolleger Arbejdsglæde Mental træthed Fysisk træthed Smerter i ryg/skuldre/arme Stress Lyst til motion Vi spurgte deltagerne mere specifikt om smerter igennem de seneste 3 måneder. I forhold til forekomsten af smerter før træningen startede, ses der et fald i smerter fra øvre bevægeapparat og ryg, hvilket fremgår af Tabel 6. Der var i et fald i hyppigheden af smerter i nakke, skuldre, øvre ryg og lænd de 3 seneste måneder fra baseline til 2 års opfølgning på henholdsvis 21, 30, 20 og 14 %. Tabel 6. Deltagere med smerter de seneste 3 måneder ved start og efter henholdsvis 1 og 2 års elastiktræning (%): Region Baseline 1 år 2 år Hovedpine Nakke Skuldre Albue Hånd/håndled Øvre ryg Lænd Deltagerne blev bedt om at angive graden af deres smerter i de enkelte bevægeapparatsområder på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerter, og hvor 10 er værst tænkelige smerter både ved start og efter henholdsvis 1 og 2 år. Der blev lavet beregning af, hvor meget det gennemsnitlige smerteniveau har ændret sig. Tabel 7 viser, at det gennemsnitlige smerteniveau faldt, specielt hvad angår nakke, skuldre, øvre ryg og lænderyg. Det største fald set for skuldersmerter, hvor det gennemsnitlige smerteniveau er faldet til henholdsvis 1.02 og 1.08 trin på smerteskalaen efter 1 og 2 år. Herefter kommer fald i det gennemsnitlige smerteniveau for lænderyg, nakke og øvre ryg. For de øvrige områder er der også sket et fald, men dette er ikke statisk signifikant, og kan derfor bero på en tilfældighed. 6

9 Tabel 7. Ændring i gennemsnitligt smerteniveau efter 1 og 2 års elastik træning: Region 1 års opfølgning 2 års opfølgning Nakke -0.49* -0.66* Skuldre -1.02* -1.08* Øvre ryg -0.46* Lænderyg -0,71* Albuer Hænder * Hofter Knæ Fødder Hovedpine * = statistisk signifikant ved 95 % sikkerhedsinterval Sygefravær De ansatte blev spurgt om sygefravær på grund af smerter i skuldre, arme og øvre ryg det foregående halve år, både ved start og efter henholdsvis 1 og 2 års træning. Der var kun et ganske minimalt fald i sygefraværet efter 1 års opfølgning, men en tendens til mindre sygefravær efter 2 år, både hvad angår dem, som slet ikke havde haft sygefravær på grund af smerter i øvre bevægeapparat og sygefravær på mere end 10 dage (Tabel 8). Tabel 8. Sygefravær det seneste halve år ved start og efter henholdsvis 1 og 2 års opfølgning (%): Baseline 1 år 2 år Intet arbejdsdag arbejdsdag arbejdsdag I alt 100 % 100 % 100 % Til gengæld ses der et meget klart fald i det samlede sygefravær året før start af elastiktræning i forhold til det samlede sygefravær året efter start (tabel 9). Faldet er på 21 %. Faldet var lige stort på det korte og det langvarige sygefravær. Tabel 9. Samlet sygefravær året før start af elastiktræning og igennem 1 år efter start: Sygefravær på SDV før og efter start af elastiktræning Samlet < 29 dage > = 29 dage Før start * 8.5 % 4.8 % 3.7 % Efter start ** 6.7 % 3.8 % 2.9 % Fald i sygefravær 21 % 21 % 21 % *Året før start: 1.november oktober 2014 ** Året efter start: 1.november oktober

10 Konklusion Elastiktræning i arbejdstiden er blevet godt modtaget af stort set alle ansatte på SDV, og der var god opbakning fra ledere og kolleger. Der er stor tilfredshed med træningen. Efter 1 år deltager størstedelen af de ansatte fortsat i træningen mindst 3 gange ugentligt, men både tilslutning og opbakning falder efter 2 år. Sideløbende med aktuel spørgeskemaopfølgning har vi startet en procesevaluering, som ikke er færdiggjort endnu. Formålet med procesevalueringen er at beskrive, hvilke barrierer og fremmende faktorer, der er for fortsat tilslutning til træningen. Der vil blive udarbejdet en selvstændig rapport. Måling af forbedring af arbejdsglæde ud fra den årlige MTU på SDV viste et fald fra 79 i 2014 til 75 og 73 i henholdsvis 2015 og Det gør sig dog gældende, at skalaerne for måling af bl.a. arbejdsglæde i MTU en blev ændret fra en 0-5 skala i 2014 til en skala i 2015 og Omregning af 2014 til den nye skala er usikker, hvorfor vi tager forbehold for resultatet. Medarbejderne blev spurgt om forbedring af arbejdsglæde i spørgeskemaet. Her viste det sig, at der er en forbedret oplevelse af velvære, trivsel og glæde i arbejdet. Således har 25 og 33 % af deltagerne oplevet meget forbedret eller forbedret arbejdsglæde i henholdsvis 2015 og Øvelser for nakke, skuldre, arme, øvre ryg og lænderyg 5 minutter dagligt i arbejdstiden har medført en reduktion af det gennemsnitlige smerteniveau for nakke, skuldre, øvre ryg og lænderyg. Derimod har øvelserne ikke haft samme positive effekt på smerter i arme, ben og hovedpine. Det stemmer godt overens med, at elastikøvelserne ikke er rettet mod arme, ben eller hovedpine, hvor reduktionen har været minimal. Der var et fald i hyppigheden af smerter i nakke, skuldre, øvre ryg og lænd de 3 seneste måneder fra baseline til 2 års opfølgning på henholdsvis 21, 30, 20 og 14 %, og der var et fald i det gennemsnitlige smerteniveau i samme regioner på henholdsvis 6.6, 10.8, 1.5 og 3.5 %. Træning har ikke haft nogen effekt på sygefraværet som følge af smerter i arme, skuldre, nakke, øvre ryg eller lænderyg efter 1 års træning, men vi ser en tendens til mindre fravær efter 2 år. Det samlede sygefravær over 1 år er faldet med 21 %, både af det korte og det langvarige sygefravær. Dette fald kan ikke udelukkende tilskrives træning i arbejdstiden, idet der også har været andre initiativer til at reducere fraværet. Desuden er der sket nogen udskiftning af medarbejderne over de 2 år, hvilket muligvis kan forklare noget af faldet i sygefravær mere end 10 dage på grund af øvre bevægeapparatssmerter i den 2-årige opfølgningsperiode. Samlet kan det konkluderes, at det opstillede mål for indførelsen af elastiktræning i arbejdstiden er opnået. Der er aftalt opfølgning efter 3 år, februar 2018, dels for at beskrive tilslutningen til træningen og en blivende effekt af træningen på sygefravær, hyppighed og grad af bevægeapparatssmerter. 8

11

12 Odense Universitetshospital Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Kløvervænget 3 Indgang Tlf Mail via e-boks på Materiale nr: Indtast revisions information

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Motion på arbejdspladsen

Motion på arbejdspladsen Motion på arbejdspladsen En analyse af Brøndbyøster Skoles træningsforløb hos palmfriisnaes og forløbets effekt på fysiske, psykiske og sociale aspekter af arbejdslivet. Uddrag. brøndbyøster skole case

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Sundhed. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Sundhed. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.670 3-I-1 MÅLING 2017 Svarprocent: 92% HELBRED 01 I denne rapport vises undersøgelsens resultater vedrørende sundhed. Yderst til højre sammenlignes afdelingens resultat så vidt muligt

Læs mere

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER FOREBYGGELSESPAKKE ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om elastiktræningspakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse og opstart 5 Fase

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Knap hver anden af dem, der gik tidligt på efterløn, havde smerter hver uge, før de trak sig tilbage. Det er pct. flere end blandt dem, der

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer. Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer. Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling Plan for oplægget Baggrund Psykisk arbejdsmiljø og muskel-skelet besvær Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv NFA 8.juni 2017 Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv Grethe Helene Christensen og Vibeke Andersen, konsulenter i Arbejdsmiljø København. Arbejdsmiljø København hvem

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft

Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft Tilbagemeldingsrapport fra Projekt Luft & Løft Af: Stine Hvid Bern, Henrik Koblauch, Sigurd Mikkelsen, Lau Caspar Thygesen, Erik Simonsen og Charlotte Brauer februar 2013 De første resultater fra projekt

Læs mere

»Kroppen på (over)arbejde

»Kroppen på (over)arbejde »Kroppen på (over)arbejde Anne Jacobsen, fysioterapeut, Ms. i sundhedspædagogik Tlf. 27 613 938 anjc@alectia.com Stine Ege Qwist, cand. scient. idræt og sundhed Tlf. 23 39 40 75 seqw@alectia.com »Program

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen

Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen LO Miljø Den 4. November 2013, kl. 18.00 21.00 v/ Stig Erichsen, Rejseholdskonsulent MEd in Health Promotion and Education, Fysioterapeut Videncenter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

MSB og Intelligent motion

MSB og Intelligent motion DI A- Miljø Konference 22. jan. 13 MSB og Intelligent motion Partssamarbejdet om MSB DI s erfaringer med Intelligent motion Øvelser i praksis Erfaringer fra Scandinavian Tobacco Group 20 års ergonomisk

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne:

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag.

Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag. Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag. OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus er et af Danmarks fire universitetshospitaler. OUH er det største og mest specialiserede hospital i Region

Læs mere

Det sunde arbejdsliv og belastninger indenfor rengøringsområdet

Det sunde arbejdsliv og belastninger indenfor rengøringsområdet Det sunde arbejdsliv og belastninger indenfor rengøringsområdet Andreas Holtermann, Professor, PhD Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø aho@arbejdsmiljoforskning.dk Overordnet vision bag forskning

Læs mere

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser.

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Anne Illemann Christensen 21. september 2010 Disposition Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne Interviewereffekt Sæsonvariation

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE TRÆNINGSDAGBOG SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE. - 5 TRÆNINGSPAS OM UGEN Navn: Ved spørgsmål eller hvis dine smerter forværres eller du på anden vis føler

Læs mere

AH Vægte, resultater og belastningsmål. V. analytiker Jesper Møller Pedersen

AH Vægte, resultater og belastningsmål. V. analytiker Jesper Møller Pedersen AH 2014 Vægte, resultater og belastningsmål V. analytiker Jesper Møller Pedersen Svar på undersøgelsen Jobgrupper med højest svarprocent Procent Jobgrupper med lavest svarprocent Procent Fysio- og ergoterapeuter

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sygefravær 2010 - Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops?

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen Seniorkonsulent Anne Sophie Hensgen Arbejdsmiljøkonference d. 11. november 2014 Formål 1.

Læs mere

Sygefravær & Trivsel 2015

Sygefravær & Trivsel 2015 Af projektleder Anne Sophie Hensgen, Region Syddanmark Sygefravær & Trivsel 2015 Tæt ledelsesopfølgning og øget systematik giver resultater 1 Find alt materiale på www.regionsyddanmark.dk/sygefravær 11.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

AM minutters træning på BFH Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr BFH (5 ¾ år)

AM minutters træning på BFH Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr BFH (5 ¾ år) AM2016 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr.1.2.2016 BFH 2010-2016 (5 ¾ år) » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Ansøgning puslespil

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere