Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen"

Transkript

1 Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology, incl. basic information skills Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulbestyrer... 2 Studieadministrativ koordinator... 2 Underviserne... 2 Modulets varighed... 3 Forudsætning... 3 Formål... 3 Modulets genstandsområder/indhold/læringsmål Studieordningens mål for modulet... 4 Fagspecifikke målbeskrivelser:... 4 Generelle målbeskrivelser: Undervisningsaktiviteter Ugeplaner... 4 Forelæsninger:... 4 Modul uge 1 (uge 36)... 5 Modul uge 2 (uge 37)... 5 Modul uge 3 (uge 38)... 6 Modul uge 4 (uge 39)... 7 Modul uge 5 (uge 40)... 8 Modul uge 6 (uge 41)... 9 Modul uge 1 7 (uge 36-41) Prøven Omprøve Litteratur Evaluering Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb... 12

2 1. Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studie-guiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (under-visning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til eksamen). Studie-guiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studie-guiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer 3. Litteratur til undervisning 2. Om modulet Modulbestyrer Assistant professor, psychologist, ph.d. tel Department of Psychology, University of Southern Denmark Studieadministrativ koordinator Anne-Christina Nielsen Tlf.nr / Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere:, adjunkt, Institut for Psykologi (modulbestyrer og underviser) Mette Elmose Andersen, adjunkt, Institut for Psykologi Klaus Robering, professor, Institut for Design og Kommunikation Esben Nedenskov Petersen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber Mikkel Hansen, lektor, Institut for Psykologi Kaya Roessler, professor, Institut for Psykologi Anja Hvidtfeldt Stanek, adjunkt, Institut for Psykologi Steven G. Ludeke, adjunkt, Institut for Psykologi Guido Makransky, lektor, Institut for Psykologi Søren Birkeland, adjunkt, Institut for Psykologi Christian Gerlach, professor (mso), Institut for Psykologi Ulrich Kirk, lektor, Institut for Psykologi Instruktorer: Francesco Franchi 2

3 Kathrine Charlotte Ratkovic Nielsen Sujeetha Rajagopal Martin Thisgaard Clausen Modulets varighed Undervisning på modul 1 begynder tirsdag i uge 36 og slutter tirsdag i uge 41. Eksamen ligger i uge 43. Ang. eksamen: Se punkt 6, Prøven. Forudsætning Der kræves ingen særlige forudsætninger Formål Faget handler overordnet om en introduktion og gennemgang af kerneområderne i bacheloruddannelsen i psykologi. Modulet har til formål at give studerende en introduktion til og overblik over grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning inden for kognitiv psykologi, udviklingspsykologi, personligheds- og socialpsykologi, biologisk- og fysiologisk psykologi, konsulterende psykologi, sundhedspsykologi, klinisk psykologi, pædagogisk psykologi og arbejds- og organisationspsykologi, så den studerende efter afslutning af modulet har opnået de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Modulet har desuden til formål at introducere videnskabsteoretiske grundantagelser og give de studerende basale informationskompetencer og effektive studiefærdigheder. Modulets genstandsområder/indhold/læringsmål Modulet giver en introduktion til følgende indhold: Introduktion til historiske og nutidige begreber og problemstillinger inden for kerneområderne. Introduktion til udvalgte grundlæggende teorier, begreber og empiri. Introduktion til udvalgte praksis relaterede professionsfærdigheder. Introduktion til læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for psykologi. Introduktion til videnskabsteori, etik og lovgivning. Introduktion til psykologiske forskningsmetoder. Genstandsområderne for faget er: Klinisk psykologi Kognitiv psykologi Sundhedspsykologi Pædagogisk psykologi Udviklingspsykologi Social- og Personlighedspsykologi Biologisk psykologi Arbejds- og organisationspsykologi Videnskabsteori og forskningsmetode Etik og lovgivning Fagets læringsmål er, at den studerende ved afslutning af modulet er i stand til at(det er det 3

4 samme står i studieordningen): Tilegne sig viden inden for psykologiens historie, videnskabelige grundlag og grundlæggende forskningsmetoder. Redegøre for psykologiens grunddiscipliner samt disciplinernes videnskabelige og forskningsmetodiske tilgange. Analysere og formidle forskellige videnskabelige og metodiske perspektiver på afgrænsede psykologiske problemstillinger. 3. Studieordningens mål for modulet Fagspecifikke målbeskrivelser: Der henvises til studieordningens Kapitel 3, 9 (PSY B01) for en uddybning af de fagspecifikke målbeskrivelser for dette modul. Generelle målbeskrivelser: Der henvises til studieordningens Kapitel 2, 6, Kompetenceprofil for en uddybning af de generelle målbeskrivelser for bacheloruddannelsen i psykologi. 4. Undervisningsaktiviteter Undervisningen gives dels som forelæsninger eller workshops for alle studerende; dels som gruppetimer. Forelæsninger foregår på engelsk eller dansk; Gruppeundervisning foregår på dansk. Gruppetimerne foregår i 4 grupper med ca. 25 studerende i hver. Se holdfordeling på e-learn. Undervisningen varetages af ældre studerende med supervision fra og tilgængelighed af modul tovholder ATJ eller anden VIP. Undervisningstype: Forelæsning ved VIP 36 Holdundervisning 18 Øvrige undervisningsaktiviteter Total: 79 Lektioner: 25 (Modul tovholder Nina Beck) 5. Ugeplaner Du finder din undervisningsplan her i Studieguiden og på SDU s hjemmeside. Evt. ændringer vil blive meddelt på e-learn (Blackboard). Du må ikke deltage i undervisningen for andre hold eller grupper. Er undervisningslokalet overfyldt, kan underviser bede om at ikke-holdsatte, forlader lokalet. Forelæsninger: 4

5 Modul uge 1 (uge 36) TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2016 (LOKALE U48A): 8:15 10:00: Introduktion til modul 1 og psykologiens historie. Forelæsningen starter med en generel introduktion af modulets formål, indhold, og eksamensform. Vi vil komme ind på sammenhængen mellem studiestartstimer med faglige tutorer, instruktortimer og forelæsningsrækken, og herunder give gode råd til hvordan man tilgår faget og dets litteratur bedst muligt. Derudover gives en introduktion til psykologiens historiske rødder som videnskabelig disciplin. Holt et. al. (2015), kapitel 1 Goodwin (2015), s TORSDAG DEN 8. SEPT (LOKALE U1): 12:15 14:00: Introduktion til et af videnskabsteoriens centrale spørgsmål Forelæsningen giver en introduktion til, hvad videnskab er, og hvordan man kan afgøre om noget er videnskab eller videnskabeligt dokumenteret. Herefter gennemgås to centrale begreber for vores måde at indhente viden på, nemlig induktion og deduktion. Derefter taler vi om, hvad der er målet med videnskab. Kragh (1999), s Popper (2013), s Popper (2013), s Modul uge 2 (uge 37) TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2016 (LOKALE U48A): 12:15 14:00: Videnskabsteoriens centrale begreber Videnskabsteori er en filosofisk disciplin, som beskæftiger sig med videnskabernes grundlag og præmisser. I videnskabsteorien undersøger man for eksempel videnskabelige teoriers logik og forhold til hinanden og deres relation til empiri. I denne forelæsning gives en generel introduktion af videnskabsteorien, dens centrale begreber og problemer. Der gives også et kort overblik om disciplinens historie og dens vigtigste skoler. Der inddrages eksempler fra psykologien og psykologiens historie. Klaus Robering Haig (2014), kapitel 1 ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2016 (LOKALE U48A) 10:15 12:00: Introduktion til biologi, fysiologi og adfærd 5

6 Forelæsningen giver overordnet en introduktion til den biologiske- og fysiologiske psykologis historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i biologisk- og fysiologisk psykologi. Den biologiske og fysiologiske psykologis indflydelse på andre områder inden for psykologi inddrages også. Ulrich Kirk Holt et.al. (2015), kapitel 3 og 4 Breedlove et.al. (2013), kapitel 1 TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2016 (LOKALE U48A): 12:15 15:00: Anvendt videnskabsteori Forelæsningen giver en præsentation af anvendt videnskabsteori. Med forelæsningen gives en indblik i hvordan videnskabsteori ikke blot er en abstract disciplin frakoblet psykologien som praksis, men et vigtig redskab i såvel forståelsen af som udformningen af psykologisk forskning. Esben Nedenskov Petersen Nedenskov et.al. (2014), kapitel 9 Modul uge 3 (uge 38) TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2016 (LOKALE U48A): 10:15 12:00: Videnskabsteori: om naturvidenskab, humaniora og historiske kontekster I denne forelæsning skal vi drøfte, om humaniora og natur-videnskaberne adskiller sig med hensyn til deres metoder og hvilken plads psykologien har i opdelingen af de videnskabelige discipliner. Vi skal også beskæftige os med hvordan en teoris historiske kontekst påvirker teoriens konceptuelle ramme. Vi kigger på nogle kendte psykologiske teorier, og ser på hvordan disse har været påvirket af faktorer uden for psykologien. Klaus Robering Haig (2014), kapitel 2 ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2016 (LOKALE U48A): 10:15 12:00: Introduktion til etik og lovgivning Forelæsningen giver en introduktion til etik og lovgivning inden for psykologi. Søren Birkeland Etiske Principper for Nordiske Psykologer som findes på dp.dk hjemmeside ( 6

7 TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2016 KL. 12:15 15:00 (LOKALE U48A): 12:15-14:00 Introduktion til arbejds- og organisations psykologi Forelæsningen giver overordnet en kort introduktion til arbejds- og organisations psykologiens historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i arbejds- og organisations psykologien. Arbejds- og organisations psykologiens indflydelse på/relation til andre områder inden for psykologi inddrages også. Guido Makransky Holt et.al. (2015), kapitel 10 og 15 14:15-15:00: Mere videnskabsteori - om videnskabsteori i forhold til kvalitativ metode og humaniora (LOKALE U48A) Der fokuseres i denne forelæsning på videnskabsteori i forhold til kvalitativ metode, og her med særligt fokus på deltagerobservation. Selvom kvalitativ forskning ikke er forbeholdt humaniora, sættes der fokus på kvalitativ forskning og humanistisk videnskabsteori. Nielsen (2012), s Schmidt (2001), s Modul uge 4 (uge 39) TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2016 (LOKALE U48A): 10:15 12:00: Introduktion til pædagogisk psykologi Forelæsningen giver overordnet en kort introduktion til den pædagogiske psykologis historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i pædagogisk psykologi. Den pædagogiske psykologis indflydelse på/relation til andre områder inden for psykologi inddrages også. Anja Hvidtfeldt Stanek Holt (2015), kapitel 7 Nissen (2006), "Pædagogisk psykologi et bud på en positiv bestemmelse ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2015 (LOKALE U48A): 12:15 14:00: Introduktion til udviklingspsykologi Forelæsningen giver overordnet en introduktion til udviklingspsykologiens historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i udviklingspsykologien. Udviklingspsykologiens indflydelse på andre områder inden for psykologi inddrages også. Holt (2015), kapitel 12 og 13 7

8 TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2015 (LOKALE U48A): 12:15 15:00: Forelæsningen giver overordnet en introduktion til personligheds- og socialpsykologiens historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i personligheds- og socialpsykologien. Personligheds- og socialpsykologiens indflydelse på andre områder inden for psykologi inddrages også. Steven G. Ludeke Holt (2015), kapitel 14 og 15 McAdams (1995), s Modul uge 5 (uge 40) ONSDAG DEN 5. OKTOBER 2016 (LOKALE U48A): 10:15 12:00: Introduktion til sundhedspsykologi Forelæsningen vil give en kort en historisk introduktion samt en introduktion til skiftet fra den bio-medicinske model til den bio-psyko-sociale model. Sundhedspsykologiens formål er at anvende psykologiens viden til at forstå sygdom og sundhed. Faget er opstået i 1970erne og bevæger sig i feltet mellem humaniora og naturvidenskab. Faget har som formål at diskutere udvalgte sygdomsbilleder, sygdomsadfærd, livsstil, samspil mellem psyke og soma og samspil mellem behandlere, patienter og pårørende. Kaya Roessler Holt (2015), kapitel 16 Engel (1977), s TORSDAG DEN 6. OKTOBER 2016 (LOKALE U48A): 12:15 15:00: Introduktion til klinisk psykologi Forelæsningen giver en kort introduktion til den kliniske psykologis historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i den kliniske psykologi, herunder psykiske lidelser, diagnosesystemer, caseformulering, assessment og intervention. Mette Elmose Holt (2015), kapitel 17 og 18 Fombonne (2009), s Dunne et.al. (2012, s FREDAG DEN 7. OKTOBER 2016 (LOKALE U48A): 12:15 15:00: Ontologi og epistemiologi, samt en introduktion til socialkonstruktivismen Forelæsningen giver en introduktion til begreberne ontologi og epistemologi samt hvordan ontologiske og epistemologiske forståelser hænger sammen med forskellige videnskabsteoretiske skoler og videnskabelige metoder. Vi gennemgår den videnskabsteoretiske skole socialkonstruktivismen og denne tilgangs betydning for psykologien drøftes. 8

9 Rønn (2006), s Wenneberg (2002), kapitel 4 og 8, s og Collin & Køppe (2014), s Modul uge 6 (uge 41) MANDAG DEN 10. OKTOBER 2016 (LOKALE U48A): 12:15 14:00: Introduktion til kognitiv psykologi Forelæsningen giver overordnet en introduktion til den kognitive psykologis historiske udvikling, samt introduktion af udvalgte kerneområder i kognitiv psykologi. Den kognitive psykologis indflydelse på andre områder inden for psykologi inddrages også. Christian Gerlach Holt (2015), kapitel 5, 8 og 9 Nørby et.al. (2011), kap. 16, s TIRSDAG DEN 11. OKTOBER 2015 (LOKALE U48A): 10:15 12:00: Afrunding og opsamling Vi afrunder og evaluerer faget, taler om eksamen og der er mulighed for at stille spørgsmål. Modul uge 1 7 (uge 36-41) Uge (Gruppetimer): I gruppetimerne er der mulighed for at gennemgå fagets genstandsområder og litteratur i mindre grupper. Der vil i samarbejde med instruktorerne arbejdes målrettet med at forstå sammenhængen mellem psykologiens grunddiscipliner, teorier, nøglebegreber og videnskabsteori blandt andet ved hjælp af studenteroplæg. Holdene har således som funktion at understøtte en dybere forståelse af sammenhængen mellem videnskabsteori og psykologiens grunddiscipliner. Hjælpemidler BINKO Gruppetimer ved og instruktorerne nedenfor. Gruppe 1: v. Francesco Franchi Tirsdag d. 06. sept. kl lokale U72 Tirsdag d. 13. sept. kl lokale U9 Tirsdag d. 20. sept. kl lokale U72 Tirsdag d. 27. sept. kl lokale U72 Tirsdag d. 04. okt. kl lokale U72 Tirsdag d. 11. okt. kl lokale U72 9

10 Gruppe 2: v. Sujeetha Rajagopal Tirsdag d. 06. sept. kl lokale U72 Tirsdag d. 13. sept. kl lokale U72 Tirsdag d. 20. sept. kl lokale U72 Tirsdag d. 27. sept. kl lokale U72 Tirsdag d. 04. okt. kl lokale U72 Tirsdag d. 11. okt. kl lokale U72 Gruppe 3: v. Kathrine Charlotte Ratkovic Nielsen Tirsdag d. 06. sept. kl lokale U69A Tirsdag d. 13. sept. kl lokale U69A Tirsdag d. 20. sept. kl lokale U69A Tirsdag d. 27. sept. kl lokale U69A Tirsdag d. 04. okt. kl lokale U69A Tirsdag d. 11. okt. kl lokale U69A Gruppe 4: v. Martin Thisgaard Clausen Tirsdag d. 06. sept. kl lokale U69A Tirsdag d. 13. sept. kl lokale U28A Tirsdag d. 20. sept. kl lokale U69A Tirsdag d. 27. sept. kl lokale U69A Tirsdag d. 04. okt. kl lokale U69A Tirsdag d. 11. okt. kl lokale U69A 6. Prøven Skriftlig 48 timers hjemmeopgave (individuel) med alle hjælpemidler. Besvarelse af én ud af tre opgaveformuleringer. Omfang: 6 x 2400 anslag (+/ anslag), svarende til ca. 6 normalsider. Bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået Opgaven frigives på Blackboard d. 25/ kl og skal afleveres d. 27/ kl Bedømmelse Stk. 3. Bedømmelsen Bestået/ikke-bestået kan anvendes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen eller bekendtgørelsen om uddannelsen. Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen Bestået/ikke-bestået finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen Godkendt/ikke-godkendt. Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: 7. Omprøve Tid og sted oplyses senere. 10

11 8. Litteratur OBS: Vær opmærksom på reglerne om ophavsret. De findes på Blackboard under Generel Info, Psykologi SDU à Information til alle: dt-content-rid _3/orgs/faglig_vejleder_psykologi/ophavsret-a4-dansk_002.pdf Grundbøger og bogkapitler vil være at finde på instituttet fra semesterstart. Antal sider i alt: ca Anbefalet litteratur: Grundbogen (hele bogen skal læses): Bogen er bestilt hjem og kan købes i Studenterboghandlen Holt, N, Bremner A, Sutherland E, Vliek M, Passer M, Smith R. (2015) PSYCHOLOGY: The science of mind and behaviour. McGraw- Hill (third edition). Artikler og bogkapitler: Breedlove MS & Watson NV (2013). Biological Psychology (7.edition). Sinauer Associates, Inc. Publishers. (Kapitel 1). Collin, F., & Køppe, S. (2014). Socialkonstruktivisme i humaniora. I F. Collin, & S. Køppe (Eds.), Humanistisk videnskabsteori. København: Lindhardt & Ringhof (Side ) Dunne, R. L., Kenardy, J., & Sterling, M. (2012). A randomized controlled trial of cognitivebehavioral therapy for the treatment of PTSD in the context of chronic whiplash. Clinical Journal of Pain, 28, Engel, G.L. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 196, Fombonne, E. (2009). Epidemiology of Pervasice Developmental Disorder. Pediatric Research, 65(6) Goodwin, J.C. (2015). A History of Modern Psychology. 5 th. Edition, John Wiley & Sons, s Haig, Brian D. (2014). Investigating the Psychological World: Scientific Method in the Behavioral Sciences. Boston MA: MIT Press. (Kapitlerne 1 og 2). Kragh, H. (1999). Videnskabens væsen. København: Fremad, s McAdams, D. P. (1995). What do we know when we know a person? Journal of personality, 63, Nedenskov, E & Schaffalitzky de Muckadell, C (2014). Videnskabsteori Lærebog for Sundhedsprofessionelle. København: Gads Forlag (Kapitel 9). Nielsen, K. (2012). Deltagerobservation i et historisk og videnskabsteoretisk perspektiv. I M. Pedersen, J. Klitmøller & K. Nielsen (red.): Deltagerobservation en metode til undersøgelse af psykologiske fænomener. København: Hans Reitzels forlag (s ). 11

12 Nissen, M (2006): "Pædagogisk psykologi et bud på en positiv bestemmelse", i: Elle, B; Nielsen, K; Nissen, M (red.): Pædagogisk Psykologi positioner og perspektiver, Roskilde Universitetsforlag. Nørby, S., Kyllingsbæk, S., Harms, L., & Larsen, A. (2011). Kognitionspsykologi. I B. Karpatschof & B. Katzenelson (red.) Klassisk og moderne psykologisk teori (2 udg.). København: Hans Reitzels Forlag (kap. 16, pp ). Popper, K. (2013). The problem of Induction. In M. Curd, JA Cover & C. Pincock (ed). Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W.W.Norton & Company, s Popper, K. (2013). Conjectures and Refutations. In M. Curd, JA Cover & C. Pincock (ed). Philosophy of Science. The Central Issues. New York: W.W.Norton & Company, s Rønn, C. (2006). Almen videnskabsteori. København: Alinea, s Schmidt, LH. (2001). Viden-videnskab i det videnskabelige perspektiv, ibid. (red). København: Akademisk forlag, s Wenneberg (2002). Socialkonstruktivisme positioner, problemer og perspektiver. Frederiksberg: Samfundslitteratur (kapitel 4 og 8, s og ) 9. Evaluering Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i Studenterboghandelen (Campus) Tlf.: Alternativer: Fax: Hjemmeside: Adresse: Studenterboghandelen, Campustorvet Åbningstider: mandag - torsdag ; fredag

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for sidefag i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology, incl.

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015 Indhold: Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for tilvalg i psykologi (bachelor) Modulnavn: PSY - TB01, Introduktion til psykologi TILVALG (5 ECTS) Redaktør Allan Jones Nr. 2.0 Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Juni 2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Global Psykologi Module B11: Global Psychology Rikke Holm Bramsen Morten Sodeman Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011 Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen 1. september 2011 Indledning....3 Niveaumodellen....4 Fagkrav og eksamenspræstationer....5 Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen...5

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Dato 16.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for KA-sidefag i psykologi SF-K08 Pædagogisk psykologi SF-K08 - Educational Psychology Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og bachelorsidefag i psykologi B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 B03 - Developmental psychology, including methods 2 Cathriona

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen koordinator Dato Mini-studieguide... 1

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen koordinator Dato Mini-studieguide... 1 Titel Modulansvarlig: Valgfagsansvarlig: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Retspsykologi Module B11: Forensic Psyckology Rikke Holm Bramsen Louise Hjort Nielsen Studieadm. Uddannelsessekretær

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Studieadm. koordinator. Dato 11. januar 2016. Indhold:

Studieadm. koordinator. Dato 11. januar 2016. Indhold: Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health perspective Kirstine

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang 2016 Rettelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Dato 14. marts 2017

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Dato 14. marts 2017 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi B08 Pædagogisk psykologi, inkl. Metode 7 B08 - Educational Psychology, including Method 7 Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær

Læs mere

Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 6. januar Indhold:

Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 6. januar Indhold: Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health perspective Forår 2017

Læs mere

Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS)

Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS) IT-model, forår 2011 Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS) Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi (IT-modellen) Det er en forudsætning

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a), børn og unge B08 - Educational Psychology, including Psychological

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology

Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology Titel Modulbestyrere Studieadm. koordinator Dato 19.12.2014 Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology Maj Hansen Uddannelsessekretær

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Affektiv neurovidenskabs Module B11: Affective neuroscience Rikke Holm Bramsen Ulrich Kirk Studie adm. Uddannelsessekretær

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Anja

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Hold Gitte Bjørn Psykologi B 3. år

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og sidefag i psykologi B06/SF-K06, Sundhedspsykologi og Medicinsk Psykologi 1 inklusive metode 5 B06/SF-K06, Health Psychology and Medical

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Psykologi og Psykiatri Modultema Semester Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Læs mere

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T 45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau 2016 - fagstudieordningen Gældende

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere