Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339"

Transkript

1 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK

2 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 35. Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at når du står i udgangspositionen i hovedmenuen trykke to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 37. For midlertidigt at øge mængden af varmt vand drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben) og trykker derefter to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 44. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 63 for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 7 Styring - Introduktion 33 Sikkerhedsinformation 2 Displayenhed 33 2 Levering og håndtering Transport 5 5 Menusystem 8 Styring - Menuer Opstilling 5 Menu 1 - INDEKLIMA 37 Medfølgende komponenter 6 Menu 2 - VARMT VAND 44 Afmontering af dæksler 7 Menu 3 - INFO 46 3 Indendørsmodulets konstruktion 8 Menu 4 - MIT ANLÆG Menu 5 - SERVICE Rørtilslutninger 10 9 Service 59 Generelt om rørtilslutninger 10 Servicetiltag 59 Dimensioner og rørtilslutninger Installationsalternativer 5 El-tilslutninger Afvigelse af ønsket temperatur Info-menu Håndtering af alarm Generelt 18 Fejlsøgning 63 Tilslutninger Indstillinger Tilbehør 65 Tilslutningsmuligheder Tilslutning af tilbehør 6 Igangsætning og justering Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater Tekniske specifikationer Forberedelser 30 El-diagram, 3 x 400 V 71 Påfyldning og udluftning 30 El-diagram, 3 x 230V 76 Opstart og kontrol 31 El-diagram 1 x 230 V 81 Indeks 86 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. Serienummer Serienummeret findes nederst til højre på frontdækslet og i info-menuen (menu 3.1). HUSK! Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma. Et hvert indgreb i kølemiddelsystemet kun må foretages af en montør, der som minimum har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et af fabrikanten godkendt servicefirma. Firmaet skal være registreret/godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning VVM 320 er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover, ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato Varmebærer (side 15) System gennemskyllet System udluftet Ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Kedeltryk Tilsluttet i henhold til principskitsen Varmtvand (side 15) Spærreventiler Blandingsventil Sikkerhedsventil El (side 18) Tilsluttet kommunikation Gruppesikringer Sikringer indemodul Sikringer til ejendom Udeføler Rumføler Strømføler Sikkerhedsafbryder Jordfejlsrelæ Indstilling af nøddriftstermostat Andet Koblet til Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 0 R 0 R 2 Levering og håndtering Transport VVM 320 skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset, kan VVM 320 dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. Installationsområdet Sørg for, at der er 500 mm fri plads foran produktet. Al service på VVM 320 kan udføres forfra. 500 Opstilling Placer VVM 320 på et fast underlag som kan holde til dens vægt, helst betongulv eller betonfundament. Anvend produktets justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling. BEMÆRK Sørg for, at der er et mm frit område mellem indendørsmodulet og væggen bagved til lægning af kabler og rør mm Det sted, hvor VVM 320 placeres, skal have et afløb i gulvet. Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 LEK LEK LEK Medfølgende komponenter Udeføler Rumføler Strømføler* *Kun til 3 x 400 V Placering Tilbehørssættet er placeret oven på produktet. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 Afmontering af dæksler Frontdæksel 2 1 LEK LEK 1. Løsn skruerne forneden på frontdækslet. 2. Løft dækslet forneden og op. Sidedæksler LEK LEK LEK Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen. 1. Løsn skruerne foroven og forneden. 2. Drej dækslet lidt udad. 3. Før dækslet bagud og lidt ud til siden. 4. Træk dækslet ud til siden. 5. Træk dækslet fremad. Kapitel 2 Levering og håndtering 7

10 3 Indendørsmodulets konstruktion VVM 320 XL4 XL3 XL9 XL8 XL1 XL2 AA4 W130 SF1 GP6 BP5 QM22 VVM320 AA4-XJ3 AA4-XJ4 QM11 FL1 FL2 QN10 BT7 AA3 BT63 FD1 BT30 AA1 EB1 PF1 AA2 AA1-S2 BT6 FA1 Wilo GP1 QM20 PF1 PF3 8 Kapitel 3 Indendørsmodulets konstruktion

11 BT2 BT3 CM1 BF1* GP6 QM20 QM22 QN10 QM11 RM1 Cirkulationspumpe, varmebærer Udluftning, klimaanlæg Udluftningsventil, spiral Omskifterventil, klimaanlæg/opvarmning af vand, fremløb Påfyldningsventil, varmebærer Kontraventil, koldtvand RM1 UB1 UB2 XL5 Føler osv. BP5 Manometer, varmesystem BT2 Temperaturføler, varmebærer frem BT3 Temperaturføler, varmebærer retur BT6 Temperaturføler, varmtvand, ladning BT7 Temperaturføler, varmtvand, øverst BT30 Termostat, nøddrift BT63 Temperaturføler, varmebærer frem efter el-patron Elektriske komponenter AA1 El-patronkort AA1-S2 Kontakt AA2 Grundkort AA3 Indgangskort AA4 Displayenhed AA4-XJ3 USB-udtag AA4-XJ4 Serviceudtag BF1* Energimåler EB1 El-patron FA1 Automatsikring FD1 Temperaturbegrænser SF1 Kontakt W130 Netværkskabel for Vølund Uplink TM Rørtilslutninger XL1 Tilslutning, varmebærer fremløb Ø22 mm XL2 Tilslutning, varmebærer returløb Ø22 mm XL3 Tilslutning, koldt vand Ø22 mm XL4 Tilslutning, varmt vand Ø22 mm XL5 Tilslutning, varmtvandscirkulation Ø15 mm (gælder ikke for kobber) XL8 Tilslutning, sammenkobling ind varmebærer Ø22 mm XL9 Tilslutning, sammenkobling ud varmebærer Ø22 mm Andet PF1 Dataskilt PF3 Serienummerskilt UB1 Kabelgennemføring UB2 Kabelgennemføring Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og VVS-komponenter CM1 Ekspansionsbeholder, sluttet, varmebærer FL1 Sikkerhedsventil, varmtvandsbeholder FL2 Sikkerhedsventil, varmebærer GP1 Cirkulationspumpe *Gælder for VVM 320 R, VVM 320 3x230V R og VVM 320 E EM. Findes som tilbehør EMK 300 for de øvrige markeder. Kapitel 3 Indendørsmodulets konstruktion 9

12 4 Rørtilslutninger Generelt om rørtilslutninger Rørinstallation skal udføres iht. gældende regler. VVM 320 sammen med luft/vand-varmepumpe F2030-7/F eller F2040-8/F udgør et komplet anlæg til varme og varmtvand. Systemet kræver lavtemperaturdimensionering af radiatorkredsen. Ved laveste dimensionerede udetemperatur er de højeste anbefalede temperaturer 55 C på fremløbet og 45 C på returløbet, men VVM 320 kan klare op til 65 C. Overløbsvand fra sikkerhedsventilen ledes via en overløbskop til et afløb, så stænk af varmt vand ikke kan forårsage personskader. Røret til overløbsvand skal tilsluttes i hele sin længde for at undgå vandsamlinger samt anlægges frostfrit. NIBE anbefaler at installere VVM 320 så tæt på varmepumpen som muligt for at opnå størst mulig komfort. For udførlig information om de forskellige komponenters placering se afsnittet "Installationsalternativer" i denne manual. BEMÆRK Eventuelle toppunkter i klimaanlægget skal udstyres med udluftningsmuligheder. BEMÆRK Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden indendørsmodulet tilsluttes, så eventuelle forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. Systemprincip VVM 320 består af varmtvandsbeholder med ladeslange, ekspansionsbeholder, sikkerhedsventil, påfyldningsventil, el-patron, cirkulationspumper, bufferbeholder og styresystem. VVM 320 tilsluttes klimaanlægget. VVM 320 er direkte tilpasset tilslutning og kommunikation med F2030/F2040 og udgør sammen et komplet varmeanlæg. VVM 320 dækker størstedelen af varme- og varmtvandsbehovet ned til varmepumpens stoptemperatur. Når det er koldt udenfor, arbejder F2030/F2040 sammen med VVM 320, og hvis udetemperaturen falder til under varmepumpens stoptemperatur, sker al opvarmning med VVM EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Symbolforklaring Symbol -EB15 Betydning Stopventil BEMÆRK Kontakten (SF1) må ikke sættes i position "" eller, før VVM 320 er fyldt med vand. Temperaturbegrænseren, termostaten, el-patronen m.m. kan blive beskadiget. Kedel- og radiatorvolumen VVM 320 er udstyret med en trykekspansionsbeholder på 10 liter. Trykekspansionsbeholderens fortryk skal dimensioneres efter den maksimale højde (H) mellem beholderen og den højest beliggende radiator, se figur. Et fortryk på 0,5 bar (5 mvp) medfører en maksimal tilladt højdeforskel på5m. Maks. systemvolumen ved ovenstående fortryk er 220 liter eksklusive kedel. H T P Aftapningsventil Kontraventil Shunt-/omskifterventil Sikkerhedsventil Termometer Indstillingsventil Temperaturføler Ekspansionsbeholder Manometer Cirkulationspumpe Snavsfilter Varmeveksler 10 Kapitel 4 Rørtilslutninger

13 Dimensioner og rørtilslutninger XL4 XL3 XL9 XL8 XL1 XL2 QM Rørtilslutninger XL1 Tilslutning, varmebærer fremløb Ø22 mm XL2 Tilslutning, varmebærer returløb Ø22 mm XL3 Tilslutning, koldt vand Ø22 mm XL4 Tilslutning, varmt vand Ø22 mm XL5 Tilslutning, varmtvandscirkulation Ø15 mm XL8 Tilslutning, sammenkobling ind varmebærer Ø22 mm XL9 Tilslutning, sammenkobling, ud varmebærer Ø22 mm Kapitel 4 Rørtilslutninger 11

14 Installationsalternativer Kompatible NIBE luft/vand-varmepumper Kompatibel NIBE luft/vand-varmepumpe skal være udstyret med styrekort med display, som mindst har softwareversion i henhold til følgende liste. Styrekortets version vises på varmepumpens display ved opstart. Produkt F F F F Softwareversion alle versioner alle versioner alle versioner alle versioner VVM 320 kan tilsluttes ekstra varmtvandsbeholder, se nedenfor. Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende monteringsanvisninger til det anvendte tilbehør. Se side 65 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til VVM 320. Hvis der skal installeres boblebad eller anden stor forbrugsenhed for varmtvand, kan indendørsmodulet suppleres med en elektrisk varmtvandsbeholder. Der monteres da en blandingsventil på det udgående varmtvand fra vandvarmeren. Varmtvandsbeholder med el-patron Hvis der er mulighed for at benytte en varmtvandsbeholder med el-patron, kan en beholder af typen Vølund COMPACT eller EMINENT benyttes. Hvis beholderen er udstyret med en ventiltilslutning Ø 15 mm, bør denne udskiftes med en tilsvarende Ø 22 mm. Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil 12 Kapitel 4 Rørtilslutninger

15 Forklaring CL11 Poolpakke AA25 Styreboks BT51 Temperaturføler, pool EP5 Varmeveksler, pool GP9 Pumpe, pool HQ4 Snavsfilter QN19 Omskifterventil, pool EB15 BF1* XL1 XL2 XL3 XL4 XL8 XL9 EB101 FL10 QM40 QM41 EM1 AA25 BT52 VVM 320 Energimåler Tilslutning, varmebærer, frem 1 Tilslutning, varmebærer, retur 1 Tilslutning, koldt vand Tilslutning, varmt vand Tilslutning, sammenkobling, ind varmebærer Tilslutning, sammenkobling, ud varmebærer Varmepumpe Sikkerhedsventil Stopventil Stopventil Ekstern varmekilde (Olie-, gas-, pille- eller brændefyr med shunt) Styreboks Temperaturføler, kedel EP21 AA25 BT2 BT3 GP20 QN25 EQ1 AA25 BT64 CP10 GP12 GP13 QN12 Andet BF1 CM1 EB1 FL1 FL2 GP14 QM40 RM1 Klimaanlæg 2 Styreboks Temperaturføler, varmebærer, frem Temperaturføler, varmebærer, retur Cirkulationspumpe, varmebærer, undershunt Shuntventil, tilskud Aktivt kølemodul ACS 310 Styreboks Temperaturføler, køling, fremløb Akkumuleringstank, køling Ladepumpe Cirkulationspumpe, køling Omskifterventil køling/varme EMK 300 Ekspansionsbeholder tilsluttet, varmebærer Eksternt el-tilskud Sikkerhedsventil, varmtvand Sikkerhedsventil, varmebærer Cirkulationspumpe, til køling mod pool Stopventil Kontraventil *Energimåler (BF1) indgår i VVM 320 R, VVM 320 3x230V R og VVM 320 E EM. Findes som tilbehør EMK 300 for de øvrige markeder. Kapitel 4 Rørtilslutninger 13

16 Principskitse -CL11 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -AA25 -EP21 -AA25 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 -CL11-QN19 -EB15 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 14 Kapitel 4 Rørtilslutninger

17 Tilslutning til varmepumpe Varmeisolér samtlige rør udendørs med mindst 20 mm tyk rørisolering. VVM 320 er ikke udstyret med spærreventiler, men de skal monteres uden for indendørsmodulet for at lette evt. fremtidig service. -XL8 -EB15 -XL9 Tilslutning af klimaanlæg Ved tilkobling til systemer med termostater på alle radiatorer/gulvvarmeslanger monteres der enten en overløbsventil eller også afmonteres en termostat, så der sikres gennemstrømning. -EB15 -XL1 -XL2 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Tilslutning som el-kedel Der skal monteres en rørfobindelse mellem tilslutning, sammenkobling ind varmepumpe (XL8) og tilslutning, sammenkobling ud varmepumpe (XL9). -EB15 -XL8 -XL9 To eller flere klimaanlæg Når mere end ét klimaanlæg skal opvarmes, kan følgende tilkobling anvendes. Tilbehøret ECS 40/ECS 41. skal bruges til denne tilkobling. -EP21 -AA25 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 -XL1 -XL2 -EB15 Tilkobling af koldt- og varmtvand Der skal monteres en blandingsventil, hvis fabriksindstillingen ændres, således at temperaturen kan overstige 60 C. Hvis fabriksindstillingen ændres, skal nationale regler overholdes. Indstillingen foretages i menu (Se side 54). -EB15 -XL3 -XL4 Kapitel 4 Rørtilslutninger 15

18 Tilslutning af ekstern varmekilde. Ved tilslutning til gas-/el-/oliefyr kræves tilbehøret AXC40, se "Tilbehør" på side 65. -EM1 -FL2 -CM4 -EM1 -BT52 -QN11 -EB15 -BT25 Tilslutning af EMK 300 Tilslutning af energimålersæt EMK 300 (BF1) til VVM BF1 -XL8 -EB15 -XL9 -KA1 -AA5 -EB101 -QM41 -XL2 -XL1 -XL2 -QM40 -FL10 -EB15 -XL1 Tilslutning af varmtvandscirkulation For at mindske risikoen for bakterievækst i systemer med varmtvandscirkulation bør det cirkulerende vands temperatur ikke være lavere end 50 C. Der bør ikke findes nogen ikke cirkulerende varmtvandsledninger. Juster varmtvandssystemet, så temperaturen ikke er lavere end 50 C længst ude i systemet. Tilslutning af ekstra el-tilskud Til tilslutning af ekstra el-tilskud, i et trin, ved stilstand på grund af kold udeluft. El-tilskuddet bør ikke være større end varmepumpens effekt, lige inden stilstand. -XL8 -EB15 -XL9 -EB1 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 16 Kapitel 4 Rørtilslutninger

19 Tilslutning af ACS 310 Ved tilslutning af aktiv køling, ACS 310, se "Tilbehør" på side 65. -EQ1 -AA25 -GP13 -BT64 -CP10 -GP12 -QN12 -EB15 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Indstilling af pool Fyldning af poolen styres af poolføleren. Ved lav pooltemperatur skifter omskifterventilen retning og åbner mod poolomskifteren. Tilbehøret POOL 310 skal bruges til denne tilslutning. -CL11 -AA25 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -CL11-GP12 -CL11-QN19 -XL8 -EB15 -XL9 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -XL2 -FL10 Kapitel 4 Rørtilslutninger 17

20 VVM320 5 El-tilslutninger Generelt Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og strømføler er tilsluttet fra fabrikken. Før isolationstest af ejendommen skal indendørsmodulet frakobles. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør VVM 320 forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. El-skema for indendørsmodulet, se side 71. Kommunikations- og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Kommunikations- og følerkablers mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende. Ved kabellægning i VVM 320 skal kabelgennemføringer UB1 og UB2 benyttes (markeret på billede). I UB1 og UB2 føres kablerne gennem indendørsmodulet fra bagsiden til forsiden. VVM320 SF1 FD1-SF2 FD1 UB1 UB2 AA1 Front Bagside FA1 Wilo BEMÆRK Afbryder (SF1) må ikke sættes i position "" eller " ", før der er fyldt vand på kedlen og radiatorsystemet er udluftet. Temperaturbegrænseren, termostaten, el-patron m.m. kan blive beskadiget. BEMÆRK Hvis forsyningskablet er beskadiget, må det kun udskiftes af NIBE, deres servicerepræsentant eller lignende kvalificeret personale for at undgå eventuel fare og skade. BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. Afbryd strømmen med drejekontakten før evt. service. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. Automatsikring Indendørsmodulet og en stor del af dets interne komponenter er sikret internt med en automatsikring (FA1). Temperaturbegrænser Temperaturbegrænseren (FD1) afbryder strømtilførslen til el-tilskudsvarmen, hvis temperaturen stiger til mellem 90 og 100 C og resettes manuelt. Nulstilling Temperaturbegrænseren (FD1) er tilgængelig bag frontdækslet. Nulstil temperaturbegrænseren ved at trykke knappen (FD1-SF2) ind ved hjælp af en lille skruetrækker. Tryk knappen ind med et let tryk, maks. 15 N (ca. 1,5 kg). 18 Kapitel 5 El-tilslutninger

21 Wilo VVM320 Wilo Wilo Afmontering af dæksel, el-patronkort FD1 A VVM320 1 B LEK FD1-SF2 2 Tilgængelighed, el-tilslutning Plastlågen til el-skabene åbnes ved hjælp af en skruetrækker. BEMÆRK Lågen til indgangskortet åbnes uden brug af værktøj. Afmontering af dæksel, indgangskort 1. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt nedad (B). 2. Drej lågen ud, og fjern den. Afmontering af dæksel, grundkort HUSK! For at kunne afmontere dækslet til grundkortet, skal dækslet til indgangskortet først fjernes. 1 VVM320 1 A B Tryk låsen ned. 2. Drej lågen ud, og fjern den. 1. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt nedad (B). 2. Drej lågen ud, og fjern den. Kapitel 5 El-tilslutninger 19

22 Kabelbøjle Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i indendørsmodulets klemmer LEK Kapitel 5 El-tilslutninger

23 Wilo Wilo Wilo VVM320 VVM320 VVM320 Wilo VVM320 Tilslutninger BEMÆRK For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. Strømtilslutning VVM 320 skal installeres via en flerpolet kontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensioneret efter den anvendte sikring. Det medfølgende kabel (længde ca. 2 m) til indgående el-tilslutning er sluttet til klemme X1 på el-patronkortet (AA1). Du finder tilslutningskablet på bagsiden af VVM 320. Tilslutning Tarifstyring Hvis spændingen til el-patron forsvinder i en vis tid, skal der samtidig ske en blokering via AUX-indgang, se "Tilslutningsmuligheder Mulige valg for AUX-indgange". Udeføler Udeføleren (BT1) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren sluttes til klemme X6:1 og X6:2 på indgangskortet (AA3). Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udeføleren. 3x400 V N 0 PE L1 1 L2 L3 AA3-X6 AA1-X1 PE1 3x230V PE L1 1 L2 2 L3 AA1-X1 PE1 1x230V N PE 0 L1 1 AA1-X1 PE1 Kapitel 5 El-tilslutninger 21

24 Wilo Wilo VVM320 VVM320 Rumføler VVM 320 leveres med en medfølgende rumføler (BT50). Rumføleren har op til tre funktioner: 1. Vis aktuel rumtemperatur på displayet på VVM Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i C. 3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. Indendørsmodulet kan arbejde uden føler, men hvis indetemperaturen skal kunne aflæses på displayet på VVM 320, skal føleren monteres. Rumføleren tilsluttes på X6:3 og X6:4 på indgangskortet (AA3). Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i C og/eller til at stabilisere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen. RG 05 F AA3-X6 HUSK! Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. Kommunikation Hvis VVM 320 skal tilsluttes varmepumpe, kobles denne ind på klemme X4:13, X4:14 og X4:15 på indgangskortet (AA3). F2030/F2040 F20XX VVM A+ 15 B- 14 GND AA3-X4 11 AA3-X Kapitel 5 El-tilslutninger

25 Wilo VVM320 Indstillinger BT30 AA1-X3 AA1-SF1 3x230V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 9 kw) El-tilskud (kw) Maks. (A) L1 0,0 0,0 8,7 15,1 15,1 Maks. (A) L2 0,0 8,7 15,1 15,1 27,1 Maks. (A) L3 0,0 8,7 15,1 15,1 27,1 AA1-X7 AA1-X1 1x230V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 7 kw) El-tilskud (kw) Maks. L1 (A) El-tilskudsvarme - maks. effekt El-patronen kan indstilles til maks. 9 kw (3-faset) eller 7 kw (1-faset). Indstillingen ved leverancen er 9 kw (3- faset) eller 7 kw (1-faset). El-patronens effekt er opdelt i 7 trin, som vist i tabellen. El-tilskuddets maksimale effekt indstilles i menu El-patronens el-trin 3x400V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 9 kw) El-tilskud (kw) Maks. L1 (A) 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 Maks. L2 (A) 0,0 8,7 7,5 8,7 7,5 8,7 7,5 15,7 Maks. L3 (A) 0,0 0,0 7,5 8,7 7,5 8,7 15,7 15, ,0 4,3 8, ,4 21,7 26,1 30,4 Tabellerne viser maks. fasestrøm ved de pågældende el-trin for indendørsmodulet. Hvis der er tilsluttet strømfølere, overvåger indendørsmodulet fasestrømmene. Ved overbelastning på en fase, kobles effekten om til en anden fase/andre faser. 3x400V (maksimal el-effekt, koblet om til 7 kw) El-tilskud (kw) Maks. L1 (A) Maks. L2 (A) Maks. L3 (A) 0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 4,3 2 0,0 8,7 0,0 3 0,0 8,7 4,3 4 0,0 8,7 8,7 5 8,7 0, ,7 8,7 8,7 7 8,7 8,7 13 Kapitel 5 El-tilslutninger 23

26 Nøddrift Når indendørsmodulet sættes i nøddrift (SF1 indstilles til ), er kun de mest nødvendige funktioner aktiverede. Varmtvandskapaciteten er reduceret. Effektovervågningen er ikke tilkoblet. Fast temperatur på fremløb, se kapitel Nøddriftstermostat på side 25. Effekt i nøddrift El-patronens effekt i nøddrift indstilles med DIP-switchen (SF1) på el-patronkortet (AA1) som vist i tabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 6 kw. Effekt nøddrift, 3x400V (maksimal el-effekt, omkoblet til 7 kw) kw OFF OFF OFF OFF OFF on on on 2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 3 OFF OFF on on on OFF on on 4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 5 OFF OFF OFF OFF on on on on 6 OFF on OFF on OFF on OFF on Effekt nøddrift, 3x400V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 9 kw) kw OFF OFF OFF OFF OFF OFF 2 OFF OFF on OFF OFF OFF 3 OFF OFF OFF on OFF on 4 OFF OFF on OFF on OFF 5 on OFF OFF on OFF on 6 on OFF on OFF on OFF 7 on OFF OFF on on on 9 on OFF on on on on Effekt nøddrift, 3x230V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 9 kw) kw OFF OFF OFF OFF OFF OFF 2 OFF on OFF OFF OFF OFF 4 OFF on OFF on OFF OFF 6 on on OFF on OFF OFF 9 on on on on OFF OFF Effekt nøddrift, 1x230V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 7 kw) kw OFF OFF OFF OFF OFF OFF 1 OFF OFF OFF OFF OFF on 2 OFF OFF on OFF OFF OFF 3 OFF OFF on OFF OFF on 4 on OFF on OFF OFF OFF 5 on OFF on OFF OFF on 6 on OFF on OFF on OFF 7 on OFF on OFF on on ON Billedet viser DIP-switchen (AA1-SF1) i fabriksindstilling til 3x400V dvs. 6 kw. ON Billedet viser DIP-switchen (AA1-SF1) i fabriksindstilling til 3x230V dvs. 6 kw. ON Billedet viser DIP-switchen (AA1-SF1) i fabriksindstilling til 1x230V dvs. 6 kw. 24 Kapitel 5 El-tilslutninger

27 Nøddriftstermostat Fremløbstemperaturen i nøddrift indstilles med en termostat (FD1-BT30). Den kan stilles på 35 (forindstillet, f.eks. gulvvarme) eller 45 C (f.eks. radiatorer). LEK Effektlåsning VVM 320 følger myndighedernes gældende byggeregler. Dette indebærer, at maks. effektudtag (maks. installeret el-effekt for opvarmning) kan låses i menu For derefter at ændre maks. effektudtag skal der udskiftes dele i produktet. Kapitel 5 El-tilslutninger 25

28 Wilo VVM320 Wilo Tilslutningsmuligheder Effektovervågning Når mange el-forbrugere er tilsluttet i ejendommen, samtidig med at el-tilskuddet er i drift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer går. El-kedlen har en indbygget effektovervågning, der styrer el-trinnene til el-tilskuddet ved at omfordele strømmen mellem de forskellige faser eller alternativt koble fra ved overbelastning på en af faserne. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres. Tilslutning af strømføler For at tilføre strøm skal der monteres en strømføler på hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i el-skabet. Slut strømfølerne til en multileder i en indkapsling i direkte tilslutning til el-skabet. Brug en multileder med mindst 0,5 mm² fra indkapslingen til indendørsmodulet. Slut kablerne til indgangskortet (AA3) på klemme X4:1-4, hvor X4:1 er den fælles klemme for de tre strømfølere. Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i menu Indgående Inkommande el el PEN L1 L 2 L 3 HUSK! Hvis en ekstern kontaktfunktion eller føler skal kobles til VVM 320, skal den anvendte indgangs- eller udgangsfunktion vælges i menu 5.4, se side 57. Mulige indgange på indgangskortet for disse funktioner er AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar udgang er AA3:X7. B A AA3-X6 El-central Elcentral VVM Värmepump 320 -T1 -T2 -T3 I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:9-10) og AUX2 (X6:11-12) på indgangskortet (AA3). HUSK! Nogle af følgende funktioner kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger. Mulige valg for AUX-indgange AA3-X AA3-X4 Eksterne tilslutningsmuligheder På indgangskortet (AA3) har VVM 320 softwarestyrede ind- og udgange til tilslutning af ekstern kontaktfunktion eller følere. Dette betyder, at når en ekstern kontaktfunktion eller føler sluttes til en af seks specialtilslutninger, skal den korrekte funktion vælges til den korrekte tilslutning i softwaren i VVM 320. Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor Hvis der ønskes ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, skal den tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Tilskudsvarmen og/eller kompressoren kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 57. Ekstern blokering af tilskud og kompressor kan kombineres. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kontakt til ekstern tarifblokering Hvis der ønskes ekstern tarifblokering, skal denne tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. 26 Kapitel 5 El-tilslutninger

29 Tarifblokering indebærer, at tilskuddet, kompressoren og varmen kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 57. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kontakt for ekstern blokering af varme Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 57. Sluttet kontakt medfører blokeret varmedrift. Kontakt til ekstern alarm (NC) Hvis "kontakt for ekstern alarm (NC)" er valgt som funktion på en soft indgang, vises info-alarm 995, hvis den tilsluttede eksterne kreds til valgt soft indgang brydes. Kontakt til ekstern alarm (NO) Hvis "kontakt for ekstern alarm (NO)" er valgt som funktion på en soft indgang, vises info-alarm 995, hvis den tilsluttede eksterne kreds til valgt soft indgang sluttes. Kontakt for aktivering af "midlertidig luksusindst." En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til VVM 320 mhp. aktivering af varmtvandsfunktionen "midlertidig luksusindst.". Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 57) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). "midlertidig luksusindst." er aktiveret i den tid, når kontakten er tilsluttet. Kontakt for aktivering af "ekstern justering" En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til VVM 320 til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Temperatur ændres i C, når kontakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af "temperatur" (forskydning varmekurve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem -10 og +10. klimaanlæg 1 Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 57) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Indstilling for ændringsværdien udføres i menuen 1.9.2, "ekstern justering". klimaanlæg 2 til 4 Ekstern justering for klimaanlæg 2 til 4 kræver tilbehør (ECS 40). Se tilbehørets installatørhåndbog for installationsanvisninger. Kontakt til "SG ready" BEMÆRK Denne funktion kan kun benyttes i el-net, der understøtter "SG Ready"-standarden (Tyskland). "SG Ready" kræver to AUX-indgange. I de tilfælde, hvor denne funktion ønskes, skal den tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3) "SG Ready" er en smart form for tarifstyring, hvor din el-leverandør kan påvirke inde-, varmtvands- og/eller pooltemperaturen (hvor relevant) eller ganske enkelt blokere tilskudsvarmen og/eller kompressoren på visse tidspunkter af døgnet (kan vælges i menu 4.1.5, når funktionen er aktiveret). Aktiver funktionen ved at tilslutte potentialfri kontaktfunktioner til to indgange, som vælges i menu 5.4 (SG Ready A og SG Ready B), se side 57. Sluttet eller åben kontakt medfører en af følgende (A = SG Ready A og B = SG Ready B ): Blokering (A: Sluttet, B: Åben) "SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilskudsvarme blokeres som dagens tarifblokering. Normalindstilling (A: Åben, B: Åben) "SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning af systemet. Lavprisindstilling (A: Åben, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på omkostningsbesparelse og kan f.eks. udnytte en lav tarif fra el-leverandøren eller overkapacitet fra eventuel egen strømkilde (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5). Overkapacitetsindstilling (A: Sluttet, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet får tilladelse til at køre med fuld kapacitet ved overkapacitet hos el-leverandøren (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5). Kontakt for +Adjust Ved hjælp af +Adjust kommunikerer anlægget med gulvvarmens styrecentral* og tilpasser varmekurven og beregnet fremløbstemperatur efter gulvvarmesystemets genindkobling. Aktiver det klimaanlæg +Adjust skal påvirke ved at markere funktionen og trykke på OK-knappen. *Understøttelse af +Adjust er påkrævet BEMÆRK +Adjust skal først vælges i menu 5.4 softindgange/-udgange. Kapitel 5 El-tilslutninger 27

30 Wilo Wilo BEMÆRK Kredskort AA3 i anlægget skal have mindst "input version" 34 og softwareversionen skal have "display version" 5539 eller senere for at +Adjust kan fungere. Version kan kontrolleres i menu 3.1 under henholdsvis "input version" eller "display version". Ny software kan frit downloades på BEMÆRK Ved systemer med både gulvvarme og radiatorer bør NIBE ECS 40/41 benyttes for optimal drift. Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelæ) Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en relæfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A) på indgangskortet (AA3), klemme X7. Valgbare funktioner for ekstern tilslutning: Visning af summealarm. Køleindstillingsvisning (kun hvis tilbehør for køling forefindes, eller hvis varmepumpen har en indbygget kølingsfunktion). Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation. Ekstern cirkulationspumpe (for varmebærer). Tilskud i serie på ladekreds. BEMÆRK Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. HUSK! AA3-X7 F1X45 Externt L N PE L N PE Relæudgangen må maks. belastes med 2 A (230V AC). Tilsluttes en af ovenstående til klemme X7, skal det vælges i menu 5.4, se side 57. Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken. BEMÆRK Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktioner skal sluttes til klemme X7, samtidig med at indikering af summealarm er aktiveret (se side 65). AA3-X7 Billedet viser relæet i alarmindstilling. Hvis kontakten SF1 står i position " " eller " ", er relæet i alarmindstilling. Ekstern cirkulationspumpe eller varmtvandscirkulationspumpe sluttes til summealarmrelæet i henhold til nedenstående billede. 28 Kapitel 5 El-tilslutninger

31 Tilslutning af tilbehør Vejledninger vedrørende tilslutning af tilbehør findes i den manual, der følger med tilbehøret. Se side 65 for en liste over det tilbehør, der kan anvendes til VVM 320. Kapitel 5 El-tilslutninger 29

32 6 Igangsætning og justering Forberedelser 1. Kontroller, at kontakten (SF1) står i position " ". 2. Kontroller, at aftapningsventilen er helt lukket, samt at temperaturbegrænseren (FD1) ikke er udløst. 3. Kompatibel NIBE luft/vand-varmepumpe skal være udstyret med styrekort med display, som mindst har softwareversion i henhold til listen på.12. Påfyldning og udluftning Påfyldning af varmtvandsbeholderen i VVM Åbn en varmtvandshane i huset. 2. Åbn spærreventilen. Denne ventil skal herefter være helt åben under drift. 3. Når vandet kommer ud af varmvandshanen er varmtvandsbeholderen fyldt, og hanen kan lukkes. Udluftningsventil (QM20) VVM320 SF1 QM11 QM22 Påfyldning af VVM Åbn udluftningsventilen ((QM20)). 2. Åbn påfyldningsventilen (QM11). VVM 320 fyldes med vand. 3. Luk udluftningsventilen (QM20), når der ikke længere er luft i vandet, der kommer ud af den. Trykket begynder at stige på trykmåleren efter et øjeblik. Når åbningstrykket på sikkerhedsventilen nås, begynder denne at slippe vand ud. Luk så påfyldningsventilen. Udluft varmtvandsbeholderens spiral med QM Åbn sikkerhedsventilen indtil trykket i VVM 320 falder til det normale arbejdsområde (ca. 1 bar), og kontroller, at der ikke er luft i systemet ved at dreje på udluftningsventilen (QM20). Udluftning af klimasystemet 1. Afbryd strømtilførslen til VVM Udluft VVM 320 gennem udluftningsventilen (QM20) og resten af klimaanlægget gennem de pågældende udluftningsventiler. 3. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået. FD1 FA1 Aftapning af klimaanlægget 1. Tilslut en slange til den nedre påfyldningsventil for varmebærer (QM11). 2. Åbn ventilen for at aftappe klimaanlægget. Se også Tømning af klimaanlægget på side 59. Wilo 30 Kapitel 6 Igangsætning og justering

33 Opstart og kontrol Startguide BEMÆRK Der skal være vand i klimaanlægget, før kontakten stilles på "". 1. Sæt indemodulets kontakt (SF1) i position "". 2. Følg vejledningen i startguiden på indemodulets display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter indemodulet, kan du starte den manuelt i menu 5.7. TIP! Se side 33 for at få en mere detaljeret introduktion af anlæggets styresystem (manøvrering, menuer osv.). Igangsætning af Den første gang anlægget startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af anlæggets grundlæggende indstillinger. Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efterfølgende i menu 5.7. Under opstartsguiden køres omskifterventiler og shunten frem og tilbage for at hjælpe til med udluftning af VVM 320. HUSK! Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af varmepumpens funktioner automatisk. Guiden vil dukke op ved hver genstart af varmepumpen, indtil dette fravælges på sidste side. Brug af startguiden A. C. A. Side B. D. Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden. For at bladre mellem siderne i startguiden gør du følgende: 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at skifte mellem siderne i startguiden. B. Navn og menunummer Her læser du, hvilken menu i styresystemet denne side i startguiden er baseret på. Cifrene i parentes er menuens nummer i styresystemet. Vil du læse mere om den pågældende menu, læser du enten i dennes hjælpemenu eller i installatørhåndbogen fra side 37. C. Alternativ/indstilling Her foretager du indstillinger til systemet. D. Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. Kapitel 6 Igangsætning og justering 31

34 Igangsætning uden varmepumpe Indendørsmodulet kan køres uden varmepumpe, dvs. udelukkende som elkedel til at producere varme og varmtvand, f.eks. inden varmepumpen er installeret. Der skal monteres en rørfobindelse mellem tilslutning, sammenkobling ind varmepumpe (XL8) og tilslutning, sammenkobling ud varmepumpe (XL9). Gå ind i menu Systemindstillinger, og aktiver varmepumpe. BEMÆRK Vælg driftsindstilling auto eller manuelt når indendørsmodulet igen skal køres med varmepumpe. Pumpehastighed Begge cirkulationspumper i VVM 320 er frekvensstyrede og indstiller sig selv ved hjælp af styring og ud fra varmebehov. LEK Tryk Tilgængeligt Tillgängligt tryck tryk cirkulationspump, cirkulationspumpe, GP12 GP1 Tilgængeligt tryk cirkulationspumpe, GP1 (kpa) Tillgängligt tryck [kpa] Flow (l/h) Efterjustering, udluftning I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og det kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis der høres en boblende lyd fra klimaanlægget, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Udluftning af anlægget foretages med udluftningsventilerne (QM20), (QM22) og resten af klimaanlægget med de pågældende udluftningsventiler. Ved udluftning skal VVM 320 være slukket. 32 Kapitel 6 Igangsætning og justering

35 7 Styring - Introduktion Displayenhed F Kontakt (SF1) Kontakten har tre positioner: Tændt () Standby ( ) Nøddrift ( ) Nøddrift må kun anvendes i tilfælde af fejl i indendørsmodulet. I denne indstilling slukkes kompressoren, og el-patronen går i gang. Indendørsmodulets display er slukket, og statuslampen lyser gult. A B C D E Display På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Ved hjælp af det tydelige display og et brugervenligt menusystem kan du nemt navigere mellem forskellige menuer og muligheder for at indstille den komfort eller få de informationer, du ønsker. Statuslampe Statuslampen viser indendørsmodulets status. Den: lyser grønt ved normal funktion. lyser gult, når nøddrift er aktiveret. lyser rødt i tilfælde af udløst alarm. OK-knap OK-knappen bruges til følgende: bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi/side i startguiden. Tilbage-knap Tilbage-knappen anvendes til at: Tilbage til forrige menu. Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet. Håndhjul Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du kan: flyt rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer. Øg eller reducer værdierne. Skift side i visning af flere sider (f.eks. hjælpetekster og serviceinfo). Kapitel 7 Styring - Introduktion 33

36 Menusystem Når lågen til indendørsmodulet åbnes, vises menusystemets re hovedmenuer samt grundinformationen på displayet. Symboler på displayet Følgende symboler kan dukke op på displayet under drift. Symbol Beskrivelse Dette symbol vises ved informationstegnet, hvis der s information i menu 3.1, som du bør være opmærksom på. Menu 1 - INDEKLIMA Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se side 37. Menu 2 - VARMT VAND Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen. Se side 44. Menu 3 - INFO Visning af temperatur og andre driftsinformationer samt adgang til alarmloggen. Se side 46. Menu 4 - MIT ANLÆG Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling mm. Se side 47. Menu 5 - SERVICE Avancerede indstillinger. Slutbrugeren har ikke adgang til disse indstillinger. Menuen bliver synlig ved at trykke på Tilbage-knappen i 7 sekunder. Se side 53. Disse to symboler viser, om kompressoren i udedelen eller tilskud er blokeret i VVM 320. Disse kan f.eks. være blokeret afhængigt af, hvilken driftsindstilling der er valgt i menu 4.2, hvis blokering er planlagt i menu eller hvis der er opstået en alarm, der blokerer en af dem. Blokering af kompressor. Blokering af tilskudsvarme. Dette symbol viser, om luksusindstilling for varmtvand er aktiveret. Dette symbol viser, om VVM 320 har kontakt med NIBE Uplink. Dette symbol viser om "ferieindstilling" er aktiveret i menu Kapitel 7 Styring - Introduktion

37 Menunummer - markeret undermenu Navn og menunummer - hovedmenu Symbol - hovedmenu Markeret hovedmenu Symboler - undermenuer Navn - undermenuer Statusinformation - undermenuer Betjening For at flytte markøren drejes håndhjulet til højre eller venstre. Den markerede position er hvid og/eller har en opadvendt fane. Valg af menu Vælg en hovedmenu for at komme videre i menusystemet ved at markere den og derefter trykke på OKknappen. Det åbner et nyt vindue med undermenuer. Vælg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk derefter på OK-knappen. Vælg alternativ Indstilling af en værdi tid dato dag måned år tid & dato t 12 t Værdi, der skal ændres I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben. Vælg et andet alternativ: 1. Markér det alternativ, du ønsker skal gælde. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt). 2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben. Indstilling af en værdi: 1. Markér den værdi ved hjælp af håndhjulet, som du vil indstille. 2. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. 3. Drej håndhjulet til højre for at øge værdien eller til venstre for at reducere den. 4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på Tilbage-knappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. Kapitel 7 Styring - Introduktion 35

38 Benyt det virtuelle tastatur Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. I visse menuer, hvor det kan være nødvendigt at indtaste tekst, findes der et virtuelt tastatur. Afhængigt af menuen får du adgang til forskellige tegnsæt, som du vælger ved hjælp af drejeknappen. Vil du skifte til et andet tegnsæt, trykker du på tilbageknappen. Hvis en menu kun har ét tegnsæt, vises tastaturet umiddelbart. Når du har skrevet færdig, markerer du "OK", og trykker på OK-knappen. Gennemse mellem vinduer En menu kan bestå af flere vinduer. Drej håndhjulet for at bladre mellem vinduerne. Bladre mellem vinduer i startguiden 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at springe mellem punkterne i startguiden. 36 Kapitel 7 Styring - Introduktion

39 8 Styring - Menuer Menu 1 - INDEKLIMA Oversigt 1 - INDEKLIMA temperatur tidsplan avanceret varme køling * varmekurve ekstern justering min. fremløbstemp rumfølerindstillinger køleindstillinger * egen kurve punktforskydning Adjust * Tilbehør er nødvendigt. Undermenuer Til menuen INDEKLIMA er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. temperatur Indstilling af temperatur til klimaanlæg. Statusinformationen viser de indstillede værdier for klimaanlægget. tidsplan Tidsplan for varme og køling. Statusinformationen "indstillet" vises, hvis du har indstillet en tidsplan, der bare ikke er aktiv lige nu. "ferieindstilling" vises, hvis en ferieplan er aktiv samtidig med en tidsplan (da feriefunktionen har højere prioritet). "aktiv" vises, hvis en del af tidsplanen er aktiv, ellers vises " fra". avanceret Indstilling af varmekurve, justering med ydre kontakt, minimumsværdi for fremløbstemperatur, rumføler, kølefunktion og +Adjust. Menu temperatur Hvis huset har flere klimaanlæg, vises det på displayet med et separat termometer for hvert anlæg. Indstilling af temperaturen (med rumføler installeret og aktiveret): Indstillingsområde: 5-30 C Fabriksindstilling: 20 Indstilling af temperaturen (uden aktiveret rumføler): Indstillingsområde: -10 til +10 Fabriksindstilling: 0 Displayet viser den indstillede varmeværdi (kurveforskydning). For at øge eller sænke indetemperaturen skal du øge eller reducere værdien på displayet. Anvend håndhjulet til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Det antal trin, som værdien skal ændres for at medføre en grads forandring af indetemperaturen, afhænger af husets varmeanlæg. Almindeligvis er det tilstrækkeligt med ét trin, men i visse tilfælde kan der være behov for flere trin. Indstil den ønskede værdi. Den nye værdi vises på højre side af symbolet på displayet. HUSK! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Åbn derfor termoventilerne helt, bortset fra i de rum, hvor du ønsker en lavere temperatur, f.eks. i soveværelser. Værdien på displayet vises som en temperatur i C, hvis klimaanlægget styres af en rumføler. Rumtemperaturen ændres ved at indstille den ønskede temperatur på displayet ved hjælp af håndhjulet. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Den nye temperatur vises til højre for symbolet på displayet. Kapitel 8 Styring - Menuer 37

40 TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin i menu 1.9.1, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin i menu 1.9.1, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Hæv værdien et trin i menu 1.1, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk værdien et trin i menu 1.1, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Menu tidsplan I menuen tidsplan lægges der en tidsplan for indeklimaet (varme/køling) for hver ugedag. Man kan også lægge en tidsplan for en længere tid i en valgbar periode (ferie) i menu 4.7. Menu varme Her kan du lægge en tidsplan for stigning eller reduktion af temperaturen i huset i op til tre forskellige perioder om dagen. Hvis rumføleren er installeret og aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur ( C) for perioden. Uden en aktiveret rumføler indstilles ønsket ændring (af indstillingen i menu 1.1). For en grads ændring af rumtemperaturen kræves almindeligvis ét trin, men i visse tilfælde kan der være behov for flere trin. indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden efter den linje. Tidsperiode: Her vælges starttid og stoptid for tidsplanens valgte dag. Justering: Her indstilles det, hvor meget varmekurven skal ændres i forhold til menu 1.1 i tidsplanen. Hvis der er installeret rumføler, indstilles den ønskede rumtemperatur i C. Konflikt: Hvis to forskellige indstillinger kolliderer, markeres det med et rødt udråbstegn. TIP! Hvis du vil lægge en tilsvarende tidsplan for alle ugens dage, kan du begynde med at sætte et flueben i "alle" og derefter ændre de ønskede dage. TIP! For at få perioden til at strække sig over midnat, indstiller du det således, at stoptiden er tidligere end starttiden. Du standser tidsplanen ved indstillet stoptid dagen efter. Tidsplanen starter altid den dag, hvor starttiden er indstillet. HUSK! Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. Menu køling (tilbehør er nødvendigt) Her kan du lægge en tidsplan, når køling er tilladt i boligen i op til to forskellige tidsperioder pr. dag. 38 Skema: Her vælges det skema, der skal ændres. Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte periode. Indstillede tider påvirkes ikke af deaktivering. System: Her vælges, hvilket klimaanlæg den aktuelle tidsplan gælder for. Dette alternativ vises kun, hvis der findes mere end ét klimaanlæg. Dag: Her vælges den dag/de dage i ugen, hvor tidsplanen skal gælde. For at slette tidsplanen en bestemt dag skal tiden for den pågældende dag nulstilles ved at Kapitel 8 Styring - Menuer Skema: Her vælges det skema, der skal ændres. Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte periode. Indstillede tider påvirkes ikke af deaktivering. Dag: Her vælges den dag/de dage i ugen, hvor tidsplanen skal gælde. For at slette tidsplanen en bestemt dag

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1428-4 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1308-2 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500

Installatørhåndbog NIBE VVM 500 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1705-8 431226 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC Jordvarmepumpe LEK 08.943-1505 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut)

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320

Installatørhåndbog NIBE VVM 320 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1524-4 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 231732 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1411-3 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145

Installatørhåndbog NIBE F1145 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331508 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR 320. Indendørs modul 08: IHB DK APH

Installatørhåndbog METROAIR 320. Indendørs modul 08: IHB DK APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH 08:942-1408 IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR 330. Indendørs modul IHB DK MA330 08:

Installatørhåndbog METROAIR 330. Indendørs modul IHB DK MA330 08: Installatørhåndbog Indendørs modul IHB DK MA330 08:960-1609 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere