Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere"

Transkript

1 Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige bestemmelser er uændrede. Ændringerne er understreget. 2. Beskrivelse af uddannelsens opbygning Uddannelsen er opbygget således, at de studerende har mulighed for at vælge en mere samfundsvidenskabelig eller en mere humanistisk profil. Der indgår en række samfundsvidenskabelige fag, som er obligatoriske for alle studerende: Strategisk markedsføring International Marketing Komparative økonomiske systemer Socialvidenskabelig metode og analyse Ligeledes indgår der en række humanistiske fag, som er obligatoriske for alle studerende: Fremmedsprog I (mundtlig og skriftlig sprogfærdighed dansk, tyske eller engelsk som fremmedsprog) Virksomhedskommunikation/Interkulturel kommunikation Derudover er der mulighed for at vælge mellem en yderligere fagblok enten inden for det samfundsvidenskabelige område eller inden for det humanistiske område: Humanistisk område (10 ECTS): Fremmedsprog II (mundtlig sprogfærdighed dansk, tysk eller engelsk som fremmedsprog) se den kursiverede tekst i nedenstående grafik ELLER Samfundsvidenskabeligt område (10 ECTS): - Valgmulighed 1) Strategic Management: Theory and Practice - Valgmulighed 2) Medien- und Kommunikationsmanagement

2 - Valgmulighed 3) Human Resource Management OG Industrial Relations and Law - Valgmulighed 4) Forbrugerrettet marketing OG Business Marketing (se den kursiverede tekst i nedenstående grafik) Humanistisk profil: Valgfag/ Udlandsophold/ Projektorienteret forløb Obligatoriske SAMFUNDSVIDENSKA BELIGE FAG Obligatoriske HUMANISTISKE FAG SPECIALE 20 ECTS indenfor det samfundsvidenskabel ige område ECTS indenfor det samfundsvidenskabel ig ELLER humanistiske område (disse 10 ECTS kan også erstattes af projektorienteret forløb) Strategisk markedsføring (5 ECTS) International Marketing (5 ECTS) Komparative økonomiske systemer (10 ECTS) Fremmedsprog I (dansk, tysk eller engelsk): Mundtlig sprogfærdighed (10 ECTS) + Skriftlig sprogfærdighed (5 ECTS) Virksomhedskommunikatio n og Interkulturel kommunikation (10 ECTS) Specialet skal behandle et samfundsvi denskabelig t funderet tema (evt. med inddragelse af et kommunika tivt sigte). Socialvidenskabelig metode og analyse Fremmedsprog II (dansk, tysk eller engelsk): (5 ECTS) Mundtlig sprogfærdighed (10 ECTS) 30 ECTS 25 ECTS 35 ECTS 30 ECTS

3 Samfundsvidenskabelig profil: Valgfag/ Udlandsophold/ Projektorienteret forløb Obligatoriske SAMFUNDSVIDENSKA BELIGE FAG Obligatoriske HUMANISTISKE FAG SPECIALE 20 ECTS indenfor det samfundsvidenskabel ige område ECTS indenfor det samfundsvidenskabel ig ELLER humanistiske område (disse 10 ECTS kan også erstattes af projektorienteret forløb) Strategisk markedsføring (5 ECTS) International Marketing (5 ECTS) Komparative økonomiske systemer (10 ECTS) Socialvidenskabelig metode og analyse (5 ECTS) Fremmedsprog I (dansk, tysk eller engelsk): Mundtlig sprogfærdighed (10 ECTS) + Skriftlig sprogfærdighed (5 ECTS) Virksomhedskommunikatio n og Interkulturel kommunikation (10 ECTS) Specialet skal behandle et samfundsvi denskabelig t funderet tema (evt. med inddragelse af et kommunika tivt sigte). Valgmulighed 1): Strategic Management: Theory and Practice (10 ECTS) ELLER Valgmulighed 2): Medienund Kommunikationsmanagem ent (10 ECTS) ELLER Valgmulighed 3): Human Resource Management (5 ECTS) + Industrial Relations and Law (5 ECTS)

4 ELLER Valgmulighed 4): Business Marketing (5 ECTS) + Consumer Marketing (5 ECTS) 30 ECTS 35 ECTS 25 ECTS 30 ECTS

5 Valgfag 6B. Forløbsmodel Placering af undervisning og eksamen (Samfundsvidenskabelig profil) Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placerin g Projektorie nteret forløb ECT S- vægt Disciplinansvarligt institut KAN aflægges ved UF Titel på undervisningsfag Beskr. i 1. sem Samfundsvidenskabelige fag 2. sem. 3. sem. 4. sem. Efter periode Strategisk markedsføring IFG International marketing IFG Komparative økonomiske systemer IFG Samfundsvidenskabelig metode og analyse IFG Samfundsvidenskabelige profileringsfag: 1 af følgende 5 muligheder (i alt 10 ECTS): Valgmulighed 1): (X) Modul Strategic Management: Theory and Practice: UF Forelæsning + øvelse 3+2 2

6 Valgmulighed 2): Medien- und Kommunikationsmanagement UF (X) Forelæsning + øvelse Valgmulighed 3): (X) Modul Industrial Realtions and Law: 17 A 5 UF Industrial Relations Arbeitsrecht für Personaler und Führungskräfte Modul Human Ressource Management: 17 B 5 UF Forelæsning + øvelse Valgmulighed 4): 5 IFG Modul Forbrugerrettet marketing 18A IFG Modul Business Marketing 18B 2 2 Humanistiske fag Fremmedsprog

7 Fremmedsprog I tysk, dansk eller engelsk 19 (tysk) IDK (mundtlig OG skriftlig sprogfærdighed 20 (dansk) /22 (engelsk) Humanistiske fag Kommunikationsfag Interkulturel kommunikation 23 2 Virksomhedskommunikation Valgfag IDK Valgfag 25 X X 30 IFG/IDK/UF X Kandidatspeciale Kandidatspeciale 26 X 30 IFG/IDK/UF X IFG = Institut for Grænseregionsforskning / IDK = Institut for Design og Kommunikation / UF = Universität Flensburg X = det er den enkelte studerendes valg om faget ønskes taget ved UF eller SDU (X) = såfremt den studerende ønsker fagblokken som profileringsfag, skal den enkelte fagblok afsluttes ved UF

8 7B. Eksamensoversigt (Samfundsvidenskabelig profil) Eksaminer skrevet med kursiv aflægges ved Universität Flensburg. Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering Eksamens placering ECTSvægt Beskr. i Samfundsvidenskabelige fag Strategisk markedsføring Skriftlig prøve 2 timer 7-1. semester 5 11 International marketing Skriftlig prøve eller Ekstern prøve v. skriftlig prøve: 4 timer 7-2. semester 5 12 tidsbegr. hjemmeopgave v. tidsbegr. hjemmeopgave: 48 timer Komparative økonomiske systemer Hjemmeopgave Ekstern prøve semester Samfundsvidenskabelig metode og analyse Hjemmeopgave semester 5 14

9 Samfundsvidenskabelige profileringsfag: 1 af følgende 4 muligheder (i alt 10 ECTS) Modul Strategic Management: Theory and Practice Mundtligt oplæg samt eventuelt andre prøveformer 7-2. semester Modul Medien- und Kommunikationsmanagement Skriftlig prøve samt eventuelt andre prøveformer 7-2. semester Modul Industrial Relations and Law: 5 17A Industrial Relations Mundtligt oplæg samt eventuelt andre prøveformer 7-2. semester Arbeitsrecht für Personaler und Führungskräfte Mundtligt oplæg samt eventuelt andre prøveformer 7-1. semester Modul Human Ressource Management Skriftlig prøve samt eventuelt andre prøveformer 7-2. semester 5 17B Modul Forbrugerrettet marketing Skriftlig prøve 2 timer 7-1. semester 5 18A

10 Modul Business Marketing Skriftlig prøve eller Ved skr. prøve: 4 timer 7-tirnsskala 2. semester 5 18B fri hjemmeopgave Humanistiske fag Fremmedsprog Tysk som Fremmedsprog I (15 ECTS): Tysk (mundtlig sprogfærdighed) Undervisningsdeltagel se B/IB 1. semester 1 (af 10) 19 Tysk (mundtlig sprogfærdighed) Undervisningsdeltagel se B/IB 2. semester 1 (af 10) 19 Tysk (mundtlig sprogfærdighed) Mundtlig prøve Ekstern prøve 40 min. inkl. censur: Forberedelsestid: 40 min semester 8 (af 10) 19 Tysk (skriftlig sprogfærdighed) Undervisningsdeltagel se B/IB 1. semester 0,5 (af 5) 19 Tysk (skriftlig sprogfærdighed) Undervisningsdeltagel se B/IB 2. semester 0,5 (af 5) 19 Tysk (skriftlig sprogfærdighed) Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-2. semester 4 (af 5) 19 Prøve, henvisninger m.v.

11 Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering Eksamens placering ECTSvægt Beskr. i Dansk som Fremmedsprog I (15 ECTS): Dansk (mundtlig sprogfærdighed) Undervisningsdeltagel se B/IB 1. semester 1 (af 10) 20 Dansk (mundtlig sprogfærdighed) Undervisningsdeltagel se B/IB 2. semester 1 (af 10) 20 Dansk (mundtlig sprogfærdighed) Mundtlig prøve Ekstern prøve 40 min. inkl. censur: Forberedelsestid: 40 min semester 8 (af 10) 20 Dansk (skriftlig sprogfærdighed) Undervisningsdeltagel se B/IB 1. semester 0,5 (af 5) 20 Dansk (skriftlig sprogfærdighed) Undervisningsdeltagel se B/IB 2. semester 0,5 (af 5) 20 Dansk (skriftlig sprogfærdighed) Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-2. semester 4 (af 5) 20 Engelsk som Fremmedsprog I (15 ECTS): Engelsk, mundtlig sprogfærdighed (Jura, juridisk terminologi og sprogbrug) Mundtlig prøve Ekstern prøve 20 min. inkl. censur; Forberedelse: 20 min semester 5 21

12 Engelsk, mundtlig sprogfærdighed (Global politik og økonomi) Mundtlig prøve Ekstern prøve 20 min. inkl. censur; Forberedelse: 20 min semester 5 21 Engelsk, skriftlig sprogfærdighed Skriftlig prøve Ekstern prøve 4 timer 7-2. semester 5 22 Humanistiske fag Kommunikationsfag: Interkulturel kommunikation Kombinationsprøve Intern prøve, 2 40 min. inkl. censur 7-2. semester Virksomhedskommunikation er 24 Valgfag Valgfag Afhængigt af fag Afhængigt af fag Afhængigt af fag Afhængigt af fag Kandidatspeciale Afhængigt af fag I alt Kandidatspeciale Skr. rapport m. mdt. forsvar Ekstern prøve Mundtligt forsvar: 60 min semester ECTS-points i alt: 120

13 Profileringsfag Der vælges én af følgende 5 muligheder hver valgmulighed vægter 10 ECTS: Samfundsvidenskabelig profil: Strategic Management: Theory and Practice ( 15) Samfundsvidenskabelig profil: Medien- und Kommunikationsmanagement ( 16) Samfundsvidenskabelig profil: Human Ressource Management ( 17B) + Industrial Relations and Law ( 17A ) Samfundsvidenskabelig profil: Forbrugerrettet marketing ( 18A) + Business Marketing ( 18B) Humanistisk profil: 2. fremmedsprog (mundtlig sprogfærdighed) ( 19. Tysk / 20. Dansk / 21. Engelsk mundtlig sprogfærdighed) Nærmere beskrivelse af uddannelsens opbygning, se 2. De af ovenstående muligheder indenfor det samfundsvidenskabelige område, som den enkelte studerende fravælger som profileringsfag, kan tages som valgfag på uddannelsen.

14 15. Strategic Management: Theory and Practice Disciplinen skal aflægges ved Universität Flensburg. Undervisning og eksamen afholdes iht. nedenstående fagbeskrivelse. a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer + 2 ugentlige øvelsestimer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse: Forelæsningen giver en indføring i de grundlæggende spørgsmål og koncepter inden for strategisk management. I øvelsestimerne diskuteres case studier for at anvende de teoretiske koncepter på realistiske cases. De studerende skal efter endt undervisning kunne forstå de relevante faktorer for virksomheders succes på markedet og i branchen. c. Undervisningsfagets indhold: Virksomheders beslutningsprocesser for at opnå konkurrencefordele Beslutninger omkring market entry Prisstrategier Diversitet/integritet Konkurrenters reaktion på virksomhedens beslutninger Omverdenens indflydelse på virksomheders beslutninger d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning samt cases. Undervisningen udbydes på engelsk. e. Pensum Pensum meddeles i undervisningen

15 f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Mundtligt oplæg samt eventuelt andre prøveformer. Censur: Bedømmelse: 7- Vægtning: 10 ECTS

16 16. Medien- und Kommunikationsmanagement Disciplinen skal aflægges ved Universität Flensburg. Undervisning og eksamen afholdes iht. nedenstående fagbeskrivelse. a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer forelæsning og 2 ugentlige timer øvelser i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse: Forelæsningen giver en indføring i de grundlæggende spørgsmål og problemfelter inden for mediemanagement. De studerende skal kunne forstå det tætte forhold mellem medier og reklame. Der lægges særlig vægt på de udfordringer for medievirksomheder, som opstår pga. nye informations- og kommunikationsteknologier. De studerende skal efter endt undervisning: kunne forstå grundlæggende koncepter indenfor mediemanagement i medievirksomheder have tilegnet sig væsentlige teorier kunne anvende denne basisviden og dette koncept på vigtige delområder af mediemanagement (inkl. mobile og sociale medier) c. Undervisningsfagets indhold: Indføring Reklameteori Medieplanlægning Online-kommunikation Informationsteori Medieteori Mediekonvergens Lock-In og standardisering Forandring i medierne Content Management Prisstrategier d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning samt øvelser og gruppediskusioner. Undervisningen udbydes på tysk eller engelsk. e. Pensum Pensum meddeles i undervisningen f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til

17 målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Individuel skriftlig prøve samt eventuelt andre prøveformer. Varighed: Meddeles ved semesterstart Hjælpemidler: Det meddeles ved semesterstart hvorvidt og i hvilket omfang hjælpemidler vil være tilladt. Censur: Bedømmelse: 7- Vægtning: 10 ECTS

18 17A. Industrial Relations and Law Disciplinen skal aflægges ved Universität Flensburg. Undervisning og eksamen afholdes iht. nedenstående fagbeskrivelse. a. Undervisningens omfang: Arbeitsrecht für Personaler: 2+2 ugentlige timer i 1. semester, Industrial Relations: 2+2 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Efter endt undervisning skal den studerende: Have overblik over funktionen af industrielle relationer i Tyskland sammenlignet med internationale systemer. Have viden om arbejdsretlige problemstillinger. Kunne løse personalepolitiske rammebetingelser og problemer ud fra et strukturel eller juridisk perspektiv. c. Undervisningsfagets indhold: Industrial Relations: Aktører, institutioner og udviklinger inden for Industrial Relations præsenteres, forklares og diskuteres ud fra en international sammenligning Arbeitsrecht für Personaler und Fürungskräfte: Grundlæggende og praktisk indføring i virksomheders arbejdsretlige realitet. Desuden gives der indblik i arbejdsretlige problemer. c. Undervisnings- og arbejdsformer: Seminar, aktiv deltagelse i undervisningen. Undervisningen udbydes på tysk.

19 d. Pensum Pensum meddeles i undervisningen. f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til niveauet på kandidatuddannelsens 1. Semester lægges der vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. g. Eksamensbestemmelser: Arbeitsrecht für Personaler und Fürungskräfte, 1. semester: Prøveform: Mundtligt oplæg samt eventuelt andre prøveformer Censur: Bedømmelse: 7- Vægtning: 5 ECTS Industrial Relations, 2. semester: Prøveform: Mundtligt oplæg samt eventuelt andre prøveformer Censur: Bedømmelse: 7- Vægtning: 5 ECTS

20 17B. Human Resource Management Disciplinen skal aflægges ved Universität Flensburg. Undervisning og eksamen afholdes iht. nedenstående fagbeskrivelse. a. Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer forelæsning og 1 ugentlige time øvelse i 2. semester. Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Efter endt undervisning skal den studerende: Kunne analysere forudsætninger for udformning og anvendelse af personaleøkonomiske managementtiltag Kunne reflektere disse kritisk med henblik på muligheder og begrænsninger ifm. håndtering af erhvævsmæssige problemstillinger. c. Undervisningsfagets indhold: Konceptionelle grundlag Metodiske grundlag Personaleøkonomiske tiltag Organisationsøkonomiske tiltag HR strategier og instrumenter d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og case studier. Undervisningen udbydes på tysk. e. Pensum Pensum meddeles i undervisningen. f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til niveauet på kandidatuddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål.

21 g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Individuel skriftlig prøve samt eventuelt andre prøveformer. Censur: Bedømmelse: 7- Vægtning: 5 ECTS Rettelser er godkendt af Studienævnet for de Grænseoverskridende Studier den 20. august Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. november 2012.

Studieordning for. kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur. cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg

Studieordning for. kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur. cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg Studieordning for kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg 2011 28. september 2011 / hhb 1 Indledning Indledning Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur. cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg

Studieordning for. kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur. cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg Studieordning for kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg 2010 28. september 2010/hhb 1 Indledning Indledning Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Filosofi- Kandidattilvalg 50 ECTS Ændringer i 34 e) og g), 35 e) og g), 38 e) og g), 39 e) og g). Etik og Politisk filosofi Moral Philosophy and Political

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Ændringer er angivet med rødt. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 6 Eksamensoversigt Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i international virksomhedskommunikation med engelsk og tysk og et fremmedsprog, it og webkommunikation 2013, revideret 2014 Gælder for studerende indskrevet pr.

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur. cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg

Studieordning for. kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur. cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg Studieordning for kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur cand.merc.int. Syddansk Universitet, Flensborg 2007, 2008, 2009 18. december 2007/hhb Revideret 3. september 2009/hhb

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Studieordning for kandidatuddannelserne i engelsk i Kolding: kandidatuddannelsen i engelsk, international linie, kandidatuddannelsen med centralt fag i engelsk, gymnasielinien, og kandidatuddannelsen med

Læs mere

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelserne vedrører 16, 17, 23, 5 forløbsmodel spansk/tysk-retningen, engelsk retningen samt flere fagbeskrivelser.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

TYSK STUDIEORDNING 2012 KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG ODENSE

TYSK STUDIEORDNING 2012 KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG ODENSE STUDIEORDNING 2012 TYSK KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR TYSK OG SPANSK SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning for. bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling. Syddansk Universitet, Sønderborg

Studieordning for. bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling. Syddansk Universitet, Sønderborg Studieordning for bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling Syddansk Universitet, Sønderborg 2010 1. september 2010/hhb Revideret 23. september 2010/hhb

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Forord De fleste danskere har en

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere

Eksempler på målbeskrivelser:

Eksempler på målbeskrivelser: Det Humanistiske Fakultet 17. januar 2007 Eksempler på målbeskrivelser: - Dansk Virksomhedskommunikation og Tekstforfatning - Retorik og IT-pædagogik - Historiebrug og historieformidling - Europa i verden

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering i semester semester semester semester** semester**

Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering i semester semester semester semester** semester** Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 4 Bacheloruddannelsens centrale fag forløbsmodel Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den 28.1. 2009

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for. den integrerede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog. BA int. Syddansk Universitet, Flensborg

Studieordning for. den integrerede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog. BA int. Syddansk Universitet, Flensborg Studieordning for den integrerede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog BA int. Syddansk Universitet, Flensborg 2011 6. juli 2011/hhb Rev. 18. december 2013/mk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Globalisering og Integration ODENSE 1-ÅRIG MASTERUDDANNELSE (2-ÅRIGT DELTIDSSTUDIUM) REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2006 Globalisering og Integration ODENSE  1-ÅRIG MASTERUDDANNELSE (2-ÅRIGT DELTIDSSTUDIUM) REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2006 Globalisering og Integration 1-ÅRIG MASTERUDDANNELSE (2-ÅRIGT DELTIDSSTUDIUM) REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008 Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webteknologi Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webteknologi A.

Læs mere