Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer"

Transkript

1 Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden Globale forandringer 1

2 NKT har været tilbageholdende med gældsætning og det drager vi fordel af nu Vi bruger krisen til noget positivt og forbereder os på at verden normaliseres Christian Kjær, bestyrelsesformand Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør I NKTs årsrapport 2008 på siderne 44 og 45 er der en beskrivelse af den samlede koncernledelse. På hjemmesiden under fanebladet Om NKT og menupunktet Organisation er der yderligere uddybning med bl.a. en kompetenceprofil for hvert enkelt bestyrelsesmedlem og direktionen. 2 I NKT har vi fokus på at drive forretning efter anbefalingerne om god ledelsesskik. I årsrapporten side 14 og på hjemmesidens faneblad Om NKT og menupunktet Corporate Governance kan man læse mere om, hvordan vi følger anbefalingerne.

3 Globale forandringer NKT er aktiv på store dele af kloden og derfor er det ikke kun danske forhold, som påvirker forretningen, men også den økonomiske og politiske udvikling i resten af verden - lige fra Kina og Tjekkiet til USA og Brasilien Det er naturligt at fokusere på det positive og fremskrive udviklingen i en lige linje fra det sted, hvor man aktuelt befinder sig. Sådan har det været i de seneste års gunstige økonomiske klima i Danmark og i verden. NKT har ekspanderet gennem sine virksomheder. Nilfisk-Advance har købt op i USA, Kina, Sydafrika, Chile, England, Danmark og Sverige, og er i gang med at strømline forretningsgangene. NKT Cables har både købt op og udvidet sine produktionsfaciliteter bl.a. gennem bygning af en moderne højteknologisk fabrik i Tyskland, samtidig med at virksomheden åbner nye salgskontorer i både Mellemøsten, Rusland og Europa. Ser man på NKT Flexibles, udbygges produktionskapaciteten på den danske fabrik i Kalundborg og i vores særligt udviklingsorienterede Photonics Group har vi skudt yderligere ressourcer ind i at modne produkter og markeder, og opbygge en egentlig produktionsorganisation. Vi var ved helt at vænne os til, hvor godt det gik. Aldrig tidligere har NKT koncernen haft så stor en omsætning og så god en indtjening baseret på daglig drift. Men så begyndte den økonomiske krise. Først som små advarsler fra boligmarkedet i USA, så som store overskrifter om banker og realkredit- institutioner og derefter blev det klart for alle, at krisen ville ramme bredt - uanset om man nu driver virksomhed i Danmark, Norden eller Europa. Længe diskuterede økonomer om Asien, med mange års vækstboom bag sig, kunne gå fri af krisen. Men vi behøver ikke vente på svar. Den finansielle krise og økonomiske tilbagegang er global. Selv de allerfattigste lande på det afrikanske kontinent mærker konsekvenser af krisen. Tre måneder inde i 2009 er der reelt tale om en økonomisk recession i hele Europa og USA. For os i NKT er det vigtigt, hvordan man politisk tackler den nye situation. Som dansk koncern er vi følsomme overfor valutaudsving, råvareprisernes rutscheture, ændringer i finansieringsvilkår og skattesatser. Men på godt og ondt er vi en global koncern. Det, som kan give os et tab i Danmark, kan give os en fordel et andet sted. Eksempelvis i Østeuropa, hvor valutaerne er faldet betydeligt i 2009, og vi får lettere ved at sælge vores varer produceret i den del af verden. Ikke siden recessionen i 1930 erne har økonomien forandret sig så hastigt. I den situation vil vi ikke spå om fremtiden - vi vil ikke fremskrive den aktuelle situation. Tværtimod er vi i fuld gang med at forholde os til de nuværende vilkår, for i modgangstider skal man måles på sin evne til at holde fast i det, som skal skabe den fremtidige forretning. I NKT har vi en strategiplan, Building Power , som er skrevet i de gode tider. Målene var klare og indsatsområderne beskrevet. I dag ved vi, at vi ikke kan nå målene i 2012, som vi troede, mens alt var fremgang. Til gengæld har planen vist sit værd, fordi initiativerne er de rigtige, vi skal blot prioritere dem anderledes. Vi reducerer omkostningerne og fremskynder strukturelle ændringer, som kan gøre virksomheden endnu mere effektiv og konkurrencedygtig. Derfor er vi optimistiske. Vi forbereder os til det opsving, som altid kommer efter en krise. Vi ser frem til igen at kunne tegne en lige, opadgående linje for udviklingen og give et bud på, hvornår målene nås. På de næste sider præsenterer vi koncernen i tekst og billeder. God læselyst.

4 NKT Holding NKT i 2008 Året udviklede sig en del anderledes end forventet. Den positive udvikling fra 2007 fortsatte til og med september. Men den økonomiske krise sidst på året trak resultatet ned Omsætningen blev på 13,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 303 mio. kr. i forhold til 2007, svarende til en organisk vækst på 2%. Ved årets begyndelse forventede vi en koncernomsætning på 14,5 mia. kr. Og ved udgangen af september 2008 havde vi et operationelt indtjeningsniveau før afskrivninger på 1,5 mia. kr. opgjort i løbende 12 måneder - det største nogensinde i koncernens historie. Men finanskrisen begyndte at kaste skygger, og i 4. kvartal havde den udviklet sig til en økonomisk krise. Primo 2009 er der tale om en egentlig recession på vores hovedmarkeder. Driftsresultat Koncernens driftsresultat på 818 mio. kr. er påvirket af engangsomkostninger til en række strukturelle initiativer i niveauet 135 mio. kr. Korrigeret for disse poster er der tale om et fald i driftsresultatet på 110 mio. kr., svarende til 10% i forhold til Resultat og udbytte Koncernens resultat før skat blev 592 mio. dk., hvilket lever op til de senest udmeldte forventninger fra december I 2007 var resultatet før skat på 988 mio. kr. Årets resultat efter skat for 2008 blev 404 mio. kr. mod 820 mio. kr. året før. Vi vil på generalforsamlingen den 2. april 2009 foreslå, at der ikke udbetales udbytte for Hvis konjunkturforholdende normaliseres og vi på et senere tidspunkt vurderer det er hensigtsmæssigt, vil der senere i 2009 blive udloddet á conto udbytte. Kursudvikling NKT aktiens børskurs faldt med 77% i 2008 og sluttede året på kurs 106 mod kurs 459 ultimo I samme periode skete der en værdiforringelse af OMXC20 aktieindekset på 47%. Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde 2,5 mia. kr. pr. 31. december 2008 mod 10,8 mia. kr. ved udgangen af års hovedtal (uddrag fra årsrapporten 2008) Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat Årets resultat OMSÆTNING OG OVERSKUDSGRAD mdkk % OMEB Egenkapital Balancesum Pengestrømme fra driften OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD

5 NKT Holding Dansk virksomhed i global økonomi NKT er historien om dansk industriudvikling i mere end 100 år. Fra elektricitetens udbredelse til den nyeste laserteknologi. Med fabrikker og salgskontorer over hele verden er NKT en del af dansk erhvervslivs globale ekspansion NKT har rødder tilbage i Danmarks industrielle historie. I 1891 grundlagde den 24-årige ingeniør Hans Peter Prior sin fabrik i København og i 1898 blev den introduceret på børsen i København som Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker. Lige siden har NKT været i konstant forandring. Forretningsområder er kommet til, andre er solgt fra. I dag er NKT Holding et konglomerat, som består af fire forskellige industrivirksomheder med produktion og salg over hele verden. De fire forretninger beskrives på de næste sider. Kunderne Kundekredsen er global. Lige fra Europas store energiselskaber til det kinesiske jernbaneministerium, som skal have skræddersyede kabelsystemer. Eller rengøringsfirmaer i USA, Sydamerika, Indien, Kina og Sydafrika, som efterspørger gulvbehandlingsmaskiner, støvsugere og højtryksrensere. En særlig kundegruppe er olieselskaber, som arbejder på havet og udvinder olie fra havbunden. Her er der brug for fleksible rørsystemer, som kan tåle de store vanddybder ud for eksempelvis Brasiliens kyst. Men den første kunde var Kjøbehavns Telefoniske Anlæg, som i 1891 bestilte 243 kg apparatledningstråd. I dag producerer NKT slet ikke telekabler, men er derimod gået ind i den optiske industri, hvor en række udviklingsprojekter er ved at blive til et nyt forretningsområde. Ejerne NKT ejes af aktionærerne. De fleste er danske, men udenlandske aktionærer anslås at eje 17% af aktiekapitalen. I begyndelsen af 2009 var der aktionærer, hvoraf godt er navnenoterede. Alle kan deltage på den årlige generalforsamling og godt 500 benytter sig af lejligheden til at møde bestyrelsen og direktionen. Aktiekapitalen er på 474 mio. kr. og det svarer til stk. aktier á 20 kr. NKT koncernen NKT Holding NKTs aktier handles på børsen i København og i 2008 blev aktien optaget i OMXC20 indekset, som en af de tyve NKT Cables Nilfisk- Advance Photonics Group NKT Flexibles mest handlede aktier 5

6 NKT Cables Fra lavspænding til højteknologi Tidligere havde hvert land egne kabelfabrikker og egne elnet. I dag krydser kabler grænser og efterspørgslen efter vedvarende energi kræver nye kabeltyper NKT Cables udvikler, producerer og sælger alle kabeltyper. Lige fra lavspændingsprodukter, der forbinder lamperne i stuen, til køreledninger, som driver højhastighedstogene mellem Kinas storbyer. Fra højspændingskabler, som bruges i eltransmissionsnettet til ledninger i bilindustrien. Indenfor højspændingsområdet har NKT Cables et mindre antal globale konkurrenter, mens der på lavspændingen er en række lokale producenter. NKT Cables producerer 12 steder: 4 i Tyskland, 3 i Tjekkiet, 1 i Polen, 2 i Danmark, 1 i Norge og 1 i Kina. Fabrikken i Kina ligger i Changzhou tæt ved Shanghai. NKT Cables tre største fabrikker tegner sig for mere end 50% af den samlede omsætning. Igennem de senere år har NKT Cables åbnet egne salgskontorer i England, Spanien, Holland, Belgien, Frankrig, Sverige, Rusland, Rumænien, Mellemøsten og Italien. I begyndelsen af 2009 beskæftiger NKT Cables ca medarbejdere. High-tech Når vindmølleparker på havet skal forbindes med hinanden og det øvrige elnet, er der brug for armerede søkabler. Det er kompliceret hightech at fremstille den slags kabler, og ikke mange virksomheder i verden har den rigtige knowhow. Vores specialviden er grundlag for etablering af en ny fabrik i Køln, som er placeret ved en af Europas vandveje. Søkabler er praktisk talt umulige at flytte via vejnettet, men med fabrik- ken ved Rhinens bred, kan NKT Cables fremstille lange længder søkabler og udskibe dem på floden. En flodpram kan laste 1000 ton eller mere, mens en lastbil højst kan laste 40 ton kabler. Udbygning af elnettet I disse år udskifter flere lande deres luftledninger med jordkabler. Her er der tale om en modernisering af elnettet. I årene fremover vil øget behov for el og energi føre til udbygning af elnettene - og nye ordrer til NKT Cables. Sikkerhed og miljø NKT Cables var en af de første til at fremstille PVC-fri kabler, som efterspørges pga. de miljøvenlige materialer. NKT Cables oparbejder kabelaffald som en del af bæredygtighedsindsatsen. Hovedtal Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat* Driftsresultat før renter og skat* Investeret kapital Investeringer i materielle aktiver Antal ansatte, gennemsnit * 6 Justeret for poster af engangskarakter

7 Nilfisk-Advance Rengøring - en god forretning Fra at være verdenskendt i Danmark i 1930 erne for sin støvsuger og motorcykel er Nilfisk-Advance i dag en global virksomhed, som sælger rengøringsmaskiner og service Nilfisk-Advance er én af verdens største producenter og udbydere af professionelle rengøringsmaskiner. Virksomheden har et bredt produktsortiment indenfor maskiner, der kan feje, vaske, tørre, polere og rense gulve. Også støvsugere i alle størrelser og højtryksrensere er en del af paletten, ligesom service og reservedele sikrer, at kunderne altid har funktionsdygtige maskiner. Produktionen er i høj grad lagt an på købte komponenter, så fabrikkerne primært samler maskiner og udfører kvalitetskontrol. Nilfisk-Advance har 6 fabrikker i Europa, 4 i Nordamerika og 2 i Kina med tilhørende centrallagre i Danmark, Tyskland og USA. Mærkevarer Nilfisk-Advance sælger dels via egne salgsenheder i 41 lande - fortrinsvis i Europa, Nordamerika og Asien - og dels via lokaldistributører i yderligere 70 lande i verden. Nilfisk-Advance har fokuseret på opkøb siden 1990 erne og ejer i dag varemærker så som Advance, Clarke, Kent, Euroclean, American Lincoln, Clarke American Sanders og U.S. Products, som er kendte på det nordamerikanske marked, mens Viper stammer fra Kina og Nilfisk- ALTO og Nilfisk-CFM har oprindelse i Europa. I begyndelsen af 2009 har Nilfisk-Advance godt medarbejdere, hvor de 56% er beskæftiget i Europa, 25% i Asien - især i Kina - og 19% i Nordamerika. Landingsbanevask Med købet af det amerikanske firma Cyclone i 2008 er Nilfisk-Advance rykket ind på et nyt område, nemlig udendørs rengøring af store arealer som landingsbaner i lufthavne, forlystelsesparker og offentlige pladser. En kompakt lastbil kører henover de snavsede flader og rengør dem. Samtidig genanvender den vandet og minimerer dermed brugen af vand og vaskemidler. EverGreen Tempoet er højt i produktudviklingen hos Nilfisk- Advance. I 2009 lanceres doseringssystemet Evergreen. Medarbejderen kan regulere mængden af vaskemidler, afhængig af hvor beskidt området er. På den måde skånes miljøet samtidig med at udgiften til rengøringsmiddel holdes nede. Hovedtal Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat* Driftsresultat før renter og skat* Investeret kapital Investeringer i materielle aktiver Antal ansatte, gennemsnit * Justeret for poster af engangskarakter 7

8 Photonics Group En ny laserindustri NKT har gennem årene fostret mange nye virksomheder - i øjeblikket satses der på at skabe nye forretningsområder baseret på optiske fibre og deres lysledende egenskaber De tre virksomheder i Photonics Group arbejder med optiske fibre - både produktion og håndtering af fibrene og den videre brug af dem i lasere og sensorsystemer. Vytran ligger i USA og fremstiller udstyr, som både kan splejse optiske fibre og ændre deres form. LIOS Technology i Tyskland leverer temperaturmåleudstyr til eksempelvis brandovervågning af tunneller. Crystal Fibre producerer lange krystalfibre med forskellige hulmønstre på langs af fibrene. KOHERAS fremstiller ultrapræcise lasere, som anvendes i vindmølleparker, til olieefterforskning og i overvågningssystemer. I løbet af 2009 vil aktiviteterne i Crystal Fibre og KOHERAS blive lagt sammen i et nyt selskab NKT Photonics A/S. Navnene Crystal Fibre og KOHERAS videreføres som varemærker. For mange af produkterne gælder det, at de er nicheprægede, ofte indgår i andre produkter og at kunderne er spredt over det meste af verden. Produktionen er højt specialiseret, sker i korte serier eller stykvis, og ofte i samarbejde med kunderne. I begyndelsen af 2009 beskæftigede Photonics Group i alt 174 medarbejdere i Danmark, Tyskland og USA. Et af de ti bedste En helt ny produkttype er KOHERAS hvidlyslaser. Det er en krystalfiberlaser, der udsender et bredt spektrum af lys, og derfor kan bruges på områder, hvor man i dag anvender flere lasere eller andre lyskilder i det samme produkt, eksempelvis i mikroskoper, celle-sorteringssystemer eller optiske måleinstrumenter til kvalitetskontrol. Højteknologifonden har støttet udviklingen, og NKT Photonics er én af to dominerende producenter af den nye lyskildetype. Produktet SuperK Extreme TM er udviklet i et tæt samarbejde med mikroskopproducenten Leica Microsystems, og Leicas system SP5 X med indbygget hvidlyskilde er i 2008 blevet udnævnt til et af de 10 mest innovative produkter i medicosektoren af fagfolk fra tidsskriftet The Scientist. Hovedtal Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat (30) (18) Driftsresultat før renter og skat (46) (32) Investeret kapital Investeringer i materielle aktiver 9 12 Antal ansatte, gennemsnit

9 NKT Flexibles Rørsystemer under havoverfladen Det handler om at levere fleksible rør af høj kvalitet til tiden, som er vedligeholdelsesfri i årtier og som kan fungere fejlfrit NKT Flexibles er én af kun tre virksomheder i verden, der fremstiller bøjelige olierør. Rørene bruges på større havdybder til at forbinde havbundens olie- og gasfelter med flydende udvindingsplatforme. Det specielle er, at rørene skal være bøjelige selv under højt indre tryk, og de skal følge med, når vind og hav får platformene til at bevæge sig. Den største del af markedet for undersøiske fleksible rør findes i Atlanterhavet ud for Brasiliens kyst. Her fik NKT Flexibles i 2008 en treårig rammeaftale med det brasilianske olieselskab Petrobras. Derudover efterspørges de fleksible rør også af olieselskaber i Nordsøen, Fjernøsten, Indien, Australien, Vestafrika og i Den Mexicanske Golf. NKT Flexibles har godt 600 medarbejdere. Produktionen foregår i Kalundborg og rørene lastes direkte fra fabrikken på kajen over på specialskibe, som kan udføre selve installationen hos kunden. NKT Flexibles ejes af NKT Holding A/S (51%) og entreprenørvirksomheden Acergy (49%) i et såkaldt joint-venture med fælles ledelse. Sikkerhed Levetiden for et rør afhænger af, hvor mange og hvor kraftige bøjninger røret udsættes for. Hvis det brister på grund af slitage, får det store konsekvenser. Derfor har NKT Flexibles udviklet en løsning, som kan holde øje med rørets tilstand. Det gør NKT Flexibles til den eneste rørproducent i verden, der leverer overvågningsudstyr som en integreret del af røret. I praksis er det flere lysledere, som følger røret inde i konstruktionen og måler hvor mange og hvor store bøjninger røret foretager. Høj standard NKT Flexibles er kendt for et meget højt sikkerhedsniveau og der er kampagner og træning af alle medarbejdere for at begrænse arbejdsulykker. NKT Flexibles grønne regnskaber dokumenterer, at forurening fra fabrikken i Kalundborg er minimal. Fabrikken er godkendt efter ISO14001 (miljøledelse) og OHSAS (sundhed og sikkerhed). Hovedtal Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat Driftsresultat før renter og skat Investeret kapital Investeringer i materielle aktiver Antal ansatte, gennemsnit

10 NKT Holding kort fortalt FN NKTs Udstillingscenter Pris som årets bedste Global Compact I 2009 har NKT tilsluttet sig FNs Global Compact principper. Det betyder at vi skal beskytte miljøet, modarbejde korruption og respektere menneske- og arbejdstagerrettigheder. Hvert år skal vi rapportere om vores indsats. Det er en del af vores samlede samfundsengagement. Ny hjemmeside på vej I foråret 2009 lancerer NKT en ny hjemmeside, hvor vi lægger øget vægt på at fortælle om koncernen i levende billeder. Investorafsnittet bliver mere interaktivt med nye funktioner for vores aktionærer. Industrimuseum I Priorparken ligger et stykke Danmarkshistorie. NKT driver Elektroteket - som fortæller om de tre danske elektrotekniske virksomheder, NKT, LK og Nilfisk. Se originale Nimbus motorcykler, områdets første brandbil og et køkken fra 1940 erne. Investor relations I 2008 blev NKT for tredje gang på få år kåret af 600 nordiske aktieanalytikere og porteføljemanagere for investor relations-arbejdet. De er tilfredse med graden af åbenhed i vores finansielle kommunikation. Prisen uddeles af det svenske analysefirma Regi. 10

11 NKT - Globale forandringer I denne pjece har vi givet en kort introduktion til NKT Holding og datterselskaberne. Vi håber det giver lyst til yderligere læsning. Hvert år udgiver vi en årsrapport, som i detaljer beskriver vores forretningsdrift og resultater. Også vores forventninger til det kommende år omtales, selvom forholdene i verden omkring os her i 2009 er usikre og svære at planlægge ud fra. Vores hjemmeside, rummer uddybning af alle emner og mulighed for at man kan læse og printe årsrapporter og andre meddelelser. NKTs Udstillingscenter bruges af koncernen til konferencer og møder. I det omfang der derudover er ledigt, kan grupper bestille tid til besøg på tlf eller CO2 Bestyrelsens ansvar Corporate Governance Generalforsamling 2009 Carbon Disclosure Opvarmning, elforbrug og transport af varer og mennesker. Alt sammen indgår det i vores CO 2 - footprint. Vi indsamler relevante data fra koncernens virksomheder og rapporterer årligt til Carbon Disclosure Project, som en række store finansielle investorer står bag. Revisionsudvalg Regnskabs- og revisionsregler bliver mere komplekse. Derfor nedsætter bestyrelsen i 2009 et revisionsudvalg. Udvalget skal overvåge regnskabsaflæggelsen og den interne kontrol af forretningsgangene omkring regnskabets tilblivelse. God selskabsledelse Anbefalingerne om god selskabsledelse er udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse og opdateret i december Som børsnoteret selskab skal NKT enten følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor vi ikke gør det. Kun på ét område afviger vi fra at følge anbefalingerne. Dagsorden På generalforsamlingen 2. april er der bl.a. forslag om ikke at udbetale udbytte for Det foreslås også at bestyrelsens honorar midlertidigt nedsættes med 10% i forhold til vederlaget i Generalforsamlingen foregår på Radisson SAS Falconer Hotel i København. 11

12 NKT Holding A/S Vibeholms Allé Brøndby Tel Tryksag 492 CVR No Copyright: NKT, marts 2009 TrykBureauet A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr

Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr Et stærkere NKT NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 21. marts 2013 I 2 Solid nedbringelse af gæld Nettorentebærende gæld 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Q1-09 Q2-09 Q3-09

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 25. AUGUST 2009, MEDDELELSE NR. 12 Med en omsætning på 3.144 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 294 mdkk i 2. kvartal 2009 er resultatet på

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 25. marts 2014 I 2 2013 i NKT Bestyrelse Ny struktur i NKT Direktørskifte i Nilfisk-Advance Effektiviseringsprogram i NKT Cables NKT Holding Betydelige

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Overskrift. Årsrapport 2008. NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109. Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal

Overskrift. Årsrapport 2008. NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109. Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal Overskrift Årsrapport 2008 NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109 Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal indhold side I stilling til nye tider 3 Kort fortalt 4 Ledelsesberetning 2008

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 21. september 2016 Meddelelse nr. 45 INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13% POWERED BY NKT 2011 dansk NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 3 Photonics group 20% EBItdA-margin 2015 strategi 2011-2015 Koncernens mål for 2015 er at nå 16 mia kr. i

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

NKT generalforsamling 2013

NKT generalforsamling 2013 NKT generalforsamling 2013 Jeg havde gerne set at omsætningen havde været 25 milliarder kr., og at overskuddet havde været væsentligt højere - men det satte recessionen en stopper for! NKT GENERALFORSAMLING

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING [slide nr.] [1] Kære aktionærer. Velkommen til NKTs generalforsamling. 2013 var et år med forandringer. Vi sagde for et år siden - i dette forum - farvel

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Pressemeddelelse. God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat

Pressemeddelelse. God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat Pressemeddelelse God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat April 2010 PI 7004 Asien-Stillehavsområdet sætter skub

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand Aktivt ejerskab 2012 1 NKT koncernen 2011 Christian Kjær, bestyrelsesformand Timing har været altafgørende ved vores køb og salg af virksomheder. I NKTs nyere historie har vi gentagne gange set, at dygtig

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12 Nilfisk-Advance køber ALTO Der er i dag indgået betinget aftale med konkursboet efter Incentive A/S, hvorefter Nilfisk-Advance

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 NKT Holding A/S 11. maj 2011 Meddelelse nr. 8 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 / 19 INDHOLD...SIDE Resumé... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning... 3 Forventninger til 2011... 6

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Per Asmussen November 2011 1. Baggrund kort introduktion til Kamstrup s verden 2. Situationen 2010 3. En alternativ lønregulering 2010 4. Resultater

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 ÅRSRAPPORT 2011 31/ 113 NKTs aktiebog administreres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Alle NKTs navnenoterede investorer

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion Øknomi Seite 1 von 5 Konsekvent national og international ekspansion Beckhoff Automation indtjener i 2012 en global omsætning på 408 mio. euro I året 2012 har Beckhoff Automation opnået en omsætning på

Læs mere

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S Årsrapport 2007 Hovedpunkter i 2007 I regnskabsperioden er der realiseret en omsætning på 58,8 mio. kr., et EBITresultat på -3,8 mio. kr. og et resultat før skat på 6,3 mio. kr. Resultatet før skat er

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 14. marts 2012 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8.1 til afholdelse:

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere