Få øjenkontakt og tæl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få øjenkontakt og tæl"

Transkript

1 Få øjenkontakt og tæl I denne øvelse skal eleverne opfatte og anvende et nonverbalt turtagningsprincip. Klassetrin: 0. Tidsforbrug: 5-10 minutter Materialer: Ingen Sid i en rundkreds med eleverne. Fortæl dem, at I sammen skal tælle, men at der er en særlig regel for, hvem der må sige tallene. Reglen skal de selv opdage. Sig 1, og tag derefter øjenkontakt med en elev. Når eleven siger 2, nikker du og tager øjenkontakt til en ny elev. Fortsæt, indtil alle elever forstår reglen. Hvis der er elever i klassen, der har særlige udfordringer med at forstå de regler, der ikke italesættes, kan man forud for øvelsen fortælle dem om reglen med øjenkontakt. Når øvelsen er afsluttet, kan eleverne fortælle, hvordan de opdagede reglen, og I kan drøfte, om der er situationer i skolen eller hjemme, hvor det er nødvendigt at være særlig opmærksom på øjenkontakt.

2 Hvem mangler? Denne øvelse er god, når klassen skal lære hinanden at kende, og når der er nye børn og voksne i klassen. Klassetrin: 0. Tidsforbrug: min. Materialer: Et tæppe Eleverne sidder i en rundkreds, og tæppet ligger i midten. To elever skal gå ud af lokalet. En tredje elev gemmer sig under tæppet, og derefter kaldes de to ind igen. Nu skal de gætte, hvem der mangler. Hvis det er svært at gætte, kan eleven under tæppet sige en lyd, eller man kan sige den første lyd i elevens navn. Når de har gættet, hvem der mangler, forsætter legen med nye elever uden for lokalet og under tæppet.

3 Find en der Denne øvelse kan fungere som is-bryder, så eleverne får talt sammen på tværs af klassen. Udlever et ark til hver elev, og gennemgå sammen de seks udsagn. Derefter skal eleverne cirkulere rundt blandt hinanden og tale med så mange som muligt. De skal undersøge nedenstående seks udsagn. Hver gang man møder en, der kan svare ja til et udsagn, skal han eller hun skrive sit navn på arket. Klassetrin: Tidsforbrug: min. Materialer: Blyanter og et ark til hver elev. Når øvelsen afsluttes, kan der samles op på de seks udsagn. Spørg f. eks. hvor mange, der har en kat og afsæt eventuelt ekstra tid, så eleverne kan fortælle om kæledyr, familie osv.

4 Jeg har en kat Thinkstock, musri Jeg har en søster Thinkstock, sayu_k Jeg har en cykel Thinkstock, Digital Vision Jeg kan mime Thinkstock, Baluchis Jeg har en bror Thinkstock, ddraw Jeg kan svømme Thinkstock, anatiago

5 Gæt en følelse I denne øvelse får eleverne mulighed for at iagttage og italesætte følelser og ansigtsudtryk. Start med at tale med eleverne om de otte følelser på arket. Tal f. eks. om, hvad man kan kalde følelserne, og hvordan de typisk ser ud. Klassetrin: Tidsforbrug: minutter Materialer: Print arket med de otte ansigter, så der er et ark til hver elev. Alle eleverne får derefter udleveret et ark med ansigter. Eleverne skal finde sammen to og to. Den ene elev vælger et ansigtsudtryk fra arket og viser det. Den anden elev skal forsøge at gætte, hvilken følelse der vises. Det kan gøres ved at benævne følelsen eller pege på arket. Derefter bytter eleverne roller. Når begge elever har vist og gættet, finder de hver især nye makkere, hvorefter øvelsen gentages. Øvelsen kan evt. gøres lidt nemmere, hvis eleverne sætter lyd på. Der er ingen øvre tidsgrænse på øvelsen, den voksne må derfor vurdere, hvornår det er tid til at afbryde og samle op. Opsamlingen kan f. eks. bestå i at undersøge, om der var nogle følelser, der var svære at genkende. Der er også mulighed for at tale om, hvordan man kan spørge, hvis man kommer i tvivl om andres ansigtsudtryk. Træt Overrasket Bange Trist Vred Glad I tvivl/usikker Afsky/væmmelse

6 Thinkstock, erikreis

7 Thinkstock, tommasolizzul

8 Thinkstock, erikreis

9 Thinkstock, tommasolizzul

10 Hold ballonen oppe i luften Klassen deles i tre eller fire grupper. Det nøjagtige antal af elever i hver gruppe er ikke væsentligt. Klassetrin: Tidsforbrug: 10 min. Materialer: En ballon til hver gruppe. Hver gruppe skal stå i en rundkreds og holde hinanden i hænderne. Opgaven består i at holde gruppens ballon oppe i luften uden at slippe hinandens hænder. Når eleverne er blevet gode til at holde ballonen oppe, kan sværhedsgraden øges. Det kan enten gøres ved at aftale, at eleverne ikke må tale sammen eller ved at gøre grupperne større. Øvelsen kræver noget gulvplads.

11 Mim korte historier Klassetrin: Eleverne opdeles i små grupper. Hver gruppe skal digte en kort historie, som de kan mime for resten af klassen. Historien skal være realistisk og handle om børn på elevernes egen alder. Ideer til korte historier, som grupperne kan digte videre på: To elever leger sammen. En tredje elev vil gerne være med, men ved ikke, hvordan han/ hun kan spørge. Nogle elever leger sammen, men bliver uenige om hvordan legen skal fortsætte. Nogle elever tegner, andre elever i klassen larmer og forstyrrer. Tegnerne vil gerne have mere ro. Nogle elever kigger i en uhyggelig bog, en af eleverne bliver bange. De andre hjælper. En elev føler sig udenfor. Han/ hun gør noget for at komme med i de andre elevers leg. Når grupperne er klar, skal de på skift vise deres historier for resten af klassen. De andre elever skal forsøge at gætte, hvad historien handler om. Tidsforbrug: Materialer: 1-2 timer Ingen

12 Send håndtrykket rundt Eleverne står i en rundkreds og holder hinanden i hænderne. Den voksne giver sidemandens hånd et forsigtigt tryk. Håndtrykket sendes videre til den næste i rundkredsen, og således fortsætter man, indtil det er tilbage ved start. Klassetrin: Tidsforbrug: 5-10 minutter Materialer: Ingen Hvis øvelsen skal lykkes, så håndtrykket kommer hele vejen rundt, må eleverne stå stille, eventuelt med lukkede øjne, så de kan mærke, når de får klemmet.

13 Find en makker fra Zoologisk Have Billederne fra arkene fordeles blandt eleverne, så to eller tre elever får det samme dyr. Billederne klistres fast på elevernes rygge uden at den enkelte elev ser, hvilket dyr han eller hun har på ryggen. Når alle har et billede på ryggen, skal eleverne gå rundt blandt hinanden. De må ikke tale sammen, men når de passerer hinanden, må de sige den lyd, der passer til dyret på billedet. Eleverne skal regne ud, hvilket dyr, de selv har på ryggen og finde sammen med de andre med samme dyr. Klassetrin: 1. Tidsforbrug: min. Materialer: Print arkene med billeder, så der er et billede til hver elev. Klisterbånd. Legen kan f.eks. bruges, når eleverne inddeles i nye grupper. Ugle And Slange Løve Elefant Hund Kat Ko Hest Får

14 Thinkstock, danikancil Thinkstock, bazilfoto

15 Thinkstock, GlobalP Thinkstock, GlobalP

16 Thinkstock, cynoclub Thinkstock, AndrewRafalsky

17 Thinkstock, JackF Thinkstock, bazilfoto

18 Thinkstock, GlobalP Thinkstock, GlobalP

19 Spion på udkig efter det gode venskab Klassetrin: 1. Denne øvelse skal få eleverne til at blive opmærksomme på de tegn, der indikerer venskab. Start med at tale med eleverne om, at man ofte kan lære meget af at observere andre. I denne øvelse skal de kigge efter små tegn på, at nogle er gode venner. Bed eleverne om at beskrive, hvordan man konkret kan se, at nogle er gode venner. Tidsforbrug: Materialer: 1-2 timer Ingen Nu skal eleverne inddeles i små grupper, så de kan fordele sig på skolens område og kigge efter tegn på venskab blandt andre elever. Denne del af øvelsen kan med fordel afvikles i et frikvarter, hvor der er mulighed for at observere mange børn. Forklar eleverne, at det ikke er meningen, at de skal spørge de andre børn, om de er gode venner, men at de blot skal kigge efter tegn. Når klassen mødes igen, kan eleverne fortælle, hvilke tegn de fik øje på. I en klassesamtale kan den voksne guide eleverne, så der fokuseres på konkrete tegn frem for personerne. Der er mulighed for at samle elevernes observationer, så klassen kan beskrive, hvordan godt venskab ser ud. I forlængelse af elevernes observationer, kan de måske beskrive, hvordan godt venskab føles.

20 På række - forskellige arbejdsformer I denne øvelse skal klassen afprøve forskellige former for gruppearbejde og derefter tale om fordele og ulemper ved de forskellige arbejdsformer. Klassetrin: Tidsforbrug: Materialer: Ark med bogstaver. 30 min. Eleverne opdeles i tre grupper, og hver elev får udleveret et bogstav. Grupperne skal på skift løse den samme opgave, men der er forskellige regler for, hvordan de skal løse den. Opgaven går ud på, at gruppens medlemmer skal stille sig, så gruppen står ordnet i alfabetisk rækkefølge, efter de bogstaver som de hver især har fået udleveret. I den første gruppe skal opgaven løses uden verbal kommunikation. I den anden gruppe udvælges én elev, der må tale. I den tredje gruppe må alle eleverne tale, mens de løser opgaven. Efterfølgende kan eleverne fortælle hvilke fordele og ulemper, de observerede ved de tre forskellige arbejdsformer. Til sidst bør alle eleverne få mulighed for at tale om, hvordan de helst vil samarbejde i klassen. Bogstaverne kan erstattes af tal, regnestykker eller fysiske genstande, som eleverne skal ordne efter størrelse.

21 A B C D

22 E F G H

23 I J K L

24 M N O P

25 Q R S T

26 U V X Y

27 Z Æ Ø Å

28 Jeg kan godt lide stoleleg I denne øvelse får eleverne mulighed for at fortælle om sig selv samtidig med, at de får pulsen op. Før øvelsen begynder, kan man bede eleverne overveje, hvad de godt kan lide. Når de har tænkt sig om et øjeblik, kan de fortælle det til sidemanden. Klassetrin: Tidsforbrug: min. Materialer: En stol til hver elev. Øvelsen kræver desuden noget gulvplads. Stolene skal stå ude på gulvet, og eleverne sætter sig på hver sin stol. Den voksne starter f. eks med at sige Jeg kan godt lide at løbe. Alle der er enige i udsagnet, rejser sig og finder en ny stol. Den voksne sætter sig også, og så vil der være en stol i underskud. Den elev, der ikke får en stol, må fortælle, hvad han eller hun godt kan lide, og således fortsætter øvelsen. Når øvelsen afsluttes, kan man undersøge, om der er enkelte elever, der mangler at fortælle, hvad de godt kan lide. Disse elever bør også have muligheden for at fortælle.

29 Musetrappe - med en hånd Formålet med denne øvelse er at få eleverne til at tale sammen og kommunikere bedre. Eleverne skal arbejde parvis. Hvert par skal bruge en saks, lim og et stykke papir. Øvelsen går ud på at lave musetrapper, men eleverne må hver især kun bruge den ene hånd. Derfor er de nødt til at kommunikere og samarbejde, imens de klipper, limer og folder. Klassetrin: Tidsforbrug: minutter Materialer: Sakse, papir og lim. Før øvelsen går i gang, bør det sikres, at alle ved, hvordan man laver en musetrappe. Når musetrapperne er færdige, kan man drøfte, hvordan eleverne løste opgaven, og man kan spørge, hvorfor det er vigtigt, at man taler sammen, når man arbejder sammen. Øvelsen kan gentages med den modsatte hånd, således at højrehåndede elever skal bruge venstre hånd og vice versa.

30 Sejl under broen Klassetrin: I denne øvelse skal eleverne kommunikere nonverbalt. Eleverne inddeles i par. Alle skal holde deres makker i hænderne og bevæge sig rundt i lokalet. Når to makkerpar mødes, krydser de hinanden ved, at det ene makkerpar hæver armene og dermed danner en bro. Det andet makkerpar breder armene ud, så de ligner et skib og sejler under broen. Når øvelsen afsluttes, kan man bede eleverne om at forklare, hvordan de kunne kommunikere uden at tale sammen. Tidsforbrug: Materialer: 15 min Ingen

31 Spejl-bevægelserne Klassetrin: I denne øvelse skal eleverne være opmærksomme på hinandens bevægelser for at kunne spejle dem. Eleverne skal inddeles i par. Den ene elev skal lave en stribe bevægelser. Det kunne eksempelvis være: Tidsforbrug: Materialer: 10 min. Ingen Ned på hug. Armene op. Vinke. Op at stå. Hoppe tre gange. Dreje rundt. Vippe overkroppen frem og tilbage. Hinke. Dreje rundt igen. Nikke med hovedet. Bukke. Vrikke med hoften. Trampe i gulvet. Hop. Den anden elev skal først spejle bevægelserne. Dernæst skal den anden gentage bevægelserne, men ændre en detalje som den første skal identificere. Derefter bytter eleverne roller.

32 Byg og forklar Eleverne skal samarbejde om at bygge en legofigur. Øvelsen kræver, at eleverne udtrykker sig præcist og lytter til hinanden. Klassetrin: Tidsforbrug: min. Materialer: Legoklodser Eleverne deles i grupper på fire eller fem. Hver gruppe skal have en observatør, en instruktør, en budbringer og en eller to der bygger. Observatørens skal holde øje med, hvordan gruppen løser opgaven. Instruktøren forlader lokalet og samler en simpel legofigur af klodser. Instruktøren gemmer figuren væk og kalder budbringeren til sig. Budbringeren instrueres mundtligt i, hvordan figuren bygges. Instruktøren må ikke tale med resten af gruppen, og instruktionen skal være meget præcis, da hverken budbringeren eller de elever der bygger, må se instruktørens figur. Budbringerens opgave er at give instruktionen videre til resten af gruppen, men budbringeren må ikke selv røre klodserne. Hvis gruppen bliver i tvivl, imens de bygger, er budbringeren den eneste, der må gå tilbage og spørge instruktøren. Når gruppen har bygget den nye legofigur, kalder de på instruktøren, og de to figurer sammenlignes. Observatøren fortæller om sine observationer. Hvad fungerede godt? Hvordan brugte gruppens medlemmer hinanden? Øvelsen kan gentages, så eleverne prøver andre roller og større legofigurer.

33 Cirkel med tændstikker Eleverne skal stå i en cirkel. Hver elev skal have en tændstik, som placeres mellem højre pegefinger og sidemandens venstre pegefinger. Når alle eleverne har placeret deres tændstikker, skal de forsigtigt bevæge sig et lille skridt i den ene retning. Hvis det lykkes, kan de bevæge sig lidt hurtigere rundt. Klassetrin: Tidsforbrug: 10 min. Materialer: Tændstikker Når en tændstik falder ned, er det lettest, at de nærmeste elever går på hug, så tændstikken kan samles op igen. Man skal dog passe på, at de øvrige tændstikker ikke falder ned. Efterhånden som eleverne bliver opmærksomme på at hjælpe hinanden, får de lettere ved at holde tændstikkerne på plads. Hvis det er meget svært at holde tændstikkerne, kan man f.eks. bruge balloner.

34 Fagteleg i Zoologisk Have Klassetrin: Eleverne skal stå i en cirkel. Fortæl dem, at de skal samarbejde om at danne bestemte dyr, og at de skal nå at danne så mange som muligt på tre minutter (tidsrammen kan naturligvis ændres). Når du peger på en af eleverne og siger et dyr, skal han eller hun sammen med de to sidemænd danne dyret. I kan starte med at lege med få dyr og så tilføje flere senere. Elefant: Eleven i midten laver en snabel med armene. Hver sidemand bruger sine arme til at lave et øre til elefanten. Tidsforbrug: Materialer: 5 min. Ingen Giraf: Eleven i midten stiller sig på tæerne. Sidemændene sætter sig på hug ved siden af. Kanin: Eleven i midten sætter hænderne op til kinderne. Sidemændene laver store ører med deres hænder. Sådan kan en kanin se ud Kamel: Eleven i midten strækker hoveder fremad. Sidemændene danner kamelens pukler ved at bøje albuerne. Ovenstående dyr kan anvendes i legen, men mulighederne er uendelige, f. eks. kan man danne en slange, en hotdog, en blomst eller noget helt fjerde. Legen bliver sjovest, hvis tempoet er højt. Sådan kan en kamel se ud

35 Katten efter musen Klassetrin: En elev skal være mus og en anden skal være kat. De øvrige elever skal stå i en rundskreds, imens de holder hinanden i hænderne. Musen står inde i rundkredsen, og katten står udenfor. Elevene i rundkredsen skal forsøge at forhindre katten i at komme ind i rundkredsen for at fange musen. Hvis katten alligevel kommer ind, skal musen hurtigt lukkes ud af rundkredsen. Tidsforbrug: Materialer: 20 min. Ingen Hvis katten fanger musen, bliver de to nærmeste elever i rundkredsen ny kat og mus. Man kan evt. aftale, at hvis katten ikke fanger musen i løbet af to eller tre minutter, må katten udvælge en ny kat og en ny mus. Dermed holdes tempoet oppe, og man undgår samtidig modløse katte.

36 På tur med tre ben Eleverne skal opdeles i par og stå ved siden af hinanden. De skal binde deres ene ben sammen med makkerens ben. Hvert par skal nu starte med at bevæge sig langsomt rundt. De vil formodentlig hurtigt opleve, at de har brug for at samarbejde, så de kan bevæge sig i takt. Klassetrin: Tidsforbrug: min. Materialer: Tørklæder eller andet til at binde elevernes ben sammen. Når eleverne er blevet fortrolige med at bevæge sig omkring på tre ben, kan man lave en let forhindringsbane, så de for alvor kan afprøve deres samarbejdsmetode.

37 Ryg-sms Eleverne inddeles i grupper på 5-8 personer. Hver gruppe skal stå på en række, så de kan nå hinandens rygge. Gruppens bagerste elev vælger et ord og skriver det på ryggen af personen foran sig. Beskeden sendes videre til den næste, indtil ordet kommer frem til den forreste elev. Den forreste elev skriver ordet på et stykke papir eller tavlen, hvorefter den bagerste elev fortæller, hvad det oprindelige ord var. Den forreste elev går nu bagerst i rækken, og øvelsen fortsætter til alle har prøvet at stå forrest. Klassetrin: Tidsforbrug: 30 min. Materialer: Papir og blyant eller kridt/marker og tavle. Som afslutning kan man bede eleverne forklare, hvad man skal gøre, for at løse opgaven. Stikord til denne samtale kunne eksempelvis være: opmærksomhed, nøjagtighed og koncentration

38 Tegn og forklar Eleverne skal arbejde sammen parvis. Den første elev tegner et simpelt mønster ved udelukkende at bruge lige streger. Når tegningen er færdig, skal eleven guide den anden til at lave samme mønster. Den anden elev må ikke se den første elevs tegning, og er derfor afhængig af en nøjagtig instruktion. Klassetrin: Tidsforbrug: minutter Materialer: Papir og blyant. Når alle eleverne har gennemført øvelsen er der mulighed for at tale om, hvordan eleverne løste opgaven. F. eks. kan man spørge, hvad den første elev kunne gøre for at lette opgaven for den anden? Og hvad var den anden elevs vigtigste opgave? Måske kan klassen formulere nogle retningslinjer for det optimale samarbejde. Derefter bytter eleverne roller, og øvelsen gentages.

39 Vis og gæt en følelse Eleverne skal starte med at skrive en følelse på en seddel. Sedlerne indsamles, og lægges med bagsiden opad. Klassetrin: Tidsforbrug: 1 time Materialer: Papir og blyant. Derefter skal eleverne skiftes til at trække en seddel og vise, hvordan følelsen kan se ud. De andre elever skal forsøge at gætte følelsen. Øvelsen kan udvides, så der også kommer fokus på følelsernes kendetegn. Eksempelvis kan den voksne sige I gættede på utryg. Hvad var det for nogle tegn, der fik jer til at gætte sådan?

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Guns and Roses Brain Break

Guns and Roses Brain Break FANGET!! Formål: At prøve at fange en anden persons finger på den ene side, imens man på samme tid forsøger at undgår at ens finger bliver fanget af personen på den anden side. 1. Stå i rundkreds i mindre

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud.

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud. Kom-i-gang-lege Frugtsalat 5-10 minutter stole Alle elever står på en stol i en rundkreds. Der er en stol mindre end antallet af elever, den sidste elev står derfor i midten. Alle får nu tildelt navnet

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. Yes - jeg har lavet en fejl 1. Rejs jer.

3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. Yes - jeg har lavet en fejl 1. Rejs jer. Yes - jeg har lavet en fejl 2. Find sammen to og to med en, der har samme hårfarve som dig selv. 3. Stræk armene over hovedet og sig Jeg har lavet en fejl (demonstrer først selv). 4. Fortsæt og få dem

Læs mere

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Nogle gange går den grovmotoriske udvikling ikke helt som ventet. Børn udvikler sig forskelligt og nogle børn har brug for, at man stimulerer dem ekstra meget

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING Nr.3418 Alder: 7-10 år - Tid: 5 min. Nr.2888 Alder: 5-6 år - Tid: 5 min. Bobler med ballade Enkeltvis Deltagern dykker ned på bunden og laver følgende: vanddybder alt efter deltagernes niveau. vejrtrækning,

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

kreativ produktudvikling 3D leg Partnerskab for Vækst Fyn

kreativ produktudvikling 3D leg Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn kreativ produktudvikling give gaver der har samme sko som dig selv. 3. den med længst hår 4. giv hinanden gaver ved at mime. Vis gaven med dit kropssprog uden at sige, hvad det

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION)...)2! SOCIALE)...)3! TÆL TIL 10)...)3! HVEM ER HVEM HAR SCHYYY )...)3! SVUISJ SPOING BANG)...)4! KOORDINATION)...)5!

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen. 6 eller flere Papir Blyant eller kuglepen Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede

Læs mere

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS Lektionsplan 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem omformuleres, hvis eleverne

Læs mere

KREATIV PRODUKTUDVIKLING 3D LEG

KREATIV PRODUKTUDVIKLING 3D LEG KREATIV PRODUKTUDVIKLING Partnerskab for Vækst Fyn GIVE GAVER DER HAR SAMME SKO SOM DIG SELV. 3. DEN MED LÆNGST HÅR 4. GIV HINANDEN GAVER VED AT MIME. VIS GAVEN MED DIT KROPSSPROG UDEN AT SIGE, HVAD DET

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Hvad er klokken hr. Ulv?

Hvad er klokken hr. Ulv? Legekompendie Fangelege Egern-tagfat Mindst 6 deltagere. 5-13 år. 10-20 min. Først vælges et rovdyr (ræv, ugle, menneske, tyranosaurus rex eller lignende), derefter vælges en af deltagerne til at være

Læs mere

Ny klasse - Din fortælling

Ny klasse - Din fortælling Ny klasse - Din fortælling Øvelsens formål er at give eleverne mulighed for at danne nye relationer ved at få større kendskab til hinanden. Eleverne inddeles i makkerpar - helst på tværs af tidligere relationer.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK Fang fluen Eleverne skal ryste hhv. højre arm, venstre arm, højre ben og venstre ben på tælling. Der tælles i 1. runde til otte, 2. runde til 4, 3. runde til 2 og 4.

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 ØVELSER Indhold 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 Kære træner Her får du 30 øvelser, som træner trivslen. Øvelserne er udarbejdet til børn på 6-12 år og er inddelt

Læs mere

FÆLLES KLASSEAKTIVITET GRUPPEAKTIVITET

FÆLLES KLASSEAKTIVITET GRUPPEAKTIVITET FÆLLES KLASSEAKTIVITET Dialogkortene kan bruges som en fælles klasseaktivitet fx i de sidste 10 minutter af en lektion eller evt. i den understøttende undervisning. Det kan forløbe på den måde, at tre-fem

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet PTSD Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Træningsmateriale 400 meter

Træningsmateriale 400 meter Træningsmateriale 400 meter Indhold Generelt om lang sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 lange stigningsløb... 4 Lektion 3 fartkontrol... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

INSPIRATION TIL AKTIVITETER. Slaraffenland. Københavnerkirken 2017

INSPIRATION TIL AKTIVITETER. Slaraffenland. Københavnerkirken 2017 Dette skal være til inspiration for alle ledere i Slaraffenland, så man bl.a. kan få styrket fællesskabet i de forskellige Slaraffenlandsgrupper gennem leg og aktiviteter. Man kan tage aktiviteterne, som

Læs mere

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed 1. Kompetencer vedr. motorik og sanser: At kunne koncentrere sig et stykke tid ad gangen At kunne koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en. At være motorisk selvhjulpen, f.eks. at kunne klæde

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Frikvartersaktiviteter

Frikvartersaktiviteter Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Frikvartersaktiviteter Indholdsfortegnelse CHASE: Politi og røvere s.1 Udbryderkongen s.2 Grænselegen s.3 Hvad er klokken Hr. Løve s.4 De blå de må gå s.5

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

KREATIV KREATIV KREATIV KREATIV PRODUKTUDVIKLING PRODUKTUDVIKLING PRODUKTUDVIKLING PRODUKTUDVIKLING 3D LEG 3D LEG 3D LEG 3D LEG

KREATIV KREATIV KREATIV KREATIV PRODUKTUDVIKLING PRODUKTUDVIKLING PRODUKTUDVIKLING PRODUKTUDVIKLING 3D LEG 3D LEG 3D LEG 3D LEG GIVE GAVER GIVE GAVER DER HAR SAMME SKO SOM DIG SELV. DER HAR SAMME SKO SOM DIG SELV. 3. DEN MED LÆNGST HÅR 4. GIV HINANDEN GAVER VED AT MIME. VIS GAVEN MED DIT KROPSSPROG UDEN AT SIGE, HVAD DET ER. MAKKEREN

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Klubdag for de mindste (U-6/U-8)

Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Saml foreningens mindste spillere og deres forældre til en sjov og hyggelig dag i hallen, hvor der er fokus på fælles aktiviteter og klubånd. Denne klubdag er målrettet

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Vi skriver bogstaver - Gennemførelse

Vi skriver bogstaver - Gennemførelse Vi skriver bogstaver - Gennemførelse 1. -4. lektion overblik Præsenter læringsmål for forløb for eleverne og hav forberedt plancher med bogstaverne i de fire grupper, som bogstaverne præsenteres i. Bogstaver

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV POWERPAUSER Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette

Læs mere

15 mm Top. Forside TRO TRO TRO PÅ DET PÅ DET PÅ DET. Bund TRO TRO TRO TRO PÅ DET PÅ DET PÅ DET PÅ DET. 15 mm 12 mm

15 mm Top. Forside TRO TRO TRO PÅ DET PÅ DET PÅ DET. Bund TRO TRO TRO TRO PÅ DET PÅ DET PÅ DET PÅ DET. 15 mm 12 mm Top TRO PÅ DET TRO PÅ DET TRO PÅ DET TRO PÅ DET Forside TRO PÅ DET TRO PÅ DET TRO PÅ DET Top Optimisme Tænk på 5 tanker, der ville gøre dig glad. Skriv dem ned og vis dem til en kammerat. Optimisme Forestil

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Svømmeprogram 3. august 2015

Svømmeprogram 3. august 2015 Svømmeprogram 3. august 2015 Introduktion - Formiddag Reglerne i hallen Navneleg med dyr Vi passer på hinanden i svømmehallen Ikke hoppe i vandet før instruktøren har givet tilladelse hertil Man må ikke

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Skema m. ordforklaring.

Skema m. ordforklaring. Skema m. ordforklaring. Tegning Ord Brug ordet Brandbil Lav en sætning med ordet Stol Ordklasser. Kasser skuffer - ruse Substantiv navneord Adjektiv tillægsord Verbum udsagnsord Læg/ sorter ordkortene

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge14_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 12.04

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan?

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? - Laban bruges som didaktisk redskab. Kreativitet og innovation som en del af opvarmning Gang-relationer: 5 meter mellem dig og den du tænker

Læs mere

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1 Åndedrætsøvelse 7 Rygliggende med bøjede ben. Placér hænderne på maven. Mærk efter hvor bevægelsen sker under vejrtrækningen. Koncentrér om at trække vejret ned i maven, brystkassen skal helst ikke bevæge

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Teambuildings øvelser

Teambuildings øvelser Teambuildings øvelser Indisk Madrasvending Man skal være nok deltagere til at kunne lave hold af 4-6 personer. Teambuildingøvelse, hvor du skal bruge: en madras eller liggeunderlag pr. hold. Hele holdet

Læs mere

Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult. 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4.

Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult. 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4. Teambuilding kan foregå på flere måder. Metoder som cooperative learning og storyline fremmer også teambuilding. Følgende er et forslag til, hvordan en hel dag kan sammensættes omkring teambuilding med

Læs mere

Arbejdsliste : A s arbejdsliste:

Arbejdsliste : A s arbejdsliste: Marte Meo forløb med A B og C. Beskrivelse af personer. A er pædagog i en vuggestuedel, hvor der pt. er 14 vuggestuebørn i alderen 0-2 år. A er interesseret i at lære om Marte Meo metoden, da A i det daglige

Læs mere

Træningsprogram til stolemotion

Træningsprogram til stolemotion Træningsprogram til stolemotion At sidde på stolen: Sæt dig ude på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for at benene er placeret i ret vinkel. Tempo: Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt.

Læs mere

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege Del 13: Lege Fang slangens hale: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Fang slangens hale. Eleverne deles i grupper á 4-5 elever. Kegler/markeringer. 5x5 meter. Hver gruppe får et areal markeret

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15

AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15 AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15 Vi nåede ikke alle lege, men her har I det samlede program. Kan ske at noget af det vi ikke nåede kommer på næste gang Tak i øvrigt for godt engagement og humør Kan du

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling vol. 2 Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 SOCIALE BODY TWIST... 3 GRUPPE-JONGELERING... 5 SEND DEN RUNDT... 6 KOORDINATION TÆL TIL ABC...

Læs mere

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk.

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Bevægelsespauser Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Motorikstyrkende lege

Motorikstyrkende lege Motorikstyrkende lege Et inspirationshæfte fra Fællesrådgivningen for Børn og Unge, PPR side 1 Indhold Bage boller... 3 Lege med fokus på kropsbevidsthed... 3 Find to ens billeder... 3 Lege med fokus på

Læs mere

Fangelege. Indholdsfortegnelse

Fangelege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ulven kommer... 2 To mand frem for en enke... 2 Aberne i træerne... 2 Her kommer vi... 3 Sten-saks-papir... 3 Plat eller krone... 3 Alle-er-den-tik... 4 Katten efter musen... 4 Ståtrold...

Læs mere