Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn"

Transkript

1 Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn 1. Stambogskontorets formål er at udfærdige stamtavler til marsvin opdrættet af/ejet af DMK medlemmer. Stamtavlerne registreres numerisk i en database ejet af DMK. 2. Alle marsvin kan stambogsføres uanset herkomst, dog kan dyr uden stambogsførte forældre, kun stambogsføres som kæledyr, med eventuel pelstype bagefter. Dog gælder det for racerne Skinny, Skinnybærer samt Cuy at disse kan stambogsføres som kæledyr med racebetegnelse efter, ved ikke-registrerede forældre. 3. Ved stambogsføring af racedyr, skal begge forældredyr være stambogsført og mindst den ene som racedyr. Ved registrering af racedyr indkøbt i udlandet uden stambog, skal det kunne dokumenteres fra sælger at dyret er racedyr. 4. Kun dyr, der har mindst én forælder registreret i DMKs database, kan registreres som marsvin fra eget opdræt. Marsvin uden mindst én forælder registreret i DMKs database kan ikke have opdrætternavn, men kun ét navn, og vil få status af B-dyr. 5. Udenlandske medlemmer kan ikke stambogsføre deres dyr, undtaget Champion registrering. 6. Kun godkendte race- og farvebetegnelser må anvendes. Hvis der i en stambogsansøgning er anvendt ikke godkendte farve- og racebetegnelser, vil stambogsføringen foregå efter stambogsførens skøn. 7. Stamtavler betales forud ved hjælp af den på mail udsendte faktura. Man har 1 måneds betalingsfrist, og stamtavler laves og udsendes ikke før betaling er registreret ved stambogen. Hvis der ikke er betalt efter 1 måned, slettes ansøgningen. 8. Hvis et tidligere medlem i restance genindmeldes, skal evt. gammel gæld betales, inden vedkommende kan få stambogsført dyr igen. 9. Ugyldige stambogsnumre kan ikke anvendes ved udstillinger og stambogsføring. I forbindelse med udstilling har udstillingsarrangører pligt til ikke at benytte evt. ugyldige stambogsnumre ved katalogskrivningen og kan tjekke dette i samarbejde med stambogen. 10. Foruden opdrætteren af marsvinet eller registranten af et udenlandsk marsvin, er det kun udstillingsarrangører der har ret til at få udleveret stambogsnummer.

2 11. Alle DMK medlemmer kan ansøge om et opdrætternavn mod betaling af et gebyr. Ansøgningen skal sendes til opdrætternavnsansvarlig. Navneansøgningen bringes i førstkommende AT efter betaling er modtaget. Såfremt ingen indsigelser indkommer, bliver det herefter opslået som godkendt i næstkommende AT. I tilfælde af indsigelser, vil disse blive behandlet af DMKs hovedbestyrelse. Opdrætternavn kan ansøges enten som fornavn eller som efternavn. Det må ikke overstige 15 anslag. Det må ikke være anstødeligt og der må ikke indgå tal og/eller specialtegn i opdrætternavnet (Opdrætternavne godkendt før er undtaget fra dette). Ved betaling af opdrætternavnet, accepterer man retningslinjerne fra DMK som fremgår i opdrætterfolderen. 12. Opdrætternavnet er bindende efter godkendelse og kan ikke skiftes ud ved eventuel senere fortrydelse. Der kan dog gives dispensation af Hovedbestyrelsen, såfremt ønsket om ændring er velbegrundet. Bliver der givet dispensation, skal man sende en ny ansøgning om opdrætternavn til stambogskontoret. Efter betaling af gebyret på 150 kr. vil det nye navn blive bragt i AT til godkendelse. 13. Nyligt godkendt opdrætternavn kan bruges med tilbagevirkende kraft fra den dato der er ansøgt om opdrætternavnet. 14. Et medlem må kun have et opdrætternavn. Flere opdrættere kan godt dele fælles opdrætternavn. Ønskes en anden opdrætter tilføjet til opdrætternavnet, skal dette meddeles skriftligt til opdrætternavnsansvarlig som sørger for at det kommer i AT og derefter godkender det. 15. Dyr født hos danske opdrættere uden godkendt opdrætternavn eller dyr indkøbt uden stamtavle, kan kun stambogsføres med et navn. F.eks. Molly, Mickey eller Mulle. 16. Det godkendte opdrætternavn må kun anvendes til unger af egen avl. Det vil sige, at hunnen skal være ejet af opdrætteren på fødselstidspunktet. 17. Der må ikke stambogsføres, i andres opdrætternavn. Det er opdrætters egen pligt selv at stambogsføre dyr, hvis de sælges med stamtavle. 18. Opdrættere, der har samme opdrætternavn i flere foreninger, kan oversætte allerede registrerede egen-avls dyr i en anden forening til DMK stamtavler på lige fod med udenlandske stamtavler.

3 19. Godkendte formidlere kan stambogsføre formidlingsdyr med efternavnet Hjemløs gratis ved stamtavler pr. mail, og 25 kr. pr. bestilling ved stamtavler pr. post (for at dække porto). For at kunne benytte sig af Hjemløs-navnet, skal man være godkendt af DMK. Dette kan man ansøge om ved at sende en ansøgning til opdrætternavnsansvarlig og processen svarer til ansøgning om opdrætternavn, ligesom de samme regler gælder. For dyrets navn skal reglen i 15 overholdes som ved indkøbte dyr uden opdrætternavn. 20. Dyrets navn må max. indeholde 40 anslag inkl. opdrætternavn. Hvis alle 40 anslag er udnyttet, vil endelsen forsvinde alt efter antal anslag. 21. Opretholder et medlem ikke sit medlemskab sættes dennes opdrætternavn i bero. Stk 1 Hvis et opdrætternavn er i bero, kan det ikke anvendes af andre før efter 10 år. Således beskyttes navnet i 10 år fra datoen medlemskabet er registreret stoppet. Såfremt medlemmet genindmeldes inden for denne 10årige periode, tildeles medlemmet automatisk sit gamle opdrætternavn igen. Stk 2 Såfremt navnet er ubrugt ved medlemskabets ophør slettes det pr. 1. april det samme år som medlemskabet er ophørt, uden 10 års beskyttelse. 22. Opnået udenlandsk championat kan registreres i stambogsdatabasen og påføres stamtavlen ved indsendelse af relevant(e) udenlandsk(e) cert(er) til stambogskontoret. Ved udenlandsk championatregistrering gælder samme pris som ved øvrige titelregistreringer. Championater opnået i andre danske foreninger kan påføres DMK stamtavlen ved indsendelse af kopi af stamtavle med pågældende titler påført. 23. Priser på stamtavler fastsættes af stambogsudvalget, og godkendes af hovedbestyrelsen. 24. Officielle titler i DMK, der kan påføres stamtavlen, er følgende: Championtitler: Dansk Børnedyrs Champion: DKbdCH Dansk Super Børnedyrs Champion: DKsbdCH Dansk Veteran Champion: DKvCH

4 Dansk Kæledyrs Champion: DKkdCH Dansk Super Kæledyrs Champion: DKskdCH Dansk Champion: DKCH Dansk sjælden variant Champion: DKsvCH Dansk klippet langhår Champion: DkklCH Dansk sjælden variant klippet langhår Champion: DKsvklCH BOY Titler (Best of Year/årets bedste): Titler til de første 5 i DMKs pointjagt for hhv. børnedyr, kæledyr, racedyr og sjælden variant Børnedyr: BOYbd1-16 Kæledyr: BOYkd1-16 Veteran: BOYv1-16 Racedyr: BOY1-16 Sjælden variant: BOYsv1-16 DM Titler (Dansk Mesterskabs titler): Titler til BIS vindende dyr ved DM Dansk Mester Børnedyr junior: DMbdj-16 Dansk Mester Børnedyr senior: DMbd-16 Dansk Mester Kæledyr junior: DMkdj-16 Dansk Mester Kæledyr senior: DMkd-16 Dansk Mester Racedyr junior: DMj-16 Dansk Mester Racedyr senior: DM-16 Dansk Mester Sjælden variant junior: DMsvj-16 Dansk Mester Sjælden variant senior: DMsv-16 Nordisk-vinder titler: Titler til BIS vindende dyr ved Nordisk Mesterskab

5 BIS 1 børnedyr junior: NordPCCJR-16 BIS 1 børnedyr: NordPCC-16 BIS 1 kæledyr junior: NordPCJR-16 BIS 1 kæledyr: NordPC-16 BIS 1 racedyr: NordM-16 BIS 1 racedyr junior: NordjrM-16 BIS 1 sjælden variant: NordGUIDE-16 Bedste klippede langhår: NordCLIPPED-16 Bedste ustandardiserede: NordUST-16 BOB vindende dyr (Best of Breed) i senior får titlen NordV-16 BOB vindende dyr (Best of Breed) i junior får titlen NordJrV-16 Specialklubstitler: SK titler (Special Klubbernes titler) der kan tilføjes vinderen af den interne pointjagt pågældende år: Special klubbens vinder: SK-16 Special klubbens vinder Sj. Variant: SKsv-16 Titler og Championater Championat opnås ved at indsende kopi af udstillingsblanketter med certifikater til stambogen. Titlen kan først bruges når den er betalt, jf. 7 Registrering af en champion koster en registreringsafgift, hvis størrelse fastsættes af DMK`s bestyrelse, se AT for fastsat pris Stk. 2 Titlerne kan påføres mod indbetaling af registreringsafgift til stambogskontoret og må først benyttes officielt efter indbetaling og registrering.

6 Regler vedr. Cuy ved stambogsføring i DMK DMK har fremsat nogle avlsretningslinjer, som SKAL overholdes for at kunne få stambogsført cuy og deres afkom i DMK. Det er kun tilladt, at 1 alm. marsvin figurerer på en Cuy stamtavle, hvilket vil sige at det kun er tilladt at parre en gang med et alm. marsvin for hver 4. generation som maximum. Hvis man vælger at bruge et alm. marsvin i sin avl, skal dette altid være hannen, der er det almindelige marsvin. Cuy uden kendt baggrund registreres som Kæledyr, Cuy på stamtavlen og kan i tillæg få pelsbeskrivelser som ruhåret, langhåret etc. Racedyrs Cuy med kendt baggrund, der er blandet med alm. marsvin og dermed ikke hel- Cuy samt de følgende ikke hel-cuy generationer registreres som CuMa og kan i tillæg få racebeskrivelse eller pelsbeskrivelse som kæledyr. Racedyrs Cuy med kendt baggrund, der er hel-cuy registreres som Ustandardiseret, Cuy og kan i tillæg få racebeskrivelse eller pelsbeskrivelse som kæledyr. Bruges CuMa i avlen, må disse ikke figurere sammen med andet end hel-cuy på den øvrige stamtavle. Senest ændret august 2017

stk 3 Udstillingsresultaterne skal være offentliggjort senest en måned efter udstillingen på kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside.

stk 3 Udstillingsresultaterne skal være offentliggjort senest en måned efter udstillingen på kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside. Udstillingsreglement 1. INDLEDNING Nærværende udstillings-reglement er gældende for officielle DMK-udstillinger; det vil sige åbne udstillinger afholdt af DMK, kredsen eller udstillingsteam godkendt af

Læs mere

stk 3 Udstillingsresultaterne skal være offentliggjort senest en måned efter udstillingen på kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside.

stk 3 Udstillingsresultaterne skal være offentliggjort senest en måned efter udstillingen på kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside. Udstillingsreglement 1. INDLEDNING Nærværende udstillings-reglement er gældende for officielle DMK-udstillinger; det vil sige åbne udstillinger afholdt af DMK, kredsen eller udstillingsteam godkendt af

Læs mere

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser!

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Power Weekend Marts 06 Valg af referent: Lene C Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Valg af ordstyrer:

Læs mere

2. HVEM KAN ARRANGERE UDSTILLINGER

2. HVEM KAN ARRANGERE UDSTILLINGER Udstillingsreglement 1. INDLEDNING Nærværende udstillings-reglement er gældende for officielle DMK-udstillinger; det vil sige åbne udstillinger afholdt af DMK, kredsen eller udstillingsteam godkendt af

Læs mere

2. Tilstede: Janne, Kenneth, Malene, Ove, Ole, Laila, Maria, Camilla, Charlotte (kun Lørdag) Fraværende: Annette, Susanne, Maj.

2. Tilstede: Janne, Kenneth, Malene, Ove, Ole, Laila, Maria, Camilla, Charlotte (kun Lørdag) Fraværende: Annette, Susanne, Maj. Power Weekend 27-28/4-08 1. Valg af referent: Camilla 2. Tilstede: Janne, Kenneth, Malene, Ove, Ole, Laila, Maria, Camilla, Charlotte (kun Lørdag) Fraværende: Annette, Susanne, Maj. 3. Valg af Dirigent:

Læs mere

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag.

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. Power Weekend November 2007 1. Valg af referent: Annette og Camilla Lysel. 2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. 3. Valg af Dirigent: Ole, Ove søndag. 4. Godkendelse af

Læs mere

Team Jensen 20/8-16 Udstilling 1

Team Jensen 20/8-16 Udstilling 1 Team Jensen 20/8-16 Udstilling 1 Børnedyr Dommer: Maria Wigenborg (Sverige) Han 12-18 mdr. (1) 1 A Kappel's Kakao 1 å, 0 m, 10 d Anna Egelund Cert Champklasse Hun 8-12 mdr (1) 1 A DkbdCH Kappel's Chokolade

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Børnedyr Dommer: Johanna Brandin (S) Hun under 5 mdr. - junior (1)

Børnedyr Dommer: Johanna Brandin (S) Hun under 5 mdr. - junior (1) Stengård skole 21.5.16. DM Børnedyr Dommer: Johanna Brandin (S) 1 Saturns Egern Isabell S. Holm Cert. Han under 5 mdr. - junior (2) 1 LUX Magnum Camille Vængebo Cert. Nicas Piratos Camille Vængebo Cert.

Læs mere

Søborg, Team Tøffel Med Bred Last Børnedyr - Hildur Jóhannesdóttir, udstilling 2

Søborg, Team Tøffel Med Bred Last Børnedyr - Hildur Jóhannesdóttir, udstilling 2 Søborg, 10-06-2017 - Team Tøffel Med Bred Last Børnedyr - Hildur Jóhannesdóttir, udstilling 2 Børnedyr alm. 1 Severins Charmander, cert Tobias Kristensen 1 Severins Andrea, cert Tobias Kristensen 2 Severins

Læs mere

Kreds 1 udstilling på Stengård skole

Kreds 1 udstilling på Stengård skole Resultater for udst. 2 v. Christina Jensen Kreds 1 udstilling på Stengård skole 18-03-2017 Børnedyr Hun junior (2) 1. Kappel's Roulade, cert 2. Bellevics Cupcake Anna Egelund Malou Hansen Hun 12-18 mdr

Læs mere

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål. Vedtægter 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Dansk Mus & Gerbil forkortet DMG. Disse regler gælder kun for medlemmer jf. 4. Foreningens hjemsted er kasserens adresse. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Kæledyr Veteran Han over 4 år (1) 1. DKskdCH Sweet Leafs Stranger Inside (Buller), Dommerens favorit, cert Lina Kugge

Kæledyr Veteran Han over 4 år (1) 1. DKskdCH Sweet Leafs Stranger Inside (Buller), Dommerens favorit, cert Lina Kugge Resultater for udst. 1 v. Claus Füssel Kreds 1 udstilling på Stengård skole 18-03-2017 Børnedyr Hun junior (2) 1. Kappel's Roulade, cert 2. Bellevics Cupcake Anna Egelund Malou Hansen Hun 12-18 mdr (1)

Læs mere

Børnedyr Dommer: Christina Jensen (DK) Hun under 5 mdr. - junior (1)

Børnedyr Dommer: Christina Jensen (DK) Hun under 5 mdr. - junior (1) Stengård skole 21.5.16. Ordinær udst. Børnedyr Dommer: Christina Jensen (DK) 1 Saturns Egern Isabell S. Holm Cert. Han under 5 mdr. - junior (2) 1 LUX Magnum Camille Vængebo Cert. Hun 12-18 mdr. (1) 1

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Referat for generalforsamlingen (GF) i DMK d. 14. november 2017 i Fårup

Referat for generalforsamlingen (GF) i DMK d. 14. november 2017 i Fårup Referat for generalforsamlingen (GF) i DMK d. 14. november 2017 i Fårup 1. Valg af dirigent Nanna M. som konstaterede at GF var indkaldt lovligt. 2. Valg af referent Lene K. 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fårup, udstilling 1 Børnedyr Børnedyr alm. Han under 5 mdr. - junior (1) 1 1 A Haribo von Fredslund 0 å, 4 m, 24 d Laura Elsner Fredslund

Fårup, udstilling 1 Børnedyr Børnedyr alm. Han under 5 mdr. - junior (1) 1 1 A Haribo von Fredslund 0 å, 4 m, 24 d Laura Elsner Fredslund Fårup, 19-08-2017 - udstilling 1 Børnedyr Børnedyr alm. (1) 1 1 A Haribo von Fredslund 0 å, 4 m, 24 d Laura Elsner Fredslund (2) 1 C 2 A Tohka von Fredslund 0 å, 4 m, 8 d Laura Elsner Fredslund (2) 1 C

Læs mere

Etiske regelsæt for udstillere på DMG s udstillinger.

Etiske regelsæt for udstillere på DMG s udstillinger. Regler Etiske regelsæt for udstillere på DMG s udstillinger. Dette er et regelsæt for udstillere og gæsters opførsel, så alle får en god dag på udstillingen. 1 Der forventes almindelig dannelse fra alle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Marsvineklub

Vedtægter for Dansk Marsvineklub Vedtægter for Dansk Marsvineklub Indledning 1. Foreningens navn er "Dansk Marsvineklub"- forkortet DMK. Disse regler og vedtægter gælder kun for medlemmer jf. 4 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet

Læs mere

Mørkhøj skole, 3/3/2018, udst 2 Dommer: Rikke M. Breiner Børnedyr Hun under 5 mdr. - junior

Mørkhøj skole, 3/3/2018, udst 2 Dommer: Rikke M. Breiner Børnedyr Hun under 5 mdr. - junior Mørkhøj skole, 3/3/2018, udst 2 Dommer: Rikke M. Breiner Børnedyr 1 C 5 B Bellevics Nova Ida Berthou 2 C 7 A Bountylands Suki 3 C 3 A Severins Tinka Tobias Lindquist 4 C 6 B Bellevics Tinka Ida Berthou

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Kære kommende marsvineopdrætter Du har nu ansøgt om et opdrætternavn til din marsvineavl og vil om et par måneder kunne opkalde unger af eget opdræt

Læs mere

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr v.2.5

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr v.2.5 Forord... 1 1. Årets Hund Liste herunder Årets Bedste Han/Bedste Tæve... 2 2. Årets Unghund Liste... 3 3. Årets Veteran Liste... 4 4. Årets Baby Liste (uofficiel klasse)... 5 5. Årets Hvalpe liste (uofficiel

Læs mere

Vedtægter for Dansk Marsvineklub

Vedtægter for Dansk Marsvineklub Vedtægter for Dansk Marsvineklub Indledning 1. Foreningens navn er "Dansk Marsvineklub"- forkortet DMK. Disse regler og vedtægter gælder kun for medlemmer jf. 4 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Bakkelandets Friskole 30. september 2017

Bakkelandets Friskole 30. september 2017 Bakkelandets Friskole 30. september 2017 DBK - Christina Vildershøj 1. Baun's Peter Pan Ronja Nellemann Baun Cert Hun u. 5 mdr - Junior (2) 1 Kappels Alba Anna Egelund Cert 2 Baun's Vingummi Ronja Nellemann

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2/ Valg af referent: Camilla

Bestyrelsesmøde 2/ Valg af referent: Camilla Bestyrelsesmøde 2/2-07 1. Valg af referent: Camilla 2. Tilstede: Tilstede: Annette, Ole, Kenneth, Laila, Claus, Jytte (Stambog) Afbud: Charlotte Udeblivende: Kjeld (PR) 3. Valg af Dirigent: Laila 4. Godkendelse

Læs mere

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr Forord... 1 1. Årets Hund Liste herunder Årets Bedste Han/Bedste Tæve... 2 2. Årets Unghund Liste... 3 3. Årets Veteran Liste... 4 4. Årets Baby Liste (uofficiel klasse)... 5 5. Årets Hvalpe liste (uofficiel

Læs mere

Stengård Skole, Lyngby,

Stengård Skole, Lyngby, Stengård Skole, Lyngby, 04-11-2017 Børnedyr, udst 1, Børnedyr alm. 1 C Bellevics Le Mona 2 C Severins Viola 1 C Bellevics Sølvfine Leonora Sørensen 2 C Bellis Sisse Frost-Rasmussen 1 C Severins Charmander

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Stengård skole, 9/ Dommer Diana Atrakhimovich, udst 2 Racedyr Langhåret

Stengård skole, 9/ Dommer Diana Atrakhimovich, udst 2 Racedyr Langhåret Stengård skole, 9/3-2019 Dommer Diana Atrakhimovich, udst 2 Racedyr Langhåret Sheltie 1 C B Saturns Emma Sofie Texel Han under 5 mdr. - junior (3) 1 C B 2 C A Emras Robin Name by D s Lumière 3 A Name by

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

Nimtofte, udst. 2 Børnedyr - Steffen Skovbo Børnedyr alm.

Nimtofte, udst. 2 Børnedyr - Steffen Skovbo Børnedyr alm. Nimtofte, 21-01-2017 udst. 2 Børnedyr - Steffen Skovbo Børnedyr alm. 1 A Baun's Bertil Brumbasse 0 å, 4 m, 6 d Freja Nellemann Baun 1 C 2 A Kappel's Måne 0 å, 3 m, 17 d Anna Egelund 3 A Baun's Jigglypuff

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Registrering. DSAH benytter WAHO s definition til bestemmelse af en fuldblodsaraber:

Registrering. DSAH benytter WAHO s definition til bestemmelse af en fuldblodsaraber: Indholdsfortegnelse: Registrering 1. Sekretariatet 2 2. Medlemskab 2 3. Ejerskifte 2 4. Bedækning af arabiske fuldblodshopper med arabiske fuldblodshingste 2 5. Bedækning af hopper af anden race med arabiske

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister.

Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister. POINTSYSTEM FOR BEREGNING AF ÅRETS HUND pr. 01.01.2016 Alle danske udstillinger er pointgivende, såvel OES Klubbens egne udstillinger, som DKK s internationale og nationale udstillinger. Der opereres med

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Kurilean Bobtail Klubben Referat fra generalforsamling

Kurilean Bobtail Klubben Referat fra generalforsamling Kurilean Bobtail Klubben Referat fra generalforsamling Søndag d. 2. april 2017 kl. 9:30 Sted: Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N (til JYRAKS udstilling) Dagsorden 1. Registrering

Læs mere

Nyt om udstillinger. Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info

Nyt om udstillinger. Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info Nyt om udstillinger Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info Nye danske championater fra 2018 Dansk Juniorchampion DKJUCH Dansk Veteranchampion - DKVECH Hvilke udstillinger?

Læs mere

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Udarbejdet af Christina V. Jensen, Udstillingskoordinator, november 2011. Når man som team eller kredsbestyrelse skal arrangere en udstilling, er der mange regler

Læs mere

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere.

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. Bestyrelsesmøde 21/9-07 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. 3. Valg af Dirigent: Kenneth er valgt. 4. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

ONLINE TILMELDING DTAF KAMP STÆVNER Ver01

ONLINE TILMELDING DTAF KAMP STÆVNER Ver01 Dansk Taekwondo Forbund(DTaF) er ved at udvikle et nyt Dansk online tilmelding til Stævnebrug, det er det samme system som allerede nu bruges til kurser og lejre. Stævne tilmelding er baseret på DTaF licens

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Skal min hund være mor?

Skal min hund være mor? Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Administration af prøver/aktiviteter... 2

Indholdsfortegnelse. Administration af prøver/aktiviteter... 2 Indholdsfortegnelse Administration af prøver/aktiviteter... 2 Brug af hundeweb prøve... 3 Opret prøve...3 Kontroller oplysninger om prøven / aktiviteten...5 Indtastning af deltagere på prøven / aktiviteten...6

Læs mere

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK Velkommen til udstillingen Velkommen til udstillingen Denne folder vil give dig en kort præsentation af hvordan tingene på en udstilling som denne foregår. Skulle du have spørgsmål eller vil du gerne vide

Læs mere

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Brande Taekwondo Klub Dato: 14. september 2013 Sted: Blåhøj Hallen Indbydelse til Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 25. august 2013 Sidste tilmelding:

Læs mere

Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler

Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Pkt. Nuværende 1. Forældredyr skal inden parringen være optaget i Dansk Hundestambog eller anden anerkendt FCI stambog. Danskejede hunde skal være stambogsført

Læs mere

Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019

Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019 Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019 Forslag 1 fremsendt af Hovedbestyrelsen 11. KONTINGENT: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Bilag 05 Avlskommissorium med forlag til rettelser Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Avlskommissorium vedtaget på generalforsamlingen 7. april 2018-28. april 2019 1 Formål og formalia

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB FORENINGENS VEDTÆGTER 1 Navn, hjemsted og bestemmelser Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Connemara Pony Selskab (DCPS) og er stiftet d. 15. januar 2011. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger den til enhver

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark

Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark Dette oplæg er opfølgningen på nedestående note i seneste blad. Med udgangspunkt i vision og de oplæg som er kommet fra tidligere avlsråd er

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2019 1 Indstilling af elever 2 2 Elevkursus 2 3 Elevtjeneste 3 4 Aspirantprøvebedømmelse 3 5 Aspiranttjeneste 3 6 Regler for førstegangsautoriserede dommere

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Hingstekåringsregler

Hingstekåringsregler Hingstekåringsregler 19.03.2017 1 Selektion Selektionen af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering. 2 Afstamningskrav m.m. Stk. 1 Hingsten skal opfylde

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Til VOKSNE kæmpere ved DM og Fyn Open 2012

Til VOKSNE kæmpere ved DM og Fyn Open 2012 Til VOKSNE kæmpere ved DM og Fyn Open 2012 Hvem kan deltage DM i knock-down er IKKE for udenlandske kæmpere. Det vil sige, at en»ikke dansk statsborger«, kun kan deltage ved fremvisning af en gyldig opholdstilladelse,

Læs mere

Reglement for Roskilde Bibliotekerne Side 1 af 5

Reglement for Roskilde Bibliotekerne Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nuværende formulering Ændringsforslag august 2018 Reglement for Roskilde Bibliotekerne 1. Benyttelse Biblioteket kan benyttes af alle. Benyttelse af biblioteket er gratis. Enhver, der er over

Læs mere

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01 Dansk Taekwondo Forbund(DTaF) er ved at udvikle et nyt Dansk online tilmelding til Stævnebrug, det er det samme system som allerede nu bruges til kurser og lejre. Stævne tilmelding er baseret på DTaF licens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 01-12-08 JN/DKKregl/rettelser09.doc 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 Sidetallene henviser til den version af DKK s reglement for udstillinger og skuer 2008, der ligger på DKK

Læs mere

Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSKAB KONTINGENT

Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSKAB KONTINGENT Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens/klubbens navn er KABE Club Danmark. Klubben blev stiftet den 17. januar 1985 Klubbens adresse er formandens adresse. FORMÅL 2 Klubbens formål er at samle KABE-ejere

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere