GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig"

Transkript

1 GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det vigtigt, at det juridiske er i orden og det handler ikke kun om skødet.

2 Som advokater skal vi først og fremmest sikre dig mod urimelige forpligtelser. Men det er også vores ønske, at du skal føle dig tryg i alle boligkøbets faser, og at det bliver en god oplevelse for dig at købe bolig. Det er ikke for skødets skyld, at du vælger en advokat som rådgiver et skøde kan enhver skrive. Du vælger en advokat, fordi du vil være sikker på, at handlens dokumenter bliver grundigt gennemgået, så du ikke påtager dig urimelige forpligtelser. Før du skriver under Vi anbefaler dig at kontakte os allerede inden, du har fundet drømmeboligen. En tidlig kontakt giver de bedste betingelser for den rigtige rådgivning. Hvis du allerede har fundet drømmeboligen, er det vores råd, at du så vidt muligt lader os gennemgå de relevante papirer, inden du skriver under på købsaftalen. Paragraph3 er et advokatfirma med speciale i rådgivning om køb af fast ejendom. Med mange års erfaring er vi i stand til at give ejendomsmægleren et kvalificeret modspil, ligesom vi er kompetente medspillere til de finansielle institutioner, som udbyder låne- og forsikringsydelser til private boligkøbere, f.eks. dit pengeinstitut. Vi kender markedet og ved imidlertid også, at det kan være nødvendigt at handle hurtigt måske fordi der står andre købere på spring. Skriver du under på købsaftalen, inden du tager kontakt til os, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der indsættes et såkaldt advokatforbehold i købsaftalen. Fristen bør være på mindst 3 hverdage.

3 Advokatforbeholdet kan f.eks. udformes således: Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den [INDSÆT] kl. 12:00. I modsat fald er handlen bortfaldet uden omkostninger for køber. Hvis der ikke er indsat et sådan advokatforbehold, er købsaftalen bindende for dig, når du har skrevet under. Ifølge lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. har du dog ret til at fortryde købet. Fortrydelsesretten er som hovedregel betinget af, at du senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælger eller ejendomsmægler om, at du vil træde tilbage fra aftalen, og at du inden samme frist betaler en godtgørelse til sælger på 1 % af købesummen. Det er med andre ord meget dyrt at fortryde købet, og det skal klart anbefales, at du får indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Ikke kun et skøde! Når vi berigtiger din ejendomshandel, har vi ikke kun ansvaret for, at du får udarbejdet et skøde. Det er faktisk en meget lille del af vores arbejde. Vores arbejde starter, når du har besluttet dig for at købe drømmeboligen, og det slutter først, når vi har sikret os, at du har fået nøglerne udleveret og er kommet GODT I HUS. Vi træder til hurtigt, og du kan aftale et møde med din advokat med kort varsel. Vores gode service sikrer dig, at du kan handle hurtigt i et eventuelt kapløb med andre interesserede købere. I forbindelse med købsaftalens underskrivelse gennemgår vi handlens dokumenter og rådgiver dig om risici og forpligtelser. Vi gennemgår købsaftalen, men også alle bilagene lige fra BBR-ejermeddelelsen til servitutterne. Vi kontrollerer alle væsentlige oplysninger, herunder oplysningerne i tingbogen og i det kommunale oplysningsskema. Og vi rådgiver om tilstandsrapportens betydning, finansiering og forsikring. Der er som regel mange dokumenter i en ejendomshandel over 150 sider er slet ikke usædvanligt. Vi kan også hjælpe dig med at forhandle prisen ned. Når købsaftalen er endelig og bindende, venter der et væld af ekspeditioner, og vi er tovholdere. Vi er både det juridiske og det praktiske bindeled mellem dit penge- og realkreditinstitut, offentlige myndigheder (f.eks. tinglysningskontoret og kommunen), ejendomsmægleren og dig. Vi rådgiver omkring deponering. Vi udarbejder skøde og tinglyser. Vi udarbejder refusionsopgørelse og sørger for, at købesummen bliver frigivet til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger. Vi er med andre ord med dig hele vejen, og du vil kunne mærke, at vi er personligt engageret og deltagende. Vi er uhøjtidelige og tilgængelige, og du kan spørge os om de ting, der falder dig ind. Hos os er der ingen dumme spørgsmål. Hvis I er flere, som køber sammen Hvis I er flere, som køber bolig sammen, f.eks. dig og din

4 Vi giver dig altid en fast pris på vores samlede rådgivningspakke, som inkluderer: Købermappen GODT I HUS kæreste, er der nogle særlige forhold, I skal være opmærksomme på. Hvis I ikke er gift, skal I huske på, at I i henhold til arveloven ikke har arveret efter hinanden. Ved oprettelse af et testamente kan I gensidigt indsætte hinanden som arvinger, så I dog med forbehold for evt. børns arveret sikrer jer, at den længstlevende af jer kan blive boende. Vi kan naturligvis hjælpe jer med udarbejdelsen af testamentet. Ved evt. samlivsophævelse kan det blive vanskeligt og omkostningsfuldt at fastslå, hvem som skal beholde boligen. Vi anbefaler derfor, at I får oprettet en såkaldt samejeoverenskomst i forbindelse med boligkøbet, så det én gang for alle bliver aftalt, hvad der skal ske, hvis jeres veje mod forventning skilles. Pris Der er mange udbydere af boligrådgivning på markedet. Det sikrer en god konkurrence, og det er som udgangspunkt til glæde for dig. Det er imidlertid også på rådgivningsmarkedet sådan, at pris og kvalitet følges ad. Det kan blive dyrt at spare et par få tusinde kroner på rådgivning i forbindelse med investeringen i den drømmebolig, du måske skal beholde i rigtig mange år. Du skal huske, at et advokathonorar oftest tjener sig hjem i form af bedre vilkår, lavere pris og ikke mindst en afdækning af risikoen, som gør, at du kan sove roligt om natten. Paragraph3 advokatfirma tilbyder som de eneste konceptet GODT I HUS, som dækker over en samlet række kvalitetsydelser til en rimelig pris. Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud på berigtigelsen af din ejendomshandel. Rådgivning om fortrydelsesret og advokatforbehold Grundig gennemgang af købsaftalen og bilag, herunder ejendommens dokumenter (tingbogsattest, servitutter/byrder osv.) Gennemgang af tilstandsrapport, energimærke og -plan etc. Rådgivning om tegning af ejerskifteforsikring og boligforsikring Rådgivning om finansiering (i samarbejde med dit pengeinstitut) Digital tinglysning af skøde Rådgivning om behov for samejeoverenskomst, testamente og ægtepagt, hvis I er flere, som køber bolig sammen Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud. Pris fra kr ,00 inkl. moms. Uafhængig, professionel rådgivning I dag er det tilladt for alle og enhver at markedsføre juridiske tjenesteydelser, og du skal kigge dig godt for, når du vælger rådgiver! Mange vil gerne rådgive dig, men du skal overveje, om de, som tilbyder dig rådgivning, har de nødvendige kvalifikationer og ikke mindst om de er helt uafhængige. Paragraph3 er et advokatfirma, og hos os møder du kun advokater med en høj faglig specialviden inden for køberrådgivning og stor erfaring med ejendomshandel. Vi er uafhængige af alle andre aktører, du møder i forbindelse med ejendomshandlen, det være sig banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og ejendomsmæglere. Det sikrer dig, at vores rådgivning alene fokuserer på dig og dine interesser.

5 Mini-ordbog Advokatforbehold Et advokatforbehold er et særligt vilkår, som skal skrives ind i købsaftalen. Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen. Du skal derfor selv sørge for, at advokatforbeholdet skrives ind. Ved et advokatforbehold gives der som regel køber en frist på 3-5 hverdage til at få handlens dokumenter gennemgået af en advokat. Inden for den aftalte frist kan vi nå at gennemgå alle dokumenterne og vurdere, om der er forhold eller vilkår, som bør undersøges nærmere eller forhandles. Se også under fortrydelsesret. Ejerskifteforsikring En ejerskifteforsikring er en forsikring, der tegnes på baggrund af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Forsikringen kan som udgangspunkt kun tegnes, hvis der foreligger en tilstandsrapport. Ejerskifteforsikringen dækker skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Ejerskifteforsikringen kan tegnes for 5 eller 10 år. Prisen for ejerskifteforsikringen varierer bl.a. alt efter husets alder og stand. Vi anbefaler alle huskøbere at tegne en ejerskifteforsikring. Alle de større forsikringsselskaber udbyder ejerskifteforsikringer. Se også under huseftersynsordningen og tilstandsrapport. Energimærke En energimærkning består af et Energimærke og en Energiplan & dokumentation. Tilsammen udgør de Energimærkerapporten. Ved en energimærkning forstås en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand i forhold til andre lignende bygninger. Fortrydelsesret Selvom din underskrift på købsaftalen er bindende, når sælger også har underskrevet købsaftalen, har du mulighed for at fortryde købet. Hvis du fortryder, skal du imidlertid betale en godtgørelse til sælger, som svarer til 1 % af købesummen. Pengene skal være betalt til sælger eller ejendomsmægleren, inden 6-dages fristen udløber. Du kan læse mere om reglerne i kap. 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Se også under advokatforbehold. Handlens afslutning Når købsaftalen er underskrevet, skal handlens vilkår opfyldes inden for nogle helt præcise tidsfrister. Det handler helt konkret om, at du på et bestemt tidspunkt har krav på at få boligen overdraget til dig og at få et juridisk bevis på ejerskabet, nemlig et skøde. Sælger har krav på at få sine penge rettidigt. Huseftersynsordningen Ved at benytte huseftersynsordningen opnår sælger, at denne frigøres fra sit 10-årige erstatningsansvar. Huseftersynsordningen indebærer, at sælger præsenterer køber for en tilstandsrapport og et tilbud om at betale halvdelen af præmien til en ejerskifteforsikring. Hvis køber herefter ikke tegner en ejerskifteforsikring, kan køber ikke rette krav mod sælger, hvis der efterfølgende konstateres skjulte fejl og mangler. Huseftersynsordningen fremgår af kap. 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Se også under ejerskifteforsikring og tilstandsrapport. Husforsikring Husforsikringen kaldes også en ejendomsforsikring eller en villaforsikring. Det grundlæggende element i en husforsikring er forsikringen mod brand, som er obligatorisk, hvis der skal optages lån i ejendommen. Derudover ønsker de fleste husejere at forsikre sig mod andre skader på huset, f.eks. storm- og vandskader og svampe-, råd- og insektskader. Ejendommens forsikringsforhold står oplyst i salgsopstillingen. Ejendomsmægleren kan oplyse, om de eksisterende forsikringer kan overtages af køber. Købsaftale Købsaftalen er det helt afgørende dokument ved et boligkøb. Samtlige vilkår for handlen bør derfor fremgå af den. Husk at få alle de forhold med, som du har drøftet med sælger og ejendomsmægler. Tag os gerne med på råd, så vi sammen sikrer os, at evt. forbehold, begrænsninger, garantier eller andet bliver formuleret helt rigtigt.

6 Lokalplan En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan f.eks. bestemme, hvad området og/eller den specifikke ejendom skal benyttes til, og hvor og hvordan der evt. skal bygges nyt. Lokalplanen gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. bebygges eller benyttes. Hvis andre har ret til at benytte ejendommen, fremgår det også af en servitut. Se også under lokalplan. Skøde Det tinglyste skøde er det dokument, som fastslår, at det er dit hus eller din ejerlejlighed. Skødet beskytter din ejendomsret over for omverdenen. Skødet udfærdiges alene til brug for den tinglysningsmæssige registrering af overdragelsen af ejendommen. Se også under tinglysning. Refusionsopgørelse Refusionsopgørelsen sikrer, at køber og sælger får fordelt ejendommens udgifter i forhold til overtagelsesdagen. Refusionsopgørelsen kan omfatte poster som ejendomsskatter, grundejerforeningsudgifter og fællesudgifter. Alle de forbrugsudgifter, hvor forsyningsselskaberne laver en slutafregning over for sælger i forbindelse med salget (el, gas og i nogle tilfælde vand), indgår ikke i refusionsopgørelsen, da køber alene betaler for fremtidigt forbrug. Salgsopstilling Salgsopstillingen er en vigtig oversigt over ejendommen og den økonomi, der er forbundet med købet. Servitutter Servitutter kaldes også deklarationer. Servitutter fastlægger rettigheder og forpligtelser, som typisk kan gøres gældende over for den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Servitutter kan f.eks. fastlægge begrænsninger i forhold til benyttelsen af ejendommen eller fastsætte nærmere krav om, hvordan ejendommen må Tilstandsrapport Tilstandsrapporten fortæller noget om ejendommens byggetekniske stand. Tilstandsrapporter udarbejdes f.eks. i forbindelse med salg af énfamiliehuse (men kun sjældent i forbindelse med salg af ejerlejligheder). En tilstandsrapport må ikke være mere end seks måneder gammel. Derfor udarbejder man engang imellem først tilstandsrapporten, når der er en seriøst interesseret køber. Se også under ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen. Tinglysning Tinglysning er en offentlig registrering af f.eks. rettigheder over en fast ejendom. Som et led i vores berigtigelse af ejendomshandlen sørger vi naturligvis for tinglysningen af din ret til ejendommen. Din ret til ejendommen fremgår af skødet. Tinglysningen foregår i dag elektronisk. Det betyder, at skødet skal underskrives digitalt af både dig og sælger. Dertil skal du have adgang til NemID. Hvis du ikke er tryg ved den elektroniske procedure, kan vi gøre brug af en fuldmagtsordning. Se også under skøde. Yderligere information Hvis du vil læse mere om bolighandel, kan vi henvise til følgende nyttige adresser: Download vores brochure: Paragraph3 advokatfirma Kronprinsessegade 6, st. - DK-1306 København K Tel: Fax:

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Vedrørende ejendommen beliggende: * Rådgivningsaftale køb af bolig Klient/Køber: * Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail:

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

Sådan handler du på tvangsauktion

Sådan handler du på tvangsauktion R178 G210 R116 G178 PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE PLUS knap PLUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold Sådan handler du på tvangsauktion

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

UP7: Ejendomsoverdragelse

UP7: Ejendomsoverdragelse UP7: Ejendomsoverdragelse, 2004 1 of 12 UP7: Ejendomsoverdragelse Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere