Fletning af dokumenter til masseproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fletning af dokumenter til masseproduktion"

Transkript

1 Microsoft Word 2007

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse Deltager information Brugertilpasning Salgsbrev I gang med fletning Fletteproces Fletning til breve Udgangsdokumenter Et brev du opretter samtidig med fletningen En skabelon Et allerede gemt brev Et brev med variabler Fletning til e mails Udgangsdokumenter En e mail du opretter samtidig med fletningen En skabelon Et allerede gemt dokument Variable elementer Fletning til konvolutter Udgangsdokumenter Skift dokumentlayout Et allerede eksisterende dokument Variable tilpasninger Fletning til etiketter Udgangsdokumenter Skift dokumentlayout Et allerede eksisterende dokument Variable tilpasninger Fletning til adresseliste/mappe Udgangsdokumenter En liste du opretter samtidig med fletningen En skabelon Side 3

4 8.4 Et eksisterende dokument Fletning til nyt dokument Modtagerlister Valg af modtagere Eksisterende liste Adresseliste i Word Adresseliste i Excel Adresseliste i Access Vælg fra kontaktpersoner i Outlook Skriv en ny liste Anvend modtagerliste Generel anvendelse Alle poster Manuel markering Sortering Udvælgelse efter kriterier Avanceret filtrering Stikordsregister Side 4

5 1 Formålsbeskrivelse Formålet med kurset Fletning af dokumenter til masseproduktion er, at deltageren efter uddannelsen selvstændigt kan: anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, fx breve og e mails vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse. Følgende emner vil blive behandlet i dette materiale: Fletning breve etiketter e mails adresselister Modtagerlister oprettelse anvendelse sortering udvælgelse filtrering Uddannelsen er meritgivende i forhold til grundfag, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelser om kontoruddannelse med specialer, detailhandelsuddannelse med specialer og engroshandelsuddannelse med specialer. Forinden kurset Fletning af dokumenter til masseproduktion har deltageren været på kurset Indskrivning og formatering af mindre tekster eller har tilsvarende kvalifikationer. Den 26. oktober 2008 Side 5

6 2 Deltager information Dette kapitel forklarer om materialets opbygning og anvendelse. Det grundlæggende princip for materialet er: Du lærer, når du er aktiv. Derfor tager materialet udgangspunkt i arbejdsopgaver og løsningen af dem. Materialet er sammensat i nedennævnte rækkefølge: En beskrivende del 1. Du præsenteres for et problem/emne, du skal sætte dig ind i 2. Problemet/emnet deles op i mindre dele, og du lærer fagudtrykkene 3. Der vil eventuelt være en beskrivelse af rækkefølgen/fremgangsmåden til at løse problemet/emnet (overordnet opskrift) 4. Oplæg til opgaver Bagest er der et stikordsregister, hvor du kan slå fagudtryk og mere dagligdags udtryk op. En opgavedel Normalt vil der være en bestemt opgave, du skal løse plus nogle valgfrie opgaver. Du skal vælge de opgaver, der er mest nærværende for dig. Det er ikke meningen, at du skal løse alle opgaver. I hver opgave kan du se, hvilket problemfelt opgaven tilhører: Opgave til kapitlet BREV: Brev til leverandør" Du skal selv Indskrive brevet. Arbejd med følgende: skriftstørrelse, skrifttype, justér (højrestil og centrér), kode for dato, gem. Huskesedler Til støtte ved løsning af opgaverne kan du bruge huskesedlerne, som er placeret særskilt. For de fleste vil det være en god idé at tage huskesedlerne ud af mappen, så det er muligt at se opgave og huskesedler samtidigt. Hvis du sidder fast, skal du kalde på din underviser og få forklaret problemet, så du kan komme videre i din opgaveløsning. Fordelene ved at arbejde på den måde er, at du: vælger at løse opgaver, der ligger tæt op ad dine daglige opgaver dermed får du lært det rigtige for dig lærer programmets fagudtryk, så du kan anvende den elektroniske Hjælpe funktion lærer selv at dele en opgave op i mindre dele er meget aktiv og dermed bevidst om, hvad der skal til for at løse et problem Side 6

7 I den beskrivende del vil der være henvisninger til relevante huskesedler på denne måde: Udskriv Huskesedlerne er opbygget efter følgende retningslinjer: Betegnelsen Vælg betyder, at du skal bruge fanen (nogle gange vil resultatet blive det samme ved et højreklik med musen). Navne på faner, dialogbokse m.v. er angivet med kursiv skrift, fx Vælg Filer, Udskriv. Når du skal trykke på to taster samtidig, er det fx angivet sådan: Tryk på Ctrl + F. Det betyder, at du trykker Ctrl tasten ned, samtidig med at du trykker på F tasten. Derefter slipper du igen begge taster. Ofte vil der på huskesedlerne være angivet flere måder at udføre funktionen på, men ikke alle måder. Hvis du vil bruge genvejstaster, kan du se metoden på oversigten over genvejstaster. Hvis der i opgaverne er vist billeder, skrifttyper m.v., som du ikke har installeret på din pc, så vælger du blot en af de muligheder, som du har til rådighed. Brug den indbyggede Hjælpe funktion flittigt, hvis der er ting du er i tvivl om. 2.1 Brugertilpasning Når du første gang åbner dit tekstbehandlingsprogram, vil du møde enten programmets standardopsætning eller den opsætning, der er gældende på din arbejdsplads. Såfremt den pc, du sidder ved, bruger programmets standardopsætning, vil vi anbefale dig at ændre nogle enkelte faciliteter. I de nyere Word versioner er der indlagt flere og flere automatiske funktioner, som på sin vis kan være meget fornuftige. I en læringssituation har de imidlertid vist sig uhensigtsmæssige, idet det ikke altid står klart for den enkelte bruger, hvorfor nogle at de automatiske ting sker. Side 7

8 Tjek lige først med din lærer om disse ting er slået fra på din pc. Ellers kan/skal du ændre følgende: Autokorrektur Første bogstav i sætning med stort Tab og indryk Automatisk opstilling med punkttegn Sprog Lærred og autofigurer Office knappen Word indstillinger Korrektur Indstillinger for Autokorrektur Fanebladet Autokorrektur Fjern afmærkning ved Første bogstav i sætninger med stort Office knappen Word indstillinger Korrektur Indstillinger for Autokorrektur Fanebladet Autoformat under skrivning Fjern afkrydsning i TAB og TILBAGE justerer venstre indrykning og indrykning af første linje Office knappen Word indstillinger Korrektur Indstillinger for Autokorrektur Fanebladet Autoformat under skrivning Fjern afmærkninger ved Automatiske opstillinger med punkttegn og Automatiske opstillinger med tal og bogstaver. Fanen Gennemse Korrektur Angiv Sprog Fjern afmærkning ved Find sprog automatisk Office knappen Word indstillinger Avanceret Redigeringsindstillinger Fjern afmærkning ved Opret automatisk lærred ved indsætning af autofigurer, hvis det er aktiveret. Når du ændrer på opsætningerne, vil disse gælde fremover på dit personlige område. Du kan dels ændre på selve skærmbilledet og dels på indstillinger, der har betydning for anvendelsen af programmet. De opgaver, der er vist i materialet, vil uvægerligt have nogle naturlige linjebrydninger ved margenkant. Du skal ikke forsøge at ramme de samme. Det er altså underordnet, om dine linjer deler ved samme ord. Det er afhængigt af margen, skriftstørrelse m.v. Det vigtigste er, at du har skrevet teksten, mens du har ladet Word foretage de relevante linjeskift i afsnittene. Side 8

9 3 Salgsbrev Når du står i den situation, at du vil sende det samme tilbud til en række kommende eller nuværende kunder, får du brug for at foretage en masseforsendelse af post. I stedet for selv at skrive fx samtlige kunders adresser, kan du lade Word gøre arbejdet for dig. Dette kaldes at flette. For at kunne udnytte Words flettefunktion skal du arbejde med to dokumenttyper: et hoveddokument en modtagerliste 1 i den beskrevne situation: et standardbrev salgsbrevet i den beskrevne situation: en liste over firmaer, der modtager salgsbrevet Salgsbrevet Den 23. oktober 20xx TILBUD Vi har et favorabelt tilbud til dig. Kom hen på vores messe i Kongrescentret. Gratis billetter vedlagt. På messen har vi mange messetilbud der er også et til dig. 25% messerabat Med venlig hilsen Sus Poulsen marketingchef Navn Adresse Ponr By Bette Øster Stien Vivild Ib Hansen Løvet Randers Jens Hansen Viemose 8976 Hornslet Lis Hansen Lien Åbenrå Lis Kilde Gaden Vejrup Pia Holm Stien Auning Ulla Søe Lien Århus Vibe Skov Vejen Randers Vivi Ulfborg Stein Randers Modtagerliste Det færdige, flettede resultat 1 I Word vil du se ordet: Dataliste anvendt for modtagerliste. I dette materiale anvendes: Modtagerliste/adresseliste. Side 9

10 3.1 I gang med fletning I det følgende gennemgås de principielle trin i forbindelse med fletning. Der er ikke taget stilling til, hvad der skal flettes. Der kan altså være tale om at flette et standardbrev til en række virksomheder eller flette til etiketter/labels i forbindelse med udsendelse af pakker til virksomhedens kunder. I dag benytter mange virksomheder e mails fx i forbindelse med indkaldelse til jobsamtale også her vil man med fordel kunne anvende flettefunktionen. Følgende proces gælder altså for enhver form for fletning. I det følgende er fletteprocessen vist ved hjælp af Guiden Trinvis brevfletning. Guiden hjælper dig gennem de seks trin fletteprocessen består af. Hoveddokumentet er det dokument, du ønsker at massefremstille. Det kan være: Afhængig af hvad du har brug for at arbejde med, vil du skulle foretage forskellige valg senere i processen. Modtagerlisten er modtagerne af dokumentet (fx brevet, e mailen). Her har du følgende valg: Du kan allerede have en liste over modtagerne i fx Word, Excel, Access eller en "lokal" database eventuelt udtræk herfra eller i Outlook. Det er også muligt undervejs i fletningen at udarbejde modtagerlisten. Vi anbefaler dig dog at have modtagerlisten på plads, inden du starter fletningen. Når du har valgt en modtagerliste, får du mulighed for yderligere valg fx udvælgelse fra listen. Nedenfor ses, hvordan opgaveruden fungerer under fletteprocessen. Her er fx vist trin 3 i guiden. Som du kan se, er der forklaringer på hvert trin, således at du bliver vejledt i, hvad du kan/skal gøre netop nu. Side 10

11 Her vælges modtagerne Forklaring og yderligere valgmuligheder Mulighed for at gå til næste eller forrige trin Ved at følge guiden afsluttes fletningen med fx udskriv. Hvis du ikke ønsker at gennemgå alle trin i guiden, kan du anvende båndet under menuen: Forsendelser. På båndet findes alle de funktioner, du har brug for i forbindelse med fletning. Når du starter i et Word dokument, vil de enkelte værktøjer på båndet til fletning blive aktive efterhånden som du skal bruge dem. Når du står i dokumentet, starter fletningen fra venstre nemlig med at tage stilling til, hvilken dokumenttype du vil bruge: Start brevfletning. Herefter bevæger du dig i store træk mod højre på båndet. Simpel fletning Side 11

12 3.2 Fletteproces Selve fletteprocessen kan som sagt foretages enten ved hjælp af guiden eller ved at anvende værktøjerne i det dertil indrettede bånd. Nedenfor ser du den generelle fletteproces altså hvilke faser du kommer igennem ved en normal fletning. Beskrivelsen tager ikke hensyn til, hvad der skal flettes udelukkende til processen. Du vil senere kunne se en detaljeret beskrivelse af fletning til breve, e mails m.v. samt anvendelse af forskellige typer af modtagerlister. Trin 1: Valg af dokumenttype Trin 2: Valg af udgangsdokument Trin 3: Valg af modtagere Trin 4: Skriv evt. teksten/indsæt modtageroplysninger Trin 5: Gennemse det flettede resultat Trin 6: Afslut fletningen Side 12

13 4 Fletning til breve Som tidligere omtalt vil det være en god idé at bruge brevfletning i forbindelse med fx udsendelse af salgsbreve eller andre breve til en gruppe af personer, virksomheder eller institutioner, således at du opnår en personlig henvendelse frem for at henvende dig i generelle vendinger fx Til vore kunder. Personlige henvendelser vil altid opnå en større opmærksomhed. I det følgende får du mulighed for at arbejde med standardbreve, hvor alle modtagere skal have breve med enslydende tekst eller med en eller flere variable. EKSEMPEL Ovenstående breve er enslydende, men med individuelle adressater. Simpel fletning 4.1 Udgangsdokumenter Dokumentet til breve kan tage udgangspunkt i: et brev du opretter samtidig med fletningen et brev, der allerede er gemt en skabelon Side 13

14 4.2 Et brev du opretter samtidig med fletningen I guiden til fletning vil dit valg så være: Du får nu mulighed for at vælge at bruge det aktuelle dokument, hvilket betyder, at du ønsker at skrive dit brev på det nye, tomme dokument på skærmen eller du kan allerede have skrevet et brev på skærmen. Hvis du ønsker det, kan du gemme dokumentet og anvende det senere enten i forbindelse med fletning eller som et almindeligt dokument. 4.3 En skabelon Du får her mulighed for at benytte dig dels af Words medfølgende skabeloner dels af skabeloner, du selv eller din virksomhed har oprettet. Hvis det drejer sig om en skabelon, du selv eller din virksomhed har oprettet og tidligere anvendt som hoveddokument vil du blive spurgt, om du vil lade den tilknyttede adresseliste/modtagerliste følge med. Ønsker du dette, kan du hurtigt gå til selve fletningen. Hvis du ikke ønsker at anvende den foreslåede modtagerliste, skal du selv tilknytte en ny. Side 14

15 4.4 Et allerede gemt brev Du får her mulighed for at anvende et eksisterende dokument. Hvis du allerede har gemt dokumenter som hoveddokumenter til fletning, vil disse ses på en liste. Hvis du ikke har gemt nogen som hoveddokumenter, vil listen være tom. Desuden er der mulighed for at søge efter andre gemte dokumenter. Altså dokumenter, der ikke er gemt som hoveddokumenter. Hvis du vælger et dokument på listen, vil det blive indlæst som en kopi, og du får mulighed for at gemme det under et nyt navn. Åbner du et almindeligt dokument, vil du se, at Word indlæser en kopi af det almindelige brev (se titellinjen). Hvis du gemmer det som et dokument til fletning, vil det ændre type det vil sige, det bliver til et hoveddokument, og du vil derfor stadig have dit almindelige dokument med mindre du ønsker at overskrive. Udgangsdokumenter til breve Indsæt en adresseblok Indsæt fletfelter 4.5 Et brev med variabler Hvis du ønsker at skrive en variabel meddelelse ind i det enkelte brev, kan dette gøres på to måder: ved at gennemse de flettede breve ved at indsætte feltet: Udfyld (Fill in) Side 15

16 Gennemse de flettede breve Efter at have afsluttet fletningen (trin 6) kan du vælge at gennemse de flettede breve. Filen består nu af de enkelte breve, som du kan scrolle ned igennem og skrive variable meddelelser i. Klik her og skriv en variabel i et eller flere breve Indsætte et felt I hoveddokumentet indsættes feltet: Udfyld (Fill in). Den tekst, der skrives her, vil være den tekst du møder under fletningen kan bruges som husker for, hvad man havde tænkt, der skulle stå. Du kan indskrive en standardtekst her. Hvis du ikke ønsker at skrive en variabel tekst, vil standardteksten blive indsat. Det, brugeren skriver i det enkelte brev, vil blive indsat på den plads, hvor feltet er anbragt. Du kan indskrive forskellige tekster på de enkelte dokumenter, eller du kan indskrive samme tekst på alle dokumenter. Indsæt fletfelter Side 16

17 5 Fletning til e mails Ligesom du kan have behov for at sende enslydende breve til en gruppe personer eller virksomheder, kan du ønske at sende en personlig stilet e mail. Du får her mulighed for at arbejde med fletning til e mails. Dette emne tager udgangspunkt i, at fletningen til e mails starter i Word. EKSEMPEL Eksemplet her viser, hvordan standard e mailen kunne se ud, når der er indsat felter til fletning: På trin 6 i fletteprocessen får du mulighed for at vælge modtagernes e mailadresser samt skrive i emnelinjen: 5.1 Udgangsdokumenter Dokumentet til e mailen kan tage udgangspunkt i: det dokument, du sidder med på skærmen en skabelon et dokument, der allerede er gemt Side 17

18 5.2 En e mail du opretter samtidig med fletningen I guiden til fletningen vil dit valg så være: Her kan du vælge at bruge det aktuelle dokument, hvilket betyder, at du ønsker at skrive din e mail på det nye, tomme dokument eller du kan bruge den tekst, du har på skærmen. Hvis du ønsker det, kan du gemme dokumentet og anvende det senere enten i forbindelse med fletning eller som et almindeligt dokument. 5.3 En skabelon Du får her mulighed for at benytte dig dels af Words medfølgende skabeloner dels af skabeloner, du selv eller din virksomhed har oprettet. Bemærk, at Word sender dig til brevfletningsskabelonerne idet der ikke findes nogen medfølgende e mail skabeloner. Vælger du en skabelon, du selv eller din virksomhed har oprettet og som du tidligere har anvendt i forbindelse med fletning vil du blive spurgt, om du vil lade den tilknyttede adresseliste følge med. Hvis du ønsker det, kan du hurtigt gå til selve fletningen. Hvis du ikke ønsker det, skal du selv tilknytte en adresseliste. 5.4 Et allerede gemt dokument Hvis du allerede har gemt dokumenter som hoveddokumenter til fletning, vil disse ses på en liste. Hvis du ikke har gemt nogen som hoveddokumenter, vil listen være tom. Desuden er der mulighed for at søge efter andre gemte dokumenter. Altså dokumenter, der ikke er gemt som hoveddokumenter. Side 18

19 Hvis du vælger et dokument på listen, vil det blive indlæst som en kopi, og du får mulighed for at gemme det under et nyt navn. Det er kun e mails, der er gemt som hoveddokumenter, der bliver vist på listen. Åbner du et almindeligt dokument, vil du se, at Word indlæser en kopi af det almindelige dokument (se titellinjen). Hvis du gemmer det som et dokument til fletning, vil det ændre type. Det vil sige, det bliver til et hoveddokument, og du vil derfor stadig have dit almindelige dokument med mindre du ønsker at overskrive. 5.5 Variable elementer Når du følger guiden til fletning med e mails, får du ikke mulighed for at indsætte variable elementer i de enkelte e mails. Du kan så til gengæld anvende værktøjslinjens muligheder: Side 19

20 Når du vælger Udfyld vil du møde samme felt, som ses på side 16. Feltet håndteres her i e mailen, som var det i et brev. Udgangsdokument til e mails Indsæt en adresseblok Indsæt fletfelter Side 20

21 6 Fletning til konvolutter Du kan bruge fletning til konvolutter, når du ønsker at udskrive konvolutter til en gruppe af personer eller virksomheder. EKSEMPEL Adressaterne på ovenstående konvolutter (C5) er fremkommet ved hjælp af fletning til konvolutter. 6.1 Udgangsdokumenter Dokumentet til fletning til konvolutter kan tage udgangspunkt i: et andet dokumentlayout (konvolutter) et allerede eksisterende dokument 6.2 Skift dokumentlayout I guiden skal du vælge: Her kan du vælge at anvende et konvolutlayout, som allerede eksisterer. Ved at vælge: Konvolutindstillinger, får du mulighed for at placere modtager og afsenderadresserne, hvor du ønsker det. Side 21

22 Valg af foruddefineret konvolutstørrelse. Muligheder for finjustering af modtagerog afsenderadresser. 6.3 Et allerede eksisterende dokument Her kan du vælge at bruge et allerede eksisterende dokument. De senest anvendte hoveddokumenter ses på en liste. Du kan også søge efter andre dokumenter, der ikke er gemt som hoveddokumenter. Side 22

23 Vælger du et dokument på listen, vil det blive indlæst som en kopi, og du får mulighed for at gemme det under et nyt navn. Hvis du åbner et almindeligt dokument, vil du se, at Word indlæser en kopi af det almindelige dokument (se titellinjen). Hvis du gemmer det som et dokument til fletning, vil det ændre type det vil sige, det bliver til et hoveddokument, og du vil derfor stadig have dit almindelige dokument med mindre du ønsker at overskrive. 6.4 Variable tilpasninger Der kan indsættes variable enheder på den enkelte konvolut. Hvis du vælger at redigere de enkelte konvolutter, vil Word flette til et nyt dokument, og du vil her få mulighed for at tilpasse den enkelte konvolut. Udgangsdokument til konvolutter Indsæt en adresseblok Indsæt fletfelter Side 23

24 7 Fletning til etiketter Du kan bruge fletning til etiketter/labels, når du ønsker at udskrive disse til en række af personer eller virksomheder fx i forbindelse med udsendelse af pakker eller lignende. Når du fletter til etiketter, skal du være sikker på, at det format/størrelse du vælger at flette dine etiketter på, svarer til de etiketter du fysisk lægger i printeren. Du kan købe etiketter i forskellige størrelser sat på et A4 ark. Vær opmærksom på, at når du køber etiketter, skal du vælge en type, som passer til din printer. Laseretiketter skal fx kunne tåle varme. EKSEMPEL Erling Hansen Søndervej Hals Anne Mikkelsen Nørrevej 4, Gåser9 362 Gandrup Ole Christensen Måholtvej 13, Ågårde 9370 Hals Gunnar Olsen Vestervej 11, Ulsted9370 Hals Ruth Christensen Borgervej 14, V.Hassing 9310 Vodskov Elmer Hansen Østervej Gandrup Hanne Hansen Grønnevej Gandrup 7.1 Udgangsdokumenter et andet dokumentlayout (etikettyper) et allerede eksisterende dokument 7.2 Skift dokumentlayout I guiden får du følgende valgmuligheder: Ved at vælge: Etiketindstillinger, får du bl.a. mulighed for at vælge forskellige producenters etiketter: Side 24

25 Her kan du vælge forskellige producenters etiketter. Her kan du vælge forskellige etiketter/labels. Her kan du selv oprette en ny etiket/label. 7.3 Et allerede eksisterende dokument Du får her mulighed for at bruge et allerede eksisterende dokument. De senest anvendte dokumenter der er gemt som hoveddokumenter ses på en liste. Der er desuden mulighed for at bruge andre dokumenter, der ikke allerede er anvendt som hoveddokument. Vælger du et dokument på listen, vil det blive indlæst som en kopi, og du får mulighed for at gemme det under et nyt navn. Hvis du åbner et almindeligt dokument, vil du se, at Word indlæser en kopi af det almindelige dokument (se titellinjen). Hvis du gemmer det som et dokument til fletning, vil det ændre type det vil sige, det bliver til et hoveddokument, og du vil derfor stadig have dit almindelige dokument med mindre du ønsker at overskrive. Side 25

26 7.4 Variable tilpasninger Det er muligt at indsætte variable enheder på den enkelte etiket/label. Hvis du vælger at redigere de enkelte etiketter/labels, vil Word flette til et nyt dokument, og du får her mulighed for at tilpasse den enkelte etiket/label. Udgangsdokument til etiketter/labels Indsæt en adresseblok Indsæt fletfelter Side 26

27 8 Fletning til adresseliste/mappe Du kan anvende fletning til adresseliste/mappe, hvis du ønsker et enkelt dokument, fx et katalog, et medlemskartotek eller en inventarliste, hvor de ønskede data allerede findes i en større datakilde. EKSEMPEL Erling Hansen Søndervej Hals Gunnar Olsen Vestervej 11, Ulsted 9370 Hals Elmer Hansen Østervej Gandrup Udgangsdokumenter det aktuelle dokument en skabelon et allerede eksisterende dokument 8.2 En liste du opretter samtidig med fletningen I guiden til fletning vælges: Du får nu mulighed for at vælge at bruge det aktuelle dokument, hvilket betyder, at du ønsker at anvende det dokument, du ser på skærmen, som dit hoveddokument. Det kunne være et tomt dokument, hvor du vælger at arrangere dine data i fx en tabel. Hvis du ønsker det, kan du gemme dokumentet og anvende det senere enten i forbindelse med fletning eller som et almindeligt dokument. Side 27

28 8.3 En skabelon Du får her mulighed for at benytte dig dels af Words medfølgende skabeloner dels af skabeloner, du selv eller din virksomhed har oprettet. Bemærk, at Word sender dig til brevfletningsskabelonerne. Hvis det er en skabelon, du selv eller din virksomhed har oprettet, vil du blive spurgt, om du vil lade den tilknyttede adresseliste følge med. Ønsker du det, kan du hurtigt gå til selve fletningen. Hvis du ikke ønsker det, skal du selv tilknytte en datakilde. 8.4 Et eksisterende dokument Her får du mulighed for at benytte et allerede eksisterende dokument. De senest anvendte dokumenter der er gemt som et hoveddokument ses på en liste. Du får også mulighed for at bruge andre dokumenter, der ikke allerede er anvendt som hoveddokument. Hvis du vælger et dokument på listen, vil det blive indlæst som en kopi, og du får mulighed for at gemme det under et nyt navn. Side 28

29 Det er kun de dokumenter, der er gemt som hoveddokumenter, der bliver vist på listen. Hvis du åbner et almindeligt dokument, vil du se, at Word indlæser en kopi af det almindelige dokument (se titellinjen). Hvis du gemmer det som et dokument til fletning, vil det ændre type det vil sige, det bliver til et hoveddokument. Du vil derfor stadig have dit almindelige dokument med mindre du ønsker at overskrive. 8.5 Fletning til nyt dokument Når du har indsat dine elementer på de ønskede placeringer, så vælg at gennemse adresselisten. De enkelte poster vil dog befinde sig på hver sin side i et dokument. For at få de enkelte poster samlet i ét dokument skal du på trin 6 vælge at flette til nyt dokument: og dokumentet kan herefter gemmes, hvis du ønsker det. Bemærk Word anvender nu betegnelsen: Mappe, efterfulgt af et tal som det foreløbige navn for det flettede dokument. Hvis du anvender båndets muligheder til fletning til adresseliste, skal du vælge at starte en fletning til: Mappe. Udgangsdokument til adresseliste/mappe Indsæt en adresseblok Indsæt fletfelter Side 29

30 9 Modtagerlister Når vi arbejder med masseproduktion, vil der være nogle, der skal modtage produktet eller optræde på en liste (modtagerliste/adresseliste). Disse modtagere er samlet i en fil, som kan være af forskellig type. Det kan fx være Word, Excel eller Access. I dette materiale vil der af naturlige årsager ikke blive arbejdet med lokale databaser. 9.1 Valg af modtagere Hvis du følger Words guide til fletning, vil du på trin tre blive bedt om at vælge modtagere, og du får her følgende muligheder: Hvis du anvender båndet: Forsendelser, får du mulighed for at åbne en adresseliste (fil med modtagere) her: 9.2 Eksisterende liste Modtagerlisten eksisterer allerede som en fil eller database, og dit valg vil se sådan ud: Den eksisterende liste kan være en Word eller Excelfil eller en Access database. 9.3 Adresseliste i Word En adresseliste i Word er oprettet som en ganske almindelig tabel. Side 30

31 Fletning af dokumenter til masseproduktion Bemærk, at tabellen ikke har nogenn overskrift eller andre informationer. 9.4 Adresseliste i Excel En datakilde oprettet i Excel minder i sin opbygning om ovenstående tabel i Word. Side 31

32 9.5 Adresseliste i Access En adresseliste oprettett i Access minder om opbygningen fra Word og Excel. Nedenfor er vist en forespørgsel i en Access database. 9.6 Vælg fra kontaktpersoner i Outlook De modtagere, du ønsker at skrive til, findes allerede i mappen: Kontaktpersoner i Outlook, og dit vil valg vil se sådan ud: Side 32

33 Fletning af dokumenter til masseproduktion Herefter kan du vælge blandt dine kontaktpersoner: 9.7 Skriv en ny liste Når du åbner din personlige mappe med kontaktpersoner, vil du se listen i dialogboksen: Brev fletning modtagere. Hvis du ikke har din modtagerliste/ /adresseliste på plads, inden du starter fletningen, får du nu mulighed for at oprettee én på dettee trin i processen, og dit valg ser derfor sådan ud: Når du ønsker at oprette en ny modtagerliste/adresseliste herfra, indtastes de enkelte poster i denne dialogboks: Side 333

34 Du kan selv tilrette modtagerlisten således, at den indeholder de felter du ønsker/har brug for. Du har også mulighed for at tilrette listen således, at felterne kommer i den rækkefølge, du synes er mest hensigtsmæssig. Den fil, du herved opretter, bliver en Access database, som gemmes i den foruddefinerede mappe: Datakilder (med mindre du ønsker noget andet). Det har den fordel, at du i selve fletningen henvises til denne mappe, når du ønsker at vælge en allerede eksisterende liste. Opret en adresseliste Side 34

35 10 Anvend modtagerliste Ud over at flette til samtlige poster i en modtagerliste er der mulighed for at flette til enkelte poster fra listen eller grupper af poster. Hvordan disse poster udvælges vil være afhængig af den eksakte situation Generel anvendelse Uanset om du vælger at bruge guidens trin to: "Vælg modtagere" eller båndets: "Rediger modtagerliste", vil du se nedenstående: Det har ingen betydning, om adresselisten er en Word, Excel eller Access fil. Det er ud fra denne dialogboks alle sorteringer og udvælgelser foregår eller fra muligheden 2 : 10.2 Alle poster Ved fletning til alle poster fravælger du ingen poster, men medtager alle. 2 Det er også muligt at foretage udvælgelse m.m., når man knytter modtagerlisten til fletningen. Side 35

36 Der vil blive flettet til alle poster i modtagerlisten Manuel markering Hvis de poster, der skal flettes til, ikke har noget fælles kriterium, har du mulighed for manuelt at udvælge de poster, du ønsker medtaget i fletningen. Her er markeret ud for de poster, der skal med i fletningen Sortering Af og til kan det være praktisk, at resultatet af fletningen "ligger" i en bestemt orden fx alfabetisk efter efternavn. Med sorteringsmulighederne kan du selv bestemme, hvilken orden/regler listen skal sorteres efter. Side 36

37 Modtagerlisten er sorteret efter postnummer her i stigende orden Udvælgelse efter kriterier Hvis den gruppe af poster, man ønsker at flette til, har et fælles kriterium fx postnummer, bestyrelsesmedlemskab eller bonusordning, er det muligt at udvælge disse efter kriterier. I den aktuelle feltbetegnelse vælges efter hvilket kriterium posterne skal medtages. Der udvælges efter feltet: Bestyrelsen. Kriteriet kunne være: 98. Dette betyder, at alle med årstallet 98 i dette felt kommer med i fletningen. Bemærk i ovenstående eksempel vises valgmuligheder, når der klikkes på pilen til venstre for feltbetegnelsen: Bestyrelsen: Side 37

38 Årsagen til at der vises både generelle muligheder og i dette tilfælde årstal er, at der findes poster både med udfyldte og tomme felter under dette feltnavn. Hvis samtlige poster i adresselisten er udfyldt i et felt, vises udelukkende de generelle muligheder: 10.6 Avanceret filtrering I nedenstående datakilde ønsker vi at sende et dokument til alle, der sidder i bestyrelsen og til alle, der sidder i SU. Side 38

39 Det vil sige, der er to kriterier, der skal være opfyldt. Derfor anvender vi muligheden: Avanceret/Filtrer: Angiv 1. kriterium. Angiv betingelsen for at posten skal med i fletningen. Angiv 2. kriterium Angiv betingelsen for at posten skal med i fletningen. Sortér adresseliste Tilføj eller slet en post i adresselisten Tilføj eller slet et felt i adresselisten Udvælgelse af poster i adresselisten Filtrering i adresseliste Side 39

40 11 Stikordsregister aktuelle dokument database Dataliste i Access Dataliste i Excel Dataliste i Word dokumentlayout en variabel Etiketindstillinger fletning til e mails fletteprocesse hoveddokument... 9 Hoveddokumentet Kontaktpersoner Konvolutindstillinger konvolutlayout kriterium...37 manuel udvælgelse...36 masseforsendelser af post... 9 modtagerliste... 9;10 opsætningerne... 8 personlig henvendelse...13 poster...33 skabelon... 13;14;17;18;27;28 sorteringsmuligheder...36 standardbrev...10 standardbreve...13 Udfyld (Fill in)...15 udvælgelse...10 variable...23 variable enheder...26 konvolutter Side 40

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Word-9: Brevfletning i Word 2003

Word-9: Brevfletning i Word 2003 Word-9: Brevfletning i Word 2003 Nogle gange har man brug for at sende det samme brev til en større gruppe personer, firmaer el.lign. Men man vil gerne have, at det ser lidt personligt ud, så derfor er

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail 1 Kontingentopkrævning med mail ved brug af Word. (Det kan ikke gøres med den version af Open Office, der er tilgængelig i maj 2012) Din mail-adresse

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Sådan laver du ansættelsesbreve

Sådan laver du ansættelsesbreve Sådan laver du ansættelsesbreve med HR-Løn flettefil Januar 2011 1 Introduktion Vil du gerne kunne lave ansættelsesbreve nemt og hurtigt? Og vil du gerne have, at de er sat op med jeres institutions brevpapir,

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en masseforsendelse til digital post i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren. Anbefales

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 VEJLEDNING Koncern It 6. april 2011 Pernille Sünksen Support Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 Brevskabelon

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1 Denne vejledning omhandler: Indhold 1. Åbningssiden... 1 2. Hvordan læses/åbnes mail/vedhæftede filer... 3 3. Hvordan sender vi en mail/vedhæfter billeder eller dokumenter... 5 4. Åbne for menubjælken...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn

Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan danne et ansættelsesbrev, der er sat op med jeres institutions brevpapir, og med lige præcis de informationer,

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail

Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail Indledning Masseflet giver mulighed for at flette flere enslydende breve til flere forskellige personer og i dette tilfælde sende brevene via Doc2Mail (dvs. via

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Team Planner. Newbizz - emnegenerering

Team Planner. Newbizz - emnegenerering Team Planner 6 - Newbizz Newbizz - emnegenerering Indhold: Newbizz databasen - struktur...6.2 Newbizz stamdata...6.2 Oprettelse af emne...6.3 Oprettelse af kontaktpersoner...6.4 Mailgruppe - tildel...6.5

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Excel sortering-filtrering

Excel sortering-filtrering Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Vejledning. Wordskabeloner til breve og andre dokumenter

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Vejledning. Wordskabeloner til breve og andre dokumenter KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning Wordskabeloner til breve og andre dokumenter 17.06.2009 SIDE 2 AF 38 INTRO Introduktion til wordskabelonerne... 4 Baggrund... 4 Brevdokumenter... 4 Printskilte... 5 Konferenceskilte...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne.

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne. Quickguide til AU s designskabeloner i Word 2007 Denne guide indeholder to elementer: 1. Installation af skabeloner 2. Hvordan skabeloner benyttes Er skabelonerne installeret på din maskine, kan du gå

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere