Bestyrelsesmøde. 11. april 2015 kl. 12:00 18:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. 11. april 2015 kl. 12:00 18:30"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 11. april 2015 kl. 12:00 18:30 Indholdsfortegnelse REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN BILAG 1: ORIENTERING FRA RUSUDVALGET... 9 BILAG 2: ORIENTERING OM STUDENTERRÅDETS LEDERUDDANNELSE BILAG 3: ORIENTERING FRA FESTIVALSKOORDINATORER - RF BILAG 4: ORIENTERING FRA RUC ERS BY CHOICE BILAG 5: ORIENTERING FRA FAGLIGT NETVÆRK BILAG 6: ORIENTERING FRA UNIPOL BILAG 7: ARBEJDSMARKEDSPOLITIK BILAG 8: WORKSHOPS OG ARBEJDE MED FORSKELLIGE TEMAER (1) BILAG 9: WORKSHOPS OG ARBEJDE MED FORSKELLIGE TEMAER (2) BILAG 10: KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER /24

2 Dagsorden 1. FORMALIA (B) 12:00 12:10 A) VALG AF DIRIGENT B) VALG AF REFERENT C) GODKENDELSE AF REFERAT 2. ORIENTERINGER (O) 12:10 12:30 SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER TILFØJELSER TIL UDSENDTE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER. 3. ØKONOMISK STATUS (ÅRSREGNSKAB FLYTTES TIL MAJMØDET) (D) v.stinus 12:30 13:00 4. OPLÆG OM ARBEJDSMARKEDSPOLITIK (D) v. Stefan Larsen 13:00 13:20 FROKOST 13:20-13:50 5. GRUPPEARBEJDE OM ARBEJDSMARKEDSPOLITIK (D) 13:50 14:35 DER KOMMER TIL AT VÆRE TRE UNDERTEMAER OMKRING HENHOLDSVIS DIMITTENDARJBEJDSLØSHED, JOB UNDER STUDIE OG PRAKTIK 6. FÆLLES DISKUSSION OM ARBEJDSMARKEDSPOLITIK (B) 14:35 15:45 PAUSE 7. WORKSHOPS OG ARBEJDE MED FORSKELLIGE TEMAER 16:00 17:00 DER KOMMER TIL AT VÆRE WORKSHOPS OM FORÅRSKAMPAGNEOUTPUTS, STUDIEMILJØUNDERSØGELSE OG FRIVILLIG STRATEGI. OBS MAN SØRGER SELV FOR AT HOLDE PAUSE. 8. WORKSHOPS OG ARBEJDE MED FORSKELLIGE TEMAER I DENNE RUNDER ER DER FORSKERFROKOSTER, OVERSÆTTELSE AF HJEMMESIDE TIL ENGELSK, BACHELORREFORM OG APP (SÅ MAN KAN SE HVAD DER SKER PÅ RUC ) 9. KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER (B) 18:00 18: MØDEEVALUERING (D) 18:10 18: EVT. (O) 18:20 18:30 AFTENSMAD OG FEST 2/24

3 Referat fra bestyrelsesmødet den Bestyrelsesdeltagere: Marie(BM), Martin (FU), Camilla (S), Maria Stein (S), Nanna (BM), Nina (FU), Stinus (FS), Julian (BM), Katrine (BM), Maria Frost (BM), Morten (BM), Søren (S), Astrid (FS), Kasper (BM), Drude (UB), Therese (AR) Fraværende med afbud: Ask (B), Kristian (FS), Nathalie (AR), Fraværende uden afbud: Macin (S) Observatører : Heidi (DSF), Frederikke, Signe (AR), Jacob (AR), Pernille (RF), Anne-Sofie (RF), Nicoline (RF) Punkt 1: Formalia Ved Stinus i Kristians sted Valg af ordstyrere: Nina og Maria Stein er valgt. Valg af referent: Maria Frost er valgt. Godkendelse af referat Referatet er godkendt: uden kommentarer eller med (skriv hvad ændringerne). Katrine var til stede. Maria Stein er tovholder på lederuddannelsen ikke M ariarost. Ninna har undersøgt Camilla er ikke bestyrelsesmedle, men suppleant. Marie var ikke til stede, men hun havde meldt afbud. Referatet er godkendt. Drude anbefaler at man indberetter små formaliteter til formandsskabet inden mødet. Godkendelse af dagsorden Pauserne bliver flyttet. Nyt punkt 3 hvor vi vælger en repræsentant til RUIB (Punkt 3). Det betyder at de resterende punkter rykkes. Dagsordenen er godkendt. Punkt 2: Orienteringer Ved dirigenterne Committe of Internationalization and Practice: Ingen kommentarer 3/24

4 Forretningsudvalget: Ingen kommentarer Fagligt Netværk: Ingen kommentarer Landspolitisk Udvalg: Ingen kommentarer Roskilde Festival Ansøgningsfristen er i maj, hvad med dem der allerede har tilmeldt sig? Tilmeldingslinket er åbnet. Folks mailadresse er skrevet ned seddel skal gives til koordinaterne. RUC ers by Choice Ingen kommentarer Rusudvalg: Der bliver spurgt om hvordan introseminar gik. Det gik rigtig godt, alle var glade inklusiv formandsskabet. Rusudvalgsmøde d. 23/3 gik rigtig godt. Flere rusvejeleder var tilstede og havde indputs. Der bliver spurgt om der er en plan for hvad de lær te og hvordan man bygger videre på det? Workshops kommer til at spænde til og over til russeminar. Det kommer videre til RUSkaffe. Hvordan kommer de så videre? De skal være hinanden og kende og blive introduceret til rusvejledningen. De lavede dilemma leg, hvor de skulle tage stilling, og blev delt op i hvor mange gange de havde været rusvejleder. Det gav god mening, da dem der havde været rusvejledere mange gange fandt ud af hvor få de var. 2. årgang havde e n refleksions øvelse. Første årgang fik en indtroduktion. Hver årgang skrev forventninger til hinanden. Studenterrepræsentanternes Netværk Ingen kommentarer Universitets Politisk Udvalg: Drude har også været med til at skrive orientering. Ved Drude og Therese, mangler at bliver skrevet til referat. Universitetsbestyrelsesrepræsentanterne Ingen kommentarer Lederuddannelsen Hvornår er næste gang? Det er ikke blevet besluttet endnu. Kan man komme, hvis man gerne vil komme til et enkelt oplæg? Og hvordan for man information om det? Det kan godt være en mulighed, men forløbet bygger oven på, så det giver måske ikke så meget menig, men det kan da helt klart være en mulighed. Snak med Maria Stein eller Kristian Punkt 3: Roskilde Universitet Internationale Boligfond. Maja er valgt til at være som SR s repræsentant i bestyrelsen for RUIB 4/24

5 Hvis folk bliver valgt til og de ikke kan være til stede, skal man lige sende en kort præsentation af sig selv, så folk der ikke kender personen kan få e n fornemmelse af hvem der er der bliver valgt. Punkt 4: ROSKILDE FESTIVAL (O) V/ KOORDINATORERNE Festivalkoordinatorerne introducerer. Pernille, Nicoline og Anne-Sofie. Læs bilag 6 for deres orientering. Der skal findes nogle supervisors, hvis man kender nogen der kunne være gode til det, så må man meget gerne kontakte koordinaterne. Der klappes af dem. Spørgsmål og kommentarer: Der er ingen ansøgninger til events-camps. Der er blevet smidt et opslag over alt på facebook og på intra. Hvad er kvalifikationerne for supervisor? Bliver der gjort noget for at introducere folk der aldrig har været på Roskilde festival? Der kommer et intromøde? Er det godt eller skidt at vi selv skal finde vores vagtledere og supervisor? De finder dem selv, og der kommer nogle orienteringsmøder med Roskilde Festival. Er man som supervisor kuk aktiv under festival? Sidder med få eller næsten ingen vagter under festivalen. Event-camp, hvad gør man? Der bliver spurgt om man skal udskyde deadline? De må se om de er kommet nogen den 1. april hvor der er deadline. Det er en god måde at promovere RUC, så det er et vigtigt stykke arbejde. Hvis man kender nogen der er interesseret, så man rigtig godt dele informationen. Kan man lave en kort bekskrivelse af hvordan man sø ger event-camp og så dele det? Det hele står på hjemme siden. Der mangler en standart facebook tekst. Martin tager ansvar for det som kommunikations ansvarlig. Tusind tak, der klappes. Punkt 4: OPLÆG OM OPTAG OG DIMENSIONERING (O) V/ HE IDI KLOKKER Heidi holder oplæg: KOT og optag, det giver mening at indrette systemet med mere social mobilitet (DSF s Holdning). Dimensioneringen handler om ressourcer, da der ikke er penge til at vi alle kan uddannes. Spørgsmål: Bliver 6. SU år skåret? Det er relativt sandsynligt. Der klappes. TAK!. Punkt 5: DISKUSSION OM DIMENSIONERING + OPTAG (B) V/ STINUS & THERESE Hvordan forholder vi os til den nuværende optagelsesstruktur og andre forslag der har været oppe? Optaget virker ok i forhold til kvote to på RUC, da der er fuld optag. Man skal gå ind tidligere i forhold til social mobilitet. Det er en ok idé at man laver mere og en anden formfor Kvote 2, så kan man lave den brede evaluering tidligere. Man kan blive opstillet for nogle projektgruppe relationer og hvordan man reagere. Utopien er Som man gør på SDU at man tager alle ind til en snak. Ressourcerne, det giver mening at investere i det i starten af uddannelsen, så de studerende fra starten går ind til en uddannelse de faktisk gider. SDU modellen er fornuftigt, hvis man får en masse angerede folk. Det er den lette løsning og sige at man skal have mere af Kvote 2. Ikke bare samtaler, men noget andet, hvor der er fokus på hvad man skal kunne. Man 5/24

6 skal sørge for at implementere studievejledernes indsats. Fokus op optagelsessystemet skal være på de studerende der faktisk gerne vil gå på RUC. Der kan laves en form for test, der vurderer hvor klar man er til gruppearbejdet. Der er kritik hvis alle modeller giver social skævhed, man må finde en anden model. Hvem skal beslutte om der skal dimensioneres? Man skal generelt ikke dimensionere centralt, men det vil give mening med specifikke professioner som lærer, medicin mfl. På Uddannelser som RUC skal man bestemme på det enkelte fag med faglige argumenter. Der er kritik overfor de nuværende dimmensionering metoder. Optag skal være ud fra kapicitet, så der er en ordentlig forsker kontakt. I stedet for at have den er form for diskussion skal vi bare stoppe den. Der er ikke nogen anden mulighed. I forhold til arbejdsløshed skal man snakke om identiteten på universitetet. Skal fokusere mere på studerende der faktisk er interesseret i at studere på RUC, så kan det være at man undgår arbejdsløsheden. AR skal tage en beslutning og sætte nogle guidelines, for hvordan der skal dimensioneres. Det skal ikke kun være i studienævnet, men AR skal supplere. Omkring dimensionering op professionsuddannelserne behøver vi ikke tage stilling til, for det har ikke nogen betydning for os på RUC. Frit optag kommer med en anden gang, det kan tager vi ike stilling til nu. De fleste er generelt imod central dimensionering, det skal tages i studienævnene og der skal være en faglig argumentation! Punkt 6: ORIENTERINGER OM FYRINGER (O) V/ DRUDE Diskussion skal blive på et overordnet plan. Ingen person navne. Drude orienterer. Beslutning om budgetterne er blevet taget af universitetsbestyrelsen. Budgettet blev rammesat i december. Erfaringer siger at man bruger færre penge end det man regner med. Budgettet gik op med 2 %. Der er et eksternt flertal. Situation: Alle var for. SR fik sat sig i en god position i forhold til de studerende og de andre i UNI bestyrelsen. Spørgsmål: Hvad var alternativet til fyringer? Man har skåret så meget i drift budgettet at der ikke var flere penge. Det handler om den politiske situation. Kommer den til at ændre sig. Hvad tror man? For man flere STÅ eller hvad? Det er politisk vedtaget, hvad tror man på er fremtiden. Det svarer ikke på spørgsmålet. Er det en anden måde end fyringer? Der er blevet taget så meget som muligt. økonomien var ikke dårligt på alle institutter, man har delt og minimeret antallet af fyringer. Der var ikke mere alternativ end at køre med underskyd. Alternativet til fyringer er at tage penge fra egenkapitalen og se hvad der sker året efter. Det er vigtigt at vi ved hvad er foregået så man kan forklare de studerende hvorfor SR stemte for. Pointe: Det er vigtigt i øjeblikket at være bevidste om situationen og vise at vi også tager det alvorligt, så både ansatte og studerende ikke tror SR er for fyringerne. Studenterrådet har gjort alt hvad vi kan for at sikre at de bliver så god en situation som muligt. Vi er bare i en situation hvor vi ikke kan gøre så meget. Det er et problem at det ikke har været gennemskueligt hvad der er foregået. Eks, Hvorfor ansatte man op til fyringerne? Drude svarer: JA, det er svært, det kan godt være at det ikke er slut. Der er ikke styr på økonomien. RUC har ikke styr på deres budget. Der er rigtig vigtigt at vi alle kan gå ud og fortlælle de studerende hvad der er sket. Hanne lovede i dag at sende en mail ud om hvad der er sket. Der har været mærkelige rygter. Eks, på ISG at de studerende har kunne skrive ind om hvem de ønskede der blev 6/24

7 fyret. Det er super vigtigt at der komme ordentlig information!!! Information information information!!! Studenterrådet er kommet ok igennem situationen, men der er ret meget uklarhed. Vi skal være bedre til at tænke i alternativer. UNIpol laver et Hvad er godt at sige om situationen til de studerende skrift Punkt 7: FOLKETINGSVALG (B) V/ SØREN Tre mål: Uddannelses politik skal sættes på dagsordenen. DSF laver en uddannelses kontrakt. Skal bruges på flere måder: Paneldebat med uddannelsespolitikerene, løbende offentliggjort hvem der mener hvad og til at holde politikerne op på deres løfter. (eks 100 dage efter valget, og huske dem på hvad de lovede at gære). DSF FU vil komme rundt i landet om få politikerne til at udtale hvad de mener. Man holder Sofie Carsten Neilsen på hvad hun har lovet tidligere, og så bliver hun bange. Det har kæmpe succes i London, KU er vilde med det. Forhåbentlig siger hun ja til kravene. Debat/kommentarer: Fedt man har snakket om hvordan man følger op på det. Hvad betyder en krone mere pr. studerende? Signalværdi til de studerende og det er for at snyde politikerne, for ikke at skulle forklare de studerende hvad en grønjordsbesparelse(?) er. Det hele bliver ikke sendt ud til offentligheden, men det er for at politikerne kan svare på det senere. Det giver mening at have noget der er for overambitiøst, da vi så kan få højere krav gennemført i sidste ende. Det er generelt fint, men man kan arbejde med at gø re kravende mere ambitiøse og realistiske. Det er godt at der er nogle der er simple og giver mening for den enkelte studerende. Forslag til hvad man kunne gøre i folketingsvalgkam pen?: Paneldebat på RUC - Hvad vi kan lave kommer an på hvornår valget kommer. - Lyttemøder som er lidt lige som S-Y-M. (Omvendt paneldebat) - Pressestund: sætte politikerne i praktik (eks i studievejledningen), så de kan få en fornemmelse af hvad det vil sige at være studerende. - Man kan se om politikerne har mulighed for at tage den mulighed de ønsker at tage i forhold til de optagskrav de selv sætter. - Stiller politikerne spørgsmål om hvad de mener om t ing: Det kunne være godt at få et overblik over politikere der mener noget om uddannelsespolitik. - Lave noget generelt omkring demokrati. Måske starte vores egen valgkamp lidt tidligere - Samling af de 10 vildeste citater af de politikere der har udtalt sig om uddannelse. Punkt 8: FORÅRSKAMPAGNE (D) V/ MARTIN Hvordan går det med den? opdatering. Hvad er der sk et og hvad kommer der til at ske. Der kommer en evaluering hvor alle fagråd bliver inviteret. Al le er velkommende til at komme. Første uge metode: anden uge projekt. Den her uge feedback. Hvad er der sket: - Stået i kantinen i frokost pausen og snakket med de studerende om projektarbejde og metode. - En Blok på RUSK om metode. - I dag var der en feecback-line foran Sam-studielederens kontor. De studerende skrev et brev til studienævnet om hvordan man kan gøre feedbacken bedre. Det fungerede 7/24

8 VILDT godt! Hvad skete der til sam-studienævnsmøde? Der kom en gruppe studerende ind til mødet med brev ene fra de andre studerende og der blev nedsat en arbejdsgruppe for feedback. Det var et godt budskab at andre fagråd end samråd bakkede op om det. UDU: Feedback har været på dagordenen i dag. At vi længe har haft fokus på det betyder også at det er noget Hanne også sætter fokus på. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe om mulighed for feedback på hele RUC. Der sidder mange studerende i denne arbejdsgruppe. Det er vigtigt at systemet kan finde den studerende når man skal send e feedback tilbage. Projektarbejde: Vi skal være bevidste om hvad vi lærer. Det er blevet besluttet at man skal i sin bachelor have vise at man har lært noget metode, in formationssøgning og skriveredskaber. Èn af de kommende dage kommer der en Blog på RUSK om Feedback. Det var en god ting at alle fagråd arbejde sammen. Fagråd vokser meget hurtigt, men studenterrådet må gerne arbejde mere med at hjælpe fagrådene med a t vokse endnu mere. Det blev lidt noget rod under kampagnen. Det vil hjælpe meget godt hvis studenterrådet går ind og organisere eller hjælper. En arbejdsgruppe skal komme med idéer, og det skalikke blot være dem der laver alt arbejdet også, der skal være flere der hjælper med arbejdet. Til næste kampagne burde vi kun have et fokuspunkt, og så gå 110% ind på det. Folk blev forvirrede, både dem der organiserede men især de andre studerende. Der var meget at forholde sig til. Tag fat i det der skete på sam, og proklamere det som en stor sejr! YES! :D Spørgsmål: Online feedback indsamling, hvordan går det med den? Der er 260 underskrifter på den online indsamling. Punkt 9: KOMMENARBEJDSOPGAVER (B) Hjælpe kantinen med at gøre området hyggeligt med m usik: Jacob kan godt tinge til Koda. Hand til iday: Therese og Martin Hand/bartender til RUC LIVE!: Nina, ingen, Klippe noder og andet gør Signe, Nina og Kasper. Folketingsvalg-udvalg: Søren, Marie, Drude, Martin, Stinus. Skriv dig på madansvarlig-listen: Alle. Find 11 gafler: Morten. Punkt 10: MØDEEVALUERING (D) Stærkt at vi holder tiden! Godt møde. Det er fedt at vi prøver nye ting af. Er det nødvendigt at vi for papir i farveprint, så vi kan spare penge, men printeren vil ikke holde op med at printe i farver. Hvorfor har vi ændret mødetiden? Der var opfordring sidste gang, men det blev ikke reelt besluttet. High-five fra Sif at folk var gode til at opfylde formater. Opfordring at folk kommer lidt før og gør det hygge ligt og lækkert inden mødet. Bilag løftede diskussionerne. Spændende diskussioner. Hyggeligt at vi var mange mennesker, thumbs up! Det er fedt når vi snakker og studenterråds ting. Det var sejt at Frederikke kom. Det er godt når vi invitere folk udefra. 8/24

9 Dejligt når vi prøver at gøre flere af indslagene på engelsk. Det har været et spændende møde. Der er imponerende mange orienteringer. Folk har været rigtig gode til at holde indlæggende korte og præcise. Det er helt ekstremt at folk er tilbage efter pauserne til tiden, og faktisk før. En opfordring til at folk er her 5 min før og ikke 5 min for sent. Hvis man gerne vil have en anden procesdure for et punkt skal dirigenterne vide det. Dirigenterne var gode og kontante. En opfordring til at de kommende også gør det. Der var mere substands i indholdet. Det er godt for møderne. Punkt 11: EVT. (O) Møde evaluering må gerne komme efter eventuelt. Præsentation af fildeling: Der foreslås drive over dropbox. Mappe struktur hvor hvert udvalg har en mappe. Info dokument for i hver mappe for hvert udvalg. Hvis der er inputs kan de komme på mail til Kasper. Kommentarer: Hvis de ligger på drive må der ikke være personfølsom data. (Så som personlige dokumenter) Forskerfrokost: Hvad sker der der? Katrine var på den, og vil gerne give den videre og være med i en arbejdsgruppe. Ændringen om hvornår man stemte: muligløsning tager vi på næste møde. Valgudvalget har holdt det første møde: klokken aften d. 28. april er der valgseminar. Klokken 17 kan man komme på kontoret og hjælpe med at rydde op på kontoret. Mødet er lukket!!! Der jubles :D Bilag 1: Orientering fra Rusudvalget af Nanna Zmylon 12 Velkommen til verdens korteste orientering: Siden sidste bestyrelsesmøde har Rusudvalget ikke holdt nogle møder. Dog vil der blive afholdt et møde umiddelbart efter Russeminar (d April) hvis primære fokus er at evaluere Russeminar. 9/24

10 Bilag 2: Orientering om Studenterrådets Lederuddannelse af Maria Stein Vi har nu haft 2. session i lederuddannelsen, som lå 4. april (lørdag i påskeferien). Det blev en dag med en mere praktisk tilgang på motivation af frivillige, storytelling, og relationsopbygning. Dagen fungerede godt, og var i modsætning til første session primært baseret på oplæg fra styregruppen selv og mere workshoporienteret. Det gav en ok overbygning til første session, på trods af små overlap. På 2. session kom et par af de deltagere der ikke kunne være med til 1. session, og faldt hurtigt ind i gruppen, og vores indtryk var at de fik meget ud af oplæggende på trods af de ikke var der første gang. Vi havde oprindeligt tænkt, at der skulle være gruppesessions mellem alle sessions. Det blev dog udfordret af at de to første gange lå ret tæt. Derfor har de fleste gruppe ikke mødtes, men fik lidt tid til at arrangere det på 2. session. I grupperne skal de udvikle projekter sammen, som de skal afvikle i praksis. Det er dog stadig vores overbevisning at gruppesessionsne kommer til at ske og biddrage til uddannelsen, mellem 2. og 3. session. Det kan man bl.a. se ved at der allerede er ideer til projekter, fx en fælles RUC hand-portal, og et projekt med at udvikle faglige aktiviteter til oplægsbørsen/ eller en anden form for samarbejde med rusvejledningen. //Maria Stein på vejene af Styregruppen for lederuddannelsen. 10/24

11 Bilag 3: Orientering fra Festivalskoordinatorer - RF 15 af Anne-Sofie Lilly Kaiser Den oprindelige deadline for eventcamps er nu nået, men vi har valgt at rykke deadline 10 dage - til d Vi har modtaget nogle ansøgninger og er begyndt dialogen med de enkelte camps omkring idéudvikling, budgetter mv. Vi fremlægger de valgte camps for RUC Kommunikation på et møde senere i denne måned og derefter vil de udvalgte camps få besked. Samtidig stiger antallet af tilmeldte frivillige også støt. Roskilde Festival har endvidere fået fordelt alle opgaver til foreningerne og vi vil igen i år varetage åbningen (der er dog kommet tvivl om vi får åbning ØST eller SYD) og Caravan området. Vi har fået tildelt 218 frivilligpladser på årets festival. Det fremadrettede arbejde vil koncentrere sig om, at nå de 218 frivillige samt at få arrangeret en infoaften for dem med alt hvad de skal vide, mad og et par øl. Vi skal selvfølgelig også have hvervet de sidste vagtledere og supervisors og afholde et separat infomøde for disse. Derudover vil der fremadrettet være mange praktiske ting, der skal falde på plads mht. organisering af en basecamp for de frivillige på festivalen, uddeling af frivilligarmbånd, aftale med en madbod, der skal levere mad til de frivillige mm. Vi er derfor i tæt kontakt med Roskilde Festival omkring de mere praktiske ting. //Pernille, Nicoline og Anne-Sofie 11/24

12 Bilag 4: Orientering fra RUC ers by Choice af Camilla Emilie Steppat Siden sidste møde har RBC for første gang i samarbejde med Gimle afholdt RUC LIVE! Aftenen forløb planmæssigt og uden nogle større udfordringer. Vi har rundt omkring på campus hørt gode og positive kommentarer om aftenen og synes også selv at det var succes for et første gangs arrangement og et koncept som fungerede. Det var en fest hvor rigtig mange ikke aktive RUC ere dukkede op, så vi føler at vi har formået at stable et arrangement på benene som rammer den ønskede målgruppe. Vi i koordinationsgruppen har derfor besluttet at afholde nogenlunde samme koncept til næste år. Vi i koordinationsgruppen har også fået nedsat et arrangørhold der i samarbejde med SH skal står for planlægning og afholdelse af sommerfesten. Det kommer til at foregå sådan a der er et dagsprogram hvor organisationer på RUC vil have mulighed for at byde ind med happenings. Udover organisationernes happenings vil der også være grill, snobrød og andre ting indenfor et sommerferie tema. I løbet af dage vil RBC også stå for et lounge område med musik og bar og på selve aftenen vil det forsætte med DJ s og fejring af projektaflevering. 12/24

13 Bilag 5: Orientering fra Fagligt Netværk af Nina Nisted Kurset i Akademisk Skrivning forløb virkelig godt og var en stor succes, så nu ser vi i Fagligt Netværk frem til at kunne udbyde et tilsvarende godt kursus i Academic Writing til de internationale studerende på RUC onsdag d. 22. april kl Som et svar på den feedback vi har modtaget fra vores kursusdeltagere forsøger vi os igen med at oprette kurserne som facebook events, i første omgang kurset i Academic Writing. Vi har tidligere haft dårlige erfaringer ift. til registrering af tilmeldinger, men vi forsøger at imødekomme efterspørgslen og så vurderer vi efterfølgende graden af succes. At oprette et facebook event gør det i hvert fald lettere at dele information om kurset, og at invitere dem man kender, så endnu en gang skal der lyde en kraftig opfordring til at hjælpe os med at nå ud til alle vores dejlige medstuderende. Mødet hvor vi evaluerede det interne samarbejde mellem repræsentanterne i Fagligt Netværk forløb rigtig godt, og vi ser frem til at kunne planlægge fremad mod det nye semester, når overleveringen mellem Djøfs repræsentanter er faldet på plads, og vi kan tage fat på et nyt samarbejde. 13/24

14 Bilag 6: Orientering fra Unipol af Therese Cederberg og Drude Rohde Siden sidste bestyrelsesmøde er der ikke sket nogen lige så store ting, som sidste gang, vi orienterede. Institutreform Kommissoriet for arbejdsgruppen som skal lave forarbejdet for organisations-forandringen (institutreform) er blevet vedtaget i Universitetsbestyrelsen. Det som er blevet ændre fra det første udkast som rektoratet havde indstillet til bestyrelsen, er at der skal være en faglig høring på institutter og fag. Bestyrelsen besluttede ikke hvordan denne høring skal forgå, og rektoratet har ikke taget endelig stilling til det, så lige nu er der ikke nogen som ved hvordan det helt sikkert skal forgå. Det vi ved indtil nu er, at inden arbejdsgruppen går i gang med arbejdet vil rektoratet spørge de enkelte fag, hvordan de ser ser sig selv i det oplæg til en ny institutstruktur, som de har foreslået. Vi har i Akademisk Råd lagt væk på, at studenterrepræsentanterne på fagene skal høres. Arbejdet med organisationsforandringen (institutreform) er ikke gået i gang endnu, da rektoratet ikke endnu har fået endeligt på plads, hvem der skal være med i arbejdsgruppen. Studenterrådet har indstillet Therese Cederberg til arbejdsgruppen. UDDU Vi har været til årets første UDDU-møde, hvor der var mange ting på dagsordenen, der er spændende for os: Indstilling om tidspunkt for gruppedannelse. Dette handler om, at de fag og bacheloruddannelser, der har gruppedannelse i starten af semestret (dvs. ca. inden for de første tre uger) skal have den på samme tidspunkt. Så vil man nemlig kunne lægge kurserne udenom gruppedannelsen, så ingen studerende går glip af en kursusgang eller dele af deres gruppedannelse. Desuden skal gruppedannelsen ikke ligge oven i rusvejledningen, så rusvejlederne går glip af dele af rusvejledningen eller af dele af gruppedannelsen. Beslutningen blev, at gruppedannelsen skal ligge i uge 2. Progression i projektarbejdet. Det er videreudvikling af et arbejde, der har stået på i noget tid. Her var der særligt fokus på, hvorvidt skriftlighed og informationssøgningskompetence skulle have indflydelse på bedømmelsen af et projekt. Begge dele var der stor skepsis omkring, fordi det betyder, at fagligheden ryger i baggrunden. I forhold til skriftlighed vil man eksplicit skulle angive, hvem der har skrevet hvilke afsnit for at man kan bedømme det, og det talte vi stærkt imod. Arbejdsgruppen går tilbage og skriver det om. Nedsættelse af arbejdsgruppe om feedback, som Hanne selv havde sat på dagsordenen. Den består nu af fem studerende (Natali, Alan, Maria S, Mette, Marie S-J) og 5-6 ansatte, som umiddelbart allesammen mener nogle ret fine ting om feedback. 14/24

15 Vi havde selv to punkter på dagsordenen, som ikke blev nået, fordi tiden skred. Det ene omhandlede igangsættelse af arbejde vedrørende evaluering af bachelorreform. Det andet var en opfølgning på arbejdet med administrativ forenkling (som har været i gang i et års tid, har stået stille i et par måneder og nu er kommet i gang igen), hvor vi ønsker nedsættelse af en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med lokalebooking. Lokalebookingen kan ikke gøres flere semestre i forvejen, og det betyder, at kursusplanerne ikke altid kan lægges flere semestre i forvejen. Høringssvar Vi arbejder i øjeblikket på at udarbejde høringssvar til eksamenstilmeldingsreglerne, og høringsfristen er d. 15. april. De skal ændres som en konsekvens af fremdriftsreformen, og har betydning for, hvem der kan få lov til at framelde sig eksaminer. Det oplæg der er kommet fra Uddannelse og Internationalisering er ret godt, idet der bliver lagt op til overraskende brede dispensationsmuligheder. Blandt andet så indvalgte i råd, nævn og udvalg har mulighed for at framelde sig eksamen. Det har vi ellers tidligere fået at vide, ikke ville kunne lade sig gøre. Vi forsøger desuden at skrive ind, at studerende der er aktive (til en vis grad, fx Studenterhusets formandsskab) i det sociale miljø på universitetet også kan framelde sig eksaminer. Vi skal også skrive et høringssvar til fællesreglerne, og høringsfristen er d. 22. april. De skal også ændres som konsekvens af fremdriftsreformen. Vi regner også med at kigge på, i hvilken udstrækning feedback kan indskrives i enten eksamenstilmeldingsregler eller fællesregler. 15/24

16 Bilag 7: Arbejdsmarkedspolitik af Stinus Landt Lerche På dette punkt skal vi afklare hvad vi som Studenterråd mener om arbejdsmarkedspolitik, med fokus på tre områder, der specielt er relevant for os som studerende. Baggrunden for at tage denne diskussion er at DSF på deres kommende politikkonference skal vedtage tre små politikpapirer på netop disse områder. Vores diskussion skal derfor, udover at give os selv nogle gode argumenter i debatten om arbejdsmarked, også bidrage til at SRRUC kan deltage i de debatter der kommer til at være på politikkonferencen. De tre emner der skal diskuteres er dimittendarbejdsløshed, praktik under uddannelse og studiejobs. Punktet vil forløbe således: Stefan Larsen fra DSF vil holde et oplæg om arbejdsmarkedspolitik og hvorfor det er relevant for os. I mindre grupper vil vi diskutere de tre områder. Diskussionerne vil tage udgangspunkt i, men er ikke begrænset til, nogle spørgsmål der vil ligge klar til når mødet starter. Der bliver samlet op på diskussionerne og vi får mulighed for fælles at diskutere og afklare på der hvor vi er uenige. Sådan forbereder I jer til punktet: Vedhæftet indkaldelsen er også de tre politikpapirer som de foreløbigt ser ud. I må meget gerne læse dem igennem og overveje hvor I er enige eller uenige. Derudover vil I forhåbentlig blive klædt på til diskussionen gennem oplægget forinden. 16/24

17 Bilag 8: Workshops og arbejde med forskellige temaer (1) I denne runde er der mulighed for at vælge sig på 3 forskellige temaer, man kan kun deltage i en af dem. Derfor vælg den du synes er mest spændende og som du mest har lyst til at arbejde videre med bagefter. I denne runde er de 3 temaer: 1. Forårskampagneoutputs 2. Studiemiljøsundersøgelse 3. Frivilligstrategi 1. Forårskampagneoutputs v. Martin På denne workshop skal vi gøre status over, hvad vi har opnået med forårskampagnen, både politisk og organisatorisk. Dernæst skal vi snakke om, hvad næste skridt skal være. Det kan både handle om, hvilke studienævn vi nu skal arbejde med at få ting igennem i, og om hvilke aktiviteter vi gerne vil lave fremadrettet. 2. Studiemiljøsundersøgelse v. Kristian I denne workshop skal vi snakke om studiemiljøundersøgelsen. I vores arbejdsplan har vi vedtaget, at vi gerne vil lave en sådan. Vi skal snakke om hvornår vi gerne vil lave den, hvad der skal spørges om og hvordan vi kan bruge den til at sætte fokus på studiemiljø. Hvis det skal ske i dette semester skal nogen fra bestyrelsen melde sig på banen. 3. Frivilligstrategi v. Nina Studenterrådet ved RUC er en frivillig organisation og for at pleje vores organisation bedst muligt er det essentielt at vi tager hånd om Studenterrådets kerne, nemlig vi der er frivillige og som lægger tid og kræfter i organisationens virke. For at nå målet har vi brug for en fremadrettet plan og retningslinjer i form af en frivilligstrategi og -politik. Hvad skal vi lave i workshoppen? På denne workshop skal vi derfor planlægge en proces for hvordan vi får udformet hhv. en frivilligstrategi og en frivilligpolitik; hvilken tidsramme vi arbejder med, hvordan en frivilligstrategi skal se ud, hvordan vi inddrager resten af organisationen i arbejdet og hvorledes workshops skal udformes. Vi skal altså på bestyrelsesmødet sætte rammerne for hvordan det videre arbejde med frivilligstrategien. Derudover har vi den mulighed at benytte os af at der netop nu er en projektgruppe der undersøger det at være frivillig i Studenterrådet og trække på deres viden om emnet. De vil 17/24

18 bl.a. kigge på deltagerbaner i Studenterrådet, hvordan og hvor det er muligt/ikke muligt at være frivillige. På mødet lørdag skal vi helt konkret tage stilling til følgende: 1. Hvad er en frivilligstrategi? 2. Hvorfor er sådan en strategi vigtig? 3. Hvordan facilitere vi udarbejdelsen af strategien? 4. Hvad er en frivilligstrategi? 5. Hvorfor er sådan en strategi vigtig? 6. Hvordan facilitere vi udarbejdelsen af strategien? 7. Tidsplanen for strategien? Inspiration fra bogen Sådan Skriver Du Frivilligstrategier og Frivilligpolitikker Der Virker. Her er vedhæftet en model til inspiration for hvordan man kan facilitere processen med at udarbejde en frivilligstrategi. Man må rigtig gerne også kigge på andre måder at lave frivilligestrategier på, så vi får den mest reflekterede process. 18/24

19 Bilag 9: Workshops og arbejde med forskellige temaer (2) I denne runde er der mulighed for at vælge sig på 3 forskellige temaer, man kan kun deltage i en af dem. Derfor vælg den du synes er mest spændende og som du mest har lyst til at arbejde videre med bagefter. I denne runde er de 3 temaer: 1. Forskerfrokoster 2. Oversættelse af vores hjemmeside til engelsk 3. Evaluering af bachelorreform 1. Forskerfrokoster v. Kristian Vi skal gøre status med fagrådene om hvornår langt vi er. Derefter planlægger vi minimum 1 forskerfrokoster dette semester. Vær med til at bestemme hvad temaet skal være og kom med inputs til hvilken forsker det skal være. 2. Oversættelse af vores hjemmeside til engelsk v. Astrid I denne arbejdsgruppe bruger vi tiden på at oversætte vores nye flotte hjemmeside til engelsk, således at man også som international studerende kan bruge vores hjemmeside ligeså godt, som de danske studerende. Det betyder at vi bruger tiden på at sætte os fysisk ned med vores computere og begynder at oversætte hjemmesiden slavisk, således af vi kan sende det til Sif og så opdatere hun hjemmesiden. 3. Evaluering af bachelorreform v. Therese Den første årgang af de studerende, der går på den nye bachelorreform bliver færdig i juni Derfor skal Studenterrådet sørge for at RUC får lavet en evaluering af hele den nye struktur. Så vidt vi ved, har nogle af bachelorstudienævnene planer om at lave noget evaluering, der er specifikt for deres uddannelse. Men det er vigtigt at få kortlagt de problematikker, der kan være overlappende på tværs af alle fire studier. Vi lægger umiddelbart op til, at bachelorstudienævnene skal udsende en evaluering hver, hvor der skal indgå dele, der er sammenlignelignelige for alle studier og noget der er specifikt for de enkelte studier. De dele, der skal være sammenlignelige ønsker Studenterrådet skal vedtages centralt, eventuelt i UDDU. 19/24

20 På denne workshop skal vi diskutere, hvad det konkret er, vi gerne vil undersøge på tværs af alle fire bachelorretninger. Overvej gerne følgende spørgsmål på forhånd: 1. I hvor høj grad skal vi fokusere på henholdsvis sammenhæng i uddannelsen, fysisk studiemiljø (fx hustilknytning), faglighed (vi kan eventuelt skelne mellem fx metode og fag-faglighed)? 2. I hvor høj grad ønsker vi spørgsmål, der kan kategorisere de studerende. Fx hvilket hus går du i?, hvilke fag læser du?, hvilket køn er du?, hvor gammel er du?? 3. Har du indtryk af, at studerende der læser indenfor deres eget hovedområde (eller inden for samme institut) har en oplevelse af, at deres uddannelse er sammenhængende? 4. Har du indtryk af, at studerende der læser på tværs af hovedområder (eller bare på tværs af institutter) har en oplevelse af, at deres uddannelse er sammenhængende? 20/24

21 Bilag 10: Kommende arbejdsopgaver af Astrid Jagtvard Schmidt Denne gang vil der ikke være på forhånd nogle arbejdsopgaver, men tilgengæld vil man så i hver af de arbejds/workshopgrupper som man er i i løbet af dagen, skulle tænke over om der er nogle ting derfra, som kan komme på til dette punkt. Derfor vil man først under dette punkt få afsløret hvilke arbejdsopgaver man kan melde sig på. Man er selvfølgelig stadig velkommen til som udvalg eller individ at komme med andre arbejdsopgaver til punktet også. 21/24

Bestyrelsesmøde. 5. maj 2015 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3

Bestyrelsesmøde. 5. maj 2015 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3 Bestyrelsesmøde 5. maj 015 kl. 1:00 19:30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA RUC ERS BY CHOICE BILAG : ÅRSRAPPORT 7 BILAG 3: ORIENTERING

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 1. Velkomst til generalforsamlingen 2. Formalia a) Valg af dirigenter: Stefan Larsen og Jakob Ruggaard er valgt som dirigenter. b) Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014... 2 4 Bestyrelsesmøde 15. september 2014 kl. 16:00 17:15 6 8 10 Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 Dagsorden 1. FORMALIA (B) V/

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 9. september 2015 kl. 16:00 19:30

Bestyrelsesmøde. 9. september 2015 kl. 16:00 19:30 Bestyrelsesmøde 9. september 015 kl. 1:00 19: Indhold DAGSORDEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17. AUGUST 015 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA STUNE BILAG : ORIENTERING FRA UNIPOL 7 1 1 1 1 1 1 1 0 Dagsorden 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 2. marts 2015 kl. 17:15 20:30 DAGSORDEN... 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 14.-15. FEBRUAR... 4

Bestyrelsesmøde. 2. marts 2015 kl. 17:15 20:30 DAGSORDEN... 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 14.-15. FEBRUAR... 4 Bestyrelsesmøde. marts 15 kl. 17:15 :30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN... REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 1.-15. FEBRUAR... BILAG 1: ORIENTERING FRA RUC ERS BY CHOICE... 1 BILAG : ORIENTERING FRA FAGLIGT

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 12. juni 2015 kl. 16:00 19:30

Bestyrelsesmøde. 12. juni 2015 kl. 16:00 19:30 Bestyrelsesmøde 1. juni 015 kl. 1:00 19: 1 1 Indhold DAGSORDEN 3 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 5. MAJ BILAG 1: ORIENTERING FRA DSF BILAG : ORIENTERING FRA RUSUDVALGET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA FANE BILAG

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 25. marts 2011 Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 1. Formalia Til stede: Toke Høiland-Jørgensen (FS), Jakob Harboe (B), Tine Irming Lindskrog (SEK), Michael Tolentino Frederiksen (B-supp), Torben

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 2. juni kl. 1:00 19:5 Indhold DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA DSF BILAG 2: ORIENTERING FRA FORRETNINGSUDVALGET 11 BILAG 3: STUDENTERRÅDSMØDER

Læs mere

REFERAT. 28 november 2011 kl Artsrådsmøde, Tåsingeagde 3, Theos Bar. 1. Formalia (15 min.)

REFERAT. 28 november 2011 kl Artsrådsmøde, Tåsingeagde 3, Theos Bar. 1. Formalia (15 min.) 28 november 2011 kl. 18.00 Artsrådsmøde, Tåsingeagde 3, Theos Bar REFERAT 1. Formalia (15 min.) Dato: 28. november 2011 Side 1/5 1.1 Godkendelse af dagsorden - godkendt 1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Til stede: Sidsel, Stefan, Astrid, Therese, Pernille, Stinus, Jakob, Emil, Camilla, Julie, Michael, Nina, Mikkel, Eline, Kasper og Ask Tilhørere: Theis,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 1. november 2010 1) Præsentation af prorektor Prorektor Hanne Leth Andersen præsenterede sig og svarede på spørgsmål. 2) Formalia A) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN... 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3

Bestyrelsesmøde. 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN... 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3 Bestyrelsesmøde 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN... BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3 BILAG 2: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSESREPRÆSENTANTERNE...

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016 BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT 23.-24. APRIL 2016 Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet) Tilstede sekretariat: Nina, Karen 1. VELKOMMEN Sigrid

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Referat af MR møde. 4. Undervisningsudvalget v. Ole Bækgaard orientering og diskussion

Referat af MR møde. 4. Undervisningsudvalget v. Ole Bækgaard orientering og diskussion 1. Valg af ordstyrer og referent: Agnes er ordstyrer og Silje er referent. Referat af MR møde Dato og tid: 14/10/2014 kl. 17-19 Sted: Frokoststuen (Folkesundhed, bygn. 1260) 2. Tilstede: Vibeke, Ole Bækgaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 10. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 1. Formalia a) Valg af dirigent og referent Dirigent: Toke Referent: Cecilie b) Optælling af stemmeberettigede Stemmeberettigede: Morten Brandrup,

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat 10.00 1. Godkendelse af dagsorden Mikkel er ordstyrer. Beslutning: Dagsorden er godkendt. Ændringer: Ingen ændringer 2. Kort drøftelse af mødets form og ledelse Nye vedtægtsændring, hver skole

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Ungebyrådet. Ref: L M. Mødested: Byrådssalen. Mødedato: 09.06.15

Ungebyrådet. Ref: L M. Mødested: Byrådssalen. Mødedato: 09.06.15 Blad nr..: 1 Medlemmer: Oline Dyrberg Strøager, Emma Temløv, Anders Ole Koefoed Nielsen, Luna Lindegaard, Albert Kjærulff, Frederikke Baunbæk Larsen, Max Rimmer Larsen, Jonas Broe Bendtsen, Aurora Elizabeth

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b Referat af StatsRådsmødet 13. møde, 22. april 2010 Dato: 20-04-2010 Sekretariatet Ref.: Referat møde 22-04-2010 Tilstede: Politologisk Studenterforum: Sarah Kjærgård Pedersen, Kathrine Salomonsen, Jonas

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Tilstede: Mads Brix Baulund, Tim Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen (referent) Under punkt 4-5 desuden: Kim Steimle

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Torsdag den 6. september 2012 Sted: Haraldsgade 47 (Morten) Tid: 17.30 Afbud/Forsinkelser: Rikke (orlov), Camilla (orlov), Line (Højskole) 1. Velkomst

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15 Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15 Velkomst 16:00-16:10 Alle kommer på plads og vi tager en runde. 1) Formalia 16:10 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b Referat af StatsRådsmødet 12. møde, 7. april 2010 Dato: 07-04-2010 Sekretariatet Ref.: Referat møde 07-04-2010 Tilstede: Politologisk Studenterforum: Sarah Kjærgård Pedersen, Kathrine Salomonsen, Troels

Læs mere

Dagsorden for MR møde

Dagsorden for MR møde Dagsorden for MR møde Deltagere: Agnes, Mai-Britt, Sara, Ida, Christine, Karen, Niels, Vibeke, Malene, Helene, Anne-Sif, Martin, Mette I, Andreas, Rasmus, Daniel, Julie, Magnus, Christian, Julius, Kristoffer,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC

Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1 ORIENTERINGER 3 BILAG 2 FOLKETINGSVALG 6 BILAG 3 STUDIESTART 2011 8 1 af 8 Dagsorden 1. Formalia 14:00-14:10 a) Valg af

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Referat af MR møde. Oplæg: Tharsika og Kristoffer var afsted, og vil gerne opfordre til at folk tager med næste år.

Referat af MR møde. Oplæg: Tharsika og Kristoffer var afsted, og vil gerne opfordre til at folk tager med næste år. 1. Valg af ordstyrer og referent Referat af MR møde Dato og tid: 02/06/2016 kl. 17-19 Sted: Frokoststuen, Folkesundhed (bygn. 1260) Afbud: Archana, Jelena flere afbud er sendt på mail. Tilstede: Tharsika,

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

Dagsorden for MR møde

Dagsorden for MR møde 1 Dagsorden for MR møde Deltagere: Agnes, Tharsika, Martin, Christine, Mai-Britt, Josephine, Vibeke, Christian, Archana, Anne-Sif, Gideon, Andreas, Daniel, Julie, Mette H, Helene, Mette I, Julius, Kamilla,

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København

Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København Dato: 9. Marts.2016 Sted: Kontoret i Avalak Navn Deltager Afbud Udeblevet Nyoka Steenholdt (Formand, HB-suppl.) Avaruna Mathæussen (Næstforman, HB-rep.) Paninnguaq

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013 1. Formalia: Dirigent: Jesper og Stefan Referent: Anna Til stede: Kasper, Stinus, Emil, Sofie, Andreas, Maria Galsgaard, Drude, Astrid Schmidt, Nicola,

Læs mere

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER LENA PRADHAN OG CHALOTTE CHRISTENSEN VIDEREUDVIKLING AF MATERIALE, UDVIKLET AF HANNE BUHL (CUDIM), 2012 UNI VERSITET PRÆSENTATION Stil jer i en rundkreds på gulvet Tag en hurtig runde: Navn Studievejleder

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Christian K. Refshauge,

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

DJØF studerende får orientering under punkt 3. Med denne tilføjelse er dagsorden og referat fra sidste møde godkendt.

DJØF studerende får orientering under punkt 3. Med denne tilføjelse er dagsorden og referat fra sidste møde godkendt. Referat fra Politrådsmøde tirsdag d. 21. maj 2013 1. Valg af ordstyrer og referent. - Nickels vælges som ordstyrer - Nanna vælges som referent 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde DJØF

Læs mere

Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016

Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016 Dagsorden Landsrådsmøde 12 13. marts 2016 Location: Katrine, Margrethehåbsvej 75, 4000 Roskilde Lørdag d. 12. marts: 11:00 12:00 Ankomst Tilstede: Marie, Philip, Anemone og katrine. Lørdag: 12:00 12:15:

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Tilstede: Mads, Signe, Sigrid, Louise, Rie, Miriam (referent), Esben (under punkt 11-16), Peter (under punkt 14-16) og Ida (via skype under punkt 14). Afbud:

Læs mere

Landsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

Landsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Landsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Hermed indkaldes til møde i Landsbestyrelsen for d. 7. august kl. 10-16 i Odense. Mødet Mødet afholdes i UC Lillebælts lokaler, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober H. C. Ørstedsvej tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45*

Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober H. C. Ørstedsvej tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45* 1. Tilstedeværende O Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober 2016 H. C. Ørstedsvej 70. 2 tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45* O= orientering; D= debat; B= beslutning Stina, Jørgen, Rasmus, Katrine og Charlotte Fraværende

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Tirsdag d. 26/04/2016 Kl. 18 hos Kristoffer Brodersen, Strandboulevarden 123, 2.tv., 2100 København Ø Tilstedeværende medlemmer: Stine, Helena, Mathias, Emil,

Læs mere

Dagsorden til overgangsmøde

Dagsorden til overgangsmøde Fremmødte: BN, CD, CB, BM, CMD og MP Afbud fra: NV, CF og SL A. Valg af tegnstyrer - BN B. Valg af referent - BN C. Godkendelse af dagsorden - Godkendt Dagsorden til overgangsmøde Afholdt d. 27. april

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet. Ordinære medlemmer: Lasse Rørbæk, formand (LR) Rasmus Lundgaard Christensen, næstformand (RL) Paw Leon Andersen, kasserer (PA) Andreas

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat til koordinationsmøde 24. oktober 2011 Tilstede: Michelle, mikkel, ea, ea, ena, sandra, hack, kirsten, sally, mathias, natasja, mille, sidsel, bjørn, ida, christoffer og ronja

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde Tid Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne Formål & ønsket resultat Referat (tekst) Aktion Deadline Dato: 2014-01-13 Ordstyrer: Claus Til stede: Lars,, Kasper, Pernille, Jytte, Mick(8A), Tanja, Birgitte,

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 PACT Bestyrelsesmøde Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 Emne Diskussions Formål Kommentar /Baggrundsdokumenter 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Deltagere: Kirsten, Henrik, Rikke,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere