OneRemote iradio4. Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OneRemote iradio4. Installationsvejledning"

Transkript

1 OneRemote iradio4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af Internet radio Bluetooth -UPnP Installationsvejledning s1dk

2 FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver et overblik over de mange forskellige måder, en IRadio4 kan sluttes til forskellige B&O systemer. Et B&O system kan bestå af en enkel B&O radio eller et enkelt B&O TV, tilsluttet til et enkelt sæt B&O højttalere. Men det kan også bestå af mange sammenkoblede enheder. Det specielle ved B&O er, at man helt tilbage fra 1980-erne, har udviklet forskellige linksystemer, der kan binde radioer, TV og højttalere sammen. Herved kan der lyttes til lyd fra radio- og TVapparater fra højttalere i hele huset, og kilden til lyden kan vælges fra disse linkrum med en enkelt fjernbetjening. B&O har endvidere udviklet udstyr, der kan kæde nyere versioner af disse linksystemer sammen med de tidligere. Denne tilslutningsvejledning benyttes til at finde tilslutningsmulighederne for det konkrete B&O system, som en IRadio4 kan indgå i. Vejledningen er således mere et opslagsværk end en brugsanvisning, altså ikke en vejledning der skal gennemlæses og forstås i sammenhæng. Tilslutning af en IRadio4 er oftest ganske simpel, når man har fundet den ønskede konfiguration. EN IRADIO4 SKAL KENDE SIN PLADS I B&O SYSTEMET Når først man har fundet den ønskede tilslutning af IRadio4 til B&O systemet, kan IRadio4 programmeres, så den kender sin rolle. Den skal programmeres med en option. Fra fabrikken er IRadio4 programmeret med 102, hvilket betyder at den kan betjenes, når den er valgt med et tryk på y eller b på en B&O fjernbetjening. Hvis B&O systemet har en ledig indgang, der åbner, når der trykkes y eller b, er det blot at tilslutte IRadio4 til denne indgang, og installationen er færdig. Hvis der ikke i B&O systemet findes en ledig indgang, der åbner, når y eller b vælges, skal der vælges en indgang (kilde), som er ledig. Når den er fundet, skal den tilsvarende option lægges ind i IRadio4. IRadio4 skal vide, hvilken kilde den skal simulere, før den kan tænde og slukke, når det ønskes. 2

3 Indhold FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING... 2 En IRadio4 skal kende sin plads i B&O systemet... 2 DENNE VEJLEDNING OM TILSLUTNING AF ONEREMOTE IRADIO INSTALLATION... 6 Direct Mode eller Mode... 6 Direkte betjening, Direct Mode, medfølgende kabler... 7 Indirekte betjening, Mode med passende kabel... 7 TILSLUTNINGER... 8 Lyd og data forbindelse til B&O systemet... 8 OPTIONS... 8 programmering af en... 9 SPECIELLE OPTIONS... 9 OVERSIGT B&O APPARATER OG OPTIONS BeoSound BeoSound 5, Encore BeoCenter BeoSound BeoSound BeoSound Century BeoSound BeoSound 3000 BeoSound BeoSound Ouverture BeoSystem 2500 BeoCenter BeoCenter BeoMaster BeoMaster BeoMaster 3500 BeoMaster BeoMaster 6500 BeoMaster BeoCenter BeoCenter 8500, BeoCenter 9000, BeoCenter BeoCenter

4 BEOSYSTEM OG TV Beosystem 2 BeoSystem Alle B&O TV med SCART BEOLINK CONVERTER 1611/ Beolink Converter tilsluttet en B&O radio Beolink Converter tilsluttet et B&O TV BEOLINK ACTIVE HØJTTALERE I LINKRUM Tilslut IRadio4 via PC indgang LINKTYPER B&O LEDNINGSFORBINDELSER Simpel datalink, 7-PIN DIN Udvidet datalink Masterlink, 15-pol Modular Powerlink, 8-PIN DIN CABLELINK LEDNINGER OG ADAPTORER (SNUTS) Cablelink mode fuld eller begrænset betjening MEDIAU REDIGERING AF FAVORITLISTER VIA PC STREAMING FRA LOKALE KILDER DLNA UPnP OVERSIGT LEDNINGER OG SNUTS TIL IRADIO ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

5 DENNE VEJLEDNING OM TILSLUTNING AF ONEREMOTE IRADIO4 Denne vejledning omhandler alene tilslutning af en IRadio4 til et B&O system. Se Brugervejledningen til IRadio4 vedrørende brugen af en B&O fjernbetjening til betjening af IRadio4. Fra fabrikken er IRadio4 programmeret med option 102, direkte y / b betjening. Eksemplet her viser tilslutning til en B&O radio i direkte mode, fabriksindstillingen. Når IRadio4 vælges med B&O fjernbetjeningen, tænder B&O systemet samtidigt og åbner den indgang, hvor IRadio4 er tilsluttet. Herefter tændes iradio4 ved at trykke q. IRadio4 skal blot tilsluttes den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes b eller y på B&O fjernbetjeningen. Er der på B&O systemet ingen indgang, der åbner ved tryk på kilden b eller y, skal IRadio4 tilsluttes til en anden indgang, og IRadio4 skal derfor programmeres i overensstemmelse hermed. Nogle B&O apparater har kun et enkelt fysisk indgangsstik, men adgangen til dette stik kan etableres som forskellige indgange eller kilder. Se hvilke fysiske indgange, der findes på forskellige B&O apparater og hvilke kilder, de kan åbnes som i listerne længere fremme. 5

6 INSTALLATION Tilslutning til Bang & Olufsen apparater Denne OneRemote modtager, IRadio4, kan tilsluttes alle Bang & Olufsen apparater med en ledig audio-indgang, eksempelvis BeoSound, BeoCenter, BeoMaster, BeoSystem, BeoVision TV eller direkte til en højttaler, og betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Den kan også tilsluttes apparater af ethvert andet fabrikat, men skal dog stadig betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Bang & Olufsen apparater har igennem tiden fået tilføjet, fjernet eller omdøbt indgange til periferiudstyr, og på nyere fjernbetjeninger har $erstattet tidligere tiders hy eller K. Tabellerne i kapitlet Oversigt B&O apparater og s viser forskellige Bang & Olufsen apparaters indgange, deres betegnelser og de tilsvarende kildevalg, der åbner dem. Det er således muligt for ethvert nævnt Bang & Olufsen apparat at vælge en indgang, den tilsvarende IRadio4 option og den fjernbetjeningskommando, der tillader betjening af modtageren. Nogle indgange muliggør valg af en option, men de fleste nyere Bang & Olufsen apparater fordrer anvendelse af en Direct Mode option, altså direkte betjening af OneRemote modtageren. Se dog afsnittet vedrørende anvendelse af BeoLink Converter. DIRECT MODE ELLER CABLELINK MODE OneRemote IRadio4 tilsluttes Bang & Olufsen udstyr med det 5-polede DIN kabel eller RCA Phono kablet, og via optionsprogrammering kan den betjenes som følger: Direkte betjening, Direct Mode IRadio4 modtageren modtager betjenings kommandoer direkte fra en almindelig Bang & Olufsen fjernbetjening. Via det tilsluttede Bang & Olufsen udstyr, Mode mode benyttes i specielle tilfælde, hvor det apparat, som IRadio4 er tilsluttet, kan sende betjeningsdata via et 7-polet DIN stik. *1 *1 BEMÆRK: Anvendelse i mode kræver tilslutning med et kabel, der har DataLink forbindelse og med passende stik/ adaptorer. 6

7 DIREKTE BETJENING, DIRECT MODE, MEDFØLGENDE KABLER IRadio4 kan tilsluttes til B&O systemet i Direct Mode. I Direct Mode betjenes iradio4 direkte med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Deraf betegnelsen Direct mode. B&O fjernbetjeningen sender kommandoer direkte til IRadio4. Betjening fra et linkrum er derfor ikke mulig, når IRadio4 er tilsluttet i Direct Mode, men der kan naturligvis lyttes til modtageren i et linkrum, når den er valgt som kilde. OneRemote IRadio4 leveres med et Jack-DIN 5 audiokabel. Med dette kabel er tilslutning mulig til langt de fleste B&O radioer. Men der medfølger også et Jack-RCA Phono kabel for tilslutning til en phono indgang. De medfølgende kabler kan ikke bruges i opstillinger med link, da kun audio overføres i dem. INDIREKTE BETJENING, CABLELINK MODE MED PASSENDE KABEL IRadio4 kan tilsluttes til B&O systemet i Mode. I Cablelink Mode betjenes modtageren med en Bang & Olufsen fjernbetjening via det tilsluttede Bang & Olufsen apparat, der videresender betjeningskommandoer igennem tilslutningskablet. Modtageren kan også betjenes fra ethvert tilsluttet linkrum. Det er ikke alle B&O apparater, der kan videresende betjeningsdata fra et linkrum til dets indgange, og dermed betjene et tilsluttet apparat som IRadio4. I tabellerne længere fremme kan det ses, om et bestemt B&O apparat er i stand til at videresende betjeningsdata. BEMÆRK: Anvendelse i mode kræver tilslutning med et kabel, der har DataLink forbindelse og med passende stik, f.eks. Jack-DIN 7. Se hvilke kabeltyper, der skal benyttes i kapitlet Oversigt B&O apparater og s. 7

8 TILSLUTNINGER LYD OG DATA FORBINDELSE TIL B&O SYSTEMET Ledningen, som sidder monteret på IRadio4, indeholder lyd fra IRadio4 til B&O systemet samt eventuelt linkdata fra B&O systemet til betjening af IRadio4. Denne ledning tilsluttes til B&O systemet med en passende mellemledning. Der medfølger et Audiokabel, der muliggør tilslutning i Direct Mode, med et 5-polet DIN stik for tilslutning til DINindgange på B&O udstyr. Der medfølger ligeledes et Audiokabel med RCA Phono stik for tilslutning til phono indgange. BEMÆRK: Anvendelse i Mode kræver tilslutning med kabel, der har DataLink forbindelse og med passende stik. Se kapitlet Oversigt B&O apparater og s. OPTIONS sprogrammering af IRadio4 er kun nødvendig i forbindelse med installation. Programmeringen udføres med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Formålet med at programmere en eller flere options i modtageren er at tilpasse den til det B&O system, som den skal fungere i. I nogle opstillinger ønskes det at IRadio4 skal kunne betjenes med y. Andre gange ønskes måske B benyttet eller den eneste, der er til rådighed i installationen. s kan også benyttes til at aktivere eller slukke forskellige specielle funktioner. Det kan derfor være nødvendigt at lægge flere options ind. I så fald indlægges de én af gangen. 8

9 PROGRAMMERING AF EN OPTION Programmering af en option kan kun ske i forbindelse med at iradio4 tændes, og skal påbegyndes inden 8 sekunder. 1. Sluk receiveren med tænd-sluk knappen på bagsiden. Vent 5 sekunder og tænd den igen. Den blå kontrollampe ved siden at knappen begynder at blinke, og iradio4 er nu klar til at modtage en option. 2. Inden 8 sekunder: Tast L på B&O fjernbetjeningen. *1 3. Inden 8 sekunder: Tast det første option ciffer på B&O fjernbetjeningen. 4. Inden 8 sekunder: Tast det andet option ciffer på B&O fjernbetjeningen. 5. Inden 8 sekunder: Tast det tredje option ciffer på B&O fjernbetjeningen. 6. Tast w på B&O fjernbetjeningen. (Sluk tasten med en rød prik.) Samme sekund w tastes, skal den blå kontrollampe slukke. 106 programmeres således: L*1 106w De mulige options findes i tabellerne længere fremme i afsnittet Valg af kilde og option. Hvis der er brug for at indtaste flere options, gentages proceduren. *1 Har B&O fjernbetjeningen ikke en L knap, tast da SHIFT efterfulgt af LINK tasten.. SPECIELLE OPTIONS Herunder listes tilgængelige specielle options som IRadio4 kan programmeres med. Se afsnittet Programmering af en option vedrørende programmering. Der er ingen specielle options, i forbindelse med iradio4. 9

10 OVERSIGT B&O APPARATER OG OPTIONS De følgende tabeller viser anvendelige indgange på forskellige Bang & Olufsen audio og video produkter, hvordan de vælges med tastning på en fjernbetjening og hvad den tilsvarende option på IRadio4 tuneren skal være. IRadio4 skal programmeres rigtigt for at fungere korrekt: BEOSOUND 5 Masterlink v T f s Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og IRadio4-416 a betjenes her igennem. Se afsnit vedrørende tilslutning af BeoLink Converter BEOSOUND 5, ENCORE LINE-IN B hu Indgangen på Encore er et jack stik. Benyt OneRemote adapter kabel type

11 BEOCENTER 2 -IN B hu Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type BEOSOUND 4 B hu Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type Masterlink IRadio4 kan indgå som en audiokilde i et Masterlink system. /gateway eller?? Hvis MasteLlink indgangen på BS4 ikke benyttes til andet, kan IRadio4 tilsluttes og betjenes denne, via en Beolink converter Ligeledes kan IRadio4 indgå i andre ML opstillinger. BEOSOUND 1 B hu b y

12 BEOSOUND CENTURY $ K hy U Y B hu BEOSOUND 9000 B hu b y

13 BEOSOUND 3000 BEOSOUND 3200 B hu b y $ K hy U Y BEOSOUND OUVERTURE $ K hy ikke anvendes. U Y ikke anvendes. B hu ikke anvendes. Masterlink T v f s Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og IRadio4-416 a betjenes her igennem. Se side 25 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter

14 BEOSYSTEM 2500 BEOCENTER 2500 B hu 100 ikke anvendes. $ K hy ikke anvendes. U Y ikke anvendes. BEOCENTER 2300 B hu b y $ K hy U Y ikke anvendes ikke anvendes ikke anvendes ikke anvendes. 14

15 BEOMASTER 3300 TP b y ikke anvendes. CD z ikke anvendes. BEOMASTER 5500 BEOMASTER 3500 BEOMASTER 4500 TP1 b y måske ikke anvendes. CD z måske ikke anvendes. TP2 $ K hy PHONO /TV U Y måske ikke anvendes. 106 måske ikke anvendes. Video source 15

16 BEOMASTER 6500 BEOMASTER 7000 TP1 b y CD z TP2 $ K hy PHONO TV/ U Y Video source BEOCENTER 8000 TAPE2 $ K hy I optionen kan talkommandoer ikke anvendes BEOCENTER 8500, BEOCENTER 9000, BEOCENTER 9500 TAPE2 $ K hy TV/ ikke anvendes. Video source 16

17 BEOCENTER 9300 PHONO U Y 106 ikke anvendes. TAPE2 $ K hy TV/ Video source BEOSYSTEM OG TV BEOSYSTEM 2 BEOSYSTEM 3 AV1 AV2 AV3 T d a Indgangen er betstykket med Scart stik. Benyt OneRemote adapter kabel type AV4 AV5 AV6 T d a Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type Masterl. um.f. - Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og IRadio4 betjenes her igennem. Se kapitlet Beolink Converter 1611/

18 ALLE B&O TV MED SCART TVBeoVision 10 BeoVision 8 BeoVision 7 BeoVision 6 BeoVision 4 BeoVision 3 BeoVision 1 BeoSystem 3 Gl. Avant modeller LX, LE, L, LS, MX, ME Scart AV1 - AV6 IKKE decoder indgang! T v # N hv f s Indgangen er bestykket med Scart stik a d Benyt OneRemote adapter kabel type Check TV ets brugervejledning, når AV-indgangene skal programmeres. 18

19 BEOLINK CONVERTER 1611/ Hvis et B&O apparat er sat i option 2, er det i stand til at hente og dele lyd med et andet B&O apparat. Se B&O vejledning vedrørende programmering af B&O appater. Hvis eksempelvis et B&O TV er i option 2, og det er forbundet med en B&O Radio i et Beolink system, kan man trykke RADIO på TV ets fjernbetjening og høre radio i TV ets højttalere. Man kan således flytte lyden mellem Radio og TV eller omvendt. BEOLINK CONVERTER TILSLUTTET EN B&O RADIO Hvis en MasterLink indgang på en B&O radio alene tilsluttes en BeoLink Converter, kan en IRadio4 modtager tilsluttes til dennes AAL indgang. Herefter kan IRadio4 vælges via radioens fjernbetjening, når den er programmeret som en videokilde, eksempelvis v. BeoLink Converter 1611 eller 1612 indskudt mellem en Bang & Olufsen audiomaster og IRadio4. AAL T v AAL a AAL d Modtageren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote VSNUT adapter kabel, type AAL f s BeoLink Converter 1611 forbindes med et MasterLink kabel til en enkeltstående B&O audiomaster. Hvis masterlink kablet er tilsluttet andre B&O komponenter, vil der kunne opstå konflikter. 19

20 BEOLINK CONVERTER TILSLUTTET ET B&O TV Hvis en MasterLink indgang på et B&O TV alene tilsluttes en BeoLink Converter, kan en IRadio4 modtager tilsluttes til dennes AAL indgang. Herefter kan IRadio4 vælges via radioens fjernbetjening, når den er programmeret som en audiokilde, eksempelvis y BeoLink Converter 1611 eller 1612 indskudt mellem et Bang & Olufsen TV og IRadio4. AAL b y AAL z AAL U Y Modtageren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote ASNUT adapter kabel, type AAL u Beolink Converter 1611 forbindes med et MasterLink kabel til et enkeltstående B&O TV. Hvis Masterlink kablet er tilsluttet andre B&O komponenter, vil der kunne opstå konflikter. 20

21 BEOLINK ACTIVE HØJTTALERE I LINKRUM TILSLUT IRADIO4 VIA PC INDGANG OneRemote IRadio4 modtageren kan tilsluttes direkte til aktive link-højttalere via PC-indgangen på en BeoLink Active. Herved kan ethvert linkrum udstyres med egen radiokilde, såvel DAB, Internetradio, Spotify som FM, og IRadio4 modtageren betjenes direkte med Bang & Olufsen fjernbetjeningen. - PC c hx Modtageren skal forbindes til BeoLink Active med et OneRemote PCSNUT adapter kabel, type

22 LINKTYPER B&O LEDNINGSFORBINDELSER B&O apparater forbindes internt med forskellige kabeltyper, der sender lyd og data mellem apparaterne. Der er forskel på data, og hvor kablerne benyttes. SIMPEL DATALINK, 7-PIN DIN Simpel DataLink bruges mellem indgange på B&O radioer og andet lydudstyr. Disse indgange kan være TP, ATAPE, CD, PHONO eller. DataLink blev udviklet til styring af simple apparater, som båndoptagere og pladespillere. Formatet har begrænset betjening, da behovet kun var at kunne betjene få funktioner som eksempelvis play, stop og spoling. Stiktypen er 7-polet DIN, men der kan også benyttes et 5-polet DIN kabel, hvis der ikke er behov for at udnytte linkstyringen. Bemærk at nyere udstyr ikke har DataLink implementeret. Se afsnittet Oversigt B&O apparater og s vedrørende konkrete apparater. IRadio4 kan tilsluttes en indgang med Simpel Datalink, på to måder: 1. I mode, med begrænset betjening. 2. I Direct Mode, med fuld betjening. UDVIDET DATALINK Udvidet DataLink kan overføre flere data og betjene alle funktioner. Dette DataLink format benyttes i forbindelser mellem Radio- og TV apparater i ældre installationer Formatet benyttes også til fjernbetjeninger og link til højttalere og linkrum. Til linkforbindelser mellem radio- og TV apparater blev der senere udviklet et andet system, der kaldes MasterLink. Udvidet DataLink benyttes i mange sammenhænge og kabler med forskellige stiktyper, der kan være DIN, højttaler DIN, Scartstik eller andre. 22

23 MASTERLINK, 15-POL MODULAR MasterLink benyttes i forbindelser mellem radio- og TV apparater i nyere installationer. POWERLINK, 8-PIN DIN PowerLink benyttes alene mellem et B&O apparat og en B&O højttaler. Kabelforbindelsen indeholder både højre og venstre lydkanal. Herudover indeholder det en datalink forbindelse, der eksempelvis bruges til at styre displays på højttalere, der har sådanne. CABLELINK LEDNINGER OG ADAPTORER (SNUTS) IRadio4 leveres med to standard tilslutningskabler, der dækker langt de fleste tilfælde. Det giver mulighed for tilslutning: Direkte mode Til indgang med 7-polet DIN stik. Medfølgende kabel er 5-polet, alene for lydoverførsel Til indgang med RCA/ Phonostik. Skal IRadio4 tilsluttes i Cablelink mode, kræves tilkøb af passende kabel og/ eller adaptor (snut). CABLELINK MODE FULD ELLER BEGRÆNSET BETJENING Når IRadio4 er tilsluttet i Cablelink mode, betyder det at den betjenes via tilslutningskablet fra det apparat, den er tilsluttet. Det giver mulighed for at betjene den fra linkrums højttalere eller andre apparater på linksystemet. 23

24 Man vil altid kunne vælge at lytte til musik fra IRadio4 i et linkrum, uanset om det er installeret i Cablelink mode eller Direct mode. Cablelink mode IRadio4 kan også betjenes fra linkrum. Direct mode IRadio4 kan kun betjenes i hovedrum. Nogle B&O radioer indeholder Datalink på indgangsstik, andre gør ikke. Se tabellerne om det er muligt at tilslutte det aktuelle apparat i Cablelink mode. Bemærk at de fleste B&O radioer med Cablelink mulighed, kun har begrænset betjening. Det vil sige tænd/ sluk samt valg af forprogrammerede favoritprogrammer. Tilsluttes IRadio4 til en AV-indgang på et TV, vil den også kunne lyttes til på linkhøjttalere, men have fuld betjening. MEDIAU REDIGERING AF FAVORITLISTER VIA PC Via en MediaU konto kan der oprettes egne lister med favoritstationer på din PC. Opret en MediaU konto på Dette er den radioportal, der afspilles på iradio4. Registrér dig som medlem ved at vælge Join now. Når du er blevet medlem, kan du logge ind og registrere din radio. Vælg Radio i næste skærmbillede og gennemfør registrering af radioen. 24

25 Man skal kende Mac-adressen for at kunne registrere radioen. MAC-adressen på iradio4 findes, som beskrevet herunder: 1. Gå ind i Hovedmenuen og vælg Information Center 2. Gå ind i System Information (systemoplysninger) 1. Vælg Wireless Info (trådløs info), hvorefter du får vist Mac-adressen for din radio Herefter kan der organiseres egne favoritstationer eller føjes nye stationer til, som endnu ikke findes på stationslisten. Når dette er gjort, skal vejledningen herunder følges for at synkronisere ændringerne med radioen: Gå ind i Configuration Manage my MediaU Enable Herefter vises punktet Manage My mediau i hovedmenuen. iradio4 synkroniserer omgående ændringerne, og favoritlisten findes nu i iradio4 s menu under My MediaU. Hver gang, der tilføjes en ny URL, skal listen i iradio4 opdateres ved at gå ind i Konfiguration, <Disable> (Deaktivere) My Media U og herefter <Enable> (Aktivere) den igen. Det er muligt at registrere op til 5 brugere med samme radio, og der kan skiftes mellem og lyttes til hver enkelt brugers favoritliste én ad gangen 25

26 STREAMING FRA LOKALE KILDER DLNA iradio4 kan afspille musik fra en DLNA-kompatibel enhed, forudsat at iradio4 og DLNA-enheden er på samme netværk. UPNP iradio kan afspille musik fra en UPnP musikserver, tilsluttet samme netværk. Eksempelvis kan der streames musik fra Windows Media Player på en Windows computer. Afhængigt af hvilken Windows version man har, skal der bruges passende versioner af Windows Media Player. Windows7 eller nyere kræver at PC en er opsat som Hjemmenetværk samt at Hjemmegruppe er aktiveret for at andre enheder, som iradio4, kan få adgang til at afspille mediafiler. Når en UPnP-server på netværket er konfigureret til at dele mediefiler, kan der startes streaming af musik. 1. Gå ind i hovedmenuen, vælg <Mediecenter> og vælg <UPnP>. Det kan tage radioen nogle få sekunder at gennemføre søgningen efter tilgængelige UPnP-servere. Hvis der ingen UPnP-servere indes, vises <Tom liste>. 2. Hvis søgningen finder servere, vælges blandt disse UPnP-servere. 3. Radioen viser de tilgængelige mediekategorier fra UPnP-serveren, f.eks. Musik, Afspilningslister osv. 4. Vælg de medieiler, du vil afspille. 26

27 OVERSIGT LEDNINGER OG SNUTS TIL IRADIO4 Type Stik A Stik B Kaldenavn Cm Brug *1 DIN7 Hun DIN7 han ASNUT 20 Beolink converter til Audio kilder *1 DIN7 Hun DIN7 han VSNUT 20 Beolink converter til Video kilder *1 DIN7 Hun DIN7 Han PCSNUT 20 Beolink Active PC indgang *2 DIN7 Hun Jack 3.5 Han *3 Jack pole han *4 Jack pole hun 2 x RCA han Jack pole han JACKSNUT 20 Beosound 5 o.a. RCASNUT 20 Beosound 4 o.a. CLEXT 250 Cablelink extender *6 Jack pole DIN7 han 4-pole *7 Jack 3.5 DIN7 han 3-pole 200 Cablelink connector med link 150 Cablelink connector uden link. Medfølger IRadio *8 DIN7 Hun Scart han SCARTSNUT 20 Cablelink converter Scart *1 *2 *3 *4 *6 *7 *8 27

28 ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene en IRadio4. Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre kaster har fået nye navne. Knappen, der på de første modeller hed P,er senere udskiftet med tasten O, der udfører samme betjening. Hvis fjernbetjeningen ikke har en O knap eller en lille Joystick, betjenes IRadio4 ifølge tabellen Ældre B&O fjernbetjeninger i brugervejledningen. 28

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012008s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi4. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Installationsvejledning 30012002s4dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING

Læs mere

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote DAB/ FM Tuner DabFM2 Type 30012646 un til betjening med B&O Brugervejledning 30012646u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Daglig betjening med Beolink 1000 OO Enter Pp Enter D F Op Ned

Læs mere

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk OneRemote Internet Radio iradio2 Type 30012645 un til betjening med &O rugervejledning 30012645u3dk Daglig betjening eo4, eo5, eo6 eolink 1000 O Vælg P Vælg FD AS Manøvrering I menuer Manøvrering I menuer

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

OneRemote iradio4. Brugervejledning

OneRemote iradio4. Brugervejledning OneRemote iradio4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af Internet radio - Bluetooth - UPnP Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012009u1dk DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk OneRemote INT Converter Type 30012657 Brugervejledning OneRemote DVB-C II Kabel-TV Modtager B&O styret 30012657u4dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille Tast Funktion Tast Funktion

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Prisliste gældende f.o.m 1. marts 2012 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.03.2012. 1 af 9

Prisliste gældende f.o.m 1. marts 2012 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.03.2012. 1 af 9 VEJLEDENDE PRISLISTE Opdateret pr. 01.03.2012 1 af 9 Musiksystemer Vejl. pris BeoCenter 2 DVD 2802 32.995,- BeoCenter 2 DVD & DAB+ 2802 35.975,- 2170 Gulvstand 2.695,- 2171 Vægbeslag/Bordstand 1.395,-

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Prisliste gældende f.o.m 1. December 2010 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.12.2010. Eventuelle miljøbidrag tillægges!

Prisliste gældende f.o.m 1. December 2010 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.12.2010. Eventuelle miljøbidrag tillægges! VEJLEDENDE PRISLISTE Opdateret pr. 01.12.2010 Eventuelle miljøbidrag tillægges! 1 af 7 Musiksystemer BeoCenter 2 DVD 2802 32.095,- BeoCenter 2 DVD & DAB+ 2802 34.995,- BeoCenter 2 Audio 2802 26.295,- BeoCenter

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BEOLINK Master Link Håndbog MASTER LINK MASTER LINK FORORD Denne håndbog omhandler Bang & Olufsens BeoLink system (Master Link) med særligt henblik på installationskravene. Håndbogen henvender sig derfor

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Velkommen! Bredbånd, tv og bredbåndstelefoni

Velkommen! Bredbånd, tv og bredbåndstelefoni redbånd, tv og bredbåndstelefoni Telia Quickguide Velkommen! Her er din quickguide til Telia redbånd, Telia TV og Telia redbåndstelefoni. Telia redbånd giver dig trådløst bredbånd til hele hjemmet, og

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

INT 2 Type 2940v9. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemote betjening og link-option

INT 2 Type 2940v9. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemote betjening og link-option Brugervejledning Maximum DAB+ tuner med OneRemte betjening g link-tin ne remte F ne remte F INT 2 Tye 2940v9 ne remte F Indhld 1 Indhldfrtegnelse 2 Tillykke 2 OneRemte, direkte betjening 2 OneRemte, link

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Prisliste gældende f.o.m 1. juni 2012 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.06.2012. 1 af 9

Prisliste gældende f.o.m 1. juni 2012 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.06.2012. 1 af 9 VEJLEDENDE PRISLISTE Opdateret pr. 01.06.2012 1 af 9 Musiksystemer BeoSound 4 2851 15.895,- BeoSound 4 inkl. DAB+ 2851 18.875,- 2180 Gulvstand 1.795,- 2181 Vægbeslag 895,- 2214 DAB+ modul 3.295,- 2217

Læs mere

BEOLINK. Master Link Håndbog

BEOLINK. Master Link Håndbog BEOLINK Håndbog MASTER LINK FORORD Denne håndbog omhandler Bang & Olufsens BeoLink system () med særligt henblik på installationskravene. Håndbogen henvender sig derfor specielt til forhandlere og installatører.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

VEJLEDENDE PRISLISTE - NORGE

VEJLEDENDE PRISLISTE - NORGE VEJLEDENDE PRISLISTE - NORGE Opdateret pr. 25.02.2015 1 af 9 Musiksystemer BeoSound 5 inkl. BeoMaster 5 2900 29.995,- 2191 Gulvstand 3.900,- 2192 Bordstand 1.640,- 2193 Vægbeslag extended 820,- 1756 BeoMaster

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Prisliste gældende f.o.m 01. september 2013 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.09.2013. 1 af 7

Prisliste gældende f.o.m 01. september 2013 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Opdateret pr. 01.09.2013. 1 af 7 VEJLEDENDE PRISLISTE Opdateret pr. 01.09.2013 1 af 7 Musiksystemer BeoSound 5 inkl. BeoMaster 5 2900 25.995,- 2191 Gulvstand 3.595,- 2192 Bordstand 1.495,- 2193 Vægbeslag extended 795,- 1756 BeoMaster

Læs mere

Prisliste gældende f.o.m 15. Juli 2011 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Gældende pr. 15. juli 2011. 1 af 7

Prisliste gældende f.o.m 15. Juli 2011 - Danmark VEJLEDENDE PRISLISTE. Gældende pr. 15. juli 2011. 1 af 7 VEJLEDENDE PRISLISTE Gældende pr. 15. juli 2011 1 af 7 Musiksystemer BeoCenter 2 DVD 2802 32.095,- BeoCenter 2 DVD & DAB+ 2802 34.995,- 2170 Gulvstand 2.595,- 2171 Vægbeslag/Bordstand 1.345,- 2212 DAB+

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af TV-boksen...13

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Trådløst TV Link SBC VL1400. Sikkerhedsforanstaltninger DANSK

Trådløst TV Link SBC VL1400. Sikkerhedsforanstaltninger DANSK 8 DANSK Trådløst TV Link SBC VL00 Med Philips trådløse TV Link kan du distribuere enhver type videosignal (digital eller analog dekoder, DVD er, satellitmodtagere, videomaskiner etc.) og ethvert program

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Oversigt over indhold i Clarion BLT433

Oversigt over indhold i Clarion BLT433 BLT433 Clarion BLT433 er et Bluetooth modul som kan tilsluttes til de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en Bluetooth mobiltelefon der understøtter protokol 1.0B/1.1.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere