DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik. 3. Ansøgning: Koldbrand Festival 4. Ansøgning: Ungekonference Vest 5. Ansøgning: Joy of Movement 6. Ansøgning: Cirkuskanonen 7. Ansøgning: Lær at cykle ABC i Urban Planen 8. Genbehandling: Liv i Sundby 9. Genbehandling: Klassisk Varieté 10. Høring: Ny integrationspolitik 11. Høring: Kommuneplanstrategi 12. Høring: Evaluering af Drift i Ørestad City 13. Høring: Lokalplansforslag Sundholm Syd 14. Høring: Budgetforslag 15. Vedtag beløb til Skulderklappet 16. Revideret ansøgningsskema til bydelspuljen, ved André, Niels og Isak 17. Udvælg tovholdere for bydelsplanprojekter 18. Medlemsforslag: Sekretariatet udvikler bydelspuljekort 19. Medlemsforslag: LU udpeger en arbejdsgruppe, der udvikler koncept for fotokonkurrencen 20. Medlemsforslag: Arbejdsgrupperne får adgang til arkivet 21. Meddelelser

2 DAGSORDEN fortsat 22. Eventuelt 23. Afslutning

3 1. Godkendelse af dagsorden 1. at udvalget godkender dagsordenen. AFBUD: Jesper Koefoed-Melson. 1. suppleant Birgitte Getting og 2. suppleant Catja Thystrup var indkaldt. Kim J. Henriksen. 1. suppleant René Rasmussen og 2. suppleant Peder Boas Jensen var indkaldt. UDEN AFBUD: Esben Sloth Preben Poulsen

4 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam præsenterer sit udspil til integrationspolitikken at lokaludvalget tager præsentationen til efterretning. København skal have en ny integrationspolitik for Tankerne bag integrationspolitikken er beskrevet under dagsordenens punkt 10: Høring vedr. ny integrationspolitik. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam har tilbudt at præsentere sit udspil for lokaludvalget på aftenens møde. Integrationspolitikken blev behandlet i arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid på deres møder d. 8. september. Her fremhævede grupperne en række spørgsmål og kommentarer, der vil blive drøftet med Borgmesteren under hans besøg. LØSNING At lokaludvalget tager præsentationen til efterretning. Lokaludvalget tog præsentationen til efterretning og stillede en række uddybende spørgsmål, der vil ligge til grund for lokaludvalgets høringssvar på integrationspolitikken.

5 3. Ansøgning Koldbrand Festival 2010 Kim Nyberg fra foreningen Klub Koldbrand søger støtte til Koldbrand Festival at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Kim Nyberg fra Klub Koldbrand på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Kim Nyberg fra foreningen Klub Koldbrand søgte d. 9. august om kr. til Koldbrand Festival Festivalen løber af stablen november i Kulturhuset på Islands Brygge med et bredt repertoire inden for nordisk folkemusik. Klub Koldbrand søger om støtte til de to første koncertdage. Tredje dag afholdes i samarbejde med den finske festival Etnosoi og får tilskud fra Nordisk Kulturfond. Nordisk folkemusik har de senere år fået en renæssance blandt et nyt publikum og yngre musikere, der bl.a. er at finde i de mange øvelokaler på Islands Brygge og Amager. Festivalen åbner op for, at disse kunstnere får mulighed for at optræde lokalt, hvor de øver og arbejder til daglig, og nå ud til publikum med en genre fra en ellers smal scene. Samtidig optræder mere etablerede navne fra både Danmark og resten af Norden. Konkret byder de to første koncertdage på et internationalt navn til at sikre publikumstilgang, et dansk etableret navn og en åben jamsession, hvor alle, inklusiv lokale musikere, kan deltage. Tredje koncertdag præsenteres nordisk folkemusik på højeste plan og er det helt store trækplaster i forhold til presse og publikum. Gennem syv år har Islands Brygge sat fokus på den nordiske folkemusik med bl.a. Koldbrand Festival, og tidligere Nordlys Festival. Men i år er det ikke lykkedes at opnå samme tilskud som tidligere. Derfor ansøgningen til Amager Vest Lokaludvalg. Samlede udgifter for de to første koncertdage udgør kr. (Arrangøren fortæller, efter henvendelse fra sekretariatet, at posten på kr. til webmarkedsføring dækker bannerannoncer på bl.a. rootzone.dk, gaffa.dk og Facebook). Der er bevilget kr. fra Statens Kunstråd, og arrangørens medfinansiering udgør kr. i form af honorartilskud. Herudover kommer indtægter fra entré og bar ca kr. Alt i alt mangler arrangøren altså kr. for at gennemføre projektet. Der er også søgt om støtte hos Nordea Danmark ( kr.) og Danske Banks Fond ( kr.). Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges som underskudsgaranti. Festivalen er et ambitiøst og gennemarbejdet projekt, som både profilerer bydelen og giver lokale musikere mulighed for at optræde indenfor en genre, der ellers har trange kår. Sekretariatet har efterfølgende henvendt sig til Kim Nyberg, der oplyser, at han har fået afslag fra både Nordea Danmark og Danske Banks Fond.

6 LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Kim Nyberg, fra Klub Koldbrand, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget Arbejdsgruppens indstilling blev fulgt uden afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet.

7 4. Ansøgning Ungekonference Amager Vest 2010 Flemming Gerhardt søger om støtte til Ungekonference Amager Vest at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Flemming Gerhardt på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Flemming Gerhardt, pædagogisk konsulent fra BUF, søgte d. 18. august om kr. til Ungekonference Amager Vest Konferencen henvender sig til professionelle og frivillige, som arbejder med udsatte børn og unge (10-23 år) i Urbanplanen/Hørgården. Hensigten er at understøtte netværksdannelse blandt deltagerne og at diskutere både tidligere og fremtidige tiltag for målgruppen. Arrangementet løber af stablen d. 8. november 2010 i Beboerhuset Remisevænget Øst. Deltagerne er professionelle fra skoler, institutioner, SOF og BUF samt boligsociale medarbejdere, mens de frivillige repræsenterer foreningslivet og Natteravnene i området. De søgte midler skal dække honorar til foredragsholder (8.000 kr.) og forplejning til ca. 80 deltagere (6.000 kr.). Arrangørerne har ikke mulighed for medfinansiering, og der er ikke søgt støtte fra anden side. Amager Vest Lokaludvalg støttede sidste år konferencen med kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid valgte, på sit møde d. 8. september, ikke at behandle ansøgningen ud fra den vurdering, at projektet begrænser sig til det sociale område. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Konferencen klæder de frivillige på til at gøre en forskel i et område, hvor der er behov for en særlig indsats. Arbejdsgruppen ser dog gerne, at ansøger efterfølgende vender tilbage med et referat eller en evalueringsrapport. LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Flemming Gerhardt på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ex moms kr.

8 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse og budget Program Der blev stillet forslag om at følge arbejdsgruppens indstilling med den tilføjelse at det bliver et krav, at ansøger efterfølgende udfærdiger en evalueringsrapport. Forslag blev vedtaget uden afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet.

9 5. Ansøgning Joy of Movement på Amager Strand Hannah Epstein søger om støtte til projektet Joy of Movement på Amager Strand. 5. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hannah Epstein på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Hannah Epstein søgte d. 13. august 2010 om kr. til projektet Joy of Movement på Amager Strand. Joy of Movement består af 6 søndage med en times yoga og Nia (legende og holistisk danseform inspireret af østens martial arts), hvor alle kan deltage på eget niveau. De foreløbige datoer er 26. sept. samt 3., 10., 17., 24. og 31. oktober. Målet er at sætte fokus på selvudvikling og glæden ved bevægelse, og arrangørerne har gode erfaringer fra et lignende arrangement, med mange deltagere, i Fælledparken. De søgte midler skal dække løn til undervisere, markedsføring, transport og forskelligt udstyr som overdækning og musikanlæg. Ansøgning og budget er indsendt i almindelig brevform, og lokaludvalgets sekretariat har derfor bedt Hannah Epstein om at udfylde og indsende ansøgningsskemaet, der ligger på avlu.dk. Desuden har sekretariatet gjort opmærksom på, at arrangementet ikke finder sted i Amager Vest og spurgt til, om der er søgt støtte hos Amager Øst Lokaludvalg. Hanna Epstein er ikke vendt tilbage med svar. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller et afslag ud fra den vurdering, at projektet er forankret i Amager Øst. LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hannah Epstein på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Projektbeskrivelse og budget

10 Arbejdsgruppens indstilling blev fulgt uden afstemning. Udvalget vedtog således at give afslag på ansøgningen med den begrundelse, at projektet er forankret i Amager Øst.

11 6. Ansøgning Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest Signe Løve Anderskov søger om støtte til projekt Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest. Formanden for Amager Vest indstiller, 6. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Signe Løve Anderskov på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Signe Løve Anderskov søgte d. 18. august om kr. til Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest. Arrangementet finder sted i efteråret 2010, uge 43, 44 og 45. Cirkuskanonen er et projekt, hvor cirkusartister besøger danske folkeskoler og for en dag både underholder og opfordrer til leg og bevægelse. Målet er bl.a. at styrke børns glæde ved at udfolde sig fysisk og kunstnerisk. En dag består af tre afdelinger. Først overrasker udklædte artister eleverne ved at storme klasseværelset med musik og tricks. Herefter følger halvanden times workshop, hvor eleverne kan afprøve cirkusdiscipliner som akrobatik, pyramider, jonglering osv. Til sidst slutter de professionelle artister dagen af med en forestilling for hele skolen. Arrangementet kombinerer altså både scenekunst, bevægelse, idræt og leg. Cirkuskanonen har eksisteret siden 2008 og er skabt af artister fra de danske cirkuskompagnier Cikaros og TinCanCompany. Ansøger fortæller, at mange skoler på Amager er interesserede i projektet, men at pengene ikke rækker. En dag koster kr.(ekskl. moms). Heri indgår bl.a. løn til 5 artister, forsikring, transport, teknik og administration. Men da projektet er refusionsgodkendt, og Kulturministeriet refunderer 50 % af beløbet, begrænser hver skoles udgift sig reelt til kr. Denne post skal de søgte midler dække. Dvs. 3 skolebesøg à kr. Arrangørerne er kun delvist lønnede og bidrager med gratis arbejdskraft. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet kan gennemføres for ganske få midler og giver en stor gruppe børn indblik i mulighederne for at lege med både fysiske og kunstneriske udtryksformer. LØSNING Formanden for Amager Vest indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Signe Løve Anderskov på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid.

12 ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget Ansøgerne kontaktede sekretariatet fredag den 17. september og tilbagekaldte deres ansøgning. Punktet blev derfor ikke behandlet.

13 7. Ansøgning Cykelkursus ABC, FASE 1 Bolette Rosenberg Østengaard søger støtte til Cykelkursus ABC, FASE 1 7. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bolette Rosenberg Østengaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Bolette Rosenberg Østengaard søgte d. 27. august om kr. til Cykelkursus ABC, FASE 1. Cykelkursus ABC henvender sig til kvinder over 18 år, i og omkring Urbanplanen, som har lyst til at lære at cykle, og er især relevant for kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Undervisningsforløbet består af 18 undervisningsgange fra 13. september til 10. november i Bondegården på Peder Lykkes Vej. Det overordnede mål med projektet er at fremme kvindernes mulighed for et aktivt liv. Derfor lærer de at cykle en færdighed som påvirker alt fra sundhed og selvtillid til mobilitet og jobmuligheder men får også undervisning i færdselsregler, beklædning, gymnastik, kost, sundhed m.m. og bliver introduceret for udflugtsmuligheder i naturskønne områder på Amager. Kurset kan altså have positiv effekt på en lang række områder og åbner desuden op for et bredere socialt netværk, som kvinderne kan trække på længe efter kursets afslutning. Forløbet slutter af med en udflugt til Amager Fælled sammen med en naturvejleder. Der er mulighed for at tage en afsluttende prøve, og alle får et bevis for at deltage i kurset. Arrangøren har søgt midler fra Miljøpunkt Amager ( kr.) og Teknik- og Miljøforvaltningen ( kr.). Det samlede budget ligger på knapt kr., hvoraf honorar til undervisere udgør godt kr. Resten af midlerne dækker PR og udstyr som hjelme, regntøj, leje af cykler osv. Medfinansiering består i de arbejdstimer, som arrangørerne lægger uden for undervisningsregi. For at sikre fremtiden for cykelkurset, der nu kører på 9. år, har ansøger forsøgt at skabe opbakning om en politisk og økonomisk løsningsmodel på tværs af forvaltningerne i kommunen. Det er endnu ikke lykkedes. Sidste år støttede Amager Vest Lokaludvalg projektet med kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid valgte, på sit møde d. 8. september, ikke at behandle ansøgningen ud fra den vurdering, at projektet begrænser sig til det sociale område. Arbejdsgruppen for det sociale område indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet styrker deltagerne både fysisk, psykisk og socialt. Det er netværksskabende og hjælper integrationen på vej. Arbejdsgruppen håber dog, at kurset fremover finder fast forankring og permanent finansiering via andre kanaler.

14 LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bolette Rosenberg Østengaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse og budget Brev vedr. budget Arbejdsgruppens forslag blev fulgt uden at komme til afstemning. Udvalget besluttede således at bevilge kr. til projektet. Udvalget opfordrer samtidig ansøgerne til at finde fast forankring og permanent finansiering via andre kanaler.

15 8. Genbehandling af ansøgning om støtte til Liv i Sundby Foreningen Liv i Sundby har anmodet om at udvide omfanget at det projekt, som de fik støtte til på lokaludvalgsmødet d. 17. august 8. at udvalget drøfter og vedtager, om foreningen Liv i Sundby kan få lov at udnytte lokaludvalgets støttemidler til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien Foreningen Liv i Sundby fik på lokaludvalgsmødet d. 17. august bevilget kr. til en række aktiviteter i deres efterårsprogram. I budgettet var afsat kr. til annoncering. Formand for foreningen Bjørka Schandorff henvendte sig d. 6. september for at meddele, at behovet for annoncering ikke var så stort, da tilmeldingerne går over forventning. Hun har derfor anmodet lokaludvalget om at måtte bruge en del af det budgetterede beløb til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien. Der er ikke søgt støtte hos Amager Vest Lokaludvalg til arrangementerne i Liv i Efterårsferien. De tildelte midler kan derfor ikke benyttes i denne sammenhæng uden lokaludvalgets accept. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager, om foreningen Liv i Sundby kan få lov at udnytte lokaludvalgets støttemidler til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien ØKONOMI Ved beslutning om at fastholde støtte har indstillingen ingen økonomiske konsekvenser. Evt. tilbageførte midler indsættes på konto puljemidler. BILAG Ansøgningsskema Program Budget Der blev stillet forslag om at foreningen Liv i Sundby fik lov at anvende de overskydende midler fra det tidligere støttede projekt til at annoncere for projektet Liv i efterårsferien. Beslutningen blev vedtaget uden afstemning.

16 9. Genbehandling af ansøgning om støtte til Klassisk Varieté Lokaludvalget skal tage stilling til, om de vil genbehandle ansøgningen til Klassisk Varieté og evt. forhøje bevillingen. 9. at udvalget drøfter og tager stilling til indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Birgitte Getting søger om genbehandling af ansøgningen til Klassisk Varieté. Ønsket er, at lokaludvalget forhøjer støtten med kr., så den i alt beløber sig til kr. D. 13. juli søgte Birgitte Getting om kr. til projektet Klassisk Varieté, og lokaludvalget vedtog at støtte projektet med kr. Klassisk Varieté skal afholdes 3 gange i løbet af efteråret (21. september, 3. november og 15. december) i Kulturhuset på Islands Brygge og byder på underholdning med klassiske musikere og sangere samt publikumsinddragende indslag fx fællessang, konkurrencer. Alle kunstnere akkompagneres af varietéens pianist. De ansøgte midler dækker PR, honorar til pianist og værtinde, administration og klaverstemmer. De øvrige kunstnere optræder gratis. Lokaludvalget vedtog at støtte projektet med kr. og altså ikke bevilge det fulde beløb, ud fra den vurdering, at det ansøgte honorer til pianisten var for højt. Bevillingen dækker udgift til 3 gange tarif á kr. Siden er Birgitte Getting vendt tilbage for at få genbehandlet sin ansøgning. Hun ønsker at lønne pianisten med kr. pr. aften (1 x tarif + 2 timer à 580 kr.) og henviser til Dansk Musikerforbunds tarif C. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at lokaludvalget ikke genbehandler ansøgningen ud fra den vurdering, at tariffen bør kunne dække behovet. For at få alle informationer på plads vedr. tarif C, har sekretariatet dog efterfølgende kontaktet Dansk Musikerforbund, der oplyser, at lønnen for 5 timers arbejde (tarif C) bør være 3112,13 kr. pr. aften inklusiv feriepenge. Dette beløb dækker 1 x tarif + 2 timer. LØSNING at udvalget drøfter og tager stilling til indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid.

17 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Mail: Ønske om genbehandling Gammelt budget og rettet budget Oversigt over Dansk Musikerforbunds minimumstariffer og overenskomster Der blev stillet forslag om at fastholde det oprindelige støttebeløb. Forslag blev vedtaget uden at komme til afstemning. Udvalget afsætter således ikke flere penge til projektet.

18 10. Høring: Integrationspolitikken København skal have en ny integrationspolitik for at lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen. København skal have en ny integrationspolitik for Integrationsindsatsen hviler på to grundsten: Den ene er den meget håndfaste integrationsindsats med fokus på bedre uddannelse og flere jobs til etniske minoriteter. Den anden er en værdibaseret indsats, der opfordrer til forpligtende naboskab og øget tillid til de kommunale intentioner. Ambitionen er en integrationspolitik, der bygger på partnerskaber på kryds og tværs af byen, og hvor kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og københavnere inddrages, bidrager og tager ansvar. Høringen blev behandlet i arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid på deres møde d. 8. september. Her besluttede grupperne at fremrykke deres næste møde til d. 6. oktober, hvilket betyder, at det endelige høringssvar kan skrives her. Arbejdsgruppernes foreløbige spørgsmål og kommentarer vil blive fremlagt under besøget af Borgmesteren på aftenens lokaludvalgsmøde. Der er høringsfrist d. 11. oktober. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Integrationspolitikken udkast Integrationspolitikken bilag Udvalget vedtog at lade arbejdsgruppen for det sociale område udfærdige det endelige høringssvar. Beslutningen kom ikke til afstemning.

19 Udvalgsmedlemmer der har interesse i høringen blev opfordret til at deltage ved næste møde i arbejdsgruppen for det sociale område onsdag den 6. oktober kl. 17.

20 11. Høring: Kommuneplanstrategi 2010 Økonomiforvaltningen har sendt Kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet i høring i lokaludvalget. 11. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Økonomiforvaltningen på baggrund af forslaget fra arbejdsgrupperne. Økonomiforvaltningen sendte d. 11. august kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet i høring i lokaludvalget. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 besluttede Borgerrepræsentationen, at den næste revision af kommuneplanen skulle igangsættes allerede i begyndelsen af Med Kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet præsenteres de overordnede mål og indsatser for de kommende års byudvikling i København. Projektleder Jakob Hjortskov Jensen deltog i arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning d. 7. september, hvor gruppen diskuterede det endelige forslag til kommuneplanstrategien og fik uddybet forvaltningens intentioner og visioner. Kommuneplanstrategien er desuden blevet behandlet i arbejdsgrupperne for kultur og fritid og for det sociale område. Kommentarer er indarbejdet i det et fælles forslag til høringssvar. Der er høringsfrist d. 18. oktober. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Høringsbrev Høringssvar Forslag til kommuneplanstrategi for København 2010

21 Udvalget vedtog at godkende arbejdsgruppen for fysisk planlægnings høringssvar med få tilføjelser. Beslutningen kom ikke til afstemning.

22 12. Høring: Evaluering af drift i Ørestad City Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt rapporten Evaluering af Drift i Ørestad i høring i lokaludvalget. 12. at lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen om Drift i Ørestad City. Teknik- og Miljøforvaltningen sendte d. 14. september rapporten Evaluering af Drift i Ørestad City i høring i lokaludvalget. Projektleder Maria Miret og tre medarbejdere deltog d. 4. maj i arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning som led i en igangværende evaluering af driften i Ørestad City. Efterfølgende er der udarbejdet en rapport, der er sendt i høring blandt de parter, der har bidraget til evalueringen - Amager Vest Lokaludvalg, Grundejerforeningen Ørestad City, By & Havn samt Teknik- og Miljøforvaltningens driftsorganisation og vejmyndighed. Høringen er ankommet efter arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning og er derfor ikke behandlet. Høringsfristen er d. 27. oktober LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen om rapporten Evaluering af Drift i Ørestad City. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Evaluering af drift i Ørestad City Udvalget vedtog at lade arbejdsgruppen for fysisk planlægning behandle høringen. Det endelige høringssvar vedtages på lokaludvalgsmødet den 26. oktober. Beslutningen kom ikke til afstemning.

23 13. Høring: Forslag til lokalplan Sundholm Syd Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget Sundholm Syd i høring i lokaludvalget. 13. at udvalget drøfter de fremlagte spørgsmål/kommentarer og vedtager det videre forløb omkring høringen om Sundholm Syd. Teknik- og Miljøforvaltningen sendte d. 31. august lokalplanforslaget Sundholm Syd i høring i lokaludvalget. Tidligere på året behandlede lokaludvalget startredegørelsen og det vindende projekt fra det parallelopdrag, som kommunen gennemførte i Udvalgets formandskab har holdt flere møder med planlæggerne i forvaltningen med henblik på at samarbejde omkring borgermødet d. 23. september i Fabrikken for Kunst og Design. Lokaludvalget indgår dog kun som neutral part på borgermødet. Lokalplanforslaget blev behandlet på arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning d. 7. september. Arbejdsgruppen påpegede en række udfordringer/spørgsmål til lokalplanen, der bliver taget videre til borgermødet d. 23. september: 1. Potentielt kan der oprettes kolonihaver, der kan kompensere Hørgårdens beboere for de kolonihaver de mistede på trekantgrunden for nogle år siden. Desværre er arealbyttet endt med at være en dårlig aftale både for beboerne på hørgården og for kommunen. Da der ikke er byttet tilstrækkeligt stort areal, er der ikke plads til de planlagte kolonihaver, hvilket er en skam for begge parter. Arbejdsgruppen håber på at få yderligere information, der fortæller, hvordan det optimale arealbytte kunne komme begge parter til gavn. 2. Vinderprojektet har tilsyneladende vundet parallelopdraget i kraft af sine sociale ambitioner mere end de fysisk/arkitektoniske. Dette er problematisk, da en lang række af forudsætningerne for et vellykket socialt projekt ikke kan fastlægges i en lokalplan. Således er organiseringen af pixi-haverne helt afgørende for at de bliver brugt, og at brugerne på Sundholm samtidig bliver en del af det nybyggede miljø. Arbejdsgruppen ønsker svar på, hvordan organiseringen af det nye område skal se ud. 3. Ligesom i lokaludvalgets høringssvar til startredegørelsen, foreslår arbejdsgruppen, at det kommende byggeri og det nuværende Sundholm samles i én grundejerforening, hvilket vil medføre en højere grad af samarbejde. 4. Det er meningen at de enkelte haver skal omgives af trådhegn, hvilket er i modstrid med ideen om et samlende socialt og grønt byrum. Tværtimod gentager de den nuværende situation med adskillelse mellem Sundholm og Hørgården samt den sikrede institution for unge. 5. Punkthusene har ikke i sig selv potentiale til at skabe nogle klare overgange mellem (halv)private og offentlige uderum og trådhegn er en dårlig løsning på dette problem. 6. Er der mulighed for at etablere aktiviteter i pixi-haverne allerede nu? Det kan være en måde at skabe den sociale struktur, som arkitekturen skal bygges ind i.

24 7. Der er foreslået en stor parkeringsstruktur ved Amager Fælledvej. Samtidig lægges op til at hele området betjenes fra én indgang på Sundholmsvej. Det virker kontraintuitivt, at skulle køre tværs over grunden for at parkere, når man i stedet kan køre ind direkte fra Amager Fælledvej. Disse spørgsmål/kommentarer tager lokaludvalget med til borgermødet, og på baggrund af ny information fra forvaltningen, arkitekterne og dommerkomiteen udfærdiges høringssvaret med endelig vedtagelse på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober. LØSNING at udvalget drøfter de fremlagte spørgsmål/kommentarer og vedtager det videre forløb omkring høringen om Sundholm Syd. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Pixiehaveby i Sundholm Syd annonce fra Amager Bladet Forslag til lokalplan Sundholm Syd Udvalget vedtog at afvente resultatet af borgermødet den 23. september og vedtage det endelige høringssvar på lokaludvalgsmødet den 26. oktober. En række udvalgsmedlemmer fastholdt den kritik af lokalplanen, som kom til udtryk i lokaludvalgets høringssvar på startredegørelsen for Sundholm Syd. Medlemmerne opfordrede til, at lokaludvalget i sit høringssvar ikke støtter op omkring opførslen af det foreslåede projekt.

25 14. Høring: Budgetforslag 2011 Økonomiforvaltningen har sendt Budgetforslag 2011 i høring i lokaludvalget. 14. at lokaludvalget tager høringssvaret til efterretning D. 23. august sendte økonomiforvaltningen Budgetforslag 2011 i høring i lokaludvalgene. Høringsfristen var d. 10. september, hvorfor lokaludvalget ikke har haft mulighed for at diskutere forslaget eller komme med et samlet svar. Af samme grund er høringen ikke blevet behandlet i arbejdsgrupperne, ligesom der ikke har været afholdt borgerinddragende aktiviteter omkring forslaget. Torsdag d. 9. september blev sekretariatet informeret om, at Borgerrepræsentationen d. 26. august reducerede lokaludvalgenes samlede puljemidler med kr. Det betyder en reduktion på kr. for Amager Vest Lokaludvalg. Formanden har kvitteret for modtagelsen med vedlagte høringssvar. LØSNING At lokaludvalget tager høringssvaret til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Udvalget tog det udsendte høringssvar til efterretning.

26 15. Beløb til Skulderklappet Lokaludvalget skal vedtage beløbsstørrelsen på den årlige pris Skulderklappet. 15. at lokaludvalget drøfter og vedtager beløb for Skulderklappet på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgrupperne kultur og fritid samt det sociale område. På lokaludvalgsmødet d. 15. juni blev det vedtaget at indstifte den årlige pris Skulderklappet, og den foreslåede procedure er som følger: Prisen skal tildeles en skal gå til en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. For at skabe gennemskuelighed og åbenhed omkring lokaludvalgets afgørelse skal beløbsstørrelsen annonceres og herefter ligge fast. Når lokaludvalget uddeler prisen for første gang i en valgperiode, skal lokaludvalget tage stilling til en eventuel pristalsregulering af beløbet. Forud for lokaludvalgsmødet i oktober skal prisen annonceres i lokalpressen og på lokaludvalgets hjemmeside. Her skal lokale amagerkanere opfordres til at indstille egnede kandidater til prisen. Fristen for at indstille kandidater er én uge inden lokaludvalgets møde i november. Lokaludvalget forbeholder sig dog ret til også selv at indstille kandidater. Sekretariatet anslår, at annoncerne som minimum vil koste kr., hvis de skal nå bredt ud til bydelens borgere. På lokaludvalgsmødet i november orienteres lokaludvalget om antallet af indkomne forslag. Ved samme møde nedsætter lokaludvalget et udvalg, der består af fem lokaludvalgsmedlemmer, som skal gennemgå de indkomne forslag. Udvalget får også mandat til at indstille andre kandidater, end de allerede nominerede. Forud for lokaludvalgsmødet i december indstiller udvalget to eller tre kandidater til at modtage prisen. Hver indstilling skal være ledsaget af en uddybende motivation. Til lokaludvalgsmødet i december beslutter lokaludvalget, hvem der skal modtage prisen. Uddeling af Skulderklappet annonceres på hjemmesiden og i lokalpressen. Arbejdsgruppen for det sociale område drøftede, på sit møde d. 8. september, beløbsstørrelsen på Skulderklappet og indstiller, at der uddeles kr. til en modtager, der agerer inden for det sociale område. Også arbejdsgruppen for kultur og fritid drøftede Skulderklappet, på sit møde d. 8. september, og indstiller, at der uddeles kr. til en modtager, der agerer inden for det kulturelle område.

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369)

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-176182) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet (2010-179126) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Mandag den 25.11 2013 kl. 17.00 18.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Trine Henriksen (MB) Klaus Kjær

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71890) 2. Præsentation af Planstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet (2010-73343) 3. Ansøgning Markedsdag

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger: REFERAT Ungdomsrådet Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: SciART 2015 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 03 06 Slutdato: 2015 05 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Hotel Pro Forma, Strandlodsvej 6B, 2300 København S Ansøger

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 6. december 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 6. december 2012 Tidspunkt: Kl. 11.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0181514) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler august 2013 (2012-170359) 2 3.

Læs mere

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6 september 2017 hos Jakob Skovridervænget 20, Tisvildeleje. KL 19 Deltagere: Eskil Borup, Lis Freisner, Jakob Snedled, Peter Wilhjelm, Claus Sabroe

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Side 1 af 7 Dagsorden Folkeoplysningsudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: Torsdag den 28-09-2006 Mødetidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Jens Brogaard Jensen, Jens Timm Jensen, Villy Stenkilde,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004.

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Dagsorden til folkeoplysningsudvalget Side 1 af 6 Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Medlemmer: Jens Brogaard Jensen Jens Timm Jensen Ebbe Nielsen Mikkel Østergaard Søren Højlyng Jan

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere