DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik. 3. Ansøgning: Koldbrand Festival 4. Ansøgning: Ungekonference Vest 5. Ansøgning: Joy of Movement 6. Ansøgning: Cirkuskanonen 7. Ansøgning: Lær at cykle ABC i Urban Planen 8. Genbehandling: Liv i Sundby 9. Genbehandling: Klassisk Varieté 10. Høring: Ny integrationspolitik 11. Høring: Kommuneplanstrategi 12. Høring: Evaluering af Drift i Ørestad City 13. Høring: Lokalplansforslag Sundholm Syd 14. Høring: Budgetforslag 15. Vedtag beløb til Skulderklappet 16. Revideret ansøgningsskema til bydelspuljen, ved André, Niels og Isak 17. Udvælg tovholdere for bydelsplanprojekter 18. Medlemsforslag: Sekretariatet udvikler bydelspuljekort 19. Medlemsforslag: LU udpeger en arbejdsgruppe, der udvikler koncept for fotokonkurrencen 20. Medlemsforslag: Arbejdsgrupperne får adgang til arkivet 21. Meddelelser

2 DAGSORDEN fortsat 22. Eventuelt 23. Afslutning

3 1. Godkendelse af dagsorden 1. at udvalget godkender dagsordenen. AFBUD: Jesper Koefoed-Melson. 1. suppleant Birgitte Getting og 2. suppleant Catja Thystrup var indkaldt. Kim J. Henriksen. 1. suppleant René Rasmussen og 2. suppleant Peder Boas Jensen var indkaldt. UDEN AFBUD: Esben Sloth Preben Poulsen

4 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam præsenterer sit udspil til integrationspolitikken at lokaludvalget tager præsentationen til efterretning. København skal have en ny integrationspolitik for Tankerne bag integrationspolitikken er beskrevet under dagsordenens punkt 10: Høring vedr. ny integrationspolitik. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam har tilbudt at præsentere sit udspil for lokaludvalget på aftenens møde. Integrationspolitikken blev behandlet i arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid på deres møder d. 8. september. Her fremhævede grupperne en række spørgsmål og kommentarer, der vil blive drøftet med Borgmesteren under hans besøg. LØSNING At lokaludvalget tager præsentationen til efterretning. Lokaludvalget tog præsentationen til efterretning og stillede en række uddybende spørgsmål, der vil ligge til grund for lokaludvalgets høringssvar på integrationspolitikken.

5 3. Ansøgning Koldbrand Festival 2010 Kim Nyberg fra foreningen Klub Koldbrand søger støtte til Koldbrand Festival at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Kim Nyberg fra Klub Koldbrand på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Kim Nyberg fra foreningen Klub Koldbrand søgte d. 9. august om kr. til Koldbrand Festival Festivalen løber af stablen november i Kulturhuset på Islands Brygge med et bredt repertoire inden for nordisk folkemusik. Klub Koldbrand søger om støtte til de to første koncertdage. Tredje dag afholdes i samarbejde med den finske festival Etnosoi og får tilskud fra Nordisk Kulturfond. Nordisk folkemusik har de senere år fået en renæssance blandt et nyt publikum og yngre musikere, der bl.a. er at finde i de mange øvelokaler på Islands Brygge og Amager. Festivalen åbner op for, at disse kunstnere får mulighed for at optræde lokalt, hvor de øver og arbejder til daglig, og nå ud til publikum med en genre fra en ellers smal scene. Samtidig optræder mere etablerede navne fra både Danmark og resten af Norden. Konkret byder de to første koncertdage på et internationalt navn til at sikre publikumstilgang, et dansk etableret navn og en åben jamsession, hvor alle, inklusiv lokale musikere, kan deltage. Tredje koncertdag præsenteres nordisk folkemusik på højeste plan og er det helt store trækplaster i forhold til presse og publikum. Gennem syv år har Islands Brygge sat fokus på den nordiske folkemusik med bl.a. Koldbrand Festival, og tidligere Nordlys Festival. Men i år er det ikke lykkedes at opnå samme tilskud som tidligere. Derfor ansøgningen til Amager Vest Lokaludvalg. Samlede udgifter for de to første koncertdage udgør kr. (Arrangøren fortæller, efter henvendelse fra sekretariatet, at posten på kr. til webmarkedsføring dækker bannerannoncer på bl.a. rootzone.dk, gaffa.dk og Facebook). Der er bevilget kr. fra Statens Kunstråd, og arrangørens medfinansiering udgør kr. i form af honorartilskud. Herudover kommer indtægter fra entré og bar ca kr. Alt i alt mangler arrangøren altså kr. for at gennemføre projektet. Der er også søgt om støtte hos Nordea Danmark ( kr.) og Danske Banks Fond ( kr.). Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges som underskudsgaranti. Festivalen er et ambitiøst og gennemarbejdet projekt, som både profilerer bydelen og giver lokale musikere mulighed for at optræde indenfor en genre, der ellers har trange kår. Sekretariatet har efterfølgende henvendt sig til Kim Nyberg, der oplyser, at han har fået afslag fra både Nordea Danmark og Danske Banks Fond.

6 LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Kim Nyberg, fra Klub Koldbrand, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget Arbejdsgruppens indstilling blev fulgt uden afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet.

7 4. Ansøgning Ungekonference Amager Vest 2010 Flemming Gerhardt søger om støtte til Ungekonference Amager Vest at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Flemming Gerhardt på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Flemming Gerhardt, pædagogisk konsulent fra BUF, søgte d. 18. august om kr. til Ungekonference Amager Vest Konferencen henvender sig til professionelle og frivillige, som arbejder med udsatte børn og unge (10-23 år) i Urbanplanen/Hørgården. Hensigten er at understøtte netværksdannelse blandt deltagerne og at diskutere både tidligere og fremtidige tiltag for målgruppen. Arrangementet løber af stablen d. 8. november 2010 i Beboerhuset Remisevænget Øst. Deltagerne er professionelle fra skoler, institutioner, SOF og BUF samt boligsociale medarbejdere, mens de frivillige repræsenterer foreningslivet og Natteravnene i området. De søgte midler skal dække honorar til foredragsholder (8.000 kr.) og forplejning til ca. 80 deltagere (6.000 kr.). Arrangørerne har ikke mulighed for medfinansiering, og der er ikke søgt støtte fra anden side. Amager Vest Lokaludvalg støttede sidste år konferencen med kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid valgte, på sit møde d. 8. september, ikke at behandle ansøgningen ud fra den vurdering, at projektet begrænser sig til det sociale område. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Konferencen klæder de frivillige på til at gøre en forskel i et område, hvor der er behov for en særlig indsats. Arbejdsgruppen ser dog gerne, at ansøger efterfølgende vender tilbage med et referat eller en evalueringsrapport. LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Flemming Gerhardt på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ex moms kr.

8 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse og budget Program Der blev stillet forslag om at følge arbejdsgruppens indstilling med den tilføjelse at det bliver et krav, at ansøger efterfølgende udfærdiger en evalueringsrapport. Forslag blev vedtaget uden afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet.

9 5. Ansøgning Joy of Movement på Amager Strand Hannah Epstein søger om støtte til projektet Joy of Movement på Amager Strand. 5. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hannah Epstein på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Hannah Epstein søgte d. 13. august 2010 om kr. til projektet Joy of Movement på Amager Strand. Joy of Movement består af 6 søndage med en times yoga og Nia (legende og holistisk danseform inspireret af østens martial arts), hvor alle kan deltage på eget niveau. De foreløbige datoer er 26. sept. samt 3., 10., 17., 24. og 31. oktober. Målet er at sætte fokus på selvudvikling og glæden ved bevægelse, og arrangørerne har gode erfaringer fra et lignende arrangement, med mange deltagere, i Fælledparken. De søgte midler skal dække løn til undervisere, markedsføring, transport og forskelligt udstyr som overdækning og musikanlæg. Ansøgning og budget er indsendt i almindelig brevform, og lokaludvalgets sekretariat har derfor bedt Hannah Epstein om at udfylde og indsende ansøgningsskemaet, der ligger på avlu.dk. Desuden har sekretariatet gjort opmærksom på, at arrangementet ikke finder sted i Amager Vest og spurgt til, om der er søgt støtte hos Amager Øst Lokaludvalg. Hanna Epstein er ikke vendt tilbage med svar. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller et afslag ud fra den vurdering, at projektet er forankret i Amager Øst. LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hannah Epstein på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Projektbeskrivelse og budget

10 Arbejdsgruppens indstilling blev fulgt uden afstemning. Udvalget vedtog således at give afslag på ansøgningen med den begrundelse, at projektet er forankret i Amager Øst.

11 6. Ansøgning Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest Signe Løve Anderskov søger om støtte til projekt Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest. Formanden for Amager Vest indstiller, 6. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Signe Løve Anderskov på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Signe Løve Anderskov søgte d. 18. august om kr. til Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest. Arrangementet finder sted i efteråret 2010, uge 43, 44 og 45. Cirkuskanonen er et projekt, hvor cirkusartister besøger danske folkeskoler og for en dag både underholder og opfordrer til leg og bevægelse. Målet er bl.a. at styrke børns glæde ved at udfolde sig fysisk og kunstnerisk. En dag består af tre afdelinger. Først overrasker udklædte artister eleverne ved at storme klasseværelset med musik og tricks. Herefter følger halvanden times workshop, hvor eleverne kan afprøve cirkusdiscipliner som akrobatik, pyramider, jonglering osv. Til sidst slutter de professionelle artister dagen af med en forestilling for hele skolen. Arrangementet kombinerer altså både scenekunst, bevægelse, idræt og leg. Cirkuskanonen har eksisteret siden 2008 og er skabt af artister fra de danske cirkuskompagnier Cikaros og TinCanCompany. Ansøger fortæller, at mange skoler på Amager er interesserede i projektet, men at pengene ikke rækker. En dag koster kr.(ekskl. moms). Heri indgår bl.a. løn til 5 artister, forsikring, transport, teknik og administration. Men da projektet er refusionsgodkendt, og Kulturministeriet refunderer 50 % af beløbet, begrænser hver skoles udgift sig reelt til kr. Denne post skal de søgte midler dække. Dvs. 3 skolebesøg à kr. Arrangørerne er kun delvist lønnede og bidrager med gratis arbejdskraft. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet kan gennemføres for ganske få midler og giver en stor gruppe børn indblik i mulighederne for at lege med både fysiske og kunstneriske udtryksformer. LØSNING Formanden for Amager Vest indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Signe Løve Anderskov på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid.

12 ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget Ansøgerne kontaktede sekretariatet fredag den 17. september og tilbagekaldte deres ansøgning. Punktet blev derfor ikke behandlet.

13 7. Ansøgning Cykelkursus ABC, FASE 1 Bolette Rosenberg Østengaard søger støtte til Cykelkursus ABC, FASE 1 7. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bolette Rosenberg Østengaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Bolette Rosenberg Østengaard søgte d. 27. august om kr. til Cykelkursus ABC, FASE 1. Cykelkursus ABC henvender sig til kvinder over 18 år, i og omkring Urbanplanen, som har lyst til at lære at cykle, og er især relevant for kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Undervisningsforløbet består af 18 undervisningsgange fra 13. september til 10. november i Bondegården på Peder Lykkes Vej. Det overordnede mål med projektet er at fremme kvindernes mulighed for et aktivt liv. Derfor lærer de at cykle en færdighed som påvirker alt fra sundhed og selvtillid til mobilitet og jobmuligheder men får også undervisning i færdselsregler, beklædning, gymnastik, kost, sundhed m.m. og bliver introduceret for udflugtsmuligheder i naturskønne områder på Amager. Kurset kan altså have positiv effekt på en lang række områder og åbner desuden op for et bredere socialt netværk, som kvinderne kan trække på længe efter kursets afslutning. Forløbet slutter af med en udflugt til Amager Fælled sammen med en naturvejleder. Der er mulighed for at tage en afsluttende prøve, og alle får et bevis for at deltage i kurset. Arrangøren har søgt midler fra Miljøpunkt Amager ( kr.) og Teknik- og Miljøforvaltningen ( kr.). Det samlede budget ligger på knapt kr., hvoraf honorar til undervisere udgør godt kr. Resten af midlerne dækker PR og udstyr som hjelme, regntøj, leje af cykler osv. Medfinansiering består i de arbejdstimer, som arrangørerne lægger uden for undervisningsregi. For at sikre fremtiden for cykelkurset, der nu kører på 9. år, har ansøger forsøgt at skabe opbakning om en politisk og økonomisk løsningsmodel på tværs af forvaltningerne i kommunen. Det er endnu ikke lykkedes. Sidste år støttede Amager Vest Lokaludvalg projektet med kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid valgte, på sit møde d. 8. september, ikke at behandle ansøgningen ud fra den vurdering, at projektet begrænser sig til det sociale område. Arbejdsgruppen for det sociale område indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet styrker deltagerne både fysisk, psykisk og socialt. Det er netværksskabende og hjælper integrationen på vej. Arbejdsgruppen håber dog, at kurset fremover finder fast forankring og permanent finansiering via andre kanaler.

14 LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bolette Rosenberg Østengaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse og budget Brev vedr. budget Arbejdsgruppens forslag blev fulgt uden at komme til afstemning. Udvalget besluttede således at bevilge kr. til projektet. Udvalget opfordrer samtidig ansøgerne til at finde fast forankring og permanent finansiering via andre kanaler.

15 8. Genbehandling af ansøgning om støtte til Liv i Sundby Foreningen Liv i Sundby har anmodet om at udvide omfanget at det projekt, som de fik støtte til på lokaludvalgsmødet d. 17. august 8. at udvalget drøfter og vedtager, om foreningen Liv i Sundby kan få lov at udnytte lokaludvalgets støttemidler til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien Foreningen Liv i Sundby fik på lokaludvalgsmødet d. 17. august bevilget kr. til en række aktiviteter i deres efterårsprogram. I budgettet var afsat kr. til annoncering. Formand for foreningen Bjørka Schandorff henvendte sig d. 6. september for at meddele, at behovet for annoncering ikke var så stort, da tilmeldingerne går over forventning. Hun har derfor anmodet lokaludvalget om at måtte bruge en del af det budgetterede beløb til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien. Der er ikke søgt støtte hos Amager Vest Lokaludvalg til arrangementerne i Liv i Efterårsferien. De tildelte midler kan derfor ikke benyttes i denne sammenhæng uden lokaludvalgets accept. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager, om foreningen Liv i Sundby kan få lov at udnytte lokaludvalgets støttemidler til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien ØKONOMI Ved beslutning om at fastholde støtte har indstillingen ingen økonomiske konsekvenser. Evt. tilbageførte midler indsættes på konto puljemidler. BILAG Ansøgningsskema Program Budget Der blev stillet forslag om at foreningen Liv i Sundby fik lov at anvende de overskydende midler fra det tidligere støttede projekt til at annoncere for projektet Liv i efterårsferien. Beslutningen blev vedtaget uden afstemning.

16 9. Genbehandling af ansøgning om støtte til Klassisk Varieté Lokaludvalget skal tage stilling til, om de vil genbehandle ansøgningen til Klassisk Varieté og evt. forhøje bevillingen. 9. at udvalget drøfter og tager stilling til indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Birgitte Getting søger om genbehandling af ansøgningen til Klassisk Varieté. Ønsket er, at lokaludvalget forhøjer støtten med kr., så den i alt beløber sig til kr. D. 13. juli søgte Birgitte Getting om kr. til projektet Klassisk Varieté, og lokaludvalget vedtog at støtte projektet med kr. Klassisk Varieté skal afholdes 3 gange i løbet af efteråret (21. september, 3. november og 15. december) i Kulturhuset på Islands Brygge og byder på underholdning med klassiske musikere og sangere samt publikumsinddragende indslag fx fællessang, konkurrencer. Alle kunstnere akkompagneres af varietéens pianist. De ansøgte midler dækker PR, honorar til pianist og værtinde, administration og klaverstemmer. De øvrige kunstnere optræder gratis. Lokaludvalget vedtog at støtte projektet med kr. og altså ikke bevilge det fulde beløb, ud fra den vurdering, at det ansøgte honorer til pianisten var for højt. Bevillingen dækker udgift til 3 gange tarif á kr. Siden er Birgitte Getting vendt tilbage for at få genbehandlet sin ansøgning. Hun ønsker at lønne pianisten med kr. pr. aften (1 x tarif + 2 timer à 580 kr.) og henviser til Dansk Musikerforbunds tarif C. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at lokaludvalget ikke genbehandler ansøgningen ud fra den vurdering, at tariffen bør kunne dække behovet. For at få alle informationer på plads vedr. tarif C, har sekretariatet dog efterfølgende kontaktet Dansk Musikerforbund, der oplyser, at lønnen for 5 timers arbejde (tarif C) bør være 3112,13 kr. pr. aften inklusiv feriepenge. Dette beløb dækker 1 x tarif + 2 timer. LØSNING at udvalget drøfter og tager stilling til indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid.

17 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Mail: Ønske om genbehandling Gammelt budget og rettet budget Oversigt over Dansk Musikerforbunds minimumstariffer og overenskomster Der blev stillet forslag om at fastholde det oprindelige støttebeløb. Forslag blev vedtaget uden at komme til afstemning. Udvalget afsætter således ikke flere penge til projektet.

18 10. Høring: Integrationspolitikken København skal have en ny integrationspolitik for at lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen. København skal have en ny integrationspolitik for Integrationsindsatsen hviler på to grundsten: Den ene er den meget håndfaste integrationsindsats med fokus på bedre uddannelse og flere jobs til etniske minoriteter. Den anden er en værdibaseret indsats, der opfordrer til forpligtende naboskab og øget tillid til de kommunale intentioner. Ambitionen er en integrationspolitik, der bygger på partnerskaber på kryds og tværs af byen, og hvor kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og københavnere inddrages, bidrager og tager ansvar. Høringen blev behandlet i arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid på deres møde d. 8. september. Her besluttede grupperne at fremrykke deres næste møde til d. 6. oktober, hvilket betyder, at det endelige høringssvar kan skrives her. Arbejdsgruppernes foreløbige spørgsmål og kommentarer vil blive fremlagt under besøget af Borgmesteren på aftenens lokaludvalgsmøde. Der er høringsfrist d. 11. oktober. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Integrationspolitikken udkast Integrationspolitikken bilag Udvalget vedtog at lade arbejdsgruppen for det sociale område udfærdige det endelige høringssvar. Beslutningen kom ikke til afstemning.

19 Udvalgsmedlemmer der har interesse i høringen blev opfordret til at deltage ved næste møde i arbejdsgruppen for det sociale område onsdag den 6. oktober kl. 17.

20 11. Høring: Kommuneplanstrategi 2010 Økonomiforvaltningen har sendt Kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet i høring i lokaludvalget. 11. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Økonomiforvaltningen på baggrund af forslaget fra arbejdsgrupperne. Økonomiforvaltningen sendte d. 11. august kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet i høring i lokaludvalget. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 besluttede Borgerrepræsentationen, at den næste revision af kommuneplanen skulle igangsættes allerede i begyndelsen af Med Kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet præsenteres de overordnede mål og indsatser for de kommende års byudvikling i København. Projektleder Jakob Hjortskov Jensen deltog i arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning d. 7. september, hvor gruppen diskuterede det endelige forslag til kommuneplanstrategien og fik uddybet forvaltningens intentioner og visioner. Kommuneplanstrategien er desuden blevet behandlet i arbejdsgrupperne for kultur og fritid og for det sociale område. Kommentarer er indarbejdet i det et fælles forslag til høringssvar. Der er høringsfrist d. 18. oktober. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Høringsbrev Høringssvar Forslag til kommuneplanstrategi for København 2010

21 Udvalget vedtog at godkende arbejdsgruppen for fysisk planlægnings høringssvar med få tilføjelser. Beslutningen kom ikke til afstemning.

22 12. Høring: Evaluering af drift i Ørestad City Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt rapporten Evaluering af Drift i Ørestad i høring i lokaludvalget. 12. at lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen om Drift i Ørestad City. Teknik- og Miljøforvaltningen sendte d. 14. september rapporten Evaluering af Drift i Ørestad City i høring i lokaludvalget. Projektleder Maria Miret og tre medarbejdere deltog d. 4. maj i arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning som led i en igangværende evaluering af driften i Ørestad City. Efterfølgende er der udarbejdet en rapport, der er sendt i høring blandt de parter, der har bidraget til evalueringen - Amager Vest Lokaludvalg, Grundejerforeningen Ørestad City, By & Havn samt Teknik- og Miljøforvaltningens driftsorganisation og vejmyndighed. Høringen er ankommet efter arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning og er derfor ikke behandlet. Høringsfristen er d. 27. oktober LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen om rapporten Evaluering af Drift i Ørestad City. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Evaluering af drift i Ørestad City Udvalget vedtog at lade arbejdsgruppen for fysisk planlægning behandle høringen. Det endelige høringssvar vedtages på lokaludvalgsmødet den 26. oktober. Beslutningen kom ikke til afstemning.

23 13. Høring: Forslag til lokalplan Sundholm Syd Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget Sundholm Syd i høring i lokaludvalget. 13. at udvalget drøfter de fremlagte spørgsmål/kommentarer og vedtager det videre forløb omkring høringen om Sundholm Syd. Teknik- og Miljøforvaltningen sendte d. 31. august lokalplanforslaget Sundholm Syd i høring i lokaludvalget. Tidligere på året behandlede lokaludvalget startredegørelsen og det vindende projekt fra det parallelopdrag, som kommunen gennemførte i Udvalgets formandskab har holdt flere møder med planlæggerne i forvaltningen med henblik på at samarbejde omkring borgermødet d. 23. september i Fabrikken for Kunst og Design. Lokaludvalget indgår dog kun som neutral part på borgermødet. Lokalplanforslaget blev behandlet på arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning d. 7. september. Arbejdsgruppen påpegede en række udfordringer/spørgsmål til lokalplanen, der bliver taget videre til borgermødet d. 23. september: 1. Potentielt kan der oprettes kolonihaver, der kan kompensere Hørgårdens beboere for de kolonihaver de mistede på trekantgrunden for nogle år siden. Desværre er arealbyttet endt med at være en dårlig aftale både for beboerne på hørgården og for kommunen. Da der ikke er byttet tilstrækkeligt stort areal, er der ikke plads til de planlagte kolonihaver, hvilket er en skam for begge parter. Arbejdsgruppen håber på at få yderligere information, der fortæller, hvordan det optimale arealbytte kunne komme begge parter til gavn. 2. Vinderprojektet har tilsyneladende vundet parallelopdraget i kraft af sine sociale ambitioner mere end de fysisk/arkitektoniske. Dette er problematisk, da en lang række af forudsætningerne for et vellykket socialt projekt ikke kan fastlægges i en lokalplan. Således er organiseringen af pixi-haverne helt afgørende for at de bliver brugt, og at brugerne på Sundholm samtidig bliver en del af det nybyggede miljø. Arbejdsgruppen ønsker svar på, hvordan organiseringen af det nye område skal se ud. 3. Ligesom i lokaludvalgets høringssvar til startredegørelsen, foreslår arbejdsgruppen, at det kommende byggeri og det nuværende Sundholm samles i én grundejerforening, hvilket vil medføre en højere grad af samarbejde. 4. Det er meningen at de enkelte haver skal omgives af trådhegn, hvilket er i modstrid med ideen om et samlende socialt og grønt byrum. Tværtimod gentager de den nuværende situation med adskillelse mellem Sundholm og Hørgården samt den sikrede institution for unge. 5. Punkthusene har ikke i sig selv potentiale til at skabe nogle klare overgange mellem (halv)private og offentlige uderum og trådhegn er en dårlig løsning på dette problem. 6. Er der mulighed for at etablere aktiviteter i pixi-haverne allerede nu? Det kan være en måde at skabe den sociale struktur, som arkitekturen skal bygges ind i.

24 7. Der er foreslået en stor parkeringsstruktur ved Amager Fælledvej. Samtidig lægges op til at hele området betjenes fra én indgang på Sundholmsvej. Det virker kontraintuitivt, at skulle køre tværs over grunden for at parkere, når man i stedet kan køre ind direkte fra Amager Fælledvej. Disse spørgsmål/kommentarer tager lokaludvalget med til borgermødet, og på baggrund af ny information fra forvaltningen, arkitekterne og dommerkomiteen udfærdiges høringssvaret med endelig vedtagelse på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober. LØSNING at udvalget drøfter de fremlagte spørgsmål/kommentarer og vedtager det videre forløb omkring høringen om Sundholm Syd. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Pixiehaveby i Sundholm Syd annonce fra Amager Bladet Forslag til lokalplan Sundholm Syd Udvalget vedtog at afvente resultatet af borgermødet den 23. september og vedtage det endelige høringssvar på lokaludvalgsmødet den 26. oktober. En række udvalgsmedlemmer fastholdt den kritik af lokalplanen, som kom til udtryk i lokaludvalgets høringssvar på startredegørelsen for Sundholm Syd. Medlemmerne opfordrede til, at lokaludvalget i sit høringssvar ikke støtter op omkring opførslen af det foreslåede projekt.

25 14. Høring: Budgetforslag 2011 Økonomiforvaltningen har sendt Budgetforslag 2011 i høring i lokaludvalget. 14. at lokaludvalget tager høringssvaret til efterretning D. 23. august sendte økonomiforvaltningen Budgetforslag 2011 i høring i lokaludvalgene. Høringsfristen var d. 10. september, hvorfor lokaludvalget ikke har haft mulighed for at diskutere forslaget eller komme med et samlet svar. Af samme grund er høringen ikke blevet behandlet i arbejdsgrupperne, ligesom der ikke har været afholdt borgerinddragende aktiviteter omkring forslaget. Torsdag d. 9. september blev sekretariatet informeret om, at Borgerrepræsentationen d. 26. august reducerede lokaludvalgenes samlede puljemidler med kr. Det betyder en reduktion på kr. for Amager Vest Lokaludvalg. Formanden har kvitteret for modtagelsen med vedlagte høringssvar. LØSNING At lokaludvalget tager høringssvaret til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Udvalget tog det udsendte høringssvar til efterretning.

26 15. Beløb til Skulderklappet Lokaludvalget skal vedtage beløbsstørrelsen på den årlige pris Skulderklappet. 15. at lokaludvalget drøfter og vedtager beløb for Skulderklappet på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgrupperne kultur og fritid samt det sociale område. På lokaludvalgsmødet d. 15. juni blev det vedtaget at indstifte den årlige pris Skulderklappet, og den foreslåede procedure er som følger: Prisen skal tildeles en skal gå til en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. For at skabe gennemskuelighed og åbenhed omkring lokaludvalgets afgørelse skal beløbsstørrelsen annonceres og herefter ligge fast. Når lokaludvalget uddeler prisen for første gang i en valgperiode, skal lokaludvalget tage stilling til en eventuel pristalsregulering af beløbet. Forud for lokaludvalgsmødet i oktober skal prisen annonceres i lokalpressen og på lokaludvalgets hjemmeside. Her skal lokale amagerkanere opfordres til at indstille egnede kandidater til prisen. Fristen for at indstille kandidater er én uge inden lokaludvalgets møde i november. Lokaludvalget forbeholder sig dog ret til også selv at indstille kandidater. Sekretariatet anslår, at annoncerne som minimum vil koste kr., hvis de skal nå bredt ud til bydelens borgere. På lokaludvalgsmødet i november orienteres lokaludvalget om antallet af indkomne forslag. Ved samme møde nedsætter lokaludvalget et udvalg, der består af fem lokaludvalgsmedlemmer, som skal gennemgå de indkomne forslag. Udvalget får også mandat til at indstille andre kandidater, end de allerede nominerede. Forud for lokaludvalgsmødet i december indstiller udvalget to eller tre kandidater til at modtage prisen. Hver indstilling skal være ledsaget af en uddybende motivation. Til lokaludvalgsmødet i december beslutter lokaludvalget, hvem der skal modtage prisen. Uddeling af Skulderklappet annonceres på hjemmesiden og i lokalpressen. Arbejdsgruppen for det sociale område drøftede, på sit møde d. 8. september, beløbsstørrelsen på Skulderklappet og indstiller, at der uddeles kr. til en modtager, der agerer inden for det sociale område. Også arbejdsgruppen for kultur og fritid drøftede Skulderklappet, på sit møde d. 8. september, og indstiller, at der uddeles kr. til en modtager, der agerer inden for det kulturelle område.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere