DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik. 3. Ansøgning: Koldbrand Festival 4. Ansøgning: Ungekonference Vest 5. Ansøgning: Joy of Movement 6. Ansøgning: Cirkuskanonen 7. Ansøgning: Lær at cykle ABC i Urban Planen 8. Genbehandling: Liv i Sundby 9. Genbehandling: Klassisk Varieté 10. Høring: Ny integrationspolitik 11. Høring: Kommuneplanstrategi 12. Høring: Evaluering af Drift i Ørestad City 13. Høring: Lokalplansforslag Sundholm Syd 14. Høring: Budgetforslag 15. Vedtag beløb til Skulderklappet 16. Revideret ansøgningsskema til bydelspuljen, ved André, Niels og Isak 17. Udvælg tovholdere for bydelsplanprojekter 18. Medlemsforslag: Sekretariatet udvikler bydelspuljekort 19. Medlemsforslag: LU udpeger en arbejdsgruppe, der udvikler koncept for fotokonkurrencen 20. Medlemsforslag: Arbejdsgrupperne får adgang til arkivet 21. Meddelelser

2 DAGSORDEN fortsat 22. Eventuelt 23. Afslutning

3 1. Godkendelse af dagsorden 1. at udvalget godkender dagsordenen. AFBUD: Jesper Koefoed-Melson. 1. suppleant Birgitte Getting og 2. suppleant Catja Thystrup var indkaldt. Kim J. Henriksen. 1. suppleant René Rasmussen og 2. suppleant Peder Boas Jensen var indkaldt. UDEN AFBUD: Esben Sloth Preben Poulsen

4 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam præsenterer sit udspil til integrationspolitikken at lokaludvalget tager præsentationen til efterretning. København skal have en ny integrationspolitik for Tankerne bag integrationspolitikken er beskrevet under dagsordenens punkt 10: Høring vedr. ny integrationspolitik. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam har tilbudt at præsentere sit udspil for lokaludvalget på aftenens møde. Integrationspolitikken blev behandlet i arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid på deres møder d. 8. september. Her fremhævede grupperne en række spørgsmål og kommentarer, der vil blive drøftet med Borgmesteren under hans besøg. LØSNING At lokaludvalget tager præsentationen til efterretning. Lokaludvalget tog præsentationen til efterretning og stillede en række uddybende spørgsmål, der vil ligge til grund for lokaludvalgets høringssvar på integrationspolitikken.

5 3. Ansøgning Koldbrand Festival 2010 Kim Nyberg fra foreningen Klub Koldbrand søger støtte til Koldbrand Festival at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Kim Nyberg fra Klub Koldbrand på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Kim Nyberg fra foreningen Klub Koldbrand søgte d. 9. august om kr. til Koldbrand Festival Festivalen løber af stablen november i Kulturhuset på Islands Brygge med et bredt repertoire inden for nordisk folkemusik. Klub Koldbrand søger om støtte til de to første koncertdage. Tredje dag afholdes i samarbejde med den finske festival Etnosoi og får tilskud fra Nordisk Kulturfond. Nordisk folkemusik har de senere år fået en renæssance blandt et nyt publikum og yngre musikere, der bl.a. er at finde i de mange øvelokaler på Islands Brygge og Amager. Festivalen åbner op for, at disse kunstnere får mulighed for at optræde lokalt, hvor de øver og arbejder til daglig, og nå ud til publikum med en genre fra en ellers smal scene. Samtidig optræder mere etablerede navne fra både Danmark og resten af Norden. Konkret byder de to første koncertdage på et internationalt navn til at sikre publikumstilgang, et dansk etableret navn og en åben jamsession, hvor alle, inklusiv lokale musikere, kan deltage. Tredje koncertdag præsenteres nordisk folkemusik på højeste plan og er det helt store trækplaster i forhold til presse og publikum. Gennem syv år har Islands Brygge sat fokus på den nordiske folkemusik med bl.a. Koldbrand Festival, og tidligere Nordlys Festival. Men i år er det ikke lykkedes at opnå samme tilskud som tidligere. Derfor ansøgningen til Amager Vest Lokaludvalg. Samlede udgifter for de to første koncertdage udgør kr. (Arrangøren fortæller, efter henvendelse fra sekretariatet, at posten på kr. til webmarkedsføring dækker bannerannoncer på bl.a. rootzone.dk, gaffa.dk og Facebook). Der er bevilget kr. fra Statens Kunstråd, og arrangørens medfinansiering udgør kr. i form af honorartilskud. Herudover kommer indtægter fra entré og bar ca kr. Alt i alt mangler arrangøren altså kr. for at gennemføre projektet. Der er også søgt om støtte hos Nordea Danmark ( kr.) og Danske Banks Fond ( kr.). Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges som underskudsgaranti. Festivalen er et ambitiøst og gennemarbejdet projekt, som både profilerer bydelen og giver lokale musikere mulighed for at optræde indenfor en genre, der ellers har trange kår. Sekretariatet har efterfølgende henvendt sig til Kim Nyberg, der oplyser, at han har fået afslag fra både Nordea Danmark og Danske Banks Fond.

6 LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Kim Nyberg, fra Klub Koldbrand, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget Arbejdsgruppens indstilling blev fulgt uden afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet.

7 4. Ansøgning Ungekonference Amager Vest 2010 Flemming Gerhardt søger om støtte til Ungekonference Amager Vest at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Flemming Gerhardt på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Flemming Gerhardt, pædagogisk konsulent fra BUF, søgte d. 18. august om kr. til Ungekonference Amager Vest Konferencen henvender sig til professionelle og frivillige, som arbejder med udsatte børn og unge (10-23 år) i Urbanplanen/Hørgården. Hensigten er at understøtte netværksdannelse blandt deltagerne og at diskutere både tidligere og fremtidige tiltag for målgruppen. Arrangementet løber af stablen d. 8. november 2010 i Beboerhuset Remisevænget Øst. Deltagerne er professionelle fra skoler, institutioner, SOF og BUF samt boligsociale medarbejdere, mens de frivillige repræsenterer foreningslivet og Natteravnene i området. De søgte midler skal dække honorar til foredragsholder (8.000 kr.) og forplejning til ca. 80 deltagere (6.000 kr.). Arrangørerne har ikke mulighed for medfinansiering, og der er ikke søgt støtte fra anden side. Amager Vest Lokaludvalg støttede sidste år konferencen med kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid valgte, på sit møde d. 8. september, ikke at behandle ansøgningen ud fra den vurdering, at projektet begrænser sig til det sociale område. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Konferencen klæder de frivillige på til at gøre en forskel i et område, hvor der er behov for en særlig indsats. Arbejdsgruppen ser dog gerne, at ansøger efterfølgende vender tilbage med et referat eller en evalueringsrapport. LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Flemming Gerhardt på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ex moms kr.

8 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse og budget Program Der blev stillet forslag om at følge arbejdsgruppens indstilling med den tilføjelse at det bliver et krav, at ansøger efterfølgende udfærdiger en evalueringsrapport. Forslag blev vedtaget uden afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet.

9 5. Ansøgning Joy of Movement på Amager Strand Hannah Epstein søger om støtte til projektet Joy of Movement på Amager Strand. 5. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hannah Epstein på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Hannah Epstein søgte d. 13. august 2010 om kr. til projektet Joy of Movement på Amager Strand. Joy of Movement består af 6 søndage med en times yoga og Nia (legende og holistisk danseform inspireret af østens martial arts), hvor alle kan deltage på eget niveau. De foreløbige datoer er 26. sept. samt 3., 10., 17., 24. og 31. oktober. Målet er at sætte fokus på selvudvikling og glæden ved bevægelse, og arrangørerne har gode erfaringer fra et lignende arrangement, med mange deltagere, i Fælledparken. De søgte midler skal dække løn til undervisere, markedsføring, transport og forskelligt udstyr som overdækning og musikanlæg. Ansøgning og budget er indsendt i almindelig brevform, og lokaludvalgets sekretariat har derfor bedt Hannah Epstein om at udfylde og indsende ansøgningsskemaet, der ligger på avlu.dk. Desuden har sekretariatet gjort opmærksom på, at arrangementet ikke finder sted i Amager Vest og spurgt til, om der er søgt støtte hos Amager Øst Lokaludvalg. Hanna Epstein er ikke vendt tilbage med svar. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller et afslag ud fra den vurdering, at projektet er forankret i Amager Øst. LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Hannah Epstein på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Projektbeskrivelse og budget

10 Arbejdsgruppens indstilling blev fulgt uden afstemning. Udvalget vedtog således at give afslag på ansøgningen med den begrundelse, at projektet er forankret i Amager Øst.

11 6. Ansøgning Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest Signe Løve Anderskov søger om støtte til projekt Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest. Formanden for Amager Vest indstiller, 6. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Signe Løve Anderskov på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Signe Løve Anderskov søgte d. 18. august om kr. til Cirkuskanonen på folkeskoler i Amager Vest. Arrangementet finder sted i efteråret 2010, uge 43, 44 og 45. Cirkuskanonen er et projekt, hvor cirkusartister besøger danske folkeskoler og for en dag både underholder og opfordrer til leg og bevægelse. Målet er bl.a. at styrke børns glæde ved at udfolde sig fysisk og kunstnerisk. En dag består af tre afdelinger. Først overrasker udklædte artister eleverne ved at storme klasseværelset med musik og tricks. Herefter følger halvanden times workshop, hvor eleverne kan afprøve cirkusdiscipliner som akrobatik, pyramider, jonglering osv. Til sidst slutter de professionelle artister dagen af med en forestilling for hele skolen. Arrangementet kombinerer altså både scenekunst, bevægelse, idræt og leg. Cirkuskanonen har eksisteret siden 2008 og er skabt af artister fra de danske cirkuskompagnier Cikaros og TinCanCompany. Ansøger fortæller, at mange skoler på Amager er interesserede i projektet, men at pengene ikke rækker. En dag koster kr.(ekskl. moms). Heri indgår bl.a. løn til 5 artister, forsikring, transport, teknik og administration. Men da projektet er refusionsgodkendt, og Kulturministeriet refunderer 50 % af beløbet, begrænser hver skoles udgift sig reelt til kr. Denne post skal de søgte midler dække. Dvs. 3 skolebesøg à kr. Arrangørerne er kun delvist lønnede og bidrager med gratis arbejdskraft. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet kan gennemføres for ganske få midler og giver en stor gruppe børn indblik i mulighederne for at lege med både fysiske og kunstneriske udtryksformer. LØSNING Formanden for Amager Vest indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Signe Løve Anderskov på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid.

12 ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget Ansøgerne kontaktede sekretariatet fredag den 17. september og tilbagekaldte deres ansøgning. Punktet blev derfor ikke behandlet.

13 7. Ansøgning Cykelkursus ABC, FASE 1 Bolette Rosenberg Østengaard søger støtte til Cykelkursus ABC, FASE 1 7. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bolette Rosenberg Østengaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Bolette Rosenberg Østengaard søgte d. 27. august om kr. til Cykelkursus ABC, FASE 1. Cykelkursus ABC henvender sig til kvinder over 18 år, i og omkring Urbanplanen, som har lyst til at lære at cykle, og er især relevant for kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Undervisningsforløbet består af 18 undervisningsgange fra 13. september til 10. november i Bondegården på Peder Lykkes Vej. Det overordnede mål med projektet er at fremme kvindernes mulighed for et aktivt liv. Derfor lærer de at cykle en færdighed som påvirker alt fra sundhed og selvtillid til mobilitet og jobmuligheder men får også undervisning i færdselsregler, beklædning, gymnastik, kost, sundhed m.m. og bliver introduceret for udflugtsmuligheder i naturskønne områder på Amager. Kurset kan altså have positiv effekt på en lang række områder og åbner desuden op for et bredere socialt netværk, som kvinderne kan trække på længe efter kursets afslutning. Forløbet slutter af med en udflugt til Amager Fælled sammen med en naturvejleder. Der er mulighed for at tage en afsluttende prøve, og alle får et bevis for at deltage i kurset. Arrangøren har søgt midler fra Miljøpunkt Amager ( kr.) og Teknik- og Miljøforvaltningen ( kr.). Det samlede budget ligger på knapt kr., hvoraf honorar til undervisere udgør godt kr. Resten af midlerne dækker PR og udstyr som hjelme, regntøj, leje af cykler osv. Medfinansiering består i de arbejdstimer, som arrangørerne lægger uden for undervisningsregi. For at sikre fremtiden for cykelkurset, der nu kører på 9. år, har ansøger forsøgt at skabe opbakning om en politisk og økonomisk løsningsmodel på tværs af forvaltningerne i kommunen. Det er endnu ikke lykkedes. Sidste år støttede Amager Vest Lokaludvalg projektet med kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid valgte, på sit møde d. 8. september, ikke at behandle ansøgningen ud fra den vurdering, at projektet begrænser sig til det sociale område. Arbejdsgruppen for det sociale område indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet styrker deltagerne både fysisk, psykisk og socialt. Det er netværksskabende og hjælper integrationen på vej. Arbejdsgruppen håber dog, at kurset fremover finder fast forankring og permanent finansiering via andre kanaler.

14 LØSNING at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bolette Rosenberg Østengaard på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse og budget Brev vedr. budget Arbejdsgruppens forslag blev fulgt uden at komme til afstemning. Udvalget besluttede således at bevilge kr. til projektet. Udvalget opfordrer samtidig ansøgerne til at finde fast forankring og permanent finansiering via andre kanaler.

15 8. Genbehandling af ansøgning om støtte til Liv i Sundby Foreningen Liv i Sundby har anmodet om at udvide omfanget at det projekt, som de fik støtte til på lokaludvalgsmødet d. 17. august 8. at udvalget drøfter og vedtager, om foreningen Liv i Sundby kan få lov at udnytte lokaludvalgets støttemidler til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien Foreningen Liv i Sundby fik på lokaludvalgsmødet d. 17. august bevilget kr. til en række aktiviteter i deres efterårsprogram. I budgettet var afsat kr. til annoncering. Formand for foreningen Bjørka Schandorff henvendte sig d. 6. september for at meddele, at behovet for annoncering ikke var så stort, da tilmeldingerne går over forventning. Hun har derfor anmodet lokaludvalget om at måtte bruge en del af det budgetterede beløb til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien. Der er ikke søgt støtte hos Amager Vest Lokaludvalg til arrangementerne i Liv i Efterårsferien. De tildelte midler kan derfor ikke benyttes i denne sammenhæng uden lokaludvalgets accept. LØSNING At udvalget drøfter og vedtager, om foreningen Liv i Sundby kan få lov at udnytte lokaludvalgets støttemidler til at annoncere for arrangementet Liv i Efterårsferien ØKONOMI Ved beslutning om at fastholde støtte har indstillingen ingen økonomiske konsekvenser. Evt. tilbageførte midler indsættes på konto puljemidler. BILAG Ansøgningsskema Program Budget Der blev stillet forslag om at foreningen Liv i Sundby fik lov at anvende de overskydende midler fra det tidligere støttede projekt til at annoncere for projektet Liv i efterårsferien. Beslutningen blev vedtaget uden afstemning.

16 9. Genbehandling af ansøgning om støtte til Klassisk Varieté Lokaludvalget skal tage stilling til, om de vil genbehandle ansøgningen til Klassisk Varieté og evt. forhøje bevillingen. 9. at udvalget drøfter og tager stilling til indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Birgitte Getting søger om genbehandling af ansøgningen til Klassisk Varieté. Ønsket er, at lokaludvalget forhøjer støtten med kr., så den i alt beløber sig til kr. D. 13. juli søgte Birgitte Getting om kr. til projektet Klassisk Varieté, og lokaludvalget vedtog at støtte projektet med kr. Klassisk Varieté skal afholdes 3 gange i løbet af efteråret (21. september, 3. november og 15. december) i Kulturhuset på Islands Brygge og byder på underholdning med klassiske musikere og sangere samt publikumsinddragende indslag fx fællessang, konkurrencer. Alle kunstnere akkompagneres af varietéens pianist. De ansøgte midler dækker PR, honorar til pianist og værtinde, administration og klaverstemmer. De øvrige kunstnere optræder gratis. Lokaludvalget vedtog at støtte projektet med kr. og altså ikke bevilge det fulde beløb, ud fra den vurdering, at det ansøgte honorer til pianisten var for højt. Bevillingen dækker udgift til 3 gange tarif á kr. Siden er Birgitte Getting vendt tilbage for at få genbehandlet sin ansøgning. Hun ønsker at lønne pianisten med kr. pr. aften (1 x tarif + 2 timer à 580 kr.) og henviser til Dansk Musikerforbunds tarif C. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 8. september og indstiller, at lokaludvalget ikke genbehandler ansøgningen ud fra den vurdering, at tariffen bør kunne dække behovet. For at få alle informationer på plads vedr. tarif C, har sekretariatet dog efterfølgende kontaktet Dansk Musikerforbund, der oplyser, at lønnen for 5 timers arbejde (tarif C) bør være 3112,13 kr. pr. aften inklusiv feriepenge. Dette beløb dækker 1 x tarif + 2 timer. LØSNING at udvalget drøfter og tager stilling til indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid.

17 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Mail: Ønske om genbehandling Gammelt budget og rettet budget Oversigt over Dansk Musikerforbunds minimumstariffer og overenskomster Der blev stillet forslag om at fastholde det oprindelige støttebeløb. Forslag blev vedtaget uden at komme til afstemning. Udvalget afsætter således ikke flere penge til projektet.

18 10. Høring: Integrationspolitikken København skal have en ny integrationspolitik for at lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen. København skal have en ny integrationspolitik for Integrationsindsatsen hviler på to grundsten: Den ene er den meget håndfaste integrationsindsats med fokus på bedre uddannelse og flere jobs til etniske minoriteter. Den anden er en værdibaseret indsats, der opfordrer til forpligtende naboskab og øget tillid til de kommunale intentioner. Ambitionen er en integrationspolitik, der bygger på partnerskaber på kryds og tværs af byen, og hvor kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og københavnere inddrages, bidrager og tager ansvar. Høringen blev behandlet i arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid på deres møde d. 8. september. Her besluttede grupperne at fremrykke deres næste møde til d. 6. oktober, hvilket betyder, at det endelige høringssvar kan skrives her. Arbejdsgruppernes foreløbige spørgsmål og kommentarer vil blive fremlagt under besøget af Borgmesteren på aftenens lokaludvalgsmøde. Der er høringsfrist d. 11. oktober. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Integrationspolitikken udkast Integrationspolitikken bilag Udvalget vedtog at lade arbejdsgruppen for det sociale område udfærdige det endelige høringssvar. Beslutningen kom ikke til afstemning.

19 Udvalgsmedlemmer der har interesse i høringen blev opfordret til at deltage ved næste møde i arbejdsgruppen for det sociale område onsdag den 6. oktober kl. 17.

20 11. Høring: Kommuneplanstrategi 2010 Økonomiforvaltningen har sendt Kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet i høring i lokaludvalget. 11. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Økonomiforvaltningen på baggrund af forslaget fra arbejdsgrupperne. Økonomiforvaltningen sendte d. 11. august kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet i høring i lokaludvalget. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 besluttede Borgerrepræsentationen, at den næste revision af kommuneplanen skulle igangsættes allerede i begyndelsen af Med Kommuneplanstrategien Grøn vækst og livskvalitet præsenteres de overordnede mål og indsatser for de kommende års byudvikling i København. Projektleder Jakob Hjortskov Jensen deltog i arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning d. 7. september, hvor gruppen diskuterede det endelige forslag til kommuneplanstrategien og fik uddybet forvaltningens intentioner og visioner. Kommuneplanstrategien er desuden blevet behandlet i arbejdsgrupperne for kultur og fritid og for det sociale område. Kommentarer er indarbejdet i det et fælles forslag til høringssvar. Der er høringsfrist d. 18. oktober. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgrupperne. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Høringsbrev Høringssvar Forslag til kommuneplanstrategi for København 2010

21 Udvalget vedtog at godkende arbejdsgruppen for fysisk planlægnings høringssvar med få tilføjelser. Beslutningen kom ikke til afstemning.

22 12. Høring: Evaluering af drift i Ørestad City Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt rapporten Evaluering af Drift i Ørestad i høring i lokaludvalget. 12. at lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen om Drift i Ørestad City. Teknik- og Miljøforvaltningen sendte d. 14. september rapporten Evaluering af Drift i Ørestad City i høring i lokaludvalget. Projektleder Maria Miret og tre medarbejdere deltog d. 4. maj i arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning som led i en igangværende evaluering af driften i Ørestad City. Efterfølgende er der udarbejdet en rapport, der er sendt i høring blandt de parter, der har bidraget til evalueringen - Amager Vest Lokaludvalg, Grundejerforeningen Ørestad City, By & Havn samt Teknik- og Miljøforvaltningens driftsorganisation og vejmyndighed. Høringen er ankommet efter arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning og er derfor ikke behandlet. Høringsfristen er d. 27. oktober LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager det videre forløb for høringen om rapporten Evaluering af Drift i Ørestad City. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Evaluering af drift i Ørestad City Udvalget vedtog at lade arbejdsgruppen for fysisk planlægning behandle høringen. Det endelige høringssvar vedtages på lokaludvalgsmødet den 26. oktober. Beslutningen kom ikke til afstemning.

23 13. Høring: Forslag til lokalplan Sundholm Syd Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget Sundholm Syd i høring i lokaludvalget. 13. at udvalget drøfter de fremlagte spørgsmål/kommentarer og vedtager det videre forløb omkring høringen om Sundholm Syd. Teknik- og Miljøforvaltningen sendte d. 31. august lokalplanforslaget Sundholm Syd i høring i lokaludvalget. Tidligere på året behandlede lokaludvalget startredegørelsen og det vindende projekt fra det parallelopdrag, som kommunen gennemførte i Udvalgets formandskab har holdt flere møder med planlæggerne i forvaltningen med henblik på at samarbejde omkring borgermødet d. 23. september i Fabrikken for Kunst og Design. Lokaludvalget indgår dog kun som neutral part på borgermødet. Lokalplanforslaget blev behandlet på arbejdsgruppemødet i fysisk planlægning d. 7. september. Arbejdsgruppen påpegede en række udfordringer/spørgsmål til lokalplanen, der bliver taget videre til borgermødet d. 23. september: 1. Potentielt kan der oprettes kolonihaver, der kan kompensere Hørgårdens beboere for de kolonihaver de mistede på trekantgrunden for nogle år siden. Desværre er arealbyttet endt med at være en dårlig aftale både for beboerne på hørgården og for kommunen. Da der ikke er byttet tilstrækkeligt stort areal, er der ikke plads til de planlagte kolonihaver, hvilket er en skam for begge parter. Arbejdsgruppen håber på at få yderligere information, der fortæller, hvordan det optimale arealbytte kunne komme begge parter til gavn. 2. Vinderprojektet har tilsyneladende vundet parallelopdraget i kraft af sine sociale ambitioner mere end de fysisk/arkitektoniske. Dette er problematisk, da en lang række af forudsætningerne for et vellykket socialt projekt ikke kan fastlægges i en lokalplan. Således er organiseringen af pixi-haverne helt afgørende for at de bliver brugt, og at brugerne på Sundholm samtidig bliver en del af det nybyggede miljø. Arbejdsgruppen ønsker svar på, hvordan organiseringen af det nye område skal se ud. 3. Ligesom i lokaludvalgets høringssvar til startredegørelsen, foreslår arbejdsgruppen, at det kommende byggeri og det nuværende Sundholm samles i én grundejerforening, hvilket vil medføre en højere grad af samarbejde. 4. Det er meningen at de enkelte haver skal omgives af trådhegn, hvilket er i modstrid med ideen om et samlende socialt og grønt byrum. Tværtimod gentager de den nuværende situation med adskillelse mellem Sundholm og Hørgården samt den sikrede institution for unge. 5. Punkthusene har ikke i sig selv potentiale til at skabe nogle klare overgange mellem (halv)private og offentlige uderum og trådhegn er en dårlig løsning på dette problem. 6. Er der mulighed for at etablere aktiviteter i pixi-haverne allerede nu? Det kan være en måde at skabe den sociale struktur, som arkitekturen skal bygges ind i.

24 7. Der er foreslået en stor parkeringsstruktur ved Amager Fælledvej. Samtidig lægges op til at hele området betjenes fra én indgang på Sundholmsvej. Det virker kontraintuitivt, at skulle køre tværs over grunden for at parkere, når man i stedet kan køre ind direkte fra Amager Fælledvej. Disse spørgsmål/kommentarer tager lokaludvalget med til borgermødet, og på baggrund af ny information fra forvaltningen, arkitekterne og dommerkomiteen udfærdiges høringssvaret med endelig vedtagelse på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober. LØSNING at udvalget drøfter de fremlagte spørgsmål/kommentarer og vedtager det videre forløb omkring høringen om Sundholm Syd. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Pixiehaveby i Sundholm Syd annonce fra Amager Bladet Forslag til lokalplan Sundholm Syd Udvalget vedtog at afvente resultatet af borgermødet den 23. september og vedtage det endelige høringssvar på lokaludvalgsmødet den 26. oktober. En række udvalgsmedlemmer fastholdt den kritik af lokalplanen, som kom til udtryk i lokaludvalgets høringssvar på startredegørelsen for Sundholm Syd. Medlemmerne opfordrede til, at lokaludvalget i sit høringssvar ikke støtter op omkring opførslen af det foreslåede projekt.

25 14. Høring: Budgetforslag 2011 Økonomiforvaltningen har sendt Budgetforslag 2011 i høring i lokaludvalget. 14. at lokaludvalget tager høringssvaret til efterretning D. 23. august sendte økonomiforvaltningen Budgetforslag 2011 i høring i lokaludvalgene. Høringsfristen var d. 10. september, hvorfor lokaludvalget ikke har haft mulighed for at diskutere forslaget eller komme med et samlet svar. Af samme grund er høringen ikke blevet behandlet i arbejdsgrupperne, ligesom der ikke har været afholdt borgerinddragende aktiviteter omkring forslaget. Torsdag d. 9. september blev sekretariatet informeret om, at Borgerrepræsentationen d. 26. august reducerede lokaludvalgenes samlede puljemidler med kr. Det betyder en reduktion på kr. for Amager Vest Lokaludvalg. Formanden har kvitteret for modtagelsen med vedlagte høringssvar. LØSNING At lokaludvalget tager høringssvaret til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Udvalget tog det udsendte høringssvar til efterretning.

26 15. Beløb til Skulderklappet Lokaludvalget skal vedtage beløbsstørrelsen på den årlige pris Skulderklappet. 15. at lokaludvalget drøfter og vedtager beløb for Skulderklappet på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgrupperne kultur og fritid samt det sociale område. På lokaludvalgsmødet d. 15. juni blev det vedtaget at indstifte den årlige pris Skulderklappet, og den foreslåede procedure er som følger: Prisen skal tildeles en skal gå til en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. For at skabe gennemskuelighed og åbenhed omkring lokaludvalgets afgørelse skal beløbsstørrelsen annonceres og herefter ligge fast. Når lokaludvalget uddeler prisen for første gang i en valgperiode, skal lokaludvalget tage stilling til en eventuel pristalsregulering af beløbet. Forud for lokaludvalgsmødet i oktober skal prisen annonceres i lokalpressen og på lokaludvalgets hjemmeside. Her skal lokale amagerkanere opfordres til at indstille egnede kandidater til prisen. Fristen for at indstille kandidater er én uge inden lokaludvalgets møde i november. Lokaludvalget forbeholder sig dog ret til også selv at indstille kandidater. Sekretariatet anslår, at annoncerne som minimum vil koste kr., hvis de skal nå bredt ud til bydelens borgere. På lokaludvalgsmødet i november orienteres lokaludvalget om antallet af indkomne forslag. Ved samme møde nedsætter lokaludvalget et udvalg, der består af fem lokaludvalgsmedlemmer, som skal gennemgå de indkomne forslag. Udvalget får også mandat til at indstille andre kandidater, end de allerede nominerede. Forud for lokaludvalgsmødet i december indstiller udvalget to eller tre kandidater til at modtage prisen. Hver indstilling skal være ledsaget af en uddybende motivation. Til lokaludvalgsmødet i december beslutter lokaludvalget, hvem der skal modtage prisen. Uddeling af Skulderklappet annonceres på hjemmesiden og i lokalpressen. Arbejdsgruppen for det sociale område drøftede, på sit møde d. 8. september, beløbsstørrelsen på Skulderklappet og indstiller, at der uddeles kr. til en modtager, der agerer inden for det sociale område. Også arbejdsgruppen for kultur og fritid drøftede Skulderklappet, på sit møde d. 8. september, og indstiller, at der uddeles kr. til en modtager, der agerer inden for det kulturelle område.

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Jørgen Bundgaard Nielsen Erland U.

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere