Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS"

Transkript

1 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOF's politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOF's synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Redaktion: Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: 21. oktober 2003 Dead-line næste nummer: 5. november 2003 Forside: Det træ må have hørt meget om folkeoplysning. Det står i sin efterårsdragt i parken ved Krogerup Højskole ved Humlebæk, hvor der i tidens løb utvivlsomt er ført mangen en interessant samtale om folkeoplysningens fremtid. Ikke mindst under forstandere som Hal Koch, højskolens grundlægger, K.E. Larsen, der senere blev direktør i undervisningsministeriet, og Søren Bald, nuværende landsformand for Det Radikale Venstre. Også i år tales der folkeoplysning i parken, blandt andet ved DFS-seminarer om folkeoplysningens fremtid. Se mere herom side 9. (Foto: Robin K.) Medlemsnyt... 4 Studietur til Berlin... 4 Sådan gik tilmeldingen... 5 Lovforslag til høring... 9 DFS-seminarer om fremtidens folkeoplysning... 9 Spørg bare % debatarrangementer Kursus i lov og ledelse DOF og Grundtvig-programmet Hr. Jensen og EU IT nyt Løst og fast KKA- møde: Teknik og pædagogik i forening Regnskabets time: SummaSummarum Dagny Saalbach 75 år NUNA efterlyser foredragsholdere DOF navne og adresser Foto: Robin K. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 280 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Se omtalen side 15 2 DOF NYT - Oktober 2003

3 Kommentar Folkeoplysningsudvalget fjernes? Forslag i Folketinget må få os op af lænestolene - der er al mulig grund til at værne om demokratiet! Der er for mange eksempler på, at begge fløje i det politiske spektrum har regeret ensidigt og helt uden respekt for synspunkterne hos de mange anderledes tænkende, der gennem deres arbejdskraft skaber baggrund for landets sociale goder og samfundets opretholdelse. Man skal naturligvis ikke overreagere, men der er al mulig grund til at råbe vagt i gevær, hvis der tages skridt til at indskrænke vores demokratiske medbestemmelse. Folkeoplysningsudvalget er jo blevet til ved en sammensmeltning af flere nævn, og selv om der måske har været visse indkøringsvanskeligheder i nogle kommuner, er det dog det overordnede indtryk, at man rundt omkring har fundet en form, hvor politikere og brugere med respekt for hinanden kan få en god og åben diskussion om kommunens kulturog fritidspolitik. De forskellige brugergrupper skal naturligvis lære at arbejde sammen, og gennem det lovsikrede Folkeoplysningsudvalg er der sikkerhed for, at alle problemer kommer frem i lyset, og kan diskuteres og håndteres i et organ med et flertal af brugerrepræsentanter. Det sikrer også, at små grupper eller foreninger kan komme til orde, at de ikke så nemt kommer i klemme, og at mere trænede aktører på området kan hjælpe med at få rimelige løsninger på plads. Den danske demokratiopfattelse har vi gennem generationer fortalt vidt og bredt om. Nærhed, brugerinddragelse og brugerindflydelse er afgørende og vigtige faktorer, og når vi undertiden omtaler Danmark som demokratiets vugge, ja så spiller foreningslivet og folkeoplysningen jo en afgørende rolle som en af de store demokratibærere i det danske samfund. Det er ikke svært at finde grunde til at bevare Folkeoplysningsudvalget, for herigennem er der sikret både formel og reel brugerindflydelse til gavn for alle parter. Politikerne sikres hele tiden den tætte dialog med brugerne af kommunens fritidstilbud. Den brede sammensætning af Folkeoplysningsudvalget sikrer, at også den svages interesser varetages og kommer på bordet, og det brede netværk giver optimale muligheder for at forme en helhedsorienteret udvikling af kommunens politik på fritidsområdet. Nu har regeringen stillet forslag om, at det gøres frivilligt for kommunerne, om de vil nedsætte et Folkeoplysningsudvalg. Risikoen for tilfældigheder er stor, og det vil blive endog meget svært som bruger at få noget overblik over, hvilken politik, der bliver ført og om den interne balance mellem brugergrupperne bliver bevaret. På aftenskolernes vegne er jeg nervøs for, at vi kan blive et let bytte for enten sporten eller for de kommunale administratorer, som for en stor parts vedkommende har gået i sportssko. Vi har ofte svært ved at opnå forståelse, og vi har i høj grad svært ved at rejse en slagkraftig opinion. Derfor er der al mulig grund til at være på vagt og at komme på barrikaderne i et forsøg på at undgå, at man får forslaget vedtaget. Vi vil i Dansk Oplysnings Forbund gøre vores indflydelse gældende sammen med en lang række andre organisationer. Samtidig ved jeg, at en lang række kommuners Folkeoplysningsudvalg advarer mod at vedtage forslaget, og det er jo en markant tilkendegivelse, idet man på denne måde får såvel brugerne som politikerne på banen. Fortsættelse følger og sidste punktum sættes i Folketinget. Lad fornuften og demokratiet sejre. Ingolf Christensen. landsformand DOF NYT - Oktober

4 Medlemsnyt Indmeldelser GOK Ringsted Susanne Riismøller Holmehave Ringsted Telefon: Vestsjællands Amtskreds Gotved Foreningen Birgit Rosenhagen Fuglagervej 26, Vanløse Telefon: Københavns Kommune Ændringer Jystrup Aftenskole ved Gudrun Knudsen har skiftet adresse til: Benløseparken 103, 1. tv Ringsted Telefonnummer er uændret. Udmeldelser Rougsø-Sønderhald Fritidsundervisning ved Bente Hedegaard er udmeldt. Al aktivitet er indstillet og skolen bliver opløst. DOF- studietur til Berlin Som noget nyt har DOF arrangeret en studietur til Berlin. Formålet med turen er at se på folkeoplysning i Tyskland. Turen byder derfor på en vifte af spændende oplevelser, herunder: Skolebesøg - Rundvisning i Berlin - Besøg på det gamle universitet - Tid til kulturoplevelser m.v. Turen afholdes fra den marts 2004 Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Selve invitationen med program, pris og eksakte tidspunkter udsendes primo november. Spørgsmål vedrørende turen kan rettes til Thit Aaris-Sørensen. Kursus i Lov og ledelse Det uundværlige kursus for ledere, bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale Sommer 2004 i Middelfart Internatkursus over to weekender: juni og den august. Pris kr. 600,00. Tilmelding og nærmere oplysning hos sekretariatet. Se nærmere omtale side 13 4 DOF NYT - Oktober 2003

5 Nyt fra DOF Sådan gik tilmeldingen: Kunst og bevægelse overlever Der er stor forskel på, hvordan DOF-skolerne klarer nedskæringerne i tilskuddet. Generelt går det godt med bevægelsesfag og tegning og maling, men de traditionelle aftenskolefag inden for praktiske fag og sprog sygner hen. Prispolitikken har en stor betydning. Tekst og foto: Robin Kristiansen Det er ikke for godt, men det kunne være værre. Sådan siger mange af de skoleledere DOF NYT har spurgt. Men aftenskolelivet er ikke en dans på roser, og det har været nødvendigt at håndtere prisstigningerne med omtanke, for de er ikke er til at komme uden om. De højere priser har sat mere fart i den udvikling, der har fundet stede gennem en årrække. De lange hold med en undervisningsgang ugentlig i en hel sæson er mange steder ved at være passé som tilrettelæggelsesform på grund af prisen, fagenes karakter og folks manglende lyst til at forpligte sig for en lang periode. I en artikel i Ugebrevet A4 omtales AOF-undersøgelse af 31 skole, der viser, at fem ud af seks skoler oplever en tilbagegang på gennemsnitligt 18-20%. Af samme artikel fremgår det, at såvel LOF og FOF regner med færre kursister i den kommende sæson, selv om det ikke alle steder er gået så galt, som man havde forventet. Mange aftenskoler føler en hård konkurrence fra VUC. LOFs direktør Per Paludan Hansen citeres for at ville kæmpe en kamp for at stramme op omkring VUCs formål, og stiller forslag om, at alle VUC-kursister skal gå til eksamen, og ar der indføres en aldersgrænse på 65 år. Synspunkter, som venstres ordfører Christian Lund Jepsen ifølge artiklen ikke er fremmed overfor. Sluttelig citeres chefkonsulent Mogens Karbo fra Kommunernes Landsforening, der kan oplyse, at kommunerne ikke generelt har benyttet lejligheden til at svinge sparekniven mere end loven foreskrev, og at nogle kommuner endda har prøvet at reparere lidt på forholdene ved at give tilskud til især handicappede og pensionister. Læs hele artiklen på 6. oktober / nr baggrund og analyse Gjern Aftenskole Jane Kromannn Gjern kommune er et landdistrikt med ca husstande midt mellem Århus go Viborg og små 15 kilometer nordøst for Silkeborg. Jane Kromann er skoleleder for Gjern Aftenskole, og hun har ikke mistet humøret over prisstigningerne, for det tegner til en fornuftig sæson også i år. "Det er gået helt vildt med week-endkurserne dels i pileflet og dels i stenhugning", fortæller Jane Kromann. I begge fag har vi et efterårs- og et forårshold, og de er begge overtegnede, og så er der endda også folk på venteliste". Også kurset på en hel lørdag i "Juleinspiration", der drejer sig om blomsterbinding er en succes, så det har Jane måttet overtale læreren til at dublere. "Vi har ikke hørt mange protester over priserne, selv om de er steget med helt op til 30-40% i forhold til sidste efterår, men dels har vi allerede taget noget af stigningen i januar, og desuden er vi meget billige - også billigere end de andre aftenskoler i området. Det er fordi jeg er så nøjsom", ler Jane i telefonen, men noget er der om snakken. Hele aftenskolens administration foregår fra privaten, og det er ikke sjældent at Jane selv lige tager et brev med ud for at spare portoen. Brochuren bruger Gjern Aftenskole heller ikke mange penge på. Tidligere gik aftenskolerne i kommunen sammen om en fællesbrochure, og så betalte kommunen for udbringning, men i år måtte Jane lave sin egen brochure, for de andre ville ikke være med. De 3600 brochurer kom til at koste 7000 kr., men Jane havde tegnet annoncer for 5000 kr. og kommunen havde jo afsat penge til husstandsomdeling, så den betalte de. "Generelt er vore kurser ret korte, og desuden får pensionisterne tilskud med 50%, dog maksimalt 300 kr. Det betyder at vi stadig kan tilbyde knipling, porcelæns- og glasmaling og broderi. Kursisterne går hveranden uge, og et hold på 21 lektioner koster 490 kr. "Vores madlavning for mænd kommer også i gang igen, men vi har lidt problemer med undervisningen, for gutterne dumper hvert år, og så må de gå om igen!" En af dem har nu forsøgt sig i seksten år. Jane regner også i år med at nå op på undervisningstimer. DOF NYT - Oktober

6 Nyt fra DOF Valby Oplysningsforbund Jytte Malthesen "Det er nu 26. gang jeg har sat en sæson i gang", fortæller Jytte Malthesen fra Valby Oplysningsforbund, der tilbyder undervisning både i København og Frederiksberg kommune. "En sjælden gang, når jeg er i det nostalgiske hjørne, kan jeg finde på at kigge i de gamle brochurer i arkivet og glæde mig over, at jeg har oplevet en tid, hvor det var virkelig sjov at have med aftenskole at gøre. Der var ikke mange andre på banen i Valby dengang, og alt hvad vi annoncerede kom op at stå. Dengang kunne vi tilbyde op mod 150 hold, men siden er det jo gradvis blevet sværere i takt med besparelserne." Nu er situationen den, at næsten alle skolens hold inden for kreative fag er forsvundet, også fordi mange af de gamle lærere er holdt op, og fordi de nye lærere ikke kan tiltrække kursisterne i f.eks. syning. Til gengæld er skolen godt kørende inden for bevægelsesfag. Især tilbyder skolen en lang række yogahold i skolens egne lokaler på Frederiksberg. Her er der fuldt hus, og ikke plads til flere kurser i ugen. "Det er en stor styrke, at vi har så mange yogahold. Vi kan altid finde et hold, der passer folk tidsmæssigt og fagligt, og det at jeg selv er yogalærer og altid er at finde på stedet, skaber samling om skolen. Anderledes med nogle af vore motionshold, der foregår på folkeskolerne i Valbyområdet. Det er dårlige lokaler, og folk gider ikke rende rundt i leverpostejmadder. Ofte skal skolen selv benytte lokalerne til temadage, skoleteater, valg osv. og det vil kursister, der betaler en høj pris ikke finde sig i. Det bevirker, at flere og flere kursister vælger private fitness- og motionscentre, der har bedre faciliteter, og en forståelse for fælles annoncering, som aftenskolerne kunne lære meget af." Markedsføring er en dyr post. Valby Oplysningsforbund fik i år trykt brochurer i A4 med 12 sider. Fremover vil Jytte Malthesen droppe brochuren og i stedet bruge annoncer og hjemmeside. Paarup Aftenskole Lisbeth Lunding "Vi har ikke armene i vejret, men har heller ikke gravet os ned i jorden", siger Lisbeth Lunding, leder af Paarup Aftenskole i Odense, der er en af de største DOF-skoler med et undervisningstimetal på omkring undervisningstimer i sidste sæson. "Det er gået nogenlunde som vi har forventet med en nedgang i nærheden af 20% som følge af prisstigningerne. Men faktisk kan vi ikke pege på nogle bestemte ting, som folk ikke vil. Det er mere en generel tendens over hele linjen. Folk gør vrøvl over prisstigningerne, som vi ellers først har taget, når de kom. Det betød, at kun de lange hold steg i Så kom der en stigning efter jul i 2003, og igen en her i efteråret. Desværre kan vi se frem til, at kommunen helt fjerner pensionisttilskuddet fra 2004, hvorved mange igen oplever en prisstigning, og så kan det være svært at holde på dem." Lisbeth Lunding kan dog glæde sig over en fremgang på holdene inden for tegning og maling. Kunstskolen har i år 14 forskellige hold at byde på. Også EDB for pensionister kører fint, og til Lisbeths undren klarer faget engelsk sig også, men så er det også slut med fremmedsprogene, bortset fra et enkelt italienskhold. Noget af frafaldet er forekommet på de lidt længere bevægelseshold. Når de ligger på omkring lektioner bliver de dyre, og Lisbeth kan også begynde at mærke en konkurrence fra idrætsforeninger, der mere og mere tilbyder noget, der ligner aftenskolens tilbud. De gamle traditionelle aftenskolefag som syning og madlavning er nede i en bølgedal. "Vi får ingen nye sy-elever", fortæller Lisbeth, "men til gengæld har vi i år bemærket en stor stigning i nye kursister. Det er mennesker, som vi ikke har set før, og de piber ikke over prisen!" Tendensen bekræftes af andre skoleledere i Odense. Paarup Aftenskoles har 35 hold inden for kor og orkester, og de fortsætter uden større nedgang. 6 DOF NYT - Oktober 2003

7 Nyt fra DOF Studieskolen i København Jørgen Jørgensen "Studieskolen i København er ikke så prisfølsom som mange andre aftenskoler, fordi mange af vore kursister typisk er velstillede", fortæller skoleleder Jørgen Jørgensen. "Derfor har nedsættelsen af tilskuddet heller ikke betydet det samme for os som for andre aftenskoler. Til gengæld mærker vi tydeligt konkurrencen fra VUC, hvor man netop i København fra politisk hold har vedtaget lave deltagerpriser." Studieskolen har gennem de seneste ti år også mærket den generelt faldende interesse for at gå til sprogundervisning i de europæiske hovedsprog. Inden for engelsk er virksomheden således halveret i de sidste ti år. Det har betydet, at skolens samlede virksomhed under folkeoplysningsloven er gået tilbage med 3-4% årligt siden 1993, der var den bedste sæson med undervisningstimer inden for folkeoplysningsområdet. Nu er niveauet på omkring undervisningstimer, men Studieskolens indvandrerundervisning er i samme periode vokset tilsvarende, så det samlede timetal for hele virksomheden er det samme som i 1993, men med en indvandrerundervisning, der udgør ca. 60%. Også undervisningen i EDB-undervisningen er gået mærkbart tilbage. Det skyldes blandt andet, at rigtig mange har vænnet sig til at bruge en computer, og programmerne er belvet meget lettere at benytte og de ligner hinanden, så folk har nemt ved at klare sig selv. Studieskolen har altid haft mulighed for at tilbyde undervisning i såkaldte "små sprog" som fx arabisk, kinesisk, tyrkisk, hollandsk, thai, som de færreste andre kunne samle kursister til. I år har der været en overraskende stor søgning til disse fag, hvilket har betydet dublering af hold. Også fransk og spanskkurser har der været en god interesse for i en del år Billund Aftenskole Inge Bladt "Der er ikke engang nogen, der piver" siger skoleleder Inge Bladt på spørgsmålet om, hvad kursisterne siger til de højere kursuspriser. "Vi har ladet priserne stige over tre omgang siden august 2002, og det har folk taget i stiv arm." Selv om folk i Billund har penge nok, tænker de sig selvfølgelig om alligevel, og det betyder at mange kursister tager til VUC i Grindsted for at gå til engelsk om aftenen for 100 kr. inklusiv bøger, i stedet for at gå til engelsk i Billund Aftenskole til 750 kr. plus udgift til bøger. Andre sprog klarer sig bedre, fortæller Inge Bladt, der udover to engelskhold, der er tilbage, også har hold i spansk og italiensk. Fransk har man ikke kunnet finde en lærer til. Konkurrencen fra VUC kan godt ærgre Inge Bladt, især da der ikke kunne opnås økonomisk mulighed for kommunalt tilskud til pensionister. En sag som Inge som medlem af folkeoplysningsudvalget ellers har kæmpet for lige til det sidste. Bevægelsesfagene kører fint, selv om priserne herfor kalkuleres lidt højere end ved andre fag. Det har været nødvendigt at dublere hold i både callanetics og yoga, og også et kursus i "Basalt kropskundskab" med en fysioterapeut som lærer har tiltrukket kursister. Det samme har et kort massagekursus på en lørdag fra Her meldte der sig 24, så holdet måtte deles. Inges ide om et kursus om hænder og fødder endte med at blive et tilløbsstykke. Kurset foregik på en enkelt aften, og fandt sted i den lokale Matas, hvor kursisterne mødte op med en balje til fodbad. Så blev de undervist af materialisten og en af hans assistenter. Møbelpolstring kører på fuldt tryk med seks hold om ugen, og der er ventelister på pileflet. De almindelige syhold klarer sig også, men kurserne "nissesyning", "heksesyning" og "Det kreative hjørne for forældre og børn" bliver ikke oprettet. Inge forventer at "holde skindet på næsen" sammenlignet med sidste sæson, hvor skolen havde 2200 undervisningstimer. DOF NYT - Oktober

8 Projekter Aftenskolen LEA Esther Pedersen "Vi er ikke grædekoner her", fortæller Esther Pedersen, skoleleder i Aftenskolen LEA i Vordingborg, "og vi har fuld fart på, som vi plejer. Vi har desuden overtaget fire madlavningshold ved sammenlægning med en anden aftenskole, så vi regner med at det bliver status quo i år." Esther Pedersen synes, at det er meget svært at starte noget helt nyt gennem programmet. "Men det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er. Vi har ikke haft fransk i brochuren, men da der dukkede en egnet fransklærer op, prøvede vi med en annonce i avisen, og det betød, at holdet nu er fuldtegnet." I LEA lod man priserne stige i begyndelsen af 2003, hvor den nye lov slog igennem. Derfor har det kun været nødvendigt med en beskeden prisstigning i efteråret på grund af almindelig fremskrivning af løn mv, og generelt har LEA mærket en stigning i antallet af deltagere på holdene, især inden for bevægelsesfag og musik, der går godt. "De kreative fag er næsten yt!" fortæller Esther Pedersen. "I hvert fald i blomsterbinding, hvor vi havde syv hold sidste sæson. I år har vi ingen, men årsagen er også et lærerskift, og dermed flytning af undervisningen fra den tidligere lærers egne lokaler til et tilbud på folkeskolerne. Det vil kursisterne åbenbart ikke i Vordingborg. Derimod er der en del blomsterhandlere i oplandet, der tilbyder undervisning i deres forretninger, hvor kursisterne har nemt ved at købe, hvad de skal bruge i undervisningen. I det hele taget er deltagerne meget knyttet til lærerne. Ofte samler en bestemt lærer fulde hold, medens det samme fag med en anden lærer ikke kan oprettes. Det gør det uhyre vanskeligt, hvis en af de eftertragtede lærere holder op med at undervise. Så har vi desværre næsten uløselige problemer." Rødovre Kulturelle Aftenskole Henning Jessen Skoleleder Henning Jessen har nu for tredje gang prøvet en sæsonstart i RKA: "Vi kan godt mærke, at det ikke er blevet lettere efter nedsættelsen af tilskuddet som følge af lovændringen, men vi begyndte at regulere priserne allerede fra sæsonstarten i august sidste år, så der ikke blev så stor en stigning i år. Også vores ratebetalingsordning, hvor kursisterne kan slippe med at betale 75% ved indmeldelse og resten i november har medvirket til, at vi er godt med. Desuden har vi også fortsat tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige. Alligevel må vi nok regne med et årsresultat med en tilbagegang på ca. 5% i undervisningstimer." Den største faggruppe i RKA er bevægelsesfagene, og de har det godt. Det er blandt andet bevægelse og afspænding og yoga, og det vil folk gerne betale for. Anderledes ser det ud med de traditionelle sprogfag. Et enkelt hold i turisttysk og fire engelskhold er der oprettet, hvor imod fransk ikke kom i gang. Til gengæld er der oprette hold i både græsk og thai. "Rejseforedrag har i årevis tiltrukket mange deltagere, og det bliver ved", fortæller Henning Jessen. "Vi har et godt samarbejde med pensionistforeninger i kommunen, som vi arrangerer foredragene sammen med." Inden for de kreative fag er det især tegning og maling, der overlever, og det har været nødvendigt at dublere et hold. I RKA var der sidste år omkring 7000 undervisningstimer under folkeoplysningsloven, men dertil kommer omkring 2000 timer i specialundervisning efter overenskomst med Københavns Amt. Som forberedelse til VUC arrangerer RKA forkurser for folk med læse/ stavevanskeligheder, og skemaet består af både specialundervisningstimer og timer under folkeoplysningsloven. Denne undervisning har RKA etableret med succes i en årrække. 8 DOF NYT - Oktober 2003

9 Nyt om folkeoplysning Seminarer om fremtidens folkeoplysning Dansk Folkeoplysnings Samråds debatforløb om fremtidens folkeoplysning er nået til anden runde med et seminar på Krogerup Højskole 23. oktober og et tilsvarende på Snoghøj 1. november. Resultatet af Samrådets seminarer skal være en konkret handlingsplan for, hvordan folkeoplysningen møder fremtiden. Denne plan skal tage sin endelige form på et tredje og sidste arbejdsseminar på Krogerup Højskole 20. november i år. Før dette har "udfordringer for folkeoplysningen", og "drøftelse af alternative scenarier" været emner på de indledende møder på henholdsvis Krogerup Højskole og Snoghøj. Nu kan alle følge med i forløbet ved at se på DFS hjemmeside: hvor man kan se den overordnede proces i forløbet beskrevet således: Brændende spørgsmål Første seminar: Scenarier og fortællinger Andet seminar: Strategier, prioriteringer og mål Tredje seminar: Realiseringen af tanker og mål Målet med debatforløbet er policy, PR og aktion Lovforslag til høring DOF er blevet hørt om 2 ændringsforslag til Folkeoplysningsloven og to bekendtgørelser om danskuddannelse, som der er svaret på efter redaktionens slutning l. Udkast til ændring af folkeoplysningsloven og ungdomsskoleloven (Frivilligørelse af folkeoplysningsudvalgene) Som led i regeringens aftale med de kommunale parter om kommunernes økonomi for 2003 blev der i september 2002 nedsat et udvalg med henblik på at undersøge en række forhold vedrørende bl.a. råd og nævn på det kommunale område. Udvalget fremkom i maj 2003 med en rapport vedr. kommunale råd og nævn m.v., hvori udvalget bl.a. anbefalede, at de lovpligtige integrationsråd, amtsmusikudvalg, museumsråd, folkeoplysningsudvalg og de grønne råd gøres frivillige. Undervisningsministeriet har i vedlagte udkast til ændring af folkeoplysningsloven fulgt udvalgets anbefaling, så nedsættelsen af folkeoplysningsudvalg er frivillig. Forslaget indeholder endvidere konsekvensrettelser af ungdomsskoleloven, der følger af forslaget om at gøre det frivilligt for kommunalbestyrelsen, om den vil nedsætte et folkeoplysningsudvalg. Høringsfrist fredag 24. oktober II. Udkast til ændring af folkeoplysningsloven (Ændrede tilskudsbestemmelser for handicapundervisning) Som led i regeringens aftale med Dansk Folkeparti om permanent genopretning af tilskuddet til handicappede i forbindelse med deres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning har Undervisningsministeriet i vedlagte udkast til ændring af folkeoplysningsloven ændret lovens 11, stk. 4, så brøken 7/9 ændres til 8/9. Høringsfrist senest tirsdag den 28. oktober lll. Høring over udkast til to bekendtgørelser om danskuddannelse Integrationsministeriet har fremsendt udkast til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bekendtgørelserne, som træder i kraft den 1. januar 2004, er en opfølgning på lov nr. 375 af 28. maj 2004 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Høringsfrist fredag den 24. oktober DOF NYT - Oktober

10 Spørg bare Spørg bare Spørgsmål om 10%-puljen Ingen force majeure i lønbekendtgørelsen Administrationschef Hanne Bruus Andersen "Spørg Bare" - redaktør Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Hvis man kun bruger halvdelen af sine tildelte midler til undervisning, og derfor skal betale den anden halvdel tilbage til kommunen, skal man så også betale halvdelen af sine 10% midler tilbage? Svar: Nej de 10% tages af det samlede beløb, og har herefter sit eget regnskab. Hvis man ikke bruger hele sin 10% pulje, skal resten naturligvis betales tilbage til kommunen. Kan man give en 10% oplægsholder en gave i stedet for løn? Svar: Ja man må ifølge skattereglerne give en gave (vin og div. Andet), som koster op til kr. 500 skattefrit. De 500 kr. må ikke udbetales i penge, men skal være omsat til en gave eller et gavekort. Spørgsmålet om aflønning af lærere for undervisning som aflyses pga. udefra kommende forhold er igen dukket op i forskellige varianter. Skal læreren aflønnes for undervisning i Internet, når det ved fremmødet viser sig, at der ikke er adgang til Internettet, fordi kablerne netop er blevet gravet over? Skal læreren aflønnes for undervisning i afspænding i varmtvandsbassin, når det ved fremmødet viser sig at bassinet ikke kan bruges pga. forurening? Skal læreren have løn for planlagt undervisning den følgende dag, hvor undervisningen er aflyst af samme grund som før nævnt? Skal læreren have løn, hvis skolen har (Fortsættes på side 11) Selv om kursisterne ikke når frem på grund af snestorm, skal læreren have løn, fordi undervisningen teknisk set er aflyst med mindre end en uges varsel 10 DOF NYT - Oktober 2003

11 Spørg bare (Fortsat fra side 10) glemt at åbne dørene, så lærer og deltagere ikke kan komme ind og gennemføre undervisningen? Leders arbejdstid som en procent af undervisningstimerne Svar: JA, læreren er berettiget til løn for al undervisning, som er aftalt og ikke aflyst med mindst 1 uges varsel jf. lønbekendtgørelsen: // 10. Der lønnes kun for gennemført undervisning. Stk. 2. Lærere har uanset bestemmelsen i stk. 1 krav på løn for undervisningslektioner, der aflyses med mindre end 1 uges varsel. // Dette gælder også, hvis undervisningen aflyses med fx tre dages varsel så læreren ikke møder op til undervisningen. De fleste skoler vil dog nok kunne lave en fornuftig aftale med læreren, hvis denne har modtaget en aflysning af undervisningen så betids, at han ikke møder op på undervisningsstedet. Desværre er der ikke i lønbekendtgørelsen en force majeure paragraf, som gør det muligt at slippe for at betale løn ved en pludselig opstået situation. Det kan fx være en snestorm eller en strømafbrydelse eller andet, hvor måske kun læreren når frem til undervisningsstedet. Hvis læreren er mødt op skal der udbetales løn for den undervisningstid som er aftalt, også hvis der ikke er mødt nogen deltagere. Hvis læreren ikke er i stand til at møde op for eksempel på grund af vejrlig, skal der ikke betales løn. Det er vigtigt, at den ansvarlige for lokaleudlån er bekendt med folkeoplysningslovens regler, så den pågældende ved, at det koster aftenskolen penge, hvis der ikke aflyses rettidigt. Hvis aftenskolen alligevel bliver stillet overfor en aflysning, som ikke er rettidigt meddelt, kan aftenskolen forsøge at få sine udgifter dækket ved at sende en regning for den udbetalte lærerløn til den lokaleansvarlige. Mange ledere har bedt om en beregningsmetode, som gør det muligt at opfylde lønbekendtgørelsens krav om udbetaling af 162,70 kr. pr. arbejdstime til den timelønnede leder og som samtidig sikrer, at den tilskudsberettigede lederløn ikke overskrides, fordi skolen ikke har råd til mere. Her kommer beregningsmetoden: Løn til lærer for en undervisningslektion udgør 224,84 kr. Tilskudsberettiget honorar til leder udgør 13% af 224,84 kr. = 29,23 kr. Lederløn for en arbejdstime udgør 162,70 kr. Det tilskudsberettigede lederhonorar på 29,23 kr. udgør (29,23 x100:162,70=) 17,965% af timelønnen til leder på 162,70 kr. Det vil sige, at antallet af undervisningslektioner kan omregnes til arbejdstimer for lederen ved at gange med 17,965% Et eksempel: Skolen gennemfører 300 undervisningslektioner à 224,84 kr. i alt kr. Lederen får løn for 17,965% af 300 = 53,895 arbejdstimer á 162,70 kr. i alt 8.768,76 kr. Den tilskudsberettigede lederløn er 13% af kr., i alt 8.768,72 kr. Ferie mm I ovennævnte eksempel er ikke indregnet feriepenge og arbejdsmarkedsbestemte ydelser, som kan medtages i grundlaget for beregning af lederhonorar. Da feriepenge til såvel lærere som timelønnede ledere er på 12,5% bliver procentsatsen på 17,965 den samme uanset om feriepengene er medregnet eller ej. Hvis arbejdsmarkedsbestemte ydelser udgør så stort beløb i forhold til den udbetalte løn til lærere, at man ønsker det indregnet i forhold til aflønning af lederen, kan lederhonoraret evt. reguleres sidst på året, hvor man kender den nøjagtige udgift til lærerløn mm. Deltids- og fuldtidsbeskæftigede ledere Den ovenfor nævnte procentsats kan ikke anvendes til beregning af arbejdstimer for deltids- eller fuldtidsbeskæftigede ledere, med mindre disses løn svarer til lønnen i skalatrin S42, som er grundlaget for beregning af timeløn til ledere. Timelønnede ledere kan højst være lønnet i 700 arbejdstimer og må ikke have over 8 timer om ugen over en længere periode. Overskrides disse grænser skal lederen deltids- eller fuldtidsansættes afhængigt af den pågældendes arbejdstimetal. En fuldtidsstilling er på 1924 arbejdstimer årligt. DOF NYT - Oktober

12 10% debatarrangementer Tal 10% med Thit Et stykke undervisningsteater - skrevet af Ulla de Frey Siden 10% puljen kom til, har der i DOF NYT været spalteplads til en beskrivelse af eksempler og gode ideer fra skolerne. Vi opfordrer fortsat skolelederne til at fortælle om planlagte eller afholdte arrangementer, så det kan komme andre DOF-skoler til gode gennem DOF NYT. Fra gruppens forestilling foran IOFs stand i Rødovre Centrum i anledning af Handicap-dagen Debat Lund Entertainment og IOF har den glæde at kunne præsentere et stykke provokerende, debatskabende teater om livet set fra tre fysisk handicappedes synsvinkler. Temaerne er familieliv, sport, anderledeshed, kærlighedsliv og meget mere. Vi er en lille trup på tre medvirkende: en spastiker, en mand med muskelsvind og en ben-amputeret. Showet er en blanding af små historier og sketches, som er skrevet ud fra egne oplevelser. Der indledes med en forestilling som slutter med at lægge op til en spørgerunde, hvor det er tilladt for eleverne at "skyde lige fra hoften" og slippe fantasien og spørgelysten fri. levende ord går ikke af mode Showet varer ca. 30 minutter, plus debattid og koster kr ,- Booking kan ske ved henvendelse til IOF på tlf DOF NYT - Oktober 2003

13 DOF kurser Kursus i lov og ledelse Tag med - også selvom du er gammel i gårde. Her kommer datoerne for næste kursus i Af Thit Aaris-Sørensen Næste gang DOF afholder kursus i lov og ledelse for skoleledere, administrativt personale og bestyrelsesmedlemmer, bliver det på en lidt anden måde, end vi plejer. Normalt har der været tilbudt et forårskursus og et efterårskursus, begge med ca. en måned mellem de to weekender. I 2004 er der tilrettelagt et lederkursus med en week-end på hver sin side af sommerferien. Dermed håber vi, at mange flere af jer har mulighed for at deltage. Der bliver noget længere mellem de to week-ender, men så bliver der måske også større mulighed for, at I faktisk kan nå hjem, og prøve at bruge noget af det i har lært, inden vi mødes igen. Der sker hele tiden ændringer på folkeoplysningsområdet, og derfor vil vi opfordre ikke kun nye men også gamle ledere til at melde sig til kurset og få opdateret deres viden (et par stykker har allerede meldt sig), men kurset henvender En ordentlig kande isvand med citron, lys på overhead-projektoren og lederhåndbogen slået op, så er DOF's administrationschef, Hanne Bruus Andersen klar til eksercits om ansættelsesvilkår og lønforhold med udgangspunkt i lederhåndbogen. sig også til administrative medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Skynd jer at foretage tilmelding, for så kan vi se frem til et kursus i skønne omgivelser med god mad, gedigen undervisning og uundværlig erfaringsudveksling. Kurset ligger i weekenderne den juni og den august 2004 på kursusejendommen Sixtus i Middelfart. Yderligere oplysninger om kurset, der koster 600 kr., kan også ses i DOFs kursusfolder, der udsendes sidst på året. Annette Bang, kursusleder ved Sædding Aftenskole, Jette Engelund, skoleleder ved Roskilde Aftenskole og Benna Hansen, kontorassistent fra Rødovre Kulturelle Aftenskole er i gang med lovstoffet på kurset "Lov og ledelse" i dette efterår. DOF NYT - Oktober

14 Projekter DOF og Grundtvig-programmet DOF er gennem Helsingør Aftenskole blevet involveret i et 3-årigt projekt om "basic skills". Forstander Poul Erik Kandrup har i den anledning været til et planlægningsmøde i Polen, og giver i den her en orientering om EU's Grundtvig-program. Af Poul Erik Kandrup Leder af Helsingør Aftenskole og Helsingør Folkeuniversitet At der er et GrundtvigNet over Internettet i Danmark, er mange i DOF bekendt med. Færre måske, at der også findes et Grundtvig-program i EU! Programafdeling for voksenundervisning Sokrates-programmet er det overordnede navn for EU's uddannelsesprogrammer, som i en årrække også har omfattet de nye ansøgerlande. Som et del af dette program oprettede man for nogle år tilbage en særlig programafdeling for voksenundervisning i Europa, og gav den navnet Grundtvig-programmet. Og afsatte også midler til initiativer. For EU havde da bemærket, at de store OECDundersøgelser om læse- og regnekundskaber blandt voksne afslørede uhyggelige mangler i forhold til videnssamfundets læse- og regnekrav. Det gjaldt såmænd også i Danmark, og det var da også denne viden, der lå bag beslutningen om at oprette den forberedendende voksenundervisning (FVU) i Danmark med en målgruppe på mere end 1 mill. voksne danskere! Basic skills Spørgsmål om grundlæggende færdigheder er højt på dagsordenen hos de organisationer, der tilbyder voksenundervisning i Europa, og ved lidt af et tilfælde er DOF ved Helsingør Aftenskole nu kommet med i et 3-årigt projekt om "basic skills" (de ovennævnte grundlæggende færdigheder, først og fremmest i modersmål og regning) sammen med Ungarn (som koordinerer), Rumænien, Polen og Tjekkiet, samt U.K. og Spanien. Manualer Projektet vil samle viden om hvilke strategier, der virker bedst, både over for de potentielle deltagere og for beslutningstagerne og derpå udvikle 4 meget konkrete arbejdsredskaber eller manualer som kan bruges af skoler og organisationer i voksenundervisningen, som virker på lokalt plan, først og fremmest i de nye EU-medlemslande. Den erfaring, vi kan bidrage med fra DOF, er dels hentet fra specialundervisningen, dels fra den forberedende voksenundervisning, som imidlertid kun få DOF-skoler har erfaring med. Men nok så væsentligt kan vi fra dansk side bidrage med de pædagogiske erfaringer, som kendetegner den form for folkeoplysende arbejde, vi alle bedriver i vores virksomhed, og hvis styrke er lydhørhed over for de individuelle behov og ønsker i forening med et fælles mål for undervisningen. FVU-tilbagegang på VUC Størstedelen af arbejdet med dansk- og regneundervisning i FVU (basic skills) i Danmark er overladt til VUC og mange steder gøres der en fremragende indsats. Men den netop offentliggjorte statistik viser, at tilslutningen til FVU er faldet fra 2001 til 2002, mens forventningen var det modsatte. Den store succes registreres de steder, hvor undervisningen tilbydes på virksomhederne, mens frafaldet på de hold, der etableres i de egentlige undervisningslokaler er mærkbart!. Er der mon noget i de kommunale systemer, der hæmmer lysten, eller? Det var nok værd at drøfte. Ikke at vi skal forestille os, at vi under den nuværende regering kan forvente at skulle få en ny rolle at spille i det folkeoplysende arbejde, men der kommer vel en tid efter denne! Ny generation Netop hjemvendt fra det seneste planlægningsmøde i Polen kan jeg ellers berette, at der er masser af god vilje og også evne til at gøre noget ved det ude i Europa, hvor en ny generation af unge, der ønsker at arbejde i voksenundervisningen er på vej i Rumænien, i Ungarn, i Polen og Tjekkiet. Bliver der mon også midler til det? 14 DOF NYT - Oktober 2003

15 Projekter Den lille mand og det store demokrati - "Hr. Jensen og EU" Projektet "Hr. Jensen og EU" henvender sig til alle, der vil vide mere om den europæiske forfatning, den politiske proces og konsekvenserne af de forslag, der arbejdes på i EU i øjeblikket. Dette sker gennem et forløb for deltagerne over tre aftener med information, rollespil og debat. Forløbet afvikles forskellige steder i Danmark af de ni aftenskoler, der er med i projektet sammen med Zonning Multimedia i Århus. Økonomien er baseret på støtte fra Nævnet vedrørende EU-oplysning, EU-kommissionen og kommunale folkeoplysningstilskud. Skoleleder Børge Jensen, Nr. Aaby, står bag otte af de ni skoler. Af Robin Kristiansen "Vi måtte ikke begynde aktiviteterne, før tilsagnet om tilskuddet fra EU-kommissionen var i hus. Det kom det i begyndelsen af september, så nu får vi travlt med at sætte datoer på aktiviteterne rundt om i landet", fortæller Børge Jensen, skoleleder ved blandt andet Herning Aftenskole og otte andre skoler, der er med i projektet. "Og vi har ekstra travlt, fordi vi skal have afviklet forløbene i indeværende år, hvor vi har budgetteret med det i aftenskoletilskuddet." "Vi har allerede længe været godt med planlægningen, og ansøgningen til EUkommissionen gik af sted sidst i maj. Hvis man vil arbejde med projekter med EU-støtte, kan det ikke nytte at vente med at gå i gang, til man har fået tilsagnet. Så kan man simpelthen ikke nå at få noget i gang, men det har vi været forberedet på." Gratis for deltagerne Projektet omfatter en samlet pakke på 9 timer for deltagerne. Disse timer fordeles over tre mødegange og omfatter: Det endelige resultat bliver et konkret forslag til, hvordan en forfatning kunne se ud på disse udvalgte områder. EU-Nævnet i Danmark har bidraget med kr. og EU-kommissionen med kr. Dermed er der dækning for kursisternes deltagerbetaling i henhold til folkeoplysningsloven, så kursusprisen ikke bliver en barriere. Zonning Multimedia Firmaet Zonning Multimedia arbejder især med udvikling af projekter inden for e-learning. I dette projekt har firmaet stået for konceptudviklingen og den meget nødvendige ekspertise på EU-området, herunder også rådgivning ved udformning af ansøgningerne. Aarhus Oplysnings Forbund har været ansvarlig for ansøgningen til EU-nævnet og Nr. Aaby Aftenskole har haft ansvar for ansøgningen til EU-kommissionen. "Det har været af uvurderlig betydning, Projektet Hr. Jensen og EU DOF-skoler i projektet: Aarhus Oplysnings Forbund Aftenskolen Aktiv i Ejby Frederikshavn Aftenskole Herning Aftenskole Hjallerup Aftenskole Nr. Aaby Aftenskole LOF-skoler i projektet: LOF Middelfart LOF Fredericia LOF Midt- og Sydlangeland Zonning Multimedia -- Nærmere oplysning om indhold Se Herning Aftenskoles hjemmeside: Klik på Herning Aftenskole Nærmere oplysning om datoer: Hvis nogle har fået lyt til at komme med til arrangementerne, kan datoerne oplyses ved henvendelse til Børge Jensen på telefon at vi som små aftenskoler har haft mulighed for et samarbejde med eksperterne i Zonning. Uden dem havde det nok været for stor en mundfuld, men det er jo det vi som aftenskoler er gode til - nemlig at finde de folk, der kan noget", slutter Børge Jensen. oplæg fra relevante personer med godt kendskab til området rollespil der formidler viden og debat gennem en række dilemmaer formulering af et regionalt forfatningsforslag på udvalgte områder DOF NYT - Oktober

16 IT-nyt Spørg om IT DOFO On-line hjælp på vej i forbindelse med fase 3 i udviklingen af DOFOs internetfunktioner Ole Steen Mortensen IT-konsulent Det har været planlagt fra starten, at der til DOFO skulle knyttes en on-line hjælp. Desværre har det både tidsmæssigt og teknisk først været muligt at udvikle den i forbindelse med FASE 3 (den aktuelle udvikling af Internetdelen til DOFO). Hjælpefunktionen bliver en form for manual til DOFO, hvor man rundt omkring i DOFO kan få specifik hjælp til funktionerne. Hjælpen knytter sig til den aktuelle funktion man arbejder med, men beskriver også de forskellige felter. Foretrækker man at have hjælpefunktionen som en trykt manual, kan den udskrives komplet eller de enkelte afsnit kan udskrives for sig. DOFO-brugere bliver orienteret via DO- FO Today om udviklingen af hjælpefunktionen. I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Intet er for elementært. Desuden vil spalterne rumme oplysninger om nyheder på EDBfronten, både fra DOF og fra verden omkring os. Fælles for oplysningerne er, at de kan være til gavn for DOF's medlemsskoler. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail. Se adresser på bagsiden. Stort set alle Windowsprogrammer har en on-line hjælpefunktion. Nu bliver der også udviklet en sådan i DOFO-systemet. Sådan kommer det til at se ud på skærmen. 16 DOF NYT - Oktober 2003

17 IT-nyt Brug nettet - og betal mindre Det er dumt at betale for meget. Det gælder selvfølgelig også, når det drejer sig om edb-udstyr. Brug Internettet til at finde om ikke de laveste priser, så i hvert fald meget lave priser på edb-udstyr. På siden kan du tjekke priser på næsten alt edb-udstyr fra køreklare PC'er til blækpatroner. Hjemmesiden opdateres dagligt, og selv om ikke alle forhandlere findes på siden, og selv om siden ikke omfatter særlige indkøbsordninger, så giver den en meget god fornemmelse for, hvilket prisniveau en bestemt vare ligger i. Ikke overraskende er postordrefirmaerne normalt de billigste, og såfremt man vil købe en vare ad denne vej, så er der også en forbrugerbedømmelse af forhandleren. Tilknyttet siden er også 2 andre sider med DVD-priser og spilpriser, og når jeg nu er i gang, så udvider jeg servicen lidt udover edb-området med et par andre nyttige adresser: Adresser: Der er nok at kigge efter, hvis man er ude efter at anskaffe nyt grej til aftenskolen, men det er også værd at erindre, at der kan anskaffes billige programmer gennem DOF. Ring og få nærmere oplysning, hvis du skal ud og forny softwaren. DOF NYT - Oktober

18 Løst og fast KKA-arrangement: Teknik og pædagogik i forening Kan teknologien understøtte det transnationale samarbejde? Det er emnet for København Kursuscenter og Aftenskoles konference den 13. november fra i Vester Farimagsgade 29, 1606 København V. lige ved Vesterport Station. KKA er partner i en række transnationale projekter. I projekterne vægtes pædagogikken som det væsentligste, men det kan ikke fornægtes at teknologien er med til at sætte grænser for de pædagogiske udfoldelsesmuligheder eller hvad? Giver teknologien i virkeligheden en merværdi i forhold til det internationale samarbejde eller giver teknologien en merværdi i selve undervisningssituationen, hvis den anvendes rigtigt? På arrangementet præsenteres en række internationale erfaringer med at anvende teknologien som værktøj i undervisningen og i det tværnationale samarbejde. Arrangementet afsluttes med en let anretning samt lidt godt at drikke til. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding af hensyn til den efterfølgende anretning. Ved udeblivelse opkræves 150 kr. Regnskabets time kommer Om ikke så mange uger er det tid til regnskabsafslutning og planlægning af bogholderiet for Så var det måske en ide at anskaffe bogføringsprogrammet SummaSummarum, som DOF-skoler kan få til en uhørt fordelagtig pris. Og ikke nok med det. Der bliver også mulighed for at deltage i et af DOFs introduktionskurser til programmet, så man kan komme godt i gang. Det er Torben Holdt, der er instruktør på kurset, som man godt kan tilmelde sig uden at have anskaffet programmet. Hvis man kan lide det, man ser, er der mulighed for at få en CD-rom og licens med hjem fra kurset. SummaSummarum koster 400 kr. for DOF-skoler. Det er under halvdelen af normalprisen, så det er et fordelagtigt tilbud til en beskeden investering. Det er et godt at komme i gang sidst på året, så der kan være klar bane til regningerne i 2004 lige fra starten. Der afholdes kurser både tirsdag 11. og tirsdag 25. november på DOFs kontor i Odense kl Kurserne er nærmere beskrevet i DOFs kursusbrochure. Der er også foreløbig planlagt et SummaSummarumkursus i det nye år. Det bliver mandag 23. februar i Odense. Det kan man læse mere om i DOFs nye kursusbrochure, der udkommer sidst på året. Sidste frist for tilmelding er 13. november Detaljeret program med tilmeldingsblanket kan rekvireres ved henvendelse til KKA på telefon Løst & fast DOF NYT's læsere er velkomne til at indsende bidrag til Løst & fast. Det kan være oplysning om mærkedage, nye ansigter i DOF, små aftenskolehistorier fra det virkelige liv, køb og salg, efterlysning af materialer, lærere eller gode ideer. Send en mail eller ring til Robin Kristiansen. Så høj skal stakken af bilag helst ikke nå at blive, før du begynder at indtaste i SummaSummarum 18 DOF NYT - Oktober 2003

19 Løst og fast Dagny Saalbach 75 år Dagny Saalbach, som er formand for Yogaskolen i Nyborg, er og har i mange år været en ildsjæl indenfor folkeoplysningen i Nyborg. Hun tog en yogalæreruddannelse i begyndelsen af halvfjerdserne, startede i 1974 med at undervise i yoga rundt omkring på skolerne i Nyborg og Kerteminde og blev skoleleder på LOF samtidig med at hun underviste. Hun blev en meget afholdt og respekteret underviser og leder. I 1987 fandt hun at tiden var moden til at få foden under eget bord og startede Yogaskolen i Nyborg, som hun drev frem til at blive en af de største aftenskoler i Nyborg med en energi og dynamik, som var og er beundringsværdi. Dagnys engagement i den alternative verden er velkendt langt ud over Nyborgs grænser, for hun suger til sig af viden om alternativ sundhed og kost og har derfor også deltaget i utallige kurser og arrangementer rundt omkring i landet. Denne viden og kontakt har hun taget med hjem til skolen i form af foredragsholdere og kursusledere og dermed bidraget til at give mange mennesker en stor oplevelse og indsigt i den alternative verden. I 1994 valgte Dagny at trappe ned på sine aktiviteter på skolen og stoppede med yogaundervisningen men fortsatte som skoleleder. To år efter gik hun så på pension uden dog at slippe skolen, idet hun forblev som formand for den interessekreds der stod bag skolen. Da den nye folkeoplysningslov i 2001 krævede, at der blev dannet en forening var det naturligt at Dagny blev valg til formand for den nye forening, en post som hun stadig bestrider med stor dygtighed og til glæde og hjælp for skolelederen. Det er da også skolens håb at Dagny vil fortsætte som formand så lang tid hun kan og har overskud. Det skal også nævnes, at Dagny er et meget aktivt medlem af folkeoplysningsudvalget i Nyborg kommune til stor gavn for alle aftenskoler, idet hun tager sin store erfaring med ind i arbejdet i udvalget. Ligeledes har flere andre foreninger i Nyborg stor glæde af Dagnys store engagement og indsigt. Vi vil på Yogaskolen takke Dagny for hendes store indsats for skolen, samt ønske hende hjertelig tillykke med de 75 år og alt godt i årene fremover. Finn Jensen skoleleder på Yogaskolen Nuna efterlyser foredragsholdere Som mange skoleledere måske kan huske, udgav forlaget Nuna bogen "Foredragsholdere" indtil 1999, hvorefter indholdet blev lagt ud på hjemmesiden Helle og Georg Harmsen, der står bag Nuna, fortæller, at hjemmesiden fungerer bedre og bedre, og at den er blevet besøgt af ca personer siden den blev åbnet i Besøgstallet, der har været støt stigende, er nu på om ugen. Derfor synes Helle og Georg Harmsen, at de besøgende skal have endnu mere at komme efter, og de vil nu sætte alle sejl ind på at give hjemmesiden en ordentlig vækst i foredragstilbud. I den forbindelse vil de meget gerne høre fra foredragsholdere, der ønsker nærmere oplysning om optagelse på hjemmesiden. Det vil ligeledes glæde dem, hvis aftenskoleledere, der har kendskab til og forbindelse med mange foredragsholdere ville henvise disse eller selv rette henvendelse om foredragsholderne til Nuna, der efterfølgende kontakter de pågældende. Helle og Georg Harmsen Forlaget Nuna Fasanvej Løgstør Telefon DOF NYT - Oktober

20 Ole Vig Jensen Direktør Telefon: SkoleKom: Ole Vig Jensen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Hanne Bruus Andersen Administrationschef Telefon: SkoleKom: Hanne Bruus Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Lars Eriksen Assistent Telefon: SkoleKom: Lars Rasmus Eriksen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Assistent Telefon: SkoleKom: Jytte Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Ole Steen Mortensen Fax: Adresse: Krabbesholm Alle 5, 8260 Viby J Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Århusgade 108 E, København Ø Telefon til begge afdelinger Fax Odense København Web-side Robin Kristiansen Konsulent Telefon: SkoleKom: Robin Kristiansen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Finn Nevel Konsulent Telefon: SkoleKom: Finn Nevel Fax: Adresse: DOF, Baunehøjvej Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Thit Aaris-Soerensen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Torben Holdt EDB support Telefon: Fax: Adresse Århusgade 108 E, 5. sal, 2100 København Ø.

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere