Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af mejeriledere og funktionærer"

Transkript

1 Foreningen af mejeriledere og funktionærer LØNSTATISTIK

2 FMFs Hovedbestyrelse Fra venstre er det Leo Morten Lund, Jørgen H. Petersen, René Byrgesen, Michael Jensen, René Fredgaard, Palle Jellesmark, Morten Christiansen, Bjarke D. Jørgensen og Søren Jensen (formand) Redaktion: Foreningen af mejeriledere og funktionærer Munkehatten Odense SØ Anne-Sofi Christiansen (Ansv.), Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse, Bettina Nielsen Layout: FMF, Huge Consulting ApS Tryk og produktion: Praxis Forlaget Foto: Lasse Skov Oplag: 750 eksemplarer 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Løntabeller Alle, mænd hhv. kvinder fordelt efter alder Branche Brancher fordelt efter alder Uddannelse Ledelse Klausuler Frekvenstabeller Alder og køn Ansættelsesvilkår Erhvervserfaring Ledelse Branche Pensionsforhold Overarbejde Bonusordning Personalegoder Ansættelsesområde Klausuler Seniorordninger Metode og omfang Udsendelse og svarprocent Statistisk usikkerhed Anonymitet Tabelberegninger og forklaringer Beregning af fuldtidsløn Forklaring af tabel med personalegoder Tabelforklaringer

4 December 2017 Kære medlemmer Efter nogle års pause er Foreningen af mejeriledere og funktionærer nu tilbage med sin egen lønstatistik, og vi vil indledningsvis takke for alle jeres bidrag. Rigtigt mange medlemmer har medvirket i statistikken, som har en flot responsrate på 61%. Dette må ses som et udtryk for, at I er enige i vores vurdering af, at lønstatistikken har en relevans. For god ordens skyld vil vi her resumere, at Huge Consulting har modtaget alle indberetninger direkte, og at de har behandlet data anonymt, hvorefter rapporten er blevet sendt til Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Vi vil som indledning til rapporten fremhæve nogle tabeller og fakta: Generelle tendenser: 16% af deltagerne i lønstatistikken er kvinder og 84% er mænd. Der ses en lønforskel imellem mænd og kvinder. For mændenes vedkommende ses en tendens til øget løn frem til ca. 60 års alderen mens kvinderne ligge mere jævnt indtil ca. 55 års alderen. Statistikken kunne indikere, at der er en tendens til en mindre lønnedgang i de sidste 5-10 år af arbejdslivet, men dette skal naturligvis ses i lyset af f.eks. seniorordningerne, deltidsstillinger og måske egne ønsker om at trappe ned til mindre krævende stillinger. Den gode pensionsordning ser ud til at gøre en forskel: Løntabellerne i afsnit 3 viser, at mejeriindustrien og ansatte i andre brancher ligger stort set ens hvad angår nettoløn, mens forskellen i bruttoløn er relativt større. Dette hænger sammen med den pensionsordning, som alle de overenskomstansatte medlemmer er på og som en hel del ikke-overenskomstansatte i mejeriindustrien var på indtil Sammenligner man mere specifikt de enkelte brancher, ser man, at anden fødevarevirksomhed og anden (ikke specificeret) ligger under mejeriindustrien, mens den farmaceutiske industri og rådgivningsvirksomheder begge ligger i top, hvad angår bruttoløn. Uddannelse betaler sig: Tabel 1.4 viser bruttolønninger vs. uddannelse, og her fremgår det ikke overraskende, at højere uddannelsesniveau gennemsnitligt fører til højere bruttoløn. En mejeriteknolog tjener typisk ca kr. mere end en mejerist (som i denne statistik ligger markant over den overenskomstmæssige løn for en mejerist på fællesoverenskomsten). Ser man denne forskel over et arbejdsliv, vil investeringen i 2 års uddannelse til teknolog være hentet hjem mange gange. En anden interessant iagttagelse er, at anden teknologuddannelse ligger markant under mejeriteknolog/mejeritekniker, ligesom en anden ingeniør ligger under mejeriingeniør. Så uddannelse betaler sig og mejeriuddannelse betaler sig i særdeleshed! 4

5 Ledelsesansvar trækker op: Ledelsesansvar slår også igennem som løndriver. Den samlede forskel mellem ledere og specialister udgør ca kr. brutto pr. måned. En interessant observation i denne sammenhæng er, at ledere tilsyneladende stagnerer/falder lidt i løn sidst i karrieren, mens ikke-ledere/specialister efter få år rammer et niveau, som ikke ændrer sig voldsomt meget igennem karrieren. Klausuler: 13% af alle deltagende medlemmer har en klausul i sin kontrakt. Dette slår lønmæssigt igennem, og må formodes at være udtryk for, at medlemmer med klausul er i betroede stillinger på et højere lønniveau end gennemsnittet. I lønnen bør der naturligvis også være en form for kompensation for den gene, som det er at være omfattet af en klausul. Der lægges mange timer: Statistikken viser, at mellem 85 og 90% af deltagerne arbejder mere end de 37 timer, og at hovedparten (ca. 50%) arbejder mellem 5 og 14 timer over pr. uge. Knap 30% afspadserer overarbejde, mens 63% ikke får nogen kompensation for overarbejdet. Med disse ord vil vi ønske jer rigtig god læselyst. Vi håber, at I kan bruge statistikken ved lønforhandling og jobskifte, og så vil vi gerne takke jer endnu engang for jeres bidrag til en fyldestgørende statistik. M.v.h. Hovedbestyrelsen Foreningen af mejeriledere og funktionærer 5

6 1 Løntabeller 1 Løntabeller 1.1 Alle, mænd hhv. kvinder fordelt efter alder Septemberløn 2017 fordelt efter alder. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Op til 29 år år år år år år år år eller mere Total Mænd. Septemberløn 2017 fordelt efter alder. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Op til 29 år år år år år år år år eller mere Total Huge Consulting ApS december

7 1 Løntabeller Kvinder. Septemberløn 2017 fordelt efter alder. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Op til 39 år år år år år eller mere Total Branche Septemberløn 2017 fordelt efter branche. Antal Pension i alt Nettoløn Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Mejeriindustri Ingrediensindustri Proces-/maskinindustri Anden fødevareindustri Forsknings- og uddannelsesinstitution Farmaceutisk industri Rådgivningsvirksomhed Anden Total Huge Consulting ApS december

8 1 Løntabeller 1.3 Brancher fordelt efter alder Medlemmer i mejeriindustrien. Septemberløn 2017 fordelt efter alder. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Op til 34 år år år år år år år eller mere Total Bruttoløn - kr. pr. måned fordelt efter branche Huge Consulting ApS december

9 1 Løntabeller Medlemmer i alle andre brancher end mejeriindustrien. Septemberløn 2017 fordelt efter alder. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Op til 34 år år år år år år år eller mere Total Uddannelse Septemberløn 2017 fordelt efter uddannelse. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Mejerist Mejeriteknolog/ Mejeritekniker Mejeriingeniør Anden mellemlang erhvervsuddannelse Anden teknologuddannelse eller tilsvarende Anden lang udd. (ingeniør og lign.) Andet Total Huge Consulting ApS december

10 1 Løntabeller 1.5 Ledelse Septemberløn 2017 fordelt efter ledelsesansvar. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Ja Nej Total Bruttoløn - kr. pr. måned for Ledere Under 5 år 5-9 år år år år år år 35 år eller Lederanciennitet mere Total 10 Huge Consulting ApS december

11 1 Løntabeller Medlemmer med ledelsesansvar. Septemberløn 2017 fordelt efter anciennitet som leder. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Under 5 år år år år år år år år eller mere Total Ledelsesansvar slår også igennem som løndriver. Den samlede forskel mellem ledere og specialister udgør ca kr. brutto pr. måned. En interessant observation i denne sammenhæng er, at ledere tilsyneladende stagnerer/falder lidt i løn sidst i karrieren, mens ikke-ledere/specialister efter få år rammer et niveau, som ikke ændrer sig voldsomt meget igennem karrieren. Huge Consulting ApS december

12 1 Løntabeller Medlemmer uden ledelsesansvar. Septemberløn 2017 fordelt efter alder. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % Op til 29 år % år år år år år år år eller mere Total Bruttoløn - kr. pr. måned for ikke-ledere Op til 29 år år år år år år år 60 år eller mere Total Alder 12 Huge Consulting ApS december

13 1 Løntabeller 1.6 Klausuler Septemberløn 2017 fordelt efter om man er omfattet af klausuler. Antal Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % 50 % 75 % Ja Nej Ved ikke Total Huge Consulting ApS december

14 2 Frekvenstabeller 2 Frekvenstabeller 2.1 Alder og køn Medlemmernes alder: Antal Procent Op til 29 år 8 2,3% år 18 5,2% år 25 7,2% år 50 14,5% år 91 26,4% år 77 22,3% år 48 13,9% 60 år eller mere 28 8,1% Total ,0% Medlemmernes køn: Antal Procent Kvinde 55 15,9% Mand ,1% Total ,0% 2.2 Uddannelse Medlemmernes uddannelse: Antal Procent Mejerist 73 21,2% Mejeriteknolog/Mejeritekniker ,2% Mejeriingeniør 34 9,9% Anden mellemlang erhvervsuddannelse 22 6,4% Anden teknologuddannelse eller tilsvarende 23 6,7% Anden lang uddannelse (ingeniør og lign.) 13 3,8% Andet 34 9,9% Total ,0% 14 Huge Consulting ApS december

15 2 Frekvenstabeller 2.3 Ansættelsesvilkår Ansættelsesvilkår: Antal Procent Individuel kontrakt ,8% Overenskomst (FMF/MA) ,2% Total ,0% 2.4 Erhvervserfaring Antal års erhvervserfaring efter endt uddannelse: Antal Procent Under 5 år 17 4,9% 5-9 år 20 5,8% år 26 7,5% år 52 15,1% år 56 16,2% år 77 22,3% år 51 14,8% 35 år eller mere 46 13,3% Total ,0% Der lægges mange timer: Statistikken viser, at mellem 85 og 90% af deltagerne arbejder mere end de 37 timer, og at hovedparten (ca. 50%) arbejder mellem 5 og 14 timer over pr. uge. Knap 30% afspadserer overarbejde, mens 63% ikke får nogen kompensation for overarbejdet. Huge Consulting ApS december

16 2 Frekvenstabeller 2.5 Ledelse Lederansvar: Antal Procent Ja ,2% Nej ,8% Total ,0% 2.6 Branche Medlemmer med lederansvar. Antal år som leder: Antal Procent Under 5 år 34 15,6% 5-9 år 21 9,6% år 44 20,2% år 39 17,9% år 32 14,7% år 29 13,3% 30 år eller mere 19 8,7% Total ,0% Branche: Antal Procent Mejeriindustri ,2% Ingrediensindustri 23 6,7% Proces-/maskinindustri 25 7,2% Anden fødevareindustri 23 6,7% Forsknings- og uddannelsesinstitution 3 0,9% Farmaceutisk industri 6 1,7% Rådgivningsvirksomhed 8 2,3% Anden 8 2,3% Total ,0% 2.7 Pensionsforhold Indgår der en pensionsordning i dit ansættelsesforhold? Antal Procent Ja ,2% Nej 13 3,8% Total ,0% 16 Huge Consulting ApS december

17 2 Frekvenstabeller 2.8 Overarbejde Antal overarbejdstimer i gennemsnit pr. uge indenfor det sidste år: Antal Procent 0 timer 36 10,4% Under 5 timer ,9% 5-9 timer ,2% timer 58 16,8% timer 14 4,1% 20 timer eller flere 5 1,4% Ubesvaret 11 3,2% Total ,0% Median = 5 timer Hvordan honoreres overarbejde? Antal Procent Overarbejde afspadseres ,0% Overarbejde betales 10 2,9% En kombination af afspadsering og betaling 12 3,5% Overarbejde honoreres ikke særskilt ,2% Ubesvaret 5 1,4% Total ,0% Overarbejdsbetaling årligt: Kun medlemmer der har anført beløb Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Huge Consulting ApS december

18 2 Frekvenstabeller 2.9 Bonusordning Er du omfattet af bonusordning? Antal Procent Ja 95 27,5% Nej ,0% Ubesvaret 5 1,4% Total ,0% Bonusbeløb inden for det seneste år: Kun medlemmer der har anført beløb mellem kr og kr Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Huge Consulting ApS december

19 2 Frekvenstabeller 2.10 Personalegoder Personalegoder: (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Antal svar Procent Fri bil, helt eller delvis 66 19,1% Fri (mobil)telefon - helt eller delvis ,2% Abonnement på aviser/tidsskrifter 21 6,1% Faglige kontingenter betalt 11 3,2% Kontingenter til brancheforeninger o. lign ,9% Hjemme-PC ,2% Internetforbindelse ,8% Ekstra ferie (ud over 5 uger) 15 4,3% Sundhedsordning/forsikring ,4% Frihed ved barns 1. sygedag ,5% Frihed ved barns 2. sygedag 15 4,3% Betalt/delvist betalt adgang til fitnesscenter/massage/wellness mv ,4% Betalt undervisning herunder løn, frihed, undervisningsafgift, materiale mv ,0% Fri parkering 63 18,3% Frokostordning - hel eller delvis 79 22,9% Frugtordning ,5% Adgang til medarbejderaktier/-obligationer eller -optioner i virksomheden 6 1,7% Indkøbsordninger 64 18,6% Kontant ferietillæg mere end lovpligtige 1 % 8 2,3% Feriehuse 28 8,1% Mulighed for selvvalgt hjemmearbejde ,9% Arbejdsgiverbetalt fri til andre omsorgsdage 14 4,1% Kompensation for rejsedage 21 6,1% Gratialer 12 3,5% Ekstra feriefridage 41 11,9% Fri med løn juleaftensdag ,7% Fri med løn nytårsaftensdag) ,3% Fri med løn hele grundlovsdag 53 15,4% Fri med løn halv grundlovsdag 96 27,8% Fri med løn fredag efter Kr. Himmelfartsdag 44 12,8% Fri med løn 1. maj 20 5,8% Andre personalegoder* 5 1,4% Ingen personalegoder eller ikke opgivet 11 3,2% Antal ,8% * Se side 20. Huge Consulting ApS december

20 2 Frekvenstabeller Personalegoder Top 10: Antal svar Procent Fri (mobil)telefon - helt eller delvis ,2% Fri med løn juleaftensdag ,7% Internetforbindelse ,8% Fri med løn nytårsaftensdag) ,3% Frugtordning ,5% Hjemme-PC ,2% Sundhedsordning/forsikring ,4% Frihed ved barns 1. sygedag ,5% Mulighed for selvvalgt hjemmearbejde ,9% Fri med løn halv grundlovsdag 96 27,8% Frokostordning - hel eller delvis 79 22,9% Personalegoder, tekst ved *Andre goder: Bruttolønsordning for BroBizz Fri bolig PensionDanmark sundhedsordning Produktprøver Tillæg på km godtgørelse på DKK 1,- udover statens høje takst 20 Huge Consulting ApS december

21 2 Frekvenstabeller Hvor mange ekstra feriedage (ikke feriefridag) har du om året ud over de 25 dage efter ferieloven? Antal Procent 5 dage 14 93,3% 10 dage 1 6,7% Total ,0% Hvordan kompenseres du for rejsedage? (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Antal svar Procent Frihed 6 30,0% Diæter/andet beløb 14 70,0% Andet 2 10,0% Antal ,0% Kun medlemmer, der kompenseres for rejsedage Ansættelsesområde Medlemmernes ansættelsesområde: Antal Procent Offentlig ansættelse 6 1,7% Privat ansættelse ,2% Ubesvaret 7 2,0% Total ,0% Huge Consulting ApS december

22 2 Frekvenstabeller 2.12 Klausuler Er du i dit nuværende job omfattet af klausuler, der indskrænker dine erhvervsmuligheder i et nyt job? Antal Procent Ja 44 12,8% Nej ,9% Ved ikke 39 11,3% Total ,0% Hvilken type klausul? (Medlemmerne kan sætte mere end én markering) Antal svar Procent Konkurrenceklausul 40 90,9% Kundeklausul 5 11,4% Jobklausul 4 9,1% Medarbejderklausul 2 4,5% Andre begrænsninger 1 2,3% Antal ,2% Kun medlemmer, der er omfattet af klausul. 22 Huge Consulting ApS december

23 2 Frekvenstabeller 2.13 Seniorordninger Er du omfattet af en seniorordning? Har du seniordage? Antal Procent Antal Procent Ja 8 2,3% Nej 8 100,0% Nej ,4% Total 8 100,0% Ubesvaret 8 2,3% Total ,0% Har du færre ugentlige arbejdstimer? Antal Procent Ja 1 12,5% Nej 7 87,5% Total 8 100,0% Mejeriliv Medlems forsikring Foreningen af mejeriledere og funktionærer Dansk Mejeriingeniør Forening Ulykkesforsikring 24 timer i døgnet Overalt i verden Uanset din alder Uanset hvad du laver Også når du arbejder Huge Consulting ApS december

24 3 Metode og omfang 3 Metode og omfang 3.1 Udsendelse og svarprocent Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF), Akademikerne og Huge Consulting ApS. Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, hvor samtlige medlemmer af FMF indgår. Den 28. september 2017 udsendte Huge Consulting ApS invitationer til 606 medlemmer med en gyldig adresse. Via et link i invitationen fik medlemmerne mulighed for at besvare det elektroniske lønskema direkte. I løbet af oktober blev medlemmer, der ikke havde besvaret lønskemaet, rykket pr. fire gange. Dataindsamlingen blev endelig afsluttet den 26. oktober I nedenstående oversigt er nøgletallene omkring undersøgelsens svarprocent præsenteret. Oversigt. Undersøgelsens svarprocent Antal invitationer udsendt (bruttopopulation) 606 Uden for målgruppen 31 Nettopopulation 575 Antal svar 348 Svarprocent 61 % Svarprocenten er 61 %. Da det er først gang i mange år, at FMF gennemfører en lønundersøgelse, er det ikke til at vurdere, om svarprocenten er høj eller lav. Det kan dog til sammenligning oplyses, af svarprocenten hos Dansk Mejeriingeniør Forening er på 60 % i år. 3.2 Statistisk usikkerhed Da ikke alle medlemmer af FMF har valgt at indsende lønoplysninger, er der en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. Det betyder, at der skal være en vis forskel i to undergruppers gennemsnitsløn (f.eks. to forskellige stillingsområder), før man kan konkludere, at de to undergrupper har forskellig løn. Den statistiske usikkerhed er dog relativ lille i undersøgelsen, da der er kommet lønoplysninger fra 348 af de i alt 575 medlemmer i målgruppen. 24 Huge Consulting ApS december

25 3 Metode og omfang Herudover kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de 348 medlemmer, der udgør datagrundlaget, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen (575). Selve bortfaldet er på 39 %, hvilket er lavt, hvis man sammenligner med andre lønundersøgelser. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale. Bortfaldsproblemet betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. F.eks. ved vi ikke, om der mangler flest svar fra de relativt højtlønnede, eller om der mangler flest svar fra de relativt lavtlønnede medlemmer. Det er dog rimeligt at antage, at eventuelle skævheder er ens fra år til år. Det betyder, at lønstatistikken har stor troværdighed, når det gælder om at beskrive lønudviklingen over tid. 3.3 Anonymitet Lønundersøgelsen var ikke anonym, men derimod fortrolig i den forstand at kun Huge Consulting ApS har haft mulighed for, via medlemmernes mailadresser og medlemsnumre, at identificere de indkomne besvarelser. Huge Consulting ApS er garant for, at de enkelte medlemmers lønforhold ikke videregives til FMF eller tredje part. Alle løntabeller er opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. I de tilfælde, hvor der er under fire medlemmer i en undergruppe, beregnes der ikke lønoplysninger. Undergruppen fjernes ikke fra tabellerne, men alle løntal erstattes af -. I de tilfælde, hvor der er under seks medlemmer i en undergruppe, beregnes der kun gennemsnit og ikke er. Hvis der i løntabellerne med dimittendår generelt ikke er besvarelser nok til, at lønoplysningerne kan præsenteres for hver enkelt dimittendår, er materialet samlet i større intervaller. Huge Consulting ApS december

26 4 Tabelberegninger og forklaringer 4 Tabelberegninger og forklaringer 4.1 Beregning af fuldtidsløn Deltidsansatte medlemmers løn er i løntabellerne omregnet til teknisk fuldtidsløn (37 timer/uge). 30 timer om ugen eller mindre er defineret som deltid. Deltidsansatte medlemmer, der arbejder under 10 timer om ugen er ikke medtaget i løntabellerne, da det vurderes, at der er for stor usikkerhed på deres tekniske fuldtidsløn. 4.2 Forklaring af tabel med personalegoder I spørgsmålet om personalegoder har medlemmerne haft mulighed for at markere flere goder. I tabellen over dette spørgsmål skal man derfor være opmærksom på, at hvis man lægger antal svar sammen, giver dette mere end det samlede antal medlemmer, som indgår i statistikken. Det ses endvidere, at procentsøjlen sammenlagt giver mere end 100 % - nemlig 755 %. Dette betyder, at de medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, i gennemsnit har godt 7,5 personalegoder. Det fremgår af overskriften til tabellen, at medlemmerne kunne markere flere goder. 4.3 Tabelforklaringer Undersøgelsens resultater præsenteres i kapitel 3 og 4. Kapitel 3 indeholder løntabeller, mens kapitel 4 indeholder frekvenstabeller over alle spørgsmål i lønskemaet. Nedenfor er indholdet af løntabellerne forklaret: Antal medlemmer: Antallet af medlemmer der befinder sig i den pågældende række (undergruppe). Som tidligere omtalt beregnes der ikke lønoplysninger, hvis der ikke er mindst fire medlemmer i en undergruppe. Nettoløn: Nettolønnen beregnes på baggrund af de lønoplysninger, som medlemmerne har angivet i lønskemaet. Nettolønnen beregnes som bruttoløn minus pensionsbidrag i alt. Pension i alt: Pension i alt er summen af medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag som oplyst i skemaet. De medlemmer, der ikke har udfyldt dette felt, har fået sat deres pensionsbidrag til 0 kr. Pension i alt er et gennemsnit for medlemmerne i den enkelte undergruppe. 26 Huge Consulting ApS december

27 4 Tabelberegninger og forklaringer Bruttoløn: Bruttolønnen som medlemmerne har oplyst i lønskemaet. Bruttolønnen er inkl. medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Har et medlem ikke udfyldt dette felt, anses lønskemaet for at være blankt og indgår ikke i statistikken. 25 % : 25 % en angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i følgende to grupper; (1) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end en og (2) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større. 50 % : 50 % en angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i to lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end en, og halvdelen har en bruttoløn, der er større. 75 % : 75 % en angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i følgende to grupper; (1) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end en og (2) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større. Der findes ikke et entydigt svar på, om det er gennemsnittet eller 50 % en, der er det bedste nøgletal at anvende, hvis man vil vurdere lønniveauet. Studerer man en løntabel, vil man i de fleste tilfælde se, at gennemsnittet er højere end 50 % en. Dette skyldes, at de fleste undergrupper typisk indeholder nogle (få) medlemmer, der tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) medlemmer trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på 50 % en. Set i dette lys er 50 % en et mere "ærligt" tal for lønniveauet i en undergruppe end gennemsnittet. Huge Consulting ApS december

28 Mejeriselskaber Mejerier Medarbejdere Mælkeproducenter Leverandører Myndigheder Medlem af FMF Medlem af FMF Medlem af FMF Medlem af FMF Medlem af FMF Medlem af FMF Medlem af FMF Medlem af FMF Netværk og kommunikation Mælkeritidende Mejeriteknisk Selskab Industrigruppen Dansk Mejeriingeniør Forening Kold College EAL Mejeriguiden Beskæftigelse og branche FMF Medlemmernes organisation FTFa A-kasse Tryghed og juridisk bistand Overenskomst Kontrakter Socialrådgiver Juridisk bistand Lønstatistik Pension Andre medlemsgoder Fonde Mejeristhuset Mejerifolk uden Grænser Mejerliv IFC Lands mejeriudstillingen Kompetence Firkløveret Mejeriteknisk Selskab Mejeriforskningens Dag Dairy&Suppliers Day AEDIL Mejeribrugets Dag Nordisk Mejerikongres Nordisk Mejeriteknisk Råd

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2015 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2016 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2015 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2015 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik 2014 FAAF

Lønstatistik 2014 FAAF Lønstatistik 214 FAAF 2 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Indhold Svarprocent og definitioner... 3 Lønudviklingen 211-214... 3 Fremtidige lønstigninger... 5 Løn... 5 Arbejdstid... 7 Overtidsbetaling og afspadsering...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

For privatansatte LØNMAGASIN Med lønstatistik Lønmagasin 2017 for privatansatte Bibliotekarforbundet 1

For privatansatte LØNMAGASIN Med lønstatistik Lønmagasin 2017 for privatansatte Bibliotekarforbundet 1 LØNMAGASIN 2017 For privatansatte Med lønstatistik 2016 Lønmagasin 2017 for privatansatte Bibliotekarforbundet 1 FORORD Forord 1. Sådan bruger du Bibliotekarforbundet 2. Sådan fastsætter du et lønkrav

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere