Samlet for Økonomi- og Planudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet for Økonomi- og Planudvalget 9.881 9.881 10.381 10.381"

Transkript

1 Center Tekst der beskriver forslaget Administration Byråd & Ledelse Organisationstilpasning Borgerservice & Fritid Reduktion af åbningstiden i Borgerservice Teknik & Miljø Ingen udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for arbejdsmæssig transport i egen bil, oversendt fra TMU * Teknik & Miljø Nedsætte skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i gene bil fra høj til lav sats, oversendt fra TMU * Teknik & Miljø Styrket rådgivning i anlægssager, oversendt fra TMU Teknik & Miljø Omlægning af byggesagsgebyrer, oversendt fra TMU Tværgående områder Byråd & Ledelse Sundhedsordning ** Byråd & Ledelse Ergo- og fysioterapeuter mv, herunder mobile, Mindre sygefravær ** Byråd & Ledelse Nedlæggelse af Klima- og Energipolitisk Udvalg Borgerservice & Fritid Nedlæggelse af UG-Udvalget Økonomi & It FI: Indkøb og udbud Teknik & Miljø Rengøring - Forslag udarbejdes til næste møde Byråd & Ledelse Job & Socialservice Byråd & Ledelse Notat: Sygefraværsinitiativer DHUV-fagsystem Direktionens udviklingspulje I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt * Kan ikke tages samtidig ** Kan ikke tages samtidig Samlet for Økonomi- og Planudvalget

2 Ændringsforslag til Organisationstilpasning Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Byråd & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Organisationstilpasning I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet besluttede i juni 2013 at tilpasse organisationen. Som følge heraf nedlægges vicekommunaldirektørstillingen og 1 centerchefstilling for Center for Byråd & Ledelse. Samtidig oprettes 1 stilling som sekretariatschef, ½ stilling som borgerrådgiver og ½ juriststilling. Hertil kommer overenskomstsmæssigt behov for lønjustering som følge af en mindre direktion samt forhandling af centerchefløn som følge af centersammenlægning. Målgruppe Den administrative ledelse og organisation. Fordele og ulemper Fordelen er, at forslaget følger principperne i organisationstilpasningen. Med en yderligere tilpasning af organisationen, hvor antallet af centre reduceres fra 8 til 7 følger en reduktion i antallet af centerchefer. I samme forbindelse er det vurderet, at direktionen også skal reduceres i antallet af medlemmer, fra 4 til 3 medlemmer. Begge stillingsnedlæggelser medfører behov for enten oprettelse af andre stillinger eller lønjustering, jf. beskrivelsen under indhold og baggrund. Ulempen er, at et færre antal topledelsesstillinger alt andet lige øger presset på ledelsesgruppen. Afledte konsekvenser Ingen yderligere Økonomi og tidsplan Der kan spares 0,750 mio. og implementering kan ske med virkning fra 1. januar BUDGETOPLÆG

3 Ændringsforslag til Reduktion af åbningstiden i Borgerservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Center for Borgerservice & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Reduktion af åbningstiden i Borgerservice I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Borgerservice har i dag åbent 20 timer om ugen for personlige henvendelser og 23 timer om ugen for telefoniske henvendelser. Desuden kan borgerne hele døgnet henvende sig via og de eksisterende digitale selvbetjeningsløsninger. I dag er Borgerservice åben om onsdagen mellem 10 og 14. Hvis Borgerservice lukkes for personlige henvendelser om onsdagen, kan centret spare kr. gennem optimering af den resterende sagsbehandling i centret, da der bliver frigjort ressourcer til back-office-opgaver. Borgerservice vil dog stadig have telefontid og skulle åbne døren for de borgere, der har møder på rådhuset. Den 1. januar 2012 lukkede Borgerservice om fredagen, hvilket medførte en besparelse på kr. Det har dog vist sig efterfølgende, at Borgerservice måtte sætte ressourcer af til at passe døren om fredagen. Derfor er nærværende ændringsforslag nedjusteret økonomisk. Administrationen vil følge op på, om målet om mere digital selvbetjening vil medføre en øget selvbetjeningsgrad, eller om der vil være et øget antal personlige henvendelser andre steder i kommunen. Målgruppe En reduktion af åbningstiden har konsekvenser for de borgere, som har et ærinde i Borgerservice og for Borgerservices medarbejdere. BUDGETOPLÆG

4 Fordele og ulemper Fordele: Forslaget harmonerer godt med Borgerservices fortsatte fokus på digitalisering og det fald i personlige henvendelser, der er sket i den forbindelse. Det vil motivere flere borgere til at anvende digital selvbetjening. Forslaget vil medføre en optimering af sagsbehandlingen i Borgerservice, da medarbejderne vil få mere tid til andre opgaver end direkte borgerbetjening. Ulemper: Nogle borgere vil opleve en reduktion af åbningstiden på rådhuset som en serviceforringelse. Der vil være begrænset adgang til Borgerservice for de borgere, der ikke kan benytte digital selvbetjening. Afledte konsekvenser Afledte konsekvenser af forslaget vil være engangsudgifter til ændring af stempler, brevskabeloner og andre områder, hvor rådhusets åbningstider fremgår samt eventuelle udgifter til kommunikation til borgerne. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2014 og vil medføre en årlig besparelse på kr. BUDGETOPLÆG

5 Ændringsforslag til Ingen udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for arbejdsmæssig transport i egen bil Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ingen udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for arbejdsmæssig transport i egen bil I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Som led i Kommunens samlede klimastrategi indgår det, at medarbejdernes transport i og udenfor arbejdstiden skal foregå så CO 2 venligt som muligt. Ved kun at benytte de kommunale puljebiler til transport i arbejdstiden sikres en mere CO 2 venlig transport samtidig med, at CO 2 udledningen gøres styrbar. Den kommunale vognpark, der stilles til rådighed for de ansatte, udgøres af A++ biler, dvs. biler, der kører langt på literen, og hvor CO2 udledningen er kendt og dermed styrbar. Det er ikke muligt at styre CO2 udledningen, når medarbejdere kører arbejdsmæssigt i egne biler. Modsat den kommunale vognpark er den private vognpark sammensat af en mangfoldighed af biler, både nye og ældre, hvorfor den samlede CO2 udledning her fra alt andet lige vil være højere end ved kørsel udelukkende i A++ biler. Forslaget tager udgangspunkt i, at man fremadrettet helt udelukker muligheden for skattefri befordringsgodtgørelse for arbejdsmæssig transport i egen bil. Målgruppe Ansatte i Greve Kommune, der kører arbejdsmæssigt kørsel i egen bil. Fordele og ulemper Forslaget har følgende fordele: Flytter arbejdsmæssig transport fra egen bil til de kommunale biler. Optimerer udnyttelsen af den kommunale bilpark. Styrbar sænkning CO 2 udledning, da alle kommunale biler skal indgå i den vedtagne klimastrategi omkring nedsættelse af CO 2 udslippet. BUDGETOPLÆG

6 og følgende ulemper: Mindre fleksibilitet i forhold til at benytte egen bil til arbejdsmæssig transport. Afledte konsekvenser Forslaget indebærer ikke serviceforringelser. Bilparken skal udvides med 35 biler for at imødekomme det udvidede behov for kørsel i puljebiler, som i gennemsnit skal køre kilometer pr. år. Forslaget kræver implementering af elektronisk flådestyringssystem. Økonomi og tidsplan Et træk på tværs af hele Greve Kommune, på konto arten Befordringsgodtgørelse høj takst viser, at der i: 2011 er udbetalt kr. 2,5 mio. kr. for kilometer svarende til 3,41 pr. kørt kilometer er udbetalt kr. 2,3 mio. kr. for kilometer svarende til 3,45 pr. kørt kilometer. Ved gennemførelse af forslaget vil der kunne tilføres kommunekassen 1,1 mio. kr. ud fra følgende kalkulation: Anslåede kørte km : Ved udbetaling til høj takst, 3,82 kr. Ved fjernelse af skattefri befordringsgodtgørelse Difference Opnormering af bilpark med 35 biler, for at imødekomme det øgede behov for kørsel i puljebiler Gevinstrealisering til kommunekassen Udbetalt beløb (afrundet): 2,7 mio. kr. 0 kr. 2,7 mio. kr ,00 x 35 = 1,6 mio. kr. 1,1 mio. kr. Forslaget vil kunne implementeres med 100 % med virkning pr. 1. januar BUDGETOPLÆG

7 Ændringsforslag til Nedsætte skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil fra høj sats til lav sats Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsætte skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil fra høj sats til lav sats I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Som led i Kommunens samlede klimastrategi indgår det, at medarbejdernes transport i og udenfor arbejdstiden skal foregå så CO 2 venligt som muligt. Ved at benytte de kommunale puljebiler i højere grad end hidtil til transport i arbejdstiden, sikres en mere CO 2 venlig transport samtidigt med, at CO 2 udledningen gøres styrbar. Den kommunale vognpark, der stilles til rådighed for de ansatte, udgøres af A++ biler, dvs. biler, der kører langt på literen, og hvor CO2 udledningen er kendt og dermed styrbar. Det er ikke muligt at styre CO2 udledningen, når medarbejdere kører arbejdsmæssigt i egne biler. Modsat den kommunale vognpark er den private vognpark sammensat af en mangfoldighed af biler, både nye og ældre, hvorfor den samlede CO2 udledning her fra alt andet lige vil være højere end ved kørsel udelukkende i A++ biler. Forslaget tager udgangspunkt i, at man nedsætter den skattefri befordringsgodtgørelse for alle medarbejdere og kørte kilometer til laveste takst, som i 2013 er kr. 2,13. Flere kommuner har allerede reduceret omkostningerne ved at gå fra høj sats til lav sats på alle kilometre. Målgruppe Ansatte i Greve Kommune, der kører arbejdsmæssig kørsel i egen bil. Fordele og ulemper Forslaget har følgende fordele: Flytter arbejdsmæssig transport i egen bil til de kommunale biler, og reducerer herved CO 2 udledningen Optimerer udnyttelsen af den kommunale bilpark. BUDGETOPLÆG

8 og følgende ulemper: Mindre tilbøjelighed i forhold til at benytte egen bil til arbejdsmæssig transport, reducerer fleksibilitet for medarbejdere. Afledte konsekvenser Forslaget indebærer ikke serviceforringelser. Bilparken skal udvides med 15 biler for at imødekomme det udvidede behov for kørsel i puljebiler. Forslaget kræver implementering af elektronisk flådestyringssystem. Økonomi og tidsplan Et træk på tværs af hele Greve kommune, på konto arten Befordringsgodtgørelse høj takst viser, at der i: 2011 er udbetalt kr. 2,5 mio. kr. for kilometer svarende til 3,41 pr. kørt kilometer er udbetalt kr. 2,3 mio. kr. for kilometer svarende til 3,45 pr. kørt kilometer. Ved gennemførelse af forslaget vil der kunne tilføres kommunekassen 0,5 mio. kr. ud fra følgende kalkulation: Anslåede kørte km : Ved udbetaling til høj takst, 3,82 kr. Ved udbetaling til lav takst, 2,13 kr. Difference Opnormering af bilpark med 15 biler, for at imødekomme det øgede behov for kørsel i puljebiler Gevinstrealisering til kommunekassen Udbetalt beløb (afrundet): 2,7 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,2 mio. kr ,00 x 15 = 0,7 mio. kr. 0,5 mio. kr. Effektiviseringen opnås ved at gevinstrealisere på arten Befordringsgodtgørelse høj sats med 1,2 mio. kr./2,7 mio. kr. = 44 %. Forslaget vil kunne implementeres med 100 % med virkning pr. 1. januar BUDGETOPLÆG

9 Ændringsforslag til Styrket rådgivning i anlægssager Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Styrket rådgivning i anlægssager I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Baggrunden for forslaget er, at det i de seneste år ikke har været muligt at gennemføre det vedtagne anlægsprogram som planlagt. Dette skyldes dels et voksende anlægsprogram, dels en stigning i antallet af mindre anlægsprojekter og endelig en række specialiserede anlægsprojekter. Konsekvensen heraf har i været, at administrationen i øget omfang har foreslået, at en række af planlægningopgaverne selv på almindelige anlægsopgaver løses ved køb af ekstern rådgivning. Forslaget indebærer, at der enten: Afsættes midler til ansættelse af en medarbejder på anlægsområdet i bredeste forstand således, at kommunen i øget omfang selv kan forestå udarbejdelse af mindre anlægsprojekter, udbudsprojekter og udbudsmateriale. Afsættes et rådighedbeløb på anlægsplanen til køb af ekstern rådgivning. Rådighedsbeløbet frigives samlet i januar således, at administrationen herefter kan disponere på de områder, hvor centeret enten ikke selv har kompetencerne, eller hvor det af hensyn til gennemførelse af anlægsplanen vurderes hensigtsmæssigt. Begge muligheder vil øge sikkerheden for, at det vedtagne anlægs også gennemføres som planlagt. Målgruppe Forslaget berører mulighederne for gennemførelse af anlægsplanen som planlagt og til tiden, og berører i den forstand alle dele af kommunens virksomhed og infrastruktur. BUDGETOPLÆG

10 Fordele og ulemper De to skitserede muligheder ansættelse i eget regi eller afsættelse af rådighedsbeløb til rådgivning i anlægsplanen har begge den fordel, at de giver større sikkerhed for gennemførelse af den vedtagne anlægsplan til tiden og indenfor året. Modellerne er forskellige på en række punkter: Ansættelse i eget regi Ved ansættelse i eget regi vil der fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af en tandklinik, anlæg af kunstofbaner o. lign. Den effektive arbejdstid for egen ansat kan jf. KL s model for beregning af business case sættes til 1200 timer ud af de 1927 timer, der er til rådighed. Med en bruttoaflønning på 0,5 mio. kr. giver dette en timepris på 416 kr. Det kan måske være vanskeligt at rekruttere en medarbejder med så brede kompetencer, at vedkommende både kan lave udbudsgrundlag og mindre projekter som byggeprojekter, anlægsprojekter på det grønne område og tekniske anlægsprojekter. Rådighedsbeløb i anlægsrammen til ekstern rådgivning Midlerne vil kunne anvendes fokuseret på enten byggeprojekter, tekniske anlægsprojekter eller grønne anlægsprojekter i de situationer, hvor belastningen i centreret er maksimal. Der vil fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af en tandklinik, anlæg af kunstofbaner o. lign Lavestbydendes timepris i rådgivningsopgaven omkring tandklinikken er ca. 680 kr. Da rådgivningsopgaverne i denne model ikke har specialiseret karakter, vil en timeløn på ca. 600 kr. være sandsynlig. Afvejning og anbefaling Ansættelse i eget regi giver flest rådgivningstimer indenfor en ramme på 0,5 mio. kr. til den laveste timepris. Til gengæld kan det være vanskeligt at rekruttere med så brede kompetencer, som opgaverne tilsiger. Vælges denne løsning, bør det derfor ske som en 1-2 årig projektansættelse indenfor de områder i anlægsplanen, hvor opgavemængden er størst og tiden af betydning. Et rådighedsbeløb i anlægsrammen til køb af ekstern rådgivning på de ikke-specialiserede sager giver den fleksibilitet, at ydelsen fra dag til dag kan rettes derhen, hvor behovet er størst. Til gengæld giver løsningen færre rådgivningstimer til en højere timepris. På denne baggrund anbefales løsningen med anættelse i eget regi som 1-2 årig projektansættelse. Afledte konsekvenser Gennemførelse af forslaget vil betyde, at der vil være større sikkerhed for, at anlægsplanen gennemføres som planlagt og til tiden. Økonomi og tidsplan Den anbefalede løsning vil betyde en forøgelse af driftstet med 0,5 mio. kr. årligt i projektansættelsesperioden og vil dermed belaste servicerammen. Forslaget vil kunne implementeres med virkning fra 1. januar 2014 BUDGETOPLÆG

11 Ændringsforslag til Omlægning af byggesagsgebyrer Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsættelse byggesagsgebyrer carporte Nedsættelse byggesagsgebyrer enfamiliehuse Nedsættelse byggesagsgebyrer erhvervsbyggeri mv. I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I forbindelse med vedtagelsen af byggesagsgebyrer for 2012 blev gebyrerne væsentligt hævet i forhold til gebyrerne for Gebyrerne blev hævet, idet en registering af udgifter og indtægter for årene 2009 og 2010 viste, at gebyrerne kunne hæves. I henhold til byggelovgivningen kan der opkræves gebyrer for byggesagsbehandling, men kommunerne må ikke tjene på byggesagsbehandlingen. Energistyrelsen offentliggør byggesagsgebyrerne for landets kommuner. Det fremgår af oversigten, at Greve Kommune ligger i den øvre ende af byggesagsgebyrerne. Af vedlagte bilag fremgår gebyrerne for kommunerne i hele landet. Administrationen skal derfor foreslå, at gebyrene bliver halveret i forhold til 2012, så gebyrerne kommer på niveau med de fleste andre kommuner i landet. Der kan alternativt vælges kun at nedsætte gebyrerne for fx carporte og andre småbygninger. Hvis der ikke ønskes en nedsættelse af gebyrerne foreslås alternativt, at gebyrer for 2014 fastsættes som 2013, idet disse pristalsreguleres. Dette vil bevirke, at gebyrer stiger med ca. 1,5 %. Målgruppe Hvis forslaget gennemføres, vil det betyde en mindre udgift for borgeren til opførelse af bygninger. Den skattefinanserede indtægt til byggesagsbehandlingen vil til gengæld falde. BUDGETOPLÆG

12 Fordele og ulemper Ændringen vil bevirke færre klager over gebyrets størrelse end tidligere. Der er især modtaget klager over gebyret på carporte og udhuse, som for 2013 er på kr. En sænkning af gebyrer på erhvervsbyggeri formodes at bevirke en forøget byggeaktivitet inden for dette område. Det skal bemærkes, at de nuværende gebyrer ikke medfører, at der er overskud på byggesagsbehandlingen. For 2012 var der således en indtægt på kr og en udgift på ca kr. Udgiften er beregnet som lønudgiften ved byggesagsbehandlingen tillagt 90 % (90 % er sat ud fra en ministeriel anbefaling heraf) til kontorhold, It, assistance fra andre afdelinger, ledelse mv. Det skal bemærkes, at indtægten for 2012 var mindre en forventet, idet der blev behandlet mange mindre byggesager, hvilket medfører mindre i gebyrer end ved store sager. Vedlagt oversigt over foreslåede gebyrer for 2014 og oversigt over gebyrer for Afledte konsekvenser Forslaget vil bevirke en mindre indtægt for kommunen. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres fra 1. januar BUDGETOPLÆG

13 Forslag til byggesagsgebyrer Simple konstruktioner 1.1 Anmeldelsessager ved boliger (pr. sag) Kr Anmeldelsessager erhvervs- og institutionsbyggeri (pr. sag) Kr Byggetilladelse til simple konstruktioner over 50 m² Kr Enfamiliehuse 2.1 Enfamiliehuse incl. garage/carport (pr. sag) Kr Dobbelthuse, rækkehuse m.v. incl. garage / carport pr Kr bolig 2.3 Tilbygninger til enfamiliehuse og rækkehuse (pr m²). Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 3.1 Nybyggeri, industri- og lagerbygninger (pr. m2) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Om- og tilbygninger til industri- og lagerbygninger ( pr m² ) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Nybyggeri, avls- og driftsbygninger Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Om- og tilbygninger til avls- og driftsbyggeri (pr. m2) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Andre faste konstruktioner m.v. omfattet af byggelovens 2, stk. 2, 4.1 Skilte, legeredskaber og andre mindre konstruktioner. Kr Antenner, master, vindmøller, tribuner m.v. Kr Øvrige erhvervs- og etagebyggeri 5.1 Etageboligbyggeri (pr. bolig) Kr Om- og tilbygninger til etageboligbebyggelse (pr. m2) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Erhvervsbyggeri og institutionsbyggeri (pr. m2) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Om- og tilbygninger til erhvervs- og institutionsbyggeri (pr. Kr m2) Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Generelt for alle kategorier af bebyggelse 6.1 Naboorientering jf. Byggeloven, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse (pr. sag) Kr Naboorientering jf. Planloven, ved bygninger over 250 m2 Kr eller over 8,5 m i højden, ved minimum 11 stk. (pr. sag) 6.3 Deklarationer iht. Byggeloven (pr. sag) Kr Tinglysningsafgift i henhold til gældende lov** Kr Erklæringer om benyttelse og bygningers lovlighed (pr, sag) Kr

14

15

16

17

18 Ændringsforslag til Sundhedsordning Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Byråd & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Sundhedsordning Nedsat sygefravær I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret Ændring i % Indhold og baggrund Der udbydes sundhedsordninger, som har valideret effekt på sygefraværet i visse faggrupper, særligt medlemmer af Pension Danmark, som typisk har hårdt fysisk arbejde. En ordning indeholder behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør på 123 sundhedscentre, såfremt lidelsen er arbejdsrelateret. Behandlingsstedet vil maksimalt ligge 30 km væk fra arbejdsplads eller bopæl. Endvidere stilles der telefonisk psykologhjælp og misbrugsrådgivning til rådighed. Målgruppe Alle medarbejdere. Fordele og ulemper Fordelene er, at forebyggelse af nedslidning og lindring af problemer via fysioterapeutisk mv. behandling vil skabe bedre trivsel for den enkelte medarbejder og sandsynligvis mindre sygefravær, der har positiv effekt for både den enkelte, gruppen og opgaveløsningen. Ulemperne er, at der skal foretages en forholdsvis betydelig gevinstrealisering, hvilket påvirker det lokale råderum, uden en valideret effekt på alle medarbejdergrupper. Afledte konsekvenser Administration af ordningen afhængigt af opkrævningsmetode. Økonomi og tidsplan Forslaget forudsætter, at der gevinstrealiseres 2,0 mio. kr. for at finansiere sundhedsordningen. Ordningen kan iværksættes med virkning fra 1. januar BUDGETOPLÆG

19 Ændringsforslag til Ergo- og fysioterapeuter mv. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Byråd & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ergo- og fysioterapeuter mv, herunder mobile Mindre sygefravær I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret Ændring i % Indhold og baggrund For at forebygge nedslidning og behandle arbejdsrelaterede lidelser etableres en ordning, hvor medarbejdere, der visiteres af ledere kan få undersøgt og behandlet en arbejdsrelateret lidelse. Ordningen kan eventuelt - helt eller delvist - etableres i samarbejde med Træningsenheden, hvor der aktuelt afprøves forløb for medarbejdere med arbejdsrelaterede lidelser. Ordningen etableres, så der er en medfinansiering fra den lokale arbejdsplads analogt til den økonomiske konstruktion, som Økonomi- og Planudvalget har besluttet vedrørende psykologhjælp til medarbejdere i Greve Kommune. Målgruppe Alle medarbejdere. Fordele og ulemper Fordelene er, at forebyggelse af nedslidning og lindring af problemer via fysioterapeutisk mv. behandling og træning vil skabe bedre trivsel for den enkelte medarbejder og sandsynligvis mindre sygefravær, der har positiv effekt for både den enkelte, gruppen og opgaveløsningen. Ved at anvende ressourcer via Træningsenheden, vil Greve Kommunes lokalemæssige ressourcer blive udnyttet. Ulemperne er, at der sandsynligvis skal foretages en gevinstrealisering ud over den lokale medfinansering, hvilket påvirker det lokale råderum. Afledte konsekvenser Administration af ordningen. BUDGETOPLÆG

20 Økonomi og tidsplan Forslaget forudsætter, at der gevinstrealiseres/sker medfinansiering på 1,0 mio. kr. til at finansiere ordningen. Ordningen kan iværksætte med virkning fra 1. januar BUDGETOPLÆG

21 Ændringsforslag til Nedlæggelse af Klima- og Energipolitisk Udvalg Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg Center: Byråd & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedlæggelse af Klima- og Energipolitisk Udvalg I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet besluttede den 1. april 2008 at nedsætte et Klima- og Energipolitisk Udvalg for Greve Kommune. Udvalgets formål er at styrke Greve Kommunes indsats på klima- og energiområdet via en koordinering af indsatsen på området. Målgruppe Udvalgsmedlemmerne, Byrådet og administrationen. Fordele og ulemper Fordele Der er afsat et på kr. til Klima- og Energipolitisk Udvalgets forplejning og vederlag til medlemmerne, og dette beløb kan ved udvalgets nedlæggelse indgå i kommunens besparelser. Udvalgets nedlæggelse vil medføre lidt mindre administration, idet konkrete sager ikke skal starte i Klima- og Energipolitisk Udvalg men i stedet fortrinsvis i Teknik- og Miljøudvalget. Hele det sagsforberende arbejde vil dog være uændret. Ulemper Udvalget har Klimaplan indsatsen som hovedopgave, og det har været med til at fastholde politisk fokus på feltet. Udvalget har bidraget til alle større økonomiske og politiske beslutninger på området. Udvalgets arbejde har styrket dialogen mellem udvalget/byrådet og administrationen indenfor området. En nedlæggelse af udvalget kan betyde en svækkelse af denne dialog. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres med virkning fra 1. januar 2014, og besparelsen kan effektueres med virkning fra år BUDGETOPLÆG

22 Ændringsforslag til Nedlæggelse af UG - udvalget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg Center: Borgerservice & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedlæggelse af UG udvalget I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund UG-udvalget blev nedsat med et toårigt kommissorium pr Byrådet besluttede den at forlænge UG-udvalget til udgangen af UG-udvalget forventer at afslutte sit arbejde i efteråret Nedlæggelse af UG-udvalget stemmer derfor overens med udvalgets kommissorium og udvalgsmedlemmernes forventninger. Målgruppe Udvalgsmedlemmerne, administrationen og samarbejdsparterne i den boligsociale helhedsplan Greve Nord projektet. Fordele og ulemper Fordele Der er afsat et på kr. til finansiering af UG-udvalgets forplejning og vederlag til medlemmerne og dette beløb kan indgå i kommunens besparelser. Ulemper UG-udvalgets anbefalinger i mere omfattende, tværfaglige sager har derimod givet anledning til at Greve Nord relaterede spørgsmål umiddelbart har været lettere at behandle i de relevante fagudvalg, og at kommunen udadtil har praktiseret en koordineret indsats i forhold til Greve Nord. Det er eksempelvis tilfældet i de politiske beslutningsprocesser om kommunens prioriteringer vedrørende indsatser under Initiativaftalen for Askerød (ghettoplanen) og Greve Nord projektet. Nedlæggelse af UG-udvalget kan opfattes af samarbejdsparterne i Greve Nord som en kommunal nedprioritering af engagementet i udvikling i Greve Nord. UG-udvalget behandler en sag i juni, med BUDGETOPLÆG

23 forslag til kommunens fremtidige rolle i Greve Nord samarbejdet efter nedlæggelse af UG-udvalget samt om administrationens og fagudvalgenes fremadrettede håndtering af de tværgående Greve Nord relaterede sager. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres med virkning fra Besparelsen kan effektueres med virkning fra år Hertil kommer at det ikke forventes at hele tet anvendes i BUDGETOPLÆG

24 Ændringsforslag til Forretningsmæssig investering: Styrket fokus på indkøbsanalyser Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Center for Økonomi & It Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Forretningsmæssig investering: Styrket fokus på indkøbsanalyser - lønudgift til controller besparelse I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Indkøbsfunktionen har stort fokus på konkurrenceudsættelse af både varekøb og tjenesteydelser, hvor formålet er at opnå besparelser på kommunalt niveau. Indkøbsområdet er kendetegnet ved, at de største gevinster ved konkurrenceudsættelse opnås den første gang, et område konkurrenceudsættes. Ved efterfølgende genudbud kan der stadig opnås gevinster, men de vil som regel være mindre. Greve Kommunes centrale Indkøbsfunktion har eksisteret siden 2003, og kommunen har i perioden opnået store besparelser. Der arbejdes fortsat på at udbyde kommunens køb af varer og tjenesteydelser, men potentialet ved de enkelte udbud er mindre. Lovgivningen betyder dog, at når der er tale om indkøb større end lovgivningens tærskelværdier, så skal konkurrenceudsættelsen gennemføres, uanset om det vil indebære en gevinst eller ej. Indkøbsfunktionen har fortsat fokus på at optimere de eksisterende indkøbsaftaler samt identificere nye områder, der kan konkurrenceudsættes, men muligheden for at opnå besparelser reduceres på sigt. For at indkøbsområdet også fremadrettet kan bidrage positivt til Greve Kommunes samlede økonomi er det derfor vigtigt, at fokus i de kommende år også rettes mod nærmere analyse af kommunens indkøb. Greve Kommune tager i efteråret 2013 et nyt indkøbsanalysesystem i brug, som analyserer kommunens indkøb på baggrund af en kode knyttet til hver enkelt vare og ikke på baggrund af den samlede faktura. Det foreslås, at tilføre Indkøbsfunktionen en ny ressource, således at systemets mange analysemuligheder kan udnyttes fuldt ud. For det første vil et grundigere kendskab til kommunens konkrete indkøb gøre det muligt at opnå bedre udbud på eksisterende aftaler. Det kan 1

25 ske ved, at analyserne viser, at kommunen har et større indkøb end forventet (volumen), eller ved at analyserne viser, at kommunen køber en mindre del af aftalens sortiment, som der så kan aftales en bedre pris på (sortimentsoptimering). For det andet vil analyserne også kunne hjælpe med at identificere nye områder, der kan konkurrenceudsættes. For det tredje vil systemet øge mulighederne for at følge op på, hvilke leverandører institutionerne benytter, hvorved Indkøbsfunktionen får mulighed for at følge op på institutionernes overholdelse af de indgåede indkøbsaftaler. Hvis ikke institutionerne køber ind på de rigtige aftaler, kan det betyde, at de køber for dyrt ind. For det fjerde bliver det også muligt at undersøge, om leverandørerne overholder de aftaler, der er indgået. For eksempel kan det undersøges, om en given vare overholder den aftalte pris, og hvis det ikke er tilfældet, skal det ændres, og kommunen kompenseres. Alt i alt er der tale om en række omfattende analyser, som Indkøbsfunktionen i dag ikke har ressourcer til at udarbejde. Ved at tilføre en ressource vil der kunne sættes fokus på en række analysemuligheder, der fremadrettet vil styrke Greve Kommunes indkøbsprocesser både i selve udbudsprocessen og i den efterfølgende opfølgning af de indgåede aftaler alt sammen forhold der vil indebære nye besparelser for Greve Kommune. Fordele og ulemper Forslagets fordel er først og fremmest en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 og frem. Økonomi og tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar

26 Notat Emne Sygefraværsinitiativer Sagsnr Dokumentnr Dato Administrativ enhed Center for Byråd & Ledelse Sagsbehandler Birgitte Rømer Notat om sygefraværsinitiativer Økonomi- og Planudvalget har på sit møde den 17. april anmodet om at få belyst følgende 3 sygefraværsinitiativer: Ekstra frihed for egen regning Delvis sygemelding Rehabiliteringsjob i 3 måneder Ekstra frihed for egen regning Såfremt en medarbejder ikke er syg, men har behov for helt eller delvist at nedsætte arbejdstiden i en periode, vil det være muligt at aftale tjenestefrihed uden løn. Denne mulighed har en leder allerede. Det kan overvejes, om Greve Kommune f.eks. som en del af initiativerne med sigte på at nedbringe sygefraværet skal tydeliggøre muligheden for tjenestefrihed uden løn, samt om der skal være et egentlig krav herom for medarbejderen inden for nærmere fastlagte rammer, eller udelukkende såfremt tjenesten tillader det. En tydeliggørelse af muligheden kan gøre det lettere for den enkelte leder og medarbejder at anvende denne forebyggende og legitimt i en situation, hvor medarbejderen har behov for et pusterum. Vurdering af de økonomiske konsekvenser: Det vurderes ikke at være direkte besparelser forbundet med en beskrivelse af muligheden, da det dels må formodes, at muligheden vil blive brugt i relativt begrænset omfang, og der enten vil være produktionstab eller behov for vikar i forbindelse med tjenestefrihed med løn. Delvis sygemelding Muligheden for en delvis syge- eller delvis raskmelding fremgår af Greve Kommunes sygefraværspolitik samt samtaleguides til sygefraværssamtaler. Greve Kommune har i en årrække også i.f.t. samarbejdet med de lokale læger arbejdet for, at der i videst muligt omfang ikke sker en fuld sygemelding, såfremt fastholdelse til arbejdspladsen er en mulighed. Vurdering af de økonomiske konsekvenser: Der vurderes ikke at være yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med denne type sygemelding. Rehabiliteringsjob i 3 måneder Som et led i at forebygge sygefravær kan der etableres rehabiliteringsjob, hvor medarbejderen i en kortere periode kan fungere i mindre belastende stilling. På nogle arbejdspladser vil det kunne lade sig gøre at etablere egentlige rehabiliteringsjob. Det vil typisk være, hvor mange medarbejdere udføre ensartede opgaver. På andre arbejdspladser vil det realistiske være justering af eget job i en periode for at forebygge sygefravær. Side 1

27 Dele af disse muligheder er beskrevet i Greve Kommunes sygefraværspolitik samt samtaleguides til sygefraværssamtaler. Det kan overvejes, om det skal gøres til genstand i MED-organisationen at drøfte muligheden for etablering af rehabliteringsjob inden for det enkelte område/den enkelte arbejdsplads. Vurdering af de økonomiske konsekvenser: Der vurderes ikke at være direkte besparelser forbundet med oprettelsen af rehabiliteringsjobs, idet det primært vil omhandle opgaveomlægning inden for området. Side 2

28 Notat Emne DHUV-fagsystem Sagsnr Dokumentnr Dato 6. maj 2013 Administrativ enhed Center for Job & Socialservice Sagsbehandler Thomas Pedersen DHUV-fagsystem I det vedtagne Budget 2013 (-16) indgår et forslag om indkøb af IT-system til DHUV (Digitalisering af Handicappede og Udsatte Voksneområdet). I tet er både indregnet udgifter på ØPU s område 1.01 til implementering og drift af systemet og besparelser på SSU s område 5.02 i form af skærpet visitation. Indførelsen af DHUV forventes at være udgiftsneutralt fra 2015, jf. nedenstående oversigt. Forslaget er beskrevet i mappen 2013 (-16), prioriteringsforslag nr Fagsystemet DHUV Systemafgift og implementering (område 1.01) Skærpet visitation (område 5.02) I alt

29 Notat til dagsordenspunkt Udvalgsbehandling Emne Budget og administration af Direktionens udviklingspulje Sagsnr Dokumentnr Dato 22. april 2013 Administrativ enhed Center for Byråd & Ledelse Sagsbehandler Lone Arvedsen Som led i behandling af prioriteringsrum til Budget har Økonomi- og Planudvalget bedt om en oversigt over og administration af Direktionens udviklingspulje. Direktionen godkendte i 2011 reviderede retningslinjer for anvendelse af Direktionens udviklingspulje, herunder at udviklingspuljen skal være med til at understøtte gennemførelse af udviklingsprojekter, analyseopgaver samt udvikling af personalets kompetencer og trivsel i et eller flere centre. Desuden fremgår det af retningslinjerne, at der på direktørområderne afsættes et beløb, som direktøren kan disponere over ud fra udviklingspuljens formål samt at der afsættes et beløb til Itpuljen, for at kunne gennemføre forretningsmæssige investeringer på It-området. I 2012 er der godkendt et på 5,360 mio. kr. til Direktionens Udviklingspulje. Udviklingspuljen har i 2012 været med til helt eller delvist at finansiere projekter indenfor følgende indsatsområder: 1. Projekter i Direktionens Strategiplan, herunder Inklusion etape 1, Digital ledelse, Økonomiske kontroller, Energiledelse. 2. Personaletrivsel og kompetenceudvikling, herunder DHL-stafetten, chefseminar, chefgruppens mødevirksomhed, medarbejdernes julefrokost. 3. Direktionens udviklingsarbejde, herunder deltagelse i kurser og mødevirksomhed. 4. Udbudsprojekter, herunder forsikring og hjemmeplejen. I 2013 er der godkendt et på 5,375 mio. kr. til Direktionens Udviklingspulje. På nuværende tidspunkt er der disponeret 4,1 mio. kr. til personalets trivsel og som i 2012 kompetenceudvikling samt til helt eller delvist at finansiere fx følgende projekter: Kommuneplan 2013, Inklusion etape 2, Talentudvikling, Udbud af esdh, Innovation og effektivisering, Bedre Dagsordener, m.fl. Målgruppe Målgruppen for Direktionens udviklingspulje er ledelsen samt udviklingsprojekter bredt i kommunen, der ligger indenfor udviklingspuljens formål. Side 1

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 697 697 697 697

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 697 697 697 697 Center Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 2.01 Teknik og miljø Teknik & Miljø Gate 21 fra partner til medlem 280 280 280 280 Teknik & Miljø Undlade ekstern certificering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Samlet for Økonomi- og Planudvalget

Samlet for Økonomi- og Planudvalget F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C F O BL V Økonomi- og Planudvalgets indstilling

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Organisationstilpasning 750 750 750 750 Kontrol af leverandørers overholdelse af Politik for konkurrenceudsættelse

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32683 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015 Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Af budgetaftalen 2015 fremgår: 3.2 Byggesager Horsens

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

PRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15

PRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.08.01.11 Besparelse på konto 6/område 1.01 2.200 2.200 2.200 2.200 101.08.02.11 Tilskud

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903 Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken) 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Notat til dagsordenpunkt

Notat til dagsordenpunkt Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Økonomi- og Planudvalget den 16. november 2011 Emne Organisationstilpasning edoc sagsnummer 1253-68538 edoc dokumentnummer 2011-49956 Dato 11-11-2011 Administrativ

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem

Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Kaare Pedersen, projektchef, KL kaa@kl.dk - 3125 3504 06-05-2014 1 Potentiale KSD -40% KY -20% Budget 2015-2018 Mål Personale og

Læs mere

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen Nedbringelse af sagsbehandlingstider Ved Rune Munch Christensen Disposition Status for sagsmængden Sagsbehandlingstiden Byggesagsteamet Mål for det kommende år Største tidsrøvere/hvad tager tid? Igangværende

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 50. Indkøbsbesparelser i Faxe kommune Sagsnr: 85.00.00-A00-2-12 Sagsansvarlig: Carsten Erik Christensen Sagsfremstilling Byrådet godkendte d. 20. maj 2010 politik og strategi for indkøb i Faxe

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere