Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 3. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 3. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin."

Transkript

1 10. juni 2013 Læreplan for faget dansk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 3. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret: Juni 2013 Af: Rune Heilmann, Lone Limkilde, Lee Hauge Sørensen, Lotte Møller og Bent Søholt Rasmussen

2 Formål for faget dansk. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin. Det talte sprog. 2

3 sætter dem i stand til at: 1. Tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen. 2. Anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd. 3. Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form. 4. Forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler. 5. Læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste. 6. Lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling. 7. Beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og situation. 8. Lytte til norsk og svensk med forståelse. Det skrevne sprog. Læse: sætter dem i stand til at: 1. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse. 2. Beherske forskellige læseteknikker. 3. Afpasse læsemåde efter formål, genre og medie. 4. Fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form. 5. Forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier. 6. Bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til forståelse af verden. 7. Vurdere eget udbytte af det læste. 8. Forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk. 9. Læse norske og svenske tekster med forståelse. skrive: 3

4 sætter dem i stand til at: 1. Styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst. 2. Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form. 3. Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation. 4. Beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster. 5. Præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler. 6. Beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift. 7. Anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb. 8. Bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. Sprog, litteratur og kommunikation. sætter dem i stand til at: 1. Erhverve viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, variation, opbygning og grammatik. 2. Udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden. 3. Gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation. 4. Karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed. 5. Demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer. 6. Gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler. 7. Gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer. 8. Forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon, jf. bilag Forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer. 4

5 10. Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner. 11. Anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt. 12. Anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation. 13. Indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog. Trinmål for faget dansk efter 2. klassetrin. Det talte sprog. sætter dem i stand til at 1. bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig 2. udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk 3. fremlægge, referere, fortælle og dramatisere 5

6 4. give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner 5. læse enkle tekster op med god artikulation 6. lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet 7. improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme og computerens muligheder 8. forstå enkle norske og svenske ord og udtryk. Det skrevne sprog. læse: sætter dem i stand til at 1. anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster 2. læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier 3. søge forklaring på ukendte ord 4. opnå passende læsehastighed og præcision 5. genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste 6. læse fiktive og ikke- fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad 7. begynde at læse sig til viden i faglige tekster 8. læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste 9. udvikle begyndende læserutiner 10. finde og vælge bøger til egen læsning 11. læse lette norske og svenske ord og sætninger. skrive: sætter dem i stand til at 1. skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning 2. disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning 3. skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål 4. stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster 5. udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst 6

7 6. skrive de små og store bogstaver i håndskrift 7. skrive på computer 8. orientere sig i digitale tekster og anvende tekstbehandling i skriveprocessen 9. bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker. Sprog, litteratur og kommunikation. sætter dem i stand til at 1. bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk 2. kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog 3. vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog 4. vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser 5. kende betydningen af de vigtigste ord og begreber 6. udtrykke en begyndende forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation 7. være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster 8. kende forskellen mellem fiktion og ikke- fiktion og kunne tale med om genre og hovedindhold 9. samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til faglige begreber 10. kende enkle sproglige virkemidler 11. kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg 12. forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier 13. vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster 14. udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form 15. finde information i trykte og elektroniske medier 16. forstå, at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder. 7

8 Trinmål for faget dansk efter 4. klassetrin. Det talte sprog. sætter dem i stand til at 1. bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe 2. videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk 3. fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge 4. give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden 5. læse tekster op med tydelig artikulation og betoning 6. lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons 7. bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel 8. forstå enkle norske og svenske tekster og andre udtryksformer. Det skrevne sprog. læse: sætter dem i stand til at 8

9 skrive: 1. anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster 2. læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier 3. søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk 4. kende forskellige læseteknikker 5. tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad 6. udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt 7. læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse 8. læse sig til danskfaglig viden 9. læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste 10. udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner 11. søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier 12. læse lette og korte norske og svenske tekster. sætter dem i stand til at 1. skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster 2. søge information i digitale og trykte tekster og planlægge den efterfølgende skrivning 3. strukturere egen tekst kronologisk 4. skrive beskrivende, refererende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper 5. følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning 6. anvende et enkelt layout i såvel håndskrevet som elektronisk tekst 7. skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift 8. skrive på computer med enkel skriveteknik 9. anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet 10. bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker. Sprog, litteratur og kommunikation. sætter dem i stand til at 1. bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk 2. have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk 3. kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog 9

10 4. vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser 5. kende betydningen af ord og begreber i hverdagssprog, skønlitteratur og sagprosa 6. udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation 7. forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster 8. kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikke- fiktion 9. samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse 10. kende brugen af sproglige virkemidler 11. kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg 12. forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer 13. opnå kendskab til, hvordan sprog og litteratur fra forskellige tider afspejler den periode, den er blevet til i 14. udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form 15. søge information på en systematisk måde 16. iagttage forskelle og ligheder i sprog fra forskellige kulturer. 10

11 Trinmål for faget dansk efter 6. klassetrin. Det talte sprog. sætter dem i stand til at 1. bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer 2. udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd 3. argumentere, debattere og informere 4. udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form 5. læse op med tydelig artikulation og fortolkende betoning 6. lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål 7. bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formal 8. forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Det skrevne sprog. 11

12 læse: sætter dem i stand til at 1. beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper 2. læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier 3. søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger 4. anvende forskellige læseteknikker 5. udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad 6. fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form 7. læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse 8. læse sig til danskfaglig viden 9. læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste 10. udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur 11. søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning 12. læse lette norske og svenske tekster. skrive: sætter dem i stand til at 1. strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke- fiktive genrer 2. indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst 3. strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og afsnit 4. skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper 5. stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning 6. layoute tekster til bestemte formål og modtagere 7. skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift 8. skrive på computer med funktionel skriveteknik 9. kunne søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser 10. bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning. Sprog, litteratur og kommunikation. 12

13 sætter dem i stand til at 1. bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden 2. vise kendskab til sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer 3. kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog og kunne karakterisere dem 4. skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget 5. kende betydningen af tekniske og abstrakte ord og fagtermer 6. forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation 7. vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster 8. karakterisere og kunne anvende forskellige genrer inden for fiktion og ikke- fiktion 9. fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse 10. kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler 11. vise kendskab til både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg 12. finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer 13. kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i 14. udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form 15. søge information på en systematisk og kritisk måde 16. forstå samspillet mellem sprog og kultur og betydningen af sproglig mangfoldighed. 13

14 Trinmål for faget dansk efter 9. klassetrin. Det talte sprog. sætter dem i stand til at: 1. Kunne lede møder og styre diskussioner. 2. Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd. 3. Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler, der bedst støtter hensigten. 4. Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form. 5. Læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning. 6. Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. 7. Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation. 8. Forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. 14

15 Det skrevne sprog. læse: sætter dem i stand til at: 1. Beherske sikre og automatiserede strategier til læsning af alle typer tekster. 2. Læse sprogligt udviklende tekster. 3. Bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk. 4. Anvende hensigtsmæssige læseteknikker. 5. Anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad. 6. Fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form. 7. Læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert. 8. Læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet. 9. Læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste. 10. Fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur. 11. Foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning. 12. Læse norske og svenske tekster. skrive: sætter dem i stand til at: 1. Beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift. 2. Beherske skriftsproget i forskellige genrer. 3. Indsamle stof og disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen. 4. Skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation. 5. Skrive reflekterende og argumenterende og udtrykke sig med varieret ordforråd og sætningsbygning. 15

16 6. Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster. 7. Layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed. 8. Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab. 9. Kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder. 10. Bruge skrivning bevidst og varieret som støtte for tænkning. Sprog, litteratur og kommunikation. sætter dem i stand til at: 1. Karakterisere sproget og bruge det bevidst til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden. 2. Vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer. 3. Karakterisere forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog. 4. Kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget. 5. Beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder. 6. Gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation. 7. Forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster. 8. Vise indsigt i og kunne anvende et bredt udsnit af genrer. 9. Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse. 10. Gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler. 11. Gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg. 12. Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer. 13. Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i. 14. Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner samt i dramatisk form. 16

17 15. Søge og anvende information og dokumentere kendskab til kritisk anvendelse af søgeresultaterne. 16. Udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden 17

18 Læreplan dansk undervisningens indhold. Generelt gælder for undervisningen i dansk på Faarevejle Friskole, at vi lægger vægt på at fremme elevernes evne til at fremlægge mundtligt, og i det hele taget udtrykke sig nuanceret mundtligt. 0. klasse. Det talte sprog. Der lægges særligt vægt på : Eksempler på emner for fortællestof og højtlæsning: Folkeeventyr (bl.a. Brdr. Grimm), det nære (kroppen, familie, nærmiljø, hjemstavn), almindelige erhverv (landmand, bager, brandmand, håndværkere), vejrlig, dyr, gætte, ting der pirrer nysgerrigheden. Fortælling ud fra billeder. Sange, rim, remser, musik og bevægelse der passer til. Læring gennem leg og bevægelse. Sproglig opmærksomhed (bogstaver, ord og sætninger danner sprog). Det skrevne sprog. Læse: Gennem højtlæsning, fortælling og sang. Ved at lytte og se fortælling og film fra elektroniske medier. Tegning, skrivning og formning af bogstaver. Gennem bogstavernes lyde. Skrive: Kunne de store bogstaver og være præsenteret for de små bogstaver. 18

19 Blive præsenteret for vokaler og konsonanter på en legende og ubevidst måde Begyndende arbejde med børnestavning. Der arbejds med små lydrette ord og vrøvleord. Sprog, litteratur og kommunikation. Sanseudtryk i form af sang, musik og teater. Der arbejdes med kropssprog. At aflæse mundtligt og kropsligt sprog. At veksle mellem at lytte og tale. Metodik og didaktik. Følgende elementer indgår: Motorik og bevægelse er et væsentligt element af undervisningen i 0. klasse. Tegning, maling, modellering og formgivning af bogstaver. Emner for fortællestof og højtlæsning gengives ligeledes via tegning, maling, modellering og formgivning. Der kan evt. knyttes en lille fortælling til hvert bogstav for at give barnet et billede til bogstavet (bogstavet K fortællingen om Kongen). Der tages hovedsageligt udgangspunkt i natur, nærhed og omgivelser. Billeder anvendes i form af bla. ordkort, ordbilleder, læsning til billeder og symbollæsning. Sange, lyde og musik. Lege, sanglege og fortælling anvendes til bl.a. regulering af social adfærd og socialisering. Udenadslære og små skuespil anvendes til styrkelse af hukommelsen og socialisering af klassen. Der knyttes bevægelse til udenadslæren. Håndfonemer. Bevægelser der knyttes til bogstaverne. ipads anvendes til at øve indlært stof. 19

20 1. klasse. Det talte sprog. Der lægges særligt vægt på : Eksempler på emner for fortælling og højtlæsning: Folkeeventyr (eks. Brdr. Grimm), det nære (kroppen, familie, nærmiljø, hjemstavn), nære erhverv (landmand, bager, håndværkere), vejrlig, dyr, gætte, ting der pirrer nysgerrigheden. Elevernes egen læsning øves. Genfortælling, samtale om historier. Begrebsdannelse. Den sproglige opmærksomhed udvides (stavelser, ordbilleder). Begyndende arbejde med ordklasser, tillægsord (egenskabsord), udsagnsord (gøreord) og navneord (tingsord). Det skrevne sprog. Læse: Der arbejdes målrettet med læsetræning. Eleverne skal være sikre i genkendelse af både store og små bogstaver. Eleverne skal kunne læse lydrette tekster. Skrive: Det enkelte bogstavs skrivevej trænes. Bogstavhuset introduceres. Trykte bogstaver øves. Eleverne øver sig i at skrive og tegne små historier. Ved skriveindlæring tages der hensyn til det enkelte barns finmotoriske stade. Der arbejdes med lydret stavning og børnestavning (eleverne skriver det de hører). Sprog, litteratur og kommunikation. 20

21 Se under 0. klasse. Metodik og didaktik. Motorik og bevægelse er et væsentligt element af undervisningen i 0. klasse. Tegning, maling, modellering og formgivning af bogstaver. Emner for fortællestof og højtlæsning gengives ligeledes via tegning, maling, modellering og formgivning. Der kan evt. knyttes en lille fortælling til hvert bogstav for at give barnet et billede til bogstavet (bogstavet K fortællingen om Kongen). Der tages hovedsageligt udgangspunkt i natur, nærhed og omgivelser. Billeder anvendes i form af bla. ordkort, ordbilleder, læsning til billeder og symbollæsning. Sange, lyde og musik. Lege, sanglege og fortælling anvendes til bl.a. regulering af social adfærd og socialisering. Udenadslære og små skuespil anvendes til styrkelse af hukommelsen og socialisering af klassen. Der knyttes bevægelse til udenadslæren. Håndfonemer. Bevægelser der knyttes til bogstaverne. ipads anvendes til at øve indlært stof. 2. klasse. Det talte sprog. Eksempler på emner for fortællestof og højtlæsning: Eventyr, legender (eks: Flammen af Selma Lagerlöf og Frans af Asissi ), sagn og dyrefabler (Eks: Mikkel ræv ), det nære (kroppen, familie, nærmiljø, hjemstavn), erhverv (eks: landmand, fisker, håndværker), vejrlig, dyr, gætte, ting der pirrer nysgerrigheden. Sproglig opmærksomhed udvides (stavelser og ordbilleder). Stadig begyndende ordklasser, tillægsord (egenskabsord), udsagnsord (gøreord) og navneord (tingsord). Genfortælling og samtale om historier. Begrebsdannelse. 21

22 Det skrevne sprog. Læse: Der arbejdes stadig målrettet med læsning. Teksterne bliver sværere, men det lydrette fylder stadig meget. Skrive: Der arbejdes fortsat med trykte små og store bogstaver. Eleverne skriver små historier. Der arbejdes med børnestavning, eks: Skriv løs. Sprog, litteratur og kommunikation. Meget som i 1. klasse. Metodik og didaktik. Meget som i 1. klasse. 3. klasse. Det talte sprog. Eksempler på emner for fortællestof og læsning: Ensomhedsfortællinger, eks.: Det gamle testamente, bl.a. Uddrivelsen af paradiset, Stien ( Kristoffer med kvisten ) og Frændeløs. Fortællinger og de gamle håndværk, bl.a. bonden og fiskeren (Eks: Den sidste viking og Fæstebondens søn ). Jeppe Aakjærs fortællinger er meget egnede til klassetrinnet. 22

23 Sproglig opmærksomhed udvides. Stavelser, ordklasser, tillægsord (egenskabsord), udsagnsord (gøre ord) og navneord (tingsord). Den ikke lydrette stavning. Stumme bogstaver, dobbeltkonsonanter, vokalforveksling, konsonantforveksling. Genfortælling, samtale om historier. Begrebsdannelse. Det skrevne sprog. Læse: Der arbejdes med konsolidering af læsning. Det ikke lydrette fylder mere. Faglig læsning. Der fokuseres på at forstå det indholdsmæssige. Skrive: Sammenhængende grundskrift læres og øves. Historieskrivning udvides. Der arbejdes nu med ikke lydret stavning og skrivning. Små diktater introduceres. Begyndende tegnsætning (punktum). Sprog, litteratur og kommunikation. I.a.b. Metodik og didaktik. Der arbejdes med små grammatiske øvelser. Elevernes oplæsning optages på ipad m.m. Det mundtlige øves via fortælling og små skuespil. ipads anvendes til at øve stavning, optagelse m.m. Se også 1. klasse. 23

24 4. klasse. Det talte sprog. Eksempler på emner for fortællestof og læsning: Vikinger, nordisk mytologi, Ole Lund Kirkegaards bøger. Sproglig opmærksomhed udvides. Stavelser, ordklasser, adjektiver (tillægsord), verber (udsagnsord) og substantiver (navneord), egennavne og forholdsord er nye ordklasser. Der arbejdes med talemåder, rim, remser, ordsprog og gåder. Genfortælling, samtale om historier. Begrebsdannelse. Det skrevne sprog. Læse: Der arbejdes med læseforståelse. Tekster - opbygning og forskellige genrer. Fortællemåde (synsvinkel). Enkle norske og svenske tekster. Søge information i bøger og på nettet. Skrive: Sammenhængende grundskrift øves og bruges. Historieskrivning. Skriftsprog indøves(ikke talesprog). Opbygning af en historie (Indledning, handling, afslutning). Begyndende genreskrivning. Diktater og retskrivning øves. Tegnsætning øves (punktum). Sprog, litteratur og kommunikation. I.a.b. Metodik og didaktik. Der arbejdes med grammatiske øvelser. Elevernes oplæsning optages på ipad m.m. Det mundtlige øves via fremlæggelser, fortælling og små skuespil. ipads anvendes til at øve stavning, læsning m.m. 24

25 5. klasse. Det talte sprog. Eksempler på emner for læsning og fortælling: Tekster fra Fandango. Trine Mays genreserie. Græsk mytologi. Ægypten. Bent Haller. Kim Fups Åkesson. Historiske romaner og noveller. Sproglig opmærksomhed udvides. Stedord (pronomener) og bindeord (konjunktioner). Der arbejdes med sammensatte ord, bøjningsformer, forstavelser og afledningsendelser. Fokus på genfortælling, samtale om historier og begrebsdannelse. Øvelser i det talte sprog: Taler, fremlæggelser, små skuespil. Elverne stifter bekendtskab med norsk og svensk. Det skrevne sprog. Læse: Der arbejdes med læseforståelse, herunder fortællemåde (synsvinkel). Automatiseret læsning øves. Genrekendskab udvides. Hvilke virkemidler anvendes i forskellige typer tekster. At læse på, mellem og bag linierne. Læsestrategier i forhold til forskellige genrer og mål med læsning. Skrive: Sammenhængende grundskrift øves og bruges. Genreskrivning øves. Gerne som månedsopgaver. Fokus på skriftsprog(ikke talesprog). Varierede sætninger. Opbygning af en historie (komposition). Udvidet tegnsætning (punktum, komma, udråbstegn, spørgsmålstegn, citationstegn ). Diktater/retskrivning øves. 25

26 Sprog, litteratur, kommunikation og didaktik. Mediekommunikation introduceres. ipads anvendes til fremlæggelser, grammatiske øvelser, optagelse af oplæsning, fortælling, film, små skuespil m.m. Procesorienteret læsning og skrivning øves. 6. klasse. Det talte sprog. Eksempler på emner for læsning og fortælling: Tekster fra Fandango. Trine Mays genreserie. Romerriget. Fantasy. Sproglig opmærksomhed udvides. Stedord (pronomener) og bindeord (konjunktioner) øves fortsat. Der arbejdes med sammensatte ord, bøjningsformer, forstavelser og afledningsendelser. Fokus på genfortælling, samtale om historier, begrebsdannelse, analyse og dialog. Øvelser i det talte sprog: Taler, fremlæggelser, små skuespil. Øve norsk og svensk. Det skrevne sprog. Læse: Der arbejdes med læseforståelse, herunder fortællemåde (synsvinkel). Genrekendskab udvides. Hvilke virkemidler anvendes i forskellige typer tekster. At læse på, mellem og bag linierne. Læsestrategier i forhold til forskellige genrer og mål med læsning. Skrive: 26

27 Faste rammer for skriftlig fremstilling. Lære at følge en opgaveformulering med fokus på sproglige virkemidler. Mere fokus på layout. Udvidet genrebevidsthed. Fokus på skriftsprog (ikke talesprog). Opbygning af en historie (komposition). Varierede sætninger og ordanvendelse. Udvidet tegnsætning (punktum, komma, udråbstegn, spørgsmålstegn, citationstegn ). Diktater/retskrivning øves. Sprog, litteratur, kommunikation og didaktik. Mediekommunikation og informationssøgning. Kildekritik introduceres. ipads anvendes til fremlæggelser, grammatiske øvelser, optagelse af oplæsning, fortælling, film, små skuespil m.m. Procesorienteret læsning og skrivning øves. Ordbogsopslag øves. 7. klasse. Det talte sprog. Eksempler på emner for læsning og fortælling: Litteraturhistoriske perioder. Store historiske og moderne forfattere i Industrialiseringen (eks.). Det moderne gennembrud. Guldalderen. Romantikken. De store opdagelsesrejser. Sproglig opmærksomhed udvides. Ale ordklasser og tegnsætning repeteres. 27

28 Oplæsning trænes. Intonation, tempo, m.m. Udvidet begrebsdannelse. Analyse, dialog og refleksion øves. Øvelser i det talte sprog: Særligt taler og fremlæggelser. Norsk og svensk øves. Det skrevne sprog. Læse: Tekstanalyse. Brug af analysemodeller. Perspektivering og intertekstualitet øves. Genrekendskab øves. Hvilke virkemidler anvendes i forskellige typer tekster. At læse på, mellem og bag linierne. Læsestrategier i forhold til forskellige genrer og mål med læsning. Læseforberedende træning (overblikslæsning, skimning, øgning af ordforråd). Skrive: Faste rammer for skriftlig fremstilling. Lære at følge en opgaveformulering med fokus på sproglige virkemidler. Mere fokus på layout. Udvidet genrebevidsthed. Fokus på skriftsprog (ikke talesprog). Opbygning af en historie (komposition). Varierede sætninger og ordanvendelse. Udvidet tegnsætning (punktum, komma, udråbstegn, spørgsmålstegn, citationstegn ). Diktater/retskrivning øves. Sprog, litteratur, kommunikation og didaktik. Mediekommunikation og informationssøgning. Kildekritik introduceres. ipads anvendes til fremlæggelser, grammatiske øvelser, optagelse af oplæsning, fortælling, film, små skuespil m.m. Procesorienteret læsning og skrivning øves. Ordbogsopslag øves. 28

29 8. klasse. Det talte sprog. Eksempler på emner for læsning og fortælling: Litteraturhistoriske perioder. Store historiske og moderne forfattere. Eksempelvis: Industrialiseringen, det moderne gennembrud, Guldalderen, Romantikken, ungdomsoprøret, tallet. Sproglig opmærksomhed udvides. Alle ordklasser og tegnsætning øves. Oplæsning trænes. Intonation, tempo, m.m. Udvidet begrebsdannelse. Analyse, dialog og refleksion øves. Eleverne øves i at vurdere og tage stilling. Øvelser i det talte sprog: Taler og fremlæggelser. Norsk og svensk øves. Det skrevne sprog. Læse: Tekstanalyse. Brug af analysemodeller. Perspektivering og intertekstualitet øves. Genrekendskab øves. Hvilke virkemidler anvendes i forskellige typer tekster. At læse på, mellem og bag linierne. Læsestrategier i forhold til forskellige genrer og mål med læsning. Læseforberedende træning (overblikslæsning, skimning, øgning af ordforråd). Skrive: Faste rammer for skriftlig fremstilling. Lære at følge en opgaveformulering med fokus på sproglige virkemidler. Mere fokus på layout. Udvidet genrebevidsthed. Fokus på skriftsprog (ikke talesprog). Opbygning af en historie (komposition). Varierede sætninger og ordanvendelse. Udvidet tegnsætning (punktum, komma, udråbstegn, spørgsmålstegn, citationstegn ). Diktater/retskrivning øves. Sprog, litteratur, kommunikation og didaktik. Mediekommunikation og informationssøgning. Kildekritik øves. ipads anvendes til fremlæggelser, grammatiske øvelser, optagelse af oplæsning, fortælling, film, små skuespil m.m. Procesorienteret læsning og skrivning øves. Ansvar og initiativ i gruppearbejde. Ordbogsopslag øves. 29

30 9. klasse. Det talte sprog. Eksempler på emner for læsning og fortælling: Litteraturhistoriske perioder. Store historiske og moderne forfattere. Eksempelvis: Industrialisering, det moderne gennembrud, Guldalderen, Romantikken, ungdomsoprøret, tallet. Sproglig opmærksomhed udvides. Alle ordklasser og tegnsætning repeteres. Oplæsning trænes. Intonation, tempo, m.m. Udvidet begrebsdannelse. Analyse, dialog og refleksion øves. Eleverne øves i at vurdere og tage stilling. Øvelser i det talte sprog: Taler og fremlæggelser. Norsk og svensk øves. Det skrevne sprog. Læse: Tekstanalyse. Brug af analysemodeller. Perspektivering og intertekstualitet øves. Genrekendskab øves. Hvilke virkemidler anvendes i forskellige typer tekster. At læse på, mellem og bag linierne. Læsestrategier i forhold til forskellige genrer og mål med læsning. Læseforberedende træning (overblikslæsning, skimning, øgning af ordforråd). Skrive: Faste rammer for skriftlig fremstilling. Lære at følge en opgaveformulering med fokus på sproglige virkemidler. Mere fokus på layout. Udvidet genrebevidsthed. 30

31 Fokus på skriftsprog (ikke talesprog). Opbygning af en historie (komposition). Varierede sætninger og ordanvendelse. Udvidet tegnsætning (punktum, komma, udråbstegn, spørgsmålstegn, citationstegn ). Diktater/retskrivning øves. Sprog, litteratur, kommunikation og didaktik. Mediekommunikation og informationssøgning. Kildekritik øves. ipads anvendes til fremlæggelser, grammatiske øvelser, optagelse af oplæsning, fortælling, film, små skuespil m.m. Procesorienteret læsning og skrivning øves. Ansvar og initiativ i gruppearbejde. Ordbogsopslag øves. Eleverne forberedes til afgangsprøven. 31

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Undervisningsplan dansk 9. klasse

Undervisningsplan dansk 9. klasse Undervisningsplan dansk 9. klasse (Underviser: Hanne Wiehe og Stine Rødbro) Mål: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler.

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler. Indledning Undervisningen i 6. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som blev lagt sidste år. Fokus for sidste års undervisning var centreret omkring de trinmål der gør sig gældende inden

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Rollespil Lærespil Den gode stol. Tal om klasseregler og trivsel på skolen og i klassen. Have samtale med den enkelte elev.

Rollespil Lærespil Den gode stol. Tal om klasseregler og trivsel på skolen og i klassen. Have samtale med den enkelte elev. ÅRSPLAN I DANSK 2. KLASSE 2013/2014 Lærer: Boushra Chami Uge Emne Formål og aktiviteter 33 34 35 36 Repetition af alfabetet: Hvilke er vokaler/konsonanter? Bogstavernes - form og lyd Arbejde med stavelser,

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Å rsplan i dansk for 3. klasse

Å rsplan i dansk for 3. klasse Å rsplan i dansk for 3. klasse 2014-2015 Undervisningen vil dagligt variere mellem gennemgang ved smart board, individuelt, par- og gruppearbejde e diskussioner og fremlæggelser. Der vil næsten dagligt

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan for mellemste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for mellemste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for mellemste klasse, dansk 2012/2013 6 lektioner pr. uge Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Og i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 6.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Årsplan for 5.a. Dansk 2010/11

Årsplan for 5.a. Dansk 2010/11 Årsplan for 5.a Dansk 2010/11 Overordnede mål for undervisningen: Vi bevæger os nu ind i 3. forløb, som indbefatter en udvikling over 5. og 6. klassetrin. Ifølge Fælles Mål Dansk, skal undervisningen vægtes

Læs mere

Årsplan for 0.x i dansk

Årsplan for 0.x i dansk Årsplan for 0.x i dansk Lærer Hold 0.x Katrine Amtkjær Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Forfatterskab Naja Marie Aidt 33-35 2 TEMA: Kærlighed

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.A 2012/13 af Dorthe Duvander

Årsplan for dansk i 6.A 2012/13 af Dorthe Duvander Dansk Fagets formål Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Skolens undervisning - Dansk

Skolens undervisning - Dansk Skolens undervisning - Dansk Delmål for Dansk i Indskolingen 0. -3. klasse Nedenstående delmål er et udtryk for Skolens prioritering og supplering af fælles mål. Skolens undervisning i dansk og planlægningen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan i fagene 2013-2014

Årsplan i fagene 2013-2014 Årsplan i fagene 2013-2014 Klasse: 1.H Fag: Dansk Lærer: Susanne B. Krogh Læringsstile, CL og undervisning i IT indgår som en integreret del af undervisningen. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Dansk. Status. Evaluering

Dansk. Status. Evaluering Dansk Status Vi har 6 ugentlige lektioner i dansk på 5.klassetrin. De fordeler sig på 3 ugedage; mandag 3, torsdag 1 og fredag 2 lektioner (dog med mulighed for delehold tirsdag/fredag). 5.klasse er en

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere