Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark"

Transkript

1 Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark AF GRETHE MARCUSSEN Om ikke at gå over åen efter vand, og om hvordan man kan ende som millionær ved en i vor tid så godt som ukendt, nøjsom levevis, og ved udvisning af rettidig omhu»det var ikke mig, det var min bror!«lød det en kende ærgerligt fra den af tvillingbrødrene Edvard og Harald, der ikke havde fulgt pigen hjem, den pige, som dagen efter skovballet kom ud på marken for at sige tak for sidst til kavaleren. Hverken med hende eller med nogen anden, til hvem den ene eller den anden bror i tidens løb måtte have tabt sit hjerte, blev bekendtskab til ægteskab. De to brødre levede hele livet sammen, og da de ingen søskende havde, uddøde med dem en gren af den her på egnen i øvrigt talrige Larsen-slægt. Hvad de derimod efterlod sig, var omkring 1½ million kroner og 2 gældfri husmandsbrug, som de sidste små 100 år har været drevet sammen. Forhistorien til brødrenes to ejendomme Kildevangsvej sælger og skøder Ane Pederlene Larsdatter, som sidder enke på gården i Skovgyden i Baaring, til møllersvend Frederik Jensen Larsen af Fredericia Mølle en jordlod med matr. nr. 12 f, udflyttet til Baaring Mark ifølge lov af juli Køberen har selv forsynet jordlodden med bygninger. Prisen var 1000 kr. Der hvilede på denne lod en bygafgift af 1 tønde, 5 skæpper, 3 3/4 fjerdingkar til Asperup/Roerslev sognekald, i dag cirka 175 kg. Frederik Jensen Larsen drev nu ejendommen og fik sammen med sin hustru Kirstine Marie Larsen 4 sønner og 2 døtre: Marie Kirstine, Marius, Albert, Bertha Marie, Niels Anthon og Karl Alfred døde Frederik, og hans enke solgte 2 år senere i 1911 ejendommen til sin hjemmeværende søn, Karl Alfred Larsen. Denne overtog lånet og forpligtede sig ifølge skødet endvidere til at have moderen på aftægt, at bekoste hendes begravelse, at forsyne hende med 40 kr. årligt som håndskilling, samt ved hendes død at udrede 200 kr. til hver af sine 5 søskende. Kirstine Marie døde Karl Alfred udredte arven til sine søskende i 1920, men forinden, nemlig i 1916, havde han giftet sig med naboens datter Emilie. Birkevangsvej 3 I 1870 optager husmand Niels Jørgensen i nabo ejendommen på Birkevangsvej 3 et lån på 1800 rigsdaler, mod pant i samme. 4 jordlodder udgjorde her tilliggendet, nemlig matr. nr. 45 a+b, samt 46 a+b. I januar 1893 bliver ungkarl Hans Eiler Nielsen ny ejer; men noget må være gået skævt, for i 1896 af holdes auktion over ejendommen. Højstbydende var husmand Søren Nielsen med kr. Han havde tjent penge i Amerika og var i øvrigt i forvejen ejer af matr. nr. 46 d, som altså nu bliver sammenlagt med de 4 ovennævnte. Herredsfoged Møller fra Middelfart, som havde fungeret som auktionsdirektør, udstedte skøde til Søren Nielsen, som stammede fra Vedelshave. Forældrene var Rasmus og Sine Nielsen, f. Berthelsen. Søren Nielsen fik sig snart en husbestyrerinde, nemlig Johanne Kirstine Hansen, f. Nielsen. Hun havde nytårsdag 1894 efter 3V2 års ægteskab mistet sin mand, hjulmand Hans Peter Hansen fra Roerslev Mark. Fra dette ægteskab medbragte hun datteren Emilie. Johanne Kirstine var født 1858 på Brenderup Mark, blev 1872 konfirmeret i Ore kirke og tog derpå plads i huset bl.a. i Brenderup præstegård, hos Jens Jørgen Jensen i Roerslev, hos Simonsen på Holsegård og hos skovrideren på Kongebrogård.

2 Sankt Hans Edvard og Harald med venner fra Nørrebro Skudsmålsbogen giver indtryk af en gæv pige. 32 år gammel indgik hun det ægteskab, der skulle vare så kort. Siden levede hun små 40 år på Baaring Mark. I august 1914 mistede hun Søren Nielsen. Ved skifteudskrift, tinglæst den 20. november 1916, blev»stine Sørens«, som hun blev kaldt, ejer af ejendommen på Birkevangsvej 3. Ikke over åen... Det var i august 1916, at nabobørnene Emilie Marie Lilliedal Hansen og Karl Alfred Larsen indgik ægteskab. Den 16. december samme år fik de tvillingerne Edvard og Harald. Drengenes farmor Kirstine Marie i ejendommen på Kildevangsvej døde 1919, men mormor Johanne Kirstine havde familien hos sig frem til Der var på den tid god brug for alle hænder i hus og have, mark og stald. Karl Alfred har givet været godt hjulpet med Emilie og hendes mor. Det forlyder, at en nabo engang forhørte sig hos Emilie, om Karl Alfred var hjemme. Svaret lød måske en anelse køligt, mens hun slog ud med armen:»kan du da ikke se? Han står dernede i marken og pløjer.«nøjsomhed og rettidig omhu Rigtig mange gøremål udgjorde dagligdagen på de to brug, som Karl Alfred Larsen drev sammen med sin familie. I alt var der ca. 10 tdr. land. Inde som ude gjaldt det at få mest muligt ud af alting. Et eksempel kunne være, at roe rækker, hvor frøene på nogle steder ikke var kommet op, blev eftersået med roefrø eller kålplanter. Ingen på egnen avlede mere pr. tønderland end denne familie. At holde husdyr krævede ligeledes omhu. Karl Alfred var den, der gerne holdt sig oppe, når en so skulle fare. Længst muligt klarede man sig uden at installere nymodens hjælpemidler. Toiletbesøg blev klaret i stalden eller på det gammeldags das, toiletpapir var avispapir på snor. Vand blev indlagt meget sent. Afløb kom aldrig til! Emilie var en meget dygtig husmor. En sådan var afgørende for, om det»slog til«. At henkoge, sylte, bage, salte m.m. var utrolig vigtigt hos alle. Her blev man blot ved på den velkendte facon langt længere op mod vor tid end hos andre. Det fortælles, at der først blev købt brød, da Emilie ikke længer havde kræfter til at Dage. Ellers fik hun og faderen lært sønnerne alt om arbejdet inde såvel som ude. Alt blev holdt sobert og propert, også dem selv. På trods af de sanitære forhold! Skolegang Edvard og Harald stod faktisk i lære hos deres mor, lige indtil hun døde i I sin sidste tid gik Emilie ganske krumbøjet, måske i nogen grad på grund af slid, for til sidst slet ikke at kunne gå. Men omhyggeligt tog sønnerne sig da af hende og bar hende fra sengen ud til pladsen ved komfuret, hvorfra udsigten over vigen jo er så ganske livlig med skibs trafikken, men også rent paradisisk med de stemnings- og farveskift hver ny dag til stadighed bringer. Egentlig skolegang begyndte for drengene i forskolen på Baaring Mark hos Marie Olsen i Dernæst gik turen til frk. Ejendommen Kildevangsvej 24. Kirstine Marie står ved hestegangen.

3 Riber for at slutte hos lærer Larsen, Baaring. De blev konfirmeret hos pastor Øllgaard Det er vanskeligt at forestille sig disse tvillinger som elever, for når man mødte dem, var de som oftest fåmælte og generte. De fulgtes, dvs. Edvard gik eller cyklede forrest, og det var også ham, der førte ordet, det vil dog sige, de sagde ingenting, blot ja eller nej. De har helt sikkert fået fat i stoffet og læst lektier. Interessen har været til stede. Senere deltog de i aftenskole - også på Baaring Mark - hos lærer Tornøe. Endnu en lærermester havde de, nemlig Hans Ploug, der i perioder boede hos Jørgen Jørgensens på nuværende Skyttevej 4. Hans Ploug var en art kunstnerisk autodidakt. Han malede f.eks. vægfladerne på Afholdshotellet med emner fra nordisk mytologi. Derudover spillede han violin. Det vakte Edvards og Haralds interesse, og de blev optaget af at lære ham kunsten af. For dem blev det en livslang fornøjelse at spille. På besøg hos Katrine og Valdemar Larsen på Kystvejen 3 var violinerne som regel med, for her spillede datteren Ulla klaver. Forskolen på Baaring Mark Hver elev fik skolebilledet som julekort. Marie Olsen kigger frem bag flokken. x er tvillingerne, men hvem er de andre? Lokalhistorisk Arkiv hører gerne herom.»dråu'rne«på den på»marken«fremherskende dialekt kaldtes de sådan, og det var i grunden ikke underligt, for bortset fra vennen og naboen Freddy Sorgenfrey var der næppe nogen, der med sikkerhed kunne sige, hvem de havde for sig. Forældrene havde aldrig deltaget i sognets liv, men det gjorde sønnerne: til bal i skoven, VU-baller, fest på Højskolen, genbrugsballer og sammenkomster med folkedans og musik, foredrag samt Åbent-Hus-arrangementer. Til bal var reglen, at der blev købt et adgangskort. De kunne vel skiftes til at svinge damerne! Og det gjorde de, og danse, det kunne de! Nøjsom levevis var nedarvet. De gjorde ikke en dyd af det, det var deres natur. Adspurgt, om der snart skulle anskaffes TV, lød svaret, at så ville det blive nødvendigt at fyre i stuens kakkelovn hver dag, og det lå ikke lige for. Klar til bal i skoven. Harald ved Badehotellet i 1935 Søren Nielsen og Johanne Kirstine som brudepar. Pilehegnene og det, der blev skåret af frugttræerne, rakte til komfuret! Alt, hvad posten bragte med af reklamer og konvolutter, blev genbrugt til optegnelser, som blev gemt. Bøjede søm blev møjsommeligt rettet ud og opbevaret. Og sådan med alting! Det var først efter moderens død, at de tøvende gik i gang med de lidt større investeringer: f.eks. en Ferguson, en ny staldbygning og en malkemaskine. Den sidste havde nær taget livet af besætningen. Men det gik da. Selvom brødrene på ægte tvillingevis ganske højlydt»gnavede og bed «ad hinanden, passede de såre godt på, at der ikke skete den anden noget. Da det med traktorkørsel var nyt for dem, havde den, der gik bagved, en snor hen til koblingen, så at hele foretagendet kunne bringes til standsning, hvis der var fare på færde! Der var jo rigtignok en høj skrænt ned mod strandbredden.

4 Emilie 25 år, fotograferet 5. maj Ejendommen Birkevangsvej 3 omkring Den ligger kun et stenkast fra Kildevangsvej 24. Karl Alfred Larsen Musikkens magt Al stædighed og nærtagenhed og hvad brødrene ellers kunne have at bære på i forbindelse med ejendommenes vand-, vej- og hegnsproblemer, nogle ofte stammende tilbage fra forældrenes eller bedsteforældrenes tid, problemer om hvilke der stadig går frasagn, var som blæst ud af deres hoveder, når de fandt musikvenner. Og det gjorde de heldigvis til overmål, da folkemusikamatører fra»folkets Hus«på Nørrebro fra o og en 15 år frem hver sommer omkring Sankt Hans slog lejr for flere uger på det grønne område neden for skrænten, hvor kvierne plejede at gå. Det festlige samvær med»køvenhavnerne«virkede simpelthen livgivende på Edvard og Harald, der spillede med af hjertens lyst. Året igennem holdt de kontakten vedlige. Disse folk»gik rent ind«hos brødrene og blev trofaste venner. Af sådanne havde de ikke for mange, måske var de for»egne«, forsynet som de var med en udpræget retfærdighedssans og den største modvilje mod at skylde nogen noget. Livsaften Til vennerne hørte i øvrigt også familien Noer fra Dyrhøjhus og bekendte fra det nærliggende sommerhusområde, med hvem der festedes ved sommertide, og så selvfølgelig naboen Hans Jørgen Møller-Hansen med familie. Engang i 1995 blev Grethe Møller-Hansen ringet op af Edvard:»Min bror vil ikke mere snakke med mig!«harald var ramt af en hjerneblødning og måtte indlægges. Edvard fulgte med og blev også indlagt, han kunne ikke være andre steder. Da situationen bedredes for Harald, blev de begge to installeret på Kongshøjcentret, hvor Harald døde den 6. september. Det huskes endnu, hvor smukt folkene fra Nørrebro spillede i Asperup kirke såvel ved Haralds som senere ved Edvards begravelse. Edvard måtte blive i Nørre Aaby, han kunne ikke klare sig alene på ejendommen. Han led ubeskriveligt af hjemve. Det bedste en besøgende kunne gøre for ham, var at køre ham en tur til Baaring Mark. I 3 ½ år overlevede han sin bror. Frederik Larsen, tidligere borgmester i Nørre Aaby, havde gennem årene jævnlig kontakt med Edvard og Harald, som var hans fætre på fædrene side. Mens begge brødre endnu havde det godt, hjalp han og advokat Knud Larsen, Middelfart, dem med at udfærdige testamente. Efter Edvards død den 27. januar 1999 blev indholdet kendt. Der står bl.a.:...»at det er vort ønske, at vore ejendomme - begge beliggende på Baaring Mark - såvidt muligt bevares som

5 rekreativt område for ældre mennesker, og med særlig hensyntagen til ældre mennesker boende i Nr. Aaby samt Middelfart og Ejby kommuner i den nævnte rækkefølge«en hel del er siden foretaget i så henseende. Den til enhver tid siddende borgmester i Nr. Aaby er formand for en fondsbestyrelse og vil i næste blad redegøre herfor. Kilder: Efterladte optegnelser og ejendomspapirer samt Finn Larsen, Vedelshave, familien MøllerHansen og Freddy Sorgenfrey, Baaring Mark. Edvard og Harald 1½ år gamle 1918.

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Spillemand fra Sydthy

Spillemand fra Sydthy Spillemand fra Sydthy Af Uggi Larsen, Bedsted Den 19-03-2001 modtog Anna Larsen, som er Viggo Pedersens datter, brev fra Dansk folkemindesamling. De ønskede tilladelse til, at benytte optagelser, som de

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Tulstrup sogn HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK. 16. årgang nr. 2 Marts 2014

Tulstrup sogn HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK. 16. årgang nr. 2 Marts 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 16. årgang nr. 2 Marts 2014 HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK Tekst: Kirsten Lund Philip Krawczyk siger straks ja, da jeg spørger, om

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 17. årgang nr. 1 December 2014 PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN Tekst af Kirsten Lund Hvor går grænserne egentlig for Tulstrup sogn og hvem bor ude på kanten?

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 GUNNAR RYGE PETERSEN X AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig FLENSBORG 1995 Gunnar Ryge Petersen,f 25. jan. 1914, der i efterkrigstiden

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen Løst og fast om min Far af Jytte Laurberg Jonasen En døv drengs opvækst i Horsens og Nyborg. Hans arbejdsliv som skrædder i København, og hans familie- og foreningsliv i perioden 1907 1998. Beretningen

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere