Kommunens grønne regnskab 2007 til Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunens grønne regnskab 2007 til Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen"

Transkript

1 Kommunens grønne regnskab 2007 til 2015 Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen 1

2 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 De offentlige transport...4 Hvordan fordeler CO2-udledningen sig?...4 Udviklingen i forbrug af el, vand og varme...5 Elforbrug...5 CO2-neutral el gennem Global Energi...7 CO2-koefficienten for el...8 Fjernvarme...8 CO2-koefficienten for fjernvarme...9 Vand...10 Fremadrettet indsats...12 CO2-reduktion gennem energibesparelser...12 ESCO Frederiksberg...12 Miljøambassadørerne...13 Driften af ejendommene og Min Energi...13 Gadebelysning...13 Vedvarende energi...13 Vandforbruget...13 CO2- opgørelse 2007 til Elforbrug i bygninger 2007 til Elforbrug til gadebelysning 2007 til Fjernvarme 2006 til Bygas...18 Fyringsolie...19 Taxakørsel...20 Tjenestekørsel, renovationskørsel og vinterkørsel...21 Offentlig transport...22 Vand...23 Datagrundlag...24 Beregningsgrundlag

3 Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen Frederiksberg Kommune er en af Danmarks klimakommuner med en stærk grøn profil. Det kræver en særlig indsats i en tid, hvor Frederiksberg oplever et stigende antal borgere og dermed får flere institutioner og flere brugere. Allerede i 2008 indgik Frederiksberg Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen forpligtede vi os til at nedbringe Kommunens egen CO 2 -udledningen med 2% årligt i en 5-årig periode. I 2013 forlængede vi aftalen til 2020 og hævede målsætningen til 3% årligt. For at opfylde vores miljømål og -forpligtelser anvendes en bred vifte af initiativer. I 2012 grundlagde vi et miljøambassadørnetværk for alle kommunens institutioner og ejendomme, som sørger for at der hver dag bliver holdt øje med energi- og vandforbruget samt sorteret affald. I 2013 søsattes ESCO Frederiksberg, som skal sørge for, at 80 ejendomme bliver energirenoveret frem mod Ved nybyggerier og større renoveringer tænkes miljøhensyn ind, og vi er netop nu de første i Danmark, der er ved at opføre en skolebygning, der lever op til DGNB bæredygtighedskravene. Erfaringerne med DGNB skal være med til at sikre, at bygninger og byområder fremover i endnu højere grad lever op til en række miljømæssige, sociale og økonomiske standarder. Og indsatsen virker. Det dokumenterer det grønne regnskab. Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning For sjette år i træk sænker Frederiksberg Kommune sin CO2-udledning. Fra 2014 til 2015 er udledningen reduceret med 85 tons eller 0,7%. Siden 2007, hvor det første regnskab er fra, er den samlede CO2-udledning faldet med 17,4%. Kommunens CO2-udledning Ton CO CO2-udledningen er beregnet for kommunens forbrug af el, varme og for tjenestekørsel. 3

4 Kommunens energibesparelser skyldes forskellige indsatser på en lang række områder. En vigtig indsats er ESCO Frederiksberg er det andet år, hvor vi har kunnet måle forbruget i de første energirenoverede bygninger over et helt kalenderår. Dette ses tydeligt i regnskabet. En anden vigtig indsats er miljøambassadørerne. I alle kommunens bygninger findes en miljøambassadør, som holder et øje med energi- og vandforbrug samt affaldssortering. Miljøambassadørerne gør et stort stykke arbejde og deres indsats afspejles også tydeligt i regnskabet. Og så arbejder kommunen løbende med at reducere energiforbruget fra driften af kommunens ejendomme. Den offentlige transport I de tidligere grønne regnskaber har CO2-udledningen fra buskørsel været regnet med i kommunens samlede CO2-udledning. Movia har leveret disse tal, men i 2014 har Movia ændret deres beregningsmetode for alle årene fra 2008 til For at sikre gennemsigtigheden af kommunens grønne regnskab har vi derfor valgt at adskille oversigten over CO2-udledningen fra den offentlige transport og oversigten over kommunens CO2-udledning fra ejendomme og institutioner samt tjenestekørsel. Det gør det nemt at se, hvilken CO2-reduktion, der er et direkte resultat af kommunens indsats, og hvilke reduktioner Movia opnår for den offentlige transport. De nye tal fra Movia viser, at CO2-udledningen fra busser og flextrafik på Frederiksberg er reduceret med 26,2% fra 2008 til Fra 2014 til 2015 steg CO2-udledningen dog med 7,5%. CO2-udledning fra offentlig transport Busser Flextrafik Hvordan fordeler CO2-udledningen sig? CO2-udledningen for Frederiksberg Kommune dækker over elforbrug til bygninger og gadebelysning, fjernvarme, tjenestekørsel (herunder renovation og vinterkørsel), gas, og fyringsolie. Hertil kommer CO2- udledningen fra den offentlige transport. 1 Energy Service COmpany. ESCO Frederiksberg er et samarbejde mellem Schneider Electric og Frederiksberg Kommune og går ud på, at kommunens investeringer i energirenoveringer tjenes hjem gennem lovede energibesparelser. 4

5 De forskellige områder fordeler sig således i CO2-regnskabet for 2015: Fordeling af CO2-udledning i Frederiksberg Kommune, % 0% 1% 19% 5% 14% 53% El - Kommunale bygninger i alt Fjernvarme - kommunale bygninger i alt Fyringsolie - kommunale bygninger i alt Gas - Kommunale bygninger i alt Tjenestekørsel i alt Offentlig transport i alt Gadebelysning i alt Diagrammet viser at elforbruget til kommunale bygninger (53%) og til gadebelysning (8%) står for hovedparten af energiforbruget i Frederiksberg Kommune 2. Oversigt over samtlige posters forbrug fra år til år findes fra side 14 til side 23. Udviklingen i forbrug af el, vand og varme Elforbrug Elforbruget i bygninger og anlæg står for over halvdelen af CO2-udledningen i Frederiksberg Kommune. Lægger man gadebelysningen til, udgør el-delen af CO2-udledningen næsten to-tredjedele. Energispareindsatsen er derfor særlig vigtig på el-området. I 2015 steg elforbruget i Kommunens bygninger og anlæg dog med cirka kwh. 2 Det skal bemærkes at CO2-udledningen fra elforbruget beregnes med en fast CO2-koefficient fra Dette er et krav til klimakommunerne fra Danmarks Naturfredningsforening. Det skyldes at den reelle CO2-koefficient for el afhænger af andelen af vedvarende energi i el-produktionen, og dermed svinger fra år til år, for eksempel afhængigt af hvor meget el vindmøllerne producerer. Når der anvendes en fast CO2-koefficient afspejler en reduktion i CO2- udledningen den reelle reduktion i elforbruget. Siden 2007 er den reelle CO2-koefficient for el faldet til næsten det halve, fordi el-produktionen i stigende grad omlægges til vedvarende energi. Fordelingen af den reelle CO2-udledning vil derfor være mindre domineret af el, end det fremgår at dette diagram. 5

6 Elforbrug kwh Kommunale bygninger Gadebelysning Det har været en udfordring at sænke elforbruget, da kommunen har oplevet stor befolkningstilvækst og har fået mere strømforbrugende udstyr. Men i 2011 lykkedes det at knække kurven. Siden da er elforbruget i Frederiksberg Kommunes bygninger samt for vejbelysningen faldet. I 2015 steg det dog, som nævnt, en smule. Dette skyldes særligt to bygninger i Frederiksberg Kommune Magneten og Børnehuset Frederiksvej, der blev oprettet i 2015, og derfor ikke tidligere har været med. Disse to bygninger har tilsammen haft en elforbrug på over kwh. Energirenovering af bygningerne gennem ESCO Frederiksberg, Frederiksberg Kommunes indsats for at reducere energiforbruget i driften af bygningen samt Miljøambassadørordningen er alle tiltag som skal bidrage til reduceringen i elforbruget. Energieffektiviseringerne i ESCO Frederiksberg fokuserer både på belysning, og på tekniske installationer som for eksempel ventilationsanlæg Miljøambassadørerne fortæller at en væsentlig kilde til besparelser på elforbruget er at skifte til LED-pærer. Et andet vigtigt indsatsområde er at skabe opmærksomhed omkring energiforbruget blandt kollegerne på arbejdspladsen.. Endelig betyder opsætning af solceller en reduktion i indkøbt strøm, samt et netto-salg til el-nettet som er modregnet CO2-udledningen i det samlede regnestykke. 6

7 Frederiksberg Kommunes elforbrug fordeler sig således: Elforbrug fordelt på kommunens bygninger Adm. Bygninger Skoler Daginstitutioner 13% 14% Fritids- og ungdomsklubber 17% 12% Ældrepleje og plejeboliger 3% 3% 1% 23% 12% 2% Specialinstitutioner Kulturinstitutioner Andre kommunale bygninger (Vej & Park) Idrætsanlæg Gadebelysning De største grupper er ældrepleje og plejeboliger, idrætsanlæg, administrative bygninger, gadebelysning, skoler og daginstitutioner. Ud af disse ni grupper, har fem af dem reduceret elforbruget i 2015 i forhold til Der er her tale om kulturinstitutioner, ældrepleje og plejeboliger, skoler, specialinstitutioner og andre kommunale bygninger (Vej & Park). I år har særligt Skøjtebanen i Lindevangsparken og OK-hjemmet Thea reduceret elforbruget. Reduktionen på Plejehjemmene skyldes først og fremmest indsatser fra ledelse og miljøambassadører, der fokuserer på energirigtig adfærd og tekniske løsninger med blandt andet LED-belysning og ny teknologi til de daglige rutiner. Blandt idrætsanlæggene har Frederiksberg Svømmehal et stigende forbrug som skyldes flere brugere. CO2-neutral el En betragtelige andel af elforbruget er nødvendigt for at levere serviceydelser og bygningsdrift og kan ikke spares væk. For at sænke CO2-udledningen for denne andel har Frederiksberg Kommune i 2012 indgået en aftale med SEAS-NVE om indkøb af CO2-neutral el gennem produktet Global Energi. I 2012 dækkede aftalen over 10% af kommunens elforbrug. I 2013 øgedes denne andel til 25% og fra 2014 og frem er andelen oppe på 50% af Kommunens samlede elforbrug bliver sidste år hvor Frederiksberg Kommune investerer indirekte i vedvarende energi gennem Global Energi. I juni 2015 startede produktionen fra to vindmøller, som står placeret ved Næstved. Møllerne er opført for og ejes af Frederiksberg Vind, som er en del af Frederiksberg Energi ejet af Frederiksberg Kommune. Med disse vindmøller kan Frederiksberg Kommune 7

8 gennem et oprindelsesbevis dokumentere, at vindmøllerne som minimum tilfører elnettet den mængde vindenergi, som svarer til kommunens elforbrug. Dette vil sige, at den mængde el, som vindmøllerne producerer, dækker kommunens samlede elforbrug. Dette igangsættes fra Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening giver kun mulighed for, at Frederiksberg Kommune kan modregne en del af sin CO2-udledning gennem indkøb af CO2-neutrale energiprodukter. Efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening godskrives 10% af elforbruget således gennem Global Energi-aftalen og efterfølgende afløst af oprindelsesgarantierne fra vindmøllerne. Det påvirker altså ikke beregningen af CO2-udledningen i kommunens grønne regnskab, når vi indkøber mere end 10% som grøn strøm. Men det er med til at sikre, at en større del af elproduktionen stammer fra vedvarende energi. CO2-koefficienten for el CO2-koefficienten er tallet for, hvor meget CO2 der udledes pr kwh. Klimakommuneaftalen indebærer, at CO2-udledningen for elforbruget skal beregnes med en fast CO2-koefficient for el fra Den reelle CO2- koefficient for el afhænger af andelen af vedvarende energi i elproduktionen, og den svinger fra år til afhængigt af for eksempel, hvor meget el vindmøllerne producerer. Den faste CO2-koefficient skal forhindre, at en skiftende CO2-koefficient, som kommunerne ikke selv har indflydelse på, skjuler effekten af kommunens tiltag. Til gengæld betyder den faste CO2-koefficient, at den beregnede CO2-udledningen fra elforbruget ikke svarer til den reelle CO2-udledning fra elforbruget. I 2015 var den reelle CO2-udledning fra elforbruget i de kommunale bygninger på ton CO2, mens CO2-udledningen baseret på 2007-tal var på ton. I skemaet over udviklingen indenfor elforbruget nedenfor er CO2-udledningen både beregnet med fast og variabel CO2-koefficient. Fjernvarme I 2015 var forbruget på kwh, hvilket svarer til en CO2-udledning på tons CO2. Det betyder, at der er sket en stigning på 1,5% i forbrug. Siden 2009 har fjernvarmeforbruget været rimelig stabilt omkring 25 GW varme med udsving på +/- 0,8 GW. Men som man kan se på grafen nedenfor, er der alligevel en tendens til fald i forbruget. Forbruget er graddagekorrigeret for temperaturudsving over årene og giver dermed et retvisende sammenligningsgrundlag. 8

9 Fjernvarmeforbrug i kwh fjernvarmeforbrug Tendens Skolen ved Bülowsvej kan fremhæves som eksempel på, at der kan være potentiale for store varmebesparelser. Siden 2005 har skolen reduceret sit forbrug med hele 45%. Frederiksberg Svømmehal står for ca. 10% af hele varmeforbruget i kommunens bygninger og institutioner, og havde i 2015 et markant større forbrug end i Et stigende antal kunder i selve svømmehallen og i Fitnessworld angives som årsagen til stigningen. Der er endnu store potentialer for at opnå varmebesparelser i bygningerne, både gennem adfærd, drift af varme- og ventilationsanlæg og ved efterisolering. ESCO energirenoveringerne kommer til at realisere en del af dette potentiale, og bedre drift af ejendommene og Miljøambassadørerne skal være med til at opnå yderligere besparelser. CO2-koefficienten for fjernvarme Grafen nedenfor viser udviklingen i CO2-udledningen fra fjernvarmen, og den er markant positiv. Det skyldes, at produktionen af fjernvarme overgår til mere miljø- og klimavenlige biobrændsler, affaldsforbrænding og geotermi, mens andelen af fossile brændsler falder. 9

10 CO2-udledning for Fjernvarme (tons) CO2-koefficienten for fjernvarmen er altså faldet markant siden Reglerne for CO2-beregning for klimakommunerne fastslår, at det er den reelle CO2-koefficient, der skal benyttes i Kommunens grønne regnskab. Det skyldes, at Kommunen har direkte indflydelse på omstillingen af fjernvarmeproduktionen til mere vedvarende energi gennem Frederiksberg Forsyning og CTR. I modsætning til elproduktionen, som kommunen ikke har direkte indflydelse på. Vand Vandforbruget har været meget svingende siden Fra 2014 til 2015 oplevede vi en stigning i vandforbruget på 1,7%. Det samlede forbrug for 2015 er m 3. Desværre tegner der sig en tendens til, at vandforbruget har været stigende siden afsluttede 3 gode år med rigtig pæne fald i vandforbruget og stod dermed for det laveste forbrug siden

11 Vandforbrug m3 vand Series Frederiksberg Svømmehal står alene for 26,4% af vandforbruget i Frederiksberg Kommunes ejendomme og institutioner. Forbruget i svømmehallen har været støt stigende siden 2005 (se figur nedenfor). m3 vand Frederiksberg Svømmehal Denne stigning har stor betydning for det samlede vandforbrug. I 2012 betød renovering af svømmehallen yderligere tømning af bassinerne, hvorfor vandforbruget steg ekstraordinært dette år. I 2015 var forbruget imidlertid igen oppe på 2012 niveau, hvilket forklares med en stigning i brugerne af svømmehallen og Fitness World, som benytter svømmehallens badefaciliteter. 11

12 Udelades Frederiksberg Svømmehal fra vandforbruget har det været nogenlunde stabilt siden Dog er der sket en lille stigning fra 2014 til Der er et potentiale for at hente yderligere vandbesparelser hjem, både gennem adfærd og gennem vandbesparende installationer. Frederiksberg Kommune planlægger at etablere EcoBeta skyl på toiletterne i en række ejendomme. Erfaringer fra Rådhuset viser at dette giver markante vandbesparelser selv når EcoBeta etableres i stedet for to-skyls knapper. 12

13 CO2- opgørelse 2007 til

14 Elforbrug i bygninger 2007 til

15 Elforbrug til gadebelysning 2007 til

16 Fjernvarme 2006 til

17 Bygas Ton CO Gasforbrug CO2-koefficienter: Kilde: Hofor, 17

18 Fyringsolie Fyringsolie (graddagekorrigeret) Liter

19 Taxakørsel 19

20 Tjenestekørsel, renovationskørsel og vinterkørsel 20

21 Offentlig transport 21

22 Vand 22

23 Datagrundlag Opgørelsen er baseret på data fra forsyningsselskaber, samt fra kommunens leverandører af brændstof og taxaservice. Siden CO2-opgørelsen for år 2009, er der foretaget en datagennemgang, der har betydet, at nogle ejendomme ikke længere tages med i opgørelsen. F.eks. er udlejningsejendomme taget ud, ligesom ejendomme, som er blevet nedlagt i perioden, ikke er taget med i opgørelsen. Justeringerne er foretaget for alle år for at sikre sammenligningsgrundlaget. Det betyder også, at forbrugsdata i 2012-opgørelsen ser lidt anderledes ud end i 2011-opgørelsen. Yderligere er datagrundlaget for el i 2013 og 2014 udvidet med en håndfuld bygninger der ikke har været med i de tidligere år. De anførte forbrugsoplysninger og resultatet af CO2-opgørelsen vurderes at være behæftet med en vis usikkerhed. Beregningsgrundlag Danmarks Naturfredningsforenings vejledning til Klimakommunerne er anvendt som grundlag for beregningerne, herunder hvorvidt faste eller reelle CO 2 -koefficienter er benyttet i opgørelsen. Hvor det er relevant, er beregningen både foretaget med fast og reel koefficient. CO2-koefficienter er oplyst af Energinet, CTR, Hofor og Danmarks Naturfredningsforening. Beregningsforudsætninger for hver enkelt sektor er beskrevet herunder: Elforbrug: Elforbrug er oplyst af kommunens nuværende leverandør. CO2-bidrag er beregnet ved fast CO2- koefficient fra 2007 anvendt på alle årene. I den detaljerede opgørelse over elforbrug på side 15 findes også en beregning af CO2-bidrag ved anvendelse af de reelle CO2-koefficienter for hvert enkelt år. Klimakommuneaftalen giver rum for at kommunen kan reducere 10% af sin CO2-udledning fra elforbrug gennem CO2-neutral el. Denne mulighed har Frederiksberg benyttet sig af siden 2012, hvor kommunen indgik en Global Energi-aftale med SEAS NVE. Kommunen har reelt indkøbt langt mere end 10% CO2- neutral strøm, men ifølge retningslinjerne for Klimakommunerne må vi max medregne 10% i CO2- beregningen. Fjernvarme: Fjernvarmeforbruget er oplyst af Frederiksberg Forsyning og er graddage-korrigeret. CO2- bidrag er beregnet med reelle CO2-koefficienter for hvert enkelt år, idet CO2-reducerende tiltag relateret til fjernvarmeproduktionen regnes som en kommunal indsats. CO2-koefficienten er oplyst af CTR. Fyringsolie: Forbrug er oplyst af kommunens leverandør. Forbrug er graddagekorrigeret. CO2-bidrag er beregnet ved fast koefficient angivet af DN. Bygas: Forbrug er oplyst af Frederiksberg Forsyning. Bygas bruges primært til madlavning og til krematoriet på Søndermark Kirkegård. Forbruget er derfor ikke graddagekorrigeret. CO2-bidrag er beregnet med reel CO2-koefficient, idet der undervejs i perioden er sket et skift til bygas 2, der har en højere brændværdi. Tjenestekørsel: Indkøbt brændstof til tjenestekøretøjer (inklusiv renovationskørsel og vinterkørsel) samt taxakørsel er oplyst af kommunens leverandører. CO2-koefficienter for brændstof fremgår af DN s 23

24 vejledning. CO2-bidrag fra taxakørsel er beregnet ud fra oplysninger om taxaselskabets bilpark og de enkelte bilers CO2-bidrag. Gadebelysning: Elforbruget til gadebelysning indgår i CO2-regnskabet fra Forbrug er oplyst af kommunens nuværende leverandør. CO2-bidrag er beregnet ved fast CO2-koefficient fra I den detaljerede opgørelse over elforbrug side 15 findes også en beregning af CO2-bidrag ved anvendelse af reelle CO2-koefficienter. Grundet mangelfulde data i 2013 er forbrug for 2012 videreført til Der er indhentet forbrugsdata for Offentlig transport: CO 2 udledningen fra busser på Frederiksberg er oplyst af Movia. Movia ændrer hvert eller hvert andet år deres beregningsmetode med tilbagevirkende kraft. I 2014 har Movia ændret deres beregningsmetode så den opfylder retningslinjerne for EN/DS Der er beregnet nye tal for alle årene fra 2008 til 2015, så tallene stadig kan sammenlignes indbyrdes. Det betyder at de tal der oplyses i år ikke er de samme som dem der står i det grønne regnskab for sidste år. Vi har derfor valgt at adskille tallene for buskørslen fra kommunens CO2-udledning fra energiforbrug i bygninger og institutioner, samt tjenestekørsel. Spørgsmål vedrørende Det Grønne Regnskab kan stilles til Frederiksberg Kommune på 24

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard Kommunens grønne regnskab 2007 til 2016 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 Den offentlige

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014

Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014 Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB standard Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...4 Frederiksberg

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Kommunens grønne regnskab

Kommunens grønne regnskab Kommunens grønne regnskab 2013 1 Kommunens grønne regnskab 2013 Hvert år udarbejder Frederiksberg Kommune et grønt regnskab for kommunen som virksomhed og et for byen. Dette er kommunens grønne regnskab,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Miljøbelastning og energiforbrug for Kolding Kommune 2016

Miljøbelastning og energiforbrug for Kolding Kommune 2016 Miljøbelastning og energiforbrug for Kolding Kommune 2016 I det følgende er der udarbejdet en samlet opgørelse over de væsentligste kilder til CO 2 -, SO 2 - og NO x udledning, fra kommunens ejede og lejede

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2010 Indledning s Borgmester Poul Lindor Nielsen underskrev i sommeren

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse 2011... 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere