Eliteklassen (FCI Class 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eliteklassen (FCI Class 3)"

Transkript

1 Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og /eller håndtegn, Kom Øvelse 1 og 2 udføres direkte efter hinanden uden pause. Øvelse 1/Del 1: Sid i gruppe i 2 minutter Øvelse 2/Del 2: Dæk i gruppe i 1 minut og Indkald Der gives points separat for hver øvelse, efter øvelse 2 er færdig. Øvelsen starter, når alle førerne med deres hund i pladsposition, står i en række med ca. 4 meters afstand til hinanden og prøvelederen siger: Øvelsen starter. Øvelsen slutter (Del 1), når førerne bliver kaldt ind i ringen, stående på en afstand, der ikke må være mindre end ca. 10 meter ud for deres hund, og prøvelederen siger: Øvelsen er slut. Hundene sidder i pladsposition i en række med ca. 4 meters afstand til hinanden. Når de får besked på det, forlader førerne hundene og går uden for hundenes synsvidde, og forbliver skjult i 2 minutter. Når de 2 minutter er gået, instrueres førerne til at komme tilbage til ringen og stille sig inde i ringen, hver ud for sin egen hund. Førerne bedes så om at gå hen og stille sig ca. 10 meter ud for deres hund. Del 1 er slut og Del 2 starter. Prøveleder annoncerer at del 2 af øvelsen starter. Én for én og fra venstre mod højre bedes førerne om at kommandere deres hunde i Dæk. Når hundene har ligget i 1 minut, bedes førerne, én for én og fra højre mod venstre, om at kalde deres hunde ind. En højlydt kommando kan forstyrre de andre hunde og vil reducere pointtallet betragteligt. Det ses gerne, at der er fire hunde i en gruppe, og mindst tre hunde i en gruppe. I tilfælde af at der er fem starter i Eliteklassen, kan disse fem lave udføre øvelsen sammen. Anvisninger: En hund som rejser sig i stå eller lægger sig ned under del 1, får 0 points for del 1. En hund som bevæger sig (mere end 2 kropslængder) mister øvelsen (del 1 og del 2). Hvis en hund lægger sig ned eller står op efter de 2 minutter er gået og føreren allerede er kommet ind i ringen igen, kan der ikke gives mere end 5 points. Hunde som står op eller ligger ned efter del 1 er slut, kan én for én kommanderes til siddende position. Der mistes ikke points (i del 2) for den

2 første kommando til siddende position. Hvis der er behov for en til kommando, trækkes 2 points. Del 2 mistes (0 points) hvis hunden ikke sidder. Hvis en hund lægger sig ned før kommando (fx på en anden førers kommando), kan der højest gives 8 points for del 2. Hvis en hund kommer på en anden hunds indkaldskommando, kan der højest gives 5 points for del 2. En hund som kommer uden kommando, mister del 2 (0 points). Hvis en hund gør 1-2 gange, trækkes 1-2 points; hvis den gør det meste af tiden, mistes øvelsen (0 points). Det er tilladt hunden at dreje hovedet for at se sig omkring, og det er tilladt at vise interesse, hvis der er distraktioner eller støj inde i eller uden for ringen. Dette bør imidlertid ikke efterlade et indtryk af rastløshed eller ængstelse. Hvis en hund rejser sig, og nærmer sig en anden hund, således at der er fare for at alvorlig forstyrrelse eller slagsmål, skal øvelsen stoppes og så genoptages for alle hundene, undtagen den hund, som forårsagede forstyrrelsen. Det anbefales at området uden for ringen foran hundene er et lukket område (ingen adgang for andre end ringpersonalet) under denne øvelse. I Europa- og verdensvinderkonkurrencer er denne foranstaltning obligatorisk. ØVELSE 3 Fri ved fod [Koef. 3] Kommando: Udførelse: Plads Fri ved fod skal testes i forskellige hastigheder; normalt tempo, langsomt tempo, og løb i forbindelse med drejninger, omkringvendinger og op standsninger. Følget skal også testes, når føreren bevæger sig to eller tre skridt i forskellige retninger fra en op standsning. Følget skal også testes i baglæns gang ca meter (15-30 skridt). Prøvelederen fortæller når baglæns gang skal startes og når føreren skal standse. Baglæns gang kan inkludere en drejning. De generelle regler beskriver fri ved fod mere detaljeret. Alle hunde i en prøve eller konkurrence skal foretage fri ved fod efter det samme program. Anvisninger: En hund, som forlader føreren eller følger føreren på en afstand af mere end en halv meter under hovedparten af øvelsen, mister øvelsen (0 points). Hvis hunden bevæger sig langsomt, skal der kun gives 6-7 points. Manglende kontakt og ekstra kommandoer er fejl. En ufuldkommen retning (ikke parallel) på pladspositionen, bør resultere i tab af ca. 2 points. Det at sætte farten ned og stoppe før, under eller efter drejninger vil resultere i karaktersænkning. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, så den forstyrrer eller hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben.

3 ØVELSE 4 Stå, sid og dæk under gang [Koef. 3] Kommandoer: Udførelse: Plads, Stå, Sit, Dæk Øvelsen udføres i henhold til den indsatte tegning. Før konkurrencen vil dommeren bestemme i hvilken rækkefølge positionerne skal indtages. Prøvelederen instruerer føreren til under gang, at kommandere hunden til at indtage den stående, siddende eller liggende position. Tempoet bør være almindelig gang. Der skal være en venstre drejning og en højre drejning. Drejningspunkterne (venstre/højre, 90 grader) bør afmærkes med små kegler eller skilte. Rækkefølgen af positionerne og rækkefølgen i at dreje til venstre eller højre kan skifte fra konkurrence til konkurrence, men bør være den samme for alle hunde i én konkurrence. Prøvelederen vil instruere føreren i hvornår der startes, hvornår hunden skal kommanderes i stå, sid eller dæk, hvornår der skal vendes omkring, og hvornår der skal stoppes til sidst. Positionerne (stå, sid og dæk) skal indtages ca. i midten (5 meter) af de 10 meters sider imellem keglerne/skiltene. Føreren fortsætter med at gå de ca. 5 meter til næste kegle/skilt, drejer omkring keglen på prøveleders kommando, fortsætter med at gå mod sin hund, passerer hunden med en afstand på ca. 0,5 meter, hvor hunden er på førerens venstre side, fortsætter med at gå ca. 2 meter, drejer omkring på prøveleders kommando, og går op mod sin hund. Når føreren kommer op på siden af sin hund, giver føreren sin plads kommando uden at standse. De fortsætter (ca. 5 meter)til det næste drejningspunkt (kegle/skilt), drejer til venstre/højre, og fortsætter (ca. 5 meter) til prøveleder beder om næste positions indtagelse. Øvelsen fortsætter således. Øvelsen slutter, når prøvelederen har givet stop kommandoen, og proklameret at Øvelsen er slut. Stå, sid og dæk positionerne bør være parallelle med de imaginære linjer, som forbinder start/drejninger/slut punkter. Afstanden mellem hunden og omdrejningspunkterne (kegler/skilte) bør være ca. 0,5 meter, hundens størrelse taget i betragtning. Drejningerne bør være 90 graders, ikke afrundede. Føreren og hunden skal passere hjørnekeglerne fra højre side, således at kegler/skilte er til venstre for hund og fører. Se tegningen for øvelse 4.

4 Stå/Sit/Dæk under gang Stå/Sit/Dæk under gang Anvisninger: For at kunne få points for øvelsen, skal hunden indtage mindst to af de anviste positioner. Hvis hunden én gang stopper i en forkert position (fx Sid i stedet for Dæk), eller hvis hunden mister én position, kan der ikke opnås mere end 7 points for øvelsen. Hunden mister en position, hvis den indtager en forkert position, hvis den bevæger sig mere end en kropslængde efter kommandoen, eller hvis føreren giver en ekstra kommando, eller hvis kraftige håndsignaler eller kraftigt kropssprog bruges for at opnå indtagelse af positionen. Hvis hunden overhovedet ikke stopper på førerens kommando til indtagelse af en position, fx ikke er stoppet før føreren har drejet omkring, mistes øvelsen (0 points). Der må gerne anvendes en ekstra kommando for at stoppe hunden, og hvis hunden stopper før føreren har nået den næste kegle/skilt, må øvelsen fortsætte, men der kan ikke gives mere end 6 points. Ved bedømmelsen skal der både lægges mærke til udførelsen af fri ved fod, og at indtagelsen af stå, sid og dæk positionerne er parallelle med de imaginære linjer, som forbinder start/omkringvendings/slut punkterne. Langsom bevægelse, langsom indtagelse af stå/sid/dæk, skrå eller skæv indtagelse af positionerne, dårlig fri ved fod, skiftende tempo, afrundede hjørner, og ikke at holde den rette kurs (parallel med de imaginære forbindelses punkter), og det

5 at vende sig rundt for at kigge efter hunden, er fejl. Fratrækket for sådanne fejl bør være 1-4 points. Der må ikke gives ekstra kommandoer til positionerne. Håndsignaler eller kropssprog i forbindelse med stå/sid/dæk kommandoer er betragtelige fejl, og vil kraftigt formindske pointsgivningen. Alt efter hvor kraftige og langvarige de er, vil fratrækket variere mellem 3-5 points, eller positionen mistes. ØVELSE 5 Indkald med stå og dæk [Koef. 4] Kommandoer: Udførelse: Anvisninger: Dæk, Bliv, Kom (3 gange), Stå, Dæk ELLER håndsignaler, [Mht. håndsignaler: Én hånd eller begge hænder må bruges] Hunden placeres i en dæk position og føreren går ca meter i den anviste retning. Efter tilladelse fra prøvelederen, indkaldes hunden. Føreren kommanderer hunden til at stå, når hunden har bevæget sig ca. 1/3 af distancen. Når der gives besked på det, indkalder føreren hunden igen. Efter at have bevæget sig ca. 2/3 af distancen, kommanderes hunden til at dække. Efter det anden stop og efter tilladelse fra prøvelederen, kalder føreren hunden til pladsposition. Prøvelederen fortæller kun føreren, hvornår hunden skal indkaldes. Føreren giver stopkommandoerne uafhængigt ved markeringerne (fx kegler). Mundtlige kommandoer og håndtegn kan benyttes skiftevis, således at en mundtlig kommando kan benyttes ved en position og et håndtegn benyttes ved en anden position, men der må ikke bruges både mundtlig kommando og håndtegn samtidigt til en position. Hundens navn må gerne kombineres med indkalds kommandoerne, men navnet og kommandoen skal komme direkte i forlængelse af hinanden, og må ikke give indtryk af to separate kommandoer. Det er vigtigt at hunden reagerer villigt på alle indkalds kommandoer. Hunden skal bevæge sig med en god hastighed og holde tempoet, mindst i hurtigt trav. Langsom bevægelse er en fejl. Racen skal tages i betragtning, når hastigheden bedømmes. Hunden bør straks efter kommandoen, påbegynde sit stop. Når stoppet bedømmes, bør der også tages hensyn til hundens hastighed/tempo. Der kan være en vis tolerance overfor selve standsningen for hurtige hunde, men ikke for hunde med langsomt tempo. For at opnå max points (for en standsning) må hunden ikke flytte sig mere end en kropslængde fra kommandotidspunktet til selve standsningen. For overhovedet at opnå points (for en standsning) må hunden ikke flytte sig mere end 3 kropslængder. Hvis der gives mere end 3 indkalds kommandoer i alt, kan der ikke gives mere end 7 points. Et tredje indkald på en enkelt position, resulterer i at øvelsen ikke bestås. Hvis hunden mister en position, (fx ikke stopper indenfor grænsen for de 3 kropslængder) kan der ikke tildeles mere end 6 points. Hvis hunden

6 overhovedet ikke forsøger på at stoppe ved en af positionerne, kan der ikke gives mere end 5 points. Hvis hunden ikke standser ved nogen af positionerne, eller tager positionerne i omvendt rækkefølge, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden stopper en gang i en forkert position, kan der ikke gives mere end 7 points. Hvis en hund skifter en position(indsat af oversætter: fx ikke forbliver i ståen, men lægger sig eller sætter sig), bør der trækkes 2 points. Hvis hunden sætter sig eller står op før den første indkaldskommando, eller bevæger sig mindre end en kropslængde, kan der ikke gives mere end 8 points. Hvis hunden bevæger sig mere end én kropslængde før den første indkaldskommando, mistes øvelsen (0 points). ØVELSE 6: Fremsending med dirigering, dæk og indkald [Koef. 4] Kommandoer: Udførelse: Fremad, Stå, Højre/Venstre og/eller håndtegn, ( Stå ), Dæk, Kom. Før denne øvelse startes bør føreren fortælle dommeren om han/hun først vil kommandere hunden i en stå position, før den dækkes af i feltet, eller om han/hun direkte vil dække hunden af i feltet. Føreren sender hunden frem til en cirkel og kommanderer den til at stå indenfor cirklen. Hunden skal have alle 4 poter indenfor cirklen. Cirklen er 2 meter i radius (indsat af oversætter: dvs. 4 meter i diameter) og dens centrum er ca. 10 meter fra startpunktet. Centrum af cirklen kan være markeret med en meget lille genstand (ikke en kegle) men er det ikke nødvendigvis. Cirklen bør synliggøres med mindst 8 punkter (korte segment stykker) eller ved at hele cirklen opridses. Efter hunden har stået ca. 3 sekunder indenfor cirklen, bliver føreren bedt om at dirigere hunden til et felt/firkant på ca. 3 x 3 meter, ca. 25 meter væk (målt fra midten af firkanten) fra startstedet. Hunden bør bevæge sig i en lige linje fra cirklen til feltet, og bør løbe ind i feltet fra forsiden. Feltet og cirklen bør placeres med en afstand af mindst 3 meter fra ringlinjen. Kegler (ca cm høje) markerer hvert hjørne i feltet. Synlige linjer (fx ringbånd, tape eller kridtlinjer) bør forbinde keglerne på deres ydre side. Når hunden når feltet, kommanderer føreren hunden til enten at stå, for derefter at dække, eller kommanderer den direkte i en dæk. Hvis hunden først kommanderes i en stå, bør stå positionen være klar og stabil, før dæk kommandoen afgives. På kommando fra prøvelederen, går føreren henimod hunden. Når føreren er ca. 2 meter fra hunden, (føreren bliver dog ikke kommanderet til at gå ind i feltet) bliver føreren bedt om at dreje, og efter ca. 10 meter bedt om at dreje igen og gå imod startstedet. Efter endnu 10 meter, bliver føreren bedt om at indkalde sin hund, medens han/hun fortsætter sin gang hen mod startstedet. Når føreren med hund når startpunktet, bedes han/hun om at stoppe.

7 Hunden bør bevæge sig i en lige linje til cirklen og til feltet, og bør løbe ind i feltet fra forsiden. Vinklen mellem de forbindende linjer mellem startstedet og centrum af cirklen, og mellem centrum af cirklen og midten af feltet, bør være 90 grader. Se tegningen for øvelse 6. Indkald Hund Fører Indkald Hund Fører Indkald -- Anvisninger: Der bør lægges vægt på hundens villighed til at følge dirigeringer og kommandoer, hundens tempo og lige ruter til cirkel og felt. Hvis hunden løber ind i feltet fra siden eller bagfra, bør der trækkes et halvt til et helt point. For at opnå 10 points, bør føreren ikke bruge mere end 6 kommandoer i denne øvelse; den sjette kommando værende en stå kommando i feltet. En mulighed er kun at kommandere hunden til at dække, når den er kommet ind i feltet, og således kun bruge fem kommandoer. Hunden skal følge de givne kommandoer, fx hvis der gives en stå kommando i feltet, så skal den følges, og

8 hvis der kun gives en dæk kommando i feltet, så skal hunden indtage dæk positionen straks. Hvis hunden gør noget på egen hånd, reducerer pointsene. Det betyder at fx Stå kommandoen i cirklen og Stå og Dæk kommandoerne i feltet skal gives. Hvis føreren bevæger sig fremad (tager skridt i en hvilken som helst retning) medens kommandoerne gives, bestås øvelsen ikke (0 points). Hvis der er overdrevne kommandoer (kropssprog) fra føreren, bør der ikke gives mere end 8 points. Hunden skal have alle 4 poter indenfor cirklen, før føreren må dirigere hunden til feltet. Hvis hunden sidder eller dækker i cirklen, bør der ikke gives mere end 8 points. Hvis hunden sidder eller dækker udenfor cirklen, eller dækker udenfor feltet, bestås øvelsen ikke (0 points). Hvis hunden indtager en dæk position, er en omdirigeringskommando ikke tilladt. For at opnå points, skal hele hundens krop, bortset fra halen, være indenfor feltet. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden rejser sig til siddende eller stående, inden førerens anden drejning. Der kan ikke gives mere end 5 points, hvis rejser sig til siddende eller stående efter førerens 2. drejning, før den indkaldes. Hvis hunden bevæger sig inde i feltet uden at rejse sig, kan der ikke gives mere end 7 points. Hvis den bevæger sig, og overskrider kanten af feltet inden indkaldet, bestås øvelsen ikke (0 points). Hvis hunden bevæger sig meget langsomt, skal der kun gives omkring 6 points. En nummer to indkaldskommando, stå kommando (både i cirklen og i feltet) eller dækkommando, betyder et fratræk på 2 points pr. kommando. Øvelsen mistes hvis blot én af disse kommandoer bliver givet en tredje gang. Håndsignaler er kun tilladt, dér hvor hunden skal dirigeres. Håndsignaler givet når hunden er ved siden af føreren, resulterer i et fratræk på 2 points. Hvis hunden indtager en forkert position i feltet, trækkes der 3 points, og hvis Stå kommandoen ikke er præcis, trækkes der 2 points. Fratrækket af points for ekstra dirigeringskommandoer, afhænger af deres styrke, og af hundens villighed til at adlyde kommandoerne. Således kan fratrækket variere mellem 1 til 2 points. Hvis man viser hunden retninger (til cirklen eller feltet) eller berører hunden ved startstedet til øvelsen, mistes øvelsen. ØVELSE 7: Dirigeret apportering [Koef. 3] Kommandoer: Udførelse: Fremad, Stå, Højre/Venstre og/eller håndtegn, Apport, Slip Tre træapporter placeres i en række ca. 5 meter fra hinanden, således at de tydeligt kan ses. Startstedet er ca. 20 meter fra den midterste apport. Føreren sender hunden til en cirkel, og kommanderer den til at stå indenfor cirklen. Hunden skal stå indenfor cirklen, således at alle 4 poter er indenfor cirklen.

9 Cirklen er 2 meter i radius, og dens midte er ca. 10 meter fra startstedet. Midten af cirklen er markeret med en lille kegle. Kanten af cirklen skal være synliggjort med fx mindst 8 punkter af segment eller hele cirklens yderkant skal være synliggjort. Efter ca. 3 sekunder, bliver føreren bedt om at dirigere hunden til enten den højre eller den venstre apport, bestemt ved lodtrækning, og hunden skal apportere og aflevere apporten korrekt. Dirigeringskommandoen (Højre/Venstre) og apportkommandoen skal gives direkte efter hinanden, uden ophold, således vil et ophold mellem kommandoerne blive opfattet som en ekstra kommando. Prøvelederen placerer de 3 apporter, efter det er blevet bestemt ved lodtrækning, hvilken én der skal apporteres. Den midterste apport trækkes aldrig/skal aldrig apporteres. Den apport, som bliver trukket (venstre eller højre) skal altid lægges ned først. Under denne procedure står føreren og hunden ved startstedet med front mod den midterste apport på en afstand af ca. 20 meter. Se figur for øvelse 7 i Eliteklassen. Anvisninger: Der skal lægges vægt på hundens villighed til at følge de angivne kommandoer, hundens tempo, og hvorvidt den tager den korteste vej til den rigtige apport. For at opnå points i denne øvelse, skal hunden stå indenfor

10 cirklen. En hund som sidder eller ligger ned ved keglen, kan ikke få mere end 8 points. Hvis hunden løber mod den forkerte apport, og bliver stoppet og omdirigeret til den korrekte, og hunden apporterer den korrekte apport, skal der trækkes 3 points. Hvis hunden omdirigeres fra den forkerte apport uden et Stop, skal der trækkes 2 points. Hvis hunden samler den forkerte apport op, mistes øvelsen (0 points) Mht. hvis hunden taber apporten eller hvis der tygges eller bides i apporten, se de generelle anvisninger for bedømmelse af øvelser. ØVELSE 8: Kommandoer: Beskrivelse: Fremsending rundt om kegle, position, dirigeret apportering og spring over forhindring med apport. [Koef. 4] Rundtom, Stå/Sit/Dæk og/eller håndtegn, Højre/Venstre+Apport og/eller håndtegn, Spring, Slip ( Plads ) Før konkurrencen starter, vil dommeren beslutte hvilken position (Stå/Sit/Dæk) hunden skal indtage på sin vej retur mod føreren. Positionen er den samme for alle konkurrencens deltagere. Føreren skal trække lod om det skal være højre eller venstre apport og tilhørende spring. Således vil denne lodtrækning også bestemme om det skal være det åbne eller det lukkede spring. Føreren må ikke få resultatet af denne lodtrækning at vide på dette tidspunkt. Føreren får informationen om der skal dirigeres til højre/venstre apport og spring, når hunden har indtaget sin position (Stå/Sit/Dæk). Apporterne skal altid placeres i samme rækkefølge for alle deltagerne i konkurrencen (Enten fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre), uanset hvilken apport der skal hentes af de forskellige prøvedeltageres hunde. Før konkurrencen går i gang, skal det være præcist bestemt, hvilken der er den højre, og hvilken der er den venstre apport.?????????????????? (Indsat af oversætter: Jeg går ud fra at der menes, at før konkurrencen går i gang skal lodtrækningen vedr. højre/venstre apport være foretaget for alle de deltagende i konkurrencen.) En ca. 40 cm høj, meget synlig kegle, placeres på en afstand af ca. 20 meter fra startstedet. To spring placeres ca. 5 meter fra startstedet og med ca. 5 meter s afstand fra hinanden. Der bør være 3 forskellige størrelser apporter til rådighed, i forhold til hundenes størrelser og racer. Vægten på den største, bør være max 450 gram. Størrelsen på apporten, bør svare til hundens størrelse, men føreren må selv bestemme valget af størrelse apport.

11 Udførelse: Føreren står med hunden i plads position ved startstedet. Prøvelederen annoncerer start af øvelsen, og går ud for at placere apporterne ca. 5 meter bag springene. Når føreren får besked på det, kommanderer han/hun sin hund til at løbe rundt om keglen. Når hunden klart og tydeligt har løbet rundt om keglen, og er på vej tilbage mod føreren (keglen skal være ca. 2 meter bag hunden), men ikke har passeret den imaginære linje, som forbinder apporterne, kommanderer føreren (uafhængigt af prøveleder/af sig selv) hunden til at stoppe i den af dommeren bestemte position. (Stå/Sit/Dæk). Der må gives et verbalt signal samtidigt med et håndsignal. Efter ca. 3 sekunder, fortæller prøvelederen føreren hvilken retning, der blev trukket, og beder føreren om at kommandere hunden til at apportere den korrekte apport og springe over det korrekte tilhørende spring og løbe ind i en plads position. Apport Åbent eller lukket spring Der bør lægges vægt på hundens villighed til at følge de givne kommandoer og dirigeringer, hundens tempo, og at tage de korteste retninger. Hunden skal vise et godt og ensartet tempo, mindst hurtigt trav. Langsomt arbejdende hunde, vil reducere pointsgivningen med fra 1 til 5 points. Der skal tages hensyn til racen, når hastigheden bedømmes. Hunden skal straks adlyde kommandoerne. Der vil være en vis tolerance overfor hurtige hunde, men ikke for langsommere hunde. For at opnå points for øvelsen, skal hunden forblive i positionen (stå/sit/dæk) indtil den får kommandoen til at fortsætte øvelsen. En hund som indtager en forkert position, kan ikke opnå mere end 8 points. Hvis hunden vender rundt før keglen, skal gen-dirigeres til at løbe rundt om keglen. Dette resulterer i tab af points. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden

12 ikke løber rundt om keglen. Føreren har to ekstra kommandoer (minus 1 points trækkes for hver ekstra kommando, hvis hunden adlyder). Efter hunden har løbet rundt om keglen, skal den indtage den korrekte position (stå/sit/dæk) på kommando. Når hunden har indtaget sin position (stå/sit/dæk), får føreren information om hvilken apport, der skal apporteres (højre/venstre). Føreren må gerne give en springkommando, når hunden har grebet om apporten. Hvis hunden passerer den imaginære linje, imellem de to udlagte apporter, uden at have taget den korrekte apport, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden løber mod den forkerte apport (og spring), og bliver stoppet af fører, og omdirigeret (2 kommandoer) til den korrekte apport, og bringer den korrekte apport, bør der trækkes 3 points. Hvis hunden bliver omdirigeret fra den forkerte apport (eller spring) uden et stop, bør der trækkes 2 points. Fratrækket i points for ekstra dirigeringskommandoer afhænger af deres styrke, og af hundens villighed til at adlyde kommandoerne. Det kan være fra 1 til 2 points pr. kommando. Fratrækket i points for andre ekstra kommandoer, skal være overensstemmende med de generelle anvisninger. Hvis hunden springer over springet på sin vej mod keglen, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden tager den forkert apport, eller ikke springer over springet, eller springer over det forkerte spring, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden rører springbrættet i springet, trækkes 2 points. Hvis hunden river pinden ned (i det åbne spring), trækkes 2 points. Hvis hunden støtter sig på springbrættet, bestås øvelsen ikke (0 points). Hvis springet vælter, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden tøver i forhold til kommandoerne, bør der trækkes 2-4 points. Hvis hunden handler på eget initiativ (fx stopper før kommandoen) bør der trækkes 2 points. Hvis føreren viser hunden retninger, eller berører hunden ved startstedet, mistes øvelsen (0 points). Mht. hvis hunden taber apporten og hvis hunden tygger eller bider i apporten, henvises til de generelle regler for bedømmelser af øvelser. Tegninger til den rekommanderede konstruktion af begge springtyper kan ses i slutningen af disse retningslinjer (Del VI)

13 ØVELSE 9: Næseprøve og apportering [Koef. 3] Kommandoer: Udførelse: ( Bliv/Plads ), Søg/Apport, Slip ( Plads ) Føreren står ved startstedet med hunden i pladsposition, og prøvelederen annoncerer at øvelsen starter, og giver føreren en næseprøvegenstand i træ (10 cm x 2 cm x 2 cm), som er blevet markeret på forhånd med en form for identifikation (fx et kryds). Føreren må holde den markerede genstand i sine hænder i ca. 5 sekunder. Hunden må ikke røre eller snuse til genstanden på dette tidspunkt. Prøvelederen beder føreren om at aflevere næseprøve genstanden, og beder derefter føreren om at vende sig om. Føreren bestemmer om hunden må, eller ikke må se, når genstandene placeres. Plads eller Bliv kommandoer er tilladt. Prøvelederen går hen og placerer genstanden med førerens fært, uden at berøre den (fx med en tang), sammen med 5-7 andre næseprøve genstande på jorden eller gulvet ca. 10 meter fra føreren. Prøvelederen placerer de andre 5-7 genstande med hænderne, og berører dem således. Næseprøve genstandene bør placeres efter samme mønster for alle de deltagende, og med en indbyrdes afstand på ca. 25 cm, men positionen af genstanden med førerens fært kan variere fra deltager til deltager. Genstanden med førerens fært, bør ikke placeres yderst i mønsteret. Den måde næseprøvegenstandene placeres på kan variere fra konkurrence til konkurrence. Se forslagene i appendix. Føreren bliver derefter bedt om at vende sig om igen, og kommandere hunden til at apportere den markerede genstand. Hunden skal finde førerens genstand, apportere den og aflevere den til føreren i overensstemmelse med de generelle anvisninger. Hunden skal have lov til at arbejde i ca. et halvt minut, hvis arbejdet er aktivt og målsøgende. Der skal anvendes nye næseprøve genstande for hver konkurrence deltager. Anvisninger: Der bør lægges vægt på hundens villighed og dens hastighed. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden får lov til at snuse til eller berøre genstanden i begyndelsen af øvelsen før den afleveres tilbage til prøvelederen, hvis der afgives kommandoer når hunden er ved genstandene, eller hvis hunden tager fat i en forkert genstand. Der mistes ikke points hvis hunden snuser til genstandene i søget efter den korrekte genstand. Mht. hvis hunden taber genstanden, og mht. hvis den tygger eller bider i genstanden, se de generelle retningslinjer for bedømmelse af øvelser.

14 ØVELSE 10: Fjernkontrol [Koef. 4] Kommandoer: Udførelse: Anvisninger: Dæk, Bliv, Sit, Stå, Dæk og/eller håndtegn Hunden skal skifte stilling 6 gange ifølge førerens kommandoer, og skal forblive på det oprindelige sted. En afmærkning er lavet bag hunden, med en imaginær linje forbundet af to afmærkninger. Når føreren bliver bedt om det, kommanderes hunden til en dæk ved startstedet, således at hundens krop er foran afgrænsningen, og halen bag afgrænsningen. Føreren efterlader hunden og bevæger sig hen til det anviste sted ca. 15 meter væk fra hunden og vender front mod sin hund. Rækkefølgen af stillinger kan variere, men skal være den samme for alle konkurrencedeltagere. Hver position skal udføres to gange og den sidste kommando om at skifte stilling skal være dæk. Prøvelederen viser føreren i hvilken rækkefølge hunden skal skifte positioner med et skilt, som der enten er skrevet på eller tegning af skiftet, eller med et elektrisk skilt som viser skiftene. Prøvelederen skal stå ca. 3 til 5 meter væk fra hunden, og på en sådan måde at han/hun ikke kan se hunden medens stillingsskiftene vises. Prøvelederen skal skifte/vende skiltet ca. hvert 3 sekund. Føreren må anvende både mundtlige kommandoer og håndtegn, men de skal være korte og bruges samtidigt. Efter den sidste dæk kommando, og når føreren bliver bedt om det, går føreren tilbage til sin hund og kommanderer den i en sit/plads, når han/hun bliver bedt om det. Der bør lægges vægt på hastigheden hvormed stillingerne skiftes, positionernes tydelighed, og hvor godt positionerne holdes, og hvor meget hunden flytter sig fra startstedet. For overhovedet at kunne få points for denne øvelse, må hunden ikke bevæge sig, i nogen som helst retning, mere end sin egen kropslængde fra startstedet. Al bevægelse lægges sammen (fremad, tilbage, til siderne osv.). Hvis hunden mister én af de seks, kan der ikke gives mere end 7 points. Hvis hunden imidlertid springer en position over og indtager den næste position, bestås øvelsen ikke (0 points). Hunden skal skifte position mindst 5 gange for at opnå points. Hvis hunden sidder op, inden føreren kommer tilbage, skal der ikke gives mere end 8 points. Overdreven brug af stemme og overdrevne eller langvarige/vedvarende håndtegn giver fratræk i points. (Se de generelle regler). Der kan ikke opnås mere end 8 points, hvis hunden skal have to kommandoer til et positionsskifte. Hvis hunden ikke adlyder den anden kommando til et postionsskifte, mistes positionen. For den første ekstrakommando til et positionsskifte, trækkes der 2 points fra, og der trækkes 1 points for de næste. Det er således muligt at opnå points for øvelsen, selvom 3 til 4 af positionerne er opnået med en ekstrakommando, hvis ekstra kommandoen bliver adlydt

15 straks, og leder til gode, klare positioner, og øvelsen i øvrigt bliver udført perfekt. (Indsat af oversætter: Dvs. fx 1. position er en sit, her bruges 1 ekstrakommando (-2 points)næste position er en stå, her bruges 1 ekstrakommando (-1 point) næste position er en sit, her bruges 1 ekstrakommando (-1 point) næste position er en stå, her bruges 1 ekstrakommando (-1 point) - hvis øvelsen så i øvrigt udføres perfekt, kan der opnås 5 points i alt.

16 Tegning til springene til øvelse 8 i Eliteklassen: For eliteklassen er max. Højde 70 cm. Siderne skal være ca. 1 meter høje. Lukket spring Tegning af det åbne spring i Eliteklassens øvelse 8. Midterpinden skal ligge løst, så den kan falde frit. Åbent spring til Eliteklassen øv. 8.

17 Forslag til mønstre at lægge Næseprøve pindene i øvelse 9 i Eliteklassen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand. IPO/ BHP 3 Hunden skal være 20 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/ BHP 3 Gruppe A Fremmedspor, mindst 600 skridt, 5 langsider,

Læs mere

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år 1 HVAD vil vi teste? Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år NB! Testpersonerne gennemfører øvelserne med sko på Fysisk form er en variabel, der er sammensat af mange forskellige egenskaber.

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 3 August 2003 Bedømmelseskriterier for FH 3: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F)

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Regler for lydighedstest - Rytter

Regler for lydighedstest - Rytter Regler for lydighedstest - Rytter Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og under rytter. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på rytteren. Seletøj:

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration Træningsvejledning Fjernspraytræningsenheden med vibration Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2008 1 REGLER for lydighedsprøver 2008 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Blok og Rebound (Defensive Boards) Blokere og Afholde (Close out and Contain)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Blok og Rebound (Defensive Boards) Blokere og Afholde (Close out and Contain) Nr.6464 Nr.6462 Blok og Rebound (Defensive Boards) angriberen, bøjet ben, hænderne oppe og bruge bagdel og skuldre til at blokere angriberen. Blokere og Afholde (Close out and Contain) Forsvaret skal sørge

Læs mere

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom:

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom: A. De indledende manøvrer m.v. Forslag til manøvreøvelser Øvelsesforslag til enemanøvrer (5.2) Alle øvelserne skal foregå på et lukket trafiksikkert område. 1. Igangsætning standsning 4 m hænder 4på m

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 UDHOLDENHED Der rides på stier i Dyrehaven, disse må ikke forlades. Rider man ud i terrænet bliver man diskvalificeret. Der rides på idealtid med indlagte obligatoriske

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere