Pensioneringsprocessen for institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensioneringsprocessen for institutioner"

Transkript

1 Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces Start en pensioneringssag for en tjenestemand Udfyld pensionsskemaet Tilføj registerudskrift Afsend pensionsskema Tjenestemandens version af pensionsskemaet Godkendelse af pensionsskema modtaget Dokumentationskrav ved pensionering Manuel behandling af pensionsskemaet Afvis pensionsskema Tilføj eventuel øvrig dokumentation Igangsæt sag Afviste pensionssager Listen over pensionssager Denne vejledning beskriver processen for hvordan en pensionering af en tjenestemand gennemføres i PENSAB. Beskrivelsen omfatter den samlede proces, men der er primært fokus på den del af processen, hvor institutionerne har en rolle. Når en tjenestemand skal gå på pension, er der først en række formularer (dvs. pensionsskema og registerudskrift), som skal udfyldes og godkendes af tjenestemanden selv, inden man kan gå videre i processen. Disse formularer ligger elektronisk i PENSAB-systemet, og tjenestemanden kan ligeledes underskrive og godkende pensionsskemaet elektronisk på tjenestemandspension.dk. Landgreven 4, Box København K T E Side 1 af 19

2 Public Release PENSAB 1. Overblik over den samlede proces 1. Udfyld pensionsskema: Når tjenestemanden skal pensioneres, skal institutionen starte med at gøre pensionsskemaet klar i PENSAB. 2. Tilføj registerudskrift: Registerudskriften skal tilføjes pensionssagen. 3. Afsend pensionsskema: Pensionsskemaet gøres tilgængeligt for tjenestemanden på tjenestemandspension.dk. 4. Giv besked: Dernæst skal der gives besked til tjenestemanden om, at han skal udfylde de supplerende oplysninger og underskrive elektronisk på tjenestemandspension.dk. 5. Modtag godkendt skema: Når tjenestemanden har godkendt skemaet og underskrevet elektronisk, får institutionen besked om dette via en Kontrol i PENSAB. 6. Tilføj evt. øvrige dokumenter: Hvis sagen kræver yderligere dokumentation, skal dokumenterne uploades i PENSAB. 7. Kontrollér oplysninger: Efterfølgende skal institutionen kontrollere oplysningerne og sørge for, at de korrekte dokumenter er vedlagt sagen. 8. Igangsæt sag: Når pensionssagen er gjort parat fra institutionens side, igangsætter institutionen sagen i PENSAB, og derved overdrages sagen til Statens Administration. 9. Tildel sag: Hos Statens Administration tildeles sagen en sagsbehandler, som gennemgår sagen og de vedlagte dokumenter. 10. Afvis evt. sag: Hvis Statens Administration finder, at pensionssagen ikke kan viderebehandles, fx pga. manglende eller ukorrekte oplysninger, vil sagen blive afvist. 11. Se afvist sag: Institutionen gøres opmærksom på afviste sager på forsiden af PEN- SAB, og der er desuden skrevet en note i PENSAB til institutionen om baggrunden for afvisningen. 12. Tilret evt. sag: Når en sag afvises, overdrages ansvaret for sagen igen til institutionen, som retter sagen til, og eventuelt tilføjer flere dokumenter, eller retter i oplysningerne. Tjenestemanden skal evt. godkende pensionsskemaet igen. Herefter sendes sagen igen til Statens Administration. 13. Lav pensionsberegninger: Når sagens oplysninger og dokumenter er på plads, laver Statens Administration pensionsberegningen med de relevante pensionstyper, og tilknytter beregningerne til pensionssagen. 14. Udfyld SP-oplysninger: Der udfyldes evt. supplerende oplysninger til brug i Udbetalingssystemet SP (herunder om ægtefælle og børn). 15. Godkend sag: Pensionssagen godkendes af Statens Administration og sendes til SP for udbetaling. Landgreven 4, Box København K T E Side 2 af 19

3 Public Release 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand Når pensioneringssagen skal påbegyndes, skal du først udfylde dele af pensionsskemaet og tilføje en registerudskrift til pensionssagen. Dernæst skal du informere tjenestemanden via digital post og informere ham om, at han nu kan logge på tjenestemandspension.dk for at færdiggøre og godkende pensionsskemaet og registerudskriften. Tjenestemanden fremsøges i PENSAB-systemet og fanebladet [Pensioneringssag] vælges. På dette faneblad ses et grafisk overblik over hele pensioneringsprocessen og de forskellige trin, som skal udføres undervejs, inden pensionssagen endelig godkendes i Statens pensionssystem (SP). Man kan klikke på de grønne bokse i overblikket, men ikke de grå. De grønne bokse illustrerer, hvilke handlinger i processen som er mulige, hvorimod de grå er allerede udførte handlinger eller handlinger, som ikke er mulige på dette tidspunkt i processen, eller ikke tilgængelige for den bruger, som er logget ind. Institutionernes rolle i processen er at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for pensioneringen og have kontakten til tjenestemanden i dette forløb, for derefter at overdrage sagen til Statens Administration (SAM), som efterfølgende udfører den endelige sagsbehandling af pensionssagen, herunder laver beregninger, godkender sagen og sender informationerne videre til SP. Figur 1 Her er tjenestemanden fremsøgt i PENSAB, og fanebladet [Pensioneringssag] er valgt. Pensioneringssagen er ikke påbegyndt. Pensionsskemaet kan udfyldes og registerudskriften kan tilføjes. 2.1 Udfyld pensionsskemaet Du skal starte med at udfylde pensionsskemaet. Landgreven 4, Box København K T E Side 3 af 19

4 Klik på boksen [Udfyld pensionsskema]. Dette åbner [Pensionsskema], som er en trin-guide, der indeholder de oplysninger, som kan udfyldes af institutionen i forbindelse med pensioneringen af tjenestemanden. Tip: Trin-guiden er på i alt 4 sider, og du kan klikke frem og tilbage i trin-guiden, som du ønsker ved at klikke på [Næste] og [Forrige]. Du kan også vælge at gemme skemaet undervejs ved at klikke [Gem], for senere at vende tilbage til det. Eller helt at annullere dine indtastninger ved at klikke [Annuller]. Figur 2 Side 1 af pensionsskemaet. Datoen for fratrædelse er indtastet her. VIGTIGT: Oplysninger i pensionsskemaet, som er markeret med * er obligatoriske at udfylde. Tip:Hvis du er i tvivl om de enkelte spørgsmåls betydning i pensionsskemaet, er der til hvert spørgsmål en hjælpetekst, som fremkommer ved at klikke på Figur 3 Eksempel på en hjælpetekst ved spørgsmålet [Hvad skal Statens Administration beregne]. Side 4 af 19

5 Figur 4 Side 2 af pensionsskemaet. Bemærk, at hvis der svares Ja til spørgsmål om tjenestemanden er i den lukkede gruppe, vil man få vist yderligere spørgsmål, som skal besvares. Skalatrinnet er indsat automatisk fra tjenestemandens oplysninger i PENSAB. Figur 5 Side 3 af pensionsskemaet. Bemærk, at her har man svaret Ja til, at der er indgået aftale om seniorordning, hvorved der er kommet et ikon frem, og en tekst, hvor der mindes om dokumentationskravet i forbindelse med en senioraftale. Mærket står generelt ved de spørgsmål, hvor der er dokumentationskrav. Figur 6 Side 4 af pensionsskemaet, hvor oplysninger om arbejdsgiveren indtastes. Institutionsnavnet er sat ind automatisk. Når du har udfyldt oplysninger i pensionsskemaet, klikker du på [Godkend til tjenestemandspension.dk], hvilket gør skemaet klar til afsendelse. Bemærk, at du skal klikke på [Gem] for at beholde oplysningerne inden godkendelse, hvis du har påbegyndt processen med udfyldelse af pensionsskemaet. Side 5 af 19

6 Du kan se i boksen [Udfyld pensionsskema], at der er kommet et flueben. Det betyder, at pensionsskemaet er udfyldt og klart til afsendelse. Men du kan først klikke på boksen [Afsend pensionsskema], når du også har tilføjet en registerudskrift til pensionssagen. 2.2 Tilføj registerudskrift Klik på boksen [Tilføj registerudskrift], hvilket åbner en lille boks, hvori du skal taste datoen for registerudskriften. Du skal taste datoen for, hvornår tjenestemanden går på pension. VIGTIGT: Det er altid pr. den 1. i måneden, at en tjenestemand pensioneres. Figur 7 Registerudskriften dannes automatisk og tilknyttes sagen. Når du klikker [OK], laver PENSAB registerudskriften automatisk. Der er nu kommet et flueben i boksen [Tilføj registerudskrift], så man nemt kan se, at denne del af processen er udført. Registerudskriften er tilføjet i listen over dokumenter, som du kan se, når du klikker på boksen [Tilføj/Vis dokumenter], hvilket ses herunder. Side 6 af 19

7 Figur 8 I vinduet [Dokumenter] vises alle sagens dokumenter. Her kan registerudskriften ses. Du åbner et dokument ved at klikke på., og sletter et dokument ved at klikke på. Registerudskriften åbnes således ved at klikke på. 2.3 Afsend pensionsskema Når både pensionsskemaet og registerudskriften er klar til tjenestemanden, klikker du på [Afsend pensionsskema], hvilket gør dokumenterne tilgængelige på tjenestemandspension.dk, hvor tjenestemanden skal udfylde sin del af skemaet og godkende med sit NemID. Det er ikke muligt at klikke på [Afsend pensionsskema] førend både registerudskrift og pensionsskema er gjort klar til afsendelse. Tip: Det er underordnet i hvilken rækkefølge, at du udfører [Udfyld pensionsskema] og [Tilføj registerudskrift]. Figur 9 Når du klikker på [Afsend pensionsskema], får du en bekræftelse på, at skemaet er sendt til godkendelse hos tjenestemanden. Side 7 af 19

8 VIGTIGT: Informationen om, at dokumenterne ligger klar på tjenestemandspension.dk gives ikke automatisk til tjenestemanden. Du skal selv sørge for, at han får informationen, fx via digital post. 3. Tjenestemandens version af pensionsskemaet Tjenestemanden skal nu udfylde sin del af pensionsskemaet. Når pensionsskemaet er afsendt fra institutionen, fremkommer der hos den pågældende tjenestemand et nyt faneblad [Pensionering] på tjenestemandspension.dk, som tjenestemanden skal klikke på for at komme til pensionsskemaet og registerudskriften, som du har sørget for at gøre klar til ham. Tip: Den version af skemaet, som tjenestemanden ser, når han logger på tjenestemandspension.dk er anderledes end den version som du ser, idet han skal svare på de supplerende spørgsmål i skemaet. Nedenfor er det vist, hvordan skemaet ser ud for tjenestemanden. Det giver dig mulighed for at guide en tjenestemand, som måtte have brug for hjælp til at udfylde og godkende skemaet. Figur 10 Når pensionsskemaet er afsendt fra institutionen, fremkommer der et nyt faneblad [Pensionering] på tjenestemandspension.dk, som tjenestemanden skal klikke på for at komme til pensionsskemaet og registerudskriften, som du har sørget for at gøre klar til ham. Side 8 af 19

9 Figur 11 Ved at klikke på henholdsvis [Vis registerudskrift] og [Udfyld pensionsskema] kan tjenestemanden se sine oplysninger og færdiggøre pensionsskemaet. Ved at klikke på [Udfyld pensionsskema], åbnes pensionsskemaet og her skal tjenestemanden svare på spørgsmål om civilstand og børn, skattekort og eventuel borgmesterpension. Figur 12 Side 1 af pensionsskemaet, som det ser ud for tjenestemanden. Har tjenestemanden tidligere været separeret eller skilt, skal dette oplyses, hvorved der vises et mærke ud for spørgsmålet og en tekst om, at pensionsmyndigheden skal have en kopi af separations- eller skilsmissepapirer. Figur 13 Side 2 af pensionsskemaet. Tjenestemanden skal afgive oplysninger om borgmesterpension og skattekort. Side 9 af 19

10 Figur 14 Side 3 af pensionsskemaet. Alle oplysninger er samlet på denne side, og giver tjenestemanden et overblik, inden han godkender endeligt ved at klikke på [Godkend pensionsskema]. Side 10 af 19

11 Figur 15 Tjenestemanden får en bekræftelse på, at pensionsskemaet er underskrevet og sendt til pensionsmyndigheden. Hvis tjenestemanden ønsker at gemme og/eller printe registerudskriften og pensionsskemaet efter, at han har godkendt det, kan dette gøres ved at klikke på henholdsvis [Vis registerudskrift] og [Vis pensionsskema]. Dette åbner en pdf-fil for hver af dokumenterne, som kan gemmes lokalt på tjenestemandens egen PC og printes ud, hvis det ønskes. 4. Godkendelse af pensionsskema modtaget Når tjenestemanden har godkendt pensionsskemaet vil der i PENSAB være fremkommet et flueben i boksen [Godkendelse modtaget], så det er tydeligt, at skemaet nu er godkendt. Endvidere bliver boksen [Igangsæt sag] grøn og klikbar, se nærmere beskrivelse under afsnit 6. Figur 16 Når tjenestemanden har godkendt pensionsskemaet på tjenestemandspension.dk, dannes der en kontrol, så institutionen bliver gjort opmærksom på det. Når pensionsskemaet er udfyldt af tjenestemanden og vedkommende har godkendt skemaet på tjenestemandspension.dk, bliver der automatisk dannet en kontrol i PENSAB under [Kontrol] med kontroltypen [Pensioneringsskema], så institutionen bliver gjort opmærksom på, at tjenestemanden har godkendt skemaet, så man kan komme videre i processen. Tip: Brugeren er [Tjenestemandspension.dk], dvs. at man kan også søge på [Bruger] for at fremfinde netop denne type kontroller. Side 11 af 19

12 VIGTIGT: Husk at godkende kontrollen, da Statens Administration ellers ikke kan notere på sagen ved en evt. afvisning. Ved at klikke på [Vis tjenestemand] navigeres der til tjenestemandens oplysninger i PENSAB, hvorfra sagen kan viderebehandles ved enten at igangsætte sagen eller tilføje flere dokumenter, som er krævede eller relevante for sagen, inden sagen igangsættes. Dette er beskrevet i det følgende. Figur 17 Det godkendte pensionsskema er nu modtaget i PENSAB, og institutionen kan overdrage sagen til Statens Administration. Det godkendte skema kan ses ved at klikke på [Tilføj/Vis dokumenter]. I vinduet som åbnes, vises registerudskriften og det godkendte pensionsskema indeholdende både de oplysninger som institutionen og tjenestemanden selv har tastet ind. Klik på under [Handling] for at åbne pensionsskemaet og kontrollere oplysningerne. Side 12 af 19

13 Figur 18 Dokumentet Ansøgning om tjenestemandspension kan se i vinduet [Tilføj/Vis dokumenter]. Vigtigt: Inden pensionssagen igangsættes hos Statens Administration, er det institutionens ansvar at kontrollere pensionssagen, herunder oplysningerne i pensionsskemaet og at de korrekte og krævede dokumenter, som sagen måtte omfatte, er lagt ind på sagen under [Tilføj/vis dokumenter]. 4.1 Dokumentationskrav ved pensionering Følgende beskriver de forskellige dokumenter som kræves ved en pensionsansøgning, samt hvorvidt de er obligatoriske. Pensionsansøgning Rådighedsløn Åremålsansættelse = True Afskedsårsag en af: 05 Svagelighed 06 Kvalificeret svagelighed 07 Tilskadekomst 019 Anden utilregnelighed Hvis ja til lukket gruppe Hvis nej til lukket gruppe og andet beregningsskalatrin er udfyldt Tilkøbt Pensionsalder Seniorordning Separeret eller Skilt Dokumenttype, der skal vedhæftes Godkendelse af stillingsnedlæggelse Åremålsaftale Helbredsnævn Helbredsnævn Helbredsnævn Afskedsskrivelse Lønseddel Aftale (ej obligatorisk) Tilkøb Seniorordning Skilsmisse (ej obligatorisk) 4.2 Manuel behandling af pensionsskemaet Hvis tjenestemanden ikke har mulighed for at underskrive elektronisk på tjenestemandspension.dk, fx af personlige årsager, eller fordi vedkommende ikke har NemID, er det nødvendigt at håndtere pensionsskemaet som en manuel proces. Når dette er tilfældet, skal pensionsskemaet udfyldes som tidligere beskrevet, men i stedet for at sende skemaet til godkendelse hos tjenestemanden på tjenestemandspension.dk, klikkes på [Dan udskrift], som danner en pdf-fil, som du kan printe ud, og sende pr. mail/brev til tjenestemanden, som underskriver manuelt. Tjenestemanden skal returnere skemaet til institutionen, Side 13 af 19

14 som efterfølgende skal uploade det underskrevne dokument i PENSAB på lige fod med de andre dokumenter. Er tjenestemanden død, så udfyldes pensionsskemaet og sendes til den ansøgne ægtefælle/børn, som underskriver og returnerer skemaet, hvorefter institutionen uploader og gemmer filen med typen [Ansøgning om tjenestemandspension (ansøgning)]. Figur 19 Hvis pensionsskemaet skal behandles manuelt, klikkes der på [Dan udskrift] og skemaet kan printes ud eller vedhæftes fx i en mail. VIGTIGT: Ved ægtefællepension skal dødsdatoen indtastes ind i PENSAB (under supplerende oplysninger). Figur 20 Ved ægtefællepension skal dødsdatoen lægges ind under supplerende oplysninger i PENSAB. 4.3 Afvis pensionsskema Du kan få brug for at afvise pensionsskemaet, fx ved indtastningsfejl i pensionsskemaet det kan være institutionen eller tjenestemanden selv, som har indtastet ukorrekte oplysninger. Måske bliver du kontaktet af tjenestemanden, som oplyser dig om, at han ikke kan godkende skemaet, pga. oplysninger i skemaet, som han mener, er forkerte. Måske har Statens Administration afvist pensionssagen og gjort institutionen opmærksom på, at der skal ændres i pensionsskemaet. Se nærmere beskrivelse af arbejdsgangen for SAM s afvisning af pensionssagen under afsnit 7. I disse situationer skal du klikke [Afvis pensionsskema]. Dette bevirker, at skemaet ikke længere er tilgængeligt på tjenestemandspension.dk. Side 14 af 19

15 Derefter klikker du igen [Udfyld pensionsskema], hvilket åbner pensionsskemaet med de oprindelige indtastninger, som du nu har mulighed for at rette. På sidste side (side 4) i pensionsskemaet, klikker du igen [Godkend til tjenestemandspension.dk], hvilket gør den nye version af skemaet tilgængelig for tjenestemanden. VIGTIGT: Det er dit ansvar at oplyse tjenestemanden om, at den nye version af skemaet ligger klar på tjenestemandspension.dk, og skal godkendes igen. 5. Tilføj eventuel øvrig dokumentation Når en pensionssag kræver, at der vedlægges øvrig dokumentation, fx kopi af afgørelse fra helbredsnævnet ved sygdom eller kopi af afskedsskrivelse ved uegnethed eller utilregnelighed, åremålsaftale og/eller lønseddel, skal det ske elektronisk i PENSAB. VIGTIGT: Al nødvendig dokumentation skal vedhæftes inden sagen sendes til Statens Administration, da sagen ellers ikke kan igangsættes. Se derfor efter dette mærke ud for de forskellige spørgsmål i pensionsskemaet. For at tilføje øvrig dokumentation til pensionssagen, skal du klikke på boksen [Tilføj/vis dokumenter], hvorefter du kan tilføje de ønskede dokumenter til sagen. Figur 21 I vinduet [Dokumenter] kan du uploade dokumenter, som er krævede eller relevante for pensionssagen. Du skal vælge den korrekte dokumenttype for det dokument, som du er i færd med at uploade, fx Dokumentation fra helbredsnævn (Helbredsnævn). Når du har valgt dokumenttypen, skal du vælge dokumentet, som du har gemt fx på dit lokale drev ved at klikke på [Vælg]. Når dokumentet er valgt, skal du klikke [Gem] for at gemme dokumentet på pensionssagen. Herefter vil dokumentet være vist i listen over dokumenter. Side 15 af 19

16 Figur 22 Ved at klikke [Vælg] kan du uploade et dokument fra dit eget filsystem. Herefter klikker du [Gem] for at gemme dokumentet på pensionssagen i PENSAB. Tip: Så længe sagen ikke er igangsat hos Statens Administration, kan du tilføje nye dokumenter, samt slette og erstatte med andre dokumenter. Du sletter et dokument ved at klikke på ud for dokumentet. Du har altid mulighed for at fremfinde pensionssagen og åbne dokumenter, også selvom sagen er overdraget til Statens Administration. VIGTIGT: Når du efterfølgende igangsætter sagen hos Statens Administration, kontrollerer PENSAB-systemet, at de krævede dokumenter er vedlagt pensionssagen, såfremt den aktuelle pensionssag kræver det i forhold til de indtastninger, som du og tjenestemanden har indtastet om hans sag. Det er således ikke muligt at igangsætte pensionssagen hos Statens Administration, hvis de krævede dokumenter ikke er vedlagt pensionssagen. Dog kontrolleres der ikke om eventuelle skilsmissepapirer er vedlagt. 6. Igangsæt sag Du er nu klar til at igangsætte sagen hos Statens Administration. Når pensionsskemaet er godkendt af tjenestemanden, er boksen [Igangsæt sag] grøn og du kan nu klikke på [Igangsæt sag], hvorved Statens Administration overtager ansvaret for sagsbehandlingen af pensioneringen. Side 16 af 19

17 Figur 23 Sagen er nu igangsat hos Statens Administration. VIGTIGT: Statens Administration kan afvise sagen, hvorved institutionen igen får overdraget ansvaret for pensionssagen. Det vil typisk være fordi, der mangler dokumenter og/eller, der er ukorrekte oplysninger i pensionsskemaet. Afvisningen kan også være begrundet i, at sagen er indsendt for langt tid før pensioneringsdatoen eller hvis dato for pensionering er skæv, fx den 15. eller den 20. En tjenestemand kan kun pensioneres pr. den 1. i måneden. Dette gælder dog ikke for opsatte pensioner. Læs mere om, hvordan du ser, at sagen er afvist i afsnit Afviste pensionssager Hvis Statens Administration har afvist sagen, vil du få det vist på forsiden af PENSAB i boksen [x pensionssager er afvist]. Side 17 af 19

18 Figur 24 På forsiden af PENSAB gøres du opmærksom på, hvis en eller flere af dine pensionssager er blevet afvist. Ved at klikke på det grå område med teksten [x pensionssager er afvist], ledes du til listen over den eller de pensionssager, som du har adgang til og som er afvist. Tip: Du kan også klikke i menuen [Pensionssager], hvorved listen åbnes med samtlige pensionssager for din institution, se nærmere beskrivelse i afsnit 8. Figur 25 I dette tilfælde er én af sagerne blevet afvist af Statens Administration. Klik på Klik på og se detaljer for, hvornår afvisningen og ændringer er foretaget på pensionssagen., og du ledes direkte til tjenestemandens pensionssag. Information om, hvorfor sagen er afvist og hvad du evt. skal gøre i den forbindelse vil være beskrevet under fanebladet [Tjenestemandsoplysninger] bjælken [Noter]. Se et eksempel nedenfor. Side 18 af 19

19 Figur 26 Eksempel på en note, som Statens Administration har indsat som begrundelsen for afvisningen af pensionssagen. Når du har foretaget ændringerne på sagen, så skal du igen gå ind på Pensioneringssagen og klikke [Igangsæt sag], så Statens Administration er klar over, at de nu kan viderebehandle sagen. 8. Listen over pensionssager Under menuen [Pensionssager] kan du se alle pensionssager, som du har adgang til. Du har mulighed for at fremsøge sager på: Status (Igangsat, Behandles, Rettet, Afvist, Godkendt, Godkendt uden SP) Sagsbehandler CPR.nr Dato fra og Dato til Du kan vælge [Medtag godkendte pensionssager], hvis det ønskes. Klik på [Søg] for at filtrere listen i forhold til dine søgekriterier. Figur 27 Her vises listen over pensionssager, som brugeren, der er logget ind, har adgang til. Side 19 af 19

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Beregn tjenestemandspension i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. Du finder Beregn pension

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Der skal fremsendes fuldmagt, hvis ansøger er en anden end ejendommes ejer, fx en rådgiver eller en andelshaver i en andelsboligforening. 1 Lav et fuldmagtsdokument.

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Revideret den 28. november 204 Du kan få en introduktion til Byg og Miljø (nr på billedet) Start dit projekt på én af

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up)

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Blanketter... 2 Oversigt over blanketterne... 2 Status... 3 Besvarelse af en FP-attest... 3 Afvisning af en FP-attestanmodning... 5 Besvarelse af en LÆ-attest... 6 Vedhæft fra journalen...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder Alex Andersen Smedagervej 39 6392 Bolderslev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 12-02-2016 Sagsnr.: 07/49477 Dokumentnr.: 24 Ejendom: 14451 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.:

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016 1 Underskriv via elektronisk pen gennem virksomhedssupport og på medarbejderhøring I VITAS er det nu muligt at underskrive ansøgningen med en elektronisk pen. Dette kan lade sig gøre når jobcentermedarbejderen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere