MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN"

Transkript

1 KURSUSKATALOG Efterår 2017 & forår 2018 MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el- og ATEX-sikkerhed MASKINSIKKERHED

2 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning del I Kurset giver en grundig introduktion til CE-mærkning af maskiner, regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, teknisk dossier, erklæringer og praktiske sikringsløsninger. Få et overblik over dit ansvar og dine opgaver, når du bygger, tilpasser eller ombygger maskiner eller er ansvarlig for maskiners sikkerhed. Dette er et kursus for dig, der er ny på området og har et lille eller intet kendskab til CE-mærkning og Maskindirektivet. CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning del II Her får du et rigtig godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning. Kurset har fokus på anlæg, hvori der indgår flere maskiner eller delmaskiner, på ombygning eller sammenbygning af maskiner og på importerede maskiner. Du hører om, hvordan du holder dig opdateret på regler og standarder, så du og din virksomhed altid er ajourført. På dette kursus lærer du at skelne mellem en væsentlig og ikke-væsentlig ændring af en maskine, hvornår det kræver fornyet CE-mærkning og hvad du skal være opmærksom på mht. dokumentation. 13. september 2017, Ballerup DKK 2.950,- 20. september 2017, Randers 27. september 2017, Middelfart 8. november 2017, Middelfart 31. januar 2018, Ballerup 7. februar 2018, Randers 21. februar 2018, Middelfart 11. oktober 2017, Ballerup DKK 3.450,- 25. oktober 2017, Randers 28. november 2017, Middelfart 28. februar 2018, Ballerup 7. marts 2018, Randers 14. marts 2018, Middelfart Lær at skrive en risikovurdering jfr. Maskindirektivet CE-mærkning del III Praktisk kursus i skrivning af risikovurdering jfr. Maskindirektivet og standarden DS/EN ISO 12100: Risikovurdering og risikonedsættelse. Kurset er for dig, der skal udarbejde risikovurderinger for de maskiner I bygger eller bygger om, uanset om du er hos en maskinfabrikant eller en produktionsvirksomhed. 31. oktober 2017, Randers DKK 3.850,- 1. november 2017, Ballerup 14. november 2017, Middelfart 20. marts 2018, Randers 10. april 2018, Ballerup 17. april 2018, Middelfart Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser. Øvelserne tager udgangspunkt i en konkret sag, du selv har med hjemmefra. Risikovurdering af ændringer på maskiner og anlæg Kurset er for dig, der tilpasser, ændrer eller ombygger eksisterende maskiner og anlæg. Lær at skelne mellem væsentlige og ikke-væsentlige ombygninger og ændringer samt, hvornår en ombygning eller ændring kræver en fornyet CE-mærkning. Lær at lave dokumentationen effektivt og at bruge risikovurderingen til at bygge rigtigt og gennemtænkt fra start. 15. november 2017, Middelfart DKK 3.400,- 18. april 2018, Middelfart Kurset giver dig et overblik over dit ansvar og dine opgaver, og er en grundig introduktion til risikovurdering af ændringer, regler og krav, brug af standarder, samt ændring af brugsanvisning, teknisk dossier og erklæringer. CE-mærkning del l - lll CE-mærkning del l-lll tilbydes som en samlet pakke. Ved at tage alle 3 kurser er du godt dækket ind til selv at begynde på at lave jeres risikovurderinger, erklæringer og anden dokumentation. Ved samlet køb tilbydes ca. 15% rabat. DKK 8.600,-. 2.

3 Eksamineret robotintegrator Bliv robotintegrator til industrirobotter På dette kursus vil du lære om Maskindirektivets krav til design af robotløsninger. Du vil lære, hvilke krav standarden DS/EN ISO : Robotceller sætter, rækken af mulige løsninger den giver og hvilke frihedsgrader, der er i valget af løsninger. Du bliver den, der kan sikre en god projektgennemførelse, når en robotcelle skal designes og konstrueres eller ombygges oktober 2017, Middelfart DKK , maj 2018, Middelfart Overnatning indgår i prisen. Der er aftenopgaver til På kurset lærer du at lave en risikovurdering for et robotanlæg, og en risikovurdering for en mindre ombygning: Begge metoder som oplæg til et sikkert og produktionsvenligt design. Kurset afsluttes med en eksamen, og ved bestået eksamen udstedes et certifikat som Eksamineret robotintegrator. Industrirobotter og sikkerhed For virksomheder der bruger robotter, eller skal til det Kurset sætter fokus på robotter og andre automatiske maskiner, set med brugervirksomhedens øjne: Ved indkøb, undervejs i projekter, egne eftersyn, krav til uddannelse og pligter ved sammenbygning/ombygning. 8. november 2017, Ballerup DKK 3.850,- 22. november 2017, Middelfart 22. februar 2018, Ballerup 26. april 2018, Middelfart På dette kursus får du redskaber til at indsamle krav og ønsker, og til at specificere krav i købskontrakten, og til selv at lave en hurtig kontrol af robotceller, der allerede er i brug. Der udleveres checkskemaer til den lovpligtige ibrugtagningskontrol, kontrol af eksisterende robotter og det lovpligtige eftersyn, og skemaerne gennemgås på kurset. Indkøb af sikre maskiner Få succes med dit næste maskinkøb: Lær at indkøbe maskiner og anlæg som både er sikre og produktionsvenlige, så I køber noget, der faktisk opfylder jeres behov: At forlange at maskinen er CEmærket er sjældent tilstrækkeligt. 28. september 2017, Middelfart DKK 3.850,- På kurset lærer du at få jeres supplerende behov og ønsker vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø medtaget i forhandlingerne og de ønskede dele sat ind i kontrakten. Vi gennemgår lovkrav til nye maskiner og opgaver hos maskinfabrikant og køber/arbejdsgiver: Maskindirektivet og standarder, risikovurdering, brugsanvisning, FAT/SAT, og lovpligtig ibrugtagningskontrol. Vi gennemgår indkøbsprocessen og viser, hvordan alt kan gennemføres uden at tidsplan og budget løber løbsk. CE-mærkning af elektriske møbler Kurset er en grundig introduktion til CE- mærkning af møbler, der er forsynet med akuatorer. Du lærer om regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, opbygning af det teknisk dossier og erklæringer. 6. september 2017, Ballerup DKK 3.850,- 5. december 2017, Middelfart 8. maj 2018, Middelfart Dette er et kursus for dig, der er ny på dette område. Du lærer fra grunden om Maskindirektivet, CE- mærkning og sikre møbler. 3.

4 DS/EN : Design af maskiners elektriske system Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af standarden DS/EN Kurset omfatter dækningsområde og anbefalinger til, hvordan standarden kan og bør anvendes samt udarbejdelse af en fyldestgørende og korrekt specifikation af både el-tavler og udstyr samt forbindelser på selve maskinen. På kurset ser vi på de vigtigste krav i standarden og på, hvordan de omsættes til praksis. Vi ser på de oftest sete fejl og på hvornår andre standarder og regelsæt bør inddrages. Vi ser også på kortslutningsbeskyttelse, grundlæggende beskyttelse og beskyttelse mod fejl og kommer ind på opdeling af tavler, opdeling af maskin-/bygnings-el, krav til mærkning mv. Både dag 1 og 2 vil indeholde øvelser og vil veksle mellem teoretisk gennemgang, øvelser og diskussioner oktober 2017, Middelfart DKK 6.800, november 2017, Ballerup februar 2018, Ballerup februar 2018, Middelfart Varighed Hotel og forplejning 2 dage DKK 1.600,- Design af tavler til maskiner DS/EN /-2 På kurset får du en gennemgang af standarden DS/EN /- 2 for Lavspændingstavler med fokus på kravene til omfang og udførelse af designverifikation og rutineverifikation, og på ændringer i forhold til den gamle standard DS/EN (ophævet 2014). Emnerne er f.eks. den nye ansvarsfordeling mellem den oprindelige fabrikant og tavlefabrikanten, især vedr. prøvning, erstatning for begreberne TTA, PTTA samt tavlefabrikantens ansvar. Maskinsikkerhed ApS program til specifikation af tavler TS-DOK indgår i kurset, inkl. øvelse i udarbejdelse af kravspecifikation til el-tavler til maskiner. 7. november 2017, Middelfart DKK 3.950,- 14. marts 2018, Middelfart Sikker el på maskiner: Når DS/EN ikke er nok Standarden DS/EN : Elektrisk udstyr på maskiner er basisstandarden for design af sikker el på maskiner. Men for at kunne lave et komplet elektrisk design skal kravene i DS/EN suppleres med krav fra f.eks. standarderne om nødstop, skærme, tvangskoblingsanordninger (lågekontakter), forhindring af utilsigtet start, fjernstyring/fjernadgang, sikre styresystemer mv. Vi ser på, hvornår en bestemt standard skal bruges og på situationer, hvor der ofte opstår problemer november 2017, Middelfart DKK 6.800, marts 2018, Middelfart Varighed Hotel og forplejning 2 dage DKK 1.600,- Dag 1: DS/EN ISO 14119: Tvangskoblingsanordninger. DS/EN ISO 13855: Placering af beskyttelsesanordninger. DS/EN ISO 13850: 2015 Nødstop. DS/EN ISO 14120: Skærme. Dag 2: DS/EN 1037: Forhindring af utilsigtet start. Fjernadgang til og fjernstyring af maskiner. Eksamen i El på maskiner (frivilligt). Gennemgang af eksamensspørgsmål. 4. El på maskiner - tag en diplomuddannnelse Vi har samlet en kursuspakke på tre kurser - fordelt på 5 kursusdage - for El på maskiner. Kursuspakken kan afsluttes med en frivillig diplomeksamen. Tager man alle tre kurser ydes en samlet rabat på 20%. Ved at tage alle tre kurser, vil du, med de rette forudsætninger, være i stand til at løse opgaverne med at designe det elektriske system på maskiner: Både hos maskinfabrikanten, der skal specificere design af maskiner og tavler, som tavlebygger og som en brugervirksomhed, der selv tager ansvar for specifikation og design af maskiners elektriske system. Kurserne kan også tages uafhængigt af hinanden.

5 Design og validering af sikre styringer efter DS/EN ISO og -2 Brugen af standarden DS/EN ISO : Sikre styringer til design og efterfølgende validering efter DS/EN ISO kan være kompleks, hvis man ikke er metodisk og har overblik. Standarderne giver designeren store frihedsgrader til at designe gode og effektive løsninger, men stiller også store krav til dokumentation om overvejelserne i forbindelse med designet, til dokumentation af selve designet og til den dokumentation, der skal udleveres til brugeren samt den endelige validering. Gennem tre kurser, med en grundig og praktisk tilgang med øvelser, føres du igennem begreber og metoder for design, dokumentation og validering af sikre styresystemer til maskiner. Maskinsikkerhed ApS pc-program, SIK-DOK, der strukturerer arbejdet med dokumentation og validering, indgår i undervisningen og udleveres på modul 2 og 3. Kurserne veksler mellem undervisning og øvelser i SIK-DOK. De 3 kursusmoduler er planlagt som et sammenhængende forløb, men kan tages som selvstændige kurser. Det nye tillæg DS/EN ISO AM1:2015, der tydeliggør og forklarer standardens tekst, indgår selvfølgelig også i kurserne. Kurserne henvender sig til dig, som arbejder med at designe og dokumentere sikre styresystemer til maskiner. Derudover er kurserne meget relevante for dig, som træffer beslutninger om anvendelse af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Modul 1 Design af sikre styringer efter DS/EN ISO Modul 2 Dokumentation af sikre styringer efter DS/EN ISO Modul 3 Validering af sikre styringer efter DS/EN ISO Du introduceres til standarden for design af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maski-ner efter DS/EN ISO , og får grundlaget for efterfølgende, at kunne lære at dokumentere og validere sikre styresystemer. I kurset indgår en gennemgang af begreber, retningslinjer, risikovurdering, design, beregning, arkitektur og løsningsmodeller. På dette modul bliver kravene til dokumentation af konstruktionen og til den dokumentation, der skal anvendes ved valideringen gennemgået. Gennem undervisning og øvelser lærer du at designe og dokumentere de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter standarden DS/EN ISO Vi gennemgår valideringen med fokus på, at du efter kurset selvstændigt skal kunne validere sikre styringer udført efter DS/EN ISO Den dokumentation der blev udarbejdet på modul 2 med anvendelse af SIK-DOK, kan evt. danne grundlag for opgaver på modul september 2017, Middelfart 31. januar 2018 Middelfart 11. oktober 2017, Middelfart 21. februar 2018, Middelfart 1. november 2017, Middelfart 7. marts 2018, Middelfart DKK 3.850,-. en er inkl. bogen Sikre styringer efter DS/ EN ISO Fra teori til praksis. DKK 4.950,-. en er inkl. pc-programmet SIK-DOK med modulerne kravspec. og dokumentation. DKK 4.950,-. en er inkl. pc-programmet SIK-DOK (fuld version) Særlig rabat: Modul 1 3 Samlet pris for hele kursusrækken: Modul 1-3: DKK ,-. en er inkl. kurser, bog og pc-programmet SIK-DOK til dokumentation og validering. Bestil et firmakursus OVER Kurset 100 FIRMAKURSER kan tage udgangspunkt blev gennemført i et af Maskinsikkerhed de allerede beskrevne ApS i sidste kurser kursussæson. eller i et De emne fleste der af kurserne vigtigt tager for udgangspunkt jer. I kan i katalogets kurser, men det kan også være om helt andre emner. Kurserne tilpasses de konkrete ønsker og opgaver i den enkelte stykke kurset sammen, præcis så det opfylder jeres behov. Kurset bliver skrædersyet til jeres firma og de virksomhed, f.eks. praktisk risikovurdering af maskiner, dokumentation jfr. C-standarder, CE-mærkning for brugervirksomheder og opgaver I står over for. meget andet. for et dagskursus er DKK Skal der laves specialforberedelse, kan det aftales. Se mere på www. maskinsikkerhed.dk. Kr ,- pr. dag 5.

6 Introduktion til ATEX reglerne En grundig introduktion til ATEX-direktivernes krav og anvendte beskyttelsesprincipper for maskiner, anlæg og installationer i eksplosionsfarlige områder. På kurset lærer du det basale om ATEX og eksplosionssikring, så du kan vurdere om I har et problem hjemme i virksomheden, og hvad du evt. kan gøre ved det. Du får også et overblik over, hvordan du kan indrette et produkt til anvendelse i en ATEX zone. Vi kommer igennem regler og metoder til zone-klassifikation, og hvordan man vælger og anvender det rigtige materiel. 28. september 2017, Middelfart DKK 3.750,- 12. oktober 2017, Ballerup 7. februar 2018, Ballerup 20. februar 2018, Middelfart Lær at skrive ATEX-APV (Explosionssikringsdokument) Er der brandfarligt støv, væsker eller gasser i virksomheden, skal sikkerheden vurderes i forhold til eksplosionsfare. Der skal udfærdiges en skriftlig redegørelse for, hvor og hvornår der er en eksplosionsrisiko en risikovurdering som kaldes en ATEX-APV. 24. oktober 2017, Ballerup DKK 3.750,- 2. november 2017, Middelfart 21. februar 2018, Ballerup 1. marts 2018, Middelfart På dette kursus får du en grundig gennemgang af krav og indhold i ATEX-APV, zone-klassificering, eliminering/begrænsning af zoner, valg af det rigtige materiel samt udarbejdelse af arbejdstilladelser i ATEX-områder. På dette kursus lærer du at skrive en ATEX-APV; eventuelt sammen med de nødvendige eksperter, og at udarbejde arbejdstilladelser til ATEX-zone. Alle emner gennemgås med praktisk anvendelige løsninger og eksempler på de væsentligste check-skemaer du kan bruge derhjemme. Kurset er for dig, der skal vurdere firmaets eksplosionsrisiko og -sikring, og lave firmaets zone-klassificering og ATEX-APV samt holde den opdateret. For dig derskal udstede arbejdstilladelser til arbejde i ATEX-zoner og/eller skal købe maskiner og udstyr til brug i og ved ATEX-zoner. Kurset forudsætter et grundliggende kendskab til ATEX og eksplosionssikring, fx fra Maskinsikkerhed ApS kursus Introduktion til ATEX-reglerne. Design af maskiner og udstyr til placering i ATEX-zoner Almindelige maskiner og produkter kan ofte også bruges i ATEX-zoner, ved mindre ændringer i design og komponentvalg. Kurset er tilrettelagt for maskin- og komponentfabrikanter, der vil lære at bygge maskiner og komponenter, der skal EX-mærkes: Designændringer/komponentvalg så tændkilder elimineres/ fjernes, pålidelig ventilation og andre løsninger til forhindring af eksplosion, herunder dokumentation heraf. Desuden behandles mærkning, tekst på erklæring og hvad der kan/skal skrives i tilbud/kontrakt og brugsanvisning, så du ikke lover mere end dit produkt kan leve op til. 7. november 2017, Ballerup DKK 4.600,- 16. november 2017, Middelfart 15. marts 2018, Middelfart 22. marts 2018, Ballerup Kurset forudsætter et grundliggende kendskab til ATEX og eksplosionssikring, fx fra Maskinsikkerhed ApS kursus Introduktion til ATEX-reglerne. 6.

7 Trykudstyr og maskiner Maskiner og procesanlæg indeholder ofte trykbeholdere og andet tryksat udstyr, og der kan være stor forskel på kravene til dokumentation og mærkning i forhold til trykbeholdere, der sælges som selvstændigt CE-mærkede produkter. På kurset lærer du om, hvornår og hvordan du skal overholde både Maskindirektivet og Trykudstyrsdirektivet PED, hvornår/hvordan trykudstyr i maskiner skal CE-mærkes selvstændigt og evt. kontrolleres af 3.-part, hvad skal der stå på erklæringen og på mærkepladen, krav til eftersyn, hvordan trykbeholderens risikovurdering indgår i maskinens risikovurdering. Vi kommer ind på både krav og de gode løsninger, uanset om det er et hydraulikanlæg, eller om det er beholdere eller anlæg der indeholder damp eller specielle medier, så som gasser eller farlige kemikalier. Den årlige opdatering på Maskindirektivet og standarder Få en årlig opdatering på Maskindirektivet, relevante standarder, andre direktiver, afgørelser og andet relevant nyt, når det gælder maskiners sikkerhed. Kurset ser bl.a. på nye væsentlige standarder, ændringer, ikrafttræden, overgangsordninger osv. For hver relevant ændring eller nyhed der er, gives en grundig orientering, herunder baggrund, indhold og den praktiske betydning, f.eks. hvad du skal gøre anderledes. Kurset er for dig, der har ansvar for at holde dig selv og din virksomhed opdateret om maskinsikkerhed. Du har selv et godt kendskab til Maskindirektivet, CE-mærkning og maskinsikkerhed, og arbejder jævnligt med opgaver hvor det indgår. Bliv sagkyndig og lav selv de lovpligtige eftersyn Du får mere sikkerhed for færre penge Vi tilbyder åbne kurser i: Elektrisk håndværktøj og dagligt udstyr Maskiner og udstyr på lager Sikkerhedsudstyrr Værkstedsmaskiner DKK 2950,- Ring gerne og få tilsendt et katalog 12. oktober 2017, Middelfart DKK ,- Skriv brugsanvisninger til maskiner Hvordan gør man? Hvor meget skal med? Lær at skrive brugsanvisninger til maskiner, der overholder kravene fra Maskindirektivet og Arbejdstilsynet. På dette kursus lærer du om regelgrundlaget for maskiner og proceduren for CE-mærkning samt om maskinfabrikantens ansvar og pligter i forhold til brugsanvisninger. Du får en model og skabelon, der trinvis vil tage dig gennem processen, som viser hvor du får oplysninger fra risikovurdering og standarder. Dette giver dig redskaberne til den gode brugsanvisning. 26. oktober 2017, Middelfart DKK ,- CE-mærkning af bygningsautomatik Hvad skal CE-mærkes? Hvem skal CE-mærke Automatiske anlæg til styring, regulering og overvågning af bygninger dvs. varme-, ventilations- og køleanlæg m.v (CTS/SRO-anlæg) er maskiner og skal CE-mærkes efter Maskindirektivet, og i nogle tilfælde også Byggevareforordningen. Alarmanlæg, lysstyring og andre ikke-maskiner skal fra 20. april 2016 også risikovurderes, og have sporbarhed efter Lavspændings- og/eller EMC-direktivet. På dette kursus lærer du at afgøre, hvad der skal CE-mærkes og efter hvilke regelsæt. Hold et sagkyndigkursus hjemme hos jer: Vi har de seneste år haft over 1800 kursister indenfor emnet Bliv sagkyndig til eftersyn af tekniske hjælpemidler Du kan vælge mellem 50 forskellige emner. PRIS FOR 12 DELTAGERE DKK ,- pr. dag Se mere på oktober 2017, Ballerup 6. december 2017, Middelfart 11. april 2018, Ballerup 25. april 2018, Middelfart 21. november 2017, Ballerup 29. november 2017, Middelfart 12. april 2018, Ballerup 19. april 2018, Middelfart DKK 4.600,- DKK 3.850,- 7.

8 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed ApS er et rådgivende ingeniørfirma, der leverer en høj faglig kvalificeret rådgivning til maskinfabrikanter, produktionsvirksomheder og organisationer. Vi er specialister i CE-mærkning, risikovurdering, dokumentation, bygningsautomatik, el på maskiner, sikre styringer, robotceller, trykudstyr, ATEX og eksplosionssikring samt arbejdsmiljø. Vi gennemfører hver sæson omkring 125 åbne kurser, firmakurser og konferencer med over deltagere i alt. Dette gør os til en af Danmarks største udbydere af undervisning i maskinsikkerhed og CE-mærkning. Vores undervisere er rådgivere til dagligt, og underviser på de områder, de er specialister i. De har en stor faglig viden, der sammen med den brede vifte af opgaver de arbejder med til dagligt, giver dem udstrakt kendskab til de udfordringer, der er i virksomhederne og en praktisk tilgang til spørgsmålet om maskinsikkerhed, lovgivning og løsninger. De forstår Maskindirektivet i den virkelige verden. Dine undervisere: Hans Morten Henriksen Er civilingeniør og ejer Maskinsikkerhed ApS. Hans Morten har erfaring fra indkøb, udvikling og salg af maskiner, fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Han er formand for flere standardiseringsgrupper under Maskindirektivet, hos Dansk Standard, CEN og ISO. Carsten Bartholdy Seniorkonsulent og maskiningeniør med erfaring fra rådgivning for både industrien og ansættelse i Arbejdstilsynet. Carsten har specielt fokus på maskinsikkerhed, arbejdsmiljø og ATEX og eksplosionssikring. Claus Andersen Seniorkonsulent med en meget bred erfaring og fokus på maskinsikkerhed, CE-mærkning, risikovurdering og sikringsløsninger samt sagkyndigt eftersyn på tekniske hjælpemidler. Kim Bjerre Seniorkonsulent og el-ingeniør. Kim er med i international standardisering som DS/EN ISO og -2 og forfatter til Sikre styringer efter DS/EN ISO Fra teori til praksis. Erik Grundahl Seniorkonsulent med meget bred erfaring fra produktion, arbejdsmiljørådgivning, ledelse af internt arbejdsmiljø og undervisning. Underviser i CE-mærkning af maskiner, sagkyndigt eftersyn mv. Lars Kaalby Seniorkonsulent med en meget bred erfaring i udvikling og design af maskiner, el på maskiner, CE-mærkning, bygningsautomatik og sagkyndigt eftersyn af tekniske hjælpemidler. Ole Henriksen Seniorkonsulent og maskiningeniør med mange års erfaring inden for maskinsikkerhed på procesanlæg, inkl. forhold vedrørende PED, ATEX og kemi. Maik Væversted Lauritzen Maik er uddannet maskinmester, el-installatør og elektriker og har flere års erfaring som elektriker. Hos Maskinsikkerhed ApS rådgiver han i maskinsikkerhed, bygningsautomatik, el, CE-mærkning, dokumentation og brugsanvisninger. Christian Myrwick Christian er uddannet flymekaniker, og har 11 års ansættelse i automationsbranchen, med bred erfaring for rådgivning inden for automation og styringer, ATEX-komponenter og sikkerhedskomponenter til maskiner. Kursusleder Pernille Brøndum Ring og få den rette vejledning og hjælp til at finde dit kursus. Pernille træffes på telefon eller på Information Kursusbeskrivelser Kataloget er en kort beskrivelse af vores kurser. På finder du mere uddybende beskrivelser. Tilmelding Tilmelding til kurset sker på Rabat Der gives 10% rabat når to eller flere fra samme firma tilmelder sig til samme kursus på samme kursusdato og på samme faktura. På enkelte kurser gælder dog specielle rabataftaler. Rabatter kan ikke kombineres. Yderligere information Information om kurser, også firmakurser, findes på hjemmesiden Ellers kontakt kursusafdelingen på tlf eller Kursusnyheder Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og vær opdateret på vores kommende kurser. Maskinsikkerhed ApS Lejrvej Værløse Telefon

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2015 & Forår 2016 CE-mærkning af maskiner CE-mærkning af bygningsautomatik Sikkerhed og industrirobotter ATEX-reglerne

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed VI HAR 20 ÅRS JUBILÆUM Efterår 2016 & Forår 2017 NYE KURSER CE-mærkning af maskiner og anlæg Industrirobotter og sikkerhed

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion 3 år i produktion, indkøb, udvikling mv 2 x 3 år maskinfabrikant, udvikling,

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant)

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) Sikkerhedsledernes årskonference Maskinsikkerhed Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner

Læs mere

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Maskinsikkerhed Aps DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Skanderborg 5. september 2017 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse.

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse. Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner Jamen alle maskiner skal da være sikre? Jo, men nogen er mere sikre end andre Og nogen er nemmere at bruge, har højere oppetid, 1 2 De trælse eksempler

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Sikkerhed under service

Sikkerhed under service Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Maskinsikkerhed ApS Ved BFA Industri Arbejdsmiljøtopmøde den 25. oktober 2017 1 Maskinsikkerhed ApS - Risikovurdering - Sikker indretning - Dokumentation

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning Maskinsikkerhed Aps Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed 21 2 Aker BioMarine Design af skib til udvinding af krill Vi står for lovkrav, sikkerhed,

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner?

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner? Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Indkøb af sikre maskiner 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Aker BioMarine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Design af skib til udvinding af krill -

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. DaU Safety konference. Functional safety og remote access - forenelige mål?

Maskinsikkerhed Aps. DaU Safety konference. Functional safety og remote access - forenelige mål? Maskinsikkerhed Aps DaU Safety konference Functional safety og remote access - forenelige mål? 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Dokumentation og brugsanvisninger

Læs mere

Industrirobotter og sikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed Maskinsikkerhed Aps Industrirobotter og sikkerhed 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger -

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning Robotter Maskinsikkerhed ApS 1 Maskinsikkerhed ApS Rådgivning og undervisning - CE-mærkning - Dokumentation - Risikovurdering - Løsninger 2 Konsulent-opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Avidenz kursuskatalog 2018

Avidenz kursuskatalog 2018 Kursuskatalog 2018 Side 2 INDHOLD PRAKTISKE OPLYSNINGER 4 ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN 5 ANDRE UDBUDTE KURSER 6 CE-mærkning af maskiner og maskinanlæg 7 Bliv sagkyndig i lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011 NOTAT Projekt Videndeling Kunde CTR VIW Notat nr. 01 Dato 2015-03-09 Fra Steen Kasimir Wozniak 1. Indledning Dette notat har til formål at give et overblik over relevante standarder, direktiver og anvisninger

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Robotter. Industri. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Robotter. Industri. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Robotter Industri Industriens Branchearbejdsmiljøråd Mange medarbejdere har i de senere år fået en ny kollega i form af en robot. Robotterne er for alvor på vej ind i danske virksomheder, hvor de fjerner

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Arbejdsmiljø- kurser 2019

Arbejdsmiljø- kurser 2019 Arbejdsmiljøkurser 2019 Hvem er vi? Avidenz er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vi hjælper virksomheder over hele landet med rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljø og miljø. For at gøre jeres

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

PROCES- OG MASKINSIKKERHED. Safexpert licenserpakker

PROCES- OG MASKINSIKKERHED. Safexpert licenserpakker PROCES- OG MASKINSIKKERHED Safexpert licenserpakker Formål med dette slideshow De følgende slides har til formål at forklare, hvordan man vælger en passende Safexpert licens Slide 3 forklarer hvilke 4

Læs mere

Vejledning til indkøb af maskiner

Vejledning til indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Vejledning til indkøb af maskiner Den gode indkøbsproces Hvordan tilrettelægger I jeres indkøb af maskiner, så I samtidig tilgodeser arbejdsmiljøet bedst muligt? Få et overblik over den gode

Læs mere

Agenda. Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF

Agenda. Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Agenda Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Begreber, definitioner & omfang Ændringer i nyt Maskindirektiv Indhold i teknisk dossier Risikovurdering Harmoniserede standarder

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Kursuskatalog forår 2017 Se der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2017 Se   der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2017 Se www.inspecta.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

ABV teknik. overlad din brandventilation til os

ABV teknik. overlad din brandventilation til os overlad din brandventilation til os Vi tager hånd om dit projekt lige fra rådgivning til installation, færdigmelding, CE-mærkning og serviceeftersyn. ABV teknik 1 Den optimale samarbejdspartner: Vi er

Læs mere

Love og regler for maskiner

Love og regler for maskiner Love og regler for maskiner Kursustilbud med beskrivelse Funktionssikre Maskiner ApS Ganer å parken 24 900 Skjern www.funktionssikre-maskiner.dk 4018 2933 9733 8516 Version 2016.05.04 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 5 - December 2008 Invitation til DM Arbejdsgiver kursus DM Arbejdsgiverforening og SALA inviterer til informationsseminar, omkring vores overenskomster og generelle arbejdsmarkedsforhold. Seminaret

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktiv 99/92/EF Ved Thomas Wagner Sødring Eksplosion og brand på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktivet Implementering

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Kilde: Rico Laurits Madsen. Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet for Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Arbejdsmiljø- kurser 2019

Arbejdsmiljø- kurser 2019 Arbejdsmiljøkurser 2019 Hvem er vi? Avidenz er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vi hjælper virksomheder over hele landet med rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljø og miljø. For at gøre jeres

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Temadag om vandinstallationer

Temadag om vandinstallationer Temadag om vandinstallationer Undgå tilbagestrømning og forurening af det rene drikkevand Århus 18. marts 2009 Sikkerhed mod forurening af drikkevandet Tilbagestrømningssikring Godkendelse Sikringskomponenter

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kursus i køleteknik- Varmepumper

Kursus i køleteknik- Varmepumper Kursus i køleteknik- Varmepumper EU-forordning 2015/2067 Kategori II Målgruppe Personer der ønsker at arbejde med opsætning/montering, fejlfinding, service og reparation af mindre køleanlæg, aircondition

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

10 års erfaring med udvikling og konstruktion af maskiner til maskiner til landbrugs- og transportsektoren

10 års erfaring med udvikling og konstruktion af maskiner til maskiner til landbrugs- og transportsektoren ATEX FORUM SOLAR, BRØNDBY 2012 V/ FRITS FYNBO DIR 5161 3382 E-MAIL FRFY@RAMBOLL.DK Min baggrund Maskiningeniør, Horsens Teknikum, 1991 10 års erfaring med udvikling og konstruktion af maskiner til maskiner

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.6 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr April 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og

Læs mere

CE-mærkede maskiner. Indkøb, ibrugtagning og ombygning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

CE-mærkede maskiner. Indkøb, ibrugtagning og ombygning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd CE-mærkede maskiner Indkøb, ibrugtagning og ombygning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning giver oplysning om, hvad CE-mærking af maskiner er, til virksomheder der: - bruger maskiner - skal

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan.

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan. 1 Krav og standarder 1.1 ISO- og IEC-standarder Synopsis: Europæiske og internationale standarder er oftest identiske. ISO og IEC udarbejder internationale standarder. CEN og CENELEC udfører de europæiske

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2009 Varmt arbejde kurser. Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), har aftalt et samarbejde

Læs mere

Uddannelsesorientering fra ML-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra ML-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 1 Januar 2010 Kompetencefyldt bestyrelsesuddannelse Dansk Maskinhandlerforenings Akademi udbyder i samarbejde med Landbrug og Fødevarer to nye tiltag en bestyrelsesuddannelse samt et bestyrelseskursus.

Læs mere

Grundlæggende ventilationsteknik 1

Grundlæggende ventilationsteknik 1 Grundlæggende ventilationsteknik 1 3 dages intensivt kursus Tre spændende kursusdage hvor du kan lære meget om ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger. 27339 Lær mere om: Anlægsopbygning

Læs mere

Alcedo Hygiejnisk design

Alcedo Hygiejnisk design 1 Alcedo Hygiejnisk design Hygiejnisk design af maskiner til fødevarer Brug af DS/EN 1672-2 og DS/EN ISO 14159 2 Maskinsikkerhed 1 2 3 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion: Speciale fisk 3 år i større

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Facilities Management Uddannelsen

Facilities Management Uddannelsen Uddannelse 13 dage DKK 65.999 Nr. 72184 P ekskl. moms Dato Sted 27-01-2020 Taastrup 31-08-2020 Taastrup 01-02-2021 Taastrup Gør som mere end 100 tidligere kursister og deltag på FM uddannelsen. Kom på

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

Få styr på Forenklede fælles mål i historie & samfundsfag

Få styr på Forenklede fælles mål i historie & samfundsfag Få styr på Forenklede fælles mål i historie & samfundsfag Kursusbeskrivelse Er de forenklede fællesmål en hjælp eller forhindring til at give historie- og samfundsfaget mening? Eller ligger sandheden et

Læs mere

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag.

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. SOC Kursusoversigt IT Sikkerhedskursus (temadag) Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. Tænker du nogensinde på sikkerheden i dit

Læs mere

Indledende inspektion af udstyr og installation inden idriftsætning

Indledende inspektion af udstyr og installation inden idriftsætning Indledende inspektion af udstyr og installation inden idriftsætning ATEX Forum Dansk Standard 29. April 2014 Tomm Giiff 2014-04-29 Side 1 Indledende inspektion af udstyr og installation inden idriftsætning

Læs mere

Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen

Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen [Serietype og nummer] [Måned og År] Version 0.0 Redaktion: Miljøstyrelsen Tekst: Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen Erhverv Oplag: [xxx] ISBN:

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere