ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12"

Transkript

1 1

2 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE: OVERARBEJDE / MERARBEJDE OVERENSKOMSTANSATTE UDEN RÅDIGHEDSTILLÆG: SIK-OVERENSKOMSTANSATTE MED RÅDIGHEDSTILLÆG: TJENESTEMÆND MED RÅDIGHEDSTILLÆG: TJENESTEMÆND UDEN RÅDIGHEDSFORPLIGTIGELSE: AK-FUNKTIONSOVERENSKOMSTANSATTE MED RÅDIGHEDSTILLÆG: DJØF ERE OG AC ERE MEDARBEJDERE: AFSPADSERING AFSPADSERING - EN DEL AF DAGEN: AFSPADSERING - MIDT I ARBEJDSTIDEN: AFSPADSERING HELE DAGE: FERIE OPTJENING AF FERIE: RETTEN TIL FERIE: LØNTRÆK - FERIEAFHOLDELSE I ANSÆTTELSESÅRET: LØNTRÆK - FERIEAFHOLDELSE ÅRET EFTER ANSÆTTELSEN: MEDDELELSE OM LØNTRÆK: OPSAT FERIEGODTGØRELSE: SÆRLIGE FERIEDAGE SENIORDAGE LÆGE / TANDLÆGE LÆGE MIDT I ARBEJDSTIDEN: SYGDOM SYGDOM EN DEL AF DAGEN: SYGDOM - EN HEL DAG: SYGDOM LÆNGEREVARENDE: BARN SYG BARN SYG EN DEL AF DAGEN:

3 BARN SYG EN HEL DAG: TJENSTLIGT FRAVÆR TJENSTLIGT FRAVÆR EN DEL AF DAGEN: TJENESTEREJSE REJSEDAG I FORBINDELSE MED FERIEFRIREJSE FROKOST BORGERLIGT OMBUD BORGERLIGT OMBUD EN DEL AF DAGEN: BORGERLIGT OMBUD MIDT I ARBEJDSTIDEN: BORGERLIGT OMBUD EN HEL DAG:

4 INDLEDNING Overordnede rammer for WEBTAS Hvad er WEBTAS? WEBTAS er Grønlands Selvstyres tidsregistreringssystem. Alle ansatte er forpligtiget til at bruge WEBTAS. Ved korrekt brug af WEBTAS genereres der data til fordel for såvel medarbejdere som ledere. Det data der generes er eksempelvis: Ferieopgørelse Sygefravær Merarbejde Barn syg Ansvar og roller: Medarbejderens ansvar er løbende at korrekt at registrere og frigive sine tider i WEBTAS helst med sit flexkort - alternativt manuelt. Senest ved udgangen af en måned skal medarbejderen have frigivet sine tider. Deadlines for frigivelse fremgår på forsiden, når der logges ind på WEBTAS. Lederens ansvar er løbende at kontrollere og godkende sine medarbejderes tider i WEBTAS. Dette skal ske senest inden udgangen af en måned. Deadlines for godkendelser fremgår på forsiden, når der logges ind på WEBTAS. Leder skal derfor være godkender i WEBTAS for sine medarbejdere. Stedfortræder for medarbejderen - Hvis medarbejder er fraværende i længere perioder eksempelvis på grund af ferie, sygdom, tjenesterejser er det stedfortræder for medarbejderen, der manuelt skal registrere og frigive kollegaens tider i WEBTAS senest ved udgangen af en måned. Stedfortræder for lederen - Hvis lederen er fraværende i længere perioder eksempelvis på grund af ferie, sygdom, tjenesterejser er det stedfortræder for lederen, der manuelt skal kontrollere og godkende medarbejdernes tider i WEBTAS senest ved udgangen af en måned. Konsekvenser ved uregelmæssigt brug af WEBTAS Hvis en medarbejders tider ikke er korrekte eller for sent frigivet og/eller godkendt, vil det medføre, at den pågældendes medarbejders diverse tidssaldi bliver forkerte. Hvis dette sker, er det medarbejderens og lederens ansvar sammen at sikre, at medarbejderens tider bliver registreret, frigivet og godkendt hurtigst muligt. 4

5 Derudover skal medarbejderen og lederen lave en manuel optælling af eventuelt medarbejde for den pågældende periode samt den efterfølgende periode. For en medarbejder med kvartalvis rådighedsforpligtigelse vil en manuel optælling af eventuelt merarbejde skulle ske for det berørte kvartal samt det efterfølgende kvartal. Derved undgås, at medarbejderen bliver honoreret to gange for erlagt merarbejde. SOM BRUGER: Som bruger af WEBTAS har du ansvaret for dagligt at sørge for at anvende din kortlæser, når du møder på arbejde og forlader arbejdet. Ved brug af kortlæser bliver dine registreringer automatisk ajourført i WEBTAS. Hvis du ikke har anvendt din kortlæser, skal du registrere dine mødetider manuelt i WEBTAS ved manuelle registreringer skal du også frigive registreringerne. Manglende frigivelse medfører, at dine manuelle registreringer ikke ajourføres automatisk. Dine registreringer skal altid godkendes af din godkender eller stedfortræder for godkenderen. Som bruger af WEBTAS er det også dit ansvar at gøre din godkender eller stedfortræder opmærksom på manglende godkendelser i WEBTAS. De fleste fejl opstår på grund af manglende registreringer og frigivelser samt sene rettelser med tilbagevirkende kraft i WEBTAS. Det er derfor vigtigt, at du løbende sikrer, at der er foretaget frigivelse og godkendelse i WEBTAS for din tidsregistreringer - specielt når det vedrører overarbejde / merarbejde, som du ønsker at få udbetalt eller henlagt til afspadsering. Lønkontoret foretager én kørsel hver måned for at kontrollere manglende registreringer, frigivelser og godkendelser Hvis Lønkontoret konstaterer manglende registreringer, frigivelser og/eller manglende godkendelser, modtager din godkender og stedfortræder en mail om at få de manglende registreringer, frigivelser eller godkendelser tilbragt i orden. Månedsvis - EKSEMPEL 1: Du opgøres månedsvis du får en tidsopgørelse hver måned. Du mangler at registrere din arbejdstid for den pågældende måned, og foretager registreringen den efterfølgende måned. Registreringen i den efterfølgende måned, kan ikke ændre tidsopgørelsen for den pågældende måned. 5

6 Manglende godkendelse af godkender eller stedfortræder kan heller ikke ændres med tilbagevirkende kraft. Registrering og godkendelse i den efterfølgende måned, vil derfor indgå i den nye periode. D.v.s. har du f.eks. haft overtimer den 20. marts, vil overtimerne indgå i den nye periode, der vedrører perioden april, hvis tidsregistreringen, frigivelse og godkendelsen først sker den 2. april. Kvartalsvis - EKSEMPEL 2: Du opgøres kvartalsvis du får en tidsopgørelse for 1. kvartal - perioden 1. januar 31. marts. Du mangler at registrere din arbejdstid for den 20. marts, og foretager registreringen den 2. april. Registreringen den 2. april kan ikke ændre tidsopgørelsen for 1. kvartal - perioden marts. Manglende godkendelse af godkender eller stedfortræder kan heller ikke ændres med tilbagevirkende kraft. Registrering og godkendelse den 2. april vil derfor indgå i det nye kvartal, som vedrører 2. kvartal perioden 1. april 30. juni. D.v.s. har du f.eks. haft merarbejde den 20. marts, vil merarbejdstimerne indgå i det nye kvartal, der vedrører 2. kvartal perioden 1. april 30. juni, hvis tidsregistreringen, frigivelse og godkendelsen først sker den 2. april. 6

7 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER: Som godkender eller stedfortræder har du ansvaret for løbende at godkende brugerens registreringer i WEBTAS. Som godkender eller stedfortræder har du også pligt til at sørge for, at brugeren vedligeholder sine daglige registreringer i WEBTAS. Fejl opstår, hvis medarbejderens tider er ukorrekte, ikke er registreret eller for sent frigivet og/eller godkendt dette medfører, at medarbejderens diverse tidssaldi bliver forkerte. Lønkontoret foretager én kørsel hver måned for at kontrollere manglende registreringer, frigivelser og godkendelser Hvis Lønkontoret konstaterer manglende registreringer, frigivelser og/eller manglende godkendelser, modtager du som godkender og stedfortræder en mail om at få de manglende registreringer, frigivelser eller godkendelser tilbragt i orden. Det er derfor vigtigt, at du som godkender eller stedfortræder løbende godkender brugerens registreringer samt sikrer, at brugeren dagligt registrerer sin arbejdstid og frigiver manuelle registreringer. 7

8 ARBEJDSTID Ved fremmøde på arbejde, skal du indlæse IND ALMINDELIG ved brug af dit kort. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere dit fremmøde med type: IND ALMINDELIG eller 1101 ALMINDELIG ARBEJDSTID. Ved fyraften skal du indlæse UD ALMINDELIG ved brug af dit kort. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere din arbejdstid med type: IND ALMINDELIG eller 1101 ALMINDELIG ARBEJDSTID. Registreringen skal se ud som vist: Ved anvendelse af IND ALMINDELIG og UD ALMINDELIG beregner WEBTAS hver dag automatisk minus og plus arbejdsminutter / timer på din flexsaldo. D.v.s., at WEBTAS automatisk beregner din flexsaldo efter de arbejdsminutter / timer, der er udført over eller under den normale arbejdstid. Kursus betragtes som normal arbejdstid. 8

9 EKSEMPEL 1: Du er fuldtidsansat med en sædvanlig arbejdstid , og har i løbet af én uge arbejdet timer du har en flexsaldo på plus arbejdstimer. Ugen efter ønsker du at afholde dine plus timer du kan derfor forlade arbejdspladsen før fyraften efter aftale med din nærmeste leder. EKSEMPEL 2: Du er fuldtidsansat med en sædvanlig arbejdstid , og har i løbet af én uge været på kursus i 42 timer du har en flexsaldo på 2 plus arbejdstimer. Ugen efter ønsker du at afholde de 2 plus timer du kan derfor forlade arbejdspladsen 2 timer før fyraften, d.v.s. kl efter aftale med din nærmeste leder. Når du forlader arbejdet før fyraften for at afholde plus timer, skal du indlæse UD ALMINDELIG ved brug af dit kort, og timerne reducerer automatisk flexsaldoen se i øvrigt under FLEX. Du kan hver dag følge din flexsaldo, som automatisk beregner dine timer og minutter efter de arbejdstimer og minutter, der er udført over eller under den normale arbejdstid på TIDSSALDI som vist: 9

10 FLEX Som bekrevet under ARBEJDSTID beregner WEBTAS hver dag automatisk minus og plus arbejdstimer og minutter på din flexsaldo ved indlæsning af IND ALMINDELIG og UD ALMINDELIG. FLEXSALDOEN vedrører minutter og/eller timer, der er opsamlet udover den normale arbejdstid ved brug af IND ALMINDELIG og UD ALMINDELIG. Du kan flexe med minutter, timer, én hel dag eller i flere dage efter aftale med din nærmeste leder. Der skal være plus timer på din flexsaldo, før du kan flexe Se Arbejdstid. Du kan hver dag se, hvor mange minutter og/eller timer, der er udført over eller under den normale arbejdstid på TIDSSALDI som vist: BEMÆRK, AT DER ER FORSKEL PÅ FLEX OG AFSPADSERING. AFSPADSERINGSSALDOEN vedrører over- eller merarbejdstimer, som er henlagt til afspadsering efter aftale med din nærmeste leder. Afspadseringssaldoen fremgår på tidssaldi som vist: 10

11 FLEX - EN DEL AF DAGEN: Møder du senere på arbejde, skal du indlæse IND ALMINDELIG ved brug af dit kort. Hvis du ikke har indlæst dit fremmøde ved brug af dit kort, skal du registrere dit fremmøde med type: IND ALMINDELIG. Din flexsaldo bliver automatisk reduceret. Forlader du arbejdspladsen før fyraften, skal du indlæse UD ALMINDELIG ved brug af dit kort. Hvis du ikke har indlæst din gå-ud-tid ved brug af dit kort, skal du registrere din gå-ud-tid med type: UD ALMINDELIG. Din flexsaldo bliver automatisk reduceret. FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: Skal du flexe midt i arbejdstiden skal du indlæse UD ALMINDELIG med dit kort, når du forlader arbejdspladsen. Ved genfremmøde på arbejdspladsen skal du indlæse IND ALMINDELIG. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere dig med type: UD ALMINDELIG. Din flexsaldo bliver automatisk reduceret. 11

12 FLEX - HELE DAGE: Flex hele dage kan kun ske efter godkendelse fra nærmeste leder. Det er op til den enkelte leder at tage stilling til, om den ansatte kan flexe hele dage. Flexdage registreres med type: UD ALMINDELIG eller UD FLEX PERIODE. Du kan forud for afholdelse af flexdage registrere flexdagene. BEMÆRK, at forud registrering kun kan ske for én måned ad gangen hvis du f.eks. skal flexe i perioden 29. januar - 4. februar, skal du foretage én registrering for perioden januar og én registrering for perioden februar. Registreringen skal ske som vist: 12

13 Registreringen skal se ud som vist: Din flexsaldo bliver automatisk reduceret. 13

14 OVERARBEJDE / MERARBEJDE OVERENSKOMSTANSATTE UDEN RÅDIGHEDSTILLÆG: ALMINDELIGE HVERDAGE: Hvis du efter ordre fra din nærmeste leder skal honoreres for overtimer på en hver dag, skal du ved fyraften indlæse UD OVERTID, hvis overtimerne skal udbetales. Hvis overtimerne skal henlægges til afspadsering, skal du ved fyraften indlæse UD OVERTID AFSPADSERING. WEEKEND OG HELLIGDAGE: Hvis du efter ordre fra din nærmeste leder skal honoreres for arbejde i en weekend eller på en helligdag, skal du indlæse IND ALMINDELING ved fremmøde på arbejdspladsen. Hvis overtimerne skal udbetales, skal du indlæse UD OVERTID, når du forlader arbejdspladsen. Hvis overtimerne skal henlægges til afspadsering, skal du ved fyraften indlæse UD OVERTID AFSPADSERING. Du kan hver dag følge dine overtimer som vist: Overtimerne opgøres hver måned - For hver endt måned får medarbejderen tilsendt en tidsopgørelse fra Lønkontoret. Bemærk, at tidsopgørelsen kun viser godkendte registreringer indenfor perioden. 14

15 SIK-OVERENSKOMSTANSATTE MED RÅDIGHEDSTILLÆG: ALMINDELIGE HVERDAGE, WEEKEND OG HELLIGDAGE: SIK-medarbejdere med rådighedstillæg kan ikke ydes overtidsbetaling eller få henlagt overtimer til afspadsering. SIK-medarbejdere med rådighedstillæg skal altid stemple IND ALMINDELING og UD ALMINDELIG - arbejdsminutter / timer, der er udført over eller under den normale arbejdstid fremgår på flexsaldoen. Type UD OVERTID og UD OVERTID AFSPADSERING kan ikke bruges. Du kan hver dag følge dine timer, som fremgår på din flexsaldo som vist: Flexsaldoen opgøres hver måned - For hver endt måned får medarbejderen tilsendt en tidsopgørelse fra Lønkontoret. Bemærk, at tidsopgørelsen kun viser godkendte registreringer indenfor perioden. 15

16 TJENESTEMÆND MED RÅDIGHEDSTILLÆG: Medarbejdere med rådighedsforpligtigelse (til og med lønramme 36) opgøres kvartalsvis. Hvert kvartal består af: 1. kvt. 1. januar 31. marts 2. kvt. 1. april 30. juni 3. kvt. 1. juli 30. september 4. kvt. 1. oktober 31. december Medarbejdere i lønramme 37 opefter opgøres årligt. ALMINDELIGE HVERDAGE, WEEKEND OG HELLIGDAGE: Medarbejdere med rådighedstillæg skal altid stemple IND ALMINDELING og UD ALMINDELIG - arbejdsminutter / timer, der er udført over eller under den normale arbejdstid fremgår på flexsaldoen. Type UD OVERTID og UD OVERTID AFSPADSERING kan ikke bruges. Du kan hver dag følge dine timer, som fremgår på din flexsaldo som vist: For hver endt kvartal får medarbejderen (til og med lønramme 36) tilsendt en tidsopgørelse fra Lønkontoret. Medarbejdere i lønramme 37 får tilsendt en tidsopgørelse ved årets udgang. Bemærk, at tidsopgørelsen kun viser godkendte registreringer indenfor perioden. 16

17 TJENESTEMÆND UDEN RÅDIGHEDSFORPLIGTIGELSE: Medarbejdere uden rådighedsforpligtigelse opgøres kvartalsvis for almindeligt merarbejde. Hvert kvartal består af: 1. kvt. 1. januar 31. marts 2. kvt. 1. april 30. juni 3. kvt. 1. juli 30. september 4. kvt. 1. oktober 31. december Merarbejde udført efter særligt ordre i en weekend og/eller helligdage opgøres månedsvis. ALMINDELIG HVERDAGE: Medarbejdere skal altid stemple IND ALMINDELING og UD ALMINDELIG - arbejdsminutter / timer, der er udført over eller under den normale arbejdstid fremgår på flexsaldoen. Type UD OVERTID og UD OVERTID AFSPADSERING kan ikke bruges. Du kan hver dag følge dine timer som fremgår på din flexsaldo som vist: WEEKEND OG HELLIGDAGE: Hvis du efter ordre fra din nærmeste leder skal honoreres for arbejde udført en weekend eller på en helligdag, skal du ved fremmøde på arbejdspladsen indlæse IND ALMINDELIG. Hvis overtimerne skal udbetales, skal du indlæse UD OVERTID, når du forlader arbejdspladsen. Hvis overtimerne skal henlægges til afspadsering, skal du ved fyraften indlæse UD OVERTID AFSPADSERING. Du kan følge dine overtimer på TIDSSALDI som vist: 17

18 For hver endt periode, hvor medarbejder har udført merarbejde i en weekend eller helligdag får medarbejderen tilsendt en tidsopgørelse fra Lønkontoret. For hver endt kvartal får medarbejderen tilsendt en tidsopgørelse fra Lønkontoret. Bemærk, at tidsopgørelsen kun viser godkendte registreringer indenfor perioden. 18

19 AK-FUNKTIONSOVERENSKOMSTANSATTE MED RÅDIGHEDSTILLÆG: Medarbejdere med rådighedsforpligtigelse opgøres kvartalsvis. Hvert kvartal består af: 1. kvt. 1. januar 31. marts 2. kvt. 1. april 30. juni 3. kvt. 1. juli 30. september 4. kvt. 1. oktober 31. december ALMINDELIGE HVERDAGE, WEEKEND OG HELLIGDAGE: Medarbejdere med rådighedstillæg skal altid stemple IND ALMINDELING og UD ALMINDELIG - arbejdsminutter / timer, der er udført over eller under den normale arbejdstid fremgår på flexsaldoen. Type UD OVERTID og UD OVERTID AFSPADSERING kan ikke bruges. Du kan hver dag følge dine timer, som fremgår på din flexsaldo som vist: For hver endt kvartal får medarbejderen tilsendt en tidsopgørelse fra Lønkontoret. Bemærk, at tidsopgørelsen kun viser godkendte registreringer indenfor perioden. 19

20 DJØF ERE OG AC ERE MEDARBEJDERE: Medarbejdet opgøres kvartalsvis. Hvert kvartal består af: 1. kvt. 1. januar 31. marts 2. kvt. 1. april 30. juni 3. kvt. 1. juli 30. september 4. kvt. 1. oktober 31. december ALMINDELIG HVERDAGE: Ved fyraften skal du indlæse UD ALMINDELIG. Type: UD OVERTID og UD OVERTID AFSPADSERING kan ikke bruges. Merarbejde på hverdage optælles på flexsaldoen, og du kan hver dag følge dine merarbejdstimer på TIDSSALDI som vist: WEEKEND OG HELLIGDAGE: Du kan kun anvende UD OVERTID, hvis du efter særligt ordre fra din nærmeste leder er blevet beordret til at udføre merarbejde en weekend eller på en helligdag. Ved fremmøde skal du indlæse IND ALMINDELIG. Når du forlader arbejdspladsen skal du indlæse UD OVERTID. Type UD OVERTID AFSPADSERING kan ikke bruges. Merarbejde udført efter særligt ordre i en weekend og på en helligdag optælles under BEORDRET MERARBEJDE, og du kan følge disse timer på TIDSSALDO som vist: For hver endt kvartal får medarbejderen tilsendt en tidsopgørelse fra Lønkontoret. Bemærk, at tidsopgørelsen kun viser godkendte registreringer indenfor perioden. 20

21 AFSPADSERING Du kan afspadsere med minutter og timer, én hel dag eller i flere dage efter aftale med din nærmeste leder. Der skal være henlagt over- eller merarbejdstimer til afspadsering, før der kan afspadseres. AFSPADSERINGSSALDOEN vedrører over- eller merarbejdstimer, som er henlagt til afspadsering efter aftale med din nærmeste leder. WEBTAS beregner automatisk dine afspadseringstimer, når du har afspadseret, så du kan altid følge din afspadseringssaldo på TIDSSALDI som vist: BEMÆRK, AT DER ER FORSKEL PÅ AFSPADSERING OG FLEX. FLEXSALDOEN vedrører timer, der er opsamlet udover den normale arbejdstid ved indlæsning af IND ALMINDELIG og UD ALMINDELIG. Flextimer fremgår på tidssaldi som vist: 21

22 AFSPADSERING - EN DEL AF DAGEN: Ved fremmøde senere på dagen, skal du indlæse IND AFSPADSERING. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD AFSPADSERING eller 1903 AFSPADSERING. Din afspadseringssaldo bliver automatisk reduceret. Forlades arbejdspladsen før fyraften, skal du indlæse UD AFSPADSERING. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD AFSPADSERING eller 1903 AFSPADSERING. Din afspadseringssaldo bliver automatisk reduceret. BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 22

23 AFSPADSERING - MIDT I ARBEJDSTIDEN: Skal du afspadsere midt i arbejdstiden, skal du indlæse UD AFSPADSERING, når du forlader arbejdspladsen. Ved genfremmøde på arbejdspladsen skal du indlæse IND AFSPADSERING. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD AFSPADSERING eller 1903 UD AFSP. TIMER. Registreringen skal se ud som vist: 23

24 AFSPADSERING HELE DAGE: Afspadsering en hel dag og flere dage registreres med type: UD AFSPADSERING, 1901 AFSPADSERING DAG eller 1902 UD AFS. PERIODE. Du kan forud for afholdelse af afspadsering registrere afspadseringsdagen/ene. BEMÆRK, at forud-registrering kun kan ske for én måned ad gangen hvis du f.eks. skal afspadsere i perioden 29. januar - 4. februar, skal du foretage én registrering for perioden januar og én registrering for perioden februar. Registrering skal ske som vist: 24

25 Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. Din afspadseringssaldo bliver automatisk reduceret. 25

26 FERIE Bemærk, at det kun er ferie, som er optjent i henhold til ferieloven, som skal indlæses eller registreres som ferie. SÆRLIGE FERIEDAGE og SENIORDAGE som optjenes efter nogle overenskomster, skal indlæses som beskrevet under SÆRLIGE FERIEDAGE OG SENIORDAGE. Ferie en hel dag og eller flere dage registreres med type: UD FERIE eller 1701 UD FERIE. Du kan forud for afholdelse af ferie registrere feriedagen/ene. BEMÆRK, at forud registrering kun kan ske for én måned ad gangen hvis du f.eks. skal holde ferie i perioden 29. juli og 3. august, skal du foretage én registrering for perioden juli måned og én registrering for perioden august. Registreringen skal ske som vist: 26

27 Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 27

28 OPTJENING AF FERIE: Ferie optjenes i kalenderåret 1. januar 31. december og ferieafholdelsesåret er 1. februar 31. januar. Ved normal beskæftigelse i 40 timer om ugen optjenes retten til 200 ferietimer pr. optjeningsår. I henhold til ferielovens 4, optjenes 0,096 time for hver times normalbeskæftigelse i optjeningsåret. Bemærk, at i henhold til ferielovens 7, afholdes ferietimer med mindst 1 dag ad gangen - Du kan derfor ikke afholde mindre end 8 timers ferie pr. dag. Eftersom der optjenes 0,096 pr. normalbeskæftigelse, vil dette medføre, at hvis du er blevet ansat midt i én måned, så kan din optjente ferie i sidste ende ikke opgøres med en hel arbejdsdag. Der skal således foretages løntræk for de antal ferietimer, der ikke er optjent og afholdt på den sidste feriedag. OPGØRELSE AF OPTJENT FERIE SKER SOM FØLGENDE: Du er ansat den 15. maj på fuld tid. Du vil for ansættelsesperioden 15. maj 31. december optjene til afholdelse med løn i det efterfølgende ferieafholdelsesår. Opgørelse af din optjente ferie for perioden maj opgøres som følgende: er den gennemsnitlige arbejdstid pr. måned 0,096 er den sats, du optjener pr. arbejdstime 31 er antal dage, der er i maj måned 17 er antal ansættelsesdage i maj måned x 0,096 / 31 x 17 = 9.12 timer. Opgørelse for den resterende ansættelsesperiode d.v.s. 1. juni 31. december opgøres som følgende: 200 timer er de årlige optjeningstimer 12 er antal måneder i året 7 er antal ansættelsesmåneder 200 / 12 x 7 =

29 RETTEN TIL FERIE: Ansatte har uanset tiltrædelsestidspunktet ret til at afholde 200 ferietimer pr. ferieafholdelsesår, som er 1. februar 31. januar. Den optjente ferie afholdes først, og ønsker den ansatte at afholde ferie udover den optjente ferie, skal den ansatte have foretaget løntræk for de antal ferietimer, der ikke er optjent. LØNTRÆK - FERIEAFHOLDELSE I ANSÆTTELSESÅRET: Du er blevet ansat den 1. maj og skal afholde ferie samme år, du er tiltrådt. Du afholder ferie i perioden 1. juli 15. juli, svarende til 88 arbejdstimer disse 88 timer skal din leder indberette til løntræk. Din leder skal samtidig lave en bekræftelse på din ferieafholdelse. Bekræftelsen skal du aflevere til din tidligere arbejdsgiver, som så skal udbetale den feriegodtgørelse, du har optjent året før. Afholder du senere på året igen ferie f.eks. svarende til 120 arbejdstimer, skal din leder igen indberette din ferie til løntræk. Igen skal din leder lave en bekræftelse på din ferieafholdelse til din tidligere arbejdsgiver, som så skal udbetale feriegodtgørelse. LØNTRÆK - FERIEAFHOLDELSE ÅRET EFTER ANSÆTTELSEN: Du har igen ret til at afholde 200 ferietimer, men du kan kun afholde ferie med løn for den optjente ferie i ansættelsesperioden 1. maj 31. december året før, svarende til timer som fuldtidsansat. Du skal således året efter, du er tiltrådt afholde ferie som vist: ferietimer med løn ferietimer uden løn I alt Din leder skal igen lave en bekræftelse på din ferieafholdelse, der afholdes udover den optjente ferie med løn. Bekræftelsen skal du aflevere til din tidligere arbejdsgiver, som så skal udbetale den feriegodtgørelse, du har optjent før din tiltrædelse den 1. maj året før. 29

30 MEDDELELSE OM LØNTRÆK: WEBTAS ajourfører løbende optjente og registrerede ferietimer. Hvis du afholder mere end de ferietimer, du har optjent året før, vil du modtage en meddelelse fra Lønkontoret om, at der vil blive foretaget løntræk for de antal ferietimer, som du ikke har optjent året før. Bemærk - Afholdelse af særlig feriedag og seniordag ikke skal registreres som feriedag se under afsnit om særlige feriedage og seniordage. Registrering af afholdelse af særlig feriedag og senior som feriedag kan medføre, at du får foretaget løntræk, hvis du i forvejen har afholdt de optjente ferietimer. OPSAT FERIEGODTGØRELSE: Hvis du har valgt opsat feriegodtgørelse i henhold til 14, stk. 2 i ferieloven, skal du efter ferieafholdelsen have foretaget løntræk, svarende til de antal ferietimer, du har afholdt. Du vil samtidig få udbetalt 12 % af den løn, du har indtjent året før. 30

31 SÆRLIGE FERIEDAGE Bemærk, at det kun er særlige feriedage, som indgår som en bestemmelse i medarbejderens overenskomst. Ferie optjent i henhold til ferieloven skal indlæses eller registreres som ferie, se under FERIE. Særlig feriedag registreres med type: UD SÆRLIG FERIEDAG eller 1802 UD SÆRLIG FERIEDAG. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 31

32 SENIORDAGE Bemærk, at det kun er seniordage, som indgår som en bestemmelse i medarbejderens overenskomst. Ferie optjent i henhold til ferieloven skal indlæses eller registreres som ferie, se under FERIE. Senior feriedag registreres med type: UD SENIORDAG eller 1806 UD SENIORDAG. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 32

33 LÆGE / TANDLÆGE Du får ikke foretaget løntræk for tidsforbruget i forbindelse med læge- og tandlægebesøg. Skal du til læge eller tandlæge med dit barn, skal du indlæse UD- og IND ALMINDELIG eller UD- OG IND AFSPADSERING efter aftale med din nærmeste leder. Ved fremmøde senere på dagen efter læge- eller tandlægebesøg, skal du indlæse IND LÆGE. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD LÆGE eller 2901 LÆGE. Registreringen skal se ud som vist: 33

34 LÆGE MIDT I ARBEJDSTIDEN: Skal du til læge- eller tandlæge midt i arbejdstiden, skal du indlæse UD LÆGE, når du forlader arbejdspladsen. Ved genfremmøde på arbejdspladsen skal du indlæse IND LÆGE. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere lægebesøget med type: UD LÆGE eller 2901 LÆGE. Registreringen skal se ud som vist: 34

35 SYGDOM SYGDOM EN DEL AF DAGEN: Ved fremmøde senere på dagen på grund af sygdom, skal du indlæse IND SYG. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD SYG eller 2503 SYGDOM TIMER. Registreringen skal se ud som vist: 35

36 Forlader du arbejdspladsen før fyraften på grund af sygdom, skal du indlæse UD SYG. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD SYG eller 2503 SYGDOM TIMER. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 36

37 SYGDOM - EN HEL DAG: En sygedag registreres med type: UD SYG eller 2501 SYGDOM DAG. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 37

38 SYGDOM LÆNGEREVARENDE: Har du f.eks. været indlagt skal perioden registreres med type: UD SYG eller 2502 SYGDOM PERIODE. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 38

39 BARN SYG Der gives adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt mindreårigt barns 1. sygedag. BARN SYG EN DEL AF DAGEN: Ved fremmøde senere på dagen på grund af barn syg, skal du indlæse IND BARNS 1. SYGEDAG. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD BARN SYG eller 2702 BARNS 1. SYGEDAG. Registreringen skal se ud som vist: 39

40 Forlades arbejdspladsen før fyraften, skal du indlæse UD BARNS 1. SYGEDAG. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD BARN SYG eller 2702 BARNS 1. SYGEDAG. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 40

41 BARN SYG EN HEL DAG: Barn syg registreres med type: UD BARN SYG eller 2701 BARNS 1. SYGEDAG. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 41

42 TJENSTLIGT FRAVÆR Tjenstligt fravær kan bruges til f.eks. fravær på grund af møder Det er op til den enkelte leder at tage stilling til, om medarbejderen skal registrere tjenstligt fravær, og i hvilket omfang. TJENSTLIGT FRAVÆR EN DEL AF DAGEN: Ved fremmøde senere på dagen på grund af f.eks. et møde, skal du indlæse IND TJENSTLIGT. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD TJENSTLIGT eller 2106 TJENSTLIGT FRAVÆR. Registreringen skal se ud som vist: 42

43 Forlader du arbejdspladsen før fyraftalen på grund af f.eks. et møde, og ikke kommer tilbage til arbejdspladsen, skal du indlæse UD TJENSTLIGT. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD TJENSTLIGT eller 2106 TJENSTLIGT FRAVÆR. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 43

44 TJENESTEREJSE Du kan forud for tjenesterejsen registrere tjenesterejsen med type: 2105 TJENSTEREJSE. REJSEDAGE registreres med type: 2103 REJSEDAG. Tjenesterejse og rejsedage betragtes som normal arbejdstid se i øvrigt bestemmelserne i din overenskomst. BEMÆRK, at forud-registrering kun kan ske for én måned ad gangen hvis du f.eks. skal på tjenesterejse i perioden 29. juli og 3. august, skal du foretage én registrering for perioden juli måned og én registrering for perioden august. BEMÆRK, at der som regel er korrektioner til arbejdstiden, så det vil være nemmest at vente med at registrere arbejdstiderne, til du er kommet tilbage fra tjenesterejsen. Registreringen skal ske som vist: 44

45 Registrering skal se ud som vist: 45

46 REJSEDAG I FORBINDELSE MED FERIEFRIREJSE BEMÆRK: Retten omfatter ansatte, som opnår retten til feriefrirejse i henhold til: Den ansattes overenskomst (se overgangsbestemmelserne i den ansattes overenskomst). Tjenestemænd, ansat før 1. marts 1998 og i henhold til Aftale af 20. april 1998 om frirejser. BEMÆRK: Ansatte, som får indbetalt feriefondbidrag til én Feriefond, opnår ikke betalt rejsedag i forbindelse med tilskud til ferierejse. Ansatte, som ydes ferierejsebidrag/tillæg opnår ikke en betalt rejse i forbindelse med ferieafholdelse. Rejsedagene registreres med type: 2103 REJSEDAG. Registreringen skal se ud som vist: 46

47 Registrering skal se ud som vist: 47

48 FROKOST Arbejdsgiver betaler for 29 minutters frokostpause - Holder du frokost i mere end 29 minutter, bliver de minutter, der ligger ud over 29 minutter automatisk fratrukket din flexsaldo. Holder du frokostpause på arbejdspladsen, skal frokostpausen ikke indlæses. Det er op til den enkelte leder at tage stilling til, om den ansatte skal stemple sig ud som beskrevet. Holder du frokost uden for arbejdspladsen, skal du indlæse UD FROKOST, når du forlader arbejdspladsen. Ved genfremmøde på arbejdspladsen skal du indlæse IND FROKOST. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD FROKOST. Registrering skal se ud som vist: 48

49 BORGERLIGT OMBUD En ansat som varetager borgerligt ombud har ret til tjenestefrihed med løn i den udstrækning, det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af det pågældende hverv. BORGERLIGT OMBUD EN DEL AF DAGEN: Ved fremmøde senere på dagen, skal du indlæse IND BORGERLIGT OMBUD. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD BORGERLIGT OMBUD eller 2302 BORGERLIGT OMBUD - TIMER. Registreringen skal se ud som vist: 49

50 Forlades arbejdspladsen før fyraften på grund af borgerligt ombud, skal du stemple UD BORGERLIGT OMBUD. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD BORGERLIGT OMBUD eller 2302 BORGERLIGT OMBUD - TIMER. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen dagen efter, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 50

51 BORGERLIGT OMBUD MIDT I ARBEJDSTIDEN: Når du forlader arbejdspladsen skal du indlæse UD BORGERLIGT OMBUD. Ved genfremmøde på arbejdspladsen skal du indlæse IND BORGERLIGT OMBUD. Hvis du ikke har indlæst ved brug af dit kort, skal du registrere med type: UD BORGERLIGT OMBUD eller 2302 BORGERLIGT OMBUD - TIMER. Registreringen skal se ud som vist: 51

52 BORGERLIGT OMBUD EN HEL DAG: En hel dag skal registreres med type: 2301 BORGERLIGT OMBUD DAG. Registreringen skal se ud som vist: BEMÆRK: Når du møder på arbejde igen dagen efter, skal du indlæse IND ALMINDELIG. 52

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET 1 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Formål med tidsregistreringen... 3 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 3 1.3 Hvordan får jeg

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office I AU Økonomi (ØK) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen. Det er lederens ansvar,

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer: xx. xxx 2013 EM 2013/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Præcisering og ændring af regler om udenlandske

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer: 15. september 2013 EM 2013/105 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Præcisering og ændring af regler om udenlandske

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere