EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning"

Transkript

1 EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: _01 Dato: 7. marts 2017

2

3 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner Teknske specfkatoner Specfkatoner Dmensoner Beskrvende oversgt over delene Set forfra Indvendgt Knapfunktoner Dsplayoversgt Opstart og opbevarng af automat Opstart af automat Opbevarng af automaten Håndterng af produktpakker Daglg betjenng Udskænknng af en kop kaffe eller varmt vand Udskænknng af en kande kaffe (nogle mulgheder kke tlgængelge på alle markeder) Udskænknng af drkke med forvalg Udskftnng af produktpakke Fyldnng af vandbeholder Rengørng Navgatonsknapper Rengørngsprocedurer Udvendg rengørng Skylnng Rengørng af udskænknngsåbnng og køleboks Afmonterng og rengørng af blandebakken Udskftnng af produktpakke og skylnng af udløb Rengørng af skumluftflteret Rengørng af vandbeholderen PROGRAMMERING, DER PÅHVILER BRUGER Aktverng af operatørmodus Operatørmodusbetjenngselementer TÆLLERE STYRKE DATO / TID RENGØRINGSDAGE Fastsættelse af rengørngsdage Indstllng af dage for "Rengørng" Indstllng af dage for "Skylnng" ECO SETTINGS

4 Indhold 8.71 ENABLED/DISABLED ECO-modus Indstllng af start- og stoptder for ECO Indstllng af ECO-kedeltemperatur TELEFON # Telefonnumre ENABLED/DISABLED Indstl telefonnumre Sprog Fejlfndng

5 1- Skkerhedsnstruktoner 1.1 Introdukton Følgende generelle skkerhedsnstruktoner gælder betjenng og vedlgeholdelse af automaten og skal altd overholdes. Manglende overholdelse af dsse nstruktoner eller andre skkerhedsforanstaltnnger nævnt denne vejlednng kan forrnge automatens skkerhedsfunktoner og føre tl potentelt farlge stuatoner og skade på automaten, hvlket producenten kke kan holdes ansvarlg for. Installaton, servce og programmerng af automaten er udelukkende forbeholdt autorserede og uddannede servceteknkere. Farenveauer- Der er tre forskellge nveauer af farentenstet, som dentfceres med ordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG. Overhold dsse udtalelser for at opretholde skkerheden og forhndre skade på personer og produkt. Farenveauerne fastslås af følgende defntoner: Forsgtg: Advarer mod uskre handlnger. Overhold dsse advarsler for at skre fødevareskkerhed, forhndre mndre personskade og/eller skade på automaten. Advarsel: Angver en potentelt farlg stuaton, som, hvs den kke undgås, kan resultere alvorlge personskader eller sågar dødsfald. Fare: ANGIVER EN OVERHÆNGENDE FARE, SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, VIL MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SÅGAR DØDSFALD. Gver yderlgere oplysnnger, som kan være nyttge forbndelse med servceprocedurer eller betjenng af automaten. 1.2 Generelt Betjenng, påfyldnng og rengørng af automaten er udelukkende forbeholdt autorserede og uddannede personer. Sørg for, at nyt personale læser operatørvejlednngen omhyggelgt, før automaten betjenes, og at de forstår de nvolverede skkerheds- og hygejneaspekter. For hurtg reference er der nkluderet en mærkat med rengørngsnstruktoner eller en lynreferencevejlednng. Du må kun anvende automaten henhold tl nstruktonerne denne operatørvejlednng for udskænknng af drkke. Producenten er kke ansvarlg for eventuel skade på materaler eller personer, som skyldes forkert brug af automaten eller manglende overholdelse af procedurerne, der er beskrevet denne operatørvejlednng. Denne automat kan bruges af børn fra 8-års alderen og opefter samt af personer med nedsatte fysske, sansemæssge eller mentale evner eller mangel på erfarng eller vden, forudsat at de er under opsyn eller har fået vejlednng skker brug af apparatet og forstår farerne herved. Børn skal holdes under opsyn for at skre, at de kke leger med automaten. Børn må kke foretage rengørngen og den vedlgeholdelse, der påhvler brugeren. Installaton, relokerng (verson med fastgjort vand/dræn), servce og programmerng af automaten er udelukkende forbeholdt autorserede servceteknkere. Servceområdet er udelukkende forbeholdt personer, der har kendskab og praktsk erfarng med produktet - særlgt hvad angår skkerhed og hygejne. 5

6 1- Skkerhedsnstrukton Automaten er kke egnet tl opstllng på steder, hvor der eventuelt anvendes en højtryksrenser. Denne automat må kke rengøres med en højtryksrenser. Denne automat er kke egnet tl udendørs brug. Beskyt automaten mod løbende vand, stænk, sprøjt eller damp, varme samt tungt støv. Væskerne, der kommer ud af automaten, er meget varme! Pas på, fare for skoldnng! Hold hænderne og andre legemsdele væk fra automaten, mens der udskænkes drkke, samt under skylnngsprogrammet. Undlad at placere kopper, kander eller beholdere fyldt med varme væsker oven på automaten. Der er rsko for at blve skoldet, hvs kopperne/kanderne/beholderne vælter, så vær forsgtg, når de håndteres. Sørg for, at der er tlstrækkelg plads rundt om automaten, så det er let at komme på afstand fra den tlfælde af stænk af meget varme væsker. Rør aldrg ved strømforsynngen eller netstkket, hvs dne hænder og/eller el-lednngen eller stkket er våde. Hvs automatens el-lednng er beskadget, skal du tage stkket ud af kontakten og rette henvendelse tl systemets leverandør for at få den udskftet. Automaten er desgnet tl ndendørs nstallaton på en stabl, flad overflade, såsom et bord eller en dsk. Afskærm automaten mod drekte sollys, frost og regn. Sørg for, at der er tlstrækkelg plads tl ventlerng rundt om automaten, og at for-/bagsderne er tlgængelge med henblk på servce. Anvend kun vandslanger og -forbndelser henhold tl lokale bestemmelser. Slut automaten tl drkkevandsforsynngen henhold tl lokale bestemmelser. I forbndelse med mulgheden for kolde drkkevarer skal du teste kvalteten af vandforsynngen for at skre udskænknng af skre, kolde drkkevarer henhold tl lokale bestemmelser. Når masknen er sluttet tl et vægstk, skal der anvendes et jordet skkerhedsstk henhold tl lokale bestemmelser. Sørg for, at det elektrske kredsløb er beskyttet form af en skkerhedskontakt forbndelse med fejlstrøm, og at strømstkket forblver tlgængelgt efter nstallaton. 1.3 Transport og opbevarng Opbevar og transportér altd automaten den orgnale emballage. Før lagrng eller transport af automaten skal produktpakkerne fjernes og placeres et køleskab, lgesom beholderen med pulverseret produkt (hvs udstyret hermed) skal tømmes og rengøres. Efterlad kke produktpakker automaten, hvs du planlægger at opbevare automaten. Rens automaten. Kontakt dn leverandør, så en autorseret, uddannet servceteknker kan tømme kedlen for vand og beskytte automaten mod frostskader. Forsgtg: Automaten må kke udsættes for frostgrader under brug, opbevarng eller transport. 6

7 2- Teknske specfkatoner 2.1 Specfkatoner Fakta Beskrvelse Vægt 24 kg (tom) - 24,1 kg (drftsklar, verson uden vandbeholder) 25,6 kg (drftsklar med fyldt vandbeholder) Kop Volumen: Fabrksndstllng = 125 ml justerbar ±10 % Kande Fabrksndstllng = 900 ml justerbar ±10 % Udskænknngstd: 110 sekunder ±10 % Maks. højde: 160 ml Interval mellem kander 160 sekunder (230 V) Strømforsynng Strømforbrug Kapactet 230 V, 50/60 Hz 2,1 kw V 140 kopper pr. tme (±18,75 lter pr. tme) Opbevarng og drftsmljø Kølerum Kedel Standard vandtlslutnng Dynamsk vandtryk Statsk vandtryk Maksmalt støjnveau Temperatur: 1-34 ºC Fugtghed: Op tl 80 % Kapactet: 1 x 1,25 lter pakker Temperatur: 2 ºC - 5 ºC Volumen: 1,2 lter Temperatur: Justerbar fra ºC 1/2 - eller 3/8 -forsynngslnje med 3/4 BSP-tlslutnng, drkkevandsforsynngslednng med spærreventl. Volumen på aftagelg vandbeholder: 3 lter Mn.: 0,08 MPa ved 10 lter/mn Maks. 1,0 MPa < 49 db(a) 7

8 2- Teknske specfkatoner 2.2 Dmensoner Poston Beskrvelse Mllmeter A Automatbredde 390 B Automatdybde 426 C Automatdybde med dør åben 500 D Automathøjde 562 E Automathøjde med dør åben 755 F Afstand fra toppen af automaten tl forreste del af åben dør 193 G Fr højde med drypbakke på plads 130 H Fr højde med drypbakke fjernet 165 C F D E G H A B 8

9 Hot water Strength Coffee Coffee large Pot coffee Stop 3- Beskrvende oversgt over delene 3.1 Set forfra Vandbeholder (Ekstraudstyr) Dsplay Luftventlerng Knapper tl drkke Aftagelgt ventlatonsdæksel Luftventlerng Varmtvandsudløb Drkkeudløb Kopbakke Drypbakke Stkdåse Vandtlslutnng 3/4 BSP 3.2 Indvendgt Standby/ låsnng af automat Automatens dør Vandbeholder (Ekstraudstyr) Kølerum Blandebakke Vandbehandlngspanel 9

10 3- Beskrvende oversgt over delene 3.3 Knapfunktoner Nogle valgmulgheder er kke tlgængelge på alle markeder. Valg af styrke Stop/operatørmodus: Tlbage Strength Coffee Coffee large Stop Port tl USB-nøgle (for operatørmodus) Standardkaffe/operatørmodus: Op Hot water Pot coffee Stor kaffe/operatørmodus: Ned Kande kaffe/operatørmodus: Enter Varmt vand 3.4 Dsplayoversgt OPERATOR MODE SERVICE MODE DECALC ECO SUN MON TUE WED THU FRI SAT POS Beskrvelse POS Beskrvelse Operatør-/servcemodus 1 USB-stkket for operatør/servce ndsættes, eller WBSD tlsluttes 2 Afkalknng er nødvendg 3 Energbesparelsestlstand er aktveret 4 Produktpakke er tom 5 Kopanmaton 6 Dato 7 Lav temperatur, kedlen er ved at varme op Låsesymbol 8 Automaten er låst og kan kke udskænke nogen drkke 9 Udskænknng blokeret Automaten er låst og kan kke udskænke nogen drkke 10 Udskft vandflteret 11 Intern vandbeholder er tom, fyld beholderen gen 12 Automaten skal renses Meddelelseslnje 13 Meddelelseslnje, der vser meddelelser for at gude dg gennem rengørng, programmerngstrn eller tlfælde af fejl 14 Volumenstyrke Mld, almndelg eller stærk drk, der skal udskænkes 15 Info-felt Vser kølerummets temperatur, td osv. 10

11 4- Opstart og opbevarng af automat 4.1 Opstart af automat B B D A C D A C Placer automaten på en flad, vandret overflade, der er desgnet tl at kunne bære automatens drftsvægt. Tlslut vandndløbsslangen (A tl A), og åbn derefter vandhanen/flter (B tl B). Kontrollér for lækager. Tlslut strømlednngen (C tl C), og sæt strømstkket vægkontakten (D tl D). Herefter starter automaten automatsk, der påfyldes vand, kedlen opvarmes, lgesom kølerummet afkøles. Udskænknng blokeres, ndtl vandet kedlen har nået den rette temperatur. Det kan tage 24 tmer eller mere, før kølerummet er kølet helt ned. 4.2 Opbevarng af automat Træf følgende foranstaltnnger, hvs automaten kke skal anvendes en længere perode (f.eks. fere): Fjern produktpakken, og kontrollér udløbsdatoen. Hvs produktet snart udløber, bør det kasseres. Opbevar åbnede produktpakker et køleskab, ndtl du tænder for automaten gen, og den er kølet ned gen. Hvs udløbsdatoen er passeret, bør pakkerne bortskaffes. Rens og skyl automaten. Tag stkket ud af kontakten. Luk for vandhanen. Hvs automaten har været slukket en længere perode, skal dato og klokkeslæt nulstlles, således at de programmerede rengørngscyklusser og ECO-ndstllnger genaktveres. 11

12 5- Håndterng af produktpakker Overhold altd grundlæggende og personlg hygejne, og vask hænder før håndterng af produktpakker. Brug kun fødevaregodkendte rengørngsmdler tl drkkevareautomaten. Rengør automatens udvendge dele med en blød, ren, fugtg klud. Brug kun frsk drkkevand. Vask hænder først, ryst pakken mndst 10 gange, og fjern derefter plastkflmen. Træk den hullede strmmel tlbage fra pakken. Tag doserngsrøret ude af pakken. Træk doserngsrøret nedad mod den røde rng på pakken. Den røde rng på doserngsrøret skal dække den røde crkel udenpå pakken. Kontrollér, at doserngsrøret er lge og korrekt placeret. Vend pakken, og placer den automaten. 12

13 Hot water Hot water Strength Coffee Coffee large Pot coffee Strength Coffee Coffee large Pot coffee Stop Stop 6- Daglg betjenng 6.1 Udskænknng af en kop kaffe eller varmt vand Sæt en kop på drypbakken under det mdterste udløb tl kaffe (A) eller under venstre udløb tl varmt vand (B). Tryk på knappen for kaffe eller knappen for varmt vand for en kop af den ønskede drk. Advarsel: - De udskænkede drkke er varme! Undgå skoldnng! - Hold hænderne og andre legemsdele væk fra automaten, mens der udskænkes drkke. - Efterlad aldrg børn uden opsyn nærheden af automaten. B A Hvs automaten er programmeret tl portonsdelt udskænknng, vl den udskænke kaffe eller varmt vand fra det ene eller det andet udløb, alt efter valget af drkkevarer, og stopper automatsk, når en enkelt kop er blevet udskænket. Hvs den er programmet tl fr udskænknng, skal du blot trykke på knappen for kaffe eller varmt vand, ndtl automaten har udskænket den ønskede mængde kaffe eller varmt vand. Tryk på knappen STOP når som helst for at annullere udskænknngen. 6.2 Udskænknng af en kande kaffe (nogle mulgheder kke tlgængelge på alle markeder) Anbrng en kande under det mdterste udløb (kaffe), og tryk på knappen for en kande kaffe. Advarsel: - De udskænkede drkke er varme! Undgå skoldnng! - Hold hænderne og andre legemsdele væk fra automaten, mens der udskænkes drkke. - Efterlad aldrg børn uden opsyn nærheden af automaten. Automaten vl udskænke kaffe kontnuerlgt fra det mdterste udløb og stopper, når den forndstllede mængde er blevet udskænket. Tryk på knappen STOP når som helst for at annullere udskænknngen. Du kan også trykke på knappen STOP, hvs du vl udskænke mndre end den forndstllede mængde. Dn leverandør kan om ønsket ændre ndstllngen af standardvolumen for kande. 13

14 6- Daglg betjenng 6.3 Udskænknng af drkke med forvalg Dn automat understøtter forvalgsmulgheder. Servceteknkeren kan aktvere forvalgsmulgheder under nstallaton. Når der trykkes på forvalgsknappen, kan følgende forvalg aktveres. Styrke (mld, normal eller stærk drk) Forvalg af styrke Strength Coffee Stop Placer koppen. Tryk på forvalgsknappen Styrke, ndtl du når den ønskede ndstllng. Bønnekonet skfter mellem mld (en bønne), almndelg (to bønner) og stærk (tre bønner). Tryk på den ønskede drkkevareknap. Dn drk udskænkes med den valgte styrke. Coffee large t water Pot coffee 6.4 Udskftnng af produktpakke På dsplayet vses et kon, når produktpakken er tom. Følg nstruktonerne nedenfor for at udskfte produktpakken. REFILL PRODUCT Forsgtg: Anvend aldrg en frossen eller beskadget produktpakke. Anvend kke en produktpakke, hvs udløbsdatoen er passeret. 1. Åbn automatens dør for at få adgang tl kølerummet og produktpakkerne. 2. Tag den tomme produktpakke ud, og erstat den med en ny pakke. 14

15 6- Daglg betjenng 6.5 Fyldnng af vandbeholder B A REFILL WATER TANK Kun tl automater med valgmulgheden vandbeholder. Dsplayet vser et kon, når den nterne vandbeholder er tom (A). I denne tlstand blokeres automaten også fra at udskænke drkke (V), og blokerngen ophæves, når beholderen påfyldes gen. Følg venlgst anvsnngerne vedrørende påfyldnng af vandbeholderen. 1. Tag fat beholderens håndtag på forsden. Pres ldt opad, mens beholderen trækkes lge ud. 2. Fyld beholderen med frsk, koldt postevand op tl ndkatonen MAX (3 l). 3. Sæt vandbeholderen tlbage automaten. Skub beholderen hele vejen nd, ndtl den hægter sg på plads forrest. Når vandbeholderen sættes tlbage nd automaten, skal man sørge for, at den sættes helt nd masknen, og at dsplayet vser normal funkton. 15

16 7- Rengørng 7.1 Navgatonsknapper I operatør- og rengørngsmodus anvendes 4 UI-knapper tl at gå nd rengørngsmodus og navgere menuerne. Strength Coffee Coffee large Pot coffee Stop A B C D A Stop = BACK B Knap for drk øverst tl højre = UP C Knap for drk mdterst tl højre = DOWN D Knap for drk nederst tl højre = ENTER 7.2 Rengørngsprocedurer Der fndes to forskellge rengørngsprogrammer: "Flushng" af drkudløbene. "Cleanng" af kølerummet og drkudløbene. Dn servceleverandør kan vælge ugedagene for programmerne "Flushng" og "Cleanng" operatørmenuen under Rengørngs dage. A B Forsgtg: Det er oblgatorsk at køre programmet "Flushng" mndst én gang om ugen for at opretholde fødevarernes skkerhed. Hvornår skal automaten rengøres Kør rengørngsprogrammet, når rengørngskonet (A) vses på dsplayet. Hvs automaten kke rengøres og/eller skylles løbet af 24 tmer, spærres udskænknngen af drkke, og konet for blokerng af udskænknng (B) vses på dsplayet. Rengørngsprogrammet skal køres helt gennem, før automaten genoptager udskænknngen. 7.3 Udvendg rengørng Det anbefales at rense automatens ydersde hver dag. For at forhndre utlsgtet udskænknng af drkkevarer, mens områderne rundt om knapperne rengøres, kan du låse udskænknngsfunktonerne ved at åbne døren og trykke på knappen "Standby". Derefter skal du trykke på knappen "Standby" gen for at vende tlbage tl normale udskænknngsfunktoner. 1. Fjern drypbakken, og tøm den om nødvendgt. Rens den derefter med en klud eller børste under løbende varmt vand. 2. Rens automatens ydersde med en fugtg, ren klud. 16

17 7- Rengørng 7.4 Skylnng Skylnng A+B: 2-3 sec Hot water A Strength Stop Coffee Coffee large Pot coffee +B Hot water Strength Coffee Coffee large Pot coffee Stop Fg. 1 Fg. 2 Automaten kan skylles på et hvlket som helst tdspunkt ved hjælp af den nedenstående procedure. 1. Tryk på knappen STOP (A) og ENTER (B) samtdgt, og hold dem nde 2-3 sekunder for at gå skylletlstand (se fg. 1). Fg Dsplayet vl vse Skylnng. Tryk på ENTER for at fortsætte (se fg. 2). Dsplayet vser: PLACE BIN MIN 1L PRESS ENTER TO CONFIRM Strength Stop Coffee Coffee large 3. Anbrng en beholder på 3 lter (se fg. 3) under drkkeudløbene, og tryk derefter på ENTER (se fg. 4). Pot coffee Fg. 4 Hot lquds! 4. Automaten begynder automatsk at skylle (se fg. 5). Pas på varme væsker vses på dsplayet. Når skylnngen er udført, er automaten nu klar tl normal udskænknng gen. Advarsel: Skyllevandet er meget varmt! Undgå skoldnng! Hold hænder og andre kropsdele væk fra automaten under skylnngsprocessen. Lad aldrg børn foretage skylnngsprocedurerne. Fg. 5 17

18 7- Rengørng B RENGØRING A+B: 2-3 sec Hot water A Strength Stop Coffee Coffee large Pot coffee +B Hot water Strength Coffee Coffee large Pot coffee C A Stop Fg. 1 Fg Rengørng af udskænknngsåbnng og køleboks 1. Tryk på knappen STOP (A) og ENTER (B) samtdgt, og hold dem nde 2-3 sekunder for at gå rengørngstlstand (se fg. 1). 2. Dsplayet vl vse Skylnng. Tryk på UP eller DOWN (A), ndtl dsplayet vser Rengørng (B). Tryk derefter på ENTER (C) for at fortsætte (se fg. 2). Dsplayet vl vse: REMOVE PRODUCT PACKS CLEAN COOLING BOX Fg Åbn automatens dør, og tag produktpakken ud (se Fg. 3). Når pakken er taget ud, vser dsplayet CLEAN COOLING BOX PRESS ENTER TO CONFIRM 4. Rengør udskænknngsåbnngen med en børste og den ndvendge del af kølerummet med en ren, fugtg klud og aftør med en ren klud eller paprservet (se fg. 4). Udskft derefter produktpakken (se fg. 5). 5. Tryk på ENTER for at fortsætte rengørngsproceduren (se fg. 6). Dsplayet vl vse: REMOVE AND CLEAN MIXING TRAY (gå vdere tl næste sde). Fg. 4 Strength Stop Coffee Coffee large er Pot coffee Fg. 5 Fg. 6 18

19 7- Rengørng 7.6 Afmonterng og rengørng af blandebakken B 1. Dsplayet vl vse: REMOVE AND CLEAN MIXING TRAY Fg. 1 A 20 mn 2. Følg nedenstående trn: A. Åbn vandbehandlngspanelet. Der kan høres et bp. B. Træk blandebakken lge ud. Der kan høres et andet bp (se fg. 1). 3. Fjern blandebakkens dæksel ved ganske enkelt at trække det lge op. Placer blandebakkens dele en skål med et fødevaregodkendt rengørngsmddel, der opfylder de lokale krav, og varmt vand, og lad det vrke ca. 20 mnutter. Rens med rent vand, og tør dem, før de sættes på plads gen. (Se Fg. 2) Fg. 2 Overhold skkerheds- og rengørngsanvsnngerne på rengørngsmdlets emballage. Det er også mulgt at vaske blandebakken en opvaskemaskne. A 4. Dsplayet vl vse: REINSTALL MIXING TRAY. Skub den rengjorte blandebakke tlbage dens oprndelge poston (A), og luk vandbehandlngspanelet (B) (se fg. 3). Fg. 3 B 5. Tryk på ENTER for at starte skylnngen (se fg. 4). Dsplayet vl vse: PLACE BIN MIN 1L PRESS ENTER TO CONFIRM 6. Anbrng en beholder på 3 lter (se fg. 5) under drkkeudløbene, og tryk derefter på ENTER (se fg. 4). Når den sdste skylnng er afsluttet, er automaten nu klar tl normal udskænknng gen. ter Strength Coffee Coffee large Pot coffee Stop Der er en sensor, der regstrerer, om blandebakken er korrekt poston. Det er kke mulgt at fortsætte rengørngsprocessen, ndtl blandebakken er nstalleret korrekt poston. Fg. 4 Hot lquds! Advarsel: Skyllevandet er meget varmt! Undgå skoldnng! Hold hænder og andre kropsdele væk fra automaten under skylleprocessen. Lad aldrg børn foretage rengørngsprocedurerne. Fg. 5 19

20 7- Rengørng 7.7 Udskftnng af produktpakke og skylnng af udløb 1. Når pakken er fjernet, vser dsplayet: PLACE BACK PRODUCT PACK Sæt produktpakken nd gen, hvs den kke har passeret udløbsdatoen. Udskft med en ny produktpakke, hvs udløbsdatoen er passeret (se fg. 1). 2. Når pakken er blevet placeret kølerummet, fortsætter dsplayet automatsk og vser: PLACE BIN MIN 1L PRESS ENTER TO CONFIRM Fg Fjern drypbakken, anbrng en beholder på 3 lter (se fg. 2) under udløbene, og tryk derefter på ENTER. 4. Tryk på ENTER for at starte skylnngen af drkkeudløbene (se fg. 3-4). Pas på varme væsker vses på dsplayet. Når skylnngen er udført, kasseres skyllevandet, og drypbakken sættes tlbage på plads. Automaten er nu klar tl brug. Fg. 2 Advarsel: Vandet, der udskænkes, er varmt! Undgå skoldnng! Hold hænder og andre kropsdele væk fra automaten under skylnngsprocessen. Lad aldrg børn foretage rengørngsprocedurerne. Strength Stop Coffee Coffee large Pot coffee Fg. 3 Hot lquds! Fg. 4 20

21 7- Rengørng 7.8 Rengørng af skumluftflteret Fg Fjern fastgørelsesskruen, og åbn det aftagelge ventlatonsdæksel for at få adgang tl skumluftflteret (se fg. 1). 2. Skyl luftflteret og dækslet med varmt vand for at fjerne eventuel akkumuleret støv. Pres overskydende vand ud af skumluftflteret og aftør dækslet med et håndklæde for at forhndre, at der kommer vand luftndtaget (se fg. 2). 3. Udskft luftflteret og ventlatonsdækslet, og sæt fastgørelsesskruen på gen. Spænd kke skruen for meget (se fg. 3). Luftflteret bør rengøres én gang om måneden under normale forhold eller to gange om måneden under ekstremt støvede forhold. Fg. 2 Fg. 3 21

22 7- Rengørng 7.9 Rengørng af vandbeholderen 1. Fjern vandbeholderen ved at løfte den en smule og derefter trække den lge ud (se fg. 1). 2. Vask vandbeholderen med rent vand på C. Der kan anvendes et fødevaregodkendt rengørngsmddel efter behov (se fg. 2). 3. Skyl vandbeholderen grundgt med rent vand på C (se fg. 3). Fg Påfyld vandbeholderen tl maks. nveau med frsk, rent vand, og sæt den tlbage automaten (se fg. 4). Når vandbeholderen sættes tlbage nd automaten, skal man sørge for, at den sættes helt nd masknen, og at dsplayet vser normal funkton C Fg C Fg. 3 Fg. 4 22

23 8- PROGRAMMERING, DER PÅHVILER BRUGER 8.1 Aktverng af operatørmodus Afmontér dækslet, og sæt den medleverede USB-nøgle tl operatøren. Derved startes operatørmodussen med det samme. Det første menuelement (Tællere) vses. Følgende menuer er tlgængelge: Tællere - aflæser tællere Styrke - ændrer drkkens styrke Dato / td - ndstller dato og klokkeslæt Rengørngs dage - ndstller ugedage for rengørng og skylnng ECO SETTINGS - ndstllnger for energbesparelsestlstand TELEFON # - Aktverer/deaktverer og ndstller telefonnumre tl servce og operatør. LANGUAGE - Vælg det drftssprog, der skal anvendes af masknen. Bemærk, at nogle af menuelementerne kan være deaktveret af servceteknkeren. Kontakt dn Caftessesystemleverandør, hvs du skal have ændret dne ndstllnger. 8.2 Operatørmodusbetjenngselementer 1. STOP-knap (tlbage) - Gå tl forrge menu 2. Rul op, eller sæt værden op 3. Rul ned, eller sæt værden ned 4. Gå nd menu 5. Dsplay 6. Port tl USB-nøgle Strength Coffee Stop Automatprogrammerng er kke tlgængelg på alle markeder. Nogle menuer kan være deaktveret alt efter automatkonfguratonen. Coffee large Pot coffee TÆLLERE I menuen Tællere er der forskellge mulgheder for at udlæse tællerne for drkke: Ikke nulst. tællere - Tæller, der kke kan nulstlles. Nulstlbare tællere - Tæller, der kan nulstlles. Tryk på knappen STOP for at gå et nveau tlbage menuen Tællere. 1. Vælg menuen Tællere ved hjælp af eller, og tryk på for at åbne den. 2. Vælg enten Ikke nulst. tællere eller Nulstlbare tællere, og tryk på for at åbne den. 3. Nu vser dsplayet skftevst Total maskntæller og PRESS DRINK BUTTON. I det llle talfelt under tekstrækken vses det samlede antal drkke, som automaten har udskænket 4. For at se tælleren for hver knap ndvduelt skal du trykke på den ønskede drkknap. Hvs du f.eks. trykker på en knap, vl den vse TOT DRINK 1 og derefter vse antallet af drkke for den pågældende knap det llle nummerfelt. 5. For at gå tlbage skal du trykke på STOP-knappen. Derefter kan du vælge at få vst en anden drk. 23

24 8- PROGRAMMERING, DER PÅHVILER BRUGER 8.4 STYRKE I menuen Styrke kan du ændre drkkens styrke for alle tlgængelge drkke samtdgt området +10 % tl -10 %. 1. Vælg menuen Styrke ved hjælp af eller, og tryk på for at åbne den. Følgende meddelelse vses på dsplayet: Styrke: + X % 2. Sæt drkkens styrke op eller ned ved hjælp af eller. 3. Bekræft den ønskede værd med. Den nye kopstyrke accepteres med det samme. Hvs du ønsker at ændre drkkens styrke gen, skal du trykke på. 8.5 DATO / TID Du kan ndstlle datoen og klokkeslættet menuen Dato / td. Tdsndstllngen skal justeres ved start og slut på sommertd. Du kan ændre drkkenes styrke for alle tlgængelge drkke samtdgt området +10 % tl -10 %. 1. Vælg menuen Dato / td ved hjælp af eller, og tryk på for at åbne den. Indstllngerne for dato og td vses på dsplayet. Månedsndstllngen blnker. 2. Brug og tl at vælge den rette værd. 3. Tryk på for at gå tl det næste felt. 4. Gentag trn 1 og 2 for alle felter: MONTH DAY YEAR HOURS MINUTES 5. Når alle felterne er ndstllet, vses klokkeslættet. Hvs automaten har været slukket længere td, skal datoen og klokkeslættet ndstlles gen. 8.6 RENGØRINGSDAGE Du kan ndstlle de dage, du vl rengøre eller skylle automaten menuen Rengørngs dage. Vælg menuen the Rengørngs dage ved hjælp af eller, og tryk på for at åbne den. Der er to undermenuer: Rengør - ndstller rengørngsdage Skyl - ndstller skylledage Forsgtg: Det er oblgatorsk at køre programmet "Cleanng" mndst én gang om ugen for at opretholde fødevarernes skkerhed Fastsættelse af rengørngsdage Automaten behøver kun køre programmet "Cleanng" én gang om ugen. Du kan vælge hvlken som helst dag. Du skal vælge mndst én dag med et maksmalt nterval på 6 dage tl den næste. På den nedenstående tabel vses, hvlke dage kan kombneres (gul = rengørng). 24

25 8- PROGRAMMERING, DER PÅHVILER BRUGER Sun Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fr Sat Du kan altd ndstlle flere rengørngs- og/eller skylledage end det mnmalt påkrævede antal dage Indstllng af dage for "Rengørng" 1. Brug eller tl at vælge undermenuen Rengør. Ikonet angver de(n) aktv(e) dag(e) for rengørng: SUN MON TUE WED THU FRI SAT Rengør 2. Tryk på for at komme nd undermenuen. Rengørngskonet vses. Det er som standard ndstllet tl SUN (Søndag): SUN MON TUE WED THU FRI SAT CL. SET: 3. Brug eller tl at vælge den foretrukne rengørngsdag. 4. Tryk på for at åbne den valgte dag, anvend eller tl at vælge CL.ndstl (rengørng ndstllet) eller CL.fra (rengørng fra) for den pågældende dag. Tryk på for at bekræfte valget. Rengørngskonet vses under de(n) aktverede rengørngsdag(e). Der kan ndstlles flere dage træk for rengørng. 5. Tryk på STOP eller for at gå et nveau tlbage menuen Rengørngs dage. Hvs du ndstller en forkert kombnaton af dage, går automaten automatsk tlbage tl standardrengørng om mandagen og torsdagen Indstllng af dage for "Skylnng" 1. Brug eller tl at vælge undermenuen Skyl. Ikonet angver den eller de aktve dage for skylnng: SUN MON TUE WED THU FRI SAT Skyl: 2. Tryk på for at komme nd undermenuen. Skylnngskonet vses. Det er som standard ndstllet tl SUN (Søndag): SUN MON TUE WED THU FRI SAT FL.ndstl: 3. Anvend eller tl at bevæge konet tl den dag, som du ønsker at vælge eller fravælge for skylnng. 4. Tryk på for at åbne den valgte dag, anvend eller tl at vælge FL.ndstl (skylnng ndstllet) eller FL.fra (skylnng fra) for den pågældende dag. Tryk på for at bekræfte valget. 25

26 8- PROGRAMMERING, DER PÅHVILER BRUGER Skylle-konet vses under de(n) aktverede skylnngs-dag(e). Der kan ndstlles flere dage træk for skylnng. 5. Tryk på STOP for at gå et nveau tlbage menuen Rengørngs dage. 8.7 ECO SETTINGS Du kan reducere strømforbruget ved hjælp af menuen ECO ndstllng. Dsse ndstllnger gælder kun de peroder, hvor automaten kke bruges. Vælg menuen ECO SETTINGS ved hjælp af eller, og tryk på for at åbne den. Der er undermenuer som følger: ECO ENABLED/DISABLED ECO temperatur ØKONOMISK MANDAG ØKONOMISK TIRSDAG ØKONOMISK ONSDAG ØKONOMISK TORSDAG ØKONOMISK FREDAG ØKONOMISK LØRDAG ØKONOMISK SØNDAG - Når energbesparelsestlstanden er aktveret, vses konet ECO på dsplayet. - Automaten blver aktv gen, når der trykkes på knappen. Hvs denne funkton er aktveret, vl den skftevs vse ECO - vågn op og PRESS DRINK BUTTON på dsplayet. Dn leverandør af Caftesse-systemet kan deaktvere denne funkton, hvs du kke ønsker, at automaten anvendes, mens den befnder sg ECO-modus ENABLED/DISABLED ECO-modus 1. Brug eller tl at vælge undermenuen ECO ENABLED/DISABLED, og tryk på for at åbne den. Statussen blnker på dsplayet. 2. Anvend eller tl at vælge ENABLED eller DISABLED. 3. Tryk på for at bekræfte den valgte status. 4. Tryk på STOP eller for at gå et nveau tlbage menuen ECO SETTINGS. ECO-modus er som standard aktveret mellem kl. 20:00 og 07: Indstllng af start- og stoptder for ECO 1. Brug eller tl at vælge den undermenu fra ØKONOMISK MANDAG tl ØKONOMISK SØNDAG, du ønsker. 2. Tryk på for at åbne undermenuen. Den aktuelle ugedag vses på dsplayet. 3. Brug eller tl at vælge undermenuen ECO START eller ØKONOMISK STOP. Den aktuelle ECO-td vses på dsplayet. 4. Tryk på for at åbne undermenuen. Mulgheden for tdsndstllng blnker og er aktv. 26

27 8- PROGRAMMERING, DER PÅHVILER BRUGER 5. Anvend eller tl at ndstlle den ønskede td (tmer). 6. Bekræft med. Mulgheden for ndstllng af mnutter blnker og er aktv. 7. Anvend eller tl at ndstlle den ønskede td (mnutter). 8. Bekræft med. Den nye ECO-td vses på dsplayet Indstllng af ECO-kedeltemperatur 1. Anvend eller tl at vælge undermenuen ECO temperatur. Den aktuelle ECO-kedeltemperatur vses på dsplayet (standard = 63,0 C). 2. Tryk på for at åbne undermenuen. Temperaturndstllngen blnker. 3. Anvend eller tl at vælge den ønskede temperatur. 4. Bekræft med. Den nye ECO-kedeltemperatur vses på dsplayet. Jo lavere ECO-kedeltemperaturen stlles, desto længere tager det for automaten at blve fuldstændgt funktonsdygtg efter afslutnng af ECO-modus. 8.8 TELEFON # Du kan ndstlle telefonnumre for operatør og servce denne menu. Du kan også vælge, hvlke numre der skal vses, hvs: Der kræves rengørng (operatør) En produktpakke er tom (operatør) Der er regstreret en fejl (servce) Vælg menuen TELEFON # ved hjælp af eller, og tryk på for at åbne den. Statussen vses på dsplayet: OPERATOR NR: som standard. Der er fre undermenuer: Vs operatør nr: Vs servce nr: Indstl operatør nr. Indstl servce nr Telefonnumre ENABLED/DISABLED 1. Anvend eller tl at vælge undermenuen Vs operatør nr: eller Vs servce nr:, og tryk på. Dsplayet vser: Y (JA) eller N (NEJ) 2. Anvend eller tl at vælge Y (JA) for at aktvere vsnng af nummer eller N (NEJ) for at deaktvere vsnng af nummer. 3. Bekræft med. Den nye ndstllng vses derefter kontnuerlgt på dsplayet Indstl telefonnumre 1. Anvend eller tl at vælge undermenuen OPERATOR NR eller SERVICE NR, og tryk på. Dsplayet vser telefonnummeret. Det første cffer blnker: O: O = operatør, S = servce 27

28 8- PROGRAMMERING, DER PÅHVILER BRUGER 2. Anvend eller tl at ændre det første cffer. 3. Bekræft med. Når cfferet er bekræftet, begynder det andet cffer at blnke. 4. Gentag trn 2 og 3, ndtl alle 10 cfre er ndstllet. Det nye telefonnummer vses på dsplayet. 8.9 Sprog 1. Brug eller tl at vælge undermenuen LANGUAGE, og tryk på for at åbne den. Statussen blnker på dsplayet. 2. Anvend eller tl at vælge det sprog, der skal anvendes for masknen. 3. Tryk på for at bekræfte den valgte status. 4. Tryk på STOP eller for at gå tlbage tl den forrge menu. 28

29 9- Fejlfndng Symbol Årsag Handlng REFILL PRODUCT Produktpakken er: 1. Tom 2. Forkert placeret 3. Ikke tl stede Udskft den tomme produktpakke. Kontrollér, om produktpakken er sat korrekt. Isæt en produktpakke. Rng tl operatøren, når nummeret vses på dsplayet. BOILER HEATING UP Vandet kedlen har kke nået den påkrævede temperatur endnu. Udskænknngen fra automaten er spærret, ndtl vandet når den rette temperatur. Udskænknngen er spærret, ford der er blevet trykket på knappen Standby/Clear- Error på automaten. Tryk på knappen Standby/Clear-Error gen for at ophæve spærrngen af automaten. Automaten skal renses. Kør rengørngsprogrammet nden for 8 tmer. Rng tl operatøren, hvs telefonnummeret vses på dsplayet. CLEANING OVERDUE Udskænknngen er spærret, ford automaten kke er blevet renset henhold tl tdsplanen. Kør rengørngsprogrammet med det samme. Rng tl operatøren, hvs telefonnummeret vses på dsplayet. CHANGE WATER FILTER Automatens vandflter skal udskftes. Kontakt servce for at få vandfltret udskftet. REFILL WATER TANK Udskænknngen er spærret, ford energbesparelsestlstanden er aktveret. ECO-modus slutter automatsk på det ndstllede tdspunkt. 29

30 9- Fejlfndng Symbol Årsag Handlng E17/ E18 E19 E30 Fejl vandsystem Mulg ntern vandlækage regstreret Kølefejl Kontrollér, om vandforsynngslnjen tl automaten er blokeret/klemt og kontrollér, at vandhanen er helt åben. Tryk på knappen LOCK/CLEAR 5 sekunder for at starte automaten gen. Mulg lækage automaten. Kontakt servce, hvs fejlen varer ved. Vandet når automaten, men det regstreres kke, at kedlen opfyldes, hvlket kan skyldes mulg lækage eller sensorfejl. Afbryd vandforsynngen ved hanen, eller tøm vandbeholderen og sluk for automaten ved hovedafbryderen. Kontakt derefter servce for nspekton og reparaton. Kontrollér ventlatonsområdet bag automaten og temperaturen omkrng den. Rengør luftflter og ventlatonsgtter, hvs det er nødvendgt. Tryk på kontakten LOCK/Clear 5 sekunder for at starte automaten gen. Kontakt servce, hvs fejlen varer ved. WATER TREATMENT / PANEL REMOVED Vandbehandlngspanelet regstreres kke Kontrollér, om vandbehandlngspanelet er forkert placeret/mangler. Kontakt servce, hvs fejlen varer ved. MIXING TRAY REMOVED Blandebakke regstreres kke Kontrollér, om blandebakken er forkert placeret/mangler. Kontakt servce, hvs fejlen varer ved. DRIPTRAY FULL Drypbakke er fuld af vand Fjern drypbakken, og tøm den for overskydende vand. REFILL WATER TANK Intern vandbeholder er tom Fjern den nterne vandbeholder, og fyld den med frsk postevand, sæt den på plads automaten. Herefter forsvnder advarslen automatsk. 30

31

32 Produced by Crem Internatonal (Shangha) Co., Ltd. Address: Buldng 5, No KangY Road, Pudong New Area, Shangha, Chna

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL DANSK

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL DANSK Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL DANSK Cafitesse Excellence Compact Driftsvejledning Sikkerhed 2 Beskrivende oversigt over delene 4 Tekniske data 6 Opstart og opbevaring af maskinen 7 Hygiejne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Cafitesse Excellence. Brugervejledning EXCLLNC / 2014-09

Cafitesse Excellence. Brugervejledning EXCLLNC / 2014-09 Cafitesse Excellence Brugervejledning EXCLLNC / 2014-09 Copyright 2012-2014 D.E Master Blenders 1753, Holland Den engelske version er den originale udgave af brugervejledningen. Andre sprog er oversættelser

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor

Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor Brugervejlednng Vakuumblandere WAMIX Classc/Injector Wamx Classc Wamx Injector De Bass für Ihr Labor - 1 - Kære kunde, Mange tak ford du har valgt et produkt fra Wassermann. Wassermann dentaludstyr har

Læs mere

AL-AEP-SAE SAE DISPLAY DANSK. ASD - Automatisk Dampenhed DS - Drikvælger GLORIA. betjeningsvejledning - DANSK

AL-AEP-SAE SAE DISPLAY DANSK. ASD - Automatisk Dampenhed DS - Drikvælger GLORIA. betjeningsvejledning - DANSK AL-AEP-SAE SAE DISPLAY SAE DISPLAY ASD - Automatsk Dampenhed DS - Drkvælger DANSK GLORIA betjenngsvejlednng - DANSK Læs omhyggelgt... sde 4 Sådan anvendes vejlednngen... sde 4 Generelle bemærknnger...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

DA 30 MAJ 12 Rev E

DA 30 MAJ 12 Rev E Oversættelse af Orgnale Brugsanvsnng AMP 3K/40* CE Termnerng Maskner 2161400-[] og AMP 5K/40* CE Termnerng Maskner 2161500-[] Kunde Manual 409-10204-DA 30 MAJ 12 Rev E SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Læs dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok Betjeningsvejledning. User manual

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok Betjeningsvejledning. User manual SS AND ARO M FR E NE A SH SIN CE 1964 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Betjeningsvejledning User manual 97-120 2015-01 Serienummer: Registreringsnummer:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / Gigaset A Ð U

Gigaset A540 / da / A31008-M2601-R201-1-SM19 / Cover_front.fm / Gigaset A Ð U A540 Tllykke! Ved at købe en Ggaset har du valgt et mærke, der tlgodeser mljøet. Produktets emballage er mljøvenlg! Læs mere på www.ggaset.com. Ggaset A540 13 1 Ð U 2 3 12 11 4 10 9 5 8 6 7 Oversgt Håndsæt

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference Indhold Indlednng Indhold...79 Før brug...80-8 Afspllelge dske...80 Fjernbetjenngsafstand...80 Skkerhedsforanstaltnnger...80 Om dske...8 Om symboler...8 Valg af afsplnngsklde...8 Frontpanel og dsplayvndue...8

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com Brugsanvsnng I-øret høreapparater resound.com Serenummer Modelnummer Batterstørrelse og -model Venstre høreapparat Serenummer Modelnummer Højre høreapparat IIC CIC ITC størrelse 10A ITC ITE størrelse 13

Læs mere

ipod Music System ASB15I

ipod Music System ASB15I Pod Musc System ASB15I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 19 FR 35 ES 51 DE 67 EL 83 DA 99 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

Eksponeringsscenarier og præparater. Dorte Rasmussen DHI

Eksponeringsscenarier og præparater. Dorte Rasmussen DHI Eksponerngsscenarer og præparater Dorte Rasmussen DHI er resultatet af et stort arbejde! Tlgængelg forsynngskæde Konkluson af skker anvendelse DoU, OC, RMM Sendes tl ECHA af regstranten CSA/CSR KSV/KSR

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere