kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Søren Hillerup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Søren Hillerup."

Transkript

1 hy udflyttet, Eskemose kaldet, beliggendei Refsvindinge sogn, stående for hartk. 6 tdr. 7 skp. 12/12alb., så som han i dag haver betalt mig den accorderede købesum med 2000 rigsd.«. Seren Hillerup. Matr. nr. 21. Lars Knudsen. 12. decbr »Den mig tilhørende fæstegård på Refsvindinge mark udflyttet»llalsæble«kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Matr. nr. 16. Ole Hansen.»Skøde, 12. decbr. 1804, på en gård i Itefsvindinge af hartk. 7 tdr. 7 skp. 1¾a alb. for den sum af 2000 Seren Hillerup. Matr. nr. 30 a. Hans Hansen. 12. decbr Skøde på»den mig tilhørende og køberen iboende gård fra Refsvindinge udflyttet»dastrupgård«kaldet af Juulskov gods. Hartk. 6 tdr. 7 skp. 2 fj.%s alb. Kobesum 2100 rigsd.«. gård»ud Matr. nr. 7.9? i. Rasrnus forgensen Skøde på en Ilyttet fra Refsvindinge af hartk. 7 tdr. 2.skp. 1¾a alb. for købesum 2200 rigsd.«. Scron Hillerup. Matr. nr. 36. Gamle Hans Pedersen Skøde på»en gård udfly rtet f ra Refsvindinge kaldet»samposelle«. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. I"/m alb. Købesum 1900 rigsd.«. Sorcn Hillerup. Matr. nr. 22 a. Hans Eriksen. Skøde på en gård i Refsvindinge, som hans far Erich Nielsen hidtil har haft i fæste. Hartk. 7 tclr. ) skp. O fi. 1%s alb. Købesum 2000 rigsd Mair. nr. / l. Jens Pcdcrsen Skøde på en gård i Refsvinaling,e. I lartk. 7 tur. 2 skp. O fj. 1Ma alb. Købesum 1800 rigsd. Søren I lillerup.

2 4»udflyttet Matr. nr. 31. Rasmus Hansen. Skøde på en gård fra Refsvindinge»Hedegård«kaldet. Købesum 2050 rigsd Matr. nr. 29. Hans Jensen Ṣkøde 12. decbr på en gård»udflyttet fra Refsvindinge»Flademose«kaldet, af hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. P/u alb. Købesum 2000 rigsd.«. Matr. nr. 17 c. Mads Madsen. Skøde 12. decbr på en gård af hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 12& alb. Købesum 2000 rigsd. Matr.nr.28.Unge Hans Pedersen.1804 skøde påen gård»udflyttet af Refsvindinge kaldet»longgård«, hartk. 7 tdr. 2 skp. 12/18alb. Købesum 1800 rigsd.4. Matr. nr. 31. Niels førgensen skøde på en gård»udflyttet fra Refsvindinge»Havtorn«kaldet. Hartk. 7 tdr. 1 skp. O fj. 2%s alb. Købesum 2300 rigsd. Matr. nr. 33. JørgenJacobsen.24. maj Skøde på en gård»langemae«kaldet, udflyttet fra Refsvinding.e. Hartk. 7 tdr. 3 skp. tdr. 7 skp.0 fj. 1¾a alb. (Kø Resten forbeholder godsetsig. besum er ikke nævnt). Matr. nr. 68. Anders Andersen Skøde på en gård»lyndskov«kaldet, udflyttet fra Refsvindinge. Harck. 7 skp. 2 fj. 1¾a alb. Afslag i købesummen, fordi han selv flytter bygningerne ud. 800 rigsd. købesurn. Matr. nr. 27 a. Hans Knudsen Skøde på en gård kaldet»mosegård«i Refsvindinge. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/18alb. Købesom 1800 rigsd. Matr. nr. 23 a. Knud Thomsen Skøde på»den mig tilhørende gård i Itefsvindinge, som hans fader Thomas Sørcasen hidtil 69

3 har haft i fæste«. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%s alb. Købesum 2200 rigsd. Matr. nr.24 a. Peder Knudsen, sognefoged. Skøde 1805 på en gård i Itefsvindinge. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. P/a alb. Købesum 2200 rigsd. Matr. nr. 10. Henrik Larsen. 15. juni Skøde på en gård i Refsvindinge. 7 tdr. 1 skp. 3 fj. 2¾a alb. Lån i enkekassen 1450 rigsd. Matr. nr. 12. Niels Andersen. Skøde 1805 på en gård i Refsvindinge. Hartk. 4 tdr. 1 skp. 2 fj. 2½s alb. Købesum 1200 rigsd. Lån i enkokassen 800 rigsd. Søren HilÍerup. I løbet af de næste 20 år er alle gårde og mange boelsteder over= n ist el selveje. I en fortegnelse over Juulskovsindtægter fra 1821 ses det, at der nu kun er een fæstegård i Refsvindinge sogn tilbage, nemlig Reinholt Christoffersens, matr. nr. 4. juulskov hovedgård havde i 1811, da H. P. Langkilde købte den a f forpagter N. H. Haugsted, 26 cdr. 6 skp. hartk. hovedgårds jord og I3 tdr. 7 skp. 2¼ alb. bøndergods. Da grev Trampe overtog gården, havde den ialt 307 tdr. 5 skp. hartk. Der var sket en formindskelse; anselig men alligevel måtte også her de nye husmænd træde i nedet for de frigjorte hoveribønder.

4 DE NYE HOVTJENERE Under arbejdet med landboreformerne i 1788 udtalte Chr. D. Reventlow følgende om husmændene:»disse, for hvilke vore love hidtil så godt som slet ikke har sørget, og som dog udgør den talrigste del af bondestanden, bør nu også nyde godt af vor konges milde omsorg«. Reventlows gode hensigter blev desværre uden væsentlige frugter. Den lovgivning for fæstehusmanden, der i 1807, 30. jan., så lyset, var i sine konsekvenser hård og ubarmhjertig, så hård, at vi i dag må undres derover. Den nye fæster var på det nærmeste prisgivet godsejerens nåde i langt højere grad end den fæstebonde, han afløste. I 5 lange paragraffer gøres rede for de straffe, der vil overgå lejehusmanden, hvis han forsynder sig: Ikke møder til tiden, er uvillig, opsætsig, sjusket med arbejdet o.sv. Straffene gik fra 4 skill. til 10 rigsd.; tab af fæste, tagt og forbedringshus. Det var også lovligt at anvende korporlig afstraffelse. Der stod heller ikke noget i loven om livsvarigt fæste af jord og hus, tværtimod, godsejeren kunne opsige fæsteren, hvis han var utilfreds med dennes arbejde. Opsigelsen af lejekontrakten hang som en stadig trussel over den fattige daglejers hoved. Redskaber skulle han selv skaffe: Le, rive o.s.v. Arbejdstiden var i det mindste 12 timer med 1 times middagshvil. Husleje og afgifter af jorden betaltes med arbejde. F.eks.: 1 dags ugentlig arbejde året rundt, 4 dage i kornhøsten, vedlgeholdelse af 60 favne grofter eller gxrder. Alt afhang af godseiercus sindelag. 71

5 Rasmus Niels Erik Gamle Rasmus Laus Ole Hans Her i sognet har småfolk sikkert haft et godt herskab på Juulskov i slægten Langkilde, der nok repræsenterede ordinære godsejersynspunkter, men tillige var forstående med en medmenneskelig indstilling. Fæstere under Juulskov ) Thomas Sørensen 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/19alb. hartk. Lars Knudsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1½a alb. hartk. Knud Knudsen, sognefoged 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Henrik Larsen 7 tdr. 2 skp. O fj. I=/n alb. hartk. Hans Knudsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/u alb. hartk. Jens Pedersen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Reinholt Christdfersen 6 tdr. 7 skp. O fj. 1½s alb. hartk. skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Jensen 7 tdr. 2 Hans Jørgensen 7 tdr. 2 skp. O fi. P/n JørgenJacobsen7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Ole a Ib. hartk. Niels Andersen 7 tdr. 2 skp. O fj. P/u alb. bortk. Anders Steensen / tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Hans Pedersen 7 tdr. 2 sk p. Of j. 2½s alb. hartk. Unge Hans Pedersen 7 tdr. 2 skp. O fj. I"/la alb. hartk. Jørgensen7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Hansen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Hansen, Mosegård 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Ole Hansen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Nielsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1½a alh. hartk. Rasmus Jørgensen7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Mads Madsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Danielsen 6 tdr. 7 skp. 0 fj. 12/18alb. hartk. Sørensen 3 tdr. 5 skp. ¼n alb. hartk. Niels Hansen 3 tdr. 5 skp. O fj. 1½e alb. harck. I 1ans I,arsen Bech 3 tdr. 5 skp. O fj. 3/2e alb. hartk. 3 f.dr. 5 skp. O fj. "/s alb. hartk. Laurs Rasmussen 3 tdr. 5 skp. O fj. "½o alb. hartk. Christen Knudsen 3 tdr. 5 skp. O fj. 1¾a alb. I lusmændenes antal er nu steget til 28. Jensen + ) Ilolge kmle 161 igev I nm pe al junmuiv luiv Isän1 lil Soren I lilenlii.

6 LANDBRUGSKRISEN Mens statsbankerotten 1813 ikke bragte så store vanskeligheder for den jævnebondestand, var tiden derefter meget streng for mange bønder. Netop i det øjeblik, da virkningerne af Napoleonskrigenes ulykkelige følger for Danmarks vedkommende var ved at være overvundet gennem stabiliseringen af pengevæsenet og de nu fredelige handelsforhold, hjemsøgtes vort landbrug af en krise, der varede henved 10 år. Ärsagerne var at finde i de stærkt faldende kornpriser på verdensmarkedet, hvilket havde til følge, at England omgav sig med en meget høj korntold, for at beskytte eget landbrug. Kornhandelen med Norge var næsten helt standset efter 1814, endelig rykkede kartoffelavlen nu frem herhjemme som en direkte konkurrent til brødkornet. Resultatet var et stort prisfald på landbrugsvarer og dermed også på landbrugsejendomme. Det gik især ud over godsejerne. Mange herregårde skiftede i de tider ejere. Bedst var fæsterne stillet. Mens selvejerne havde prioritetsgælden at slås med, kunne de førstnævnte betale det meste af landgildeafgifterne i naturalier, og jo mere kornet sank i pris, des lettere havde fæsterne ved at betale, når skylden omregnedes i penge. Den lyse tro på selvejet, som havde båret landboreformerne frem, kom nu ud for den hårdeste belastning! Hoveriafløsningen gik næsten helt i stå. Penge var en luksus, de nye rigsbankdalere skulle der passes på, det var billigere at betale med arbejde; afgifter in natura kom atter i kurs, ihmderne forstod kunsten at»sotte t:ering efter neering«bedre end 73

7 godsejerne. Men landbruget stod i stampe. Vore eksportvarer, korn og smør, havde et meget dårlig.t ry på det udenlandske marked:»skiden sædmastesmør«og var englændernes betegnelse. Her i Refsvindinge var der kun een fæster tilbage, da krisen satte ind, resten af gårdmændene havde alt i flere år været selvejere. Der kan da ingen tvivl være om, at bønderne også her har følt trykket af de økonomiske byrder. Det har været fristende at lette denne byrde ved at bortszige større eller mindre stykker af den oprindelige ejendom. Her er da nok en af grundene til, at sognet fik så mange småejendomme, så»parcellister«. mange Den største part af disse er i alt fald blevet til inden for de første 30 år efter Udparcelleringen faldt sammen med den stærke forogelse af folketallet, som tog fart efter århundredskiftet. Sognet her havde i indbyggere ved folketællingen var tallet steget til 541, en forøgelse på 43 %, som hovedsagelig falder på dem, man dengang kaldte husmandsklassen. De onde tider førte dog også noget godt med sig. En meget kendt og skattet landøkonomisk forfatter og godsejer, C. Dalgas, siger om den ne sag i sin amtsbeskrivelse over Fyn fra 1837:»En såre velgørende virkning har parcelleringen overalt haft ved at fremme oplyrkningen af fjerne udlodder, som nu frembringer ligeså meget, som osigle år tilbage hele hovedparcellen«.

8 LØNNINGER I den før omtalte amtsbeskrivelse af C. Dalgas oplyses, at omkring 1835 var lønnen for en daglejer 1 mark om sommeren og 12 skilling om vinteren foruden kosten. En tærsker fik hver 20'de eller 25'de tønde og 46 skilling for 1 trave langhalm. I Svendborg købstad gav man 2024 skilling for at tærske 1 td. korn, på landet fra 12 skilling til 1 mark + kosten. På egen kost fik torskeren den 14'de eller 15'de tønde korn. Mere interessant er de oplysninger om karle og pigelønninger, som en daværende ejer af Lyumskovgård i Ellinge sogn, Mads Stephensen, har givet i en dagbog, der er ført fra 1821 og til 1866.»9 Karlelønnen var for vinteren 1830, rigsdaler og hvergarn til en vest, samt vadmel til en trøje og sine strømper forføddet«. Sommerlønnen samme år var 9 rigsd. og 5 alen hørgarn til bukser. Tjenestedrengen fik 2 rigsdaler, 6 alen blårgarn, ½ pd. uld og træ til træsko i sommerløn. Pigelønnen var i samme tidsrum 5 rigsdaler, 1/2 skp. hørfrø, lærred til en særk og et tørklæde er karlelønnen steget til 1214 rigsdaler + f.eks. hvergarn til bukser og vest, lærred til en skjorte og træ til træsko. Pigelønnen var for sommeren rigsdaler, 3 mark, lærred til en særk og ½ skp. hørfrø sået giver han for vinteren i karleløn 17 rigsdaler, vadmel til en kjortel og hvergarn til en vest. Daglejeren skal»atter tærske for tønden ligesom forrige vinter og have 1 mark for tønden af byggen«. Sommeren 1862 er pigelønnen steget til 23 rigsdaler og 1 pd. uld, mens karlelønnen var 26 rigsdaler for hvert halvår:»men når han torsker, skal han have den 22'de tønde«. Man kan nok gå ud fra, at de nævnte lønninger har været nogenlunde ens fra sogn til sogn. e 75

9 Refsvindingesogn II STÆNDERTIDEN KullerupRefsvindinge kunne sende to deputerede til stænderforsarnlingen i Roskilde: Godscjer H. P. Langkilde, Juulskov: Birkedcomer Hans Haastrap, Liselund: Den nye tid indlededes i sognene med det»kommunale selvstyre«, oprettelsen af sogneforstanderskaberne. Som en naturlig fortsættelse af bondefrigerelsen indførte den unge konge, Chr. d. 8'de, i 1841 denne helt splinternye foreteelse. Det hedder i indledningen til forordningen:»i den overbevisning at en fri og velordnet communeforfatning ikke alene giver borgerne en forøget betryggelse for en pålidelig og hensigtsmæssig bestyrelse af det samfund, hvortil de nærmest berer men at den og må have gavnlig indflydelse på at nære iver og rigtig sans for det almene vel, har kongen lige fra sin tronbestigelse ladet det være sig magtpåliggende at fuldende den ordning af communalforholdene i Danmark, som af hans forgænger dels allerede var begyndt, dels forberedt«. Begrebet landkommune var noget helt nyt. Man valgte derfor at knytte det til de bestående»fattigkommissioner«, som henhørte under pastoraterne. For hvert pastorat skulle der i fremtiden være en folke Va gt repr.usen!"allt)il llllder IlâVtl af»sdgnceoystandctskab«. Den ene 77

10 vældige minister, A. S. ørsted, havde valgt denne betegnelse, der ikke lød så fordringsfuldt som»sogneråd«. Det gjaldt om, at bønderne ikke skule få for store tanker orn dem selv. Det var der nu heler ingen fare for. 2 i loven bestemte, at»sogneforstanderskaberne skal bestå af sognepræsten, den eller de lodsejere i sognet, der ejer i det mindste 32 tdr. hartk. samt fra 4 til 9 andre mænd valgt blandt de uberygtede og over deres eget bo myndige beboere i pastoratet«. For at kunne vælges og deltage i valget måtte man være fyldt 30 är og være ejer eller have i fæste mindst 1 td. hartk. eller 2 tdr. skov, cler en bruttoformue på 1000 rigsdaler. Birkedommer og herredsfogedhavde ret til at overvære forstanderskabsmøderne og afgive deres stemme. Efter nutidsbegreber var det en eksklusiv forsamling, men man må ikke glemme, at mange almindelige bønder endnu i 1841 ikke kunne skrive, og havde i det hele fået en meget ringe skolegang. Det kunne dog ikke undgåes, at bønderne, de jævnemennesker, tit fik at vide, hvor lidt man regnede dem og deres domme. Det var mængden af hartkorn, det kom an på i de dage. Under lovforslagets forberedelse blev det fra regeringens side hævdet, at det ikke kunne være en naturlig ret for enhver, der levede i en kommune at have adgang til at deltage i dens styrelse:»de, der k on har 1 album harkt., har kun overmåde liden interesse i, hvorledes kommunen styres deres besiddelse vækker ikke formodning ile om res kvalifikation til at varetage kommunens anliggender«.*) I en komitébetænkning advares imod»at lade valgbarheden synke ned dl en klasse, der er aldeles uselvstændig, og som endog omfatter inderster og lignende personcr«. I)cr var ikke noget i de tider, der hed»lige værdighed i borg og hytt c«. 1)et er derfor så meget mere interessant og lærerigt at folge udviklingens vej. I Itetsvindinge sognearkiv gemmcs endnu dcn gamle fcrstander.kabsprotokoi fra Adskilligt om dagligt liv i sognet i hin Gd læsesud af den. Vi vil i det følgende væsentlig holde os tie dens Är IM I, den L dechr., samh des i liefsvindinge skole forste gang, il n. hin. Il I liill, de l/6 /H

Jens Hansen ny matr.:

Jens Hansen ny matr.: sum af 1200 rigsd., hvoraf han lånte de 850 rigsd. i enkekassen. Gårdens hartk. var da formindsket til 4 tdr. 1 skp. 2 fj. 2¾a alb. Det frasolgte gik. til Liselund. 1816 er ejendommen overgået til Christen

Læs mere

(nr. 16) til sognefoged.

(nr. 16) til sognefoged. SOGNEFOGEDER Sognefogedbestillingen indførtes 11. nov. 1791:»Arntmanden skal beskikke en sognefoged i hvert sogn til at bistå herredsfoged og politimester«. Det skulle være en af de»skikkeligste, redeligste

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred.

Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred. Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred. Skovbjerggård: 1531 Hedder Norrye 1 bolsvin, 1 får, 1 lam, 2 gæs, 4 høns 1537 Per Norrj 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 bolgalt, 1 får, 1 lam, 2 gæs,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET STRANDBY FARSØ KOMMUNE STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET Fed skrift: Stemmeberettiget (4 stemmer hver) Normal skrift: personer der blev stemt på Kilde: valgbogen

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn)

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Forord Matriklen for Magleby sogn, Langeland søndre herred 1688 er transskriberet i samarbejde af Finn R. Hansen i Rudkøbing og

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

den samme frygt for at komme ud i ensomheden, som man kan møde

den samme frygt for at komme ud i ensomheden, som man kan møde Gårdene LANDSKABET I dag er sognets bebyggelsejævnt fordelt. Få sogne på Fyn har det så udpræget. Dette forhold taler sit eget sprog; der har ikke været her den samme frygt for at komme ud i ensomheden,

Læs mere

Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm

Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm På arkivet i Næsbjerg findes et fæstebrev fra 1781. Fæstebrevet er udstedt af godsejeren på Nørholm. I brevet fæster han Christian Nielsen til at drive en af godsets

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Juulskov, for den arbejdskraft, der var hårdt brug for på andre mere fordelagtige områder. I)isse besværlighederhørte op

Juulskov, for den arbejdskraft, der var hårdt brug for på andre mere fordelagtige områder. I)isse besværlighederhørte op en endelig bestemmelse om bivejene; thi vel var beboerne blevet enige om at ville gøre arbejdet på denne tid, som både anses belejligst for beboerne og bedst med hensyn til vejene; men skønt tilsagt at

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 03.01.1684 Albert Lassen efter Lauritz Nielsen på Endelave [Er dette Endelave?]. (2a-2a) 03.05.1747 Hermand Madsen. Veirmøllen på Endelave

Læs mere

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Nielsen og Kirstine Lisbeth Andersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Niels Andersen & Maren Rasmusdatter Anders Andersen

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Johs.O. Håstrup, Liselund, som også to år i forvejen

Johs.O. Håstrup, Liselund, som også to år i forvejen han havde for 2 år siden afløst sin far. Det samme var tilfældet med den 35-årige Johs.O. Håstrup, Liselund, som også to år i forvejen havde afløst sin far i birkedommerembedet. En mand, der efterhånden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup Liste over de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen den 4. december 1849 i Broerstrup Afskrift af Strandby - Farsø kommunes valgprotokol 1842-53 Henning

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø Af Flemming Rasmussen, Greve Flemming Rasmussen, født 1950 på Amager. Bankuddannet og

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Nørrevold Auto Løbet 2 afd. af DASU Classic - 3. afd. af DHMC Classic Tour

Nørrevold Auto Løbet 2 afd. af DASU Classic - 3. afd. af DHMC Classic Tour Erik Bach Sørensen Kim Bach Sørensen afd. af DASU Classic -. afd. af DHMC Classic Tour 9 9 lørdag d.. maj VW Scirocco GTI Start nr. til indtast 9 ccm Expert km/t, HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK : -: : -:

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803 Hvedholm fæsteregister 1697-1807, Horne, Sallinge herred, Svendborg amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster Fra, født, evt. Gl. fæster Sted Sogn Dato År Pag. andet Anders Hansen Korshavn

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere