kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Søren Hillerup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Søren Hillerup."

Transkript

1 hy udflyttet, Eskemose kaldet, beliggendei Refsvindinge sogn, stående for hartk. 6 tdr. 7 skp. 12/12alb., så som han i dag haver betalt mig den accorderede købesum med 2000 rigsd.«. Seren Hillerup. Matr. nr. 21. Lars Knudsen. 12. decbr »Den mig tilhørende fæstegård på Refsvindinge mark udflyttet»llalsæble«kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Matr. nr. 16. Ole Hansen.»Skøde, 12. decbr. 1804, på en gård i Itefsvindinge af hartk. 7 tdr. 7 skp. 1¾a alb. for den sum af 2000 Seren Hillerup. Matr. nr. 30 a. Hans Hansen. 12. decbr Skøde på»den mig tilhørende og køberen iboende gård fra Refsvindinge udflyttet»dastrupgård«kaldet af Juulskov gods. Hartk. 6 tdr. 7 skp. 2 fj.%s alb. Kobesum 2100 rigsd.«. gård»ud Matr. nr. 7.9? i. Rasrnus forgensen Skøde på en Ilyttet fra Refsvindinge af hartk. 7 tdr. 2.skp. 1¾a alb. for købesum 2200 rigsd.«. Scron Hillerup. Matr. nr. 36. Gamle Hans Pedersen Skøde på»en gård udfly rtet f ra Refsvindinge kaldet»samposelle«. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. I"/m alb. Købesum 1900 rigsd.«. Sorcn Hillerup. Matr. nr. 22 a. Hans Eriksen. Skøde på en gård i Refsvindinge, som hans far Erich Nielsen hidtil har haft i fæste. Hartk. 7 tclr. ) skp. O fi. 1%s alb. Købesum 2000 rigsd Mair. nr. / l. Jens Pcdcrsen Skøde på en gård i Refsvinaling,e. I lartk. 7 tur. 2 skp. O fj. 1Ma alb. Købesum 1800 rigsd. Søren I lillerup.

2 4»udflyttet Matr. nr. 31. Rasmus Hansen. Skøde på en gård fra Refsvindinge»Hedegård«kaldet. Købesum 2050 rigsd Matr. nr. 29. Hans Jensen Ṣkøde 12. decbr på en gård»udflyttet fra Refsvindinge»Flademose«kaldet, af hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. P/u alb. Købesum 2000 rigsd.«. Matr. nr. 17 c. Mads Madsen. Skøde 12. decbr på en gård af hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 12& alb. Købesum 2000 rigsd. Matr.nr.28.Unge Hans Pedersen.1804 skøde påen gård»udflyttet af Refsvindinge kaldet»longgård«, hartk. 7 tdr. 2 skp. 12/18alb. Købesum 1800 rigsd.4. Matr. nr. 31. Niels førgensen skøde på en gård»udflyttet fra Refsvindinge»Havtorn«kaldet. Hartk. 7 tdr. 1 skp. O fj. 2%s alb. Købesum 2300 rigsd. Matr. nr. 33. JørgenJacobsen.24. maj Skøde på en gård»langemae«kaldet, udflyttet fra Refsvinding.e. Hartk. 7 tdr. 3 skp. tdr. 7 skp.0 fj. 1¾a alb. (Kø Resten forbeholder godsetsig. besum er ikke nævnt). Matr. nr. 68. Anders Andersen Skøde på en gård»lyndskov«kaldet, udflyttet fra Refsvindinge. Harck. 7 skp. 2 fj. 1¾a alb. Afslag i købesummen, fordi han selv flytter bygningerne ud. 800 rigsd. købesurn. Matr. nr. 27 a. Hans Knudsen Skøde på en gård kaldet»mosegård«i Refsvindinge. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/18alb. Købesom 1800 rigsd. Matr. nr. 23 a. Knud Thomsen Skøde på»den mig tilhørende gård i Itefsvindinge, som hans fader Thomas Sørcasen hidtil 69

3 har haft i fæste«. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%s alb. Købesum 2200 rigsd. Matr. nr.24 a. Peder Knudsen, sognefoged. Skøde 1805 på en gård i Itefsvindinge. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. P/a alb. Købesum 2200 rigsd. Matr. nr. 10. Henrik Larsen. 15. juni Skøde på en gård i Refsvindinge. 7 tdr. 1 skp. 3 fj. 2¾a alb. Lån i enkekassen 1450 rigsd. Matr. nr. 12. Niels Andersen. Skøde 1805 på en gård i Refsvindinge. Hartk. 4 tdr. 1 skp. 2 fj. 2½s alb. Købesum 1200 rigsd. Lån i enkokassen 800 rigsd. Søren HilÍerup. I løbet af de næste 20 år er alle gårde og mange boelsteder over= n ist el selveje. I en fortegnelse over Juulskovsindtægter fra 1821 ses det, at der nu kun er een fæstegård i Refsvindinge sogn tilbage, nemlig Reinholt Christoffersens, matr. nr. 4. juulskov hovedgård havde i 1811, da H. P. Langkilde købte den a f forpagter N. H. Haugsted, 26 cdr. 6 skp. hartk. hovedgårds jord og I3 tdr. 7 skp. 2¼ alb. bøndergods. Da grev Trampe overtog gården, havde den ialt 307 tdr. 5 skp. hartk. Der var sket en formindskelse; anselig men alligevel måtte også her de nye husmænd træde i nedet for de frigjorte hoveribønder.

4 DE NYE HOVTJENERE Under arbejdet med landboreformerne i 1788 udtalte Chr. D. Reventlow følgende om husmændene:»disse, for hvilke vore love hidtil så godt som slet ikke har sørget, og som dog udgør den talrigste del af bondestanden, bør nu også nyde godt af vor konges milde omsorg«. Reventlows gode hensigter blev desværre uden væsentlige frugter. Den lovgivning for fæstehusmanden, der i 1807, 30. jan., så lyset, var i sine konsekvenser hård og ubarmhjertig, så hård, at vi i dag må undres derover. Den nye fæster var på det nærmeste prisgivet godsejerens nåde i langt højere grad end den fæstebonde, han afløste. I 5 lange paragraffer gøres rede for de straffe, der vil overgå lejehusmanden, hvis han forsynder sig: Ikke møder til tiden, er uvillig, opsætsig, sjusket med arbejdet o.sv. Straffene gik fra 4 skill. til 10 rigsd.; tab af fæste, tagt og forbedringshus. Det var også lovligt at anvende korporlig afstraffelse. Der stod heller ikke noget i loven om livsvarigt fæste af jord og hus, tværtimod, godsejeren kunne opsige fæsteren, hvis han var utilfreds med dennes arbejde. Opsigelsen af lejekontrakten hang som en stadig trussel over den fattige daglejers hoved. Redskaber skulle han selv skaffe: Le, rive o.s.v. Arbejdstiden var i det mindste 12 timer med 1 times middagshvil. Husleje og afgifter af jorden betaltes med arbejde. F.eks.: 1 dags ugentlig arbejde året rundt, 4 dage i kornhøsten, vedlgeholdelse af 60 favne grofter eller gxrder. Alt afhang af godseiercus sindelag. 71

5 Rasmus Niels Erik Gamle Rasmus Laus Ole Hans Her i sognet har småfolk sikkert haft et godt herskab på Juulskov i slægten Langkilde, der nok repræsenterede ordinære godsejersynspunkter, men tillige var forstående med en medmenneskelig indstilling. Fæstere under Juulskov ) Thomas Sørensen 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/19alb. hartk. Lars Knudsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1½a alb. hartk. Knud Knudsen, sognefoged 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Henrik Larsen 7 tdr. 2 skp. O fj. I=/n alb. hartk. Hans Knudsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/u alb. hartk. Jens Pedersen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Reinholt Christdfersen 6 tdr. 7 skp. O fj. 1½s alb. hartk. skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Jensen 7 tdr. 2 Hans Jørgensen 7 tdr. 2 skp. O fi. P/n JørgenJacobsen7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Ole a Ib. hartk. Niels Andersen 7 tdr. 2 skp. O fj. P/u alb. bortk. Anders Steensen / tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Hans Pedersen 7 tdr. 2 sk p. Of j. 2½s alb. hartk. Unge Hans Pedersen 7 tdr. 2 skp. O fj. I"/la alb. hartk. Jørgensen7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Hansen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Hansen, Mosegård 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Ole Hansen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Nielsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1½a alh. hartk. Rasmus Jørgensen7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Mads Madsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartk. Danielsen 6 tdr. 7 skp. 0 fj. 12/18alb. hartk. Sørensen 3 tdr. 5 skp. ¼n alb. hartk. Niels Hansen 3 tdr. 5 skp. O fj. 1½e alb. harck. I 1ans I,arsen Bech 3 tdr. 5 skp. O fj. 3/2e alb. hartk. 3 f.dr. 5 skp. O fj. "/s alb. hartk. Laurs Rasmussen 3 tdr. 5 skp. O fj. "½o alb. hartk. Christen Knudsen 3 tdr. 5 skp. O fj. 1¾a alb. I lusmændenes antal er nu steget til 28. Jensen + ) Ilolge kmle 161 igev I nm pe al junmuiv luiv Isän1 lil Soren I lilenlii.

6 LANDBRUGSKRISEN Mens statsbankerotten 1813 ikke bragte så store vanskeligheder for den jævnebondestand, var tiden derefter meget streng for mange bønder. Netop i det øjeblik, da virkningerne af Napoleonskrigenes ulykkelige følger for Danmarks vedkommende var ved at være overvundet gennem stabiliseringen af pengevæsenet og de nu fredelige handelsforhold, hjemsøgtes vort landbrug af en krise, der varede henved 10 år. Ärsagerne var at finde i de stærkt faldende kornpriser på verdensmarkedet, hvilket havde til følge, at England omgav sig med en meget høj korntold, for at beskytte eget landbrug. Kornhandelen med Norge var næsten helt standset efter 1814, endelig rykkede kartoffelavlen nu frem herhjemme som en direkte konkurrent til brødkornet. Resultatet var et stort prisfald på landbrugsvarer og dermed også på landbrugsejendomme. Det gik især ud over godsejerne. Mange herregårde skiftede i de tider ejere. Bedst var fæsterne stillet. Mens selvejerne havde prioritetsgælden at slås med, kunne de førstnævnte betale det meste af landgildeafgifterne i naturalier, og jo mere kornet sank i pris, des lettere havde fæsterne ved at betale, når skylden omregnedes i penge. Den lyse tro på selvejet, som havde båret landboreformerne frem, kom nu ud for den hårdeste belastning! Hoveriafløsningen gik næsten helt i stå. Penge var en luksus, de nye rigsbankdalere skulle der passes på, det var billigere at betale med arbejde; afgifter in natura kom atter i kurs, ihmderne forstod kunsten at»sotte t:ering efter neering«bedre end 73

7 godsejerne. Men landbruget stod i stampe. Vore eksportvarer, korn og smør, havde et meget dårlig.t ry på det udenlandske marked:»skiden sædmastesmør«og var englændernes betegnelse. Her i Refsvindinge var der kun een fæster tilbage, da krisen satte ind, resten af gårdmændene havde alt i flere år været selvejere. Der kan da ingen tvivl være om, at bønderne også her har følt trykket af de økonomiske byrder. Det har været fristende at lette denne byrde ved at bortszige større eller mindre stykker af den oprindelige ejendom. Her er da nok en af grundene til, at sognet fik så mange småejendomme, så»parcellister«. mange Den største part af disse er i alt fald blevet til inden for de første 30 år efter Udparcelleringen faldt sammen med den stærke forogelse af folketallet, som tog fart efter århundredskiftet. Sognet her havde i indbyggere ved folketællingen var tallet steget til 541, en forøgelse på 43 %, som hovedsagelig falder på dem, man dengang kaldte husmandsklassen. De onde tider førte dog også noget godt med sig. En meget kendt og skattet landøkonomisk forfatter og godsejer, C. Dalgas, siger om den ne sag i sin amtsbeskrivelse over Fyn fra 1837:»En såre velgørende virkning har parcelleringen overalt haft ved at fremme oplyrkningen af fjerne udlodder, som nu frembringer ligeså meget, som osigle år tilbage hele hovedparcellen«.

8 LØNNINGER I den før omtalte amtsbeskrivelse af C. Dalgas oplyses, at omkring 1835 var lønnen for en daglejer 1 mark om sommeren og 12 skilling om vinteren foruden kosten. En tærsker fik hver 20'de eller 25'de tønde og 46 skilling for 1 trave langhalm. I Svendborg købstad gav man 2024 skilling for at tærske 1 td. korn, på landet fra 12 skilling til 1 mark + kosten. På egen kost fik torskeren den 14'de eller 15'de tønde korn. Mere interessant er de oplysninger om karle og pigelønninger, som en daværende ejer af Lyumskovgård i Ellinge sogn, Mads Stephensen, har givet i en dagbog, der er ført fra 1821 og til 1866.»9 Karlelønnen var for vinteren 1830, rigsdaler og hvergarn til en vest, samt vadmel til en trøje og sine strømper forføddet«. Sommerlønnen samme år var 9 rigsd. og 5 alen hørgarn til bukser. Tjenestedrengen fik 2 rigsdaler, 6 alen blårgarn, ½ pd. uld og træ til træsko i sommerløn. Pigelønnen var i samme tidsrum 5 rigsdaler, 1/2 skp. hørfrø, lærred til en særk og et tørklæde er karlelønnen steget til 1214 rigsdaler + f.eks. hvergarn til bukser og vest, lærred til en skjorte og træ til træsko. Pigelønnen var for sommeren rigsdaler, 3 mark, lærred til en særk og ½ skp. hørfrø sået giver han for vinteren i karleløn 17 rigsdaler, vadmel til en kjortel og hvergarn til en vest. Daglejeren skal»atter tærske for tønden ligesom forrige vinter og have 1 mark for tønden af byggen«. Sommeren 1862 er pigelønnen steget til 23 rigsdaler og 1 pd. uld, mens karlelønnen var 26 rigsdaler for hvert halvår:»men når han torsker, skal han have den 22'de tønde«. Man kan nok gå ud fra, at de nævnte lønninger har været nogenlunde ens fra sogn til sogn. e 75

9 Refsvindingesogn II STÆNDERTIDEN KullerupRefsvindinge kunne sende to deputerede til stænderforsarnlingen i Roskilde: Godscjer H. P. Langkilde, Juulskov: Birkedcomer Hans Haastrap, Liselund: Den nye tid indlededes i sognene med det»kommunale selvstyre«, oprettelsen af sogneforstanderskaberne. Som en naturlig fortsættelse af bondefrigerelsen indførte den unge konge, Chr. d. 8'de, i 1841 denne helt splinternye foreteelse. Det hedder i indledningen til forordningen:»i den overbevisning at en fri og velordnet communeforfatning ikke alene giver borgerne en forøget betryggelse for en pålidelig og hensigtsmæssig bestyrelse af det samfund, hvortil de nærmest berer men at den og må have gavnlig indflydelse på at nære iver og rigtig sans for det almene vel, har kongen lige fra sin tronbestigelse ladet det være sig magtpåliggende at fuldende den ordning af communalforholdene i Danmark, som af hans forgænger dels allerede var begyndt, dels forberedt«. Begrebet landkommune var noget helt nyt. Man valgte derfor at knytte det til de bestående»fattigkommissioner«, som henhørte under pastoraterne. For hvert pastorat skulle der i fremtiden være en folke Va gt repr.usen!"allt)il llllder IlâVtl af»sdgnceoystandctskab«. Den ene 77

10 vældige minister, A. S. ørsted, havde valgt denne betegnelse, der ikke lød så fordringsfuldt som»sogneråd«. Det gjaldt om, at bønderne ikke skule få for store tanker orn dem selv. Det var der nu heler ingen fare for. 2 i loven bestemte, at»sogneforstanderskaberne skal bestå af sognepræsten, den eller de lodsejere i sognet, der ejer i det mindste 32 tdr. hartk. samt fra 4 til 9 andre mænd valgt blandt de uberygtede og over deres eget bo myndige beboere i pastoratet«. For at kunne vælges og deltage i valget måtte man være fyldt 30 är og være ejer eller have i fæste mindst 1 td. hartk. eller 2 tdr. skov, cler en bruttoformue på 1000 rigsdaler. Birkedommer og herredsfogedhavde ret til at overvære forstanderskabsmøderne og afgive deres stemme. Efter nutidsbegreber var det en eksklusiv forsamling, men man må ikke glemme, at mange almindelige bønder endnu i 1841 ikke kunne skrive, og havde i det hele fået en meget ringe skolegang. Det kunne dog ikke undgåes, at bønderne, de jævnemennesker, tit fik at vide, hvor lidt man regnede dem og deres domme. Det var mængden af hartkorn, det kom an på i de dage. Under lovforslagets forberedelse blev det fra regeringens side hævdet, at det ikke kunne være en naturlig ret for enhver, der levede i en kommune at have adgang til at deltage i dens styrelse:»de, der k on har 1 album harkt., har kun overmåde liden interesse i, hvorledes kommunen styres deres besiddelse vækker ikke formodning ile om res kvalifikation til at varetage kommunens anliggender«.*) I en komitébetænkning advares imod»at lade valgbarheden synke ned dl en klasse, der er aldeles uselvstændig, og som endog omfatter inderster og lignende personcr«. I)cr var ikke noget i de tider, der hed»lige værdighed i borg og hytt c«. 1)et er derfor så meget mere interessant og lærerigt at folge udviklingens vej. I Itetsvindinge sognearkiv gemmcs endnu dcn gamle fcrstander.kabsprotokoi fra Adskilligt om dagligt liv i sognet i hin Gd læsesud af den. Vi vil i det følgende væsentlig holde os tie dens Är IM I, den L dechr., samh des i liefsvindinge skole forste gang, il n. hin. Il I liill, de l/6 /H

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup VEJMANDEN og hans virke gennem tiderne E. Kjemtrup Vejmanden E. Kjemtrup Vejmanden og hans virke gennem tiderne 1. udgave 2003 Copyright 2003 by E. Kjemtrup Redaktion & layout: H. C. Davidsen Print: Vester

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere