Gård nr. 4 - Egedevej 125

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gård nr. 4 - Egedevej 125"

Transkript

1 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = alen 2 4 mseparceller på tilsammen = alen 2 Samlet areal = alen 2 Svarende til ca. 47,7 tdr. land Nter Frikøbt Samtidig pdelt i 3 landbrugsejendmme (matr.nr. 4-a, 4-b g 4-c). I 1915 fraslgt mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 (ca. 19 td. land) Senere nedlagt sm landbrugsejendm. Areal 1976 = m 2 Bygninger Nuværende stuehus pført Staldbygning pført Beliggenhed Egedevej 125, Frenderup, 4640 Fakse Fæstere, gårdmænd g bebere indtil ca. 1960: Før 1740 Oplysninger m gårdfæstere før 1740 er fundet på: Før 1660 til 1674: Søren Hemmingsen - Død 90 år gl. i 1684 Fra 1674 til 1700: Hans Pedersen/Affuensen - Død 86 år gl. i 1711 Fra 1700 til efter1725: Peder Hansen

2 1740 Fæstebrev dateret 1740 på Jmfruens Egede fra Anna Drthea Meller, Salig Capitain (Niclas Esben) Pulsens Enke til Eggede Gaard gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til Oluf Mgensen den Gaard sm han hidtil udi Frenderup har bebet, skyldsat af Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar g 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken bemeldte Oluf Mgensen sin Livstid maa nyde, bruge g behlde, saalænge han der svarer g betaler alle Kngelige... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Thmas Hlmsted til Jmfruens Egede, Hans Kngelige Majestæts Cancelliraad gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til Niels Rasmussen barnefødt i Jenstrup g Landsldat i Capitain Brchs Cmpagni, den Gaard udi Frenderup sm Oluf Mgensen sidst havde i fæste men frmedelst Alderdm g Svaghed har afstaaet. Gaarden er udi Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album Ager g Eng, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken frnævnte Niels Rasmussen maa nyde, bruge g behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Niels Jyde (Rasmussen) fra Frenderup døde 41 år gl. i august md Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Thmas Hlmsted til Jmfruens Egede, Hans Kngelige Majestæts Cancelliraad gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til min vrned Landsldat Rasmus Mrtensen den mig tilhørende Gaard i Frenderup sm Niels Rasmussen sidst bebede g fradøde g i Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, sm bemeldte Rasmus Mrtensen maa nyde, bruge g i Fæste behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Christian Frederik vn Hlstein til Jmfruens Egede g Lystrup, Hans Kngelige Majestæts Kammerjunker gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til min wrnede(?) Anders Nielsen den mig tilhørende Gaard beliggende i Frenderup sm Rasmus Mrtensen sidst bebede g i Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken Gaard bemeldte Anders Nielsen maa nyde, bruge g i Fæste behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds II - Side 12. FT-1787 Gård nr. 4 Anders Nielsen, 30, Gift, Hsbnde, Bnde g Gaardmand Karen Hendriksdatter, 27, Gift, Madmder - Død 1793 Peder Andersen, 3, Ugift, Deres Søn Jacb Nielsen, 18, Ugift, Tjenesteflk - Gift 1797 Mette Nielsdatter, 19, Ugift, Tjenesteflk Anders Nielsen var søn af Gmd. Niels Pedersen på 'Elbgaard' (matr.nr. 1), g hans hustru Karen Henriksdatter var datter af Gmd. Henrik Pedersen på 'Birkelygaard' (matr.nr. 7) FT-1801 Gaard nr. 4 Anders Nielsen, 45, Gift, husbnde, bnde g gårdbeber - Død 18/ Karen Henriksdatter, 42, Gift, hans kne - Datter af Henrik Pedersen (5) - Død 11/ Peder Andersen, 16, Ugift, deres barn - Gift 1813 med Maren Jørgensdatter, Frenderup Lars Andersen, 11, Ugift, deres barn Ane Andersdatter, 13, Ugift, deres barn Maren Andersdatter, 8, Ugift, deres barn Mads Nielsen, 27, Ugift, mandens brder

3 1810 Taksatin til brandfrsikring - 6. juli 1810 Gård tilhørende Jmfruens Egede Gds - Gaardfæster Anders Nielsen Bygningernes placering er her angivet sm vist på gammelt matrikelskrt fra mkring a) Stuehus i Sønder - 17 Fag, 8Alen dyb Klinede Vægge g Straatag - a 25 Rdl. b) Det Vestre Hus - 8 Fag, 7 Alen dyb - Af samme Materialer til L, Lade g Faarehus - a 15 Rdl. c) Det Nrdre Hus - 10 Fag, 7¾ Alen dyb - Af samme Materialer til Prt, L, Lade g Stald - a 20 Rdl. d) Det Østre Hus - 10 Fag, 8¼ Alen dyb - Af samme Materialer til Stald, L, Lade g prt - a 20 Rdl. Samlet Taksatin 430 Rdl. 120 Rdl. 200 Rdl. 200 Rdl. 950 Rdl Anders Nielsen død (72 år gl.) Hans enke - Karen Henriksdatter - frtsatte på gården, indtil hun frasagde fæstet i 1830 g gik på aftægt hs den nye fæster Synsfrretning ver en Gaard i Frenderup, sm frhen har været tilfæstet afdøde Anders Nielsen, sm nu verdrages til ny Fæster, Anders Hansen, der med Frretningen er tilfreds. Oplysninger m gårdens bygninger mm. a) Stuelængen bestaar af 11 Fag - bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag. Indrettet fra den østre Ende med: 3 Fag til Øverstestue, 3 Fag til Dagligstue, 3 Fag til Køkken med Skrsten, Bagevn g Jrdkælder, g 2 Fag til Hølade (?). Til Dagligstuen er tilbygget 2 Fag? Den vestre Gavl er af Rør g flettet, g i østre Ende en Bræddegavl. Denne Længe fandtes i gd Stand. b) Den Østre Længe bestaar af 9 Fag bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag indrettet fra søndre Ende indrettet med 2 Fag til Prt, 3 Fag til Lade, 2 Fag til L g 2 Fag til Lade, Husgavl i begge Ender. Længen er i temmelig gd Stand. c) Den Nrdre Længe - 11 Fag bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag indrettet fra Østre Ende indrettet med 1 Fag til?, 3 Fag til Lade, 2 Fag til L, 3 Fag til Lade g 2 Fag til Prt med Husgavle i begge Ender. Længen er i brugelig Stand. d) Den Vestre Længe - 13 Fag bygget af Ege Under- g frskelligt Overtømmer, klinede Vægge g Straatag, g indrettet fra nrdre Ende med 4 Fag til Lade, 2 Fag til L, 5 Fag til Heste- g Kstald g 2 Fag til Prt. Husgavle i begge Ender. Denne Længe er gammel af Alder men gdt frsynet med? g Tag. Inventar g besætning: 1 Jernbeslagen Vgn med Fjæller - 20 Rdl. 1 D med Høstfangere (?) - 16 Rdl. 1? - 3 Rdl. 1 Jernplv med Tilbehør - 5 Rdl. 2 Jernharver - 6 Rdl. 1? - 3 Rdl. 2 Skvslæder - 4 Rdl. Summa 165 Rdl. 1 Graaskimlet Hppe 13 Aar - 20 Rdl. 1 Srt Hppe 13 Aar - 20 Rdl. 1 Brun Hppe 7 Aar - 20 Rdl. 1 Brun Hest 3 Aar 14 Rdl. 1 Brun Hest 7 Aar - 18 Rdl. 1 Brunblisset Hest 14 Aar - 16 Rdl Med denne Frretning erklærer jeg mig tilfreds g har intet imd den? at erindre. Anders Hansen

4 1830 Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra afgangen Geheimecnferenceraad Hlstein Rathlws B ved Mathias Frederichsen, Hans Kngelige Højheds Justitsraad, Byfged i Køge m.m. gør vitterligt, at jeg efter Kngelige befaling af Skiftefrvalterens... i vennævnte B har Stædt g Fæste, ligesm jeg herved stæder g fæster til Anders Hansen af Lille Linde den Gaard i Frenderup By paa Jmfruens Egede Gds sm sidst var tilfæstet Anders Nielsen, hvis Enke nu har frasagt sig samme, hvilken Gaard bemeldte Anders Hansen sin Livstid i Fæste maa have, g hans Kne efter ham saalænge hun i Enkestand frbliver, at maatte nyde, bruge, beb g i Fæste behlde, saalænge de efterkmmer.... sv. Hartkrn i Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album. I Indfæstning betalte Anders Hansen 100 Rdl. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds II - Side 160 Nte Anders Hansen var født i 1806, søn af gårdmand Hans Pedersen i Lille Linde, Haarlev Sgn. Iflg. lægsrulle 1831 fr Dalby Sgn var Anders Hansen 60¾ tmme høj (159 cm). FT-1834 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 28, Gift, Gaardmand Ane Jensdatter, 33, Gift, Hans kne Peder Andersen, 4, Ugift, Deres søn Karen Hendriksdatter, 74, Enke(mand), Frsørges af huusfaderen - Død 1836, Kirsten Eriksdatter, 12, Ugift, Pleiedatter, almisselem Hans Nielsen, 23, Ugift, Tjenestekarl Hans Larsen, 17, Ugift, Tjenestekarl FT-1840 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 34, Gift, Gaardmand Ane Jensdatter, 40, Gift, Hans kne Peder Andersen, 11, Ugift, Deres barn Kirsten Andersdatter, 5, Ugift, Deres barn Ane Marie Andersdatter, 3, Ugift, Deres barn Ole Christensen, 25, Ugift, Tjenestekarl Karen Marie Jensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige FT-1845 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 38, Gift, Gaardmand, Haarløv Sgn Præstø Amt Ane Jensdatter, 45, Gift, hans Kne, Karise S., Præstø Amt Peder Andersen, 16, deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 10, deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 8, deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 4, deres Børn, Her i Sgnet Hans Simnsen, 34, Ugift, Tjenesteflk, Øster Egede Sgn Præstø Amt Ane Lisbeth Olesdatter, 24, Ugift, Tjenesteflk, Hasle sgn Srø Amt FT-1850 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 45, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 50, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Peder Andersen, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 16, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ole Christensen, 36, Gift, Inderste g Dagleier, Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 23, Gift, Hans Kne, Alslev Sgn, Præstø Amt

5 1854 Taksatin til brandfrsikring Gård tilhørende Jmfruens Egede Gds - Gaardfæster Anders Hansen a. Stuehus i Sønder - 16 Fag a 35 Rdl. 560 Rdl. b. Det Vestre Hus - 8 Fag a 25 Rdl. 200 Rdl. c. Det Nrdre Hus - 10 Fag a 20 Rdl. 200 Rdl. d. Det Østre Hus - 10 Fag a 20 Rdl. 200 Rdl. e. Samlet Taksatin Rdl. FT-1855 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 50, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 55, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Peder Andersen, 26, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ole Christensen, 41, Gift, Inderste g Dagleier., Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 28, Gift, Hans Kne, Alslev Sgn, Præstø Amt Niels Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Christen Olsen, 3, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet FT-1860 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 55, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 60, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Ane Marie Andersdatter, 23, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 20, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Peder Andersen, 31, Gift, Deres Søn, Indsidder g Dagleier, Her i Sgnet Ane Marie Jensdatter, 31, Gift, Sønnens Kne, Her i Sgnet Karen Sphie Pedersdatter, 1, Ugift, Sønnens Barn, Her i Sgnet Niels Christensen, 20, Ugift, Tjenesteflk, Østeregede sgn, Ole Christensen, 46, Gift, Inderste g Dagleier., Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 33, Gift, Hans Kne, Her i Sgnet Niels Olsen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Hans Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Christen Olsen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet 1869 Skøde tinglyst fra Greve C. C. H. Mltke til Jens Andersen paa Gaarden matr.nr. 4 under Jmfruens Egede Gds, der skal indehlde 44 6/14 Td. Land. Salgspris = Rdl. Samme dat Skøde fra Jens Andersen til brderen Peder Andersen paa Matr.nr. 4-a Salgspris = Rdl. Jens Andersen behlder matr.nr. 4-b. Matr.nr. 4-c udskilt til søsteren Ane Marie Andersen Skøde tinglyst fra Greve C. C. H. Mltke til Peder Andersen på Msesldden matr.nr. 12, 13 g 14 i Frenderup under Jmfruens Egede Gds, der indehlder 18 10/14 Td. Land Salgspris = Rdl.

6 1869 I 1869, da Gaardfæster Anders Hansen 64 år gl., blev fæstegården matr.nr. 4 frikøbt fra Jmfruens Egede Gds. Handelen skete på den måde, at hele gården først blev tilskødet sønnen Jens Andersen: Gaarden matr.nr. 4 - Pris = Rdl. Mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 - Pris = Rdl. Efterfølgende blev gården pdelt i 3 ejendmme med 1 til hver af Anders Hansens ugifte børn: Matr.nr. 4-a + Mseldden12, 13 g 14 med fæstegårdens bygninger blev vertaget af sønnen Peder Andersen Matr.nr. 4-b uden bygninger blev vertaget af sønnen Jens Andersen, sm pførte gården 'Kildehlm' på den udskilte parcel. Matr.nr. 4-c uden bygninger blev vertaget af datteren Ane Marie Andersdatter, der i 1872 blev gift med Niels Christiansen fra Rde. Der blev sandsynligvis pført et hus på parcellen. Nte Peder Andersen var født sm søn af Gmd. Anders Hansen i Frenderup. Iflg. lægdsrulle 1852 fr Dalby Sgn var Peder Andersen 63½ tmme høj (166 cm), g han var samme år sldat ved 3. Sjællandske Infanteriregiment. Peder Andersen blev i 1858 gift i Dalby kirke med Ane Marie Jensen (f. 1829), der var datter af Gmd. Jens Hansen i Dalby-Brup. FT-1870 Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier) Peder Andersen, 40, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Jensen, 40, Gift, hans Hustru, Dalby Sgn Præstø Amt Karen Sphie Pedersen, 10, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Kirstine Pedersen, 7, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Andersen, 32, Ugift, Slægtning, Dalby Sgn Præstø Amt Anders Hansen, 64, Gift, Aftægtsmand, Haarløv Sgn Præstø Amt Ane Jensen, 69, Gift, Aftægtskne, Karise Sgn Præstø Amt Hans Olsen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn Præstø Amt Ole Christensen, 54, Gift, Indsidder, Arbejdsmand, Dalby Sgn Præstø Amt Maren Catrine Nielsen, 42, Gift, Husmder, Dalby Sgn Præstø Amt Christen Olsen, 11, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Margrethe Olsen, 5, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Marie Olsen, 1, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt FT-1880 Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier) Peder Andersen, 50, Gift, Husfader, Gaardeier, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Jensen, 50, Gift, hans Hustru, Dalby Sgn Præstø Amt Karen Sfie Pedersen, 20, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Kirstine Pedersen, 17, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Anders Hansen, 75, Enkemand, Husfaderens Fader, Haarløv Sgn Præstø Amt Niels Peder Jensen, 6, Ugift, er i Pleie hs Husfaderen, Dalby Sgn Præstø Amt Maren Katrine Nielsen, 52, Gift, Husmder, lever af Dagleierarbeide, Dalby Sgn Præstø Amt Marie Olsen, 11, Ugift, hendes Barn, Dalby Sgn Præstø Amt FT-1890 Gaard - Matr.nr. 4-a Peder Andersen, 61, Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sgn, Præstø Amt Ane Marie Jensen, 61, Gift, Husmder, Dalby Sgn, Præstø Amt Peter Jensen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn, Præstø Amt Trine Hansen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn, Præstø Amt

7 FT-1901 Gaard - Matr.nr.4-a Peder Andersen, , Dalby Sgn, Gift, Husfader, Gaardejer *) Marie Andersen, , Dalby Sgn, Gift, Husmder *) Ane Sfie Olsen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget Jens P. Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget Valdemar Pulsen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget *) Gift 1858 Fra mkring 1901 var gården frpagtet af Peder Andersens brdersøn, Hans Andersen Gavebrev tinglyst fra Peder Andersen til hans Datter Ane Kirstine Pedersen, gift med Sktøjshandler Laurits Pedersen sm hendes særeje på matr.nr. 4-a, 12, 13 g 14. Giveren g Hustru Ane Marie Jensen Aftægt til Kapitalværdi kr. med Pant efter kr Skøde fra Ane Kirstine Pedersen til Hans Andersen på matr.nr. 4-a, 12, 13 g 14 Salgspris = kr. Nte Hans Henrik Adlf Andersen (f ) var søn af Peder Andersens brder Jens Andersen, der indtil 1897 var ejer af nabgården 'Kildehlm' - matr.nr. 4-b. Samme Jens Andersen købte i 1897 'Druebrgaard' (matr.nr. 4-a, Druestrup). Hans H. A. Andersen blev i 1900 gift i Dalby kirke med Ane Marie Nielsen (f ), der var datter af Indsidder Ole Nielsen i Atterup. Ved FT-1901 bede familien på nabgården 'Kildehlm' (matr.nr. 4-b), hvr Jens Andersen var frpagter under Jmfruens Egede Gds, der i 1897 havde købt denne gård af Hans Andersens fader. FT-1906 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Henrik Adlf Andersen, , Enkemand, Husfader, Gaardejer Anne Sfie Christiansen, , Enke, Husmder Katrine Nielsen, , Ugift, Tyende Hans Chr. Olsen, , Ugift, Tyende Hans Peter Jensen, , Ugift, Tyende Olga Sfie Frederiksen, , Ugift, Tyende Jhannes Andersen, , Ugift, Barn Anna Marie Andersen, , Ugift, Barn Ejnar Andersen, , Ugift, Barn Ott Andersen, , Ugift, Barn NB. Hans Andersens hustru - Ane Marie Nielsen - døde (26 år gl.) FT-1911 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Andersen, , Dalby Sgn, Enkemand, Husfader, Landbruget Anne Sfie Nielsen, , Dalby Sgn, Enke, Husmder, Alderdmsunderstøttelse Jhannes Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Anna Marie Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Ejnar Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Ott Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Kirstine Nielsen, , Dalby Sgn, Gift, Tjenestetyende Vigg Hansen, , Dalby Sgn, Ugift, Tjenestetyende 1915 Fraslgt Mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 fra Hans Andersen til Niels Christian Jørgensen (ejer af 'Krinkelkær', matr.nr. 2-b, Frenderup) Skøde tingslyst Salgspris = kr.

8 FT-1916 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Andersen, , Enkemand, Husfader, Gdjr. *) Anna Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ejnar Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ott Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ane Sfie Christiansen, , Enke, Husmder, Fattighjælp Kirsten Nielsen, , Enke, Tyende, Landbruget *) Indkmst Frmue FT-1921 Gaard - Matr.nr. 4-a Hans H. A. Andersen, , Enkemand, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr. Ott Andersen, 17-4, 1904-Ugift, Dalby, Tyende, Landbrug Kirsten Nielsen, , Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde FT-1925 Gaard - Matr.nr. 4-a Hans Henrik Adlf Andersen, , Enkemand, Dalby, Husfader, Gaardejer Anna Marie Andersen, , Ugift, Dalby, Barn Ejnar Andersen, , Ugift, Dalby, Barn Mette Kirstine Nielsen, , Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde FT-1930 Gaard - Matr.nr. 4a Hans Henrik Adlf Andersen, , E, Husfader, Gaardmand, Dalby Ejner Andersen, , U, Medhjælper, Landbrug, Dalby Anna Marie Andersen, , U, Husbestyrerinde, Dalby 1943 Gaardejer i Frenderup, Enkemand Hans Henrik Adlph Andersen døde (74 år gl.) Hans hustru - Ane Marie Nielsen - døde (kun 26 år gl.). Efter 1943 blev gården i mange år drevet videre af Hans Andersens ugifte børn: - Anna Andersen (f ) - Ejner Andersen (f. 1903) - Ott Andersen (f. 1904) 1976 Iflg. Landbrugsministeriets skrivelse af består arealet af matr.nr. 4-a nu af m Skøde tinglyst fra Jens Erik Hansen til Gunnar Petersen g Be Bach i lige sameje. Salgspris = kr Skøde tinglyst fra Be Bach på dennes halvdel til Lya Fussing. Salgspris = kr.

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74o og i Katholms jordebog for 1751 er han stadig fæster.

CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74o og i Katholms jordebog for 1751 er han stadig fæster. CHRISTEN SØRENSEN SLOT. Han er fæster på gården i l74 g i Kathlms jrdebg fr 1751 er han stadig fæster. KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1751 IFØLGE JORDEBOGEN. Matr. Brugere td. Skp fdk alb nr. 1 Peder Hjrth 6 5

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl Berit Holmgaard Olesen Anders Thulesen Dahl Inge Margrethe Simoni Nielsen Jens Henrik Thulesen Dahl

Kristian Thulesen Dahl Berit Holmgaard Olesen Anders Thulesen Dahl Inge Margrethe Simoni Nielsen Jens Henrik Thulesen Dahl 1. Kristian Thulesen Dahl, * 30.07.1969 i Brædstrup, bopæl (person) i Thyregod. Folketingsmand for Dansk Folkeparti og medlem af dets hovedbestyrelse. Partiformand 2013 Portætbog i anledning af 40 års

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Aner til Husmor Mariane Jørgensen

Aner til Husmor Mariane Jørgensen Aner til Husmor Mariane Jørgensen Tommy Neumann Nielsen Vesterløvevej 24 4270 Høng Indholdsfortegnelse Aner til Husmor Mariane Jørgensen 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Skads sognearkiv Udskrift af folketællinger, tingbøger,vejviser m.m. Side 1 af 138 Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 1. Kai Anton Jensen, 1 * 9 apr 1914 i Vrå, døbt 4 nov 1914 i Vrå. Vrå kirkebog født og døbt Kai Anton Jensen han har en søn der er skolelærer og en datter der er hospitalslaborant.

Læs mere

Optegnelser om. Rønnede Mølle

Optegnelser om. Rønnede Mølle Optegnelser m Rønnede Mølle Selv m jeg i en menneskealder har bet i nærheden af Rønnede, så har jeg først fr et par siden fundet ud af, at der i 1800-tallet har ligget en ret str mølle i Rønnede. Af nysgerrighed

Læs mere

Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. Skema Nr. 1. Øksendrup TIL SOGNET LAND STAND

Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. Skema Nr. 1. Øksendrup TIL SOGNET LAND STAND Folketælling 1911. Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt MATR. NR. NAVN Skema Nr. 1. Øksendrup 9b 31b FØDSELS- DATO CIVIL- STAND STILLING TILFLYTTET TIL SOGNET FØDESOGN 1. FAMILIE Rasmus Jørgensen

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Forældre. FT 1911 bor de i Poulstrup og Niels er cementstøberiarbeder. De har 3 børn hjemme.

Forældre. FT 1911 bor de i Poulstrup og Niels er cementstøberiarbeder. De har 3 børn hjemme. 1. Krista Bertelsen, * 01.12.1906 i Poulstrup Hede, Vrejlev, 18.03.1980 i Stenum. Datter af Arbejdsmand Niels Andreas Bertelsen og Ane Laurine Marie Madsen. Hun blev gift med Christen Christensen, 27.12.1927

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3 1. Anders Olesen, * 05.09.1854 i Vrensted, 15.12.1929 i Nr. Sundby, bopæl (person) i Møgelbjerg, Hammer, stilling: Sagfører, dødsårsag Ansigtsrosen. Fra internettet om Vrensted. Nord for kirken ligger

Læs mere

Mine Caroline Olsen. - mor til Sorte Holger. diagrammet viser Mine Carolines børn og hendes aner

Mine Caroline Olsen. - mor til Sorte Holger. diagrammet viser Mine Carolines børn og hendes aner Mine Caroline Olsen - mor til Sorte Holger diagrammet viser Mine Carolines børn og hendes aner Ane Sofie Christine Jensen Niels Christian Nielsen Emma Johanne Marie Jensen Lars Olsen Ole Johansen Jens

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Side 1. Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing.

Side 1. Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing. Side 1 Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing. Generation 1: 1.a Birte Nielsen 22.08. 1955 i Svendborg, døbt i Humble Viet 07.05. 1974 til Roald Hartmann (* 09.05.1946 i Spodsbjerg)

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen 900001 DIS Arkiv & Bibliotek 9 0 0 0 0 1 Afskrift i uddrag af Drahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 U darbejdet

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

Efterkommere til Jensen Andersen, Gydeje Gerda Jensen, database 21,1,2015. Første Generation

Efterkommere til Jensen Andersen, Gydeje Gerda Jensen, database 21,1,2015. Første Generation Efterkommere til Jensen Andersen, Gydeje Gerda Jensen, database 21,1,2015 Første Generation 1. Jens Andersen, f. 1749 i Torslev (søn af Anders Christensen Gydeje og Anne Christensdatter Gydeje), d. 16

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. NAVN FØDSELS- DATO CIVIL- STAND STILLING TILFLYTTET TIL SOGNET FØDESOGN FRØRUP BY 1. FAMILIE Niels Christensen Fiel 01-05-1871 Gift Gaardbestyrer 1897 Vorup Randers

Læs mere