Gård nr. 4 - Egedevej 125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gård nr. 4 - Egedevej 125"

Transkript

1 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = alen 2 4 mseparceller på tilsammen = alen 2 Samlet areal = alen 2 Svarende til ca. 47,7 tdr. land Nter Frikøbt Samtidig pdelt i 3 landbrugsejendmme (matr.nr. 4-a, 4-b g 4-c). I 1915 fraslgt mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 (ca. 19 td. land) Senere nedlagt sm landbrugsejendm. Areal 1976 = m 2 Bygninger Nuværende stuehus pført Staldbygning pført Beliggenhed Egedevej 125, Frenderup, 4640 Fakse Fæstere, gårdmænd g bebere indtil ca. 1960: Før 1740 Oplysninger m gårdfæstere før 1740 er fundet på: Før 1660 til 1674: Søren Hemmingsen - Død 90 år gl. i 1684 Fra 1674 til 1700: Hans Pedersen/Affuensen - Død 86 år gl. i 1711 Fra 1700 til efter1725: Peder Hansen

2 1740 Fæstebrev dateret 1740 på Jmfruens Egede fra Anna Drthea Meller, Salig Capitain (Niclas Esben) Pulsens Enke til Eggede Gaard gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til Oluf Mgensen den Gaard sm han hidtil udi Frenderup har bebet, skyldsat af Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar g 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken bemeldte Oluf Mgensen sin Livstid maa nyde, bruge g behlde, saalænge han der svarer g betaler alle Kngelige... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Thmas Hlmsted til Jmfruens Egede, Hans Kngelige Majestæts Cancelliraad gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til Niels Rasmussen barnefødt i Jenstrup g Landsldat i Capitain Brchs Cmpagni, den Gaard udi Frenderup sm Oluf Mgensen sidst havde i fæste men frmedelst Alderdm g Svaghed har afstaaet. Gaarden er udi Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album Ager g Eng, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken frnævnte Niels Rasmussen maa nyde, bruge g behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Niels Jyde (Rasmussen) fra Frenderup døde 41 år gl. i august md Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Thmas Hlmsted til Jmfruens Egede, Hans Kngelige Majestæts Cancelliraad gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til min vrned Landsldat Rasmus Mrtensen den mig tilhørende Gaard i Frenderup sm Niels Rasmussen sidst bebede g fradøde g i Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, sm bemeldte Rasmus Mrtensen maa nyde, bruge g i Fæste behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Christian Frederik vn Hlstein til Jmfruens Egede g Lystrup, Hans Kngelige Majestæts Kammerjunker gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til min wrnede(?) Anders Nielsen den mig tilhørende Gaard beliggende i Frenderup sm Rasmus Mrtensen sidst bebede g i Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken Gaard bemeldte Anders Nielsen maa nyde, bruge g i Fæste behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds II - Side 12. FT-1787 Gård nr. 4 Anders Nielsen, 30, Gift, Hsbnde, Bnde g Gaardmand Karen Hendriksdatter, 27, Gift, Madmder - Død 1793 Peder Andersen, 3, Ugift, Deres Søn Jacb Nielsen, 18, Ugift, Tjenesteflk - Gift 1797 Mette Nielsdatter, 19, Ugift, Tjenesteflk Anders Nielsen var søn af Gmd. Niels Pedersen på 'Elbgaard' (matr.nr. 1), g hans hustru Karen Henriksdatter var datter af Gmd. Henrik Pedersen på 'Birkelygaard' (matr.nr. 7) FT-1801 Gaard nr. 4 Anders Nielsen, 45, Gift, husbnde, bnde g gårdbeber - Død 18/ Karen Henriksdatter, 42, Gift, hans kne - Datter af Henrik Pedersen (5) - Død 11/ Peder Andersen, 16, Ugift, deres barn - Gift 1813 med Maren Jørgensdatter, Frenderup Lars Andersen, 11, Ugift, deres barn Ane Andersdatter, 13, Ugift, deres barn Maren Andersdatter, 8, Ugift, deres barn Mads Nielsen, 27, Ugift, mandens brder

3 1810 Taksatin til brandfrsikring - 6. juli 1810 Gård tilhørende Jmfruens Egede Gds - Gaardfæster Anders Nielsen Bygningernes placering er her angivet sm vist på gammelt matrikelskrt fra mkring a) Stuehus i Sønder - 17 Fag, 8Alen dyb Klinede Vægge g Straatag - a 25 Rdl. b) Det Vestre Hus - 8 Fag, 7 Alen dyb - Af samme Materialer til L, Lade g Faarehus - a 15 Rdl. c) Det Nrdre Hus - 10 Fag, 7¾ Alen dyb - Af samme Materialer til Prt, L, Lade g Stald - a 20 Rdl. d) Det Østre Hus - 10 Fag, 8¼ Alen dyb - Af samme Materialer til Stald, L, Lade g prt - a 20 Rdl. Samlet Taksatin 430 Rdl. 120 Rdl. 200 Rdl. 200 Rdl. 950 Rdl Anders Nielsen død (72 år gl.) Hans enke - Karen Henriksdatter - frtsatte på gården, indtil hun frasagde fæstet i 1830 g gik på aftægt hs den nye fæster Synsfrretning ver en Gaard i Frenderup, sm frhen har været tilfæstet afdøde Anders Nielsen, sm nu verdrages til ny Fæster, Anders Hansen, der med Frretningen er tilfreds. Oplysninger m gårdens bygninger mm. a) Stuelængen bestaar af 11 Fag - bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag. Indrettet fra den østre Ende med: 3 Fag til Øverstestue, 3 Fag til Dagligstue, 3 Fag til Køkken med Skrsten, Bagevn g Jrdkælder, g 2 Fag til Hølade (?). Til Dagligstuen er tilbygget 2 Fag? Den vestre Gavl er af Rør g flettet, g i østre Ende en Bræddegavl. Denne Længe fandtes i gd Stand. b) Den Østre Længe bestaar af 9 Fag bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag indrettet fra søndre Ende indrettet med 2 Fag til Prt, 3 Fag til Lade, 2 Fag til L g 2 Fag til Lade, Husgavl i begge Ender. Længen er i temmelig gd Stand. c) Den Nrdre Længe - 11 Fag bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag indrettet fra Østre Ende indrettet med 1 Fag til?, 3 Fag til Lade, 2 Fag til L, 3 Fag til Lade g 2 Fag til Prt med Husgavle i begge Ender. Længen er i brugelig Stand. d) Den Vestre Længe - 13 Fag bygget af Ege Under- g frskelligt Overtømmer, klinede Vægge g Straatag, g indrettet fra nrdre Ende med 4 Fag til Lade, 2 Fag til L, 5 Fag til Heste- g Kstald g 2 Fag til Prt. Husgavle i begge Ender. Denne Længe er gammel af Alder men gdt frsynet med? g Tag. Inventar g besætning: 1 Jernbeslagen Vgn med Fjæller - 20 Rdl. 1 D med Høstfangere (?) - 16 Rdl. 1? - 3 Rdl. 1 Jernplv med Tilbehør - 5 Rdl. 2 Jernharver - 6 Rdl. 1? - 3 Rdl. 2 Skvslæder - 4 Rdl. Summa 165 Rdl. 1 Graaskimlet Hppe 13 Aar - 20 Rdl. 1 Srt Hppe 13 Aar - 20 Rdl. 1 Brun Hppe 7 Aar - 20 Rdl. 1 Brun Hest 3 Aar 14 Rdl. 1 Brun Hest 7 Aar - 18 Rdl. 1 Brunblisset Hest 14 Aar - 16 Rdl Med denne Frretning erklærer jeg mig tilfreds g har intet imd den? at erindre. Anders Hansen

4 1830 Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra afgangen Geheimecnferenceraad Hlstein Rathlws B ved Mathias Frederichsen, Hans Kngelige Højheds Justitsraad, Byfged i Køge m.m. gør vitterligt, at jeg efter Kngelige befaling af Skiftefrvalterens... i vennævnte B har Stædt g Fæste, ligesm jeg herved stæder g fæster til Anders Hansen af Lille Linde den Gaard i Frenderup By paa Jmfruens Egede Gds sm sidst var tilfæstet Anders Nielsen, hvis Enke nu har frasagt sig samme, hvilken Gaard bemeldte Anders Hansen sin Livstid i Fæste maa have, g hans Kne efter ham saalænge hun i Enkestand frbliver, at maatte nyde, bruge, beb g i Fæste behlde, saalænge de efterkmmer.... sv. Hartkrn i Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album. I Indfæstning betalte Anders Hansen 100 Rdl. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds II - Side 160 Nte Anders Hansen var født i 1806, søn af gårdmand Hans Pedersen i Lille Linde, Haarlev Sgn. Iflg. lægsrulle 1831 fr Dalby Sgn var Anders Hansen 60¾ tmme høj (159 cm). FT-1834 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 28, Gift, Gaardmand Ane Jensdatter, 33, Gift, Hans kne Peder Andersen, 4, Ugift, Deres søn Karen Hendriksdatter, 74, Enke(mand), Frsørges af huusfaderen - Død 1836, Kirsten Eriksdatter, 12, Ugift, Pleiedatter, almisselem Hans Nielsen, 23, Ugift, Tjenestekarl Hans Larsen, 17, Ugift, Tjenestekarl FT-1840 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 34, Gift, Gaardmand Ane Jensdatter, 40, Gift, Hans kne Peder Andersen, 11, Ugift, Deres barn Kirsten Andersdatter, 5, Ugift, Deres barn Ane Marie Andersdatter, 3, Ugift, Deres barn Ole Christensen, 25, Ugift, Tjenestekarl Karen Marie Jensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige FT-1845 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 38, Gift, Gaardmand, Haarløv Sgn Præstø Amt Ane Jensdatter, 45, Gift, hans Kne, Karise S., Præstø Amt Peder Andersen, 16, deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 10, deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 8, deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 4, deres Børn, Her i Sgnet Hans Simnsen, 34, Ugift, Tjenesteflk, Øster Egede Sgn Præstø Amt Ane Lisbeth Olesdatter, 24, Ugift, Tjenesteflk, Hasle sgn Srø Amt FT-1850 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 45, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 50, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Peder Andersen, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 16, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ole Christensen, 36, Gift, Inderste g Dagleier, Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 23, Gift, Hans Kne, Alslev Sgn, Præstø Amt

5 1854 Taksatin til brandfrsikring Gård tilhørende Jmfruens Egede Gds - Gaardfæster Anders Hansen a. Stuehus i Sønder - 16 Fag a 35 Rdl. 560 Rdl. b. Det Vestre Hus - 8 Fag a 25 Rdl. 200 Rdl. c. Det Nrdre Hus - 10 Fag a 20 Rdl. 200 Rdl. d. Det Østre Hus - 10 Fag a 20 Rdl. 200 Rdl. e. Samlet Taksatin Rdl. FT-1855 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 50, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 55, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Peder Andersen, 26, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ole Christensen, 41, Gift, Inderste g Dagleier., Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 28, Gift, Hans Kne, Alslev Sgn, Præstø Amt Niels Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Christen Olsen, 3, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet FT-1860 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 55, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 60, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Ane Marie Andersdatter, 23, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 20, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Peder Andersen, 31, Gift, Deres Søn, Indsidder g Dagleier, Her i Sgnet Ane Marie Jensdatter, 31, Gift, Sønnens Kne, Her i Sgnet Karen Sphie Pedersdatter, 1, Ugift, Sønnens Barn, Her i Sgnet Niels Christensen, 20, Ugift, Tjenesteflk, Østeregede sgn, Ole Christensen, 46, Gift, Inderste g Dagleier., Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 33, Gift, Hans Kne, Her i Sgnet Niels Olsen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Hans Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Christen Olsen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet 1869 Skøde tinglyst fra Greve C. C. H. Mltke til Jens Andersen paa Gaarden matr.nr. 4 under Jmfruens Egede Gds, der skal indehlde 44 6/14 Td. Land. Salgspris = Rdl. Samme dat Skøde fra Jens Andersen til brderen Peder Andersen paa Matr.nr. 4-a Salgspris = Rdl. Jens Andersen behlder matr.nr. 4-b. Matr.nr. 4-c udskilt til søsteren Ane Marie Andersen Skøde tinglyst fra Greve C. C. H. Mltke til Peder Andersen på Msesldden matr.nr. 12, 13 g 14 i Frenderup under Jmfruens Egede Gds, der indehlder 18 10/14 Td. Land Salgspris = Rdl.

6 1869 I 1869, da Gaardfæster Anders Hansen 64 år gl., blev fæstegården matr.nr. 4 frikøbt fra Jmfruens Egede Gds. Handelen skete på den måde, at hele gården først blev tilskødet sønnen Jens Andersen: Gaarden matr.nr. 4 - Pris = Rdl. Mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 - Pris = Rdl. Efterfølgende blev gården pdelt i 3 ejendmme med 1 til hver af Anders Hansens ugifte børn: Matr.nr. 4-a + Mseldden12, 13 g 14 med fæstegårdens bygninger blev vertaget af sønnen Peder Andersen Matr.nr. 4-b uden bygninger blev vertaget af sønnen Jens Andersen, sm pførte gården 'Kildehlm' på den udskilte parcel. Matr.nr. 4-c uden bygninger blev vertaget af datteren Ane Marie Andersdatter, der i 1872 blev gift med Niels Christiansen fra Rde. Der blev sandsynligvis pført et hus på parcellen. Nte Peder Andersen var født sm søn af Gmd. Anders Hansen i Frenderup. Iflg. lægdsrulle 1852 fr Dalby Sgn var Peder Andersen 63½ tmme høj (166 cm), g han var samme år sldat ved 3. Sjællandske Infanteriregiment. Peder Andersen blev i 1858 gift i Dalby kirke med Ane Marie Jensen (f. 1829), der var datter af Gmd. Jens Hansen i Dalby-Brup. FT-1870 Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier) Peder Andersen, 40, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Jensen, 40, Gift, hans Hustru, Dalby Sgn Præstø Amt Karen Sphie Pedersen, 10, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Kirstine Pedersen, 7, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Andersen, 32, Ugift, Slægtning, Dalby Sgn Præstø Amt Anders Hansen, 64, Gift, Aftægtsmand, Haarløv Sgn Præstø Amt Ane Jensen, 69, Gift, Aftægtskne, Karise Sgn Præstø Amt Hans Olsen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn Præstø Amt Ole Christensen, 54, Gift, Indsidder, Arbejdsmand, Dalby Sgn Præstø Amt Maren Catrine Nielsen, 42, Gift, Husmder, Dalby Sgn Præstø Amt Christen Olsen, 11, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Margrethe Olsen, 5, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Marie Olsen, 1, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt FT-1880 Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier) Peder Andersen, 50, Gift, Husfader, Gaardeier, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Jensen, 50, Gift, hans Hustru, Dalby Sgn Præstø Amt Karen Sfie Pedersen, 20, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Kirstine Pedersen, 17, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Anders Hansen, 75, Enkemand, Husfaderens Fader, Haarløv Sgn Præstø Amt Niels Peder Jensen, 6, Ugift, er i Pleie hs Husfaderen, Dalby Sgn Præstø Amt Maren Katrine Nielsen, 52, Gift, Husmder, lever af Dagleierarbeide, Dalby Sgn Præstø Amt Marie Olsen, 11, Ugift, hendes Barn, Dalby Sgn Præstø Amt FT-1890 Gaard - Matr.nr. 4-a Peder Andersen, 61, Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sgn, Præstø Amt Ane Marie Jensen, 61, Gift, Husmder, Dalby Sgn, Præstø Amt Peter Jensen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn, Præstø Amt Trine Hansen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn, Præstø Amt

7 FT-1901 Gaard - Matr.nr.4-a Peder Andersen, , Dalby Sgn, Gift, Husfader, Gaardejer *) Marie Andersen, , Dalby Sgn, Gift, Husmder *) Ane Sfie Olsen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget Jens P. Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget Valdemar Pulsen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget *) Gift 1858 Fra mkring 1901 var gården frpagtet af Peder Andersens brdersøn, Hans Andersen Gavebrev tinglyst fra Peder Andersen til hans Datter Ane Kirstine Pedersen, gift med Sktøjshandler Laurits Pedersen sm hendes særeje på matr.nr. 4-a, 12, 13 g 14. Giveren g Hustru Ane Marie Jensen Aftægt til Kapitalværdi kr. med Pant efter kr Skøde fra Ane Kirstine Pedersen til Hans Andersen på matr.nr. 4-a, 12, 13 g 14 Salgspris = kr. Nte Hans Henrik Adlf Andersen (f ) var søn af Peder Andersens brder Jens Andersen, der indtil 1897 var ejer af nabgården 'Kildehlm' - matr.nr. 4-b. Samme Jens Andersen købte i 1897 'Druebrgaard' (matr.nr. 4-a, Druestrup). Hans H. A. Andersen blev i 1900 gift i Dalby kirke med Ane Marie Nielsen (f ), der var datter af Indsidder Ole Nielsen i Atterup. Ved FT-1901 bede familien på nabgården 'Kildehlm' (matr.nr. 4-b), hvr Jens Andersen var frpagter under Jmfruens Egede Gds, der i 1897 havde købt denne gård af Hans Andersens fader. FT-1906 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Henrik Adlf Andersen, , Enkemand, Husfader, Gaardejer Anne Sfie Christiansen, , Enke, Husmder Katrine Nielsen, , Ugift, Tyende Hans Chr. Olsen, , Ugift, Tyende Hans Peter Jensen, , Ugift, Tyende Olga Sfie Frederiksen, , Ugift, Tyende Jhannes Andersen, , Ugift, Barn Anna Marie Andersen, , Ugift, Barn Ejnar Andersen, , Ugift, Barn Ott Andersen, , Ugift, Barn NB. Hans Andersens hustru - Ane Marie Nielsen - døde (26 år gl.) FT-1911 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Andersen, , Dalby Sgn, Enkemand, Husfader, Landbruget Anne Sfie Nielsen, , Dalby Sgn, Enke, Husmder, Alderdmsunderstøttelse Jhannes Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Anna Marie Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Ejnar Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Ott Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Kirstine Nielsen, , Dalby Sgn, Gift, Tjenestetyende Vigg Hansen, , Dalby Sgn, Ugift, Tjenestetyende 1915 Fraslgt Mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 fra Hans Andersen til Niels Christian Jørgensen (ejer af 'Krinkelkær', matr.nr. 2-b, Frenderup) Skøde tingslyst Salgspris = kr.

8 FT-1916 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Andersen, , Enkemand, Husfader, Gdjr. *) Anna Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ejnar Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ott Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ane Sfie Christiansen, , Enke, Husmder, Fattighjælp Kirsten Nielsen, , Enke, Tyende, Landbruget *) Indkmst Frmue FT-1921 Gaard - Matr.nr. 4-a Hans H. A. Andersen, , Enkemand, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr. Ott Andersen, 17-4, 1904-Ugift, Dalby, Tyende, Landbrug Kirsten Nielsen, , Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde FT-1925 Gaard - Matr.nr. 4-a Hans Henrik Adlf Andersen, , Enkemand, Dalby, Husfader, Gaardejer Anna Marie Andersen, , Ugift, Dalby, Barn Ejnar Andersen, , Ugift, Dalby, Barn Mette Kirstine Nielsen, , Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde FT-1930 Gaard - Matr.nr. 4a Hans Henrik Adlf Andersen, , E, Husfader, Gaardmand, Dalby Ejner Andersen, , U, Medhjælper, Landbrug, Dalby Anna Marie Andersen, , U, Husbestyrerinde, Dalby 1943 Gaardejer i Frenderup, Enkemand Hans Henrik Adlph Andersen døde (74 år gl.) Hans hustru - Ane Marie Nielsen - døde (kun 26 år gl.). Efter 1943 blev gården i mange år drevet videre af Hans Andersens ugifte børn: - Anna Andersen (f ) - Ejner Andersen (f. 1903) - Ott Andersen (f. 1904) 1976 Iflg. Landbrugsministeriets skrivelse af består arealet af matr.nr. 4-a nu af m Skøde tinglyst fra Jens Erik Hansen til Gunnar Petersen g Be Bach i lige sameje. Salgspris = kr Skøde tinglyst fra Be Bach på dennes halvdel til Lya Fussing. Salgspris = kr.

Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130. Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1960:

Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130. Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1960: Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Skvgaard 2-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 696.700.280 alen 2 Svarende til ca. 49,8 tdr. land Ingen mseparceller. Nter Gården

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Gaard nr. 7 - BIRKELY - Egedevej 133

Gaard nr. 7 - BIRKELY - Egedevej 133 Gaard nr. 7 - BIRKELY - Egedevej 133 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Birkelygaard 7-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 596.410 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 43.880 alen 2 Samlet areal = 640.290

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Gård nr. 3 - FRENDERUPGAARD - Nedlagt Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1930:

Gård nr. 3 - FRENDERUPGAARD - Nedlagt Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1930: Gård nr. 3 - FRENDERUPGAARD - Nedlagt 1911 Gårdens navn Matr.nr. Areal (1809) Nedlagt gård - Sandsynligvis 'Frenderupgaard' (?) 3-a, Frenderup By Hovedparcel = 643.150 alen 2 4 moseparceller på tilsammen

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status Jordareal (1808) Huse Beliggenhed 53, Vester Egede by og sogn 55, Vester Egede by og sogn Lejehuse under gården Christianslund,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Matr.nr. 50 / 11-c - V. Egede By - Jordemoderhuset

Matr.nr. 50 / 11-c - V. Egede By - Jordemoderhuset Matr.nr. 50 / 11-c - V. Egede By - Jordemoderhuset Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 50, Vester Egede 2015: Matr.nr. 11-c, Vester Egede Fæstehus/Jordemoderbolig Senere selvejerhus. Jordareal

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Agnes Eleonora Olsens slægt

Agnes Eleonora Olsens slægt Agnes Eleonora Olsen og Hans Peter Edvard Michael Christensen Sted: Aalborg Amt, Hellum Herred, Skørping Sogn. I 1922 april måned bliver Hans Peter og Agnes viet i Skørping Kirke: Enkemand Hans Peter Edvard

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling Sdr. Felding 1855

Folketælling Sdr. Felding 1855 Folketælling Sdr. Felding 1855 Navn Ald G/ug. Stilling Fødested 1 Nedertarp en gaard Niels Mortensen 52 gift gårdmand, husfader her i sognet Maren Christensen 50 gift hans kone Skarrild Abelonne Marie

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Folketælling 1860. Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Gaardmand Langaa Svendborg Maren Justesen 61 Gift Hans

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1)

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) JP 20-1744 Jens Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 (1709-1753) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) Daabens Confirmation over Jørgen Clemendsen Landsoldats 2de Børn, det første kaldet Knud, og det

Læs mere