Gård nr. 4 - Egedevej 125

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gård nr. 4 - Egedevej 125"

Transkript

1 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = alen 2 4 mseparceller på tilsammen = alen 2 Samlet areal = alen 2 Svarende til ca. 47,7 tdr. land Nter Frikøbt Samtidig pdelt i 3 landbrugsejendmme (matr.nr. 4-a, 4-b g 4-c). I 1915 fraslgt mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 (ca. 19 td. land) Senere nedlagt sm landbrugsejendm. Areal 1976 = m 2 Bygninger Nuværende stuehus pført Staldbygning pført Beliggenhed Egedevej 125, Frenderup, 4640 Fakse Fæstere, gårdmænd g bebere indtil ca. 1960: Før 1740 Oplysninger m gårdfæstere før 1740 er fundet på: Før 1660 til 1674: Søren Hemmingsen - Død 90 år gl. i 1684 Fra 1674 til 1700: Hans Pedersen/Affuensen - Død 86 år gl. i 1711 Fra 1700 til efter1725: Peder Hansen

2 1740 Fæstebrev dateret 1740 på Jmfruens Egede fra Anna Drthea Meller, Salig Capitain (Niclas Esben) Pulsens Enke til Eggede Gaard gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til Oluf Mgensen den Gaard sm han hidtil udi Frenderup har bebet, skyldsat af Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar g 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken bemeldte Oluf Mgensen sin Livstid maa nyde, bruge g behlde, saalænge han der svarer g betaler alle Kngelige... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Thmas Hlmsted til Jmfruens Egede, Hans Kngelige Majestæts Cancelliraad gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til Niels Rasmussen barnefødt i Jenstrup g Landsldat i Capitain Brchs Cmpagni, den Gaard udi Frenderup sm Oluf Mgensen sidst havde i fæste men frmedelst Alderdm g Svaghed har afstaaet. Gaarden er udi Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album Ager g Eng, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken frnævnte Niels Rasmussen maa nyde, bruge g behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Niels Jyde (Rasmussen) fra Frenderup døde 41 år gl. i august md Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Thmas Hlmsted til Jmfruens Egede, Hans Kngelige Majestæts Cancelliraad gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til min vrned Landsldat Rasmus Mrtensen den mig tilhørende Gaard i Frenderup sm Niels Rasmussen sidst bebede g fradøde g i Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, sm bemeldte Rasmus Mrtensen maa nyde, bruge g i Fæste behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Christian Frederik vn Hlstein til Jmfruens Egede g Lystrup, Hans Kngelige Majestæts Kammerjunker gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til min wrnede(?) Anders Nielsen den mig tilhørende Gaard beliggende i Frenderup sm Rasmus Mrtensen sidst bebede g i Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken Gaard bemeldte Anders Nielsen maa nyde, bruge g i Fæste behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds II - Side 12. FT-1787 Gård nr. 4 Anders Nielsen, 30, Gift, Hsbnde, Bnde g Gaardmand Karen Hendriksdatter, 27, Gift, Madmder - Død 1793 Peder Andersen, 3, Ugift, Deres Søn Jacb Nielsen, 18, Ugift, Tjenesteflk - Gift 1797 Mette Nielsdatter, 19, Ugift, Tjenesteflk Anders Nielsen var søn af Gmd. Niels Pedersen på 'Elbgaard' (matr.nr. 1), g hans hustru Karen Henriksdatter var datter af Gmd. Henrik Pedersen på 'Birkelygaard' (matr.nr. 7) FT-1801 Gaard nr. 4 Anders Nielsen, 45, Gift, husbnde, bnde g gårdbeber - Død 18/ Karen Henriksdatter, 42, Gift, hans kne - Datter af Henrik Pedersen (5) - Død 11/ Peder Andersen, 16, Ugift, deres barn - Gift 1813 med Maren Jørgensdatter, Frenderup Lars Andersen, 11, Ugift, deres barn Ane Andersdatter, 13, Ugift, deres barn Maren Andersdatter, 8, Ugift, deres barn Mads Nielsen, 27, Ugift, mandens brder

3 1810 Taksatin til brandfrsikring - 6. juli 1810 Gård tilhørende Jmfruens Egede Gds - Gaardfæster Anders Nielsen Bygningernes placering er her angivet sm vist på gammelt matrikelskrt fra mkring a) Stuehus i Sønder - 17 Fag, 8Alen dyb Klinede Vægge g Straatag - a 25 Rdl. b) Det Vestre Hus - 8 Fag, 7 Alen dyb - Af samme Materialer til L, Lade g Faarehus - a 15 Rdl. c) Det Nrdre Hus - 10 Fag, 7¾ Alen dyb - Af samme Materialer til Prt, L, Lade g Stald - a 20 Rdl. d) Det Østre Hus - 10 Fag, 8¼ Alen dyb - Af samme Materialer til Stald, L, Lade g prt - a 20 Rdl. Samlet Taksatin 430 Rdl. 120 Rdl. 200 Rdl. 200 Rdl. 950 Rdl Anders Nielsen død (72 år gl.) Hans enke - Karen Henriksdatter - frtsatte på gården, indtil hun frasagde fæstet i 1830 g gik på aftægt hs den nye fæster Synsfrretning ver en Gaard i Frenderup, sm frhen har været tilfæstet afdøde Anders Nielsen, sm nu verdrages til ny Fæster, Anders Hansen, der med Frretningen er tilfreds. Oplysninger m gårdens bygninger mm. a) Stuelængen bestaar af 11 Fag - bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag. Indrettet fra den østre Ende med: 3 Fag til Øverstestue, 3 Fag til Dagligstue, 3 Fag til Køkken med Skrsten, Bagevn g Jrdkælder, g 2 Fag til Hølade (?). Til Dagligstuen er tilbygget 2 Fag? Den vestre Gavl er af Rør g flettet, g i østre Ende en Bræddegavl. Denne Længe fandtes i gd Stand. b) Den Østre Længe bestaar af 9 Fag bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag indrettet fra søndre Ende indrettet med 2 Fag til Prt, 3 Fag til Lade, 2 Fag til L g 2 Fag til Lade, Husgavl i begge Ender. Længen er i temmelig gd Stand. c) Den Nrdre Længe - 11 Fag bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag indrettet fra Østre Ende indrettet med 1 Fag til?, 3 Fag til Lade, 2 Fag til L, 3 Fag til Lade g 2 Fag til Prt med Husgavle i begge Ender. Længen er i brugelig Stand. d) Den Vestre Længe - 13 Fag bygget af Ege Under- g frskelligt Overtømmer, klinede Vægge g Straatag, g indrettet fra nrdre Ende med 4 Fag til Lade, 2 Fag til L, 5 Fag til Heste- g Kstald g 2 Fag til Prt. Husgavle i begge Ender. Denne Længe er gammel af Alder men gdt frsynet med? g Tag. Inventar g besætning: 1 Jernbeslagen Vgn med Fjæller - 20 Rdl. 1 D med Høstfangere (?) - 16 Rdl. 1? - 3 Rdl. 1 Jernplv med Tilbehør - 5 Rdl. 2 Jernharver - 6 Rdl. 1? - 3 Rdl. 2 Skvslæder - 4 Rdl. Summa 165 Rdl. 1 Graaskimlet Hppe 13 Aar - 20 Rdl. 1 Srt Hppe 13 Aar - 20 Rdl. 1 Brun Hppe 7 Aar - 20 Rdl. 1 Brun Hest 3 Aar 14 Rdl. 1 Brun Hest 7 Aar - 18 Rdl. 1 Brunblisset Hest 14 Aar - 16 Rdl Med denne Frretning erklærer jeg mig tilfreds g har intet imd den? at erindre. Anders Hansen

4 1830 Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra afgangen Geheimecnferenceraad Hlstein Rathlws B ved Mathias Frederichsen, Hans Kngelige Højheds Justitsraad, Byfged i Køge m.m. gør vitterligt, at jeg efter Kngelige befaling af Skiftefrvalterens... i vennævnte B har Stædt g Fæste, ligesm jeg herved stæder g fæster til Anders Hansen af Lille Linde den Gaard i Frenderup By paa Jmfruens Egede Gds sm sidst var tilfæstet Anders Nielsen, hvis Enke nu har frasagt sig samme, hvilken Gaard bemeldte Anders Hansen sin Livstid i Fæste maa have, g hans Kne efter ham saalænge hun i Enkestand frbliver, at maatte nyde, bruge, beb g i Fæste behlde, saalænge de efterkmmer.... sv. Hartkrn i Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album. I Indfæstning betalte Anders Hansen 100 Rdl. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds II - Side 160 Nte Anders Hansen var født i 1806, søn af gårdmand Hans Pedersen i Lille Linde, Haarlev Sgn. Iflg. lægsrulle 1831 fr Dalby Sgn var Anders Hansen 60¾ tmme høj (159 cm). FT-1834 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 28, Gift, Gaardmand Ane Jensdatter, 33, Gift, Hans kne Peder Andersen, 4, Ugift, Deres søn Karen Hendriksdatter, 74, Enke(mand), Frsørges af huusfaderen - Død 1836, Kirsten Eriksdatter, 12, Ugift, Pleiedatter, almisselem Hans Nielsen, 23, Ugift, Tjenestekarl Hans Larsen, 17, Ugift, Tjenestekarl FT-1840 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 34, Gift, Gaardmand Ane Jensdatter, 40, Gift, Hans kne Peder Andersen, 11, Ugift, Deres barn Kirsten Andersdatter, 5, Ugift, Deres barn Ane Marie Andersdatter, 3, Ugift, Deres barn Ole Christensen, 25, Ugift, Tjenestekarl Karen Marie Jensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige FT-1845 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 38, Gift, Gaardmand, Haarløv Sgn Præstø Amt Ane Jensdatter, 45, Gift, hans Kne, Karise S., Præstø Amt Peder Andersen, 16, deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 10, deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 8, deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 4, deres Børn, Her i Sgnet Hans Simnsen, 34, Ugift, Tjenesteflk, Øster Egede Sgn Præstø Amt Ane Lisbeth Olesdatter, 24, Ugift, Tjenesteflk, Hasle sgn Srø Amt FT-1850 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 45, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 50, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Peder Andersen, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 16, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ole Christensen, 36, Gift, Inderste g Dagleier, Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 23, Gift, Hans Kne, Alslev Sgn, Præstø Amt

5 1854 Taksatin til brandfrsikring Gård tilhørende Jmfruens Egede Gds - Gaardfæster Anders Hansen a. Stuehus i Sønder - 16 Fag a 35 Rdl. 560 Rdl. b. Det Vestre Hus - 8 Fag a 25 Rdl. 200 Rdl. c. Det Nrdre Hus - 10 Fag a 20 Rdl. 200 Rdl. d. Det Østre Hus - 10 Fag a 20 Rdl. 200 Rdl. e. Samlet Taksatin Rdl. FT-1855 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 50, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 55, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Peder Andersen, 26, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ole Christensen, 41, Gift, Inderste g Dagleier., Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 28, Gift, Hans Kne, Alslev Sgn, Præstø Amt Niels Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Christen Olsen, 3, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet FT-1860 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 55, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 60, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Ane Marie Andersdatter, 23, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 20, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Peder Andersen, 31, Gift, Deres Søn, Indsidder g Dagleier, Her i Sgnet Ane Marie Jensdatter, 31, Gift, Sønnens Kne, Her i Sgnet Karen Sphie Pedersdatter, 1, Ugift, Sønnens Barn, Her i Sgnet Niels Christensen, 20, Ugift, Tjenesteflk, Østeregede sgn, Ole Christensen, 46, Gift, Inderste g Dagleier., Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 33, Gift, Hans Kne, Her i Sgnet Niels Olsen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Hans Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Christen Olsen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet 1869 Skøde tinglyst fra Greve C. C. H. Mltke til Jens Andersen paa Gaarden matr.nr. 4 under Jmfruens Egede Gds, der skal indehlde 44 6/14 Td. Land. Salgspris = Rdl. Samme dat Skøde fra Jens Andersen til brderen Peder Andersen paa Matr.nr. 4-a Salgspris = Rdl. Jens Andersen behlder matr.nr. 4-b. Matr.nr. 4-c udskilt til søsteren Ane Marie Andersen Skøde tinglyst fra Greve C. C. H. Mltke til Peder Andersen på Msesldden matr.nr. 12, 13 g 14 i Frenderup under Jmfruens Egede Gds, der indehlder 18 10/14 Td. Land Salgspris = Rdl.

6 1869 I 1869, da Gaardfæster Anders Hansen 64 år gl., blev fæstegården matr.nr. 4 frikøbt fra Jmfruens Egede Gds. Handelen skete på den måde, at hele gården først blev tilskødet sønnen Jens Andersen: Gaarden matr.nr. 4 - Pris = Rdl. Mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 - Pris = Rdl. Efterfølgende blev gården pdelt i 3 ejendmme med 1 til hver af Anders Hansens ugifte børn: Matr.nr. 4-a + Mseldden12, 13 g 14 med fæstegårdens bygninger blev vertaget af sønnen Peder Andersen Matr.nr. 4-b uden bygninger blev vertaget af sønnen Jens Andersen, sm pførte gården 'Kildehlm' på den udskilte parcel. Matr.nr. 4-c uden bygninger blev vertaget af datteren Ane Marie Andersdatter, der i 1872 blev gift med Niels Christiansen fra Rde. Der blev sandsynligvis pført et hus på parcellen. Nte Peder Andersen var født sm søn af Gmd. Anders Hansen i Frenderup. Iflg. lægdsrulle 1852 fr Dalby Sgn var Peder Andersen 63½ tmme høj (166 cm), g han var samme år sldat ved 3. Sjællandske Infanteriregiment. Peder Andersen blev i 1858 gift i Dalby kirke med Ane Marie Jensen (f. 1829), der var datter af Gmd. Jens Hansen i Dalby-Brup. FT-1870 Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier) Peder Andersen, 40, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Jensen, 40, Gift, hans Hustru, Dalby Sgn Præstø Amt Karen Sphie Pedersen, 10, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Kirstine Pedersen, 7, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Andersen, 32, Ugift, Slægtning, Dalby Sgn Præstø Amt Anders Hansen, 64, Gift, Aftægtsmand, Haarløv Sgn Præstø Amt Ane Jensen, 69, Gift, Aftægtskne, Karise Sgn Præstø Amt Hans Olsen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn Præstø Amt Ole Christensen, 54, Gift, Indsidder, Arbejdsmand, Dalby Sgn Præstø Amt Maren Catrine Nielsen, 42, Gift, Husmder, Dalby Sgn Præstø Amt Christen Olsen, 11, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Margrethe Olsen, 5, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Marie Olsen, 1, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt FT-1880 Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier) Peder Andersen, 50, Gift, Husfader, Gaardeier, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Jensen, 50, Gift, hans Hustru, Dalby Sgn Præstø Amt Karen Sfie Pedersen, 20, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Kirstine Pedersen, 17, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Anders Hansen, 75, Enkemand, Husfaderens Fader, Haarløv Sgn Præstø Amt Niels Peder Jensen, 6, Ugift, er i Pleie hs Husfaderen, Dalby Sgn Præstø Amt Maren Katrine Nielsen, 52, Gift, Husmder, lever af Dagleierarbeide, Dalby Sgn Præstø Amt Marie Olsen, 11, Ugift, hendes Barn, Dalby Sgn Præstø Amt FT-1890 Gaard - Matr.nr. 4-a Peder Andersen, 61, Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sgn, Præstø Amt Ane Marie Jensen, 61, Gift, Husmder, Dalby Sgn, Præstø Amt Peter Jensen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn, Præstø Amt Trine Hansen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn, Præstø Amt

7 FT-1901 Gaard - Matr.nr.4-a Peder Andersen, , Dalby Sgn, Gift, Husfader, Gaardejer *) Marie Andersen, , Dalby Sgn, Gift, Husmder *) Ane Sfie Olsen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget Jens P. Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget Valdemar Pulsen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget *) Gift 1858 Fra mkring 1901 var gården frpagtet af Peder Andersens brdersøn, Hans Andersen Gavebrev tinglyst fra Peder Andersen til hans Datter Ane Kirstine Pedersen, gift med Sktøjshandler Laurits Pedersen sm hendes særeje på matr.nr. 4-a, 12, 13 g 14. Giveren g Hustru Ane Marie Jensen Aftægt til Kapitalværdi kr. med Pant efter kr Skøde fra Ane Kirstine Pedersen til Hans Andersen på matr.nr. 4-a, 12, 13 g 14 Salgspris = kr. Nte Hans Henrik Adlf Andersen (f ) var søn af Peder Andersens brder Jens Andersen, der indtil 1897 var ejer af nabgården 'Kildehlm' - matr.nr. 4-b. Samme Jens Andersen købte i 1897 'Druebrgaard' (matr.nr. 4-a, Druestrup). Hans H. A. Andersen blev i 1900 gift i Dalby kirke med Ane Marie Nielsen (f ), der var datter af Indsidder Ole Nielsen i Atterup. Ved FT-1901 bede familien på nabgården 'Kildehlm' (matr.nr. 4-b), hvr Jens Andersen var frpagter under Jmfruens Egede Gds, der i 1897 havde købt denne gård af Hans Andersens fader. FT-1906 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Henrik Adlf Andersen, , Enkemand, Husfader, Gaardejer Anne Sfie Christiansen, , Enke, Husmder Katrine Nielsen, , Ugift, Tyende Hans Chr. Olsen, , Ugift, Tyende Hans Peter Jensen, , Ugift, Tyende Olga Sfie Frederiksen, , Ugift, Tyende Jhannes Andersen, , Ugift, Barn Anna Marie Andersen, , Ugift, Barn Ejnar Andersen, , Ugift, Barn Ott Andersen, , Ugift, Barn NB. Hans Andersens hustru - Ane Marie Nielsen - døde (26 år gl.) FT-1911 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Andersen, , Dalby Sgn, Enkemand, Husfader, Landbruget Anne Sfie Nielsen, , Dalby Sgn, Enke, Husmder, Alderdmsunderstøttelse Jhannes Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Anna Marie Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Ejnar Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Ott Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Kirstine Nielsen, , Dalby Sgn, Gift, Tjenestetyende Vigg Hansen, , Dalby Sgn, Ugift, Tjenestetyende 1915 Fraslgt Mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 fra Hans Andersen til Niels Christian Jørgensen (ejer af 'Krinkelkær', matr.nr. 2-b, Frenderup) Skøde tingslyst Salgspris = kr.

8 FT-1916 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Andersen, , Enkemand, Husfader, Gdjr. *) Anna Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ejnar Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ott Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ane Sfie Christiansen, , Enke, Husmder, Fattighjælp Kirsten Nielsen, , Enke, Tyende, Landbruget *) Indkmst Frmue FT-1921 Gaard - Matr.nr. 4-a Hans H. A. Andersen, , Enkemand, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr. Ott Andersen, 17-4, 1904-Ugift, Dalby, Tyende, Landbrug Kirsten Nielsen, , Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde FT-1925 Gaard - Matr.nr. 4-a Hans Henrik Adlf Andersen, , Enkemand, Dalby, Husfader, Gaardejer Anna Marie Andersen, , Ugift, Dalby, Barn Ejnar Andersen, , Ugift, Dalby, Barn Mette Kirstine Nielsen, , Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde FT-1930 Gaard - Matr.nr. 4a Hans Henrik Adlf Andersen, , E, Husfader, Gaardmand, Dalby Ejner Andersen, , U, Medhjælper, Landbrug, Dalby Anna Marie Andersen, , U, Husbestyrerinde, Dalby 1943 Gaardejer i Frenderup, Enkemand Hans Henrik Adlph Andersen døde (74 år gl.) Hans hustru - Ane Marie Nielsen - døde (kun 26 år gl.). Efter 1943 blev gården i mange år drevet videre af Hans Andersens ugifte børn: - Anna Andersen (f ) - Ejner Andersen (f. 1903) - Ott Andersen (f. 1904) 1976 Iflg. Landbrugsministeriets skrivelse af består arealet af matr.nr. 4-a nu af m Skøde tinglyst fra Jens Erik Hansen til Gunnar Petersen g Be Bach i lige sameje. Salgspris = kr Skøde tinglyst fra Be Bach på dennes halvdel til Lya Fussing. Salgspris = kr.

Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130. Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1960:

Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130. Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1960: Gård nr. 2 - SKOVGAARD - Egedevej 130 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Skvgaard 2-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 696.700.280 alen 2 Svarende til ca. 49,8 tdr. land Ingen mseparceller. Nter Gården

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Gaard nr. 7 - BIRKELY - Egedevej 133

Gaard nr. 7 - BIRKELY - Egedevej 133 Gaard nr. 7 - BIRKELY - Egedevej 133 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Birkelygaard 7-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 596.410 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 43.880 alen 2 Samlet areal = 640.290

Læs mere

Gård nr. 3 - FRENDERUPGAARD - Nedlagt Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1930:

Gård nr. 3 - FRENDERUPGAARD - Nedlagt Fæstere, gårdmænd og beboere indtil ca. 1930: Gård nr. 3 - FRENDERUPGAARD - Nedlagt 1911 Gårdens navn Matr.nr. Areal (1809) Nedlagt gård - Sandsynligvis 'Frenderupgaard' (?) 3-a, Frenderup By Hovedparcel = 643.150 alen 2 4 moseparceller på tilsammen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status Jordareal (1808) Huse Beliggenhed 53, Vester Egede by og sogn 55, Vester Egede by og sogn Lejehuse under gården Christianslund,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Matr.nr. 50 / 11-c - V. Egede By - Jordemoderhuset

Matr.nr. 50 / 11-c - V. Egede By - Jordemoderhuset Matr.nr. 50 / 11-c - V. Egede By - Jordemoderhuset Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 50, Vester Egede 2015: Matr.nr. 11-c, Vester Egede Fæstehus/Jordemoderbolig Senere selvejerhus. Jordareal

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Agnes Eleonora Olsens slægt

Agnes Eleonora Olsens slægt Agnes Eleonora Olsen og Hans Peter Edvard Michael Christensen Sted: Aalborg Amt, Hellum Herred, Skørping Sogn. I 1922 april måned bliver Hans Peter og Agnes viet i Skørping Kirke: Enkemand Hans Peter Edvard

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Folketælling Sdr. Felding 1855

Folketælling Sdr. Felding 1855 Folketælling Sdr. Felding 1855 Navn Ald G/ug. Stilling Fødested 1 Nedertarp en gaard Niels Mortensen 52 gift gårdmand, husfader her i sognet Maren Christensen 50 gift hans kone Skarrild Abelonne Marie

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1)

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) JP 20-1744 Jens Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 (1709-1753) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) Daabens Confirmation over Jørgen Clemendsen Landsoldats 2de Børn, det første kaldet Knud, og det

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger.

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. , matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. Ft.1855 Kirkensgaardhus/ Wilhelm Conrad Nielsen, 26 år, født i Ferring, gift, husfader, væver. Ane Jensen, 32 år, født i Vandborg, gift, hans kone.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Hvilstedgaard, Borup, matrikel 2

Hvilstedgaard, Borup, matrikel 2 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/hvilstedgaard-borup-matr-2 Hvilstedgaard, Borup, matrikel 2 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere