Gård nr. 4 - Egedevej 125

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gård nr. 4 - Egedevej 125"

Transkript

1 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = alen 2 4 mseparceller på tilsammen = alen 2 Samlet areal = alen 2 Svarende til ca. 47,7 tdr. land Nter Frikøbt Samtidig pdelt i 3 landbrugsejendmme (matr.nr. 4-a, 4-b g 4-c). I 1915 fraslgt mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 (ca. 19 td. land) Senere nedlagt sm landbrugsejendm. Areal 1976 = m 2 Bygninger Nuværende stuehus pført Staldbygning pført Beliggenhed Egedevej 125, Frenderup, 4640 Fakse Fæstere, gårdmænd g bebere indtil ca. 1960: Før 1740 Oplysninger m gårdfæstere før 1740 er fundet på: Før 1660 til 1674: Søren Hemmingsen - Død 90 år gl. i 1684 Fra 1674 til 1700: Hans Pedersen/Affuensen - Død 86 år gl. i 1711 Fra 1700 til efter1725: Peder Hansen

2 1740 Fæstebrev dateret 1740 på Jmfruens Egede fra Anna Drthea Meller, Salig Capitain (Niclas Esben) Pulsens Enke til Eggede Gaard gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til Oluf Mgensen den Gaard sm han hidtil udi Frenderup har bebet, skyldsat af Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar g 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken bemeldte Oluf Mgensen sin Livstid maa nyde, bruge g behlde, saalænge han der svarer g betaler alle Kngelige... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Thmas Hlmsted til Jmfruens Egede, Hans Kngelige Majestæts Cancelliraad gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til Niels Rasmussen barnefødt i Jenstrup g Landsldat i Capitain Brchs Cmpagni, den Gaard udi Frenderup sm Oluf Mgensen sidst havde i fæste men frmedelst Alderdm g Svaghed har afstaaet. Gaarden er udi Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album Ager g Eng, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken frnævnte Niels Rasmussen maa nyde, bruge g behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Niels Jyde (Rasmussen) fra Frenderup døde 41 år gl. i august md Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Thmas Hlmsted til Jmfruens Egede, Hans Kngelige Majestæts Cancelliraad gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til min vrned Landsldat Rasmus Mrtensen den mig tilhørende Gaard i Frenderup sm Niels Rasmussen sidst bebede g fradøde g i Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, sm bemeldte Rasmus Mrtensen maa nyde, bruge g i Fæste behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds I - Side Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra Christian Frederik vn Hlstein til Jmfruens Egede g Lystrup, Hans Kngelige Majestæts Kammerjunker gør vitterlig at have Stæd g Fæste saasm jeg g herved stæder g fæster til min wrnede(?) Anders Nielsen den mig tilhørende Gaard beliggende i Frenderup sm Rasmus Mrtensen sidst bebede g i Landmaalingens Nye Matricul... til Hartkrn Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album, hvilken Gaard bemeldte Anders Nielsen maa nyde, bruge g i Fæste behlde sin Livstid paa de Cnditiner, at... sv. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds II - Side 12. FT-1787 Gård nr. 4 Anders Nielsen, 30, Gift, Hsbnde, Bnde g Gaardmand Karen Hendriksdatter, 27, Gift, Madmder - Død 1793 Peder Andersen, 3, Ugift, Deres Søn Jacb Nielsen, 18, Ugift, Tjenesteflk - Gift 1797 Mette Nielsdatter, 19, Ugift, Tjenesteflk Anders Nielsen var søn af Gmd. Niels Pedersen på 'Elbgaard' (matr.nr. 1), g hans hustru Karen Henriksdatter var datter af Gmd. Henrik Pedersen på 'Birkelygaard' (matr.nr. 7) FT-1801 Gaard nr. 4 Anders Nielsen, 45, Gift, husbnde, bnde g gårdbeber - Død 18/ Karen Henriksdatter, 42, Gift, hans kne - Datter af Henrik Pedersen (5) - Død 11/ Peder Andersen, 16, Ugift, deres barn - Gift 1813 med Maren Jørgensdatter, Frenderup Lars Andersen, 11, Ugift, deres barn Ane Andersdatter, 13, Ugift, deres barn Maren Andersdatter, 8, Ugift, deres barn Mads Nielsen, 27, Ugift, mandens brder

3 1810 Taksatin til brandfrsikring - 6. juli 1810 Gård tilhørende Jmfruens Egede Gds - Gaardfæster Anders Nielsen Bygningernes placering er her angivet sm vist på gammelt matrikelskrt fra mkring a) Stuehus i Sønder - 17 Fag, 8Alen dyb Klinede Vægge g Straatag - a 25 Rdl. b) Det Vestre Hus - 8 Fag, 7 Alen dyb - Af samme Materialer til L, Lade g Faarehus - a 15 Rdl. c) Det Nrdre Hus - 10 Fag, 7¾ Alen dyb - Af samme Materialer til Prt, L, Lade g Stald - a 20 Rdl. d) Det Østre Hus - 10 Fag, 8¼ Alen dyb - Af samme Materialer til Stald, L, Lade g prt - a 20 Rdl. Samlet Taksatin 430 Rdl. 120 Rdl. 200 Rdl. 200 Rdl. 950 Rdl Anders Nielsen død (72 år gl.) Hans enke - Karen Henriksdatter - frtsatte på gården, indtil hun frasagde fæstet i 1830 g gik på aftægt hs den nye fæster Synsfrretning ver en Gaard i Frenderup, sm frhen har været tilfæstet afdøde Anders Nielsen, sm nu verdrages til ny Fæster, Anders Hansen, der med Frretningen er tilfreds. Oplysninger m gårdens bygninger mm. a) Stuelængen bestaar af 11 Fag - bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag. Indrettet fra den østre Ende med: 3 Fag til Øverstestue, 3 Fag til Dagligstue, 3 Fag til Køkken med Skrsten, Bagevn g Jrdkælder, g 2 Fag til Hølade (?). Til Dagligstuen er tilbygget 2 Fag? Den vestre Gavl er af Rør g flettet, g i østre Ende en Bræddegavl. Denne Længe fandtes i gd Stand. b) Den Østre Længe bestaar af 9 Fag bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag indrettet fra søndre Ende indrettet med 2 Fag til Prt, 3 Fag til Lade, 2 Fag til L g 2 Fag til Lade, Husgavl i begge Ender. Længen er i temmelig gd Stand. c) Den Nrdre Længe - 11 Fag bygget af Fyr Undertømmer g frskelligt Overtømmer, med klinede Vægge g Straatag indrettet fra Østre Ende indrettet med 1 Fag til?, 3 Fag til Lade, 2 Fag til L, 3 Fag til Lade g 2 Fag til Prt med Husgavle i begge Ender. Længen er i brugelig Stand. d) Den Vestre Længe - 13 Fag bygget af Ege Under- g frskelligt Overtømmer, klinede Vægge g Straatag, g indrettet fra nrdre Ende med 4 Fag til Lade, 2 Fag til L, 5 Fag til Heste- g Kstald g 2 Fag til Prt. Husgavle i begge Ender. Denne Længe er gammel af Alder men gdt frsynet med? g Tag. Inventar g besætning: 1 Jernbeslagen Vgn med Fjæller - 20 Rdl. 1 D med Høstfangere (?) - 16 Rdl. 1? - 3 Rdl. 1 Jernplv med Tilbehør - 5 Rdl. 2 Jernharver - 6 Rdl. 1? - 3 Rdl. 2 Skvslæder - 4 Rdl. Summa 165 Rdl. 1 Graaskimlet Hppe 13 Aar - 20 Rdl. 1 Srt Hppe 13 Aar - 20 Rdl. 1 Brun Hppe 7 Aar - 20 Rdl. 1 Brun Hest 3 Aar 14 Rdl. 1 Brun Hest 7 Aar - 18 Rdl. 1 Brunblisset Hest 14 Aar - 16 Rdl Med denne Frretning erklærer jeg mig tilfreds g har intet imd den? at erindre. Anders Hansen

4 1830 Fæstebrev dateret på Jmfruens Egede fra afgangen Geheimecnferenceraad Hlstein Rathlws B ved Mathias Frederichsen, Hans Kngelige Højheds Justitsraad, Byfged i Køge m.m. gør vitterligt, at jeg efter Kngelige befaling af Skiftefrvalterens... i vennævnte B har Stædt g Fæste, ligesm jeg herved stæder g fæster til Anders Hansen af Lille Linde den Gaard i Frenderup By paa Jmfruens Egede Gds sm sidst var tilfæstet Anders Nielsen, hvis Enke nu har frasagt sig samme, hvilken Gaard bemeldte Anders Hansen sin Livstid i Fæste maa have, g hans Kne efter ham saalænge hun i Enkestand frbliver, at maatte nyde, bruge, beb g i Fæste behlde, saalænge de efterkmmer.... sv. Hartkrn i Ager g Eng 6 Tønder, 1 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 1 3 /7 Album, g Skvskyld 1 Fjerdingkar g 2 5 /7 Album. I Indfæstning betalte Anders Hansen 100 Rdl. Kilde: Fæsteprtkl Jmfruens Egede Gds II - Side 160 Nte Anders Hansen var født i 1806, søn af gårdmand Hans Pedersen i Lille Linde, Haarlev Sgn. Iflg. lægsrulle 1831 fr Dalby Sgn var Anders Hansen 60¾ tmme høj (159 cm). FT-1834 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 28, Gift, Gaardmand Ane Jensdatter, 33, Gift, Hans kne Peder Andersen, 4, Ugift, Deres søn Karen Hendriksdatter, 74, Enke(mand), Frsørges af huusfaderen - Død 1836, Kirsten Eriksdatter, 12, Ugift, Pleiedatter, almisselem Hans Nielsen, 23, Ugift, Tjenestekarl Hans Larsen, 17, Ugift, Tjenestekarl FT-1840 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 34, Gift, Gaardmand Ane Jensdatter, 40, Gift, Hans kne Peder Andersen, 11, Ugift, Deres barn Kirsten Andersdatter, 5, Ugift, Deres barn Ane Marie Andersdatter, 3, Ugift, Deres barn Ole Christensen, 25, Ugift, Tjenestekarl Karen Marie Jensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige FT-1845 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 38, Gift, Gaardmand, Haarløv Sgn Præstø Amt Ane Jensdatter, 45, Gift, hans Kne, Karise S., Præstø Amt Peder Andersen, 16, deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 10, deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 8, deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 4, deres Børn, Her i Sgnet Hans Simnsen, 34, Ugift, Tjenesteflk, Øster Egede Sgn Præstø Amt Ane Lisbeth Olesdatter, 24, Ugift, Tjenesteflk, Hasle sgn Srø Amt FT-1850 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 45, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 50, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Peder Andersen, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 16, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ole Christensen, 36, Gift, Inderste g Dagleier, Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 23, Gift, Hans Kne, Alslev Sgn, Præstø Amt

5 1854 Taksatin til brandfrsikring Gård tilhørende Jmfruens Egede Gds - Gaardfæster Anders Hansen a. Stuehus i Sønder - 16 Fag a 35 Rdl. 560 Rdl. b. Det Vestre Hus - 8 Fag a 25 Rdl. 200 Rdl. c. Det Nrdre Hus - 10 Fag a 20 Rdl. 200 Rdl. d. Det Østre Hus - 10 Fag a 20 Rdl. 200 Rdl. e. Samlet Taksatin Rdl. FT-1855 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 50, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 55, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Peder Andersen, 26, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Kirsten Andersdatter, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ane Marie Andersdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Ole Christensen, 41, Gift, Inderste g Dagleier., Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 28, Gift, Hans Kne, Alslev Sgn, Præstø Amt Niels Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Christen Olsen, 3, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet FT-1860 Gaard nr. 4 Anders Hansen, 55, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sgn, Præstø Amt Ane Jensdatter, 60, Gift, Hans Kne, Karise Sgn, Præstø Amt Ane Marie Andersdatter, 23, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Jens Andersen, 20, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Peder Andersen, 31, Gift, Deres Søn, Indsidder g Dagleier, Her i Sgnet Ane Marie Jensdatter, 31, Gift, Sønnens Kne, Her i Sgnet Karen Sphie Pedersdatter, 1, Ugift, Sønnens Barn, Her i Sgnet Niels Christensen, 20, Ugift, Tjenesteflk, Østeregede sgn, Ole Christensen, 46, Gift, Inderste g Dagleier., Her i Sgnet Maren Katrine Nielsdatter, 33, Gift, Hans Kne, Her i Sgnet Niels Olsen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Hans Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet Christen Olsen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sgnet 1869 Skøde tinglyst fra Greve C. C. H. Mltke til Jens Andersen paa Gaarden matr.nr. 4 under Jmfruens Egede Gds, der skal indehlde 44 6/14 Td. Land. Salgspris = Rdl. Samme dat Skøde fra Jens Andersen til brderen Peder Andersen paa Matr.nr. 4-a Salgspris = Rdl. Jens Andersen behlder matr.nr. 4-b. Matr.nr. 4-c udskilt til søsteren Ane Marie Andersen Skøde tinglyst fra Greve C. C. H. Mltke til Peder Andersen på Msesldden matr.nr. 12, 13 g 14 i Frenderup under Jmfruens Egede Gds, der indehlder 18 10/14 Td. Land Salgspris = Rdl.

6 1869 I 1869, da Gaardfæster Anders Hansen 64 år gl., blev fæstegården matr.nr. 4 frikøbt fra Jmfruens Egede Gds. Handelen skete på den måde, at hele gården først blev tilskødet sønnen Jens Andersen: Gaarden matr.nr. 4 - Pris = Rdl. Mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 - Pris = Rdl. Efterfølgende blev gården pdelt i 3 ejendmme med 1 til hver af Anders Hansens ugifte børn: Matr.nr. 4-a + Mseldden12, 13 g 14 med fæstegårdens bygninger blev vertaget af sønnen Peder Andersen Matr.nr. 4-b uden bygninger blev vertaget af sønnen Jens Andersen, sm pførte gården 'Kildehlm' på den udskilte parcel. Matr.nr. 4-c uden bygninger blev vertaget af datteren Ane Marie Andersdatter, der i 1872 blev gift med Niels Christiansen fra Rde. Der blev sandsynligvis pført et hus på parcellen. Nte Peder Andersen var født sm søn af Gmd. Anders Hansen i Frenderup. Iflg. lægdsrulle 1852 fr Dalby Sgn var Peder Andersen 63½ tmme høj (166 cm), g han var samme år sldat ved 3. Sjællandske Infanteriregiment. Peder Andersen blev i 1858 gift i Dalby kirke med Ane Marie Jensen (f. 1829), der var datter af Gmd. Jens Hansen i Dalby-Brup. FT-1870 Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier) Peder Andersen, 40, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Jensen, 40, Gift, hans Hustru, Dalby Sgn Præstø Amt Karen Sphie Pedersen, 10, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Kirstine Pedersen, 7, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Andersen, 32, Ugift, Slægtning, Dalby Sgn Præstø Amt Anders Hansen, 64, Gift, Aftægtsmand, Haarløv Sgn Præstø Amt Ane Jensen, 69, Gift, Aftægtskne, Karise Sgn Præstø Amt Hans Olsen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn Præstø Amt Ole Christensen, 54, Gift, Indsidder, Arbejdsmand, Dalby Sgn Præstø Amt Maren Catrine Nielsen, 42, Gift, Husmder, Dalby Sgn Præstø Amt Christen Olsen, 11, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Margrethe Olsen, 5, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Marie Olsen, 1, Ugift, Barn, Dalby Sgn Præstø Amt FT-1880 Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier) Peder Andersen, 50, Gift, Husfader, Gaardeier, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Marie Jensen, 50, Gift, hans Hustru, Dalby Sgn Præstø Amt Karen Sfie Pedersen, 20, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Ane Kirstine Pedersen, 17, Ugift, deres Barn, Dalby Sgn Præstø Amt Anders Hansen, 75, Enkemand, Husfaderens Fader, Haarløv Sgn Præstø Amt Niels Peder Jensen, 6, Ugift, er i Pleie hs Husfaderen, Dalby Sgn Præstø Amt Maren Katrine Nielsen, 52, Gift, Husmder, lever af Dagleierarbeide, Dalby Sgn Præstø Amt Marie Olsen, 11, Ugift, hendes Barn, Dalby Sgn Præstø Amt FT-1890 Gaard - Matr.nr. 4-a Peder Andersen, 61, Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sgn, Præstø Amt Ane Marie Jensen, 61, Gift, Husmder, Dalby Sgn, Præstø Amt Peter Jensen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn, Præstø Amt Trine Hansen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sgn, Præstø Amt

7 FT-1901 Gaard - Matr.nr.4-a Peder Andersen, , Dalby Sgn, Gift, Husfader, Gaardejer *) Marie Andersen, , Dalby Sgn, Gift, Husmder *) Ane Sfie Olsen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget Jens P. Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget Valdemar Pulsen, , Dalby Sgn, Ugift, Tyende, Landbruget *) Gift 1858 Fra mkring 1901 var gården frpagtet af Peder Andersens brdersøn, Hans Andersen Gavebrev tinglyst fra Peder Andersen til hans Datter Ane Kirstine Pedersen, gift med Sktøjshandler Laurits Pedersen sm hendes særeje på matr.nr. 4-a, 12, 13 g 14. Giveren g Hustru Ane Marie Jensen Aftægt til Kapitalværdi kr. med Pant efter kr Skøde fra Ane Kirstine Pedersen til Hans Andersen på matr.nr. 4-a, 12, 13 g 14 Salgspris = kr. Nte Hans Henrik Adlf Andersen (f ) var søn af Peder Andersens brder Jens Andersen, der indtil 1897 var ejer af nabgården 'Kildehlm' - matr.nr. 4-b. Samme Jens Andersen købte i 1897 'Druebrgaard' (matr.nr. 4-a, Druestrup). Hans H. A. Andersen blev i 1900 gift i Dalby kirke med Ane Marie Nielsen (f ), der var datter af Indsidder Ole Nielsen i Atterup. Ved FT-1901 bede familien på nabgården 'Kildehlm' (matr.nr. 4-b), hvr Jens Andersen var frpagter under Jmfruens Egede Gds, der i 1897 havde købt denne gård af Hans Andersens fader. FT-1906 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Henrik Adlf Andersen, , Enkemand, Husfader, Gaardejer Anne Sfie Christiansen, , Enke, Husmder Katrine Nielsen, , Ugift, Tyende Hans Chr. Olsen, , Ugift, Tyende Hans Peter Jensen, , Ugift, Tyende Olga Sfie Frederiksen, , Ugift, Tyende Jhannes Andersen, , Ugift, Barn Anna Marie Andersen, , Ugift, Barn Ejnar Andersen, , Ugift, Barn Ott Andersen, , Ugift, Barn NB. Hans Andersens hustru - Ane Marie Nielsen - døde (26 år gl.) FT-1911 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Andersen, , Dalby Sgn, Enkemand, Husfader, Landbruget Anne Sfie Nielsen, , Dalby Sgn, Enke, Husmder, Alderdmsunderstøttelse Jhannes Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Anna Marie Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Ejnar Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Ott Andersen, , Dalby Sgn, Ugift, Barn Kirstine Nielsen, , Dalby Sgn, Gift, Tjenestetyende Vigg Hansen, , Dalby Sgn, Ugift, Tjenestetyende 1915 Fraslgt Mseldden matr.nr. 12, 13 g 14 fra Hans Andersen til Niels Christian Jørgensen (ejer af 'Krinkelkær', matr.nr. 2-b, Frenderup) Skøde tingslyst Salgspris = kr.

8 FT-1916 Gaard - Matr.nr.4-a Hans Andersen, , Enkemand, Husfader, Gdjr. *) Anna Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ejnar Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ott Andersen, , Ugift, Barn, Landbruget Ane Sfie Christiansen, , Enke, Husmder, Fattighjælp Kirsten Nielsen, , Enke, Tyende, Landbruget *) Indkmst Frmue FT-1921 Gaard - Matr.nr. 4-a Hans H. A. Andersen, , Enkemand, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr. Ott Andersen, 17-4, 1904-Ugift, Dalby, Tyende, Landbrug Kirsten Nielsen, , Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde FT-1925 Gaard - Matr.nr. 4-a Hans Henrik Adlf Andersen, , Enkemand, Dalby, Husfader, Gaardejer Anna Marie Andersen, , Ugift, Dalby, Barn Ejnar Andersen, , Ugift, Dalby, Barn Mette Kirstine Nielsen, , Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde FT-1930 Gaard - Matr.nr. 4a Hans Henrik Adlf Andersen, , E, Husfader, Gaardmand, Dalby Ejner Andersen, , U, Medhjælper, Landbrug, Dalby Anna Marie Andersen, , U, Husbestyrerinde, Dalby 1943 Gaardejer i Frenderup, Enkemand Hans Henrik Adlph Andersen døde (74 år gl.) Hans hustru - Ane Marie Nielsen - døde (kun 26 år gl.). Efter 1943 blev gården i mange år drevet videre af Hans Andersens ugifte børn: - Anna Andersen (f ) - Ejner Andersen (f. 1903) - Ott Andersen (f. 1904) 1976 Iflg. Landbrugsministeriets skrivelse af består arealet af matr.nr. 4-a nu af m Skøde tinglyst fra Jens Erik Hansen til Gunnar Petersen g Be Bach i lige sameje. Salgspris = kr Skøde tinglyst fra Be Bach på dennes halvdel til Lya Fussing. Salgspris = kr.

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA.

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. I begyndelsen af november 1847 stod 19 danske udvandrere lidt fortabte ved bredden af Michigansøen i det amerikanske territorium

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere