RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Det første regnbed er klar på Viekær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Det første regnbed er klar på Viekær"

Transkript

1 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3 - JUNI 2015 Det første regnbed er klar på Viekær

2 GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune. Infobrevet udkommer næste gang i september Infobrevet udgives af Teknik og Miljø, og målet er at sætte fokus på aktuelle temaer, samtidig med at vi bringer andre historier af interesse for boligejere. Denne gang fortæller vi bl.a. om markeringen af det første regnbed i projekt klimatilpasning i Trørød, og vi fortæller om kravene til rørene mellem oliefyr og olietank. Du kan også læse om sten i rabatten. God læselyst og god sommer! Udgives af Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Øverødvej Holte Ansvarshavende redaktør Henrik Møller [ ] Layout Henrik Møller [ ] Foto Rudersdal Kommune, Colourbox Skribent Henrik Møller [ ] Indhold Har du ris og ros, så kontant Henrik Møller [ ] Klimatilpasning i Trørød når vigtig milepæl 3 Vi bor smukt : Nye skraldespande på stranden 4 Naturen er tilbage i Maglemosen 5 Sten må ikke placeres i rabatten 6 Vigtigt at undersøge rørene til din olietank 7 Ny p-plads i Birkerød på vej 7 Nu renoveres Chr. Winthers Sti 8 Tryggere skolevej til Birkerød Skole 9 Vasevej indviet med manér 10

3 Klimatilpasning i Trørød når vigtig milepæl Rudersdal Kommunes projekt for klimatilpasning i Trørød har nået en vigtig milepæl: Det første regnbed på Viekær står klar til at modtage regnvand. Regnbedene på Viekær tager nu form, og det første af slagsen blev præsenteret ved et skurvognsmøde 15. juni, hvor en række lokale beboere deltog i selskab med udvalgsformand Court Møller (B) og repræsentanter for Teknik og Miljø. Anlægget på Holmebjerg er et pilotprojekt inden for lokal klimatilpasning, og samtidig er det tanken, at der ud af projektet skal vokse et længerevarende samarbejde mellem beboerne, Rudersdal Kommune og Forsyningen. Læs mere. Engageret deltagelse fra beboerne Projektet er kommet til verden efter en længere proces, hvor beboerne i lokalområdet har været meget engageret i mange aspekter såsom parkeringsforhold, trafiksikkerhed og vedligeholdelsen af de grønne fællesarealer. Anlægsarbejdet skrider planmæssigt frem og forventes færdigt ca. 1. august. Herefter udestår beplantningen, der finder sted i efteråret. Du kan også få afledt regnvand på din egen grund Projektet på Holmebjerg og Viekær tager hånd om regnvandet på det offentlige areal. Men som beboer kan du også få afledt regnvandet på din egen grund og bruge det til at forskønne din have. Har du spørgsmål til, hvordan en løsning kan se ud, design af f.eks. et regnbed m.v, kan du kontakte projektleder Ann Lilja, Rudersdal Kommune, mail: Hvis du allerede har en løsning i tankerne, kan du søge om en nedsivningstilladelse hos civilingeniør Morten Plesner Hansen, Rudersdal Kommune, mail: Det første regnbed på Viekær blev midt i juni præsenteret for beboere, udvalgsformand Court Møller (B) og repræsentanter for Teknik og Miljø. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 3, JUNI

4 Vi bor smukt : Nu er der nye skraldespande på stranden Er I klar til en foto-udfordring? Tak for alle jeres fotos, der viser at, Vi bor smukt! Der er især kommet mange fotos af den skønne rudersdalske natur. Se alle fotos. Nu vil vi gerne udfordre jer til at tage fotos af smukke vejmiljøer i boligområderne eller steder, hvor en Rudersdal-borger gør noget særligt for at holde sin del af nærmiljøet smukt og indbydende: Det kan være genboens fint klippede hæk, naboens eller dit eget pæne fortov og overkørsel, nabovejens velplejede fællesarealer eller noget helt fjerde Slå dit foto op på vores Facebook-side eller på Instagram med hashtag #viborsmukt Husk at skrive, hvor fotoet er taget. Og vær opmærksom på ikke at krænke andre folks privatliv, når du tager fotos. Fotokonkurrencen løber til og med 31. juli 2015, og vinderne bliver kontaktet direkte. Rudersdal Kommune lancerede i foråret kampagnen Vi bor smukt. Kampagnen er kommet godt fra start med et fint kickoff i de fem byområder, og samtidig har vi modtaget en lang række bidrag til vores fotokonkurrence. Plakater og fodspor, der førte til indpakkede skraldespande, har også skabt synlighed. Kampagnen forstærkes i uge 27, hvor Vi bor smukt igen bliver meget synlig rundt om i kommunen i byområder og ved strandene. Rundt om i byområderne bliver skraldespandene pakket pænt ind igen, og fine grønne fodspor viser vej, så man ikke er i tvivl om, hvor skraldet skal hen. Med en fin, ny Vedbæk Nordstrand lige om hjørnet er det vigtigt at huske at holde disse steder pæne, som desværre kan være belastet af en del affald i sommerperioden. Derfor har Rudersdal Kommune sat to nye komprimatoraffaldsspande op ved Vedbæk Nordstrand samt to nye dobbeltspande til kildesortering af affald ved henholdsvis Vedbæk Nordstrand og Skodsborg strand ved iskiosken. Kom med jeres gode ideer Nu vil vi gerne fortsætte og udvide det fælles engagement med lokale, konkrete projekter, der kan skabe værdi både for grundejerforeningens medlemmer og Kommunen. Vi vil meget gerne understøtte gode initiativer og sikre et grundlag for at realisere dem, det kan være økonomisk, ved at skaffe materialer, planter eller noget helt tredje. Det afgørende er, at I selv har ejerskab og deltager i gennemførelsen. Det er målet, at vi sammen kan udvikle gode ideer i jeres lokalområde for at styrke trivsel og naboskab, så alle oplever at bo i en smuk og indbydende kommune. Derfor vil vi meget gerne høre fra jer, hvis I gerne vil engagere jer i projekter og andre initiativer til gavn for fællesskabet, hvor Kommunen kan være fødselshjælper. Kontaktperson: Henrik Møller, Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune, tlf RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 3, JUNI

5 Naturen er tilbage i Maglemosen Mere end 70 kreaturer er sat ud Dæmpning af gadelys vinder frem 1. del af landskabs- og plejeplan for Maglemosen er nu afsluttet. Den omfatter Henriksholm nord og syd. Der er ryddet pilekrat og birk og etableret fire græsningsfolde på 43 ha omkranset af mere end seks km, hegn kreaturer er sat ud, der skal sikre, at mose- og engarealet ikke gror til igen. 1. del af samlet plan afsluttet Projektet markerer afslutningen på 1. del af en landskabsog plejeplan, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i foråret Efterfølgende var planudkastet i offentlig høring, som resulterede i ca. 20 svar, der blev fremlagt for Miljø- og Teknikudvalget i september. En velbesøgt aftenvandring i mosen samlede i april 2014 næsten 100 deltagere. 1. del omfatter to delområder, nemlig Henriksholm nord og syd. Den totale plan for Maglemosen rummer endnu fire delområder, men indsatsen i disse er endnu ikke konkretiseret eller politisk behandlet. - Vi skal værme om de lysåbne moseområder - Maglemosen er et af de vigtigste naturområder i Rudersdal, et smukt og karakterfuldt sted som tiltrækker mange naturelskere, siger udvalgsformand Court Møller (B). For første gang i en menneskealder kan man nu nyde synet af græssende kreaturer, når man går tur i den naturskønne Maglemosen. Første del af et stort naturplejeprojekt er netop afsluttet, og naturen åbne sig nu igen for naturelskere og andre gæster. Den åbne og lyse mose er resultatet af et stort projekt, der har været i gang siden februar, hvor Rudersdal Kommune begyndte at rydde pilekrat og birk på området med det formål at etablere et antal græsningsfolde for dyr. Projektet er led i en samlet landskabs- og plejeplan for de fredede arealer i Maglemosen, som Kommunen overtog fra Forsvaret i Der er nu etableret fire folde på i alt 43 ha, hvor køer har deres daglige gang - omkranset af mere end seks km hegn. De græssende kreaturer skal sikre, at mose- og engarealet ikke gror til igen. - En åben mose skal give os en mere varieret flora og flere dyrearter, fortæller biolog Stig Englund, Rudersdal Kommunes afdeling for Natur, Park og Miljø. Bl.a. kan vi se, at en engfugl som viben nu er i Maglemosen, med et-to par. - Samtidig er vi glade for at konstatere, at nattergalen stadig er her, selv om vi har fjernet en del pilekrat. Det samme gælder rådyrene, fordi foldene er så store, at de godt kan fungere i det daglige sammen med kreaturerne. - Vi har masser af dejlig skov i Rudersdal, men ikke så mange af disse lysåbne moseområder. Derfor skal vi værne om dem som en værdifuld ressource. Det er vigtigt for både trivsel og sundhed, at vi har disse, lidt rå områder, hvor man både kan mærke naturen og bruge den til f.eks. motion og gåture. Court Møller fremhæver, at der er tale om en langsigtet udviklingsplan, som skal synliggøre rammerne og mulighederne for at pleje og udvikle Maglemosen som et bynært rekreativt naturområde, hvor den lysåbne naturs dyr og planter har højeste prioritet. - Nu må vi se, hvornår vi kan komme videre med de næste faser i den samlede plan. Foreløbig er jeg tilfreds med de resultater, vi allerede har skabt, slutter Court Møller. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 3, JUNI

6 Sten mv. må ikke placeres i rabatten Rabatten er et færdselsareal, som skal kunne benyttes af gående, undvigende biler i nødstilfælde m.m. Det er derfor kun i ganske særlige tilfælde tilladt at placere sten eller andre genstande i rabatten og kun efter konkret ansøgning til Kommunen. Dette gælder også for private fællesveje. Sten i vejens rabatter er en uskik, og sten placeret nærmere vejkanten end en meter kan være decideret farlige. Vejrabatterne er bl.a. anlagt for at skabe frirum omkring kørebanerne og give mulighed for at undvige modkørende ved farlige situationer. Sten er yderligere problematiske og farlige om vinteren, hvor de kan være dækket af sne, så de ikke kan ses, eller dækket af høj bevoksning. Gennem tiden har der heldigvis kun været ganske få anmeldte uheld, en-to om året, fordi personer eller biler er stødt ind i sten, som ikke har været til at se. Hvis en ulovligt placeret sten medfører skade på person eller materiel, er den tilstødende ejer erstatningspligtig ved krav herom. Erfaringsmæssigt er grundejerne dog flinke til selv at fjerne ulovligt placerede sten, kun i et par tilfælde har det været nødvendigt for Rudersdal Kommune at fjerne stenen og sende regningen til grundejeren. Kommunen ser på de konkrete sager Rudersdal Kommune fører ikke opsøgende tilsyn med sten i rabatter i byzone, hvor den lovlige hastighed er 50 km/t eller lavere. Ved en klage vurderer Rudersdal Kommune, om stenen(e) er til gene for trafikken. Det vil som regel betyde, at stenen(e) skal fjernes. Tilladelse nødvendig Skal man have en container eller sten liggende i vejrabatten i en periode, skal man søge Kommunen om tilladelse til det, som kaldes for råden over vej. Se mere på rudersdal.dk Tilsvarende gælder, hvis man har brug for at opstille byggemateriel, skurvogn el. lign. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 3, JUNI

7 Vigtigt at undersøge rørene til din olietank Olietanke etableret efter år 2000 skal opfylde en række krav til rørene mellem olietank og oliefyr. Overholder rørene ikke loven, kan konsekvenserne være alvorlige. Derfor bør ejere af en olietank få undersøgt rørene, når de alligevel har fat i leverandøren. I Rudersdal Kommune findes et sted mellem og olietanke, hvoraf mellem 50 og 100 skønnes at være af så ny dato, at de er omfattet af lovgivningen. Loven siger, at olietanke installeret efter 2000 skal have tidssvarende rør for at være lovlige: I praksis rør enten lavet af plastic eller kobberrør med plastbelægning. Er de ikke lovlige, skal de gøres lovlige. Hvis der opstår en forurening, fordi et ulovligt rør er tæret, er det 100 pct. ejerens ansvar og udgift. Er røret lovligt, men utæt, er det en sag for forsikringen, som dækker udgifter på op til fire mio. kr. Men det kan være meget dyrere at rense jorden, og det resterende beløb skal Kommunen dække. For ejere af olietanke etableret før år 2000 De husejere, der har etableret oliefyr før år 2000 og ikke har udskiftet det siden, behøver ikke være bekymrede for at komme til at hænge på regningen for en oprensning af forurenet jord, men bør alligevel få deres rør set efter. Typisk vil det koste nogle tusinde kroner at udskifte rørføringen, mens et eftersyn ikke koster meget mere end nogle hundrede kroner. Skal en grund med olieforurening renses, kan det til gengæld koster flere millioner. Ved nedgravede olietanke er det i sagens natur svært at undersøge rørføringen, her må fagmanden kigge på forbindelsen fra røret til fyret. Læs mere om olietanke på rudersdal.dk Ny p-plads på vej i Birkerød Inden udgangen af året får pendlerne i Birkerød omkring 40 nye p-pladser ved Birkerød Station. Den nye p-plads i Birkerød skal ligge på den tomme grund på Gasværksvej 6. Den færdige plads vil rumme ca. 40 nye p-pladser og skal være færdig inden årets udgang. Læs om beslutningen. Forslaget har været i offentlig høring i otte uger fra 27. marts Mur på grunden skal repareres Før selve anlægsarbejdet kan gå i gang, skal en mur på grunden repareres. Muren, der støder op til Gasværksvej 4 og Nyvej 7, er sine steder i meget dårlig stand. Arbejdet, der begyndte i uge 26, vil vare to-tre måneder. 60 midlertidige p-pladser ved den tidligere Q8-bygning Som en midlertidig løsning er det aftalt mellem Rudersdal Kommune og PFA Ejendomme, at bilisterne kan bruge ca. 60 p-pladser ved den tidligere Q8-bygning tæt på Birkerød Station. Den er centralt beliggende ved Birkerød Station, hvilket gør, at det er nemt at komme videre med kollektiv trafik. P-pladserne kan bruges, indtil PFA Ejendomme får udlejet ejendommen igen, dog vil ordningen i alle tilfælde kun gælde frem til åbning af den nye p-plads senest 1. januar RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 3, JUNI

8 Nu begynder renoveringen af den populære Chr. Winthers Sti, fra Holte Roklub og 400 m mod nord langs Furesø. Projektet udføres fra 1. juli 2015 til 1. april Af hensyn til sikkerheden har stien været lukket siden foråret, da de seneste års storme har ødelagt sti og stibro. Læs mere på rudersdal.dk. I vinteren 2014 / 2015 blev der iværksat en undersøgelse, som skulle klarlægge, om det var muligt at udbedre skaderne og sikre stien fremover. Geotekniske undersøgelser viste, at stien ligger på blød bund. Sti og stibro er gennem årene sunket, og selv mindre storme betyder vand på stien. Nu skal Chr. Winthers Sti renoveres Hertil kommer, at bolværket mod Furesø er i meget dårlig stand. Det viste sig, at stien i sin nuværende udformning ikke kunne reddes. Miljø- og Teknikudvalget godkendte på møde 18. februar 2015 et projekt for en renovering af stiforbindelsen, og der blev bevilliget 5,3 mio. kr. Under renoveringsarbejderne er de berørte stier afspærret, og der skiltes med alternative ruter. Med i projektet er også en renovering af stien syd for Holte Roklub, fra roklubben til Ved Furesøen. På dette stistykke udskiftes bolværket ud mod Furesøen, og stiens belægning renoveres. Projektet er udarbejdet af Teknik og Miljø i samarbejde med rådgiverfirmaet NIRAS. Tryggere skolevej til Birkerød Skole Trygheden for børnene på vej til og fra Birkerød Skole får et ekstra hak i den rigtige retning, da Rudersdal Kommune nu gør fortovet på Ludvig Jensens Vej helt færdigt. Dermed får gående og cyklende cykelsti og fortov på hele strækningen. Det betyder, at børn, der går i skole, ikke skal ud på cykelstien, mens cyklisterne bedre kan se, når en bil skal bakke ud fra et af husene. Arbejdet, der forventes færdigt før skolestart, går ud på at etablere fortov ud for de fire ejendomme på vejen (nr.1, 3, 5A og 5B), der ikke kom med, da Kommunen i 2013 anlagde cykelsti og fortov langs Ludvig Jensens Vej. - Vi er glade for den positive og konstruktive tilgang, vi har mødt hos beboerne, så det er lykkedes at indgå en frivillig aftale med Kommunen, fortæller Vejchef i Teknik og Miljø, Mohamed Ouazzani. De fire grundejere har frivilligt valgt at sælge en del af deres forhave til Kommunen, så der kan etableres fortov. Det betyder, at hæk og hegn rykkes tilbage og retableres bag ved skel. I henhold til kommuneplanen rykkes hække tilbage til 40 cm bag skel. - Vi forbedrer forholdene for skolebørnene, og beboerne får den fordel, at de ikke længere skal bakke direkte ud på cykelstien, men får lidt mere plads til at kunne se, om der kommer en cyklist, siger Mohamed Ouazzani. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 3, JUNI

9 Vasevej indviet med manér Både beboere, kommunalpolitikere, samarbejdspartnere samt repræsentanter for Teknik og Miljø i Rudersdal Kommune fik en hyggelig oplevelse, da Vasevej blev indviet i slutningen af maj. Ud over lidt til ganen og en tale af borgmester Jens Ive (V) var der lejlighed til at beundre en veteranbil fra 1925, som var lejet til festligholdelsen. Indvielsen blev markeret med en tur for borgmester Jens Ive, udvalgsformand Court Møller (B) og områdechef i Teknik og Miljø, Allan Carstensen. I sin tale fremhævede Jens Ive (V), at Vasevej har æret på dagsordenen i mange år, faktisk har man siden 1963 talt om vejen og muligheden for at anlægge en cykelsti. Planerne for vejen begyndte at tage mere form, da Rudersdal ved kommunesammenlægningen i 2007 overtog vejen fra to amter og to kommuner. Siden har der været en livlig dialog om, hvad der skulle ske med Vasevej. "Jeg synes, vi har fået en smuk vej, der samtidig opfylder kravene til en moderne og sikker trafikvej ", sagde Jens Ive og fortsatte: "I hele anlægsperioden, der begyndte i starten af 2014 med forbelastning, har vi haft en god dialog med de berørte beboere, også ift. ekspropriationsprocessen, som jo altid er et følsomt område. Heldigvis har vi ikke oplevet store problemer eller mødt udfordringer, vi ikke kunne håndtere. På samme måde har trafikken i det store hele kunnet fungere næsten som normalt i langt den største del af tiden." Borgmesteren sluttede af med at håbe, at alle beboere og andre, som bruger Vasevej, vil opleve den ny vej ligeså positivt, som deltagerne gjorde ved indvielsen. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 3, JUNI

10 Vi vil gerne leje med dig vil du leje os? Vi har lokaler der rummer personer, rigeligt med gratis p-pladser, lys, lyd og service i verdensklasse. Vi lejer allerede med bl.a. TDC, Rotary og Furesø Golfklub. skal vi også leje med dig? Ring til kunstnerisk leder Asger Ahn for din næste lejeaftale Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk Ja Måske Nej... et koncert- og kulturhus der gerne vil lejes Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød 3 min. fra Birkerød Station

11 RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf Teknik og Miljø Øverødvej Holte Tlf Udgivet

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2-4 2014 Placering af sten i rabatten er ikke tilladt 3 Infomøde og workshop om regnvand i Trørød 4 Nye broer og ramper i motorvejsprojektet 5 2. etape af

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 4-9 2014 Klimasikring i Trørød: Et smukkere Holmebjerg 3 Strategi på vej for et rent og indbydende Rudersdal 4 Tidlig bjørneklo kom bag på mange husejere

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2015 Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender

Læs mere

Livlig debat på årsmøde

Livlig debat på årsmøde RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2016 Livlig debat på årsmøde Der var livlig debat om stort og småt, da Rudersdal Kommune mødtes med grundejerforeningerne ved årsmødet i slutningen

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Nu åbnes Birkerød

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Nu åbnes Birkerød RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 4 - OKTOBER 2015 Nu åbnes Birkerød Den nye p-ring i Birkerød Bymidte samt åbning for ensrettet trafik ad Hængekøjen mod Majpladsen forventes færdig 1. november.

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Kommunen bestræber sig derfor på at vedligeholde og pleje de offentlige områder, så alle føler sig velkomne.

Kommunen bestræber sig derfor på at vedligeholde og pleje de offentlige områder, så alle føler sig velkomne. Et renere Rudersdal Rudersdal Kommunes vision er at være Danmarks bedste bokommune. Det omfatter, at det er trygt og attraktivt at færdes på veje, stier og i de grønne områder. Kommunen bestræber sig derfor

Læs mere

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017 Det har været et fantastisk dejligt år for Pedersdal Grundejerforening. Og bestyrelsen har hygget sig med en masse spændende ting. Vi har i bestyrelsen bare det sidste år arbejdet ca. 1200 timer frivilligt

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

Rudersdal Kommune Kampagneoplæg

Rudersdal Kommune Kampagneoplæg Rudersdal Kommune Kampagneoplæg BAGGRUND Rudersdal Kommune ønsker at være en ren og velplejet kommune. Det er vigtigt for kommunen, at borgerne bidrager ved at holde deres eget område rent og pænt. Det

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Aksel Hansens udstykning. Lumsås. Information fra vejlauget

Aksel Hansens udstykning. Lumsås. Information fra vejlauget Aksel Hansens udstykning Lumsås Information fra vejlauget Vejlauget I vores udstykning har vi ingen grundejerforening, intet ordensreglement og ingen servitutstiftende bestemmelser om beplantning, bebyggelse

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen Allerød 8. oktober 2015 Allerød Kommune, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget Att: Borgmester: Jørgen Johansen Formand Teknik- og Planudvalg: Jesper Hammer

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Tilbuddet sendes til Rebild Kommune, Fællescenter Sekretariat, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller på mail til

Tilbuddet sendes til Rebild Kommune, Fællescenter Sekretariat, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller på mail til Rebild Kommune Fællescenter Sekretariat Hobrovej 110 9530 Støvring CVR-nr. 29189463 Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk 09.03.17 Tilbudsskema og individuelle betingelser - Odderen - Støvring

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

Formandstalen Generelt har det været et roligt år. Vi har haft

Formandstalen Generelt har det været et roligt år. Vi har haft Formandstalen 2015 Generelt har det været et roligt år. Vi har haft 6 bestyrelsesmøder. Her drøfter vi de sager, der er på dagsordenen både i Byplanudvalget og Miljø- og Teknikudvalget. Vi ser på de sager

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord Brejning lystbådehavn Vejle fjord Kellers park Bo i Bøgeparken nær skov og fjord Hvorfor låne millioner for at bo ved skov og fjord, når du kan leje til

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune

Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune Hvad forstår vi ved stier? Forløb i landskabet eller i byen, som kan benyttes til at cykle, løbe eller gå på Både anlagte cykelstier med fast belægning, grusstier

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård

Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård Velkomst ved formand Arne Poulstrup Valgt dirigent: John Refsgaard Referent: Vibeke Overgaard Madsen Fremmødte: Ca. 100 personer Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport.

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Dette bilag opsummerer bemærkninger til den endelige tilstandsrapport samt eventuelle klager til Vejdirektoratet vedrørende den endelige tilstandsrapport.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Det skal du som grundejer gøre

Det skal du som grundejer gøre vinter i københavn Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. Det skal du som grundejer gøre Når sneen falder,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Januar 2015, udgave 1 Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Udarbejdet af en samarbejdsgruppe bestående af grundejere, som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen. Vi har igennem julen

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Dialogmøde om kollektiv trafik

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Dialogmøde om kollektiv trafik RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2 - MARTS 2015 Dialogmøde om kollektiv trafik GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Dispensationer/nabohøringer

Dispensationer/nabohøringer Dispensationer/nabohøringer Man kan ifm. byggesager søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis man har en fornuftig begrundelse. Når nogen i området søger dispensation ifm. byggeri skal berørte

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Ivrige børn samlede affald

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Ivrige børn samlede affald RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2 - MAJ 2016 Ivrige børn samlede affald GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune.

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Årsberetning Fremlagt på Generalforsamlingen, d. 12. april 2014

Årsberetning Fremlagt på Generalforsamlingen, d. 12. april 2014 Årsberetning Fremlagt på Generalforsamlingen, d. 12. april 2014 Indledning Det har været med store vejrbegivenheder: 2 storme i oktober og december. Men ikke rigtig nogen vinter og sne. Stormene har påvirket

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere