Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30"

Transkript

1 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag Bilag nr. Referat Ansvarlig Tid 1. Regnskab Mulige kommentarer Orienteret om ERFA-møde, hvilket har Opfølgning på referat fra sidste møde affødt, at kassereren ønsker at indføre, at regningsbilag godkendes elektronisk. Denne beslutning tager menighedsrådet til efterretning. Kasseren har aftalt indkøb med kirkegårdspersonalet af varmemåtte, ca 7100, gravramme ca 11000,- og limtræplanker, 8 stk, i alt 3170, hækklipper, ca 5000 kr, plus moms. 2. Godkendelse af referat og dagsorden Rettelse til punkt 4 på dagsordenen for møde d : Ansættelsesudvalget til ansættelse af sognemedhjælper består tillige af Richter Hansen. Marianne Beslutning fra sidst: I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste Martin er mødeleder og vil fortælle om Forberedelse af visionsmøde d. 8. juni møde gennemført? Udvalget har afholdt møde, fordelt arbejdsopgaver, formålet Inge fortæller om frivillighedsbegrebet planlagt dagens indhold og arbejdsmetode. sørger for introduktion til gruppearbejde, samt praktisk omkring mad og drikke. Esther hjælper. Marianne og Martin har stået for invitationen, herunder udsendelse af samme.

2 4. Beslutning fra sidst: I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste Sognemedhjælperstillingen opslåes nu, Sognemedhjælperstilling møde gennemført? Ansættelsesudvalget har afholdt møde, drøftet stillingens indhold og samarbejde med andre mulige kirker. Nyt møde aftalt d. 29. maj kl ansøgningsfrist 15. juli, samtaler 1.august, med opstart hurtigst muligt. Samme opgave som hidtil, dog mere arbejde i forhold til mere frivillighed i sognet. Det drejer sig om 200 timer om året Til ny behandling 5. Tema: Gudstjenesteformer - Spaghettigudstjenester: Begyndelse i efteråret? Det er besluttet at lave spaghetti- Esther. Hvor ofte? Frivillige hjælpere? Evt. lån af spejder- gudstjenester i den kommende vinter. Det hytten? afholdes i første omgang i spejderhytten, - Kenneth og Esther står for planlægningen. Det afholdes en hverdagsaften. Lægmandsgudstjenester: Drøftet i aktivitetsudvalget. Kan være helt eller delvist uden præsten medvirken. Skal vi have disse tjenester i vores kirke? Punktet drøftes under næste punkt (inddragelse af menigheden) Inge 6 min - Inddragelse af menigheden i alm. Gudstjenester: Evt. oplæsning ved menigheden etc. Punktet udsættes til senere, da det vurderes at være for omfattende på et menighedsrådsmøde. Martin 6 min Visioner herom vil kunne drøftes på visionsmødet d. 8.juni. Der kan derefter nedsættes et arbejdsudvalg. Der er aftalt et opsamlingsmøde d. 19.august vedr. visionsmødet. 6. Tema: Kaboo-systemet koster for os 3500 kr, dvs. Marianne, Indkøb af elektronisk kalendersystem Mulighed for bedre koordinering af personalets tjenester - i fællesskab med Jerlev og Højen 7000 kr. pr pastorat. Det indkøbes sammen med Højen menighedsråd. Vi har besluttet at give tilsagn om indkøb af systemet, da Inge, Martin det vil lette planlægningen i meget høj grad fremadrettet.

3 7. Tema: Morten, Mar- Stendigereparation Der er indkommet et tilbud og et overslag på repa- Det er besluttet at vi tager i mod tilbuddet tin rationerne fra anlægsgartner Oxholm Tema: Kenneth Problemer med regn- Problemet skal løses i forhold til husets forestående Der er drøftet forskellige løsningsmodeller vandsafløb ved graverhuset nedrivning af hensyn til forestående nedrivning af huset Tema: Inge, Kenneth Sogneudflugt - Drøftelse af holdning til sogneudflugt, hyppighed, Forslag om, at vi afholder sogneudflugt omfang. -Planlægning/ideer til den aktuelle udflugt hver 2.år, og hver 2. år kan vi hoppe på Jerlev menighedsråds udflugt, hvis de vil være med til at indgå i den turnus Forslag om at det hver 2.år er familievenlig, og hver 2.år ikke-familievenlig. 15.september er næste sogneudflugt, som er planlagt af Jerlev menighedsråd. 10. Tema: Der fastsættes dato for menighedsmøde: Menighedsmøde om mål- Møde om fremtidige planer og aktiviteter, regnskab 22.september kl , umiddelbart efter sætninger og økonomi og budget. Fastsættelse af dato gudstjenesten kl. 14. Det undersøges om dette kan afholdes i spejderhytten. Planlægning af menighedsmødet fastlægges på menighedsrådsmødet i august. Faste punkter 11. Kort nyt fra udvalgene, - Sognehusudvalg: Udvalget arbejder på at finde ud af hvad Henrik, senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne, sendes referater fra ud- - Inspirationsture - Huskøb huset skal indeholde. Der er lagt tidsplan for arbejdet, så planen forhåbentlig er færdig ved udgangen af Der er gennem valgsmøder til formanden, der sender disse referater - Arbejdets gang ført to inspirationsture, og der afvikles en tredje d.30/5.

4 ud sammen med dagsordenen. Valg af arkitekt er ikke foretaget endnu. Naboens hus (i forhold til graverhuset) er købt pr Der laves forarbejde for at grundene lægges sammen. Præstegårdsudvalg: Der er udvalgt to personer til udvalget: Kenneth Udpegning af to personer til udvalget. Kenneth og Esther. Fra Jerlev deltager Henning Madsen og Johann Petersen Kirkegårdsudvalget: Der er indgået to tilbud. Henrik Beslutning om kirkekalkning: Der er modtaget et Det er besluttet at vi kontakter Bent Olsen tilbud samt en pris for kalkning. omkring det fremsendte tilbud, inden der træffes nærmere beslutning. Kirkegårdspersonalet vil nu tage initiativ til at opdatere i Brandsoft kirkesystemet, herefter vil provsten kunne godkende, at arbejdet foregår papirløst. Kirkegårdsudvalget ansøger om dette. Aktivitetsudvalg: Intet nyt Meddelelser fra forman- - Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammen- Oplægget drøftes på menighedsrådsmødet den hængende og moderne styringsstruktur for folke- i august. kirken. Høringsfrist d. 31. okt Invitation til bispen juni. Tilmelding - Provstiet har godkendt vores kirkegårdsvedtægter. sendes til Richter Hansen. Der er indgået brev om anmodning om høring vedr. udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden. Dette drøftes efter sommerferien, når vi

5 ser, hvad udfaldet bliver af høringen. Byggesagen vedr. K.G.Hansen ligger aktuelt stille, men Leif Arfmann forventes at gå ind i sagen igen. Orientering fra kasseren vedr. CVR-numre i forbindelse med salg af skov. Der afventes endeligt skøde. Præstetavlen ændres i kommende uge. 13. Meddelelser fra præsten Orientering om grøn kirke Organisation Grøn kirke har ønske om at Martin der indføres en ekstra gudstjeneste i september, hvor der er vægtning på skaberværk. Martin vil tage initiativ dertil. Man kan blive certificeret som Grøn Kirke. Orientering om internationale gæster I august kommer der internationalt besøg i uge 32 via Sofie Eriksen. Der vil blive sat internationalt præg på gudstjenesten d. 11. august. Hjælp til forældrekaffe ved konfirmandgudstjeneste d. 18. august Der vil være informationsmøde efter konfirmandgudstjenesten. Esther er behjælpelig med kaffe. 14. Meddelelser fra kontakt- APV er forestående arbejde samt MUS- personen samtaler. Kvartalsplanlægningen er i gang for kommende kvartal, men mangler lidt løse ender. 15. Nyt fra personalet Intet Møde-evaluering Hvordan gik mødet? Hvad er vi gode til? Hvad er vi mindre gode til? Hvordan kan vi gøre det bedre? Stram struktur virker godt og effektivt. Vi er gode til at holde tiden. Drøftelse af om bilag skal lægges digitalt inden mødet. Dette drøftes på næste møde Mødekalender Ajourføring Planlægningen af dagen er drøftet.

6 Visionsmøde d. 8. juni Næste MR møde finder sted d. 28. august. På næste menighedsrådsmøde drøftes: - Database - Høring drøftes. - Budget, 2.kvartals rapport. - Menighedsmøde planlægges 18. Evt. Der kan ikke tages beslutninger under punktet. Spejderne har fået besked på at tage kontakt til graveren, forud for når de skal bruge kirkens grund til f.eks. en spejderpost. Johann Pedersen fra Jerlev menighedsråd vil deltage i kirkebladsudvalget. Det orienteres om at der etableres en konto i Middelfart Sparekasse til kollektpenge. Esther Martin Marianne Dagsorden Richter Hansen Formand Referat Inge Lolk Sekretær

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd Møde i Konfirmandhuset Tak for dejlig mad til Anne Sofie. Tilstede: Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Per Mortensen, Kristian Søjberg, Lillian Hopen, Claus Sætter-Lassen, Henrik Fredsgaard, Nia Schulin-Zeuthen,

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere