Øresundsvej 130G 2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øresundsvej 130G 2300 København S"

Transkript

1 Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: Mail: E.ON Danmark A/S CVR-nr Dirch Passers Alle Frederiksberg Tel.: (i det følgende betegnet Kunden) (i det følgende betegnet E.ON) AFTALE OM OPLADNING TIL ELBILER 21. april Aftalens indhold Til denne aftale er knyttet vedlagte Bilag A med Generelle Vilkår for e-mobility, samt eventuelt dokumentation for at tredjeparts grundejere er indforstået med ladestandernes placering. 2. Ladestandere Aftalen omfatter installation af følgende nye E.ON ladestandere. Adresse Postnummer og by Grid ID (E.ON Reference) Ladestandere (antal ladestik) Pris Øresundsvej 130 G København S xx 1 x V1 SCS 11 kw (2 stik) DKK Priser er inkl. moms. Beskrivelse af installationen: Ved P-pladser tættest pa Øresundsvej og eksisterende sikringsskab opsættes der et stk. V1 SCS ladestandere 2x11kW, se også vedlagte billedbeskrivelse, Stander placeres lige ved eksisterende el-skab. I eksisterende skab for belysning (efter DONGs oplysninger forsikret med 35A), opsættes der 16A 3F+N type A kombiafbryder. Der laves nyt jordspyd, hvor det sikres at overgangsmodstand til jord er under 50 ohm. Fra skab føres der kabel direkte ud til stander. Tilbud indeholder følgende: Opsætning og montering af 1 stk. V1 SCS ladestandere af 2 x 11 kw Installation af kombiafbryder Nyt jordspyd(<50ohm) Levering og nedgravning af ladestander Side 1 af 13

2 Fremføring af kabel Reetablering af terræn Afprøvning og idriftsætning 3. Priser for abonnement og forbrug Månedligt abonnement Produkt Type Abonnement pr. ladestander Total per måned 1 x CO-charge+ 2 x V1 SCS 0 DKK 0 DKK Alle priser er ekskl. moms. E.ON overtager afregningsmåleren og strømleverancen til ladestanderne. Abonnementet giver herefter adgang til opladning af elbiler til følgende takster: Produkt Beskrivelse Priser Opladning hjemme (Kunden) Opladning af Kundens elbiler ved de angivne ladestandere - ved brug af udleveret ladekort 1,80 DKK/kWh Opladning hjemme (Gæster/Medarbejdere privat) Opladning af Gæsters eller medarbejderes private elbiler ved de angivne ladestandere - ved brug af Gæsters eller Medarbejderes private ladekort. E.ON afregner direkte med gæster eller medarbejdere med egne elbiler Opladning ude (Kunden) Priser er ekskl. moms Opladning af Kundens elbiler på en offentlig E.ON ladestander ved brug af udleveret ladekort 2,60 DKK/kWh 4. Service Level Agreement (SLA) Aftalen indeholder drift, service og vedligehold af E.ON Danmark ladestandere hos Kunden: 24/7 kundeservice med modtagelse af fejlmelding og spørgsmål. Kontakt information forefindes på Fjernovervågning og remote service af ladestandere indenfor normal arbejdstid ( ) Side 2 af 13

3 Ved fejl som behøver onsite support kan ladestanderne tilses af E.ON indenfor 2 arbejdsdage efter Kundens fejlmelding. Ved onsite fejl kan elbiler, der er hjemmehørende ved fejlramte standere, gratis bruge E.ONs offentlige ladenetværk, når Kunden melder fejlramte ladestandere, tilhørende kort og fejlramt tidsrum. Dette gælder, såfremt Kunden er uforskyldt i fejlen på ladestanderne. E.ON opdaterer eventuelt software på ladestanderen. E.ON installerer eventuelle hardwareopdateringer på ladestanderen E.ON fakturerer kunden, gæster og medarbejdere privat særskilt jf. de respektive oprettelser af brugere. 5. Særligt aftalte vilkår Kunden får ved aftalens indgåelse oprettet 1 stk E.ON ladekort. Såfremt andre beboere ønsker at komme på samme aftale, så kontaktes E.ON Kundecenter som vil fremsende ladekort efter behov og notere kundeforhold. Kunden er ansvarlig for at ladekortet bruges forsvarligt. Misbruges ladekort, er E.ON berettiget til at lukke dem uden yderligere kompensation. Det bemærkes, at kunden ikke må oplade Renault ZOE på E.ONs offentlige netværk af ladestandere indtil videre. Det offentliggøres på E.ONs hjemmeside, når man må lade ZOE på E.ONs offentlige netværk af ladestandere. 6. Gyldighed Aftalen kan accepteres via mail til eller og er gældende fra modtagelsesdatoen. Side 3 af 13

4 Bilag A: Almindelige betingelser e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling af personoplysninger mv. Afsnit 3. Ladestander og ladekort Afsnit 4. Pris, betaling og hæftelse mv. Afsnit 5. Senere ændringer i aftalen, herunder ændringer i vores produkter og tjenester mv. Afsnit 6. Aftalens ophævelse og erstatningsspørgsmål mv. Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse 1. Aftalen 1.1. Aftalen gælder kun, hvis det er teknisk muligt at levere ladestanderen. Ved ladestander forstås det apparat (boks), som overfører elektricitet fra elnettet til elbilen, samt kabler, eltavler, måler mm., som er nødvendige for at tilslutte ladestanderen til elnettet Disse Almindelige betingelser fastsætter vilkårene mellem dig som kunde og E.ON Ved E.ON, vi, os og vores forstås E.ON Danmark A/S, CVR-nr , Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg eller den til enhver tid registrerede adresse i det statslige virksomhedsregister (CVR) Ved du, dig, din og dine forstås dig som kunde samt andre personer, som du hæfter for over for os eller bærer et juridisk ansvar for Aftalegrundlaget består af e-mobility abonnementsformularen og disse Almindelige Betingelser, og den til enhver tid gældende og på vores hjemmeside offentliggjorte prisliste/-lister og/eller gebyrliste/-lister samt vores ordrebekræftelse. I nogle tilfælde vil der også findes en særskilt aftale om etablering af ladestander Benyttelse af udtryk som betales, faktureres, afregnes og lign., der vedrører ydelser mod betaling, udgør henvisninger til gældende prisliste og/eller gebyrliste e-mobility abonnementet omfatter: Ret til at lade din elbil på vores ladestander på den adresse, som aftalen knytter sig til Ret til at lade din elbil på vores offentligt tilgængelige ladestandere ved hjælp af ladekort. 2. Fortrydelsesret 2.1. Hvis du er privatkunde (forbruger), og har indgået aftale ved fjernsalg, f.eks. via vores hjemmeside, eller på anden måde, som medfører en lovreguleret fortrydelsesret (f.eks. på en messe), kan du fortryde din bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelse, priser og Side 4 af 13

5 vilkår. Hvis du eksempelvis har fået en bekræftelse fra os om, at aftalen blev indgået mandag den 1. i en måned, udløber din frist mandag 15. i samme måned. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, anden helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er du inden for fristen, hvis vi modtager din fortrydelse førstefølgende hverdag. Modtager du f.eks. bekræftelsen lørdag den 5. i en måned, kan du fortryde, hvis din fortrydelse kommer frem til os senest mandag den 21. i samme måned Hvis bestillingen er sket ved fremmøde hos vores forhandlere, kan du ikke fortryde Hvis du ved bestillingen har accepteret, at vi påbegynder levering inden fortrydelsesfristens udløb, ophører din fortrydelsesret dog allerede, når vi begynder vores levering Hvis du vil fortryde, skal du give os besked om, at du har fortrudt aftalens indgåelse. Du kan give os denne besked mundtligt eller skriftligt. Hvis du gerne vil meddele det skriftligt - f.eks. pr. brev eller via har du selv ansvaret for, at meddelelsen kommer frem til os inden fristen udløber. Ønsker du et bevis for, at du har fortrudt i rette tid, anbefaler vi, at du sender dit brev som anbefalet og at du gemmer postkvitteringen Fortrydelsesretten kræver, at det leverede returneres i væsentligt samme stand og mængde. Du skal selv afholde evt. fragtomkostninger eller andre omkostninger til returforsendelse Erhvervsdrivende kan ikke fortryde aftalen. 3. Bindingsperiode og opsigelse af aftalen 3.1. Aftalen er bindende for dig, når du har udfyldt e-mobility abonnementsformularen, eller når du har taget e-mobility abonnementet i brug, herunder når ladestanderen er monteret Aftalen er bindende for os, når vi har bekræftet din ansøgning om at blive kunde hos os Aftalen kan i forbrugerforhold opsiges af begge parter med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned Uanset foregående punkt er Aftalen dog uopsigelig i bindingsperioden. Bindingsperioden er 6 måneder for privatkunder (forbrugere). Bindingsperioden er 12 måneder for erhvervsdrivende Vi kan altid opsige aftalen med et varsel på mindst 3 måneder, herunder hvis vi ophører med at udbyde tjenesten Ved opsigelse af Aftalen medvirker E.ON til, og kunden betaler omkostningerne ved at fjerne ladestanderen. E.ON kan tillade, at kundens autoriserede elektriker nedtager ladestanderen, hvorefter Kunden skal tilbagesende ladestanderen til os i forsvarlig stand og emballage. Modtager vi ikke ladestanderen, er vi berettiget til at tage den ned for Kundens regning. Kunden er forpligtet til at give os uhindret adgang, herunder at sørge for tilstrækkeligt arbejdsrum for personalet. E.ON og kunden kan aftale, at kabler og stikledninger i jord eller væg efterlades i afsluttet tilstand (sikker) tilstand. Kunden betaler forbrugs- og andre restancer særskilt. 4. Adresseændring 4.1. Hvis du flytter, kan tilsvarende ladestander etableres på den nye bopæl mod betaling, jf. gældende prisliste Hvis du flytter, og tilsvarende ladestander ikke etableres på din nye adresse, skal du betale for e- Mobility abonnementet i den evt. resterende bindingsperiode, medmindre den nye beboer på din gamle adresse har overtaget e-mobility abonnementet, og overtagelsen er godkendt af os Vi kan kræve et gebyr for at håndtere flytningen. Side 5 af 13

6 5. Hvis du vil overdrage aftalen til en anden person 5.1. Hvis du vil overdrage aftalen, hæfter du fortsat, så længe vi ikke har godkendt overdragelsen Du kan kun overdrage med frigørende virkning til en person / virksomhed, som vi har godkendt Hvis du ønsker at overdrage din aftale til en anden person / virksomhed, skal du kontakte vores kundeservice, som vil oplyse dig om, hvordan overdragelse kan ske. Du kan ikke overdrage din aftale så længe du har ubetalte fakturaer, der har overskredet forfaldsdagen. 6. Hvis vi vil overdrage aftalen 6.1. Vi har ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale. Hvis det sker, kan den, som vi har overdraget til, kun ændre vilkår mv. på samme betingelser, som vi har haft Overdrages aftalen, videregiver vi ikke oplysninger såsom f.eks. dine køb hos os, men kun almindelige oplysninger som f.eks. fakturamodtagers kontaktoplysninger. Du kan forlange at blive slettet af kundedatabasen. Vi følger persondatalovgivningen og Datatilsynets vejledninger. Afsnit 2. Behandling af personoplysninger mv. 7. Registrering af oplysninger 7.1. Er du privatkunde eller driver du en enkeltmandsvirksomhed, kan vi kræve at du ved aftaleindgåelsen giver os oplysning om dit navn og adresse (folkeregisteradresse), den adresse, hvor den ladestander står, fra hvilken din bil skal lades, dit CPR-nummer registreringsnummer (nummerplade) og typebetegnelse på den bil, der skal lades op og adresse Enkeltmandsvirksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer. Vi kan endvidere kræve CPRnummer til brug for løbende validering af oplysninger om enkeltmandsvirksomheder Er du en juridisk person / selskab, skal du ved aftaleindgåelsen give os oplysninger om navn, adresse (hjemstedsadresse), selskabsform og CVR-nummer og -adresse Du skal kunne dokumentere oplysningernes rigtighed, hvis vi anmoder om det, f.eks. i form af bopælsattest og / eller billedlegitimation. 8. Behandling af oplysninger, forbrugs- og regningsdata 8.1. Vi vil løbende have brug for at behandle oplysninger om dig, og om, hvordan du benytter tjenesterne. Vi bruger oplysningerne til: at administrere dit e-mobility abonnement, til at indhente kreditoplysninger eller til at skabe og vedligeholde abonnements- og regningsinformationer at administrere de tjenester, du anvender, herunder om brug af ladestandere såsom ladeform, tidspunkt for ladning, strøm-mængde og strømtræk over tid og anden opladningseller afregningsrelevant information. Side 6 af 13

7 at tilbyde eller levere eventuelle fremtidige tjenester, der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata at kunne opfylde lovgivning og til at forhindre ulovlig anvendelse eller anden anvendelse som strider mod aftalegrundlaget Vi opbevarer oplysningerne i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler, og højst så længe som lovgivningen tillader Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler, med de begrænsninger, der følger af lovgivning Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, dog at dette kan indebære, at visse af vores tjenester ikke kan leveres til dig Du har ret til at få rettet dine oplysninger, hvis der er behov herfor. Afsnit 3. Ladestander 9. Etablering af ladestander 9.1. Vi opstiller kun ladestandere, hvor ejeren af ejendommen er indforstået hermed. Det er dit ansvar som kunde (a) at eventuelle myndighedsgodkendelser indhentes, (b) at ejeren af ejendommen stiller egnet areal eller rum til rådighed for vores ladestander, og (c) at ejeren af ejendommen accepterer, at mur eller andet bygningselement perforeres for at kable tilslutningen af ladestanderen. Vi kan forlange særskilt aftale om tilladelse til opsætning og brug af ladestander fra ejeren af ejendommen og dokumentation for adkomsten til installationen, f.eks. i form af tinglyst skøde eller tilsvarende dokumentation. Inden arbejdets påbegyndelse kan E.ON, eller den, der handler på vores vegne, henvende sig til dig og anmode om konkrete oplysninger om særlige forhold på ejendommen, f.eks. forsyningsledninger og om foretagne undersøgelser vedrørende andre hindringer. I det omfang der viser sig hindringer, som du burde kende til, men ikke har oplyst os om på vores forespørgsel skal udgifterne herved betales af dig som ekstraarbejder. I det omfang der viser sig hindringer, som ingen af parterne kendte eller burde kende til, skal udgifterne herved betales af dig som ekstraarbejder Vi etablerer kun ladestandere, hvis du har virksom jord-elektrode i din installation, du har fornøden ampere-effekt til rådighed i din installation, ledninger i jord er registrerede og kan påvises, og at jorden er ren og bæredygtig (ikke forurenet) Vores etablering og montering af normal ladestander hos dig kan variere i udformning afhængig af forholdene, men vil uafhængigt heraf altid tilbyde dig samme funktionalitet. Vi forbeholder os retten til at vælge enten (a) vægmonteret ladestander eller (b) standermonteret ladestander, medmindre et alternativ efter vores vurdering er endnu bedre egnet. Udstyret kan være brugt Ladestanderen placeres, hvor det er parkerings- og opladningsmæssigt hensigtsmæssigt og muligt, typisk garagevæg / carport / husmur (ved vægmontering) eller ved parkeringsområde ved standermonteret løsning. Ladestanderen monteres på / ved / i samme bygning, som huser gruppetavlen. Side 7 af 13

8 9.5. Gruppetavlen skal være placeret i stueplan. Højdeforskelle mellem el-installation og terræn må maksimalt være 1,0 meter Sikringen foran gruppetavlen må ikke overstige 63 ampere Vi forbeholder os ret til ekstra betaling, såfremt en eller flere af de ovenfor oplistede forhold ikke er opfyldt Fra supplerende eller eksisterende gruppetavle trækker vi installationskabel på 5 x 2,5 mm2 op til 10 meter langs eksisterende gulv eller væg, medmindre andet aftales. Kablet monteres i ladestander. Ved eventuelt ekstra føringsvej faktureres du pr. meter Når ladestanderen skal etableres skal du sikre, at der er nogen hjemme, og at vi eller vores montør har fornøden, uhindret og sikker adgang til at udføre det aftalte arbejde. Hvis tredjemand skal give tilladelse er det dit ansvar at indhente tilladelse fra rette part inden arbejdet påbegyndes I forbindelse med tilslutningen er det nødvendigt at afbryde for strømmen kortvarigt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for konsekvenser af afbrydelsen Vi sikrer, at monteringsarbejdet udføres elfagmæssigt korrekt. Vi kan ikke påtage os ansvar for forhold, der har med bygningen at gøre (eksempelvis pudsning, maling, tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske reglementer) Efter endt montering tester vi installationen for at give dig sikkerhed for, at arbejdet udføres som vi har aftalt. Vi afleverer ikke installationen før vi har kontrolleret, at den virker som den skal Du kan kun påberåbe dig mangler, som E.ON har fået meddelelse om inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde have været opdaget af dig. Fristen gælder dog ikke, hvis E.ON, eller nogen, der handler på E.ONs vegne, har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold Hvis du ønsker at ladestanderen placeres anderledes end vores forslag, eller du ønsker udvidet tilslutning med andre elementer, eller kan den standardinstallation til fast pris, som vi tilbyder, ikke benyttes, vil vi imødekomme dit ønske i det omfang, det er muligt, og mod betaling af eventuelle ekstraomkostninger ud fra timepris og materialeforbrug. Hvis du ønsker det, anslår vi prisen inden arbejdet påbegyndes Reglerne i dette punkt gælder også, hvis installationen skal tages ned som følge af, at kundeforholdet ophører Vi skal være medforsikret på bygningsejerens bygnings- og brandforsikring. I modsat fald kan du ikke rejse erstatningskrav som følge af skader opstået i forbindelse med drift og vedligeholdelse af anlæg til elforsyning Se i øvrigt afsnit 6 om vores ansvar. 10. Hvis der opstår fejl Fungerer ladestanderen ikke, er du forpligtet til melde fejlen til os snarest muligt. Vi kan modtage fejlmeldinger hele døgnet Fejlsøgning påbegyndes som udgangspunkt ved første henvendelse. Hvis der opstår fejl i vores anlæg og installationer, retter vi fejlen hurtigst muligt, og i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag til fredag kl til kl ). Hvis du er skyld i unødigt udkald eller unødig fejlretning, forbeholder vi os retten til at fakturere dig herfor Du skal sikre, at vi med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på din adresse / installationsadressen. Får vi ikke uhindret adgang på det aftalte Side 8 af 13

9 tidspunkt, eller arbejder eller kører vi på anden måde forgæves, er vi berettiget til at fakturere dig herfor Du er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i dit anlæg og installationer på installationsadressen Hvis du melder en fejl, og det viser sig, at fejlen er i bilen eller at fejlen på anden måde ikke ligger hos os, er vi berettiget til at fakturere dig herfor. 11. Tilslutning af andet udstyr end elbil til ladestander Du er uberettiget til at tilslutte andet udstyr til ladestanderen end elbiler, der følger standarder for stik og opladning som oplyst på ordrebekræftelse eller på E.ONs hjemmeside. Tilslutning af sådant udstyr kan indebære sikkerhedsmæssige risici. Vi forbeholder os ret til at lukke for ladestanderen, hvis der tilsluttes andet elektrisk udstyr end aftalt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for konsekvenserne af sådan tilslutning Ved dit skifte til en anden elbil, skal du kontakte E.ON for at afklare, om der skal foretages udskiftning af ladestander. Hvis ladestander anvendes til opladning af andre elbiler end den type, som er angivet på ordrebekræftelsen fra E.ON, bærer du ansvaret for eventuel skade på ladestander og / eller elbil. 12. Ejendomsret og adgang til ladestanderen Vi har, medmindre andet er aftalt skriftligt, ejendomsretten til ladestanderen. Grænsefladen mellem Kundens installation og vores installation er overleveringspunktet af forsyningskablet Du kan ikke og må ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) udstyret Ladestanderens identifikation (typebetegnelse, fabrikationsoplysninger og lignende, der tjener til identifikation af ladestanderen), må ikke fjernes eller overmales eller udsættes for andet, der kan vanskeliggøre identifikationen. Du må heller ikke foretage andre indgreb i ladestanderen Vi skal mod legitimation have uhindret adgang til ladestanderen for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler dig. Selv om eftersyn er foretaget af os, medfører dette ikke, at elinstallatørers eller ejerens / brugerens ansvar for ejendommens installationer efter andre regler helt eller delvis overføres på os. 13. Ladekort Dit abonnement indeholder et eller flere ladekort, som giver dig adgang til at foretage opladning på vores ladestandere i det offentlige rum. Opladningskort tilhører E.ON, og anses for at være lånt ud til dig Du er forpligtet til at opbevare kortet forsvarligt, og er ansvarlig herfor. Du må ikke skade ladekortet, kopiere eller hacke det, eller gøre andre indgreb i ladekortet. Ladekortet skal destrueres eller returneres, hvis E.ON kræver dette, herunder hvis aftaleforholdet hører op Mister du ladekortet, skal du straks ringe til vores kundecenter for at spærre ladekortet for at undgå misbrug. I tilfælde af tyveri mv. kan vi kræve, at du anmelder tyveriet til politiet Er kortet defekt eller beskadiget, skal du returnere kortet til E.ON. Vi ombytter kortet mod betaling. Skyldes defekten eller beskadigelsen vores forhold, ombytter vi uden betaling. Side 9 af 13

10 13.5. Hvis der bruges kode til ladekortet eller app en, sender E.ON koden til den registrerede adresse. Vi oplyser aldrig koder telefonisk Vores hæftelse for tab som følge af, at ladekortet har været brugt ubeføjet (misbrugt) af andre, er reguleret af betalingstjenesteloven, herunder reglerne om mikrobetalingsinstrumenter. E.ON er således ikke forpligtet til (a) at sikre, at du kan dokumentere, at og hvornår du har foretaget spærring, eller (b) hindre brugen af ladekortet efter underretning om spærring, jf. lovens 60. Vi hæfter ikke for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. lovens 61, eller andres uberettigede anvendelse af ladekortet i det omfang, vi ikke kan bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret, jf. lovens 62. E.ON hæfter dog for uberettiget anvendelse, hvis vi vidste eller burde vise, at ladekortet var anvendt uberettiget, jf. lovens Reklamation ved fejl og mangler Privatkunder har 2 års reklamationsret regnet fra levering. Reklamation skal ske skriftligt og inden rimelig tid Erhvervsdrivende kunder har 1 års reklamationsret regnet fra levering. Reklamation skal ske skriftligt og straks og senest 2 måneder efter, at fejlen er opdaget eller burde være opdaget Købelovens regler gælder i øvrigt. Afsnit 4. Pris, betaling og hæftelse mv. 15. Priser og betalingsforhold Vores listepriser og gebyrer fremgår af vores pris- og gebyrlister, medmindre andet er aftalt særskilt. Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser kan fås på vores hjemmeside eller ved henvendelse til vores forhandlere Forbrugsbetaling for brug af ladekortet og andre betalinger faktureres sædvanligvis bagud. Mindre beløb i E.ON s favør kan efter E.ON s valg overføres til næste faktureringsperiode. Vi sender regninger og andre meddelelser vedrørende aftalen til den registrerede adresse, medmindre du oplyser os om anden adresse. Betalingsfrist fremgår af regningen. Vores udgangspunkt er 14 dage efter faktureringsdagen Du skal betale udsendt girokort, indtil betalingen fremgår af din betalingsoversigt Hvis du betales for sent, tillægges rente og gebyr efter renteloven, herunder eventuelle rykkergebyrer. 16. Din hæftelse og dit ansvar Ladestander og/eller ladekort må ikke stilles til rådighed eller anvendes af andre end dig eller din husstand/virksomhed, eller en eventuel bruger, medmindre andet er skriftligt aftalt med os Du hæfter for betalingen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler- /opkrævningsadresse eller en særskilt installationsadresse Du hæfter i alle tilfælde, hvor brugen af e-mobility abonnementet anses for overladt til andre Du er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af aftalegrundlaget. 17. Kreditvurdering og krav om forudbetaling eller sikkerhed Side 10 af 13

11 17.1. Vi kan ved aftaleindgåelsen eller senere foretage en kreditvurdering af dig, herunder indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre, og behandle personoplysninger i det nødvendige omfang Hvis vi ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at dine betalingsforpligtelse ikke vil blive opfyldt rettidigt, er vi berettiget til at forlange forudbetaling eller sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank eller kautionsforsikringsselskab, der lovligt driver virksomhed i Norden. Du afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke. Afsnit 5. Senere ændringer i aftalen, herunder ændringer i vores produkter og tjenester mv. 18. Ændringer i vores netværk af ladestandere, tjenester og tilgængelighed Vores netværk af ladestandere har visse geografiske begrænsninger, specielt i udbygningsfasen, hvorfor adgangen af ladestandere i det offentlige rum kan opfattes som utilfredsstillende. Der kan forekomme situationer, hvor tjenesterne ikke er kontinuerligt tilgængelige, eller hvor kvaliteten påvirkes, f.eks. i forbindelse med at vi opgraderer, vedligeholder og udfører arbejde på netværket eller IT. Vi er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af vores ladestandere og tjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav Vi tilstræber at informere dig om ændringer med passende varsel, hvis vi vurderer, at ændringen har væsentlig betydning for din brug af tjenesten Opdaterede dækningskort findes hos vores forhandlere og på vores hjemmeside. 19. Ændring af vilkår, priser og gebyrer med virkning for fremtiden Vi kan ændre disse Almindelige Betingelser, supplerende tjenestespecifikke betingelser, samt abonnementspris og kwh-priser med et varsel på mindst 1 måned ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til betalerens adresse, eventuelt sammen med en regning, eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller PBS Ændringer, herunder væsentlige ændringer, kan endvidere varsles pr. til dig, hvis du har brugt til at kommunikere til os Hvis ændringen ikke er til ugunst for dig som kunde, kan vi offentliggøre ændringen på vores hjemmeside uden varsel eller direkte meddelelse til dig Ændring af gebyrer kan ske ved opdatering af vores gebyrlister, dvs. uden varsel til dig. Afsnit 6. Aftalens ophævelse og erstatningsspørgsmål mv. 20. Misligholdelse I tilfælde af, at du væsentligt misligholder dine forpligtelser er vi berettiget til at afbryde din adgang til tjenesten eller begrænse din mulighed for brug af tjenesten Der er tale om væsentlig misligholdelse, hvis du, eller nogen, hvis adfærd du hæfter for eller bærer risikoen for: Side 11 af 13

12 har afgivet urigtige oplysninger ved denne aftales indgåelse, undlader at give os meddelelse om ændringer, herunder adresseændringer og/eller adresse, bruger udstyr, der ikke er godkendt eller beregnet til tilslutning til vores ladestandere, eller foretager indgreb i vores ladestandere, afskærer os fra at få adgang til ladestanderen og eller andre installationer med henblik på fejlsøgning mv., eller adgang besværliggøres, undlader at betale rettidigt, undlader at opfylde vores krav om sikkerhedsstillelse, tages under konkursbehandling, rekonstruktion, gældssanering, betalingsstandsning, åbning af akkordforhandling, anden lign. insolvensbehandling, eller oplever væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, eller på anden måde handler væsentligt i uoverensstemmelse med aftalen Vi anser det som væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis ejer af ejendommen, eller en person / virksomhed med brugsret til arealet, hvor ladestanderen er installeret, kræver ladestanderen fjernet I tilfælde af misligholdelse er vi beføjede til at ophæve aftalen øjeblikkeligt, at rette erstatningskrav mod dig, hvis vi lider tab, at deaktivere tjenesterne og afhente ladestander, ladekort og evt. andet udstyr. og/eller gøre brug af dansk rets øvrige almindelige misligholdelsesbeføjelser Hvis du retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, og betaler eventuel forfalden gæld, kan vi efter anmodning fra dig genåbne adgangen til tjenesterne. Hvis du trods anmodning ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan vi anse aftalen for misligholdt Hvis du har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke få et nyt abonnement hos os før gælden er betalt. 21. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger Vi har ansvaret for, og pligt og ret til at forsøge at afhjælpe fejl og mangler, der eventuelt opstår i ladestanderen, eller knytter sig til arbejde udført af os og leverandører, der handler i vores navn og for vores regning Vores ansvar gælder i fem år fra arbejdet er afsluttet Vi har ikke ansvaret for følgeskader og indirekte tab, herunder tab af avance eller omsætning, tab af data eller produktion, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. Vi har intet ansvar for brugerfejl, fejlopladning, virus, m.v Vi er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af ladestanderne og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der (a) skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller (b) er pålagt af myndighederne, medmindre vi har forsømt at begrænse ulemperne herved. E.ON er ikke ansvarlig for tab som følge af myndighedskrav, som er opstået efter ladestanderens installation. Side 12 af 13

13 21.5. Vi er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den ellers ansvarspådragende adfærd skyldes forhold uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, transporthindringer og arbejdsretlige konflikter, herunder også strejke og lockout blandt vores egne medarbejdere og eventuelle leverandører, hvad enten vi er part i konflikten eller ej, force majeure-lignende situationer i øvrigt. I samme situationer har vi ligeledes ret til at udskyde aftalt arbejde. Dette gælder også for vores leverandører. Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af en sådan retmæssig udskydelse eller manglende udførelse af det aftalte arbejde. Hvis flere force majeure-begivenheder finder sted inden for en periode på 6 måneder, eller hvis en enkelt force majeure-begivenhed varer mere end 30 dage, har såvel du som vi ret til at opsige aftalen Vi er ikke ansvarlige for produkter eller tjenester, der ikke er købt gennem os Vi er ikke ansvarlige for, om din bil lades op i den for dig økonomisk mest fordelagtige tid på døgnet. Kunden bærer selv dette ansvar I alle andre tilfælde er vi ansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af ansvarspådragende adfærd hos os eller nogen, som vi har ansvaret for. 22. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem dig og os om forhold, der udspringer af aftalen, kan du klage til os. Vi træffer som udgangspunkt vores beslutning i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet eller dog senest 2 måneder efter vi har fået alle oplysninger i hænde Kan der ikke opnås enighed, kan tvister indbringes for de almindelige danske domstole eller eventuelt kompetente nævn efter de til enhver tid gældende regler. 23. Ikrafttrædelse Disse vilkår bruges fra og med den 1. februar Side 13 af 13

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere