PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUBLIKUMS- ANALYSE 2013"

Transkript

1 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

2 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed. De første mange år, frem til 2009, gik eventen under navnet International Dag og var et endagsarrangement. I 2010 blev eventen udvidet til to dage og fik navnet Internationale dage Taste the World. I 2011 var der flere end 75 foreninger og 30 restauratører samlet for at vise, at de er med til at gøre København levende, mangfoldig og spændende. I 2012 udgaven, som løb af stablen den første weekend i september, var det et todagesarrangement, som gik under navnet Mangfoldighedsfest - Smag Verden for at understrege, at det er mangfoldigheden, der er i centrum for festlighederne. I 2013 blev eventen flyttet fra Rantzausgade på Nørrebro til Prags Boulevard på Amager. Om analysen I forbindelse med Copenhagen Cooking i 2011 blev der udarbejdet en samlet analyse af Copenhagen Cooking med fokus på den turismeøkonomiske meromsætning og deltagernes tilfredshed, ligesom Københavns Kommune selv evaluerede Taste the World med en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende foreninger og restauratører. I 2012 blev der lavet en grundig publikumsanalyse af Mangfoldighedsfesten, og samme metode og setup er benyttet i forbindelse med dette års analyse. Resultaterne fra 2013 sammenlignes med sidste års resultater gennem hele rapporten. Denne rapport er dog mere kortfattet i sin formidling af resultaterne og mindre fokuseret på fremadrettede perspektiver. Analysen er udarbejdet af Wonderful Copenhagen afdeling for analyse & udvikling sammen med Københavns Kommune. 2

3 FORMÅL OG METODE Formål Formålet med evalueringen er, med udgangspunkt i deltagerne til Mangfoldighedsfest - Smag Verden, at vurdere begivenhedens satsning på at sætte fokus på mangfoldighed, skabe debat om forskellighed samt forbedre tilhørsforhold og fællesskab. Evalueringen søger at undersøge tilfredsheden med Mangfoldighedsfest - Smag Verden i forhold til alt fra program og information til mad & drikke og eventens indhold. Metode Evalueringen er baseret på en survey blandt deltagere til Mangfoldighedsfest Smag Verden 2012.Surveyen er gennemført via udfyldning og indsamling af papirskemaer under begivenheden af frivillige tilknyttet begivenheden. Besvarelserne er efterfølgende indtastet i analysesystemet Enalyzer, således at besvarelserne kunne blive behandlet statistisk. I alt har 348 deltagere besvaret spørgeskemaet, mens der i 2012 var 397 besvarelser. Anvendelse af 3-punkts skala I surveyen er der anvendt en 3-punkts skala i svarmulighederne til spørgsmålene, hvor 1 er uenig og 3 er enig. 3- punktsskalen er anvendt fordi surveyen er gennemført via papirskemaer på stedet, og der er tilstræbt en så simpel udfyldning af skemaet som muligt. Det har den effekt, at spredningen i svar ikke er speciel stor, og der tegner sig således et, for det meste, meget positivt billede. Derfor kan selv små negative forskydninger i gennemsnitsværdien tillægges relativt stor betydning. 3

4 KONKLUSIONER Stor tilfredshed med Mangfoldighedsfest Smag Verden: En meget stor andel af publikum er tilfredse med eventen. 91% af publikum er generelt tilfredse, svarende til en skalaværdi på 2,90 på en skala fra 1,00 til 3,00. Det er det samme høje niveau som i 2013, hvor værdien lød på 2,89. Næsten alle vil anbefale andre at deltage: 93% af publikum vil anbefale andre at deltage, svarende til en skalaværdi på 2,93. Igen er det samme høje niveau som i 2012 fastholdt og hævet marginalt. Det er således også den vigtigste informationskilde til folk deltagelse (40% kommer pga. det). Andre kilder til kendskabet kommer fra lokalaviser (20%), sociale medier (16%), Copenhagen Cookings hjemmeside (16%) og Københavns Kommunes hjemmeside (11%). En mere lokal begivenhed på Amager: Mangfoldighedsfestens publikum bestod i 2012 for en fjerdedels vedkommende af beboere fra Nørrebro, hvor 26% af deltagerne var bosiddende. I 2013-udgaven er 44% af publikum fra København S. Eventen er blevet mere lokalt baseret med en lavere andel af tilrejsende fra resten af byen og en lidt lavere andel af tilrejsende danske gæster. Også mange førstegangsbesøgende i 2013: Mens der i 2012 var to ud af tre førstegangsbesøgende, var andelen i 2013 oppe på, at tre ud af fire publikum er førstegangsbesøgende. Det hænger tæt sammen med det lokale præg, som eventen har, og at det er første gang, at Prags Boulevard lagde asfalt til eventen. Mere spændende og kulturel end fokus på mad og drikke: Publikum deltager særligt fordi arrangementet er spændende (2,92) og kulturelt (2,86). Også mad og drikke er en grund for mange (2,69). En kulturel event for alle: Flest i publikum forbinder eventen med værdier som, at den er for alle (2,94), kulturel (2,92) og har fokus på åbenhed og tolerance (2,89). I mindre grad forbindes eventen med værdier som at være involverende (2,63), oplysende (2,68) og at nedbryde fordomme (2,70). Det er samme billede som i

5 PROFIL PÅ GÆSTERNE 5

6 PROFIL PÅ GÆSTERNE Fortsat overvægt af unge deltagere En stor del af respondenterne i undersøgelsen er forholdsvis unge. Hele 65% af respondenterne er 35 år eller derunder. 32% er mellem 36 og 65 år og kun 4% er over 66 år. Alderssammensætningen var i 2012 stort set tilsvarende. 66% af respondenterne var 35 år eller derunder. 32% var mellem 36 og 65 år og kun 2% er 66 år eller derover. Mangfoldighedsfest Smag Verden har dermed fortsat en forholdsvis ung deltagersammensætning. 2013: Aldersfordeling Over 76 år 1% år 3% år 5% år 11% år 16% år 32% år 21% Under 18 år 12% 0% 25% 50% 75% 100% 2012: Aldersfordeling Over 76 år 1% år 1% år 10% år 8% år 15% år 30% år 33% Under 18 år 3% 0% 25% 50% 75% 100% 6

7 PROFIL PÅ GÆSTERNE Flest kvinder deltager 60% kvinder og 40% mænd har deltaget i dette års undersøgelse. Sidste års undersøgelse viste, at 59% kvinder og 41% mænd deltog i Mangfoldighedsfest Smag Verden. Der er dermed fortsat en lidt større andel af kvinder i besvarelserne, hvilket vurderes at stemme overens med publikumssammensætningen i øvrigt. Deltager med andre voksne En stor andel af respondenterne deltager med andre voksne i Mangfoldighedsfesten. Hele 80% deltager med andre voksne, 22% deltager med børn og 11% deltager alene. En andel af de der deltager med andre voksne, deltager således også med børn. I 2012 var det 82% af respondenterne der tog med andre voksne, 19% deltog med børn og 17% deltog alene. Flere børnefamilier og færre enlige hænger formentlig sammen med den nye lokation. 40% % Kvinde 41% Mand 59% 2012 Kvinde Mand Deltager i grupper Dem, der deltager i Mangfoldighedsfesten med andre voksne, deltager i gennemsnit i grupper af 2 inklusiv dem selv. Gennemsnittet for 2012 var lidt højere. De som deltager med børn, deltager i gennemsnit med 2,08 børn. I 2012 deltog man i gennemsnit med 2,15 børn. 7

8 PROFIL PÅ GÆSTERNE Størstedelen er bosat i Danmark 95% af respondenterne, som har deltaget i Mangfoldighedsfesten, har bopæl i Danmark. Kun 5% af respondenterne har bopæl i udlandet. I 2012 havde 96% bopæl i Danmark og 4% havde bopæl i udlandet. Mere end hver tredje bor i Københavns Kommune 77% af deltagerne har bopæl i Københavns Kommune, 16% har bopæl i øvrige Region Hovedstaden og 8% kommer fra udenfor Region Hovedstaden. I 2012 var 67% fra Københavns Kommune, 23% fra Region Hovedstaden og 10% med bopæl udenfor Region Hovedstaden (inkl. udland). Der er altså lidt færre tilrejsende danske gæster til dette års event. Amagers beboere støtter op om eventen Graferne til højre viser, at hele 44% af deltagerne i år har bopæl i København S. Sidste års deltagelse viste, at hver fjerde, 26%, havde bopæl i København N. 2013: Respondenternes bopæl København S Kbh K, Kbh V, Kbh Ø, Kbh N Andre kommuner i Region Hovedstaden Kbh NV, Kbh SV, Valby, Brønshøj, Vanløse DK ekskl. Region Hovedstaden + Udland 8% 16% 13% 2012: Respondenternes bopæl København N Kbh K, Kbh V, Kbh Ø, Kbh S Andre kommuner i Region Hovedstaden DK ekskl. Region Hovedstaden + Udland Kbh NV, Kbh SV, Valby, Brønshøj, Vanløse 20% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 14% 12% 22% 26% 26% 0% 10% 20% 30% 8

9 PROFIL PÅ GÆSTERNE Hver fjerde har et andet modersmål end dansk 24% af respondenterne i undersøgelsen, angiver at de har et andet modersmål end dansk. Sidste års undersøgelse viste, at denne andel var 21%. Graferne til højre viser, at langt størstedelen (42%) af de respondenter, der har et andet modersmål end dansk, kommer fra København S, Amager. I 2012 undersøgelsen var i alt 35% af de respondenter med et andet modersmål end dansk fra København N, Nørrebro. Fordelingen kan skyldes at hele 44% af dette års respondenterne ligeledes havde bopæl i København S, Amager. 33 forskellige modersmål I undersøgelsen er der repræsenteret i alt 32 forskellige modersmål foruden dansk. De sprog, der er angivet flest gange, er 9% tyrkisk, 9% tysk og 8% arabisk. I 2012 var der repræsenteret 25 forskellige modersmål og størstedelen på 25% var arabisk, 14% amerikansk og 6% somali. 2013: Andel med andet modersmål end dansk København S Kbh NV, Kbh SV, Valby, Brønshøj, Vanløse Andre kommuner i Region Hovedstaden Kbh K, Kbh V, Kbh Ø, Kbh N DK ekskl. Region Hovedstaden + Udland 2012: Andel med andet modersmål end dansk København N Andre kommuner i Region Hovedstaden Kbh K, Kbh V, Kbh Ø, Kbh S Kbh NV, Kbh SV, Valby, Brønshøj, Vanløse DK ekskl. Region Hovedstaden + Udland 1% 20% 19% 18% 42% 0% 20% 40% 60% 8% 13% 23% 21% 35% 0% 20% 40% 9

10 TILFREDSHED, DELTAGELSE OG KENDSKAB 10

11 TILFREDSHED Igen meget høj tilfredshed Festivalen har endnu en gang formået at opretholde og marginalt forbedre tilfredsgraden. På en skala på 1-3 scorer Mangfoldighedsfest Smag Verden i 2013 en tilfredsgrad på 2,90, hvor den sammenligningsvis i 2012 var 2,89. Jeg er generelt tilfreds Atter anbefalelsesværdig Langt de fleste vil igen anbefale andre, at deltage i Mangfoldighedsfest Smag Verden. På en skala fra 1-3 scorede udsagnet 2,93, hvilket svarer at 93% var enige i udsagnet. I 2012 var gennemsnittet 2,92, hvilket ligeledes svarer til 93%. Jeg vil anbefale andre at deltage , , , ,92 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Skala: 1 = Uenig, 3 = Enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 3, hvis alle har afgivet et positivt svar på spørgsmålet. 11

12 TILFREDSHED Selve Mangfoldighedsfest Smag på Verden Størstedelen af deltagerne synes, at programmet til Mangfoldighedsfesten var godt. På en skala fra 1-3 scorer eventen 2,81, hvilket svarer til, at 82% er enige i at programmet er godt. Sidste år scorede programmet på samme udsagn 2,84, hvilket svarede til 85%. Indholdet i festen scorede et snit på 2,85 på en skala fra 1.3, hvilket svarer til at 86% af deltagerne er enige i at blandingen af indhold var god. Sidste år scorede samme udsagn et gennemsnit på 2,88, hvilket svarede til 89%. Planlægningen af eventen gav på en skala fra 1-3 et snit på 2,72 det svarer til, at 72% er enige i at festivalen er godt planlagt. Sidste år scorede samme udsagn et snit på 2,76, hvilket svarede til 77%. Overordnet er graden af enighed i udsagnene faldet en anelse på alle tre udsagn sammenlignet med resultaterne i 2012, men dog kun marginalt, og der kan ikke tales om en egentlig faldende tendens. Skala: 1 = Uenig, 3 = Enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 3, hvis alle har afgivet et positivt svar på spørgsmålet. Programmet er godt , ,84 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 God blanding af indhold , ,88 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Det er godt planlagt , ,76 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 12

13 KENDSKAB Hvor har du hørt om Mangfoldighedsfest Smag Verden? Anbefalinger fra venner, familier, kolleger osv. Annoncer og artikler i aviser, herunder lokalaviser Sociale medier (Facebook, Twitter osv.) Copenhagen Cookings hjemmeside Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) Andre hjemmesider 11% 7% 16% 16% 20% 40% Mund til mund metoden er den bedste kilde Langt de fleste deltagere kender til Mangfoldighedsfest Smag Verden, fordi de har fået anbefalet begivenheden af venner, familie mv. i alt 40%. Herefter har 20% af respondenterne fået kendskab til begivenheden via annoncer og artikler i aviser. 16% har fået kendskab via sociale medier og endnu 16% har fået kendskab via Copenhagen Cookings hjemmeside. 11% har fået kendskab via Københavns Kommunes hjemmeside og 7% fra andre hjemmesider. I alt har 6% fået kendskab via deltagelse i begivenheden tidligere år og færrest (5%) har fået kendskab via en forening eller organisation. Fra min deltagelse tidligere år Fra en forening, organisation el.l. Ved ikke 1% 6% 5% I 2012 var de 3 største kilder de samme. Anbefalinger fra venner osv. var på 47%, sociale medier 18% og sidst var annoncer og artikler på 16%. Andet 16% 0% 20% 40% NB: Grafen summer til mere end 100%, da det har været muligt at afgive mere end ét svar. 13

14 DELTAGELSE De fleste deltager for første gang For 74% af respondenterne er det første gang, de deltager i Mangfoldighedsfest Smag Verden. 22% deltager for anden eller tredje gang og 4% har deltaget fire gange eller mere. Tendensen var den samme i 2012 her var det i alt 67% der deltog første gang, 29% havde deltaget to eller tre gange og 4% deltog for fjerde gang eller mere. Antallet af førstegangsdeltagere er steget og deltagere, som deltager for anden eller tredje gang er faldet i forhold til 2012 De ældre har deltaget flere gange i begivenheden I undersøgelsen i 2012 viste sig en tendens, om at jo ældre man var jo flere gange havde man deltaget i Mangfoldighedsfesten. Denne tendens gør sig ligeledes gældende i I alt har 58% i alderen år deltaget i begivenheden fire gange eller flere. Hvor mange har du deltaget i Mangfoldighedsfest Smag Verden? Det er første gang 74% Det er første gang 67% 2-3 gange 22% 2-3 gange 29% 4 gange eller flere 4% 4 gange eller flere 4% % 20% 40% 60% 80% % 20% 40% 60% 80% 14

15 DELTAGELSE Hvorfor deltager du i Mangfoldighedsfest Smag på Verden? Flest deltager i begivenheden, fordi de mener, at det er et spændende arrangement. På en skala fra 1-3 placerer respondenterne sig iht. dette udsagn på hele 2,92 og 94% er enige heri. Rigtig mange deltager endvidere for, at opleve noget kulturelt. Respondenterne placerer sig i gennemsnit på 2,86 og 90% er enige heri. Færrest deltager for at smage mad og drikke (2,69), og fordi de har fået anbefalet begivenheden (2,24), dette til trods for at langt de fleste har fået kendskab til begivenheden via anbefalinger. Analysen i 2012 viste samme prioritering af grunde til at deltage, som i undersøgelsen Fordi det er et spændende arrangement 2,92 Fordi det er et spændende arrangement 2,92 For at opleve noget kulturelt For at støtte op om arrangementet For at smage mad og drikke 2,86 2,76 2,69 For at opleve noget kulturelt For at støtte op om arrangementet For at smage mad og drikke 2,88 2,84 2,63 Fordi familie/venner har anbefalet det 2,24 Fordi familie/venner har anbefalet det 2,39 Jeg kom tilfældigt forbi 1,47 Jeg kom tilfældigt forbi 1,58 0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 1,00 2,00 3,00 Skala: 1 = Uenig, 3 = Enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 3, hvis alle har afgivet et positivt svar på spørgsmålet. 15

16 MANGFOLDIGHED 16

17 MANGFOLDIGHED Hvad synes du om Mangfoldighedsfest Smag Verden? Respondenterne har igen i 2013 en oplevelse af, at begivenheden i sig selv formår både at være inkluderende og mangfoldig. På en skala fra 1-3 er respondenterne således i høj grad enige i, at alle kan være med og føler sig velkomne (2,93), at begivenheden giver et positivt signal om forskellige kulturer (2,92) og at den viser kulturel mangfoldighed og forskellighed (2,88). De udsagn som atter scorer lavere enighedsgrader, er at Mangfoldighedsfest Smag Verden giver et bedre lokalmiljø (2,80) og det at skabe nye relationer mellem forskellige kulturer (2,77). Overordnet er gennemsnittet af enighed i de forskellige udsagn faldet en anelse i forhold til sidste år Alle kan være med og føler sig velkomne 2,93 Det giver et positivt signal om forskellige kulturer 2,98 Det giver et positivt signal om forskellige kulturer 2,92 Alle kan være med og føler sig velkomne 2,95 Det viser kulturel mangfoldighed og forskellighed 2,88 Det viser kulturel mangfoldighed og forskellighed 2,94 Det giver et bedre lokalmiljø 2,80 Det giver et bedre lokalmiljø 2,89 Det skaber nye relationer mellem forskellige kulturer 2,77 Det skaber nye relationer mellem forskellige kulturer 2,81 0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 1,00 2,00 3,00 Skala: 1 = Uenig, 3 = Enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 3, hvis alle har afgivet et positivt svar på spørgsmålet. 17

18 MANGFOLDIGHED Hvilke ord beskriver bedst Mangfoldighedsfest Smag Verden? Er for alle Kulturel Åbenhed og tolerance Folkelig Gastronomisk (god mad) Festlig Skaber fællesskab Nedbryder fordomme Oplysende Involverende 2,94 2,92 2,89 2,89 2,88 2,83 2,79 2,70 2,68 2,63 0,00 1,00 2,00 3,00 En begivenhed som i høj grad opleves som at være for alle, kulturel, åben og folkelig. Respondenterne i undersøgelsen oplever i høj grad, at begivenheden er for alle (2,94), kulturel (2,92) og dernæst åbenhed og tolerance (2,89) og folkelig (2,89). De udsagn respondenterne i mindste grad er enige i er, at begivenheden nedbryder fordomme (2,70), er oplysende (2,68) og involverende (2,63). Analysen i 2012 viste, at respondenterne oplevede i høj grad, at begivenheden var kulturel (2,94), er for alle (2,92) og folkelig (2,91). De udsagn respondenterne i mindste grad var enige i var, at begivenheden nedbryder fordomme (2,77), er oplysende (2,76) og involverende (2,66). Begivenheden formår dermed stadig at signalere mangfoldighed og inklusion i høj grad og i mindre grad, at være en event som nedbryder fordomme, være oplysende og aktivt involverende. Skala: 1 = Uenig, 3 = Enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 3, hvis alle har afgivet et positivt svar på spørgsmålet. 18

19 MANGFOLDIGHED Evnen til at skabe tolerance og respekt Respondenterne oplever fortsat i nogen grad, at begivenheden bidrager til tolerance mellem københavnerne. Udsagnet scorer 2,81 på en skala fra 1-3. Dette er dog en lavere score end i 2012 hvor udsagnet scorede 2,89. Deltagerne oplever, at have fået større viden om københavnernes forskellighed udsagnet scorer 2,63, hvilket ikke er den højeste score og endda lavere end 2012 på 2,69. Respondenterne oplever ligeledes ikke i særlig høj grad, at de føler sig mere knyttet til København grundet Mangfoldighedsfesten, idet udsagnet scorer 2,47, dog en anelse mere end i 2012 på 2, Begivenheden bidrager til tolerance og respekt mellem københavnerne? Du har fået større viden om københavnernes forskellighed? 2012 Du er mere knyttet til København? 2,81 2,63 2,47 0,00 1,00 2,00 3,00 Igen kan man konstatere, at disse udsagn omhandler forhold, der muligvis rækker ud over afholdelsen af selve begivenheden og som kan være svære og vanskelige at indfange i en kvantitativ analyse. Begivenheden bidrager til tolerance og respekt mellem københavnerne? Du har fået større viden om københavnernes forskellighed? 2,89 2,69 Skala: 1 = Uenig, 3 = Enig Det maksimale gennemsnit, der kan opnås, er således 3, hvis alle har afgivet et positivt svar på spørgsmålet Du er mere knyttet til København? 2,43 0,00 1,00 2,00 3,00 19

20 APPENDIKS 20

21 MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN Hvorfor deltager du i Mangfoldighedsfest Smag Verden? Uenig Hverken / eller Enig Skalaværdi Fordi det er et spændende arrangement 2% 3% 94% 2,92 For at støtte op om arrangementet 2% 19% 78% 2,76 For at opleve noget kulturelt 2% 9% 88% 2,86 Fordi familie/venner har anbefalet det 24% 28% 48% 2,24 For at smage mad og drikke 9% 12% 79% 2,69 Jeg kom tilfældigt forbi 69% 15% 16% 1,47 21

22 MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN Hvorfor synes du om Mangfoldighedsfest Smag Verden? Uenig Hverken / eller Enig Skalaværdi Programmet er godt 1% 17% 82% 2,81 Jeg er generelt tilfreds 1% 8% 91% 2,90 Jeg vil anbefale andre at deltage 1% 6% 93% 2,93 God blanding af indhold 1% 13% 86% 2,85 Det er godt planlagt 1% 27% 72% 2,71 Det viser kulturel mangfoldighed og forskellighed 2% 8% 90% 2,88 Alle kan være med og føler sig velkomne 1% 5% 94% 2,93 Det giver et bedre lokalmiljø 3% 15% 83% 2,80 Det skaber nye relationer mellem forskellige kulturer Det giver et positivt signal om forskellige kulturer 2% 18% 79% 2,77 2% 5% 93% 2,92 22

23 MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN Hvilke ord beskriver bedst Mangfoldighedsfest Smag Verden? Uenig Hverken / eller Enig Skalaværdi Kulturel 1% 6% 93% 2,92 Involverende 3% 31% 66% 2,63 Skaber fællesskab 2% 17% 81% 2,79 Er for alle 1% 4% 95% 2,94 Festlig 2% 13% 85% 2,83 Folkelig 1% 10% 89% 2,89 Oplysende 5% 23% 72% 2,68 Nedbryder fordomme 2% 27% 72% 2,70 Åbenhed og tolerance 1% 9% 90% 2,89 Gastronomisk (god mad) 1% 11% 89% 2,88 23

24 MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN Er din oplevelse med Mangfoldighedsfest Smag Verden at... Slet ikke i mindre grad Hverken / eller I nogen grad i høj grad Skalaværdi Du har fået større viden om københavnernes forskellighed? Begivenheden bidrager til tolerance og respekt mellem københavnerne? 4% 30% 67% 2,63 1% 17% 82% 2,81 Du er mere knyttet til København? 4% 44% 51% 2,47 24

MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012

MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012 MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012 Evaluering Udarbejdet af: Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling OM MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN

DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER S. 6 5. OPLEVELSE AF DISTORTION S. 36 9. ET DIGITALT INDBLIK S. 81 2. PERSPEKTIVER & ANBEFALINGER

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse Copenhagen Jazz Festival 2011 Publikumsanalyse Indledning Copenhagen Jazz Festival Hvert år siden 1979 har Copenhagen Jazz Festival sat jazzen på dagsordenen i en udstrækning, som genren ikke oplever på

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Bilag 1: Evaluering: Internationale Dage Taste the World 2011

Bilag 1: Evaluering: Internationale Dage Taste the World 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice Bilag 1: Evaluering: Internationale Dage Taste the World 2011 International Dag er Københavns Kommunes største

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Evalueringsrapport af publikumsoplevelsen af Århundredets Festival

Evalueringsrapport af publikumsoplevelsen af Århundredets Festival Evalueringsrapport af publikumsoplevelsen af Århundredets Festival Dato for event: 3.-12. marts 2017 Dato for rapport: 4. april 2017 & 1. maj 2017 Rapport af Johannes Rolighed Xie, rethinkimpacts2017 (jrx@cc.au.dk)

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

ANALYSE WONDERCOOL 2013

ANALYSE WONDERCOOL 2013 ANALYSE WONDERCOOL 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ANALYSE & UDVIKLING 2013 Advisor, Mille Marcussen 1 INDHOLD 1 2 3 Introduktion til analysen s. 4 Hovedkonklusioner s. 4 Perspektiver s. 7 4 Publikumsanalyse

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole

Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole 2016-17 Værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskoles værdigrundlag: Sejergaardens Musikefterskole baserer sig på høj faglighed på

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere