Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B"

Transkript

1 Skatteregler Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 2

3 Forord Denne folder har til formål at gennemgå diverse skatteregler, der har relevans for bo- og opholdssteder. Det bliver en gennemgang af både skattepligt for medarbejderne og eventuel indberetningsog indeholdelsespligt for bo- og opholdsstederne. Der er ikke tale om en udtømmende folder. Folderen indeholder en beskrivelse af følgende: Fri telefon - Arbejds- /vagttelefon, man tager med hjem Computer - Herunder tablets, som skattemæssigt sidestilles med en computer Internet - Adgang til bo- og opholdsstedets netværk Julegaver Lejlighedsgaver og mindre påskønnelser Tøj betalt af bo- og opholdsstedet Fri avis Uddannelse Bruttolønsordning (fleksible lønpakker) Jubilæumsgratialer Mad stillet til rådighed af bo- og opholdsstedet Kostgodtgørelse til personale i forbindelse med koloni, kurser m.v. Kørselsgodtgørelse (herunder til bestyrelsen) Bestyrelseshonorar Personalets adgang til bo- og opholdsstedets biler, evt. skattepligt Arbejdsdusører til beboere (satser, jf. KL-takstkatalog) (altid skattepligt) Lomme- og tøjpenge til beboere (satser jf. KL-takstkatalog). Folderen er opdateret med de ændringer, der har været på området, og som er gældende fra indkomståret Ovenstående dækker også hovedaktionærer i situationer, hvor de er medarbejdere i selskabet. Ved specifikke spørgsmål bør du kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling, da nærværende vejledning ikke kan erstatte konkret rådgivning. September

4 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Personalegoder Fri telefon Computere (herunder tablets) Internet (datakommunikation) Julegaver Lejlighedsgaver og mindre påskønnelser Tøj betalt af bo- og opholdsstedet Aviser Uddannelse og kurser Bruttolønsordning (fleksible lønpakker) Jubilæumsgratialer Mad stillet til rådighed af bo- og opholdsstedet Pædagogisk spisetræning Kostgodtgørelse til personale i forbindelse med koloni, kurser m.v Rejsebegrebet Rejser uden overnatning eller varighed på under 24 timer Rejser med overnatning og varighed på 24 timer eller mere Skattefri kørselsgodtgørelse (herunder til bestyrelsen) Satserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse Betingelser for udbetaling af skattefri godtgørelse Hovedaktionærer m.fl Bestyrelseshonorar beskatning og indberetningspligt Medarbejdernes adgang til bo- og opholdsstedets biler Arbejdsdusører til beboere Lomme- og tøjpenge til beboere 28 Bilag 5

6 Personalegoder 1. PERSONALEGODER 1.1. Fri telefon Beskrivelsen nedenfor gælder både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Hel eller delvis arbejdsgiverbetalt telefon er som hovedregel skattepligtig for medarbejderen. Det skattepligtige beløb udgør DKK årligt. Det skattepligtige beløb kan ikke nedsættes med husstandens egne private udgifter til telefon. Beskatning af fri telefon forudsætter, at medarbejderen har privat rådighed over den telefon, som er betalt af bo- og opholdsstedet. Er der en arbejdsmæssig begrundelse for, at medarbejderen skal have mere end én telefon stillet til rådighed af bo- og opholdsstedet, er det årlige skattepligtige beløb stadig DKK Begrebet fri telefon inkluderer: Telefonens anskaffelse Oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter (data m.v.) og Sædvanlige telefonydelser såsom telefonsvarer, omstilling og vis nummer. Mange abonnementer indeholder også adgang til musiktjenester, hvilket også må anses som sædvanlige telefonydelser. Beskatning Indberetning AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag mobiltelefon Momsfradrag fastnettelefon hos medarbejder, faktura udstedt til bo- og opholdsstedet A-indkomst Ja, rubrik 20 og 13 Ja Delvist, efter et skøn 50% Arbejdstelefon ikke til privat rådighed Indgås der en tro og love-erklæring om, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt, vil medarbejderen ikke skulle beskattes af fri telefon. Det kræver dog, at bo- og opholdsstedet fører stikprøvevis kontrol hermed. Uanset om der er indgået en tro og love-erklæring, må telefonen gerne benyttes til enkeltstående nødvendige private opkald, uden det medfører skattepligt for medarbejderen. Det afgørende er i den forbindelse, at medarbejderen ikke anvender telefonen på en sådan måde, at den faktisk erstatter en privat telefon. 6

7 Personalegoder Med hensyn til internetadgang (data) via telefonen, medfører dette ikke i sig selv beskatning af medarbejderen, hvis brugen af datakommunikationen anses for begrænset (dvs. hente en enkelt privat APP). Bruges datakommunikationen i et videre omfang, skal medarbejderen beskattes af fri telefon. I det tilfælde, hvor ovenstående overholdes, skal der ikke indberettes fri telefon til SKAT, men der skal foreligge dokumentation for, at man har ført stikprøvevis kontrol Computere (herunder tablets) Beskrivelsen nedenfor gælder både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet (+ sædvanligt tilbehør) udløser ikke beskatning hos medarbejderen, forudsat at der er et erhvervsmæssigt behov herfor, dette uanset om computeren også anvendes privat. Med sædvanligt tilbehør menes skærm, printer, software m.v. Bemærk, at begrebet sædvanligt tilbehør vil ændre sig i takt med den teknologiske udvikling. Efter praksis betragtes en skærm på 26 som almindeligt tilbehør til en computer. Får medarbejderen eksempelvis stillet en 30 skærm til rådighed af bo- og opholdsstedet, vil medarbejderen blive skattepligtig af skærmens markedsværdi (markedslejen), medmindre der er konkrete argumenter for, at medarbejderen skal bruge en 30 skærm. Der gælder begrænsninger for, hvor mange computere et bo- og opholdsstedet kan stille til rådighed skattefrit. Det vil sige, at der kun skattefrit kan stilles computere til rådighed, som medarbejderen må forventes at have et arbejdsmæssigt behov for at anvende. Modtager medarbejderen samtidigt med computeren adgang til internettet (simkort, mobil bredbånd, integreret bredbånd m.v.), skal denne beskatning vurderes som internetadgang se nedenfor. Computer til udelukkende privat brug for medarbejderen Betaler bo- og opholdsstedet en computer til medarbejderen udelukkende til privat brug, er medarbejderen skattepligtig af et beløb svarende til markedslejen af en tilsvarende computer/pc. Det samme gør sig gældende, hvis bo- og opholdsstedet stiller flere computere til rådighed for medarbejderen, og der ikke er et arbejdsmæssigt behov herfor. I dette tilfælde vil de computere, der ikke er et arbejdsmæssigt behov for, blive skattepligtige for medarbejderen med et beløb svarende til markedslejen af en tilsvarende computer. 7

8 Personalegoder Beskatning A-indkomst Indberetningspligt Ja, rubrik 13 AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Ja Ja, skønsmæssigt fradrag i forhold til den momsmæssige anvendelse 1.3. Internet (datakommunikation) Arbejdsgiverbetalt bredbånd/internet er skattefrit for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til bo- og opholdsstedets netværk (ses ofte via VPN-opkobling). Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner m.v. som på arbejdspladsen. Har medarbejderen ikke adgang til bo- og opholdsstedets netværk, vil der ske beskatning som fri telefon med et skattepligtigt beløb på DKK Hvis der samtidig er stillet fri telefon til rådighed, udgør det samlede skattepligtige beløb DKK årligt. Beskatning A-indkomst Indberetningspligt Ja, rubrik 20 AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Ja Delvist, efter et skøn 1.4. Julegaver Den årlige gave givet til medarbejderne i anledningen af jul eller nytår beskattes ikke, hvis gaven gives i form af naturalier, og hvis bo- og opholdsstedets indkøbspris inkl. moms ikke overstiger DKK 800. Julegaven tæller med i bagatelgrænsen på de DKK i forbindelse med øvrige påskønnelser fra bo- og opholdsstedet. Når en medarbejder får en julegave til en værdi af DKK 800 og samtidig får personalegoder (påskønnelser) til en værdi af DKK 600, er beløbsgrænsen på DKK overskredet. Det betyder, at medarbejderen kun skal beskattes af personalegoderne til DKK 600. Julegaven forbliver skattefri for medarbejderen, da beløbsgrænsen på de DKK 800 ikke er overskredet. 8

9 Personalegoder Beskatning Indberetning AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Ja Hvis julegaven gives som en tingsgave, og værdien overstiger DKK 800, kan gaven blive et skattepligtigt gode for medarbejderen, hvis andre påskønnelser og julegaven samlet overstiger DKK Hvis det samlede beløb maksimalt udgør DKK 1.100, skal der ikke ske beskatning af nogle af delene. Gavekort Udbetales julegaven i kontanter, eller gives den i form af et gavekort, er hele beløbet skattepligtig indkomst for medarbejderen. Kontanter/ gavekort Tingsgaver > DKK 800 Beskatning A-indkomst Ja/nej afhænger af værdi af øvrige goder Indberetning Ja, rubrik 13, forudsat under DKK AM-bidrag Ja Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Ja Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Et gavekort til medarbejderne i julegave kan dog være skattefrit, hvis gavekortet højst har en værdi på DKK 800 og er begrænset i dets anvendelse. Fra praksis kan nævnes 3 typer af gavekort, som Skatterådet har vurderet kan sidestilles med en tingsgave (naturaliegave): 1) Et gavekort, hvor medarbejderen kunne vælge mellem 25 forskellige gaver via internettet, som bo- og opholdsstedet på forhånd havde udvalgt 2) Et gavekort til en bestemt restaurant. Gavekortet gav medarbejderne ret til at vælge mellem 3 menuer 3) Et oplevelsesbevis, der giver medarbejderne adgang til én hotelovernatning for to personer inklusive morgenmad. Oplevelsesbeviset kunne benyttes til en lang række hoteller. 9

10 Personalegoder Fælles for alle de nævnte eksempler er, at gavekortene ikke kunne ombyttes til kontanter, og værdien udgjorde maksimalt DKK Lejlighedsgaver og mindre påskønnelser Lejlighedsgaver - privatsfæren Lejlighedsgaver, som en medarbejder modtager fra bo- og opholdsstedet i anledningen af runde fødselsdage eller markering af andre private mærkedage (bryllup, dåb m.v.), medregnes ikke til den skattefrie bagatelgrænse på DKK Disse vil fortsat være skattefrie, såfremt værdien heraf er naturligt til lejligheden. Bo- og opholdsstedet har ingen indberetningspligt på disse gaver. Lejlighedsgaver, påskønnelser øvrige hændelser Påskønner bo- og opholdsstedet sin medarbejder ved eksempelvis at give en buket blomster, en æske chokolade, nogle flasker vin m.v., er der tale om en lejlighedsgave, som ikke knytter sig til privatsfæren. Disse gaver skal i stedet medregnes til DKK grænsen. Det samme gør sig gældende for en gave, som bo- og opholdsstedet giver medarbejderen eks. i anledning af dennes 10 års jubilæum. En sådan lejlighedsgave er skattepligtig for medarbejderen, hvis DKK grænsen overskrides. Skattefriheden er betinget af, at medarbejderne ikke modtager øvrige personalegoder omfattet af den skattefrie bagatelgrænse, DKK 1.100, og at grænsen ikke overskrides. Beskatning Indberetning AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Ja Bo og opholdsstedet har indberetningspligt, hvis den enkelte gave overstiger DKK grænsen Tøj betalt af bo- og opholdsstedet Tøj med logo Arbejdsgiverbetalt beklædning i form af eks. jakker, skjorter og trøjer kan være skattefri for medarbejderen, hvis følgende to betingelser er opfyldte: 10

11 Personalegoder Tøjet skal i overvejende grad være anskaffet i bo- og opholdsstedets interesse. Det betyder, at der skal være firmalogo eller lignende på tøjet Udgiften til tøjet må ikke sammen med værdien af andre goder, der er omfattet af bagatelgrænsen overstige DKK pr. medarbejder. Beskatning, hvis under bagatelgrænsen Indberetningspligt AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Ja Ja Tøj efter frit valg Udbetaler bo- og opholdsstedet en kontant tøjgodtgørelse, er denne godtgørelse skattepligtig for medarbejderen, som var der tale om løn (A-indkomst). Beskatning A-indkomst Indberetningspligt Ja, rubrik 13 AM-bidrag Ja Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag 1.7. Aviser Bo- og opholdsstedets betaling af avis, der erstatter almindeligt avishold i husstanden, er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode, da abonnementet anses for en privat udgift. Fri avis, som i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet til en medarbejder, som ikke i forvejen holder avis, er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på DKK og er dermed skattefri for medarbejderen - forudsat at grænsen på de DKK ikke overskrides. Der er forskel på, om der gives fri avis til en leder eller en pedel. Der findes formentlig arbejdsmæssige argumenter for, at lederen skal holde avisen, mens der næppe findes arbejdsmæssige argumenter for, at pedellen skal have avisen. Beskatning Indberetningspligt AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Ja Momsfri 11

12 Personalegoder Holder medarbejderen en avis i forvejen, skal den arbejdsgiverbetalte avis, som i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet, værdiansættes til DKK 0. Der vil således ikke være noget til beskatning i denne situation. Fri avis, som leveres på bo- og opholdsstedet, medfører ikke skattepligt hos medarbejderne Uddannelse og kurser Betaler bo- og opholdsstedet for uddannelse eller kurser, der er erhvervsrelaterede, er uddannelsen eller kurset skattefrit for medarbejderen. Skattefriheden omfatter også bo- og opholdsstedets betaling af deltagergebyr samt bøger omfattet af pensum og andet undervisningsmateriale. Beskatning Indberetning AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Ja, hvis erhvervsrelateret Uddannelse eller kurser, der ikke på tidspunktet for deltagelsen, er nødvendig for ansættelsen, men har et erhvervsmæssigt indhold er ligeledes skattefrit for medarbejderen. Det kunne eksempelvis være en pædagog, som ville tage et kursus vedrørende medicinhåndtering, hvor bo- og opholdsstedet ikke umiddelbart kunne se en værdi heri, da de ikke medicinerer beboerne. I dette tilfælde kunne det være en god idé at lave en bruttolønsordning vedrørende uddannelsen se afsnittet om bruttolønsordninger Bruttolønsordning (fleksible lønpakker) En bruttolønsordning er et værktøj for bo- og opholdsstederne i kampen om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Muligheden for at finansiere personalegoder via en lønomlægning kan være et godt alternativ til eventuel afskaffelse af et bestemt personalegode. En bruttolønsordning betyder kort sagt, at medarbejderen går ned i bruttoløn mod til gengæld at få stillet et gode til rådighed. Når beskatningen af dette gode er lavere end markedsværdien, vil der være en skattemæssig fordel for medarbejderen at få godet betalt via en bruttolønsordning. Nogle af de goder, som det kan være en fordel at lave bruttolønsnedgang på er: 12

13 Personalegoder Uddannelse Parkering Transport (pendlerkort) mellem arbejde og bopæl Mobiltelefoner Internet Massageordning. Dette er eksempelvis tilfældet med uddannelse, hvor medarbejderen kan få uddannelse stillet til rådighed skattefrit. Ved at finansiere uddannelsen via en bruttolønsnedgang holdes bo- og opholdsstedets udgift neutral, mens medarbejderen sparer skatten på omkostningerne til uddannelsen. Uddannelse til DKK Uden bruttotræk Med bruttotræk Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Skattegrundlag AM-bidrag (8%) Skattetræk (42%) Udbetaling efter skat Udgift til uddannelse I alt netto efter betalt uddannelse Som det ses af eksemplet er der opnået en besparelse hos medarbejderen på DKK ved at få betalt uddannelsen via en bruttolønsordning. Er man omfattet af en (kollektiv) overenskomst, skal man være opmærksom på, at disse kan indeholde krav til minimumslønninger, som gør det umuligt for nogle personer at indgå en aftale om lønnedgang, selvom de netto vil få et større rådighedsbeløb. Vi anbefaler derfor, at minimumsløn / lønomlægning / bruttolønsnedgang undersøges i overenskomsterne, inden der sættes yderligere i værk. Generelle krav til en bruttolønsordning Efter praksis skal nedenstående krav være opfyldt i forbindelse med en aftale om bruttolønsordning for, at skattemyndighederne skattemæssigt anerkender ordningen: Aftalen skal være fremadrettet Aftalen skal være frivilligt indgået imellem parterne 13

14 Personalegoder Lønnedgangen skal fordeles over lønperioden (aftaleperioden) typisk 12 måneder Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet Bo- og opholdsstedet skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig i forhold til leverandøren Bo- og opholdsstedet kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til godet i den periode, hvor aftalen løber Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen. Det anbefales, at der søges konkret rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af fleksible lønpakker. 14

15 Jubilæumsgratialer 2. JUBILÆUMSGRATIALER For jubilæumsgratialer givet af bo- og opholdsstedet i anledning af bo- og opholdsstedets eller medarbejderens jubilæum er der en skattefri bundgrænse på DKK Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i forbindelse med medarbejderens jubilæum, at ansættelsen har bestået i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5. Et 10 års jubilæum falder således ikke under disse gunstige regler. Hvis det bo- og opholdssted, hvor medarbejderen er ansat, har bestået i et antal år, der er deleligt med 25, er jubilæumsgratialet fra bo- og opholdsstedet ligeledes omfattet af den skattefrie bundgrænse på DKK Det er en betingelse for skattefriheden, at gratialet udbetales til alle medarbejderne. Kontanter Tingsgaver Beskatning, kontanter / tingsgaver > DKK A-indkomst A-indkomst Indberetning af kontanter / tingsgaver > DKK Ja, rubrik 69 Ja, rubrik 71 AM-bidrag > DKK Ja Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Kontanter Tingsgaver Beskatning, kontanter / tingsgaver < DKK Indberetning af kontanter /tingsgaver < DKK Ja, rubrik 69 Ja, rubrik 71 AM-bidrag < DKK Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag 15

16 Mad stillet til rådighed af bo- og opholdsstedet 3. MAD STILLET TIL RÅDIGHED AF BO- OG OPHOLDSSTEDET Når man som medarbejder får kost betalt af bo- og opholdsstedet, er udgangspunktet, at man som medarbejder skal beskattes heraf. Medarbejderne skal dog ikke beskattes heraf, hvis de betaler markedsværdien for den mad, som de får stillet til rådighed. Måltid Morgenmad Frokost Aftensmad Hvad skal medarbejderen betale? Det, som måltidet har kostet bo- og opholdsstedet DKK 15, hvis der kun serveres postevand til måltidet. Serveres der eksempelvis saft, mælk eller sodavand, er prisen DKK 20. Er bo- og opholdsstedets faktiske omkostninger til frokosten lavere, kan medarbejderen nøjes med at betale denne lavere værdi Det, som måltidet har kostet bo- og opholdsstedet SKAT har således kun taget stilling til, at frokost kan værdiansættes til DKK 15/20 pr. dag afhængigt af, om der er andet end postevand som drikkevarer til frokosten. Dette uagtet at måltidet eventuelt har kostet bo- og opholdsstedet mere i indkøbs- / fremstillingspris. SKAT har ikke taget stilling til værdiansættelsen af morgenmad, mellemmåltider og aftensmad, hvorfor det skal ske ud fra en konkret vurdering af markedsværdien (hvad det har kostet bo- og opholdsstedet) af det enkelte måltid. Her er det klart, at prisen er vidt forskellig afhængigt af, om der blot er rugbrød med leverpostej til rådighed, eller om der er flere varme retter at vælge imellem. Medarbejderens betaling for maden kan finde sted ved, at bo- og opholdsstedet trækker medarbejderen på lønsedlen efter skat. Hvis ikke medarbejderen betaler for maden, vil der være tale om fri kost. I dette tilfælde skal medarbejderen som udgangspunkt beskattes af markedsværdien af måltidet. Beskatning Ja Indberetning Ja, rubrik 55 AM-bidrag Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag 16

17 Mad stillet til rådighed af bo- og opholdsstedet 3.1. Pædagogisk spisetræning Medarbejderne skal dog ikke beskattes, hvis pædagogisk spisetræning indgår som en del af medarbejderens arbejde, og medarbejderen spiser sammen med og får samme mad som de beboere, medarbejderen spisetræner med. Det vil således være en del af medarbejderens arbejde, hvis medarbejderen er pædagog m.v. Det vil ikke være en del af medarbejderens arbejde, hvis vedkommende er ansat som pedel, sekretær eller andet administrativt personale. Det vil formentligt være mest hensigtsmæssigt for bo- og opholdsstedet, at alle de ansatte deltager i spisningen, og det er formentlig også sådan, at noget af det øvrige personale klikker bedre med beboerne. Det gør dog ikke, at der skattemæssigt er tale om pædagogisk spisetræning. Det er kendetegnende for den pædagogiske spisetræning, at de personer, som der spisetrænes med, er personer, som har behov for at lære og opleve basale spisevaner - typisk børn eller personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Skattefriheden er betinget af, at Medarbejderen som led i sit arbejde skal vejlede, lære og træne personer i basale spisevaner. Dette vil typisk være tilfældet for ansatte i vuggestuer, børnehaver, i institutioner for personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne og på plejehjem Medarbejderen spiser sammen med de personer, som der spisetrænes med. Det vil typisk være tilfældet, når maden indtages i samme lokale eller område, og der er kontakt med de personer, der spisetrænes med Medarbejderen får samme mad som de personer, der spisetrænes med. Om medarbejderen fravælger en ret eller nogle dele af maden, har ingen betydning. Det afgørende er, at der serveres samme mad for alle - både medarbejderen og de personer, der spisetrænes med. Der er således ikke krav til en specialuddannelse af medarbejderne, som udfører arbejdet med pædagogisk spisetræning. 17

18 Kostgodtgørelse til personale i forbindelse med koloni, kurser m.v. 4. KOSTGODTGØRELSE TIL PERSONALE I FORBINDELSE MED KOLONI, KUR- SER M.V. Bo- og opholdsstederne har mulighed for at udbetale skattefri kostgodtgørelse til de ansatte, hvis de ansatte opfylder betingelserne for at være på rejse. Der skal i alle tilfælde med udbetaling af skattefri kostgodtgørelse udfyldes et bilag, som indeholder beskrivelse af tidspunkt for afrejse, hjemrejse, formål og dato se eksempel på afregningsbilag i bilag 1. Bo- og opholdsstedet må ikke reducere medarbejderens løn i forhold til den udbetalte skattefrie godtgørelse (modregning) Rejsebegrebet For at en medarbejder anses for at være på rejse i skattemæssig forstand, er det en betingelse, at nedenstående er opfyldt: Medarbejderen opholder sig på et midlertidigt arbejdssted (eksempelvis en koloni), og Enten afstanden mellem bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke giver mulighed for at overnatte på sædvanlig bopæl, eller Medarbejderen er på tjenesterejse for bo- og opholdsstedet og derfor ikke har mulighed for at overnatte på sædvanlig bopæl. Det skal bemærkes, når der er tale om tjenesterejse, at hvis afstanden mellem sædvanlig bopæl og arbejdsstedet ikke er længere, end at man kan nå hjem og overnatte, så er der stadig tale om at være på rejse henset til, at medarbejder er på tjenesterejse (koloni), kursus eller lign Rejser uden overnatning eller varighed på under 24 timer Der kan ikke udbetales skattefrie rejsegodtgørelser for: Rejser under 24 timer, og Rejser uden overnatning. Med andre ord kan der ikke udbetales skattefrie godtgørelser for en rejse med overnatning, når varigheden eksempelvis er 20 timer. Bo- og opholdsstedet kan i sådanne situationer kun dække medarbejderens udgifter til kost og logi ved at yde fri kost og logi eller ved at dække medarbejderens udlæg efter regning. 18

19 Kostgodtgørelse til personale i forbindelse med koloni, kurser m.v Rejser med overnatning og varighed på 24 timer eller mere Ved rejser af en varighed på mere end 24 timer med overnatning kan der udbetales skattefri godtgørelse for udgifter til logi, kost og småfornødenheder, der påføres medarbejderen, fordi denne midlertidigt ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Det vil ofte være de tilfælde, hvor medarbejderen er på koloni med beboerne, eller medarbejderen er på et flerdages kursus. Satser vedrørende udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse Der kan skattefrit udbetales: En logigodtgørelse på op til DKK 209 pr. døgn En godtgørelse til kost og småfornødenheder på op til DKK 487 pr. døgn og DKK 20,29 pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage. Medarbejderen er ikke berettiget til logigodtgørelse, hvis der modtages frit logi under opholdet. Det vil ofte være tilfældet, at medarbejderen får betalt logi/overnatning af bo- og opholdsstedet, når medarbejderne er afsted på koloni, da medarbejderen skal overnatte sammen med beboerne. Reduktion af skattefri kostgodtgørelse Hvis medarbejderen modtager et eller flere hovedmåltider som fri fortæring, reduceres godtgørelsen for kost og småfornødenheder (DKK 487). Der er tale om fri fortæring, selvom medarbejderen udfører pædagogisk spisetræning. Reduktion for morgenmad, frokost og middag udgør henholdsvis DKK 73,05 (15%), DKK 146,10 (30%) og DKK 146,10 (30%). Betaler bo- og opholdsstedet morgenmad, frokost og middag, er medarbejderen alene berettiget til en godtgørelse på 25% af kostsatsen (DKK 121,75 i 2017) til dækning af småfornødenheder. En medarbejder, der er afsted på koloni/kursus, kan således modtage DKK 121,75 pr. døgn skattefrit fra bo- og opholdsstedet, selvom medarbejderen får fri kost og logi. Det er således ikke et krav for modtagelse af 25%-godtgørelsen, at medarbejderen har faktiske udgifter. Det er blot et krav, at medarbejderen har været på rejse. Hvis ikke bo- og opholdsstedet udbetaler de DKK 121,75 pr. døgn, kan medarbejderen tage det som et fradrag på sin selvangivelse. Der kræves ikke andet dokumentation herfor end, at medarbejderen kan sandsynliggøre, at vedkommende har været på koloni / kursus. 19

20 Kostgodtgørelse til personale i forbindelse med koloni, kurser m.v. Eksempler A) Beregning af godtgørelse til kost og småfornødenheder En pædagog rejser den 13. januar 2017, kl fra Aalborg til Fanø med beboerne på bo- og opholdsstedet, hvor de skal være på koloni den næste uge. Den 20. januar 2017 rejser pædagoger og beboere tilbage mod Aalborg, hvor de er fremme kl Bo- og opholdsstedet har stillet logi til rådighed og betalt for maden morgen, middag og aften. Rejsen udgør 7 døgn og 15,5 time. Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse med følgende beløb: Til fortæring: Fredag den 13. kl til fredag den 20. kl (7 døgn x DKK 487) 3.409,00 De tilsluttende timer (16 timer a DKK 20,29) 324, ,64 Reduktion for fri kost: 7 morgenmad (7 x DKK 73,05) -511,35 8 frokost (8 x DKK 146,10) ,80 8 middag (8 x DKK 146,10) ,80 Til rest efter reduktion for fri kost 884,69 Selvom medarbejderen har fået fri kost, kan der dog altid udbetales 25%- godtgørelse til dækning af udgifter til småfornødenheder: 25% x DKK 3.733,64 933,41 Til udbetaling (den højeste af de 2 beregnede godtgørelser) 933,41 Det kommer således ikke medarbejderen til skade, at der er modtaget morgenmad og frokost vedrørende den tilsluttende rejsedag. 20

21 Skattefri kørselsgodtgørelse (herunder til bestyrelsen) 5. SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE (HERUNDER TIL BESTYRELSEN) Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til ansatte og bestyrelsesmedlemmer, hvis de opfylder betingelserne for erhvervsmæssig kørsel. Det er yderst vigtigt, at der udfyldes et kørselsbilag, som bliver godkendt af lederen. Dette er en del af den kontrol, som bo- og opholdsstedet skal føre med udbetalingen af de skattefrie kørselsgodtgørelser se eksempel på afregningsbilag i bilag 2. Denne kontrol er den samme, uanset om der er tale om medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. Bo- og opholdsstedet må ikke reducere medarbejderens løn i forhold til den udbetalte skattefrie godtgørelser (modregning) Satserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse Såfremt godtgørelsen ikke overstiger de nedenfor nævnte satser fastsat af Skatterådet, er godtgørelsen skattefri for medarbejderen. Befordring i egen bil (2017) Befordring indtil km årligt Befordring ud over km årligt Grænsen på de km gælder pr. arbejdsgiver DKK 3,53 pr. km DKK 1,93 pr. km Befordring på cykel, knallert eller EU-knallert (2017) Benyttelse af cykel m.v. DKK 0,52 pr. km 5.2. Betingelser for udbetaling af skattefri godtgørelse Erhvervsmæssig kørsel Ved erhvervsmæssig kørsel, der berettiger til skattefri godtgørelse, forstås: 1. Befordring mellem arbejdspladser for samme bo- og opholdssted, og 2. Befordring inden for samme arbejdsplads og 3. Befordring mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Al anden kørsel er privat kørsel. Det vil være nr. 3 ovenfor, som er relevant for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Hvis der kun udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejderne i forbindelse med kørsel til kurser og kolonier, vil denne betingelse være opfyldt. 21

22 Skattefri kørselsgodtgørelse (herunder til bestyrelsen) Det samme gør sig gældende for bestyrelsesmedlemmer, hvis der kun betales for kørsel, der er relevant for bo- og opholdsstedet km-grænsen km-grænsen gælder for hver enkelt arbejdsgiver. Såfremt en medarbejder / et bestyrelsesmedlem har to eller flere arbejdsgivere, kan vedkommende modtage skattefri befordringsgodtgørelse til den høje sats for de første km fra hver arbejdsgiver. Egen bil Det er en betingelse for at få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, at kørslen sker i egen bil, og medarbejderen selv har deltaget i kørslen. Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil indregistreret i den pågældendes eget navn. En bil tilhørende ægtefælle eller samlever godkendes også som egen bil, når parterne har fælles økonomi. Endelig godkendes en bil, der eksempelvis er indregistreret i forældrenes navn som egen bil for et barn, hvis barnet kan dokumentere, at barnet er den reelle ejer af bilen og dermed har finansieret købet og afholder de løbende udgifter. Medarbejdere, der lejer/leaser en bil hos et biludlejningsfirma, er også berettigede til at modtage skattefri befordringsgodtgørelse, under forudsætning af at de øvrige betingelser er opfyldt. Det samme gør sig gældende for personer, der som led i en delebilordning afholder de reelle faktiske udgifter (både faste og variable omkostninger), der ville svare til de udgifter, man ville have haft, såfremt man ejede bilen i lejeperioden. Det er uden betydning for beregningen af befordringsgodtgørelsen og førnævnte grænse, om medarbejderen benytter sig af flere biler i løbet af et indkomstår. Udlæg efter regning En medarbejders udgifter ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan ikke refunderes skattefrit af bo- og opholdsstedet. Hvis bo- og opholdsstedet helt eller delvist refunderer medarbejderens udgifter til benzin, forsikring m.v., vil en sådan refusion derfor være skattepligtig som løn. Det er dog muligt at refundere øvrige transportudgifter efter regning. Dette gælder blandt andet for udgifter til fly, tog, billeje, taxa m.m., der er afholdt med et strengt erhvervsmæssigt sigte. Det er muligt at få dækket udgifter til bro- og motorvejsafgifter samt færgebilletter og parkeringsafgifter (ikke bøder), som medarbejderen har afholdt i forbindelse med den erhvervsmæssige kørsel, som udlæg efter regning. Det vil sige, at udgiften kan dækkes af bo- og opholdsstedet mod aflevering af originalbilag til dokumentation for udgiftens afholdelse. 22

23 Skattefri kørselsgodtgørelse (herunder til bestyrelsen) Fri bil En medarbejder med en fri bil kan ikke modtage skattefri befordringsgodtgørelse, da denne ikke har erhvervsmæssige transportudgifter. Den skat, som medarbejdere med fri bil betaler, betragtes ikke som en udgift i denne henseende. Hvis der eventuelt udbetales befordringsgodtgørelse, vil den være skattepligtig, og der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag ved udbetalingen. Medarbejdere Erhvervsmæssig kørsel kan være det tilfælde, hvor medarbejderne kører i egen bil til en koloni, hvor de skal være den næste uge sammen med nogle beboere fra bo- og opholdsstederne, og medarbejderen ikke har kørt til dette sted i mere end 60 dage inden for en 12 måneders periode. Det vil også være erhvervsmæssig kørsel, hvis medarbejderne transporterer nogle beboere fra bo- og opholdsstedet til et sted i byen i forbindelse med arbejdet eksempelvis hvis de skal en tur ned og handle ind med beboerne. Bestyrelsesmedlemmer Et bestyrelsesmedlem vil eksempelvis kunne modtage skattefri befordringsgodtgørelse i forbindelse med kørsel til bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v. Der kan ligeledes udbetales skattefri kørselsgodtgørelse, hvis bestyrelsesmedlemmet i øvrigt har erhvervsmæssig kørsel for bo- og opholdsstedet eksempelvis skal deltage i et møde på vegne af bo- og opholdsstedet. Skattefrihed er betinget af, at bo- og opholdsstedet, som udbetaler kørselsgodtgørelse, kontrollerer, at grundlaget er til stede. Et bo- og opholdssted skal derfor kontrollere, at der kun udbetales godtgørelse til et bestyrelsesmedlem for kørsel til udførelse af opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som medlem af bestyrelsen. Bo- og opholdsstedet skal også føre fornøden kontrol med antallet af kørte kilometer, som er en forudsætning for, at medarbejderen kan opnå skattefrihed. Det er således helt afgørende, at alle formelle krav er overholdt, herunder at der er ført kontrol med kørselsbilaget Hovedaktionærer m.fl. Hovedaktionærer er kendetegnet ved, at de ejer en væsentlig del af eget selskab, typisk hele kapitalen. I det omfang en hovedaktionær er ansat i eget selskab, eksempelvis som lønnet direktør, kan der naturligvis udbetales befordringsgodtgørelse efter ovenstående regler for medarbejdere. 23

24 Skattefri kørselsgodtgørelse (herunder til bestyrelsen) I den forbindelse er det også særlig vigtigt at være opmærksom på, at det er et krav i praksis, at aktionæren reelt modtager en løbende A-indkomst/løn fra eget selskab, for at der overhovedet kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. Der er ikke noget mindstekrav til lønnen, men den bør stå i et rimeligt forhold til de årlige godtgørelser. Er hovedaktionæren ansat i bo- og opholdsstedet, kan vedkommende modtage skattefri kørselsgodtgørelse på samme måde som medarbejderne ovenfor. Det vil sige, at der også kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til hovedaktionærer, hvis vedkommende deltager i kolonien/kurser m.v. Modtager hovedaktionæren ingen løn fra selskabet, kan der heller ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Udbetalingen vil i stedet være skattepligtig som løn. 24

25 Bestyrelseshonorar beskatning og indberetningspligt 6. BESTYRELSESHONORAR BESKATNING OG INDBERETNINGSPLIGT Bestyrelseshonorar er som udgangspunkt A-indkomst, og bo- og opholdsstedet har derfor indberetnings- og indeholdelsespligt på bestyrelseshonoraret. Beskatning A-indkomst Indberetningspligt Ja, rubrik 13 AM-bidrag Ja Omfattet af skattefri bagatelgrænse, DKK Omfattet af bagatelgrænse, DKK Momsfradrag Hvis der er tale om, at bestyrelsesmedlemmet er advokat, kan bestyrelseshonoraret indgå i advokatens virksomhed, dvs. at der kan modtages en faktura på bestyrelseshonoraret, og der skal således ikke ske indberetning heraf. Hvis bestyrelsesmedlemmet eksempelvis er selvstændig konsulent, er det vores anbefaling, at der indberettes og indeholdes A-skat. Baggrunden for dette er, at disse sjældent anerkendes skattemæssigt som værende selvstændige med bestyrelsesarbejde. 25

26 Medarbejdernes adgang til bo- og opholdsstedets biler 7. MEDARBEJDERNES ADGANG TIL BO- OG OPHOLDSSTEDETS BILER Medarbejdernes adgang til bo- og opholdsstedets biler medfører ikke i sig selv beskatning, da det antages, at bilerne altid holder på bo- og opholdsstedet efter endt arbejdsdag. Medarbejderne kan anvende bilerne til erhvervsmæssig kørsel for bo- og opholdsstedet. Denne kørsel kan eksempelvis være kørsel fra bo- og opholdsstedet og til et sted i skoven med nogle af beboerne. Hvis bilerne benyttes til kørsel fra bo- og opholdsstedet til en koloni/kursus, medfører det ikke beskatning af medarbejderne. Der vil være tale om erhvervsmæssig kørsel mellem arbejdssteder. Bilen vil heller ikke blive anset for at være til rådighed for medarbejderen, blot ved at bilen holder ved kolonien. Hvis bilerne tages med hjem til medarbejderens private adresse, er det vigtigt for både medarbejder og bo- og opholdsstedet at være opmærksom på, at denne kørsel kun er skattefri, hvis nogle bestemte krav er opfyldt. Et eksempel på denne kørsel kunne være det tilfælde, hvor bilen skal anvendes 100% erhvervsmæssigt næste dag, og det er mest hensigtsmæssigt, at medarbejderen tager bilen med hjem (25-gange reglen). Dokumentationskrav kørebog og fraskrivelseserklæring Det er meget vigtigt, at der føres en kørebog med bo- og opholdsstedets biler, således det altid kan dokumenteres, at bilen kun har været brugt erhvervsmæssigt. Kørebogen skal indeholde: En dato for kørslen Km-tælleren ved start Km-tælleren ved slut Hvor mange km turen har været Formålet med turen. Bo- og opholdsstedet bør i alle tilfælde indskærpe overfor medarbejderne, at kørsel i bo- og opholdsstedets biler kun må være erhvervsmæssig. Det kan eksempelvis ske ved, at det fremgår af personalehåndbogen, og at medarbejdere, som vil benytte bilen, underskriver en erklæring på, at de kun vil benytte bilen erhvervsmæssigt. Det er vigtigt, at hovedaktionæren udover ovenstående også laver en erklæring, hvori vedkommende fraskriver sig rådigheden over bilen. Denne fraskrivelseserklæring sammenholdt med den ajourførte kørebog gør, at hovedaktionæren som udgangspunkt ikke bliver beskattet af fri bil. 26

27 Arbejdsdusører til beboere 8. ARBEJDSDUSØRER TIL BEBOERE Uanset om beboerne er under eller over 18 år, vil beløb der ydes til honorering af personligt arbejde på bo- og opholdsstedet m.v., og som har karakter af vederlag (løn) til personer i beskæftigelsesforhold (arbejdsdusører), skulle behandles som løn. På bo- og opholdsstederne bruges arbejdsdusører som belønning, og i visse situationer kan det at stå ud af sengen være arbejde efter skattereglerne. Det vil sige, at bo- og opholdsstedet skal indberette lønnen (arbejdsdusør) til SKAT og indeholde A-skat og AM-bidrag af lønnen. Dette uanset, at beløbene følger taksterne fra KL. I de fleste tilfælde vil børn og unge have et frikort, hvorefter de ikke skal betale A-skat af en stor del af beløbet. Dog skal der altid betales AM-bidrag af beløbet. Unge over 18 år vil formentlig ikke have frikort, da de samtidig får andre overførselsindkomster. Der skal således afregnes A-skat og AM-bidrag af arbejdsdusøren. Bo- og opholdsstedet har indberetningspligt og indeholdelsespligt, vedrørende arbejdsdusører. Beløbet skal indberettes som A-indkomst med AM-bidrag i felt

28 Lomme- og tøjpenge til beboere 9. LOMME- OG TØJPENGE TIL BEBOERE Børn og unge under 18 år Børn og unge kan skattefrit modtage lommepenge og tøjpenge fra kommunen, institutionen, plejefamilien m.fl., hvis lommepengene og tøjpengene ikke overstiger de vejledende satser udsendt af Kommunernes Landsforening (KL) vedrørende Servicelovens 66. Udbetales der et højere beløb end satserne, vil beløbet, der ligger udover satserne, være skattepligtigt. Bo- og opholdsstedet har indberetningspligt og indeholdelsespligt af beløbet, som ligger udover satserne. Beløbet skal indberettes som A-indkomst uden AM-bidrag i felt 14 med indtægtsart 38. Satserne for 2017 vedrørende lommepenge og tøj er: Alder Lommepenge pr. uge Tøj pr. uge 0-2 år DKK 0 DKK år DKK 30 DKK år DKK 63 DKK år DKK 128 DKK år og ældre DKK 257 DKK 164 Det er uden betydning, om der gives tøj, eller barnet/den unge modtager et beløb til køb af tøj, som reelt set er et beløb til fri disposition. Hvis ovenstående beløb udbetales for noget, som minder om personligt arbejde på opholdsstedet, vil der være tale om en arbejdsdusør, jf. afsnittet ovenfor. Personer over 18 år Lommepenge og tøjpenge til personer over 18 år vil være skattepligtige for modtageren. Der vil være tale om sociale overførselsindkomster. Da de unge typisk modtager beløbet af kommunen, er det kommunen, der har indberetningspligten til SKAT. 28

29 Bilag 1 Firmanavn Skattefri rejsegodtgørelse for 2017 Medarbejder: Navn CPR-nr. Adresse CVR-nr. Måned Rejsens formål Rejsens mål/delmål Afrejse- Ankomst- Antal kr. 487,00 (adresse på kunder dag og -tid dag og -tid timer pr. døgn Sats el.lign.) kr. 20,29 Kl. 24:00 (midnat) tastes som 0:01 den efterfølgende dag pr. time I alt 0,00 487,00 0,00 0,00 487,00 0,00 0,00 487,00 0,00 0,00 487,00 0,00 0,00 487,00 0,00 0,00 487,00 0,00 0,00 487,00 0,00 0,00 487,00 0,00 Antal måltider Morgenmad (15% pr. måltid) 0 73,05 Reduktion ved fri kost: Frokost (30% pr. måltid) 0 146,10 Aftensmad (30% pr. måltid) 0 146,10 Logi Overnatning. (Antal overnatninger i forbindelse med rejse af mindst 24 timers varighed) 209,00 - I alt - Udfyldt af medarbejder: Godkendt af leder: Navn Dato 29

30 Bilag 2 Firmanavn Skattefri kørselsgodtgørelse for 2017 CVR-nr. Måned Medarbejder: Navn Adresse CPR-nr. DATO FRA TIL FORMÅL KM I ALT (TUR) Samlet antal km 0 Samlet kørselsgodtgørelse 3,53 0 Vær opmærksom på, at dette ark kun beregner godtgørelsen med satsen for kørslen under km om året. Satsen for kørsel udover km er DKK 1,93 pr. km Udfyldt af medarbejder: Godkendt af leder: Navn Dato 30

31 31

32 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Indkomst og indberetning Skattefri personalegoder og personalepleje. Gaver Godtgørelser. Andre særlige forhold Lønafstemning

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

multimedier beskatning og kontrol

multimedier beskatning og kontrol multimedier beskatning og kontrol Multimediebeskatningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Det er indskærpet, at arbejdsgiverne skal sikre, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2018 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere