Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom"

Transkript

1 . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse.. Der er pr. 5. juli 07 sket følgende ændringer: Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Dette medfører ændringer i kompetencemålene. Valgfag: Indgår ikke i gastronomuddannelsens hovedforløb Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag trin : Ernæring og sundhed er forlænget med 0,5 uge fra 0,5 uge til,0 uge. Bemærk dog afkortning for euv og. Valgfri uddannelsesspecifikke fag trin specialet kok: Nyt fag er brød og madbrød og danske egnsretter. Tiden til valgfri uddannelsesspecifikke fag er øget med 0,5 uge til i alt,5 uge Valgfri uddannelsesspecifikke fag trin specialet smørrebrød og catering: Er øget med 0,5 uge til i alt,0 uge. 3. Uddannelsens formål og struktur Uddybende beskrivelse af uddannelsens formål og vejledende struktur for eud forløb: Grundforløb Grundforløb Skole 0 Skole 0 uger uger Hovedforløb trin år Praktik skole 0 uger kok Grundforløb Grundforløb Hovedforløb trin år Skole 0 Skole 0 Praktik Skole 0 uger uger uger Skole 0 uger Hovedforløb trin år og 3 måneder praktik Skole 7 uger Praktik smørrebrød og catering Grundforløb Grundforløb Hovedforløb tin år Skole 0 Skole 0 Praktik Skole 0 uger uger uger Skole 7 uger Hovedforløb trin år og 6 måneder praktik Skole 7 uger praktik 4. Elevtyper På uddannelsen findes følgende elevtyper: EU9, EU9+ og EUV3 EUV og EUV Talent

2 Eux Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Skema : Elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema : Voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3: Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux I forlængelse af oversigtsskema -4 fremgår skema henholdsvis a, a, 3a og 4a hvor fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Praktikmålene beskrives i: Skema 6: Praktikmålenes bidrag til kompetencemålene Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen Kompetencemålene for hovedforløbet fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom. Skoleundervisningen omfatter grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag med fordeling på trin. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen i aktivt samspil med skolen og medvirke i samarbejdet med skolen ved fastsættelse af elevens personlige uddannelsesplan efter reglerne herom. Eleven vælger i samråd med praktikstedet og skolen de valgfrie uddannelsesspecifikke fag, som skal fremgå af elevens uddannelsesplan, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Praktikuddannelsen i virksomheden skal gennemføres således, at den sammen med skoleundervi s- ningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Det faglige udvalg anbefaler, at praktikvirksomheden i hver praktikperiode afholder mindst en samtale med eleven om dennes arbejdsindsats og kompetenceudvikling set i forhold til kompetencemå-

3 lene for den pågældende praktikperiode. Samtalens konklusioner noteres i elevens uddannelsesbog forud for hver skoleperiode. Vekselvirkningen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal styrke elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer, således at eleven kan anvende opnået viden i skoleundervisningen i løsningen af opgaver i praktikken og opgaver løst i praktikken kan sættes i relation til skoleundervisningen. 6. Bedømmelse og beviser mv. Prøver og bedømmelse er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsens 6, hvortil nedenstående supplerende kommentarer knyttes. uddannelsens trin : For elever, der afslutter gastronomuddannelsen kok eller specialet smørrebrød og catering, afholder skolen i sidste skoleperiode en afsluttende prøve, der udgør en svendeprøve. Reglerne i den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelse finder anvendelse. Ved indkaldelse af elever til sidste skoleperiode sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomhed til det faglige udvalg. Herefter udpeger det faglige udvalg censorer (skuemestre) til den forestående svendeprøve og giver skolen meddelelse herom. I begge specialer udpeges der censorer (skuemestre) for hver 8 elever. Der afsættes en dag til gennemførsel af den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Karaktergivning er i henhold til 7-trinsskalaen. Umiddelbart efter afholdelse af svendeprøven orienterer skolen Det faglige Udvalg for uddannelsen om karakteren for svendeprøven samt uddannelsesspecifikke fag, den enkelte elev har opnået, med henblik på udvalgets udstedelse af uddannelsesbeviset (svendebrevet). Opnår eleven karaktersummen: anføres på svendebrevet: Bestået anføres på svendebrevet: Bestået med udmærkelsen bronze, sølv eller guld (jf. nedenstående skema). Uddannelsesbeviset (svendebrevet) udsendes til praktikstedet 6 uger før, elevens uddannelse afsluttes. Kriterier for udmærkelser: Tildeling af udmærkelser (guld, sølv eller bronze) sker ved opnåelse af en samlet karaktersum bestående af karakter for eksamen samt karakterer for fag fra specialeforløbet. Kriterierne for tildeling af udmærkelser er anført i nedenstående skemaer. 3

4 Specialet kok Planlægning og produktion: karakter Praktisk køkkenarbejde: karakter Karaktersum for fagene Karakter for eksamen x Samlet Karakter sum Udmærkelse 4 x=4 48 Guld 0 Sølv x= x=4 44 Sølv 07 Bronze 07 9 x= Bronze 0 0x= Bronze x= x=0 40 Bronze Specialet smørrebrød og catering Varekundskab : Grundtilberedning og karakter køkkenproduktion : karakter Karaktersum for fagene Karakter for eksamen x Samlet Karakter sum 4 x=4 48 Guld 0 0 x=4 46 Sølv x=4 44 Sølv 07 Udmærkelse 9 x=4 43 Bronze x=0 4 Bronze x=4 4 Bronze x=0 40 Bronze 4

5 SKEMA Elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Fagrækken også gælder for euv elever, der gennemfører uddannelsen med eux. Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok smørrebrød og catering Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 0,0 5,5,0 670 Ernæring og sundhed,,4,5,6, Begynder,0 x 433 Grundtilberedning og køkkenproduktion,,3,4,5,6,7,8,9,0, Rutineret 3,5 x 434 Gæstebetjening og kommunikation 3,6,7,9,0,,,3,4,5 Rutineret,0 x 34 Produktionshygiejne,3,4,7,8 Rutineret,0 x 34 Regning og kalkulation 3,4,5,8 Rutineret,0 x 4488 Salg og marketing 7,8,9,0,,3 Rutineret,0 x 5889 Varekundskab,,3,4,5 Rutineret,5 x Specialerne kok samt smørrebrød og catering 3369 Arbejdsmiljø,3,4,6,7,8,6 begynder 0,5 x x 336 Dansk-fransk menulære 7,8,9,6 Rutineret,0 x x 437 Fagrettet engelsk 3,5,4 Rutineret,0 x x 5

6 Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok smørrebrød og catering 477 isk innovation 7,8,9,6 Begynder,0 x x 599 Varekundskab 7,8,9,5,6 Avanceret,0 x x 438 Værtskab og helhedsforståelse 3,4,5,6 Begynder,0 x x Specialet kok 438 Iværksætteri og innovation 6,7,8,9 Begynder,0 x 3360 Naturfag i produktion 7,8,9 Begynder,0 x 3363 Planlægning og produktion 6,8,9,0, Rutineret 3,0 x 408 Praktisk køkkenarbejde 7,8,9,0, Avanceret 4,0 x 9435 Produktudvikling, produktion og service 7,8,9,0, Begynder,0 x Specialet smørrebrød og catering 474 Drikkevare 3,4,,3 Rutineret 0,5 x 4743 Ernæring og sundhed 7,5,6 Rutineret,0 x 4749 Grundtilberedning og køkkenproduktion 3,7,8,3,5,6 Avanceret 5,0 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag,5,0 Specialet kok 3065 Det økologiske køkken Avanceret,0 x 343 Diætetik Rutineret,0 x Kursus- og konference- Avanceret,0 x 6

7 Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok køkken 40 Kreativ tallerkenanretning Avanceret,0 x 303 Menulære med drikkevarer Avanceret,0 x Vinlære Rutineret,0 x smørrebrød og catering 48 Brød og madbrød Begynder 0,5 x 483 Danske egnsretter Rutineret 0,5 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag,5,0 Specialet Smørrebrød og catering 48 Brød og madbrød Begynder 0,5 x 483 Danske egnsretter Rutineret 0,5 x 343 Diætetik Rutineret,0 x 484 Kreativ anretninger Rutineret 0,5 x 485 Kursus- og konferenceforplejning 5630 Desserter i restauranter og kantiner Rutineret 0,5 x Rutineret,0 x Antal skoleuger i alt

8 Skema a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnr. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard 433 Grundtilberedning og køkkenproduktion Avanceret 3,5 Grundtilberedning og køkkenproduktion Rutineret Specialet kok 477 isk innovation Rutineret,0 isk innovation Begynder 438 Iværksætteri og innovation Rutineret,0 Iværksætteri og innovation Begynder 3360 Naturfag i produktion Rutineret,0 Naturfag i produktion Begynder 408 Praktik køkkenarbejde Ekspert 4,0 Praktik køkkenarbejde Avanceret 9435 Produktudvikling, produktion og service Rutineret,0 Produktudvikling, produktion og service Begynder Specialet smørrebrød og catering 477 isk innovation Rutineret,0 isk innovation Begynder 4749 Grundtilberedning og køkkenproduktion Ekspert 5,0 Grundtilberedning og køkkenproduktion Avanceret 8

9 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 5 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fag med reduceret varighed er markeret med rødt og kursiv.. Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok med specialet smørrebrød og catering Obligatorisk uddannelsesspecifikke fag Ernæring og sundhed,,4,5,6, begynder 0,5 x 433 Grundtilberedning og køkkenproduktion,,3,4,5,6,7,8,9,0, Rutineret 3,5 x 434 Gæstebetjening og kommunikation 3,9,0,,,3,4,5 Rutineret,0 x 34 Produktionshygiejne,3,4,7,8 Rutineret,0 x 34 Regning og kalkulation 3,4,5,8 Rutineret,0 x 488 Salg og marketing 7,8,9,0,,3 Rutineret,0 x 589 Varekundskab,,3,4,5 Rutineret,0 x Specialerne kok samt smørrebrød og catering 336 Dansk-fransk menulære 7,8,9,6 Rutineret,0 x x 737 Fagrettet engelsk 3,5,4 Rutineret,0 x x 477 isk innovation 7,8,9,6 Begynder,0 x x 599 Varekundskab 7,8,9,5,6 Avanceret,0 x x 438 Værtskab og helhedsforståelse 3,4,5,6 Begynder,0 x x Specialet kok 438 Iværksætteri og innovation 6,7,8,9 Begynder,0 x 3360 Naturfag i produktion 7,8,9 Begynder,0 x 3363 Planlægning og produktion 6,7,8,9,0, Rutineret 3,0 x 408 Praktisk køkkenarbejde 7,8,9,0, Avanceret 4,0 x 9

10 9435 Produktudvikling, produktion og service Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok. 7,8,9,0, Begynder,0 x med specialet smørrebrød og catering Specialet smørrebrød og catering 474 Drikkevarer 3,4,,3 Rutineret 0, Ernæring og sundhed 7,5,6 Rutineret,0 x 4749 Grundtilberedning og køkkenproduktion 3,7,8,3,5,6 Avanceret 5,0 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0,0,5 Specialet smørrebrød og catering 48 Brød og madbrød Begynder 0,5 x 483 Danske egnsretter Rutineret 0,5 x 343 Diætetik Rutineret,0 x 484 Kreative anretninger Rutineret 0,5 x 485 Kursus- og konferenceforplejning Rutineret 0,5 x 5630 Desserter i restauranter og kantiner Rutineret,0 x Antal skoleuger i alt 9 5,5 0

11 Skema a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for voksne med standardiseret hovedforløb Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnr. Fagnavn Præsentations standard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentations standard 433 Grundtilberedning og køkkenproduktion Avanceret 3,5 Grundtilberedning og køkkenproduktion Rutineret Specialet kok 477 isk innovation Rutineret,0 isk innovation Begynder 438 Iværksætteri og innovation Rutineret,0 Iværksætteri og innovation Begynder 3360 Naturfag i produktion Rutineret,0 Naturfag i produktion Begynder 408 Praktisk køkkenarbejde Ekspert 4,0 Praktisk køkkenarbejde Avanceret 9435 Produktudvikling, produktion og service Specialet smørrebrød og catering Rutineret,0 Produktudvikling, produktion og service Begynder 477 isk innovation Rutineret,0 Iværksætteri og innovation Begynder 4749 Grundtilberedning og køkkenproduktion Ekspert 5,0 Grundtilberedning og køkkenproduk- Avanceret tion

12 SKEMA 3 Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Talentsporet skal udvikle elevernes evne til at skabe innovative produkter og serviceydelser. Fagene i talentsporet er derfor valgt, så de kombinerer en række praktiske produktionsfag med fag, der understøtter innovation, produktudvikling og eksperimenterende ud fra en naturfaglig tilgang. De højere niveauer er markeret med rødt og kursiv. Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok smørrebrød og catering Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 0,0 5,5,0 43 Ernæring og sundhed,,3,4,5,6, Begynder,0 x 433 Grundtilberedning og køkkenproduktion,,3,4,5,6,7,8,9,0, Avanceret 3,5 x 434 Gæstebetjening og kommunikation 3,6,7,9,0,,,3,4, Rutineret,0 x 5 34 Produktionshygiejne,3,4,7,8 Rutineret,0 x 34 Regning og kalkulation 3,4,5,8 Rutineret,0 x 488 Salg og marketing 7,8,9,0,,3 Rutineret,0 x 589 Varekundskab,,3,4,5 Rutineret,5 x Specialerne kok samt smørrebrød og catering 3369 Arbejdsmiljø,3,4,6,7,8,6 Begynder 0,5 x x 336 Dansk-fransk menulære 7,8,9,6 Rutineret,0 x x 437 Fagrettet engelsk 3,5,4 Rutineret,0 x x 477 isk innovation 7,8,9,6 Rutineret,0 x x 599 Varekundskab 7,8,9,5,6 Avanceret,0 x x 438 Værtskab og helhedsforståelse 3,4,5,6 Begynder,0 x x Specialet kok

13 Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok smørrebrød og catering 438 Iværksætteri og innovation 6,7,8,9 Rutineret,0 x 3360 Naturfag i produktion 7,8,9 Rutineret,0 x 3363 Planlægning og produktion 6,7,8,9,0, Rutineret 3,0 x 408 Praktisk køkkenarbejde 7,8,9,0, Ekspert 4,0 x 9435 Produktudvikling, produktion og service 7,8,9,0, Rutineret,0 x Specialet smørrebrød og catering 474 Drikkevarer 3,4,,3 Rutineret 0,5 x 4743 Ernæring og sundhed 7,5,6 Rutineret,0 x 4749 Grundtilberedning og køkkenproduktion 3,7,8,3,5,6 Ekspert 5,0 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag,5,0 Specialet kok 3065 Det økologiske køkken Avanceret,0 x 343 Diætetik Rutineret,0 x Kursus- og konferencekøkken Avanceret,0 x 40 Kreativ tallerkenanretning Avanceret,0 x 303 Menulære med drikkevarer Avanceret,0 x Vinlære Rutineret,0 x 48 Brød og madbrød Begynder 0,5 x Specialet smørrebrød og catering 48 Brød og madbrød Begynder 0,5 x 483 Danske egnsretter Rutineret 0,5 x 343 Diætetik Rutineret,0 x 484 Kreative anretninger Rutineret 0,5 x 3

14 Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok smørrebrød og catering 485 Kursus- og konferenceforplejning Rutineret 0,5 x 5630 Desserter i restauranter og kantiner Rutineret,0 x Antal skoleuger i alt Andel skoleuger, hvor niveauret er højere 3,5/0 8/7 6/4 4

15 Skema 3 a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for unge og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnr. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard 433 Grundtilberedning og køkkenproduktion Avanceret 3,5 Grundtilberedning og køkkenproduktion Rutineret Specialet kok 477 isk innovation Rutineret,0 isk innovation Begynder 438 Iværksætteri og innovation Rutineret,0 Iværksætteri og innovation Begynder 3360 Naturfag i produktion Rutineret,0 Naturfag i produktion Begynder 408 Praktisk køkkenarbejde Ekspert 4,0 Praktisk køkkenarbejde Avanceret 9435 Produktudvikling, produktion og service Specialet smørrebrød og catering Rutineret,0 Produktudvikling, produktion og service Begynder 477 isk innovation Rutineret,0 Iværksætteri og innovation Begynder 4749 Grundtilberedning og køkkenproduktion Ekspert 5,0 Grundtilberedning og køkkenpro- Avanceret duktion 5

16 SKEMA 4 Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Talentsporet skal udvikle elevernes evne til at skabe innovative produkter og serviceydelser. Fagene i talentsporet er derfor valgt, så de kombinerer en række praktiske produktionsfag med fag, der understøtter innovation, produktudvikling og eksperimenterende ud fra en naturfaglig tilgang. De højere niveauer er markeret med rødt og kursiv. Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok smørrebrød og catering Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 9 5,0 43 Ernæring og sundhed,,3,4,5,6, Begynder 0,5 x 433 Grundtilberedning og køkkenproduktion,,3,4,5,6,7,8,9,0, Avanceret 3,5 x 434 Gæstebetjening og kommunikation 3,6,7,9,0,,,3,4,5 Rutineret,0 x 34 Produktionshygiejne,3,4,7,8 Rutineret,0 x 34 Regning og kalkulation 3,4,5,8 Rutineret,0 x 488 Salg og marketing 7,8,9,0,,3 Rutineret,0 x 589 Varekundskab,,43,4,5 Rutineret,0 x Specialerne kok samt smørrebrød og catering 336 Dansk-fransk menulære 7,8,9,6 Rutineret,0 x x 437 Fagrettet engelsk 3,5,4 Rutineret,0 x x 477 isk innovation 7,8,9,6 Rutineret,0 x x 599 Varekundskab 7,8,9,5,6 Avanceret,0 x x 438 Værtskab og helhedsforståelse 3,4,5,6 Begynder,0 x x Specialet kok 438 Iværksætteri og innovation 6,7,8,9 Rutineret,0 x 6

17 Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Trin kok 3360 Naturfag i produktion 7,8,9 Rutineret,0 x 3363 Planlægning og produktion 6,7,8,9,0, Rutineret 3,0 x 408 Praktisk køkkenarbejde 7,8,9,0, Ekspert 4,0 x 9435 Produktudvikling, produktion og service 7,8,9,0, Rutineret,0 x smørrebrød og catering Specialet smørrebrød og catering 4743 Ernæring og sundhed 7,5,6 Rutineret,0 x 4749 Grundtilberedning og køkkenproduktion 3,7,8,3,5,6 Ekspert 5,0 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0,0,5 Specialet Smørrebrød og catering 48 Brød og madbrød Begynder 0,5 x 483 Danske egnsretter Rutineret 0,5 x 343 Diætetik Rutineret,0 x 484 Kreative anretninger Rutineret 0,5 x 485 Kursus- og konferenceforplejning Rutineret 0,5 x 5630 Desserter i restauranter og kantiner Rutineret,0 x Antal skoleuger i alt 9 5,5 7

18 Skema 4a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Fagnr. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard 433 Grundtilberedning og køkkenproduktion Avanceret 3,5 Grundtilberedning og køkkenproduktion Rutineret Specialet kok 477 isk innovation Rutineret,0 isk innovation Begynder 438 Iværksætteri og innovation Rutineret,0 Iværksætteri og innovation Begynder 3360 Naturfag i produktion Rutineret,0 Naturfag i produktion Begynder 408 Praktisk køkkenarbejde Ekspert 4,0 Praktisk køkkenarbejde Avanceret 9435 Produktudvikling, produktion og service Rutineret,0 Produktudvikling, produktion og service Begynder Specialet smørrebrød og catering 477 isk innovation Rutineret,0 Iværksætteri og innovation Begynder 4749 Grundtilberedning og køkkenproduktion Ekspert 5,0 Grundtilberedning og køkkenproduktion Avanceret 8

19 SKEMA 5 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Ingen fag Om eux Der er eux for specialerne kok samt smørrebrød og catering Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Fagnavn Eux gymnasiale fag: Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Antal uger Specialet kok Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) 300 Dansk A 0,3,5,6,9, A 7, Engelsk B 7,9,0,5 B 5, 4804 Fysik B 4,5,6,7,3,5, B 4, 4806 Kemi B 4,5,7,8,9 B 3, Matematik B 3,,8,9,,4, 5,, B 5,6 046 Teknikfag B, proces, levnedsmiddel og sundhed 3,4,5,6,7,8,9, 0, B 4, Større skriftlig opgave, Eksamensprojekt,0 Grundfag/valgfag, der indgår i eux Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode 9

20 Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Antal uger 88 Matematik A A 5,0 88 Engelsk A A 5,0 90 Erhvervsøkonomi C C 3,0 90 Organisation C C 3,0 Antal skoleuger i alt 39,6 Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode Specialet smørrebrød og catering Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) 300 Dansk A 0,3,5,6,,4 A 7, Engelsk B 7,9,0,5,4,6 B 5, 4804 Fysik B 4,5,6,7,3,5 B 4, 4806 Kemi B 4,5,7,8,6 B 3, Matematik B 3,5,8,,4,5, B 5,6 046 Teknikfag B, proces, levnedsmiddel og sundhed 3,4,5,6,7,8,5, 6 B 4, Større skriftlig opgave, Eksamensprojekt,0 Valgfag 88 Matematik A A 5,0 88 Engelsk A A 5,0 90 Erhvervsøkonomi C C 3,0 90 Organisation C C 3,0 Antal skoleuger i alt 39,6 0

21 Skema 6 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Fagnr. Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Trin med specialet kok smørrebrød og catering 495 Varemodtagelse og klargøring,,3,4,5,6,7,9, x 4 Grundtilberedning og køkkenproduktion,,3,4,5,6,7,8,9,0,,6 x Specialet kok 3003 Varemodtagelse 7,8,9,0, x 3004 Grundtilberedning 3,7,8,9,0, x 436 Menuplanlægning, indkøb og 3,7,8,9,0, x økonomi 4345 Værtskab og helhedsforståelse 3,4,5,6 x specialet smørrebrød og catering 4868 varemodtagelse og klargøring 7,8,3,5,6 x 4867 Grundtilberedning og køkkenproduktion 7,8,5,6 x 438 Menuplanlægning og indkøb 3,6,5,6 x 4345 Værtskab og helhedsforståelse 3,4,5,6, x

22 Skema 6: Godskrivning mellem arbejdsmarkedsuddannelser og fag i erhvervsuddannelsen, gastronom (jf. bilag, punkt 3 i bekendtgørelsen om uddannelsen) Trin, gastronomassistent EUD-fag EUD varighed Arbejdsmarkedsuddannelser, der helt eller delvist modsvarer EUD-faget AMU varighed Obligatoriske uddannelsesspeci- Varekundskab, Råvarer i køkkenet Grundtilberedning og køkkenproduktion, Grundtilberedning i restaurant og kantine 4039 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Ernæringslære og sundhed 0, Ernæringslære 0,5 Produktionshygiejne, Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen 0,6 Regning og kalkulation, Prisberegning i den daglige madproduktion,0 Gæstebetjening og kommunikation, Salg og service i gæstebetjening AMU-målgruppen forventes at have opnået relevante kompetencer ift. anvendelse af informationsteknologiskeværktøjer og hjælpemidler. Salg og marketing,0-0, Ovenstående dækker udelukkende obligatoriske uddannelsesspecifikke trin 7

23 Skema 6: Godskrivning mellem arbejdsmarkedsuddannelser og fag i erhvervsuddannelsen, gastronom kok (jf. bilag, punkt 3 i bekendtgørelsen om uddannelsen) EUD fag EUD varighed da- Arbejdsmarkedsuddannelser, der helt eller delvist modsvarer EUD-faget AMU Varighed dage & Obligatoriske Uddannelses- specifikke i alt Arbejdsmiljø gastronom 0, Arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Varekundskab,0 - Planlægning og produktion 3, Sæson-gastronomi med optimering 4779 Danske egnsretter på menuen Bæredygtighed på hotel & restaurant 4778 Prisberegning for gastronomer 4039 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktisk køkkenarbejde 4, Grundtilberedning i restaurant og kantine 445 Diæt- og allergikost Sensorik - kvalitet, smag og behag 4748 Fødevarehygiejne og egenkontrol Sæson-gastronomi med optimering Bæredygtighed på hotel & restaurant 4778 Prisberegning for gastronomer Produktudvikling, produktion,0 - og service Naturfag i produktion 5,0 - isk innovation 5,0 405 Innovativ gastronomi i hotel og restauration Iværksætteri og innovation 5, Iværksætteri fra ide til forretningsplan Værtskab og helhedsforståelse, Service og værtskab på hotel og restaurant 4373 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Fagrettet engelsk,0 - Dansk-fransk menulære,0-0,8,0,0,0 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Det økologiske køkken, Det økologisk køkken,0 Diætetik,0 445 Diæt- og allergikost,0 Kursus- og konferencekøkken, Energiopbyggende konferenceforplejning Kreativ tallerkenanretning,0 487 Sensorisk anretning med værtskab 0,6 Menulære med drikkevarer,0 - Vinlære, Vinlære,0 Ovenstående dækker både obligatoriske og valgfrie uddannelsesspecifikke fag. Kursiv: Det er uddannelser, der også indgår som kompetencer i andet/andre EUD-fag. 8

24 Skema 6: Godskrivning mellem arbejdsmarkedsuddannelser og fag i erhvervsuddannelsen, gastronom smørrebrød og catering (jf. bilag, punkt 3 i bekendtgørelsen om uddannelsen) EUD fag Obligatoriske uddannelsesspecifikke i alt EUD varighed Arbejdsmarkedsuddannelser, der helt eller delvist modsvarer EUD-faget AMU varighed Arbejdsmiljø gastronom 0, Arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Varekundskab,0 - Planlægning og produktion 3, Sæson-gastronomi med optimering Bæredygtighed på hotel & restaurant 4778 Prisberegning for gastronomer 4039 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Grundtilberedning og produktion. 4, Grundtilberedning i restaurant og kantine 4748 Fødevarehygiejne og egenkontrol 4438 Det kreative kolde køkken Smørrebrød - nu og i fremen 4779 Danske egnsretter på menuen Sensorik - kvalitet, smag og behag 4778 Prisberegning for gastronomer Sæson-gastronomi med optimering Bæredygtighed på hotel & restaurant 4039 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Ernæring og sundhed,0 - Drikkevarer 0,5 - isk innovation 0,5 405 Innovativ gastronomi i hotel og restauration Værtskab og helhedsforståelse, Service og værtskab på hotel og restaurant 4373 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Iværksætteri fra ide til forretningsplan Fagrettet engelsk,0 - Dansk-fransk menulære,0 - Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Brød og madbrød 0,5 - Danske egnsretter 0, Danske egnsretter på menuen Diætetik,0 445 Diæt- og allergikost Kursus- og konferenceforplejning 0, Energiopbyggende konferenceforplejning Kreative anretninger 0,5 - Desserter med i restauranter og kantiner,0 - Ovenstående dækker både obligatoriske og valgfrie uddannelsesspecifikke fag. Kursiv: Det er uddannelser, der også indgår som kompetencer i andet/andre EUD-fag.,0 0,8,0 0,6,0 9

25 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 5 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne -5 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 5 fagrækker, og de er som følgende: Skema : EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema : EUV og EUV. Ved EUV skal praktikmål dog udelades. Skema 3: Talentspor for ungdom og voksne med tilsvarende forløb Skema 4: Talentsport for voksne Skema 5: Eux, kun den gymnasiale del Oversigt : Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV EUV EUV3 Elever starter direkte fra 9. og 0. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 5 år, der ikke kommer fra 9. eller 0. klasse, starter direkte på. del af grundforløbet, der har en varighed på 0 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets. del med en varighed op til 0. uger, samt et reduceret hovedforløb, inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets. del. Praktikuddannelsens længde vil 0

26 Elevtype Uddybning svare til praktikperioden for de unge. EUX MEST PREUD EUX Ny mesterlære:. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt : Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (0) klasse EU9+ EUD ikke lige efter 9. (0) klasse EU9+M EU9 + og mesterlære EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD EU9M EU9 og mesterlære EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke. del EUV3M EUV3 og mesterlære EUV Voksenelever standardiseret forløb, ikke. del EUVM EUV og mesterlære EUV Voksenelever uden grundforløb og praktik Herudover kommer fag med højere præstationsniveau som fremgå af henholdsvis a og a. Praktikmålene fremgår af skema 4. Uddannelsessekretariatet 0. august 07

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. (uger) 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1, og fremefter 0% 1,5

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. (uger) 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1, og fremefter 0% 1,5 Side 1 af 12 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1,5 01-08-2015 og fremefter 0% 1,5 11488 Salg og marketing Rutineret Uddannelsesspecifikke

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Uddannelsen til gastronom, specialet kok, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Uddannelsen til gastronom, specialet smørrebrød og catering, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 1774 af 21/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/14006 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere